Page 1

Catalog primăvară - vară

2012

editura herald


În perioada 1.08.2012-1.11.2012, Editura Herald desfăşoară cea de-a patra ediţie a campaniei naţionale de încurajare a lecturii, Te aşteptăm în librărie!. Campania urmăreşte să-l facă pe cititor să redescopere librăria ca loc privilegiat de întâlnire cu universul cărţii şi pe librar ca promotor activ al culturii scrise. Campania îşi propune să evidenţieze cele mai bune modalităţi de comunicare între editor, librar şi cititor pentru a susţine o lectură de calitate. Prin mesajul campaniei, Editura Herald se adresează direct cititorului, oferindu-i motivele pentru care acesta ar trebui să calce pragul unei librării: selecţia celor mai semnificative titluri dintre apariţiile anului curent precum şi reducerea de preţ valabilă pe toată perioada desfăşurării campaniei. Pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitaţi site-ul: www.teasteptaminlibrarie.ro

Concursul Librarul iscusit consideră librarul operator cultural activ şi mediator între editură şi cititor, redefinindu-i rolul pe piaţa de carte şi consolidându-i imaginea. Promovarea librăriilor prin intermediul unei competiţii de acest gen este unică pe piaţa de carte din Romania şi dezvăluie puterea parteneriatului. Librarul iscusit este primul concurs de formare profesională la nivel naţional, iar lista librăriilor participante la acest concurs poate fi aflată vizitând site-ul: www.libraruliscusit.ro


© Editura Herald / Courtesy to the author >> pp. 4-5

„Este absolut remarcabilă activitatea acestei edituri care acoperă multe spaţii cultural-intelectuale, care, altfel, ar rămâne descoperite, dar care sunt absolut necesare unei culturi care se respectă. Sigur că există ţări şi naţiuni care nu au orchestre simfonice. Nu e un capăt de lume. Sigur că există regiuni în care nu se joacă şah, rugby şi nici nu se schiază. Iar nu e sfârşitul lumii, dar, dacă există o minimă şansă ca tot ce e interesant sau util pentru cunoaşterea umană să ajungă la oamenii curioşi din fire, ar fi păcat să nu profităm.” Observator cultural „Prin cărţile apărute în colecţiile sale, Editura Herald oferă cititorului interesat nu de spectaculosul facil al domeniilor, ci de cărţile de referinţă, reperele unui parcurs care-l deschid către orizontul cunoaşterii comorilor spiritualităţii.” Cronica


COLECŢIA MATHESIS

„John Hick, filosof contemporan al religiei de orientare analitică și teolog, ne oferă o incursiune într-una dintre cele mai cotroversate și mai intense probleme ale istoriei noastre emoţionale și intelectuale: raportarea omului la transcendenţă prin intermediul trăirii personale. Lucrarea analizează religia în context amplu, istoric-cultural, din perspectivă instituţională, organizaţională, în opoziţie cu sentimentul religios, trăirea spirituală. A doua parte a cărţii se apleacă asupra relaţiei dintre neuroștiiinţă și trăirea religioasă. Perspectiva autorului este aceea că materialismul știinţific nu aduce argumente demolatoare relativ la validitatea experienţei spirituale. Fără a putea reduce un demers amplu și suculent informativ ca Noua frontieră… la cea de-a doua parte a ei, aceasta este poate, putem spune, cea mai provocatoare, mai actuală și mai activă dintre toate. Ea prilejuiește cititorului o prezenţă directă în mijlocul uneia dintre cele mai spectaculoase lupte ale cunoașterii: cea dintre forţele vizibilului – empirice si raţionale – și dintre cele nevăzute, ale transcendenţei spirituale.” Irina-Gabriela Buda, „România Liberă”

„Noua frontieră a religiei şi ştiinţei” de John Hick Trad.: Alexandru Anghel cod:TH001, 352P

38.00 RON


COLECŢIA CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE Miturile despre Tamoanchan îl descriu ca pe locul de obârșie al tuturor fiinţelor. Tlalocan, în schimb, era un paradis terestru situat în interiorul unui munte veșnic verde și frumos, locul în care sălășluiau oamenii care au murit prin înec, răpuși de fulger sau de boală. În Tamoanchan și Tlalocan, Alfredo Lopez Austin oferă noi interpretări ale mitologiei aztece și ale credinţelor indienilor moderni.

„Tamoanchan şi Tlalocan. Topografie sacră în Mesoamerica”, de Alfredo López Austin Trad.: Liviu Popescu cod: 0R35, 368P

37.50 RON O mare parte din ceea ce știm astăzi despre buddhism în Occident se centrează asupra filosofiei sale și modului în care poate schimba viaţa omului. Buddhismul își înfăţișează întemeietorul ca pe unul care a descoperit „doctrina nemaiauzită anterior” și a arătat o cale a mântuirii. În Istoria gândirii buddhiste, E. J. Thomas mânuiește cu erudiţie tot acest material, organizându-l într-o formă accesibilă cititorului european.

