Page 1

Persbericht

01-07-2010

Vandaag breidt het aantal plaatsen in de jeugdgevangenis te Tongeren uit. Het Kinderrechtencommissariaat is ontsteld.

Vandaag breidt het aantal plaatsen in de jeugdgevangenis te Tongeren uit. Eerder was er plaats voor 23 jongeren, nu voor 41. De uitbreiding voor de uit handen gegeven jongeren was voorzien. Eerst waren er 17 plaatsen, nu 29 en in de toekomst zal het aantal plaatsen zelfs nog meer toenemen. De verdubbeling van het aantal plaatsen voor de ‘Everberg jongeren’ is nieuw. Reden voor deze toename is de minder vlotte vooruitgang in de uitbreiding van de jeugdgevangenis te Everberg. Het Kinderrechtencommissariaat is met stomheid geslagen. Begin juni klaagden we de precaire situatie van de jongeren in de jeugdgevangenis te Tongeren aan. Door de gebrekkige infrastructuur worden de rechten van minderjarigen er structureel geschonden. De infrastructuur in Tongeren laat geen leefgroepgebeuren toe. Jongeren moeten te veel tijd alleen op hun cel doorbrengen. 8 uur buiten de cel doorbrengen is geen optie. Samen koken, sporten op een sportterrein of in een sporthal, ’s morgens en ’s middags les volgen of in de leefgroep samen een avondactiviteit doen is voor deze jongeren niet weggelegd. Amper een maand later breidt het aantal plaatsen in de jeugdgevangenis te Tongeren uit. Zowel de minister van Justitie als de minister van Welzijn erkenden in de pers de precaire situatie van deze jongeren. Ze stelden dat het om een tijdelijke situatie gaat. Spijtig genoeg moet de tijdelijke situatie nu plaats maken voor een uitbreiding van de situatie. We zijn ontsteld over deze beslissing. Nog meer jongeren zullen hun rechten geschonden zien. Ook al gaat het nu wederom een tijdelijke situatie.

Einde bericht Voor een interview met de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen of één van de auteurs van het dossier Leen Ackaert neem contact op met het Kinderrechtencommissariaat 02/552.41.06. of 0479/20.83.85 of 02/552.98.00 (secretariaat).

Achtergrondinformatie: Zie voor ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 houdende de organisatie van het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd te Tongeren. (http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2010/07/01/wet-2010009615.html)

persbericht_jeugdgevangenis_tongeren_01_07_2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you