Page 1

ROČNÍK XIII. | ČÍSLO 40 | ČERVEN 2012

OBČASNÍK společnosti Distep

OBČASNÍK společnosti Distep

Děti frýdecko-místeckých základních škol kreslily na téma „Teplo domova“ | Rozhovor o připravovaných opravách | Ukončení projektu z výzvy č. 35 „Školení je šance“

1


Milí čtenáři, vítám Vás u dalšího vydání Občasníku, tentokráte převážně se soutěžní tématikou. V únoru letošního roku byla vyhlášena soutěž v kreslení pro děti základní frýdecko-místeckých škol na téma „Teplo domova“. Účast byla hojná a výtvarných prací k posouzení spousta. Na následujících stránkách se dozvíte, kolik škol se soutěže zúčastnilo, jak probíhalo hodnocení vybraných prací a které z nich byly porotou vyhodnoceny jako ty nejpovedenější.

Úvodník

Pana Ing. Petra Pavlíčka, technického náměstka společnosti Distep, jsme se zeptali na otázky týkající se investic a oprav technologického zařízení, sloužícího k výrobě a rozvodu tepla, které se Distep chystá v nejbližší době realizovat. Také se dočtete, kdy letos proběhne odstávka teplé vody. Jak jsme Vás v minulém čísle Občasníku informovali, proběhl v dubnu průzkum spokojenosti našich zákazníků s dodávkami tepla pro vytápění a dodávkami teplé a pitné vody. Ty z Vás, kteří se průzkumu zúčastnili a využili možnost zapojit se do soutěže o hodnotné ceny, bude jistě zajímat informace o výsledku slosování. Přeji Vám všem příjemně strávené chvíle ve společnosti nového čísla Občasníku. Ing. Petr Jonas ředitel společnosti Distep

2 Kristýna Kárníková, 4.A, soutěžní práce


Děti frýdecko-místeckých základních škol kreslily na téma „Teplo domova“

Výběr vítězných prací byl náročný Ve čtvrtek 3. května proběhl výběr nejlepších prací z doručených výkresů dětí. Výtvarná díla hodnotila komise ve složení: pedagog fakulty umění Ostravské univerzity Mgr. A. Pavel Noga, ArtD., Ing. Petr Jonas, Ing. Radoslav Duračka a Ing. Svatopluk Eliáš. Do soutěže byly zařazeny vždy maximálně 3 výkresy z každé kategorie, a to z každé přihlášené školy. Předvýběr prací k zaslání

do soutěže realizovali učitelé výtvarné výchovy, kterým patří velké poděkování. Hodnotící komise vybírala celkem z 61 prací zařazených do dvou kategorií. „Abychom vybrali skutečně ty nejlepší z nejlepších, bylo nutné stanovit kritéria hodnocení,“ říká Pavel Noga, který byl odborným garantem soutěže. Jedním z faktorů při vyhodnocování byl způsob, jakým děti uchopily dané téma – „Teplo domova“. Zde se dětská fantazie projevila od hořících krbů, rozehřátých radiátorů až po pohodu v kruhu rodiny. Při hodnocení nebylo možné posuzovat práce jen podle odborných výtvarných znalostí a dovedností, ale rozhodoval také především vkus a osobní výtvarný názor jednotlivých členů komise. U některých prací bylo výtvarné cítění velmi znát a tyto práce patřily v oceňování mezi ty nejlepší. >>>

OBČASNÍK společnosti Distep

V únoru vyhlásila společnost DISTEP a.s. soutěž v kreslení pro děti základních škol ve Frýdku-Místku, a to na téma „Teplo domova“. Do soutěže se do konce dubna přihlásilo celkem 11 škol. Žáci přihlášených škol se účastnili soutěže v rámci hodin výtvarné výchovy, a to ve dvou kategoriích: I. kategorie – žáci 1. a 2. třídy II. kategorie – žáci 3. - 5. třídy

3


Distep vyhlásil vítěze výtvarné soutěže „Teplo domova“

>>> Kromě šesti oceněných žáků byla stanovena cena komise. Tato práce se s ohledem na množství hodnocených výkresů již nevešla na stupně vítězů. Přesto se komise rozhodla udělit ještě tuto zvláštní cenu. Oceněný výkres komisi zaujal citlivou kresebnou linkou, znatelný je cit pro detail. Obrázek byl namalován jednou barvou a zdobí jej jediný barevný akcent, ke kterému byla vhodně vybrána pasparta stejné barvy. Tyto detaily kresby zaujaly komisi natolik, že se rozhodli ji dodatečně ocenit. Cena komise

Úvodní slovo pronesl ředitel společnosti Distep, pan Ing. Petr Jonas. Poděkoval přítomným žákům a zástupcům škol za jejich účast v soutěži a vyjádřil přesvědčení o opakování podobných akcí také v příštích letech: „Jsem velmi mile překvapen velkým zájmem frýdecko-místeckých základních škol o naši soutěž. Mám dokonce vytipované dvě práce, které bych si rád pověsil ve své kanceláři“, dodává Petr Jonas. Děti a zástupci škol si také vyslechli komentář k oceněným výkresům z úst p. Nogy, odborného garanta soutěže. Radost a potěšení z pochvaly děti neskrývaly. Také zástupci škol vyjádřili spokojenost s průběhem soutěže a jeho organizací.