„Istoria gândirii buddhiste” de Edward J. Thomas Trad.: Radu-Claudiu Canahai cod: 0R36, 368P

38.00 RON


COLECŢIA MEDITAŢII VIZUALE

„Paginile acestei cărţi vă oferă prilejul de a descoperi cât de vastă este propria minte, de a accesa zone profunde ale libertăţii interioare de a gândi, simţi și trăi dincolo de sensurile și interpretările pe care suntem obișnuiţi să le dăm evenimentelor mental-emoţionale interioare și întâmplărilor de viaţă exterioare. Este o invitaţie și un îndemn de a depăși automatismele despre ce a fost și ce va fi, în relaţia cu sine și cu lumea din jur, și a pătrunde în profunzimea și esenţa prezentului, moment de moment, aflând și trăind atât regăsirea de sine cât și non-atașamentul de ce ne închipuim a fi «Eu», pentru a ne putea însoţi propria devenire cu înţelepciune și compasiune. Explorând cu deschidere și încredere în sine dialogul dintre texte și imagini, vă veţi putea oferi momente de reflecţie și meditaţie despre viaţă, relaţia cu sine și cu ceilalţi, despre realitatea convenţională și cea neștiută a prezentului. Această incursiune în descoperirea și antrenarea creativităţii proprii, a flexibilităţii minţii, vă poate conduce în mod concret și practic spre mai multă conștienţă și creșterea calităţii propriei vieţi, în beneficiul fiecăruia și al celorlaţi.” Danand

„The Gift of Now” de Danand cod: FC001, 144P

42.00 RON


Wo m e n

Š Editura Herald / Courtesy to the author

Starting point and Finish line. In between – All and Nothing.

Faith Fix. Scientists have discovered the Secret of Life.


COLECŢIA MATHESIS Titlu

Autor

Ideea de natură Filosofia ştiinţei Despre natura umană

Preţ (RON)

COD

Preţ (RON)

COD

23.00 22.00 30.00 22.00 24.00 26.00 22.00 26.00 23.00 20.00 16.00

0F19 0F21 0F23 0F24 0F25 0F27 0F29 0F32 0F33 0F31 0F12

R.C. COLLINGWOOD PETER GODFREY-SMITH EDWARD WILSON

COLECŢIA LOGOS Titlu

Autor

Shinto - Calea zeilor Pilat din Pont Sfântul şi cultul sfinţilor Contele de Saint-Germain Maniheismul - Principiile, dogma şi morala Antihristul - Mărturii ale Bibliei şi tradiţiei Istoria rozacrucienilor Şamanismul - Călătorie intre două lumi Procesul lui Pavel, apostolul neamurilor Procesul lui Isus Doctrina Trezirii - Invatatura lui Buddha Psihanaliza şi ştiinţele umaniste

OCTAVIAN SIMU MIRCEA DUTU ANTON CARAGEA ISABEL COOPER OAKLEY ISAAC DE BEAUSOBRE WILHELM BOUSSET PAUL SEDIR OCTAVIAN SIMU MIRCEA DUTU MIRCEA DUTU WALPOLA RAHULA OTTO RANK

COLECŢIA MAEȘTRI SPIRITUALI Titlu

Autor

Între Dumnezeu şi cosmos Dincolo, în adâncul nostru Minta e un mit

Preţ (RON)

19.50 RAIMON PANIKKAR ALPHONSE SI RACHEL GOETTMANN 19.00 KRISHNAMURTI U. G. 22.00

COD 0A022 0A025 0A026

COLECŢIA CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE Titlu Demiurgul Filosofia Yoga Meditaţie daoistă Misteriile lui Mithra Filosofia upanisadelor Neoplatonismul Istoria filosofiei islamice Religii orientale în păgânismul roman Doctrina vieţii de apoi Magia spirituală şi angelică Civilizaţia japoneză tradiţională Mituri precolumbiene Religie şi stat în Islam Magie şi superstiţie la evrei

Autor RENÉ GUÉNON S.N. DASGUPTA ISABELLE ROBINET FRANTZ CUMONT PAUL DEUSSEN THOMAS WHITTAKER HENRY CORBIN FRANZ CUMONT ROBERT H. CHARLES D.P. WALKER OCTAVIAN SIMU LEWIS SPENCE PAUL BRUSANOWSKI JOSHUA TRACHTENBERG

Preţ (RON)

COD

22.00 23.00 29.00 21.00 35.00 25.00 39.50 29.00 36.00 32.50 43.00 33.50 34.00 40.00

0R06 0R13 0R15 0R16 0R17 0R23 0R24 0R25 0R30 0R32 0R33 0R34 0R28 0R31

„O excelentă colecţie ce conţine deja numeroase lucrări de primă mână semnate de nume la fel de clopoţitoare (Henry Corbin, Jean Danielou, Joshua Trachtenberg etc.).” Observator cultural


COLECŢIA COGITO „Filosofia pentadică este un studiu filosofic bine documentat, aplecat asupra problemei metafizice a sistemelor categoriale dar și a transcendenţei. Filosofia pentadică este, pentru cititorul avizat și nu numai, un prilej de radiografiere a unor probleme de fond, cu tradiţie, ale filosofiei. O lectură nu ușoară dar, cu siguranţă, provocatoare ca exerciţiu intelectual.” Irina-Gabriela Buda, „România Liberă”

„Filozofia pentadică: Problema transcendenţei” de Alexandru Surdu cod: OZ001, 240P

24.00 RON Răspunzînd cu rigoare filosofică și coerenţă logică unor interogaţii fundamentale, Bertrand Russell desfide misticismul integral, dogmatic și pretins transcendent, dar reţine ca pozitivă particulara experienţă a iluminării mistice, care se bizuie pe o înţelepciune a simţirii demnă să devină atitudine existenţială, fără însă a fi transformată în crez de viaţă.

„Misticism şi logică şi alte eseuri” de Bertrand Russell Trad.: Monica Medeleanu cod: 0Z09, 256P

26.00 RON


COLECŢIA LOGOS Doctrina cosmologică a Kabalei constituie cel de-al cincilea volum al monumentalei Histoire des Doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, publicată de Pierre Duhem între 1913 și 1959 și în care acesta întreprinde o sinteză a doctrinei kabalei, pornind de la principalele tradiţii iudaice de înţelegere a Divinităţii, așa cum apare ea schiţată în cărţile ei fundamentale, de la Sepher Yezirath și Zohar și până la Masora, Mișna, Tora și Talmudul.

