Hemma i Vadstena #2 2019

Page 1

Hemma i

VADSTENA VADS T E N A

Hemma i

Samhällsinformation från Vadstena kommun Nr 2 2019 S a m hä ll sin f o rm a tio n fr å n Va dste n a K om m un Nr1 2019

Möt Josefin

VÅR EGEN KOMMUNPOLIS Nya Rådhustorget – snart koras vinnaren Fastighetsbolaget satsar på nytt trygghetsboende Vadstena InfoCenter – ny mötesplats på Storgatan


2

— Information till dig som bor och verkar i Vadstena kommun #2 2019

Hemma i Tillsammans gör vi Vadstena kommunen tryggare

D

S

För övriga frågor ring kommunens växel 0143-150 00.

ommaren närmar sig med stormsteg och evenemangen i Vadstena duggar tätt. Vi har redan i maj noterat att många turister har kommit till staden och fler lär det bli. Vadstena har så mycket att bjuda på och det är lätt att bli hemmablind men att turista på hemmaplan kan vara mycket lärorikt. Jag som är ny i kommunen kommer i sommar att besöka såväl kända som nya platser. Nu när jag inte längre bara är turist utan är verksam i kommunen kommer jag förstås också att betrakta de välbekanta platserna med lite andra ögon. En baksida med sommaren och semestern är att det kan finnas en tendens till en ökad inbrottsvåg. Tillfället gör tjuven heter det ju och båtmotorer kan vara frestande, liksom semestertomma villor och lägenheter. Kommunens arbete för att du som kommuninvånare ska känna dig trygg och säker pågår året runt, bland annat genom det trygghets- och säkerhetsråd vi driver tillsammans med Polisen och representanter från Vadstena Fastighetsbolag och Svensk Handel. Så här inför sommaren vill vi uppmuntra alla att hjälpas åt genom grannsamverkan, att hålla lite koll och att se till att grannhuset ser bebott ut trots att man är bortrest. Kanske kan du parkera din bil på grannens uppfart, hänga tvätt på torklinan, ta in posten med mera. Tillsammans gör vi kommunen tryggare! En annan viktig trygghetsaspekt är att kommunen också har utökat antalet hjärtstartare. Det finns nu hjärtstartare på ännu fler platser runtom i kommunen och alla är registrerade i hjärtstartarregistret. Genom en enkel sökning på www.hjartstartarregistret.se så hittar du närmsta hjärtstartare.

Nationaldagsfirande

Sommarlov!

et du nu håller i handen är det andra numret av kommunens nya informationsskrift för alla som bor och verkar i Vadstena kommun. Den ersätter det tidigare magasinet Nyfiken på Vadstena och innehållet ska spegla vad som händer i kommunens olika verksamheter genom inblick i aktuella projekt, evenemang etc. Hemma i Vadstena distribueras upp till fyra gånger per år till hushåll och företag i Vadstena kommun. Den finns också att läsa på vår webbplats vadstena.se. Vi vill gärna veta vad du tycker, dela med dig av dina synpunkter till hemma@vadstena.se. Trevlig läsning! Ansvarig utgivare: Madeleine Andersson Text: Madeleine Andersson, Bo Gäfvert, Markus Lindberg, Åsa Murakami, Jessica Hallros, Annette Ohlsson, Jonas Birgestam. Bilder: Bo Gäfvert, Jajja Deboussard, Thomas Henrikson, Jessica Hallros. Grafisk form och tryck: Alatryck, Vadstena.

Kontakt och öppettider Våra olika förvaltningar finns samlade i Kommunhuset på Klosterledsgatan. Kommunhusets öppettider: Måndag - Torsdag: 8 - 16 Fredag: 8 - 15 Tel: 0143-150 00 E-post: vadstena.kommun@vadstena.se Mer information om avvikande öppettider finns på www.vadstena.se Felanmälan Gata och gatubelysning: 0143-150 00 Vatten, avlopp: 0141-22 51 34 (kontorstid), 011-14 96 40 (övrig tid).

Den 6 juni firar vi Nationaldag på sedvanligt sätt. Dagen börjar med medborgarceremoni för nya medborgare och samtidigt firas Kulturskolans dag med uppträdanden på gator och torg. Kl. 15 går en parad från Rödtornet till hamnparken där det blir flaggutdelning, musik och högtidstal. Vid ca kl. 16 tar Vadstena Sparbank över med underhållning för barn och vuxna.

