Page 1

Wekelijks magazine bij jouw krant • 30 maart 2019

P. 3 - NIET GENOEG INFORMATICI IN ONS LAND? Dan halen we ze elders

P. 4 - HET LOONPAKKET VAN DE ICT'ER Aardig salaris, geweldige extralegale voordelen

P. 6 - ORGANISEREN ICT'ERS HUN EIGEN ONDERGANG?


30 maart 2019 - vacature.com

2


Proefproject PALIM in september van start

Tekst: PIET VERBEEST

Begin dit jaar kwam het verrassende nieuws dat de VDAB,werkgeversorganisatie VOKA en technologiefederatie Agoria het immense tekort aan informatici deels willen oplossen met gekwalificeerde kandidaten uit Marokko. Hoe concreet is dat plan inmiddels? En zal arbeidsmigratie de sector in de toekomst steeds vaker aan het broodnodige talent moeten helpen?

Vorig jaar stonden in Vlaanderen alleen al voor analist-ontwikkelaars 4.000 vacatures open, terwijl hooguit 1.000 werkzoekenden over de gevraagde competenties beschikten. Voor alle digitale profielen samen benadert het tekort zelfs de 8.000. “Dat chronische onevenwicht remt onze ondernemingen af in hun verdere groei”, zegt VOKAwoordvoerder KASPER DEMOL. “Vlaanderen zet zwaar in op het bijscholen en activeren van werkzoekenden, maar er zit niets anders op dan sporadisch ook buitenlandse werkkrachten aan te trekken.” Dat verschijnsel is trouwens helemaal niet nieuw. In onder meer Roemenië en India werden traditioneel veel ICT’ers gerekruteerd, maar die vijver is stilaan leeggevist. En dus richten we nu de blik op Marokko. GEZOCHT: 30 WITTE RAVEN Intussen is bekend hoe dat in de praktijk zal verlopen. Europa zet via het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel mee zijn schouders onder het proefproject PALIM, waarbij 60 Marokkaanse informatici een extra vorming zullen volgen. Een dertigtal onder hen zal dankzij de opleiding zijn positie op de eigen arbeidsmarkt versterken, de andere helft komt naar Vlaanderen. In september wordt de eerste lichting hier verwacht. In eerste instantie krijgen ze een contract van zes maanden tot een jaar. Als alles naar wens verloopt, kunnen ze daarna een vaste job versieren. Het proefproject combineert dus ontwikkelingssamenwerking met een economisch vraagstuk. Blijkt het succesvol, dan kan het uitgerold worden naar meer sectoren met veel knelpuntberoepen en naar werkzoekenden uit andere partnerlanden. “Dit project in het kader van internationale jobmobiliteit is complementair met de andere en vaak veel grotere inspanningen die we in Vlaanderen leveren om de talloze vacatures in de ICT-sector in te vullen”, besluit VDAB-woordvoerder JOKE VAN BOMMEL. “We richten ons trouwens ook op de inactieven in ons land. Als hun jobdoelwit en competenties matchen met de digitale noden van bedrijven, helpt VDAB ze met een hele reeks opleidingen en vooropleidingen die stap te zetten.”

30 maart 2019 - vacature.com

3


Vaak, maar niet bij de overheid Wil je goed verdienen, overweeg dan een job in de ICT: zo luidt het cliché. Maar klopt dat ook echt? We doken in de looncijfers van een van de best betaalde sectoren van het land. Tekst: MATTHIAS VAN MILDERS

De gemiddelde starterslonen van ICT’ers cirkelen rond de algemene gemiddelden, zo blijkt uit de gegevens van ons Salariskompas. Dat geldt voor alle opleidingsniveaus. Een ICT’er zonder diploma hoger onderwijs begint met een brutoloon van gemiddeld 2.126 euro. Zijn collega met een academische master op zak kan rekenen op gemiddeld 2.609 euro per maand. Verder in hun carrière zien ICT’ers wel meer verschillen als ze hun loonbrief vergelijken met iemand die een andere job uitoefent. Statbel, het Belgisch statistiekbureau, berekent ook elk jaar de gemiddelde lonen in ons land. In 2016 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds werkende Belg 3.489 euro. Statbel nam voor vacature.com de lonen van zes ICT-beroepen onder de loep. Installateurs van elektronica en ICT scoren onder het gemiddelde (2.997 euro), maar verdienen bijvoorbeeld wel 15 procent meer dan arbeiders in de hout- en meubelsector. Technici voor ICT en gebruikersondersteuning hebben een loon dat bijna gelijk is aan het gemiddelde (3.459 euro). Technici die specifiek in de telecom aan de slag zijn, verdienen al een stuk meer (3.914 euro). Gespecialiseerde ICT-professionals mogen rekenen op een fors hoger loon: 4.543 euro voor databank- en netwerkspecialisten, 4.666 euro voor software- en applicatieontwikkelaars en –analisten. De ICT-managers spannen met een gemiddeld maandloon van 7.160