„Doctrina cosmologică a Kabalei” de Pierre Duhem Trad.: Gabriel Avram cod: 0F34, 192P

21.00 RON A vorbi despre magie în context cultural european reprezintă o tentativă de reconsiderare a celei mai enigmatice și înfloritoare arte din Evul Mediu și Renaștere. Interzisă sau condamnată, neînţeleasă ori nesăbuit întrebuinţată, magia are nevoie de o redefinire în raport cu celelalte arte – obiectiv pe care această lucrare și-l propune, nu într-un mod părtinitor, ci în chip cât mai fidel realităţilor culturale și istorice proprii epocilor considerate.

„Magia în istoria intelectuală a Europei” de Lynn Thorndike Trad.: Alexandru Anghel cod: 0F30, 208P

19.00 RON


COLECŢIA SPIRITUALITATE CREŞTINĂ Filozofia reușește să spună doar că există un suflet deosebit de materie; însă ce este sufletul în sine sau care e originea și menirea lui, sau cum poate ajunge sufletul să se cunoască pe sine, sau ce se va alege de el după moarte – iată tot atâtea probleme pe care filozofia și psihologia nu reușesc să le soluţioneze. Dialogul se poartă între Sf. Grigore de Nyssa și Macrina, sora și învăţătoarea sa.

„Despre Suflet şi Înviere” de Sf. Grigore de Nyssa Trad.: Grigore Teodorescu cod: 0C25, 208P

19.00 RON Lucrarea cuprinde „vieţile” a optsprezece episcopi ai Romei receptaţi ca sfinţi de Biserica catolică și de cea ortodoxă. Ei nu au trecut prin procesul de canonizare, cum se întâmplă de regulă, ci prin viaţa și faptele lor au întrupat modelul de episcop pe care Sf. Apostol Pavel îl propovăduia către Tit. Selecţia textelor s-a făcut având drept criteriu existenţa unei astfel de recunoașteri de către ambele părţi și consemnarea lor în Mineiele bisericești.

„Vieţile Episcopilor Romei socotiţi Sfinţi în Biserica Ortodoxă” *** Trad.: Aurel Lupu, Sorin-Dan Damian cod: 0C23, 144P

17.00 RON


COLECŢIA HISTORIA

Masoneria susţine că există o cale de viaţă superioară și mai tainică decât aceea pe care călcăm de obicei și că atunci când lumea exterioară își pierde atracţia pentru noi, vom fi siliţi să ne întoarcem în noi înșine, să batem la ușa lumii noastre interioare. Pentru această lume interioară și pentru calea care duce la ea, Masoneria ne promite lumina, ne trasează jaloanele și arată condiţiile care să ne permită progresul. Acesta este singurul scop al Masoneriei. În spatele simbolismului elementar, în spatele îndemnurilor pentru cultivarea virtuţii și a unei moralităţi convenţionale, în spatele frazeologiei grandilocvente cu care, potrivit modei acestor zile, redactorii ceremoniilor din secolul al XVIII-lea au îmbrăcat învăţătura ei, se găsește cadrul unei scheme de iniţiere în acea cale superioară de viaţă unde secretele și misterele fiinţei noastre urmează să fie dezvăluite: o schemă care, în plus, reproduce pentru lumea modernă principalele caracteristici ale Misteriilor antice. Aceasta este noutatea pe care o aducea, la vremea ei, cartea lui Jean-Marie Ragon, Ortodoxie masonică. Istorie, rituri, doctrine.

„Ortodoxie masonică. Istorie, rituri, doctrine” de Jean-Marie Ragon Trad.: Gabriel Doru Avram cod: LD003, 288P

34.00 RON


COLECŢIA HISTORIA

Lumea a rămas astăzi fără mistere; gândirea raţionalistă are pretenţia că a înţeles totul, că a elucidat totul; știinţa face eforturi de a ne oferi o perspectivă pozitivistă și logică despre toate lucrurile și își extinde determinismul fatal până spre lumea morală. În orice caz, astăzi întreg universul material este revendicat de către știinţă, nimeni nemaiîndrăznind să se ridice împotriva acestei revendicări. Noţiunile de miracol și de supranatural s-au evaporat ca o prejudecată uitată de timp. Dar lucrurile nu au stat întotdeauna astfel; această perspectivă pur raţională nu a apărut decât în vremea grecilor și nu s-a generalizat decât la popoarele europene, în special în secolul al XVIII-lea. La începuturile civilizaţiei, orice cunoaștere îmbrăca o formă religioasă și mistică, deopotrivă. Orice acţiune era atribuită zeilor, identificaţi cu astrele, cu marile fenomene celeste și terestre, cu toate forţele naturii. Nimeni, pe vremea aceea, nu ar fi îndrăznit să înfăptuiască o operă politică, militară, medicală, industrială, fără să recurgă la formule sacre, destinate să înduplece bunăvoinţa puterilor misterioase care guvernau universul.

„Originile alchimiei” de Marcellin Berthelot Trad.: Gabriel Avram cod: LD004, 336P

29.00 RON


COLECŢIA FIAT LUX

„Wolfhart Pannenberg propune o radiografie a condiţiei umane din perspectiva antropologiei teologice. Forţa unificatoare a demersului său explicativ rezidă în viziunea «deschiderii spre lume» a omului. Susţinător al libertăţii noastre și al virtuţilor modelatoare ale acesteia, Pannenberg afirmă temeiul ei numai în contextul raportării la Dumnezeu. Acesta este singurul garant al satisfacerii presiunilor noastre pulsionale spre infinit. De altfel, faptul însuși de a dispune de lume în finitudinea ei – ca etalare a libertăţii – este posibil numai având, ca fundament, relaţia cu divinitatea. O consecinţă interesantă a acestei perspective este continuitatea firească văzută de autor între credinţa creștină – reprezentând la scară istorică dialogul cu infinitul – și cunoașterea contemporană, laică. Aceasta din urmă e posibilă datorită primeia. Combinând, așadar, perspectiva asumată a credinţei cu latura discursivă, Pannenberg traversează, alături de cititor – însoţind lectura cu un ton personal și cald – teme fundamentale ale condiţiei noastre: încrederea, egocentrismul, timpul, iubirea sau istoria.” Irina-Gabriela Buda, „România Liberă”