När mamma och pappa jobbar och bästa kompisen hälsar på moster Märta i Moheda finns det ändå mycket kul att göra i Vadstena. Fritidscentrum har öppet och hittar på aktiviteter för ungdomar från mellanstadiet och uppåt. Lokalerna ligger på Bakgatan 17 vid Stora Torget och här finns kafé, kök, dansgolv, replokal och filmrum med storbilds-TV. Vad som händer hittar du på FC:s Facebook-sida www.facebook.com/ fritidscentrum.

Men även om hjärtstartare är en fantastisk uppfinning så måste man även kunna hjärt-lung-räddning för att verkligen rädda liv. Denna kompetens finns hos många och det är fler och fler kommuner som diskuterar att utbilda personer på strategiska platser i just hjärta-stöld-brand. För vår del utgör ju brandvärnet i Borghamn en viktig resurs, då många turistar i området. I staden finns ju närhet till deltidsbrandkår, vårdcentral och ambulans. Vi hoppas förstås att sommaren ska bli olycksfri och naturligtvis solig och varm. Får man önska så hoppas vi dock att den inte blir lika torr som förra året. Vi har ju redan haft några skogsbränder som inneburit en hel del arbete för våra grannkommuner. I kommunhuset är vi givetvis förberedda på hur vi ska hantera en sådan krissituation om den skulle uppstå. Det kan du läsa mer om på sidan 7.

Men vi vädjar också till er alla att ta ert ansvar och undvika engångsgrillar och inte elda gräs och annat om det är för torrt. Med önskan om en riktigt skön och avkopplande sommar. Madeleine Andersson Kommundirektör

Aktiviteter på biblioteket

Förutom mysfaktorn att sitta och läsa när sommarregnet strilar utanför bjuder biblioteket också på andra aktiviter för barn och unga under sommaren. Följ Bibliotekets Facebooksida eller ta del av det detaljerade programmet på www.gotabiblioteken.se/web/arena/ vadstena-bibliotek.


Information till dig som bor och verkar i Vadstena kommun #2 2019 — 3

Välkommen till nya Vadstena InfoCenter

Utbildningsträff med personalen som bemannar InfoCenter och kommunens InfoPoints.

I slutet av maj öppnade Vadstena InfoCenter i nyrenoverade lokaler på Storgatan 28 i Vadstena. Det nya besökskontoret har i uppdrag att leverera information och service till såväl turister, medborgare som företagare.

V

adstena InfoCenter drivs av det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB och öppningen av det nya kontoret innebär en nystart i flera bemärkelser, både vad gäller lokal, personal och utbud. Det innebär också ett nytt arbetssätt som bygger på samverkan med både kommunhuset, andra offentliga organisationer och det lokala näringslivet. – Vissa funktioner försöker vi få in redan från början, andra fungerar att lägga till allteftersom och kommer löpande att utvecklas i samarbete med kommunen, föreningar och företag, säger Jessica Hallros, vd på Vadstena Turism & Näringsliv AB. Modernt och hållbart kontor Det nya besökskontoret har platsvarumärket Vadstena, en kreativ historia som ledstjärna, vilket syns bland annat i inredningen och sortimentet. – Vi vill berätta om Vadstenas breda utbud och historia. Vi är främst en tjänsteleverantör, men har också några produkter till försäljning som är lokalt designade och producerade av organisationer och företagare verksamma i Vadstena kommun. Branschorganisationen Visitas tydliga riktlinjer för hur den moderna auktorise-

Det nya besökskontoret har i uppdrag att leverera information och service till såväl turister, medborgare som företagare.

rade turistservicen ska utformas har också styrt det nya besökskontoret. Verksamheten ska vara hållbar, med stort fokus på digitala kanaler och värdskap, bland annat kommer utlokaliserad turistinformation i form av s k Infopoints finnas runt om i kommunen. Infopoints Årets InfoPoints återfinns hos Borghamns Strand, Starby Hotell, Slottsgården, Ros-

teriet (mobil), Klostermuseet, Vadstena slott, Vadstena Folkhögskola och Vadstena Camping. Vadstena InfoCenter har samma telefonnummer som den nu nedlagda turistbyrån på Rödtornet hade, 0143-315 70 och vill du mejla är adressen info@vadstena.se. Läs mer på www.info.vadstena.se.

l


4

— Information till dig som bor och verkar i Vadstena kommun #2 2019

Satsning på offentlig konst Det där med offentlig konst, är det så nödvändigt? Och är det inte lite dyrt? Om vi inte har konst, vad kostar det? Gillar jag det jag ser?

