Page 1

OBČASNÍK společnosti Distep

Dodavatel elektřiny byl vybrán v aukci Fotosoutěž „Moje město, moje energie …“ měla letos čtyři vítěze

Ročník 11, číslo 35/2010


Úvodník

Vážení čtenáři,

OBČASNÍK společnosti Distep

č. 35/2010

2

dovoluji si Vás, naposledy v tomto roce, přivítat na stránkách vánočního vydání Občasníku společnosti Distep, které je z velké části věnováno fotografické soutěži s názvem „Moje město, moje energie…“ Odborná porota měla i letos velmi těžkou práci, protože musela ze 76 zaslaných fotografií vybrat tři nejlepší snímky. Kvalitu oceněných prací ostatně můžete posoudit v našem Občasníku sami. O čtvrtém vítězi letos poprvé v historii fotosoutěže rozhodovala také veřejnost internetovým hlasováním na našich webových stránkách www.distep.cz. Také z řad hlasujících jsme vylosovali jednoho účastníka, který obdržel finanční prémii. Druhým tématem Občasníku jsou elektronické aukce energií, které přinášejí odběratelům výrazné úspory. V rámci aukce se však musí spojit více odběratelů energie, kterým se tak lépe podaří dosáhnout snížení ceny. Jsem velmi rád, že koordinované úsilí statutárního města Frýdku-Místku, Distepu a dalších městských společností bylo úspěšné při výběru dodavatele elektrické energie. Jak je vidět i v energetice platí, že v jednotě je síla. Vážení zákazníci, dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřál příjemné prožití vánočních svátků a hlavně úspěšné vykročení do roku 2011. Ing. Petr Jonas, ředitel společnosti Distep

Soutěžní snímek „Optické kabely“, autor Jan Belej Soutěžní snímek na titulní straně „Vánoční shon“, autorka Pavla Adámková

Text: Vojtěch Sláma

Dodavatel elektřiny byl vybrán v aukci

3

Statutární město Frýdek-Místek a městské společnosti včetně Distepu včas zachytily trend snižování nákladů při odběrech elektrické energie. Jednou z nejefektivnějších forem úspor jsou dnes elektronické aukce energií. Distep postupuje jednotně spolu s ostatními městskými společnostmi „Elektronické aukce probíhají v České republice již zhruba tři roky a jejich hlavním smyslem je maximální snížení nákladů na nákup elektrické energie. Také statutární město FrýdekMístek se inspirovalo úspěšnými výsledky aukcí z různých míst republiky, kde bylo v některých případech dosaženo až třicetiprocentních úspor. Proto se statutární město Frýdek-Místek, které má i své vlastní odběry, dohodlo se svými společnostmi - Technickými službami, Distepem a zdejšími školami a školkami - na jednotném a koordinovaném postupu. Je totiž vždy výhodnější, když se v rámci aukce spojí více odběratelů elektrické energie, protože se pak dá dosáhnout množstevních rabatů a následného snížení cen,“ vysvětluje princip aukce technický náměstek společnosti Distep inženýr Petr Pavlíček a dodává: „Všechny městské společnosti proto dodaly podklady o objemech svých odběrů i celkových částkách, které za dodávanou elektrickou energii platí. Město pak pověřilo odbornou společnost eCENTRE z Ostravy realizací celé elektronické aukce energií. Společnost eCENTRE následně všechny naše materiály sjednotila, uložila do jednotné databáze a provedla nezbytnou analýzu, aby s nimi mohla na burzu.“


Aktuální téma 

aukci cenově nejvýhodnější. Po podepsání smlouvy o dodávkách elektřiny jsme pak k 31. srpnu smluvně ukončili odběry od společnosti ČEZ. Výběrové řízení, které vyhrála nabídka společnosti Bicorn, se však týkalo pouze takzvané silové elektřiny a nikoliv její distribuce, tedy laicky řečeno drátů, jimiž se elektrická energie vede. Tu samozřejmě i nadále celostátně rozvádí rozvodná soustava, spravovaná převážně společností ČEZ. Na tomto místě bych chtěl připomenout, že obě složky, a to jak silová elektřina, tak její distribuce, jsou cenově v podstatě v rovnováze a na celkové ceně se tedy každá z nich podílí zhruba padesáti procenty. Výši platby za silovou elektřinu lze tedy ovlivnit