Jan Richter ZŠ Frýdek-Místek (1.máje 1700)

Aktuálně

Slavnostní předávání ocenění Dne 23. května proběhlo ve společnosti Distep předání cen žákům nejlepších soutěžních kreseb. Pro jednotlivé oceněné žáky byl připraven dárkový šek s částkou dle jejich umístění:

1. místo 3 000 Kč 2. místo 2 000 Kč 3. místo 1 000 Kč

Peněžní poukaz získala také škola, kterou oceněný žák navštěvuje, a to podle umístění žáka. Oceněny byly také školy, které se soutěže zúčastnily. Každá zúčastněná škola získala dárkový šek na částku 3 000 Kč. 4

Děkujeme všem zúčastněným žákům, zástupcům škol, že napomohli svým žákům zapojit se do této soutěže a oceněným žákům gratulujeme.


Viktorie Zuzaňáková, 1. místo ZŠ Frýdek-Místek (Československé armády 570)

ní cen nemohla Viktorie se předává ni proto přebral zúčastnit, cenu za ly zástupce vedení ško

OBČASNÍK společnosti Distep

I. kategorie

Viktorie Zuzaňáková oslnila harmonií Vítězný obrázek první kategorie všechny členy poroty okouzlil svou příjemně teplou barevností. Obrázek je také moc pěkně řešený kompozičně. Mladá výtvarnice ve svém propracovaném dílku zachytila harmonii, pocit spokojenosti a klidu, které domov pro obě vyobrazené aktérky (i jejich pejsky) představuje.

5


Distep vyhlásil vítěze výtvarné soutěže „Teplo domova“

2. místo, I. kategorie

6

3. místo, I. kategorie

Anna Imrichová

Kamila Lednická

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek (El. Krásnohorské 2254)

ZŠ Frýdek-Místek (Jiřího z Poděbrad 3109)

Anna Imrichová zaujala „rusovlasou pejskařkou“

Kamila Lednická očarovala porotu propracovaností detailů

Na tomto obrázku porota ocenila, jak kreativně byly jednotlivé objekty zpracovány. Vlasy usměvavé „rusovlásky“ mají možná v divákovi evokovat plamen, možná se ale ani nejedná o bizarní účes. Zajímavou atmosféru hravého obrázku navíc umocňují příjemné a netradiční odstíny barev.

Filigránská práce s detaily byla komisí náležitě oceněna. Šikovná autorka věnovala pozornost každému vyobrazenému elementu – interiéru pokoje, ve kterém se nachází pět lidí. Velice zajímavá je barevnost a atypické prostorové řešení tohoto střídmě zaplněného obrázku.


Veronika Bobková, 1. místo ZŠ Frýdek-Místek (1.máje 1700)

OBČASNÍK společnosti Distep

II. kategorie

Veronika Bobková vsadila na domácí pohodu Vítězný obrázek druhé kategorie členy poroty uchvátil především nápadem. Nohy členů rodiny působí dojmem sounáležitosti, spokojenosti a harmonie uvnitř rodiny. Obrázek zaujme nejedno oko svou uvolněností, ale i kombinací technik malby a kresby. Je navíc pěkně barevně vyvážený a je zaplněný zdobnými a precizně vypracovanými detaily.

7


Téma

Distep vyhlásil vítěze výtvarné soutěže „Teplo domova“

2. místo, II. kategorie

8

Klára Gereková

3. místo, II. kategorie

Sabina Čubová

ZŠ národního umělce Petra Bezruče

ZŠ Frýdek-Místek (Jiřího z Poděbrad 3109)

Klára Gereková šikovně zachytila velký prostor

Sabina Čubová dala na výrazné barvy a pevnou linku

Porotu nadchla zajímavá technika kresby autorky, decentnost výkresu a jeho nápadité prostorové řešení. Precizně vykreslený obrázek je ozdobený rozmanitým koloritem několika barevných odstínů a působí dojmem „rybího oka“, nezvykle širokým úhlem záběru a specifickou deformací základních zákonitostí známých z tradičního pojetí perspektivy.