F

rågorna kring konstnärlig gestaltning och vilken betydelse konst i offentlig miljö egentligen har är många. Svaren är inte alltid självklara, men att man hellre flyttar till en vacker stad än till en ful, ja det är de flesta ense om. En tanke med offentlig konst är att konst tillhör det som gör oss till människor och att det är viktigt att alla får ta del av konst. En annan tanke är att konst bidrar till skönhet och trivsel och därmed gör platsen där man bor mer attraktiv. Enprocentsregeln Intresset för att lära sig mer om offentlig konst ökar över hela

Sverige. Vadstena vill också satsa mer på konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet i framtida stadsplanering och följer redan det som kallas enprocentsregeln. Det är en statlig rekommendation som har funnits sedan 1930-talet och som säger att en procent av byggkostnaden ska gå till konstnärlig utsmyckning. När kommunen bygger nya hus, anlägger en ny eller kraftigt förändrar en offentlig plats används alltså en procent av den totala kostnaden till någon form av offentlig konst. Samverkan ska inspirera och ge mer kunskap Från idé till färdigt konstverk – hur gör man? Självklart blir inte konsten densamma i en rondell som på en förskola och det finns så klart regler att förhålla sig till. Kommunen satsar nu mycket på att lära sig mer om frågan och då är

Vadstena kommun satsar på konst i våra offentliga utemijöer. Bland annat flyttar den traditionella sommarutställningen till Stora torget.

samverkan på lokal, regional och nationell nivå ett viktigt verktyg för inspiration och kunskap. Under våren samlades därför företrädare för ett antal östgötska kommuner, Region Östergötland, privata fastighetsägare och Statens konstråd med flera i Vadstena för ett seminarium om offentlig konstnärlig gestaltning. – För oss i Vadstena betydde det otroligt mycket att under en hel dag få möjligheten att

lära oss mer av aktörer som Statens konstråd och Länsmuséet Östergötland, säger Maria Jönsson, kommunens Kultur- och fritidschef. Målet är att höja den lokala kompetensen inom offentlig konstnärlig gestaltning och utveckla processer som fungerar i vår kommunala kontext, och i september samlas vi igen för att lära mer, avslutar hon.

l

Vadstena Folkets park blir Skulpturpark

Arkitekttävlingen för Rådhustorget – vad händer nu?

Sommarutställningen flyttar till Stora Torget

Projektet med att skapa en skulpturpark i Folkets Park är i full gång. De fyra första skulpturerna avtäcks den 6 juni 2019, sedan återstår två ytterligare etapper fram till 6 juni 2021 då skulpturparken beräknas stå klar. Parken kommer då att ha 12 verk och förhoppningen är att den ska bli en plats där konst och kultur växer. Skulpturparken drivs i ett projekt som heter Artcamps och i samarbete med Folkuniversitetet och Leader Folkungaland. Projektet syftar till att hitta nya sätt och aktiviteter som kan hjälpa folkparkerna att överleva genom att bli en plats där såväl bilbingo, konst, pensionärer som ungdomar kan mötas.

Den pågående arkitekttävlingen för gestaltningen av Rådhustorget och Apoteks­ tomten går nu in i slutfasen.

Att ha en sommarutställning har blivit en tradition sedan ett par år tillbaka. I tidigare utställningar har vi har fått se konst av prins Eugen och skulpturer. Förra året var temat fåglar.

De första fyra konstnärerna som valts ut till att delta i den första etappen och som nu får sina skulpturer avtäckta den 6 juni är: Linn Marie Carlehed, Vadstena, Olav Lunde, Finspång, Sissi Westerberg Rejmyre och Eva Lindgren, Boet.

