DVD Horsemanship „Obě oči“

Page 1

HORSEMANSHIP jako názor

Václav Bořánek a Barbora Krýsová


Toto DVD věnujeme příteli ze slovenských kopců Petru Dobešovi za to, že stál při nás v době, kdy ostatní měli zrovna něco na práci...

Václav a Bára podzim 2006


Vážený příteli, pokud očekáváš na tomto DVD souhrn nějakých logicky utříděných akademických pravd, budeš zklamán. Jedná se většinou o směs útržkovitých obrázků bez vzájemných souvislostí. Možná jde jen o pokus uniknout od průměrnosti až na hranici samotného oboru, kde už existují jen vzájemně propojené, nebo naopak nevraživé klany zasvěcenců hovořící sektářským esperantem normálnímu člověku nesrozumitelným. Člověk, který je v určité době v nějakém oboru jedním z nemnoha zasvěcenců, si nemá s kým popovídat na úrovni. Kromě členů sekty mu totiž nikdo nerozumí. Zkus si jen tak přisednout se sklenicí piva k někomu ke stolu a začít rozhovor třeba: „Uvážil jste, pane, kam až se Ray Hunt odchýlil od zásad praktického Horsemanshipu?!“ Nezkoušel jsem to, ale myslím, že bych v místnosti dlouho nevydržel. Stanovit zásady metodiky, vyrobit pár technologicko-estetických modelů, ujednotit názvosloví: joj, to by byla bašta! A pak to celé patentovat a po kapkách rozdávat rozumy! A když bude někdo odmlouvat, stačí říct: „Já jsem byl první, trhněte si...“ A tak vlastně tím prvotním nápadem bylo celou tu podivnou věc nazývanou nehezky a nečesky „horsemanship“ pojmenovat a představit jako něco srozumitelného běžnému konzumentovi. Osou této práce měl být systém, syntéza zkušeností, abstrahovaná a absolutizovaná. Systematizovaný systém nenechávající nikoho na pochybách, jak to máme pěkně rozmyšleno! Začali jsme natáčet jednoho krásného podzimního dne, ale po několika hodinách vše nabralo zcela jiný směr, ponechávaje původní kostru stranou ležet jako nezajímavou. Nakonec jsme zaznamenali jen několik prchavých okamžiků v životě koní a lidí. Budiž, i tak snad ti tyto okamžiky přinesou užitek. Víme, že se zmítáš u zavřených dveří komunikace s koněm a jsi znechucen nejrůznějšími inspiracemi, podivnými „zaříkávači“ a k tomu ještě všechny ty pochybné zásady z nejrůznějších kurzů ve formách zákazů, příkazů JAK bez odpovědi na otázku PROČ. Zkus si dát skleničku něčeho dobrého, udělat si čas a pokusit se nevnímat všechny ty techniky, triky a postupy, ale podívat se na to, co v průběhu natáčení vznikalo mezi koněm a člověkem. Je to vztah, možná partnerství, možná kouzlo. V každém případě žádné dogma. Jde opět pouze o jeden ze zoufalých pokusů zaznamenat, jak to děláme my. Nic víc.


Photo©Věra Marková

Čekej na pohyb nohou. Zapomeň, že je čas oběda, jen vydrž. Kůň nabízí protitlak a snaží se tě přimět k ustoupení. Sám sobě však vytváří nepříjemný tlak, ty jen vydržíš. Nesnaž se pohnout jeho nohama. Nech to na něm. Tom Dorrance


Photo©Tereza Huclová

Půvab života spočívá v přijetí své vlastní nedokonalosti, nikoli v neustálé snaze tento fakt zakrýt.

Buck Brannaman


Photo©Tereza Huclová

Pokud nemáš jeho pozornost, nesnaž se ji někam nasměrovat. Ray Hunt


Photo©Věra Marková

Koni nezáleží na tom, jak moc víš, dokud neví, jak moc ti na něm záleží. Tom Dorrance


Photo©Věra Marková

Kůň se nikdy nemýlí.

Tom Dorrance


Photo©Tereza Huclová

Jde o kontrolu koňských nohou skrze lidskou mysl. To je to oč všichni usilujeme. Pokud jsi tohle přeskočil při práci ze země na úplném začátku, přeskočil jsi část, která pro koně znamená nejvíc. Bill Dorrance


Photo©Tereza Huclová

Správný cit a načasování přináší rovnováhu.

Ray Hunt


Photo©Tereza Huclová

Snažím se zvyšovat koňské sebevědomí. Snažím se, aby jeho krok byl nebojácný. Koňské nohy jsou velmi plaché a my chceme koně na statečných kopytech. Tom Dorrance


Photo©Tereza Huclová

Až když se ti podaří ovládat citem pohyb svého koně, můžeš mluvit o vzájemném pochopení. Tak se pozná pravý horsemanship. Bill Dorrance


Photo©Tereza Huclová

On ví, že víte, a on ví, že víte, že ví. Ray Hunt


Photo©Věra Marková

Snaž se, aby se tvá myšlenka stala myšlenkou a záměrem tvého koně. Nikdy však dříve, než porozumíš jeho vlastním myšlenkám.

Tom Dorrance

Otázka nezní, zda se to podaří, protože ono se to podaří... Jednou.

Bill Dorrance


Photo©Tereza Huclová

Koně nezajímá, jestli tvá pleť je temná, nebo světlá, jestli jsi dlouhý nebo krátký, jestli máš pěkné zuby, nebo nemáš vůbec žádné. Tohle pro koně nic neznamená. Pro koně je důležité, jak se cítí v tvé přítomnosti, a jejich chování bude pozitivní, pokud budou z tvé strany cítit respekt, trpělivost a snahu porozumnění. Buck Brannaman


Photo©Věra Marková

Strach z něčeho, co by se mohlo stát, nikomu nepomáhá. Váš kůň bude jen tak statečný, jak stateční jste vy. Pat Parreli


Photo©Věra Marková

Kůň se učí ustupovat tlaku, což vyžaduje, aby hrdost ustoupila a kůň uzavřel příměří s člověkem založené na vzájemném respektu. Ray Hunt


Photo©Věra Marková

Při kontaktu s člověkem mysl i tělo velí koni UTEČ!!! Je tu však duše, díky níž má kůň potřebu kontaktu s člověkem. Je to duševní instinkt, který váže člověka k člověku a umožňuje, aby se sen o „pravé jednotě“ stal skutečností. Zda pracujete správně, poznáte nejlépe v okamžiku, kdy se kůň poprvé rozhodne být s vámi dobrovolně. On popírá svou nejsilnější intuici a vy v té chvíli ucítíte obrovskou radost a závazek nezklamat jeho důvěru. Tom Dorrance


Photo©Věra Marková

Když ke mně na kurzu poprvé lidé přivádí svoje koně, dokážu z řeči jejich těla uhodnout jejich vzájemný vztah.

Buck Brannaman


Photo©Tereza Huclová

Podvolení se tlaku není o rezignaci. Je to otázka vyjádření vzájemného respektu. Buck Brannaman


Photo©Věra Marková

Kůň ví. Ví dvacetkrát víc o člověku, než jen tušíme o něm. Je také neuvěřitelné, kolik neznalosti nám dokáže odpustit. Ray Hunt


Photo©Věra Marková

Pokud pochopíš, jaký problém má tvůj kůň, pochopíš i důvod svých vlastních nesnází... Buck Brannaman


Photo©Tereza Huclová

Vše, co umím, jsem se naučil od koní ... Tom Dorrance


HlavnĂ­ partner tohoto projektu