výběrem obchodníka. Platba za distribuční složku je však každoročně stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, a je tedy pevně daná.“ Finanční úspora bude činit zhruba sedm procent „Výsledky aukce jsou pro Distep cenově výhodné a podle našich předběžných výpočtů dosáhne celková finanční úspora asi 7 procent, což odpovídá zhruba hodnotě 300 tisíc korun. Smlouva se společností Bicorn je uzavřena pouze na jeden rok. Letošní aukce na nejlevnějšího dodavatele silové elektřiny pro statutární město Frýdek-Místek a městské společnosti měla

dvě části. V části nízkého napětí, které se týkalo především společnosti Distep, získala kontrakt již zmíněná společnost Bicorn. V části vysokého napětí se pro statutární město Frýdek-Místek a další městské společnosti ukázala jako nejvýhodnější nabídka společnosti ČEZ. Chtěl bych ještě připomenout, že Distep samozřejmě odebírá i jiné energetické komodity, z nichž je zdaleka nejdůležitější tepelná energie. Zde máme podepsánu dlouhodobou smlouvu o dodávkách se společností Dalkia, která garantuje jak maximální hranici navýšení cen vstupních komodit, tak především garanci kvality a potřebného objemu dodávané energie,“ dodává Lubomír Škapa.

Soutěžní snímek „Energie na venkově“, autorka Veronika Sýkorová

OBČASNÍK společnosti Distep

č. 35/2010

4

V aukci byla vybrána nejvýhodnější nabídka. „Společnost eCENTRE pořádá burzy energií pro městské a krajské organizace a rovněž zajišťuje nákup různých energetických komodit. Jak už bylo řečeno, když se například elektrická energie nakupuje ve větším objemu, tak je samozřejmě výsledná částka pro kupujícího příznivější,“ doplňuje svého kolegu energetik Distepu inženýr Lubomír Škapa a pokračuje: „Samotná elektronická aukce proběhla v měsíci květnu a byla vybrána nová společnost Bicorn, jejíž nabídka elektrické energie byla při

Obr. Pohled do nitra předávací stanice

5


Text: Vojtěch Sláma

Fotosoutěž

Fotosoutěž „Moje město, moje energie …“ měla letos čtyři vítěze Společnost Distep ocenila čtyři vítěze fotografické soutěže na téma „Moje město, moje energie...“ Odborná porota měla již tradičně velmi těžkou práci, protože musela ze 76 zaslaných fotografií vybrat tři nejlepší snímky. Porota pracovala ve složení: Ing. Eva Richtrová – primátorka statutárního města Frýdek-Místek, Ing. Petr Jonas – ředitel společnosti Distep, Ing. Svatopluk Eliáš – vedoucí marketingu a Ivan Korč – profesionální fotograf. O čtvrtém vítězi rozhodla veřejnost internetovým hlasováním na stránkách www. distep.cz. Hlasování, které probíhalo od 1. 10. 2010 do 15. 10. 2010, se mohl zúčastnit každý občan s trvalým pobytem ve Frýd-

ku-Místku. Každý hlasující přitom musel uvést svůj platný e-mail a adresu bydliště. Internetoví hlasující byli motivováni tím, že za svou aktivitu mohli získat mimořádnou finanční prémii. V pátek 29. 10. byla z jejich řad vylosována za dozoru notáře paní Kamila Musálková z Frýdku-Místku, která tímto získala prémii ve výši 2 000 Kč. Vítězní fotografové jsou především citlivými pozorovateli

fotografka Denisa Kičmerová. Fotografie je doslova prozářená sluncem, které se odráží od zlatavých listů, a tak není divu, že jí porota přiřkla pomyslnou stříbrnou příčku. 3. místo a cenu ve výši 5 tisíc korun získala se svým snímkem „Solárium“ fotografka Jitka Belejová. Tato fotografie dokazuje, že zajímavá témata můžete najít doslova na každém kroku a přitom nemusíte ani překročit práh svého domu. Snímek navíc velmi dobře reflektuje sílu lidmi vyráběné energie a porota ji ocenila třetím místem. Cenu veřejnosti ve výši 3 tisíc korun získala se svým snímkem „Vesnická energie“ fotografka Veronika Sýkorová. Snímek, který dostal v internetovém hodnocení nejvíce hlasů, téměř doslova naplňuje zadání fotografické soutěže „Moje město, moje energie...“, a důstojně tak doplňuje trojici vítězů. Cena veřejnosti “Vesnická energie“, autorka Veronika Sýkorová

