Page 1

Wekelijks magazine bij jouw krant • 16 maart 2019

Hoe een drang naar perfectionisme jonge werknemers stevig parten speelt


16 maart 2019 - vacature.com

2


Stuk voor stuk spiegelen Young Graduates Programs de kandidaten een extra uitdagende eerste werkervaring voor. Bij Umicore kunnen getalenteerde nieuwkomers zich twee jaar lang onder de vleugels van een ervaren buddy uitleven in een aantal opeenvolgende projecten. Technische masters kunnen zelfs dromen van een exotische stage in Korea, China of Polen. Bij verzekeraar AXA krijgen young graduates in drie jaar tijd drie verschillende jobs voor de kiezen. Maar ook kleinere bedrijven laten zich niet onbetuigd. Zo neemt projectontwikkelaar Bricks & Leisure twee jaar de tijd om zijn trainees klaar te stomen om een goede leidinggevende, een vastgoedspecialist of een krak in sales te worden. SPEEDDATE MET DAIKIN YOUNGSTERS Sommige ondernemingen organiseren verder originele rekruteringsinitiatieven. Zo heeft Colruyt Group een jaarlijkse Jobdag Young Grads, barstensvol workshops, rondleidingen en coachinggesprekken. Daikin Europe schoot dit jaar toch wel de hoofdvogel af, met een avondvullend Young Talent Event: Lieven Scheire leidde als master of ceremony een interactieve quiz, een talkshow, speeddates en een panel met Daikin Youngsters in goede banen. “Wij zetten al een aantal jaar sterk in op Young Professionals”, zegt HR Manager GREET VELGHE. “Omdat onze thuisbasis Oostende niet zo centraal ligt, gingen we ditmaal zelf naar de studenten toe. Onze inspanning om de drempel zo laag mogelijk te houden

Het is pas midden maart, maar toch is de race om de nieuwe talenten die straks de arbeidsmarkt gaan betreden al volop ingezet. Een aanlokkelijk Young Graduates-programma: dat moet je vandaag blijkbaar hebben als je ambitieuze jongeren wil overtuigen om voor jou te kiezen. Tekst: PIET VERBEEST

loonde: met een 90-tal aanwezigen naast ingenieurs ook IT’ers en economiestudenten - was onze avond een groot succes.” “Momenteel hebben we alleen al voor ingenieurs 25 vacatures, verspreid over Oostende en Gent, de twee locaties van ons R&D Center”, verduidelijkt HR Coordinator CHARLOTTE VANBESIEN. “Om de ontwikkeling van nieuwe producten op volle kracht te kunnen aanhouden, hebben we een constante aanvoer van nieuw talent nodig. In het besef dat we met zeer velen in dezelfde vijver vissen, leek een wat ludieker event ons een prima manier om bij onze doelgroep in the picture te komen. Daarbij viel ook de aanwezigheid van onze huidige generatie young professionals erg in de smaak. Naar nieuwe kandidaten toe zijn zij uiteraard de beste ambassadeurs die je je maar kan wensen. 25 aanwezigen waren blijkbaar op slag overtuigd en schreven zich meteen al in voor onze sollicitatieprocedure.” NU OF NOOIT Maar is het niet extreem vroeg om daar al in februari mee te starten? “Vandaag is dat echt wel de norm”, getuigt Greet Velghe. “Veel studenten nemen uitgebreid de tijd om zich goed te informeren en daarna een gefundeerde keuze te maken. Bij ons weten ze in elk geval dat ze heel uiteenlopende richtingen uit kunnen: van R&D of een meer commerciële job tot aftersales en Productie & Engineering. Bovendien kunnen ze ook op elk moment hun carrière een totaal andere wending geven, in België of in een van de buitenlandse vestigingen.”

16 maart 2019 - vacature.com

3


Jonge werknemers en hun drang naar perfectionisme

Diverse studies wijzen in dezelfde richting: de jongeren van vandaag zijn veel perfectionistischer ingesteld dan de vorige generaties. Hoe kan je als starter voorkomen dat je jezelf een onredelijk hoge druk gaat opleggen? En hoe ga je daar als werkgever mee om, in het besef dat een al te grote prestatiedrang voor veel problemen kan zorgen? Tekst: PIET VERBEEST

4

vacature.com - 16 maart 2019

Onze gids in deze gevoelige materie is LUC VAN DE STEENE. Na een carrière in de journalistiek specialiseerde hij zich in het ontwikkelingsgericht coachen en trainen van mensen met perfectionisme: “Dit probleem is van alle leeftijden en treft ook steeds meer jongeren. Tegelijk waren er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nooit eerder zoveel jonge mensen met een depressie of angststoornis. Vaak weten mensen bovendien niet eens dat ze aan ongezond perfectionisme lijden. Ze doen het op automatische piloot. Vergelijk het met slapen: je beseft pas dat je bent ingedommeld als je weer wakker bent.”