I förutsättningarna för tävlingsprogrammet ingår bland annat krav på att de tävlande arkitekterna ska ge förslag på hur konst kan inkluderas i gestaltningen av det framtida Rådhustorget, till exempel i form av belysning, vatten, markbeläggning eller annat. När inbjudan till tävlingen gick ut i slutet av 2018 inkom ett stort antal arkitekter med intresseanmälan. Sedan valdes fyra arkitektkontor ut till vidare deltagande och dessa har nu lämnat in sina tävlingsbidrag. Juryn går just nu igenom de förslag som lämnats in och tävlingen avslutas i månadsskiftet juni/juli 2019, då vinnare koras. De tävlande bidragen kommer under juni månad att finnas utställda på nya Vadstena InfoCenter, Storgatan 28.

I år flyttar utställningen ut på Stora torget där den tar form av en installation som knyter an till den långa vårdtradition som finns i Vadstena. I år är det 500 år sedan den stora donationen som lade grunden till Vadstena Hospital, vilket sedermera blev Birgittas sjukhus. Tanken med att flytta utställningen är att skapa mer liv på Stora Torget. Utställningen kommer att vara tillgänglig dygnet runt och förhoppningen är att en ny och bredare publik ska ta del av konsten. Centralt i installationen står en halv sfär i järn skapad av Göran Ahlberg. Runt den står ett antal skyltar med bildmontage. Bilderna är dels dokumentära bilder som blandas med journaler, ritningar och planer från sjukhuset, dels nutida konstfoto som tar utgångspunkt i mentalsjukvården.


Information till dig som bor och verkar i Vadstena kommun #2 2019 — 5

VFAB satsar

Bygger ett nytt trygghetsboende!

Nu är det klart. Efter många års planering för en centralt placerad hyresfastighet med hög tillgänglighet bygger nu Vadstena Fastighets AB (VFAB) ett trygghetsboende på kolonilottstomten med adress Kalkhagsvägen.

P

rognosen för den framtida demografiska utvecklingen, i Sverige och i Vadstena, är tydlig. De grupper bland befolkningen som kommer att öka mest är de yngsta och de äldsta. 30% av Vadstenas befolkning är 65 år eller äldre (SCB 2017-12-31). Tillgängliga och trygga bostäder behövs Under 2018 genomfördes en undersökning och intresseanmälan för nyproduktion av ett trygghetsboende bland alla kommuninvånare över 65 år. Intresset var stort och idag finns redan ca 220 intresseanmälningar registrerade, drygt 80% av dessa är hushåll i Vadstena kommun. – Vi ser fram mot att kunna sätta spaden i marken under hösten 2019 och beräknar byggtiden till ca 18 månader, säger Lars Larenius, vd VFAB.

Skillnaden jämfört med en vanlig lägenhet Den största skillnaden jämfört med ett vanligt boende är att det i ett trygghetsboende ska finnas en gemensamhetslokal och att en värd/värdinna ska finnas tillgänglig ett visst antal timmar per dag för stöd till trygghet och aktiviteter. Trapphusen är lite större och det finns självklart hiss. Istället för trösklar i lägenheterna monteras en list. Det planeras även för ett utrymme för permobiler och elmopeder och det ska finnas laddningsmöjligheter till dessa. Entréerna och lägenheterna kommer också att utrustas med digitala lås och porttelefon. – Vi är med i vår branschorganisation SABO:s digitaliseringsinitiativ och därför är det spännande att planera för ett trygghetsboende som kommer att ligga långt fram vad gäller den digitala tekniken. Det gäller både driften, alltså värme och

ventilation med tillhörande system, och bredbandsuppkopplingen som kommer att vara via fiber. Varje hyresgäst kan själv välja hur mycket eller lite man vill vara uppkopplad, poängterar vd Lars Larenius. Hög standard Totalt kommer det att byggas 30 lägenheter, fördelade på ett till tre rum och kök. Det blir fyra våningar där lägenheterna på bottenvåningen har uteplats och lägenheterna på våningarna ett till tre får inglasade balkonger. På våningsplanet högst upp får lägenheterna snedtak, takfönster och fönsterkupor. Lägenheterna kommer att ha en hög standard med ekparkett, diskmaskin, induktionsspis, tvättmaskin och torktumlare. Fiber finns indraget i alla lägenheterna och möjlighet att välja mellan flera tjänsteleverantörer, både vad gäller bredband, tv och telefoni. Det kommer att bli en tilltalande utemiljö med flera sittplatser och grön miljö. För att få flytta in i ett trygghetsboende ska en i hushållet fyllt 70 år. I övrigt finns inga restriktioner eller regler. Mer information om boendet och hur du kan ställa dig i kö hittar du på http://vfab.se/ aktuellt/

l


6

— Information till dig som bor och verkar i Vadstena kommun #2 2019

Antal anmälda brott i Vadstena

– Mitt intryck är att Vadstena är en myck­et trygg och säker kommun, konstaterar kommunpolis Josefin Arvidsson.

