Page 1

CĂTRE PRIMĂRIA ______________________ (localitatea)

CERERE PENTRU ACORDARE LOCUINŢĂ Subsemnatul(a)_____________________________________________________________ Funcţia____________________________________________________________________ Unitatea___________________________________________________________________ Total persoane______________________________________________________________ Componenţa familiei (exclusiv solicitantul conform art.17 din Legea 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare) -

soţ(soţie) ______________________________________________________________

-

copii total ________ din care fete ______ băieţi_______

-

părinţi domiciliaţi în _________ conform B.I. sau C.I ______________________________

Venit mediu lunar pe membru de familie __________________________________________ Locuinţa actuală: -

strada ____________________________ nr. _______ bl. _________ ap. _________

-

nr. camere ______ suprafaţa(mp) _______ bucătărie(mp.) _______ baie(mp) _______

-

stare tehnică - foarte bună |__| / bună |__| / slabă |__|

Starea sănătăţii soţilor sau a unui membru din familie: ______________________________________________________________________________ Certificat medical nr. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

DATA ÎNTOCMIRII ______________________________

SEMNĂTURA ___________________ TELEFON DE CONTACT _________________


_________________ POLGÁRMESTERI HIVATALÁHOZ (település neve)

LAKÁSIGÉNYLÉSI KÉRELEM Alulírott_____________________________________________________________ Beosztása:____________________________________________________________________ Munkahelye:___________________________________________________________________ A családba tartozó személyek száma: _______________________________________________ A család összetétele (a kérelmezőn kívül - az 1996/114. sz. Törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 17. cikke alapján) -

férj (feleség): _____________________________________________________________

-

gyermekek száma összesen:________ akikből lány: ______ fiú: _______

-

a szülők állandó lakhelye: helység____________, a _______ ________________ számú személyi igazolvány szerint.

A család egy főre jutó havi jövedelme __________________________________________ Jelenlegi lakhelye: -

utca:

__________________________,

szám:

________,

tömbház:

______,

lakrész:__________ -

szobák száma:___________, területe: _______m2, konyha területe: ________m2, fürdőszoba területe: ________m2

-

műszaki állapot – nagyon jó |__| / jó |__| / rossz |__|

A házastársak vagy a családtagok egészségi állapota: ______________________________________________________________________________ Az orvosi bizonylat száma _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ A KITÖLTÉS DÁTUMA

ALÁÍRÁS

_________________

_________________ TELEFONSZÁM: ________________

1  

http://www.ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Diverse/1.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you