om het onderste uit de kan te halen iets PERMANENTE DRUK “Dat veel jongeren het moeilijk heb- positiefs. Maar je kunt het zo op de ben, hangt nauw samen met twee he- spits drijven dat je jezelf uiteindelijk dendaagse verschijnselen: FOMO serieus saboteert. Je stelt beslissingen (Fear Of Missing Out) en YOLO (You uit, omdat je absoluut het allerbeste wil en je er nog Only Live Once). niet uit bent wat De permanente dat precies is. Je connectie met sociale media maakt "Veel jongeren leggen staart je blind op dat ze op den duur zichzelf excessief hoge details en mist zo doodsbang zijn normen en irrationele het totale plaatje. Je gaat uitdagindat ze iets belangidealen op." gen uit de weg, rijks of leuks gaan omdat je je er niet missen. Mee daarLuc Van De Steene klaar voor voelt. door groeit de En je kunt zo veelovertuiging dat ze eisend zijn voor alles uit het leven moeten halen wat erin zit en ze daarbij jezelf en voor je collega’s dat de relaties de best mogelijke versie van zichzelf op het werk eronder gaan lijden.” moeten zijn. Ze leggen zichzelf dus ex- “Het is inderdaad niet zo dat wie de cessief hoge normen en irrationele perfectie nastreeft automatisch ook idealen op. Op professioneel vlak me- betere resultaten boekt”, beaamt Luc nen ze zich geen enkel foutje te kun- Van De Steene. “Mensen die last hebnen veroorloven. Op zich is er niets ben van perfectionisme denken dat ze mis mee dat iemand wil laten zien wat mislukt zijn als ze niet vlekkeloos preshij kan of kent. Maar het wordt een teren. En dus beginnen ze er gewoon heel ander verhaal als hij bij de klein- niet aan. Maar faalangst kan er ook ste tegenslag ten prooi valt aan een voor zorgen dat je zo gefixeerd bent op het ultieme resultaat dat je nooit eens eindeloos gepieker.” Ook voor klinisch psycholoog ALICE iets afwerkt.” BOYES is perfectionisme een tweesnijdend zwaard: “Enerzijds is de wil

FALEN IS HEUS WÉL EEN OPTIE “Gelukkig kan een methodiek, ontwikkeld door Marcel Hendrickx, je helpen om die negatieve spiraal te doorbreken. Het probleem is dat we in deze prestatiegerichte maatschappij eenzijdig opgeleid worden om te denken. Ons gevoel krijgt echter niet de kans om zich voluit te ontplooien. Zelfkennis begint bij het inzicht dat je zelfbeeld te sterk afhankelijk is geworden van je prestaties en successen. Door die identificatie ga je al snel denken dat je niet oké bent. Terwijl het echt wel oké is om niet in alles de beste te zijn.” Onderzoekers Thomas Curran en Andrew Hill formuleren het in de Harvard Business Review als volgt: focus je niet op wat mis kan gaan, maar op wat je eruit kan leren. Uiteraard kan de werkgever daar een positieve rol bij spelen. Hij moet openlijk begrip tonen als het eens wat minder loopt. En hij moet duidelijk stellen dat een job altijd een groeiproces is en dat fouten daar nu eenmaal bijhoren. “Dat vraagt wel om leidinggevenden die de patronen van ongezond of negatief perfectionisme herkennen, eerst bij zichzelf

maar evenzeer bij anderen”, verduidelijkt Luc Van De Steene. “Zoals daar zijn: onredelijk veel hooi op je vork nemen, op alles ja zeggen, constant todolijstjes aanleggen maar ze nooit afwerken… Verder is het van het grootste belang dat je jouw stressniveau regelmatig weet af te bouwen. Zorg dus voor voldoende ontspanning, beweging en sociale contacten. En doe af en toe zelfs helemaal niets. Dat is gewoon een kwestie van zelfzorg. Wie daar als werkgever de nodige ruimte voor laat, boekt op termijn pure winst. Want als mensen ten gevolge van hun ongezonde perfectionisme langdurig uitvallen, hangt er onvermijdelijk een hoge kost aan vast.”