Snittet på antalet anmälda brott under den senaste treårsperioden (2016-2018) ligger på en relativt jämn nivå. Den vanligaste brottskategorin är tillgreppsbrott, det vill säga stölder och inbrott, där det i snitt anmäls 190 brott varje år. Därefter följer våldsbrott som i snitt ligger på 85 anmälningar. Varje år kommer det dessutom in drygt 100 polisanmälningar som inte kan anses utgöra ett brott. Antalet anmälda narkotikabrott påverkas i stor grad av polisens insatser och vilka kända missbrukare som bevakas. Antalet anmälda narkotikabrott varierar mellan 14 och 49 varje år.

Trygg och säker i kommunen! I Vadstena finns ett trygghets- och säkerhetsråd som arbetar för att kommunen ska vara så trygg och säker som möjligt. I rådet sitter Polisen, representanter för kommunen, det kommunala fastighetsbolaget och Svensk Handel.

E

fter Polisens stora omorganisation för några år sedan har varje kommun numera en egen kommunpolis som tillsammans med kommunens representanter bedömer aktuella problem och hur de på bästa sätt ska hanteras. Vadstenas kommunpolis heter Josefin Arvidsson och hon ansvarar för de fem västra kommunerna i länet. Hon är en given deltagare i kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, där hon bland annat förser kommunen med statistik över antalet anmälda brott och annan information. Att vara kommunpolis innebär inte att vara ute och patrullera på gatorna, utan den huvudsakliga arbetsuppgiften är främst att samordna det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i de fem kommunerna. – Mitt intryck är att Vadstena är en mycket trygg och säker kommun, konstaterar Josefin. Antalet anmälda brott är relativt lågt och utvecklingen ser bra ut. Visst finns det problem här som i alla andra kommuner, men polisen har bra koll på vilka personer som kan ställa till bekymmer. – Att vara kommunpolis innebär även att ansvara för att ta fram medborgarlöften

och handlingsplaner i de fem kommunerna. Handlingsplanerna bygger på den lokala lägesbilden som vi tillsammans tar fram – Dessutom deltar jag även i en mängd andra forum där kommunen, polisen och andra aktörer samverkar, förklarar Josefin. Lokalt brottsförebyggande råd I varje kommun finns en BRÅ-samordnare som är kontaktperson gentemot Polisen. På nationell nivå finns Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, och regionalt finns ett brottsförebyggande råd som Länsstyrelsen sammankallar. I nätverket ingår kommunpoliserna i länet och kommunernas egna BRÅ-samordnare. Det är ett viktigt forum för att samordna olika preventiva insatser i länet samt att delge varandra goda exempel på det brottsförebyggande arbetet. Vadstena är en trygg kommun Att Vadstena är en trygg kommun med lite skadegörelse tror Josefin bland annat beror på det fina arbete som genomförs i grundskolan med metoden Livsstil 2000, som går ut på att ungdomar ska avhålla sig från tobak, alkohol och doger.

– Vadstena ska absolut hålla fast vid det drogförbyggande arbetet. Vi från polisens sida tycker oss se att det ger resultat. Det är väldigt få ungdomar i Vadstena som är ute och stökar runt om i staden, konstaterar Josefin. – Visst har vi sett att vissa problem har uppstått, men grundskolan har snabbt tillsammans med oss tagit tag i problemet. Vad ser Josefin som den viktigaste frågan för Vadstena kommun att arbeta med under kommande år? – Det handlar absolut om att fortsätta arbetet med det förebyggandet arbete kring unga och jobba nära medborgarna, framhåller Josefin. Att komma närmare invånarna och ha en medborgardialog är en angelägen fråga. Ett exempel på detta var att Josefin deltog i Vadstenamässan som nyligen arrangerades på slottet. Besökarna fick tillfälle att prata med sin kommunpolis och lämna synpunkter på vilka förbättringar som man vill se. Synpunkterna håller nu Josefin på att sammanställa och en återkoppling kommer att ske till det lokala trygghetsoch säkerhetsrådet.

l


Information till dig som bor och verkar i Vadstena kommun #2 2019 — 7

Vad gör du om krisen kommer? I dagens moderna samhälle tar teknik och digitalisering en alltmer självklar plats och ordet krisberedskap kan för många kännas avlägset. Det är lätt att glömma bort att digitaliseringen faktiskt också gör oss väldigt sårbara.