Letošního ročníku soutěže „Moje město, moje energie …“ se zúčastnilo 19 amatérských fotografů s bydlištěm na území statutárního města Frýdek-Místek. Všichni zúčastnění patřili svým věkem do kategorie

Obr. Členové poroty Ing. Eva Richtrová a Ing. Petr Jonas během rozhodování o vítězi letošní fotosoutěže

OBČASNÍK společnosti Distep

č. 35/2010

6

„Ostatní“. Zvolené téma se ukázalo náročnější než v jiných letech, zvláště pro kategorii „Děti do patnácti let“, která letos nebyla obeslána žádnými soutěžními snímky, a proto nebyla ani hodnocena. Snímky překvapily letos porotu bohatostí námětů, ale také všímavostí a citlivostí, s jakou se nejen vítězům dařilo zachytit okolní svět. Vítězné fotografie i další vybrané snímky budou využity pro reklamní a propagační účely společnosti Distep. 1. místo a cenu ve výši 10 tisíc korun získal se svým snímkem „Ranní mlha“ fotograf Jan Belej. Fotografie zaujala porotu především kvalitou zpracování, a přestože lehce překračuje zadané téma, je síla zachycené přírodní energie nezpochybnitelná, a tak byl snímek vyhodnocen jako nejlepší. 2. místo a cenu ve výši 7 tisíc korun získala se svým snímkem „Místo dopadu“

Soutěžní snímek „Spoutané slunce“, autor Jiří Němec

 Soutěžní snímek „Radost na inlajnech“, autor Radomír Pekarík

7


Fotosoutěž

Vítěz Jan Belej fotografuje kroniku svého života Life“ fotografovat kroniku svého života. Každý den vyfotím nejméně devět momentů, které mě zaujmou. Zatímco já na fotografické kronice pracuji teprve od konce srpna, někteří lidé takto dokumentují svůj život už celý rok.“ („Week of Life“ neboli „Náš život v obrazech“ je podle webové prezentace internetové médium pro všechny obyvatele planety pod heslem: „Ukaž, jak žiješ, a podívej se, jak žijí ostatní.“ Každý účastník se tak podle tvůrců projektu stává originálním článkem, nezapomenutelným spoluautorem celého dokumentárního cyklu nekonečné mozaiky lidské originality a gigantické „fotoknihovny“ lidstva v tomto století. Jan Belej na tamní webové stránky již umístil i svůj vítězný diplom z letošního ročníku fotografické soutěže „Moje město, moje energie...“ - pozn. red.)

č. 35/2010

OBČASNÍK společnosti Distep

Vítězem letošního ročníku fotografické soutěže „Moje město, moje energie…“ se stal jedenadvacetiletý pracovník IT Jan Belej, který o své fotografické vášni říká: „Fotím hlavně pro radost a snímky, které se mi opravdu podaří, si pak pověsím doma na zeď. Nějaké fotografie jsem však už rozdal i svým přátelům a sportovní snímky hokejistů HC Oceláři Třinec zase posílám na zpravodajský server. Jsem samouk a širokým objektivem fotografuji teprve dva roky, když už mi nestačily snímky z mého kompaktního fotoaparátu a koupil jsem si pořádnou zrcadlovku.“ „Fotosoutěž Distepu jsem letos obeslal vůbec poprvé. Moji rodiče se však již této soutěže zúčastnili v minulých letech a můj bratr zde dokonce před časem vyhrál první cenu. Musím se přiznat, že hlavní motivací pro zaslání mých fotografií byla finanční odměna. Zúčastnil jsem se totiž i jiných fotografických soutěží, kde se mi podařilo vyhrát vedle jiných věcných cen i dva fotoaparáty. Jeden z nich jsem pak věnoval rodičům a druhý své přítelkyni. První místo s finančním oceněním jsem ale ve fotografické soutěži obsadil vůbec poprvé,“ usmívá se sympatický vítěz a dodává: „Poslední dobou jsem začal v rámci projektu „Week of