ERVARING OPDOEN VOOR BEGINNERS Lang niet alle schoolverlaters krijgen de kans om hun carrière te lanceren met een speciaal op maat uitgedokterd Young Graduates programma. Maar hoe geraak je dan aan de broodnodige ervaring? Deze tips helpen je alvast op weg! 1. Pak bij je sollicitaties uit met alle nuttige ervaring die je tijdens je studies hebt opgedaan: stages, je eindwerk, projecten, studentenjobs, vrijwilligerswerk... Toon daarbij aan dat je zo bepaalde vaardigheden hebt verworven die bij een eerste job echt wel van pas kunnen komen. 2. Wacht niet tot je een baan op een presenteerblaadje krijgt aangeboden. Ken je een bedrijf waar je heel graag zou werken? Ga na of je er een inlevingsstage kan doen. Je zou de eerste niet zijn die na afloop gewoon mag blijven. Ook aan veel VDAB-opleidingen is een stage verbonden. 3. Vrijwilligerswerk helpt altijd, zeker als je in de sector van je dromen terechtkan. Je kunt nooit te vroeg beginnen met netwerken. 4. Ben je ingeschreven bij de VDAB, dan kan je voor een IBO of individuele beroepsopleiding kiezen. Na een opleiding op de werkvloer (4 weken tot 6 maanden) word je automatisch aangeworven.

16 maart 2019 - vacature.com

5


naast krijgen ze nog ‘dubbel vakantiegeld’, een soort vergoeding voor de extra kosten die vakantie met zich meebrengt. Het bedrag komt overeen met 92 procent van het normale maandloon. Het aantal vakantiedagen waarop bedienden recht hebben, wordt berekend op basis van de gepresteerde en gelijkgestelde maanden tijdens het jaar voordien (= het vakantiedienstjaar). Per maand tewerkstelling heeft een bediende recht op 2 vakantiedagen in een 6-dagenstelsel. Werk je in een 5-dagenstelsel, dan reken je per schijf van 6 vakantiedagen 1 dag minder. Voor ambtenarenliggen de vakantiedagen vast en speelt de leeftijd een rol. Vlaamse ambtenaren (die voltijds werken) starten met 35 verlofdagen op een jaar, plus 4 extra op te nemen dagen op een moment naar keuze. Vanaf 55 jaar kan daar nog een extra dag bijkomen (tot maximum 5). Federale ambtenaren starten met 26 dagen en dat stijgt vanaf 45 jaar tot maximum 33 dagen. In het onderwijs liggen de vakantieperiodes wettelijk vast en krijg je vakantiegeld, afhankelijk van hoeveel je gewerkt hebt in het voorbije jaar. Wie een tijdelijk contract had in het onderwijs, krijgt een uitgestelde bezoldiging.

AANVULLENDE VAKANTIE

Werk je dit jaar maar heb je vorig jaar niet gewerkt, dan heb je geen recht op gewone vakantie. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je toch nog ‘aanvullende vakantiedagen’ aanvragen bij je werkgever. Het is een recht voor arbeiders, bedienden en kunstenaars.

JEUGDVAKANTIE

Tekst: ANNELEEN DE LEYN

Wie pas afgestudeerd is, kan natuurlijk nog niet zijn volledige vakantie opbouwen, wegens te weinig gewerkt het voorbije jaar. Ben je jonger dan 25 en heb je minstens 1 maand in loondienst gewerkt in je afstudeerjaar? Dan heb je recht op jeugdvakantie. Je kan er je onvolledige aantal betaalde vakantiedagen mee aanvullen tot een periode van 4 weken. Voor die dagen krijg je van de RVA een uitkering die 65 procent bedraagt van je loon (weliswaar begrensd).

JAARLIJKSE VAKANTIE / HOE EN WANNEER VAKANTIE Het aantal vakantiedagen GEWONE VAKANTIE OPNEMEN? waarop je recht hebt, hangt De ‘jaarlijkse vakantie’ gaat over de betaalde vakantie- Vakantiedagen moet je altijd plannen in overleg met je in principe af van hoeveel dagen die je als werknemer mag opnemen op een jaar. werkgever. Soms is er sprake van een jaarlijkse sluiting dagen je het jaar ervoor Verwar het dus niet met de 10 à 11 wettelijke feestdagen of een vastgelegde periode om vakantie in op te nemen, gewerkt hebt. Toch is er die je werkgever sowieso betaalt. Een voltijdse werkne- zoals in de bouwsector. Dat heet collectief verlof. Ook mer in België heeft meestal 4 weken jaarlijkse vakantie. bij individueel verlof moet je vaak rekening houden met ook goed nieuws voor wie Het berekenen van het aantal vakantiedagen en het va- een aantal regels, zoals de termijn waarbinnen je je aanvorig jaar geen volledig kantiegeld, verschilt volgens je statuut. vraag moet doen. Normaal gezien moet je minstens 2 jaar gewerkt heeft: er zijn Arbeiders krijgen vakantiegeld op basis van hun pres- ononderbroken weken vakantie kunnen opnemen tusintussen een pak maattaties en het loon dat ze kregen in het jaar vóór ze va- sen 1 mei en 31 oktober. Ook zijn er voorrangsregels: zo regelen waardoor iedereen kantie opnemen. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakan- krijgen gezinshoofden voorrang bij schoolvakanties. tie (RJV) betaalt het vakantiegeld uit tussen 2 mei en nu 4 weken vakantie kan 30 juni. Een arbeider kan nooit meer dan 4 weken vaopnemen. kantie opnemen. De RJV betaalt ook de vakantiedagen van kunstenaars uit. Bedienden blijven hun loon gewoon ontvangen tijdens hun vakantiedagen (= het ‘enkel vakantiegeld’). Daar-