E

För vad händer om elen slås ut under en längre tid? Om internet inte fungerar och vi inte kan lita på telefonen och Google för hjälp? Är du tillräckligt förberedd då?

n samhällskris är en händelse som drab­ Medborgarens ansvar bar många människor samtidigt och Vid en samhällskris kommer hjälpen att stora delar av samhället, till exempel först gå till de mest utsatta. Som privatperett längre avbrott i vatten- eller eldistri- son måste du alltså vara beredd på att kunna butionen, ett omfattande snöoväder eller klara dig själv utan stöd från kommunen storm eller en terrorattack. Samhällets kris- och myndigheter en viss tid. Denna tid kan beredskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet är att värna befolkningens liv och hälsa, upprätthålla samhällets funktionalitet och våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Regionalt samverkansarbete pågår kontinuerligt och skapar förutsättningar för samverkan mellan aktörer både före, under och efter samhällsstörningar. Var förberedd med en Krislåda. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för alla som bor, vistas i själva verket vara ganska länge beroende eller verkar i Östergötland. på krisens omfattning. Genom enkla förberedelser ökar du möjKommunens ansvar ligheterna att klara din vardag även vid en Kommunen driver många verksamheter längre kris eller höjd beredskap. som måste fungera även under kriser: äldreHär är fyra basbehov som du själv måste omsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst se till att du har tillgång till vid en samoch skola till exempel. För att klara detta hällskris: måste kommunen enligt lag identifiera vilka • Vatten kriser som kan uppstå och ta fram en plan • Mat för hur arbetet ska genomföras. • Värme Arbetet med detta pågår just nu i kom- • Kommunikation munens verksamheter och under hösten kommer en risk- och sårbarhetsanalys samt Håll dig uppdaterad en planering för mandatperioden att fär- Att veta vad som händer i en krissituation digställas. kan i många fall ha avgörande betydelse för Vid störning eller allvarlig händelse hur du klarar av att hantera situationen. strävar kommunen alltid efter att lösa si- Håll dig uppdaterad genom att läsa på komtuationen inom ramen för den ordinarie munens webbplats eller Facebook-sida och verksamheten. Vid en större kris organiseras lyssna på Sveriges Radio P4 Östergötland. en särskild krisledningsorganisation för att Telefonnumret 113 13 är ett nationellt snabbt kunna fatta beslut och för att kunna informationsnummer du kan ringa för att prioritera och fördela resurser som stöttar få eller lämna information om allvarliga påverkade verksamheter. Kommunen har olyckor och kriser. Skulle internet eller ansvar för att samordna olika aktörers kris- telefonin vara utslaget kommunicerar komhanteringsåtgärder inom vårt geografiska munen via affischer och/eller flygblad som område och för att samordna informationen sätts upp vid affärer, skolor, och liknande. till kommuninvånare.

Det här behöver du ha hemma för att kunna klara en kris: • Alternativ värmekälla som inte drivs av el utan till exempel av fotogen, gasol eller diesel. • Sovsäck, filtar och varma kläder. • Värmeljus och tändstickor. • Ficklampa med extra batterier. • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel. • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj. • Radio som drivs av batterier eller en vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio. • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon. • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar. • Campingkök och bränsle. • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur; till exempel ris, pasta, bulgur, olika typer av konserver, nötter, choklad etc. • Kontanter. • Papperslista med telefonnummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården. Läs mer på: Vadstena.se Dinsakerhet.se Krisinformation.se

l

Fler hjärtstartare i kommunen

En familjemedlem, vän, kollega eller annan person. Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp och ungefär fem procent överlever. Med en hjärtstartare nära till hands kan den siffran i stället vara 70 procent. Fler hjärtstartare ute i samhället och fler som kan hjärt-lungräddning räddar liv. Nu finns det ännu fler hjärtstartare på flera platser runtom i kommunen och alla är registrerade i hjärtstartarregistret. Genom en enkel sökning på www. hjartstartarregistret.se kan du se var närmsta hjärtstartare finns.