9

Vítěz letošního ročníku fotosoutěže Jan Belej a jeho snímek „Ranní mlha“ - 1. místo

8

Soutěžní snímek „Dívka“, autor Jan Belej


Text: Vojtěch Sláma

Fotosoutěž

č. 35/2010

Soutěžní snímky Denisy Kičmerové: „Místo dopadu“ - 2. místo „Nekonečné putování“

„Harmonie barev na ulici V. Nezvala“

Na třetím místě se umístila maminka letošního vítěze celé fotosoutěže paní Jitka Belejová se svým originálním snímkem „Solárium.“ „Má fotka vznikla spíše jako humorná nadsázka a ani jsem nepočítala s tím, že bych se mohla umístit na nějakém předním místě. Mám totiž ráda momentky, které jsou nečekané a vyplývají z nějaké situace,“ říká Jitka Belejová a připomíná, že u Belejů fotí celá rodina: „Když byly naše děti ještě malé, tak jsem se začala věnovat fotografování se svým manželem. Pak tomuto koníčku propadl i starší syn, který fotil stejně jako já, tedy hlavně pro zábavu.

Jeho snímky byly nicméně použity v kalendáři Distepu před dvěma lety. Nejvíce však fotografování nadchlo mého mladšího syna Jana, který si pořídil kvalitní výbavu a chtěl tento obor studovat na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. V současné době má však zajímavou práci, takže uvidíme, jak se „fotografická kariéra“ v budoucnu vyvine.“ Jitka Belejová se fotosoutěže Distepu zúčastnila již v minulých letech i se svým starším synem. „Mladšího Jana, který letos vyhrál, jsem musela k účasti doslova vyhecovat argumentem, že má doma spoustu dobrých fotografií,“ vysvětluje Jitka Belejová, kterou odměna za třetí místo velmi potěšila, a s úsměvem dodává: „Myslím, že letošní Vánoce budou díky našim koníčkům docela bohaté, což asi tak úplně běžné nebývá.“ Soutěžní snímky Jitky Belejové: „Solárium“ - 3. místo

OBČASNÍK společnosti Distep

Fotografování je také velkým koníčkem Denisy Kičmerové, která se svým snímkem nazvaným „Místo dopadu“ obsadila v letošním ročníku fotosoutěže druhé místo. Slečna Denisa se fotosoutěže Distepu zúčastnila již v minulých letech, ale teprve letos byla její fotografie vyhodnocena mezi třemi nejlepšími. „O letošním ročníku fotosoutěže jsem se dozvěděla z nástěnky v našem domě, kde bylo oznámení vyvěšeno. Snímek „Místo dopadu“ jsem však pořídila daleko dříve, a to na podzim minulého roku, během procházky v místeckých sadech Bedřicha Smetany. Zaujala mě tam jedna scenérie se zajímavou hrou světla a stínu, a tak jsem zmáčkla spoušť své zrcadlovky,“ usmívá se Denisa a dodává, že za finanční odměnu spojenou s druhým místem nakoupí vánoční dárky.

10

Jitka Belejová dokumentuje nečekané momenty

Snímek „Místo dopadu“ vznikl v sadech Bedřicha Smetany

„Osvícený kubismus“

11


Fotosoutěž - finalisté Soutěžní snímek „Nekonečná energie“, autor Petr Krištof

12

OBČASNÍK společnosti Distep

č. 35/2010

Soutěžní snímek „Noční sluníčka“, autorka Pavla Adámková

Soutěžní snímek „Rozvodí“, autor David Gittler

Soutěžní snímek „Rychle pryč z města“, autorka Anna Pasterňáková

Kontaktní údaje: Ústředna - tel. 558 442 111 Havarijní služba - tel. 558 442 121 Fax: 558 442 141 E-mail: posta@distep.cz

Vydává: DISTEP a.s. , Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek  Redakční rada: Ing. Petr Jonas, Ing. Stanislava Ciahotná, Ing. Svatopluk Eliáš, Ing. Soňa Plháková, Mgr. Vojtěch Sláma  Náklad: 1 500 ks  Design: Ing. Soňa Plháková  Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na e-mailovou adresu redakce@distep.cz  Více informací o společnosti Distep naleznete na webových stránkách www.distep.cz

Obcasnik 35 2010 nahled  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you