6

vacature.com - 16 maart 2019

Bronnen: belgium.be, vlaanderen.be, Sociale Zekerheid, RVA, Student@Work


Bestorm je weldra voor de eerste keer de arbeidsmarkt, dan ben je waarschijnlijk benieuwd hoeveel je zal verdienen. Uit de laatste resultaten van ons Salariskompas* blijkt opnieuw dat het inkomen dat je mag verwachten sterk afhangt van het diploma dat je op zak hebt en van de sector waarin je aan de slag gaat. Een overzicht. Tekst: JONI HOREMANS

STARTERSLONEN PER SECTOR (IN BRUTO)

Sector Chemie & farmaceutische industrie

Geen hoger diploma

Professionele bachelor

Academische bachelor

Academische master

2.838 euro

2.501 euro

2.365 euro

2.878 euro

Overheid

2.175 euro

2.504 euro

1.959 euro

2.888 euro

Onderwijs, vorming & wetenschappelijk onderzoek

2.387 euro

2.321 euro

2.896 euro

2.750 euro

Gezondheidszorg

2.027 euro

2.355 euro

2.337 euro

3.010 euro

Klein- en groothandel

1.864 euro

2.197 euro

2.195 euro

2.453 euro

Media, marketing & communicatie

2.408 euro

2.118 euro

2.262 euro

2.240 euro

Land- en tuinbouw, veeteelt & visserij

2.313 euro

2.316 euro

2.063 euro

2.581 euro

HOOGSTE LOON IN CHEMIE EN FARMACIE Wie geen hoger diploma bezit, is financieel het beste af in de chemie en farmaceutische industrie. Opvallend is dat starters zonder hoger diploma er volgens onze cijfers ook erg goed verdienen, evenals de professionele bachelors. Een en ander heeft wellicht te maken met de grote vraag naar technisch onderlegd personeel dat bereid is om uitvoerend werk te verrichten. ALS MASTER BEN JE HET BEST AF IN DE GEZONDHEIDSZORG Heb je een professionele bachelor, verdien je bij de overheid gemiddeld nog nét iets beter dan in de chemie en ook weer meer dan bachelors die aan de universiteit afstudeerden. Deze groep is dan weer het beste af in het onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. De academische masters verdienen het meest in de gezondheidszorg. Met een gemiddeld startloon van 3.010 euro zijn zij trouwens de enige starters die al van dag één meer dan 3.000 euro bruto binnenrijven. LAAGSTE LONEN Aan de andere zijde van het loonspectrum vind je de laagste startlonen (althans voor wie geen diploma heeft) in de klein- en groothandel. Voor wie wel langer naar school ging, betalen de media, marketing en communicatie dan weer relatief slecht.

* Bron: vacature.com en KU Leuven. Aan de voorbije editie namen 42.739 voltijds werkende bedienden uit Vlaanderen deel.

COLOFON Redactie 02 490 10 87, redactie.vacature@vacature.com Advertenties 02 490 10 78, commercieel@vacature.com Ordering 02 490 10 61, ordering@vacature.com VU Ruben Van Goethem Content Manager Roxanne Claessens Eindredactie Katrien Brys Vormgeving Bob Haentjens Redactie Hermien Vanoost, Piet Verbeest, Matthias Van Milders, Joni Horemans, Loes Liemburg, Anneleen De Leyn Sales Marijke Van Impe Ordering An Parewijck

Ontdek nog meer op facebook.com/vacaturedotcom of volg ons op Twitter via @vacaturedotcom en Instagram via instagram.com/vacaturedotcom. 16 maart 2019 - vacature.com

7


16 maart 2019 - vacature.com

8


9

vacature.com - 16 maart 2019


16 maart 2019 - vacature.com

10


11

vacature.com - 16 maart 2019


16 maart 2019 - vacature.com

12


13

vacature.com - 16 maart 2019


16 maart 2019 - vacature.com

14

Profile for Jobs & Careers CV

Magazine 16032019  

Ik presteer, dus ik besta?

Magazine 16032019  

Ik presteer, dus ik besta?

Advertisement