„Ce este omul? Antropologia actuală în lumina teologiei” de Wolfhart Pannenberg Trad.: Ioana Milea cod: 0X17, 192P

21.00 RON


COLECŢIA FIAT LUX

Prezentul volum urmărește să înlesnească o mai bună înţelegere a Sfântului Pavel, atât ca om cât și ca scriitor, în contextul timpului său. Cel ce se apleacă asupra vieţii și lucrării Sf. Pavel, poate crede la început că se află într-o postură extrem de convenabilă. Sf. Pavel ne-a lăsat moștenire un număr de scrieri de o autenticitate incontestabilă: cele două Epistole către Tesaloniceni; cele două Epistole către Corinteni; Epistola către Galateni; Epistola către Romani; Epistolele către Filipeni, Coloseni și Filimon etc. Forma în care aceste epistole au ajuns la noi este de bună seamă de o autenticitate remarcabilă. Și cu toate acestea, în momentul când începem să le analizam, descoperim obstacole destul de greu de surmontat. În cazul în care abordăm aceste epistole în idiomul grec original și le citim prin lentila altor texte grecești din aceeași perioadă, constatăm că nu există un singur paragraf măcar care să nu ne frapeze cu câte ceva care este aproape de neînţeles. Mai mult decât atât, Epistolele pauline nu au fost scrise într-o „tonalitate” tihnită, meditativă. Ele nu au nimic în comun cu o Summa Theologica.

„Sfântul Pavel” de Arthur Darby Nock Trad.: Cătălina Gaidău cod: 0X16, 224P

22.00 RON


COLECŢIA HISTORIA Titlu

Autor

Misteriile lui Zalmoxis Magia la chaldeeni Orfeu şi doctrina orfică

Preţ (RON)

CONSTANTIN DANIEL FRANCOIS LENORMANT G.R.S. MEAD

38.00 24.00

COD LD001 LD002

COLECŢIA FIAT LUX Titlu

Autor

Cutremurarea temeliilor Dinamica credinţei Ereziile gnostice din primele două secole Mediul divin Creştinii platonicieni din Alexandria Biserica şi gnoza Dogmatica Bisericii Bucuria - Faţa lui Dumnezeu în om Cunoaşterea lui Dumnezeu Temeiurile credinţei creştine Dezvoltarea religioasă

Preţ (RON)

PAUL TILLICH PAUL TILLICH HENRY L MANSEL TEILHARD DE CHARDIN CHARLES BIGG FRANCIS C BURKITT KARL BARTH ALPHONSE GOETTMANN BARTH KARL EMIL BRUNNER R.H. CHARLES

18.00 15.00 25.00 16.50 28.00 18.00 29.50 24.00 22.00 22.00

COD 0X003 0X004 0X007 0X008 0X009 0X010 0X011 0X014 0X015 0X12

COLECŢIA SPIRITUALITATE CREŞTINĂ Titlu Cuvântari teologice Capete Gnostice Apologia lui Origen

Autor

Preţ (RON)

SF. GRIGORIE DE NAZIANZ SF MAXIM MARTURISITORUL SF. PANFIL DIN CEZAREEA

COD

16.00 25.00 18.00

0C19 0C20 0C24

Preţ (RON)

COD

27.00 28.00 29.00 26.00 26.00 24.00 29.00 24.00

0Z01 0Z02 0Z03 0Z04 0Z05 0Z06 0Z07 0Z08

COLECŢIA COGITO Titlu Elementele metafizicii De la religie la filosofie Socrate şi Christos Platon * Socrate Filosofia religiei Religia în formare Prietenul lui Nietzsche Voinţa de a crede Filosofia lui Pitagora

Autor PAUL DEUSSEN FRANCIS CORNFORD ROBERT M. WENLEY Alfred E. Taylor JOHN HICK ALFRED N. WHITEHEAD HEINER FELDHOFF WILLIAM JAMES ANTELME

„Colecţia Cogito a Editurii Herald nu încetează să surprindă prin publicarea unor cărţi aparţinând unor filozofi de referinţă.” Gazeta de Sud


COLECŢIA MANUSCRIS Descoperirea manuscriselor de la Nag Hammadi, din 1945, a fost considerată un eveniment excepţional, pentru că a făcut posibilă cunoașterea nemediată a principalelor linii ale gândirii gnostice. De la mult comentata Evanghelie după Toma până la „scandaloasa” Evanghelie după Maria, aceste scrieri aduc perspective noi, nu totdeauna comode, în privinţa concepţiei noastre privind creștinismul primar.

„Evanghelii Gnostice” *** Trad.: Anton Toth cod: 0T25, 320P

36.00 RON Textul Evangheliei, publicat de Editura Herald într-o ediţie bilingvă, în traducerea din latină a lui Sorin-Dan Damian, a avut multe de oferit: a intensificat realitatea anumitor personaje menţionate în Evangheliile canonice, înfrumuseţând relatările Evangheliilor, adăugând noi minuni și dezvoltând ceea ce în textele canonice abia era menţionat. În mod direct sau prin rezumatele sale, a devenit o sursă standard pentru relatarea pătimirilor.