Výrazná kresebná linka je nástrojem každého šikovnějšího kreslíře. V tomto případě ale není tím jediným, co komisi oslovilo. Napomohl i divoký kontrast sytě barevných ploch a autorčina snaha o realistické zaznamenání rodinné idyly.


Povídali jsme si o chystaných opravách, které zkvalitní dodávky tepla a teplé vody

Distep je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a teplé vody ve Frýdku-Místku. Co dělá pro to, aby poskytované služby byly co nejkvalitnější? Náš podnik má vlastní středisko údržby a provozu a naši zaměstnanci těchto útvarů mají na starosti, aby technologické zařízení bylo trvale v pořádku a byli jsme 100% schopni dodávat v plné kvalitě teplo, teplou a studenou vodu našim odběratelům. V průběhu celého roku středisko údržby pečuje o naše zařízení a provádí drobné provozní opravy, především preventivní opravy. Chystá Distep realizovat také větší a nákladnější opravy a investice? Kromě menších oprav realizovaných v průběhu celého roku chystáme po ukončení vytápění rozsáhlejší akce, například letos budou naši zaměstnanci rekonstruovat část předávací stanice PS 07 na ul. Palackého. Teprve v letním období, tzn. červen až srpen, provádíme větší zásahy do technologického zařízení, abychom nenechali naše zákazníky bez tepla pro vytápění. Za toto krátké tříměsíční období nejsme schopni zrealizovat tyto akce vlastními silami, proto musíme najímat firmy, které nám s tím pomůžou. V letošním roce chystáme několik těchto akcí, zajišťovaných dodavatelským způsobem.

Petr Pavlíček technický náměstek

Bude se instalovat nová předávací stanice ve Střední průmyslové škole na ul. 28. října. Zde se vybuduje krátká horkovodní přípojka a přímo z horkovodní sítě Dalkie se napojí nová předávací stanice, která bude vyrábět teplou vodu pro kuchyň a internát a bude dodávat a regulovat teplo pro topení, a to pro tu část průmyslové školy, kde je internát a kuchyň. Bude zásobovat i sportovní halu, která je za SPŠ. Přestože jsou tato místa již dnes zásobována naším teplem, z důvodu specifického odběru jsme přistoupili k tomu, že se zde vybuduje nová předávací stanice.

OBČASNÍK společnosti Distep

Sešli jsme se s panem inženýrem Petrem Pavlíčkem, technickým náměstkem Distepu, aby nám řekl, co chce v nejbližší době společnost Distep realizovat.

Další instalace nových objektových předávacích stanic (OPS) proběhne také na ul. Bezručova (celkem 7 OPS), včetně vnějších potrubních rozvodů a také v domech zásobovaných z předávací stanice 29 na ul. Dr. Vaculíka a PS 46 na ul. Jeronýmova a Třanovského (celkem 15 OPS). >>> 9


Rozhovor o připravovaných opravách

>>> Další oblastí, kam naše společnost investuje, je rekonstrukce střech. Jelikož má většina předávacích stanic rovné střechy náchylné k zatékání, přistupujeme v posledních letech k budování střech šikmých. V loňském roce jsme vyměnili rovnou střechu na PS 56 na ul. Jiřího z Poděbrad za valbovou. Obdobná renovace střechy se chystá na předávací stanici 04 na ul. V. Talicha. Zde budeme v létě začínat s budováním šikmé střechy. Při této příležitosti se budova zateplí, vymění okna a udělá se nová fasáda. Kromě funkčního vylepšení budov přinese jejich rekonstrukce také zkrášlení celého města.

10

domu, netransportuje se na velkou vzdálenost a z toho vyplývají nižší ztráty tepla v dodávce.

Jako každý rok tak také letos chystáte Jak se tyto opravy dotknou vašich přerušení dodávky teplé vody z důvodu zákazníků – uživatelů? odstávky u teplárny Dalkie. V jakém Pokud se akce budou realizovat v domech termínu bude tato odstávka probíhat našich odběratelů, nelze se vyhnout hluku a využijete ji v provozu? při prováděných pracích Termín odstávky je stanoven ve sklepních prostorách na 23.–26. 7. 2012. Rekonstrukce jednotlivých domů. předávacích stanic Této odstávky využijeme Samozřejmě jsou ale naši k provozním údržbám zlepší celkový zákazníci předem o celé akci a revizím, které souvisí informováni a oznámení především s dodávkou teplé vzhled města o opravách je vyvěšeno na vody. Odstávka se týká celého všech objektech, kterých se města, tudíž je potřeba to týká. V těchto dopisech je vysvětleno, co za těchto 5 dnů zvládnout opravdu co se bude provádět, v jakém termínu a kým. nejvíce oprav a rekonstrukcí a využít ji co nejefektivněji. Tato odstávka je plánována Plynou pro zákazníky z těchto oprav každý rok a naši zákazníci už s touto nějaké výhody a změny k lepšímu? skutečností počítají, a v letních měsících se Výhodou vybudování těchto objektových dá toto přerušení dodávky lépe zvládnout. předávacích stanic je samostatná regulace tepla, což se do této doby Děkuji za rozhovor. dělalo v předávací stanici pro hodně Zpracovala Renáta Filipcová domů najednou a nemohla se zohlednit individuální potřeba každého domu zvlášť. Když je tedy ve sklepě domu naše objektová předávací stanice, můžeme regulovat zákazníkům dodávku tepelné energie podle jejich potřeb. Další výhodou těchto stanic je, že se teplá voda vyrábí přímo ve sklepě


