Page 24

Dags för fler skolor och förskolor I takt med att Vadstena växer och får fler invånare måste kommunen agera och anpassa antalet platser inom såväl skola som förskola. Just nu pågår arbetet med en detaljplan för en ny förskola i Tycklingeområdet samt ett helt nytt utbildningsstråk vid den så kallade cirkusplatsen vid simhallen. Text: Kina Hultin Foto: Teknomedia

NYA SKOLOR Inledningsvis kommer Sankt Persskolan att utrymmas. De elever som idag går där kommer att flytta till Katarinaskolan som blir kommunens nya skola för förskoleklass upp till och med årskurs tre. Man bygger också till den befintliga skolan med en ny fritidsdel och skolan kommer att kunna ta emot 260 elever. – När man nu bygger nytt är det viktigt att planera för framtiden och hela projektet bygger på ett växande Vadstena, förklarar kultur- och utbildningschef Kristina Lohman.

24

Nyfiken på Vadstena

Den nya skolan vid cirkusplatsen kommer att vara dimensionerad för fyra parallella klasser och ha plats för totalt 300 elever. Skolbyggnaden kommer att ligga i direkt anslutning till högstadieskolan, Petrus Magni skola, vilket ger en rad fördelar, bland annat kommer årskurs 4-6 samt 7-9 att dela på institutionssalar för exempelvis kemi och slöjd. – Vi på förvaltningen har jobbat tillsammans med representanter på alla förskolor och skolor och plockat fram underlag för att se hur vi praktiskt ska kunna använda lokalerna på bästa sätt. Nu förbereds arbetet med att skapa ritningar och andra

dokument. Vi står bara och väntar på att få sätta igång, säger Kristina Lohman. HÖG KVALITET PÅ SKOLORNA Under sitt arbete har Kristina deltagit i kvalitetsdialoger på skolorna. Nu vill hon gärna ha ett ännu mer utbrett samarbete med elever och förskolebarn för att involvera dem i planerna för skolgårdar och andra utrymmen. Det kommer att ta lite tid innan allt är på plats och då gäller det att engagera barnen och eleverna i arbetet så att de känner delaktighet under tiden. – Vadstena har fantastiska skolresultat, det vill vi vårda och bygga vidare på.

Nyfiken på vadstena #2 2016  

Magasinet för dig som bor i eller besöker Vadstena