8

— Information till dig som bor och verkar i Vadstena kommun #2 2019

Östgötaleden

Utökad sträckning ska locka fler att vandra Vadstena och Borghamn ska bli ännu mer attraktiva som vandringsmål. Genom Östgötaledens utökade sträckning ska fler kommuninvånare, vandringsturister och pilgrimer lockas att upptäcka området.

I

ntresset för vandring ökar stadigt och alltfler upptäcker vandring som semestersysselsättning och rekreation eller pilgrimsvandring. Vadstena kommun deltar i flera regionala och internationella projekt som syftar till att undersöka hur olika former av vandring kan bidra till hållbar lokal tillväxt och utveckling. Pilgrimsvandring allt mer popuärt I projektet Green Pilgrimage ligger fokus på att undersöka vilka drivkrafter som gör att pilgrimsvandring blir alltmer populärt. Såhär säger Markus Lindberg, kommunens kultur- och fritidsstrateg: – Att medverka i projektet har för kommunens del inneburit att vi har kunnat lära oss mer om vandringsleders betydelse för landsbygdsutvecklingen och hur det kan bidra till större lokal tillväxt och ökad besöksnäring samtidigt som naturoch kulturarv skyddas. – Projektet har också skapat mer kunskap och idéer om ledutveckling, till exempel hur gemensam skyltning mellan olika typer av leder fungerar på andra platser i Europa. Borghamn ny port till Omberg Östgötaleden som tidigare endast

gjort en ögla på Omberg har nu utökats med en fortsättning norrut, genom en sträckning från Borghamn via Örberga och Nässja in mot Vadstena. Sträckningen samordnas mellan Östgötaleden och Klosterleden och de båda får gemensam märkning. I och med detta får Borghamn alltså en nyckelroll som ingång till Omberg från norr och som länken vidare mot Vadstena. Förhoppningen är också att kunna skapa ytterligare korta rundslingor och sidostråk runt Vadstena och Borghamn. Ge dig ut på en tur

Du kan enkelt ge dig ut på en fantastisk tur full av motion, natur och kulturarv och upptäcka hela eller delar av leden till fots eller på cykel. Du kan till exempel använda Östgötatrafikens anropsstyrda service Närtrafiken för att ta dig till mellan

Frisksportarnas sommarläger 6-13 juli

Frisksportrörelsens riksläger är ett arrangemang som har funnits sedan 1934. De olika frisksportdistrikten turas om att arrangera rikslägren och nu är det Vadstenas tur. Den 6-13 juli fylls Kungsvalla med mellan 1000 och 1400 deltagare i tält, husvagn eller husbil. Aktiviteterna är många, t.ex. orientering, trampolin, föreläsningar, workshops, fotostig och, förstås, lägerbål. Många aktiviteter är dessutom öppna för allmänheten. Frisksportrörelsens har sin grund i att man ska må bra och ha ett hälsosamt liv. Alla aktiviteter är fria från tobak, alkohol och andra droger. Mer information på vadstena.se.

Vadstena och Borghamn. Tänk dock på att Närtrafiken måste beställas i förväg och att reskassa eller periodkort inte gäller, utan du köper biljett med Östgötatrafikens app, kontant eller med kontokort. Än så länge kan du inte heller ta med dig cykeln på Närtrafiken, utan vill du cykla får du göra det hela vägen. Läs mer om Närtrafiken: www.ostgotatrafiken.se Läs mer om Östgötaleden: www.visitostergotland.se/ ostgotaleden/

Arbetet med att få upp fysiska skyltar på den nya sträckningen pågår just nu. Besökare hänvisas under ­tiden till den digitala kartfunktionen som finns på Östgötaledens webbplats.

31 ungdomar erbjuds feriepraktikplats

Efter vårens ansökningsomgång står det nu klart att 31 gymnasieungdomar (åk 2 och 3) får feriepraktikplats under sommaren 2019. Feriepraktikplatserna omfattar max 90 timmar vardera och finns i kommunens olika verksamheter. Ungdomarna får prova på hur det är att arbeta till exempel inom barnomsorgen, äldreomsorgen och på biblioteket. Några platser finns också inom kommunens bolag Vadstena Fastighetsbolag och Vadstena Turism och Näringsliv AB.