„Evanghelia lui Nicodim” *** Trad.: Sorin-Dan Damian cod: 0T24, 174P

20.00 RON


COLECŢIA QUINTA ESSENTIA

Volumul Misterele supreme ale naturii adună trei texte într-un unic corpus dedicat explicării enigmelor naturale: Despre tainele alchimiei (în trei tratate), Despre filosofia ocultă și Arhidoxele magiei (în șapte tratate). Dincolo de stilul abscons și intens metaforic, specific epocii și autorului, cartea ne înfăţișează un amestec de reţete ale transmutaţiei și reacţiilor chimice, o distincţie categorială între arta sacră a magiei și varianta degradată a acesteia, necromanţia, o relaţionare sistematică a zodiilor, planetelor și maladiilor, urmată de dezvăluirea unei sume de taine ale naturii. De numele lui Theophrastus Bombast von Hohenheim, supranumit și Paracelsus (1493-1541), se leagă numeroase legende. A fost medic, aventurier, fizician, alchimist și magician, dar și metafizician, mag și astrolog. Ca medic, a combătut teoria clasică a anticului Galenus, susţinând că maladia reprezintă un dezechilibru nu al umorilor, ci al chimiei ce reglează fiziologia. Spirit vizionar, el a atribuit vindecarea unui raport optim între simptom și tipul medicamentaţiei folosite.

„Misterele supreme ale naturii” de Theophrastus Ph. Paracelsus Trad.: Monica Medeleanu cod: 0U21, 224P

26.00 RON


COLECŢIA QUINTA ESSENTIA Folosofia Ocultă. Cartea I-a, a II-a și a III-a, Trad.: Maria Genescu

„Magia Naturală” „Magia Cereasc㔄Magia Ceremonială” cod: 0U16 cod: 0U20 de Agrippa 240P 320P cod: 0U13, 320P

35.00 RON

30.00 RON

35.00 RON

Agrippa își începe De occulta Philosophia declarând că nimeni nu trebuie să se ocupe de magie dacă nu cunoaște perfect fizica, matematica și teologia. În prima parte, despre magia naturală, el dezvoltă teoria celor trei lumi: Elementalul, Celestul și Intelectualul, fiecare lume fiind guvernată de lumea ei superioară și resimţindu-i influenţa. Partea a doua, despre Numere, explică nu numai puterea lor magică, dar și secretele armoniei muzicale și ale zodiacului. Ultima parte, despre magia ceremonială, se ocupă de efectul numelor divine, de ierarhia îngerilor, de cele nouă clase ale spiritelor rele, de rituri, extaz, puritate, amestecând într-o sinteză uluitoare învăţăturile lui Moise, Hristos, Orfeu, Democrit și Plotin.


COLECŢIA ESEURI Titlu

Autor

Brahmanismul

Preţ (RON)

COD

7.00

0L05

VALLEE POUSSIN

COLECŢIA CĂRŢI FUNDAMENTALE Titlu

Autor

Dhammapada Intrarea pe calea iluminării Advaita Bodha Dipika Tripura Rahasya Cântul eliberatului Vaisesika Sutra Lankavatara Sutra Bhagavad-Gita Cartea tibetană a morţilor (Bardo Thödol) Upadesha Sahasri (O mie de invăţături) Samkhya-Karika /Tarka-Samgraha Comentariu alegoric Elemente de teologie Sentenţe Tabliţele de argilă Gândirea egipteană antică Scripta aramaica Cartea egipteană a morţilor Advaita Vedanta Cânturile divine ale lui Zarathustra Prajna Paramita Sutra

Preţ (RON)

BUDDHA SANTIDEVA *** *** DATTATREYA KANADA *** *** *** SHANKARA *** PHILON DIN ALEXANDRIA PROCLOS PORFIR *** *** *** *** *** *** ***

21.00 21.00 18.00 23.00 25.00 22.00 20.00 30.00 30.00 12.00 9.00 26.00 24.50 15.00 30.00 30.00 32.00 39.00 32.00 21.00

COD 0B102 0B104 0B107 0B109 0B110 0B114 0B116 0B117 0B118 0B13 0B14 0B202 0B205 0B209 0B210 0B211 0B212 0B216 0B115 0B213

COLECŢIA QUINTA ESSENTIA Titlu Kabbala creştină Opus Paramirum Atalanta Fugiens Oracolele caldeene Tetrabiblos Monada Hieroglifică Ritualuri magice

Autor

Preţ (RON)

FRANCISCUS HELMONT PARACELSUS MICHAEL MAIER *** CLAUDIUS PTOLEMEU JOHN DEE TRITHEMIUS, AGRIPPA, ABANNO

18.00 21.00 33.50 13.00 26.00 23.00

COD 0U17 0U18 0U15 0U05 0U09 0U12

„Editura Herald caută şi reuşeşte să recupereze interesul cititorului român pentru domenii pe care încă mulţi le consideră «exotice»: alchimie, hermetism, philosophia perennis, cabală, numerologie. Una dintre aceste colecţii este Quinta Essentia, care se impune ca una de referinţă pentru cei preocupaţi de domeniile sus-amintite. Şi nu este un lucru uşor de realizat într-o lume ca a noastră.” Cronica


COLECŢIA CĂRŢI FUNDAMENTALE Cartea a fost scrisă, se pare, în anul 516 i. Hr., adică în al douăzeci și șaselea an al domniei ducelui Lu Zhao, după cum se susţine în Însemnări istorice. În afară de Dao De Jing și Cele Patru Cărţi, Mo Zi și Zhuang Zi, unde se găsesc citatele din textul original al lui Lao Zi, descoperirile arheologice contemporane au scos la lumină în 1973 la Mawangdui, provincia Hunan, cele mai vechi variante complete ale lui Dao De Jing existente astăzi.

