Page 22

Nu ska

Vadstena växa Känner du till att Vadstena kommun jobbar mot ett mål som är ”Växande Vadstena”? Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur kommunen skapar förutsättningar för att fler bostäder ska byggas. Text: Sofia Löf Foto: Teknomedia

10.000 INVÅNARE 2030 Under varje mandatperiod ska den politiska majoriteten redogöra för sina politiska prioriteringar, som ska utgå från de övergripande målen och genomsyra alla verksamheter. I slutet av 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att det övergripande målet under 2015-2018 ska vara ”Växande Vadstena” och att det viktigaste för att nå dit är att bygga bostäder och skapa attraktivitet. – Det har under en tid byggts för få bostäder, men nu är flera byggprojekt långt framme i planeringen och vi hoppas att inflyttning i nya bostäder kan komma igång redan under nästa år och att det forsätter på det viset även under de efterföljande åren. Vår vision är att vi ska vara 10 000 invånare 2030 och den står vi fast vid, säger Magnus Gustafsson (S), kommunfullmäktiges ordförande. Målet för den politiska majoriteten är att det ska byggas minst 200 nya bostäder under mandatperioden, och att det leder till en flyttkedja där äldre villor frigörs och ger plats åt barnfamiljer.

22

Nyfiken på Vadstena

HÖGT TRYCK EFTER BOSTÄDER Just nu står cirka 800 personer i kö hos det kommunala fastighetsbolaget Vadstena Fastighets AB och flera hos de privata fastighetsägarna. Det finns också en efterfrågan på bostäder som säljs via lokala fastighetsmäklare. – Intresset för ett objekt styrs mycket av läget i Vadstena. Ett sjönära boende eller en bostad i innerstadsläge har naturligt fler intressenter. Något som är kul är att vi har märkt av ett större intresse från potentiella köpare utanför länet, berättar Tomas Hellblom som är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån. BEREDSKAP FÖR BYGGANDE En förutsättning för bostadsbyggande och kommuntillväxt är att det finns detaljplaner som förenklar för intresserade byggherrar. – På Vadstena kommun finns en bra beredskap för bostadsbyggande både nu och i framtiden. Det finns färdiga detaljplaner på områden som går att bygga bostäder

på, och vi jobbar också med att ta fram detaljplaner för nya bostadsområden som till exempel södra Drottningmarken, säger Helene Eriksson som är stadsarkitekt. VFAB BYGGER Vadstena Fastighets AB har flera byggprojekt på gång för att öka antalet bostäder. – I vårt uppdrag som kommunägt bostadsbolag ingår att syssla med nyproduktion. Vår plan just nu är att påbörja nyproduktion av cirka 90 lägenheter under 2017, berättar vd Lars Larenius. – Samtidigt har vi ett lagstadgat krav på oss att agera affärsmässigt vilket innebär att alla investeringar måste bära sina egna kostnader. Vi har därför samma utmaning framför oss som vilken privat byggherre som helst, nämligen att få till bra, prisvärda bostäder trots ökande produktionskostnader från en redan hög nivå, säger han. Läs mer om Växande Vadstena på vaxande.vadstena.se

Nyfiken på vadstena #2 2016  

Magasinet för dig som bor i eller besöker Vadstena

Nyfiken på vadstena #2 2016  

Magasinet för dig som bor i eller besöker Vadstena

Advertisement