Page 1

Aleksei Suetin Strategie şahistă pentru avansaţi


CUPRINS Cuvânt înainte / 7 Introducere / 7 CAPITOLUL 1 – Noţiuni generale. Planul. Legătura dintre strategie şi tactică / 8 1.1. Noţiunea generală de strategie / 8 1.2. Planul în partida de şah / 10 1.3. Etape în realizarea unui plan / 18 1.4. Ameninţări şi perspective strategice / 22 1.5. Când se pierde firul strategic / 31 1.6. Mutare şi plan / 34 1.7. Raportul dintre strategie şi tactică / 35 CAPITOLUL 2 – Elemente generale de strategie şahistă şi joc poziţional. Problematica centrului şi cea a spaţiului / 39 2.1. Problematica centrului / 39 a) Reprezentări vechi şi noi în lupta pentru ocuparea centrului / 39 b) Despre echilibrul dinamic / 41 c) Structura centrală consolidată (compactă) / 43 d) Structura centrală nematurizată / 45 e) Centru şi flanc / 47 f) Factorii metodici ai centralizării. Blocada / 50 g) Profilaxia câmpurilor centrale / 52 h) Schimbarea structurii centrale. Stăpânirea temporară şi de durată a centrului / 55 2.2. Elemente de spaţiu / 60 a) Depăşirea liniei de demarcaţie / 60 b) Diferenţele dintre flancuri. Punctele vulnerabile ale tablei / 63 c) Acţiunea turnului pe coloana deschisă. Pătrunderea pe linia a 7-a / 64 d) Diagonalele nebunilor / 66 CAPITOLUL 3 – Elementele strategiei şahiste şi ale jocului poziţional. Calităţi deosebite ale forţelor aflate în confruntare / 67 3.1. Raporturile valorice dintre figuri / 67 a) Cal sau nebun? / 68 b) Nebuni de culori diferite / 69 c) Compensaţia pentru damă / 70 d) Compensaţia pentru turn / 76 e) Cazuri rare de compensaţie pentru damă sau pentru turn / 79


e1) Două turnuri contra trei figuri uşoare / 79 e2) Damă contra turn şi două figuri uşoare / 80 e3) Două figuri uşoare contra turn şi pioni / 81 f) Compensaţia pentru o figură uşoară / 82 3.2. Pionii / 85 a) Slăbiciunile pionilor / 85 b) Insule de pioni / 86 c) Lanţurile de pioni şi stânjenirea înaintării acestora / 88 d) Pioni laterali legaţi contra unei perechi de pioni centrali. Marea importanţă a blocadei / 93 e) Atacuri majoritare şi minoritare pe flancuri / 96 f) Contralovitura pionilor centrali / 98 g) Pionul „ghimpe“ pe flanc / 99 h) Despre diferitele elemente cu caracter de final sau de deschidere. Ireversibilitatea mutărilor de pioni / 100 i) Sacrificiul de pion / 101 3.3. Complexuri de câmpuri slabe / 106 3.4. Despre motivele strategice ale unor operaţiuni tactice / 110 3.5. Elementele timpului / 112 3.6. Concluzii / 113 CAPITOLUL 4 – Principiile generale ale strategiei / 114 4.1. Mobilitatea şi capacitatea de manevră a forţelor / 114 a) Rezervele / 114 b) Distrugerea fortăreţelor / 117 c) Mobilitatea figurilor / 118 d) Măiestria manevrelor în poziţiile dificile. Despre viabilitatea poziţiilor strâmtorate / 119 4.2. Activitatea forţelor. Dezvoltarea lor / 121 a) Tragedia unui singur tempo! / 121 b) Creşterea iniţiativei. Zugzwang-ul poziţional / 122 c) Limitarea activităţii adversarului / 123 d) Combinaţia pentru obţinerea presiunii poziţionale. Sacrificiul pentru iniţiativă / 124 e) Durata iniţiativei. Principiul stabilităţii / 127 f) Mentenabilitatea (persistenţa) acţiunii forţelor / 129 g) Factorii psihologici ai iniţiativei. Contrajocul – metoda eficace în lupta pentru iniţiativă / 130


4.3. Colaborarea armonioasă dintre figuri şi pioni / 132 a) Principii generale. Privire istorică / 132 b) Izolarea unei părţi a forţelor adversarului / 133 c) Dezorganizarea forţelor adverse / 135 d) Forţele active şi obiectivul vizat / 136 e) Analizarea obiectivă a relaţiilor de schimb dintre figuri / 139 CAPITOLUL 5 – Procesul viu al luptei / 141 5.1. Trecerea de la deschidere la jocul de mijloc / 141 5.2. Momente ale trecerii în final / 145 5.3. Alte puncte culminante ale partidei / 149 5.4. Transformarea factorilor poziţionali / 152 5.5. Perturbarea echilibrului / 159 CAPITOLUL 6 – Atacul / 163 6.1. Noţiuni generale. Principalele caracteristici ale atacului / 163 6.2. Faza de pregătire. Momente ale trecerii la atacul principal / 166 6.3. Obligaţiile atacatorului / 169 6.4. Momente dinamice ale tracerii la atac / 171 6.5. Atacul asupra regelui / 172 a) Atacul poziţional clasic / 173 b) Nimicirea fortăreţelor / 174 c) „Sabia lui Damocles“ / 175 d) Întrecere cu finiş aparte / 176 e) Rolul mutărilor liniştite în elaborarea planurilor / 179 f) Ameninţările latente de atac şi transformarea factorilor poziţionali / 180 g) Universalitatea planurilor de atac. Precursorii metodelor moderne / 182 h) Lovitura surprinzătoare de atac / 185 i) Deplasarea centrului de greutate al atacului de la un alt obiectiv la rege / 188 j) Atacul „itinerant“ / 191 k) Subaprecierea atacurilor ameninţătoare surprinzătoare / 193 CAPITOLUL 7 – Apărarea. Trecerea de la apărare la atac / 194 7.1. Legătura indestructibilă dintre metodele de luptă. Noţiuni generale / 194


7.2. Factorii principali ai apărării / 196 a) Apărarea solicită vigilenţa! / 196 b) Principiul economiei / 197 c) Răbdare şi tenacitate / 198 d) Apărarea şi elementele strategiei şahiste / 199 e) Acolo unde nici chiar marii maeştri nu sunt infailibili... / 200 f) Activitatea – cea mai importantă regulă a apărării / 203 g) „Presingul“ / 206 7.3. Raportul bilateral dintre atac şi apărare / 209 a) Trecerea de la atac la apărare / 209 a1) Când trebuie să te supui inevitabilului! / 209 a2) Când apărarea asigură succesul unui atac / 211 b) De la apărare la contraatac! / 212

Aleksei suetin strategie sahista pentru avansati, vol 1  
Aleksei suetin strategie sahista pentru avansati, vol 1  
Advertisement