„Dao De Jing” de Lao Zi Trad.: Su Yan cod: 0B119, 160P

21.00 RON Zoharul este de fapt un corpus literar redactat în Evul Mediu (sec. XIII-XIV), o culegere de cărţi cuprinzând discuţii, prelegeri sau comentarii pe marginea Pentateuh-ului. Biblia, care probabil a fost cea mai prost înţeleasă dintre toate cărţile scrise vreodată, conţine nenumărate pasaje obscure și misterioase, care rămân complet ininteligibile în lipsa unei chei cu ajutorul căreia să se descifreze semnificaţia acestora. Acea cheie este dată de Zohar.

„Zoharul. Cartea splendorii” *** Trad.: Ilie Iliescu cod: 0B217, 304P

37.50 RON


COLECŢIA SCRIERI INIŢIATICE Această lucrare se referă în principal la esoterism și la puterile omului. Legile Vieţii sunt simple și este inutil să fie înfăţișate ca niște culte mistice sau pseudo-religii; este de asemenea inutil să fie prezentate drept „revelaţii divine”. Nu are importanţă cine are capacitatea de a accede la aceste „revelaţii”, însă este demnă de laudă strădania de a le face cunoscute.

„Muntele sacru” de Lobsang Rampa Trad.: Ilie Iliescu cod: 0H29, 272P

27.00 RON Pe canavaua unei povești de iubire din secolul al XVIII-lea, transpar, ca în filigran, învăţături despre alcătuirea spirituală și materială a omului, despre înălţarea omului pe niște trepte existenţiale doar intuite la început, conturând desenul misterios al unor hieroglife esoterice. Peregrinul. Sfârșit de călătorie oferă astfel o splendidă poveste ce metamorfozează totul în calea ei, personaje și fapte, gânduri și idei, sentimente și temeri, autor și cititori.

„Peregrinul. Sfârşit de călătorie” de Attya cod: 0H33, 304P

35.00 RON


COLECŢIA ZEN Zen Mind , Beginner’s Mind a devenit una din marile cărţi spirituale moderne, foarte iubită, recitită și recomandată ca fiind cea mai bună carte de introducere în doctrina Zen. Suzuki Roshi prezintă elementele de bază – de la detaliile posturii și respiraţiei în zazen până la percepţia nondualităţii – într-un mod care nu numai că se dovedește remarcabil de limpede, dar care intră în armonie totodată cu bucuria insight-ului de la prima la ultima pagină.

„Mintea Zen, mintea începătorului” de Shunryu Suzuki Trad.: Marilena Constantinescu cod: 0E18, 208P

24.00 RON Fără îndoială, opera cea mai cunoscută a lui Musashi este Gorin no sho („Cartea celor cinci cercuri”), scrisă în 1645, cu doar câteva săptămâni înaintea morţii sale și adresată discipolului său, Terao Katsunobu. Socotită cartea de căpătâi a scrimei (kendo), aceasta poate fi considerată deopotrivă un clasic despre artele marţiale în general, întrucât abordează atât principiile luptei individuale cât și pe cele ale confruntărilor dintre armate.

„Cartea celor cinci cercuri” de Miyamoto Musashi Trad.: Maria Genescu cod: 0E16, 160P

20.00 RON


COLECŢIA MANUSCRIS Titlu

Autor

Păstorul lui Herma Diatessaron Martire pentru Hristos Pătimirile sfinţilor martiri Faptele Apostolului Toma Imnuri Gnostice Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel Cartea lui Ioan Botezătorul Manuscrisele de la Marea Moartă Cartea lui Enoh

Preţ (RON)

*** TATIAN *** *** *** *** *** *** *** ***

18.50 19.00 18.00 24.00 24.00 18.00 19.50 20.00 38.00 28.00

COD 0T06 0T10 0T11 0T12 0T15 0T19 0T20 0T21 0T22 0T23

COLECŢIA SCRIERI INIŢIATICE Titlu

Autor

Herghelia verde Pribeagul Şalul Văduva din Ierihon Moartea samurailor ronini Baal Shem Tov Al treilea ochi Cunoaşterea de sine Darul iubirii Ultimul tablou al lui Wang Wei Aripi Frânte

OCTAVIAN SIMU KAHLIL GIBRAN STELA GHETIE SMARANDA COSMIN TAMENAGA SHUNSUI MEYER LEVIN LOBSANG RAMPA LOBSANG RAMPA KAHLIL GIBRAN ARIANE BUISSET KAHLIL GIBRAN

Preţ (RON) 25.00 25.00 19.00 19.00 27.00 21.00 26.00 28.00 28.00 21.00 17.60

COD 0H18 0H21 0H22 0H23 0H26 0H28 0H30 0H31 0H32 0H09 0O09

COLECŢIA ZEN Titlu Lauda zazenului Nestematele Legii Shodoka Dincolo de vid şi plin

Autor HAKUIN EKAKU HUI-NENG YOKA DAISHI ***

Preţ (RON)

COD

15.00 17.00 19.00 25.00

0E11 0E13 0E15 0E17

Preţ (RON)

COD

27.00 30.00

0J16 0J17

COLECŢIA HIMALAYA Titlu

Autor

Un lama tibetan în căutarea Adevărului GESHE RABTEN Milarepa, marele yoghin tibetan RECHUNG DORJE TAGPA Comorile Dharmei GESHE RABTEN

„Colecţia Himalaya oferă cititorului român, nu foarte grăbit şi nici foarte agitat, lucrări de referinţă din zona spiritualităţii budiste şi tibetane.” Observator cultural


COLECŢIA HIMALAYA Cartea de faţă cuprinde două învăţături de mare însemnătate: „Stările conștiinţei” și „Meditaţia și viaţa cotidiană”. Stările conștiinţei tratează despre unul dintre subiectele cele mai importante ale buddhismului: mintea sau conștiinţa. Cea de a doua parte a volumului, Meditaţia și viaţa cotidiană, conţine instrucţiuni indispensabile tuturor celor care doresc să se dedice în mod serios practicii meditaţiei.