Ukončení projektu z výzvy č. 35 „Školení je šance“ Společnost DISTEP a.s. ukončila v dubnu tohoto roku projekt s názvem „Vzděláváme své zaměstnance“, který se uskutečnil v rámci projektu „Školení je šance“.

Také zaměstnanci z dělnických pozic využijí prohloubení komunikačních dovedností při práci, jelikož jsou v těsném kontaktu se zákazníky, kde je komunikace velmi důležitá.

V rámci projektu probíhalo také školení rozvoje komunikačních dovedností v kurzu anglického jazyka, kterého se zúčastnili zejména vedoucí zaměstnanci společnosti.

Zaměstnanci měli možnost rozvinout své znalosti a dovednosti především v komunikačních oblastech. Jelikož většina z nich denně komunikuje se zákazníky nebo obchodními partnery, je toto zdokonalování pro ně velmi přínosné. Také pracovníci managementu školení velmi ocenili, jejich vzdělávání přispěje k rozšíření komunikačních i manažerských dovedností, ať už při komunikaci s obchodními partnery nebo v řízení svých týmů.

Přestože byl projekt ukončen, sebevzdělávání zaměstnanců tím nekončí. V rámci finančních možností bude společnost Distep organizovat další školení, odborné či speciální kurzy apod. Realizované projekty přispívají nejen k prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců, ale také ke zvýšení kvalit poskytovaných služeb zákazníkovi, což je pro společnost Distep velkou prioritou.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OBČASNÍK společnosti Distep

Tento projekt byl zahájen v květnu 2010 a z celkového počtu 77 zaměstnanců Distepu se školení zúčastnilo 58 zaměstnanců různých pracovních pozic.

11


Průzkum spokojenosti zákazníků společnosti Distep V dubnu proběhl průzkum spokojenosti zákazníků se službami společnosti Distep. Tazatelé oslovili zákazníky společnosti Distep v jejich bytech. Výsledky průzkumu budou zveřejněny v Občasníku číslo 3 ke konci roku. Průzkum probíhal formou dotazníku. V rámci dotazování měli zákazníci možnost zúčastnit se soutěže zasláním odpovědi na jednoduchou otázku. Soutěžní ceny byly velmi lákavé. Z odpovědí došlých na uvedenou emailovou adresu bylo vylosováno 10 zákazníků. Vylosovaní výherci a jejich ceny: 1. místo: Lucie Hrabalová 2. místo: Ing. Ivo Šimůnek 3. místo: Zdeněk Musil 4. místo: Věra Ptáčková 5. místo: Zdeněk Holeček 6. místo: Josef Staš 7. místo: Bronislava Selčanová 8. místo: Šárka Fialová 9. místo: Štěpán Pavlásek 10. místo: Renata Sepeši

Samsung televize 32“/82 cm LED TV ETA Delicca domácí pekárna Krups espresso Dolce Gusto Philips blu-ray přehrávač Sony mikrosystém Hyundai meteostanice Sencor osobní váha Braun Vitality Expert zubní kartáček + cestovní nabíječka Sencor žehlička Remington hygienický zastřihovač

Výhercům gratulujeme!

Kontaktní údaje: tel. (ústředna): 558 442 111 tel. (havarijní služba): 558 442 121 fax: 558 442 141 e-mail: posta@distep.cz Vydává: DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek | Redakční rada: Ing. Petr Jonas, Ing. Stanislava Ciahotná, Ing. Svatopluk Eliáš, Ing. Radoslav Duračka | Náklad: 1 500 ks | Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na e-mailovou adresu redakce@distep.cz | Více informací o společnosti Distep naleznete na webových stránkách www.distep.cz

Distep obcasnik ii 2012  
Distep obcasnik ii 2012  
Advertisement