Page 1

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL LOCALITĂŢII_________________________________

CERERE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE LOCALITATEA __________________________ STR._____________________________________________NR._______

Subsemnatul(a)________________________________________________________ domiciliat(ă) în _____________________. str.____________________ nr ._____ap.______ Rog reînnoirea contractului de închiriere şi recalcularea chiriei conform O.U. nr.40/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.U. nr.8/2004.

DATA________________

SEMNĂTURA ________________________


_________________ HELYI TANÁCSÁHOZ (település neve)

KÉRELEM A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA HELYSÉG: __________________________ UTCA: _______________________________, SZÁM: _______

Alulírott,__________________,

lakhelye:

helység _______________________ ,

utca: ______________________________, szám: _____, lakrész:______ . Kérem a bérleti szerződés meghosszabbítását és a bérleti díj újraszámítását az 1999/40. és a 2004/8. számú Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezései alapján.

DÁTUM:________________

ALÁÍRÁS ________________________

7  

http://ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Diverse/7.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you