„Meditaţia şi viaţa cotidiană” de Geshe Rabten Trad.: Mircea Costin Glăvan cod: 0J20, 288P

24.00 RON În Esenţa reunită, Venerabilul Pabongka Rinpoche oferă îndrumările necesare parcurgerii căii spre dobândirea Iluminării. Maestrul Gonsar Rinpoche a comentat aceste învăţături în cadrul unui curs din vara lui 2002, la Leysin (Elveţia). Conferinţele ţinute atunci au fost strânse în volumul de faţă. Găsim aici sfaturi simple și precise care, practicate cu sinceritate, zel și entuziasm, devin cheia care permite deschiderea ușii eliberării.

„Esenţa doctrinei buddhiste” de Gonsar Rinpoche Trad.: Mircea Costin Glăvan cod: 0J21, 224P

28.00 RON


COLECŢIA METANOIA

„Viziunea lui Graf Dürckheim are la bază mistica lui Meister Eckhart, psihologia adâncurilor lui Carl Gustav Jung, și tradiţia Zen pe care a întâlnit-o în Japonia. De aceea cărţile lui sunt utile și sunt atât de căutate. În cărţile lui aflăm despre esenţialul din noi într-un limbaj nou, foarte simplu, foarte adevărat. Citind cărţile lui, ni se deschide o altă perspectivă asupra vieţii și asupra noastră înșine, o perspectivă în care totul devine clar… Începem să ne recitim viaţa din urmă altfel decât până acum, din această perspectivă. Absurdităţile vieţii încep să capete sens, pentru că toate aveau în vedere un Sens mai mare pe care îl intuim abia acum. Și știm ce avem de făcut… Noi spunem mereu că omul îl caută pe Dumnezeu. În realitate Dumnezeu îl caută pe om și omul are datoria de a se lăsa găsit. Sub această deviză se situează demersul lui de o viaţă. Ce are omul de făcut pentru a se lăsa găsit? Și cum să păstreze legătura regăsită? Care este metoda prin care omul să fie pus pe calea împlinirii sale? Despre acestea și multe alte chestiuni legate de împlinirea omului în această viaţă sunt toate cărţile lui Graf Dürckheim.” Viorica Juncan

„Hara. Centrul vital al omului” de K.G. Dürckheim Trad.: Viorica Juncan cod: MT009, 320P

27.00 RON


COLECŢIA METANOIA

Europenii au trebuit să aștepte până la sosirea Maestrului Taisen Deshimaru la Paris, în 1967, pentru a cunoaște în autenticitatea sa (adică în practică) ceea ce Maestrul Deshimaru a făcut etern într-o scurtă perioadă de 15 ani. De aceea el este privit ca părintele și fondatorul Zenului european. Prima sa carte, Zen adevărat. Introducere în Shobogenzo, a fost publicată în 1968 și acum prezentăm această carte istorică. În limbajul Maestrului Deshimaru, zen adevărat înseamnă practica zazenului. Expresia Zen adevărat pe care Maestrul Deshimaru o folosea trebuie înţeleasă în acest sens. Este suficient să ședem în zazen, este suficient să venim la dojo în fiecare dimineaţă. Zenul Maestrului Deshimaru a fost unul dintre cele mai simple și însufleţite, chiar dacă uneori el arăta ca un tigru în faţa discipolilor săi. A devenit călugăr la o vârstă destul de înaintată și a trăit mereu în social, de aceea nu avea o părere prea bună despre viaţa monastică japoneză și despre călugării japonezi care erau foarte des mai interesaţi de bunăstarea lor materială decât de căutarea spirituală.

„Zen adevărat” de Taisen Deshimaru Trad.: Marilena Constantinescu cod: MT008, 272P

28.00 RON


COLECŢIA ESOTERICA Titlu

Autor

Francmasoneria - rituri şi iniţieri Cartea spiritelor Legendele Francmasoneriei Masoneria ocultă şi iniţiere hermetică Ştiinţa numerelor

Preţ (RON)

COD

27.00 36.00 29.00 20.00 29.00

0M21 0M25 0M28 0M29 0M30

C.W. LEADBEATER ALLAN KARDEC ALBERT G. MACKEY JEAN MARIE RAGON PAPUS

COLECŢIA FRONTIERE Titlu

Autor

Realitatea ultimă Arta de a trăi - Meditaţia vipassana Astrologia personalităţii Universul viu O Mandala astrologică Astrologie natală Astrologia şi sexul Arta de a trai - Meditatia Vipassana Universul viu

Preţ (RON)

COD

12.00 21.00 40.00 34.00 36.00 20.00 24.00 21.00 34.00

0N08 0N10 0N12 0N13 0N14 0N15 0N16 0N10 0N13

NISARGADATTA MAHARAJ WILLIAM HART DANE RUDHYAR NATALIA STAICOV DANE RUDHYAR VARAHAMIHIRA VIVIAN E. ROBSON WILLIAM HART NATALIA STAICOV

COLECŢIA CONFLUENŢE Titlu

Autor

Isihasmul sau mesteşugul liniştirii

Preţ (RON)

VASILE ANDRU

24.00

COD 0P24

COLECŢIA MISTICĂ ISLAMICĂ Titlu Ochiul lăuntric Grădina tainică a Adevărului Divan (poeme mistice) Coranul

Autor *** SANA`I AL-HALLAG ***

Preţ (RON)

COD

17.00 17.00 17.60 20.00 47.00

0O07 0O08 0O09 0O12 0O14

COLECŢIA DAOISM Titlu Istoria daoismului Dao, Marele Luminator

Autor ISABELLE ROBINET HUAI NAN ZI

Preţ (RON) 25.00 20.00

COD 0S01 0S05

COLECŢIA TANTRA Titlu Buddhismul tantric Tantra Vijnana Bhairava

Autor S.N. DASGUPTA RENÉ PADOUX ***

Preţ (RON)

COD


COLECŢIA PSIHOTERAPIA Încă din vremea când era un apropiat colaborator al lui Sigmund Freud în Viena, Rank a avut originala idee de a interpreta miturile ca vise de masă. Bogată într-un material istoric - de la Sargon la Isus - cartea compară stereotipurile de eroi și legende cu bazele lor psihologice. Este o aplicaţie revoluţionară a metodei psihanalitice la mitologia comparativă.

„Mitul naşterii eroului” de Otto Rank Trad.: Monica Medeleanu cod: 0W21, 160P

19.00 RON „Când am început să scriu rândurile de faţă, am avut multe îndoieli privitoare la posibilităţile personale de a sintetiza și expune coerent un fenomen atât de complex. Fenomenul depresiv are, precum mitologicul Proteu, foarte multe feţe. De aceea în carte vor mai fi mai multe personaje, fiecare cu propriile trăiri și senzaţii, cu propriile mecanisme de apărare.” (Sorin Ene)

„Depresia. Evadare din Infern” de Sorin Ene cod: 0W20, 192P

19.00 RON


COLECŢIA PSIHOTERAPIA Titlu

Autor

Psihoterapie & Consiliere Gestalt Psihoterapie şi consiliere psihodinamică Analiza tranzacţională Psihoterapie & consiliere existenţială Psihoterapie & consiliere centrată pe persoană Terapia prin flori Despre psihanaliză Consiliere şi psihoterapie comportamentală Psihanaliza şi sexualitatea

Preţ (RON)

PHIL JOYCE & CHARLOTTE SILLS SUSAN HOWARD CHRISTINE LISTER-FORD EMMY VAN DEURZEN JANET TOLAN EDWARD BACH SIGMUND FREUD FRANK WILLIS SANDOR FERENCZI

32.50 32.00 32.00 29.00 29.00 18.00 18.00

COD 0W09 0W12 0W13 0W14 0W15 0W18 0W19

COLECŢIA TERAPIA Titlu

Autor

Osteopatia pentru copii Principiile Homeopatiei Naştere fără violenţă Anatomia unei boli Terapia prin râs Tu şi medicul din tine

Preţ (RON)

COD

13.00 23.00 16.00 23.00 24.00 28.00

0W01 0W05 0W07 0W17 0W10 0W16

PIERRE TRICOT W.M.BOERICKE FREDERICK LEBOYER NORMAN COUSINS LENNY RAVICH JOHN E. UPLEDGER

COLECŢIA METANOIA Titlu

Autor

Trezirea inteligenţei Centrul fiinţei Viziuni din lumea reală Eu sunt Acela Cine sunt eu? Căutarea sacră Lumea modernă şi vechea înţelepciune Sfârşitul timpului Terapia destinului

Preţ (RON)

JIDDU KRISHNAMURTI K. G. DURKHEIM G I GURDJIEFF NISARGADATTA MAHARAJ JEAN KLEIN ARNAUD DESJARDINS JIDDU KRISHNAMURTI Vasile Andru

29.00 20.00 29.00 40.00 21.00 18.50 30.00 34.00

COD MT001 MT002 MT003 MT004 MT005 MT006 MT010 MT007

COLECŢIA PHILOSOPHIA PERENNIS Titlu

Autor

Doctrinele esoterice ale islamului TITUS BURCKARDT Ochiul inimii FRITHJOF SCHUON Autoritate spirituală şi putere temporală RENÉ GUÉNON Omul şi absolutul după doctrina kabbalei LEO SCHAYA Omul universal MICHEL VALSAN Melchisedec sau Tradiţia Primordială TOURNIAC JEAN Omul şi devenirea după Vedanta RENÉ GUÉNON Simbolismul crucii RENÉ GUÉNON

Preţ (RON) 22.00 24.00 19.00 22.00 26.50 35.00

COD PH003 PH004 PH006 PH007 PH008 PH005

„Philosophia Perennis – debutul unei colecţii de prestigiu, la Editura Herald” Jurnalul Naţional


COLECŢIA TERAPIA Autorul propune un nou sistem, în care elevul și profesorul se bazează pe comunicare, problematizare și îndoială. Aceste activităţi ale minţii instituie inteligenţa, o facultate a spiritului capabilă să armonizeze cunoașterea, luciditatea critică și refuzul de a accepta orice autoritate. Adresat atât profesorilor cât și elevilor, părinţilor și oricărei persoane interesate de educaţie, cartea este o dezbatere amicală între Krishnamurti și cititor.

„Despre educaţie. Arta învăţării şi valoarea vieţii” de Jiddu Krishnamurti Trad.: Diamant Petrescu cod: 0W23, 288P

29.00 RON Știinţa pare să se apropie tot mai mult de „Marele Secret”. Posibilitatea de a cuprinde într-o singură ţâșnire de gândire această profundă unitate a creaţiei nu mai pare imposibilă. Mâine, descifrarea codului vieţii va fi fără îndoială un joc de copil; prelungirea vieţii la nesfârșit va reprezenta cucerirea viitorului mileniu. Capitolele din această carte se deschid cu o serie de texte scrise de Mama, urmate cel mai adesea de extrase din Convorbiri.

„Yoga şi sănătatea” de Mirra Alfassa Trad.: Mircea Laurenţiu cod: 0W22, 256P

26.00 RON


Catalog primavara-vara Editura Herald 2012  

Catalog primavara-vara Editura Herald 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you