4

vacature.com - 30 maart 2019

euro de kroon. Daarmee vormen zij volgens Statbel de best verdienende beroepsgroep, op de directeurs van grote ondernemingen na! EXTRALEGALE VOORDELEN ICT’ers kunnen dus goed hun brood verdienen, vooral als ze wat ervaring opbouwen en al zeker als ze doorgroeien naar een leidinggevende functie. Een voor de hand liggende oorzaak is de krapte op de arbeidsmarkt: ICTanalist en –ontwikkelaar is één van de tien zwaarste knelpuntberoepen. Ook andere ICT-specialisten behoren tot de klassiekers in de jaarlijkse lijst van de VDAB. “Er is een enorme vraag, in Europa zou er een tekort zijn van één miljoen digitale profielen”, zegt BERT VERMEIREN, managing director bij HightechPartners. Volgens Agoria kunnen tegen 2030 18 procent van de ICT-vacatures niet worden ingevuld. Daarmee spant de sector de kroon, samen met de gezondheidszorg. Bedrijven hebben dus wel een aardig loon over voor de aanwerving van ICT’ers. En er is meer, signaleert Bert Vermeiren. “De tendens om héél goede extralegale voordelen te geven aan ICT-professionals bestaat al een tijd en zet zich verder. De meeste bedrijven voorzien bedrijfswagens en andere voordelen zoals groeps- en/of hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en onkostenvergoedingen. Dat geldt ook voor de meer uitvoerende functies, terwijl dat in andere sectoren toch eerder beperkt


ma’s wel beduidend lager dan de lonen in de privésector. We trachten wel blijvend ICT’ers aan te trekken door de deelnemingsvoorwaarden aan te passen. Zo laten we voor functies op A-niveau ook personen met een bachelordiploma en nuttige ervaring deelnemen. Dit betekent dat ICT’ers hun elBONUSSEN EN BAREMA’S Mik je als ICT’er op een hoog loon, ga ders verworven competenties kunnen je dan best aan de slag bij een ICT-be- valoriseren.” Onder ICT’ers is er een drijf of net niet? “Het salaris hangt am- groep die wel degelijk net kiest voor de per af van de sector waarin je werkt”, voordelen van een job bij de overheid, zegt Bert Vermeiren. “Verdient een stelt hr-verantwoordelijke KAREN ICT’er in de ICT-sector zelf fictief 100 VETSvan Belnet vast. “Ik heb collega’s euro, dan zal een ICT’er in een ‘ge- die hier al tien jaar werken. Ik veronwoon’ bedrijf tussen de 96 en 105 euro derstel dat zij andere troeven dan een verdienen. De markt is dus echt niet hoog loon belangrijk vinden, zoals zo industriegedreven. En dat geldt werken in een hoogtechnologische trouwens ook voor leidinggevende omgeving en de flexibiliteit die we geICT’ers. In een benchmark die we re- ven. Hier solliciteren ook ICT’ers met cent organiseerden samen met CIO- een heel interessante functie in de privé. Zij vinden de NET zien we weiwerkdruk daar nig verschillen in "Bij CIO’s in interna- veel te hoog of wilde lonen van CIO’s tionale bedrijven len niet meer wer(chief information officer, binnen een lopen de bonussen ken in een bonussysteem. Zulke organisatie de soms op tot 50 troeven moeten hoogste verantprocent van we inzetten om als woordelijke op het het loon.” overheid in de war gebied van de ICT, for talent overnvdr) tussen proBert Vermeiren eind te blijven.” vincies of types Sowieso is ICTvan bedrijven. Dat komt omdat deze profielen vrij mobiel ers aantrekken met baremalonen niet zijn. Ook anciënniteit speelt geen rol eenvoudig, stelt Bert Vermeiren. “Eén meer in de verloning. Die correleert van onze klanten volgt de barema’s van wel sterk met de verantwoordelijkhe- het Aanvullend Paritair Comité voor den die een CIO draagt. Er is een dui- bedienden. Zij ervaren toch ontzetdelijke tendens naar betaling volgens tend grote problemen om de juiste prestaties. Bij CIO’s in internationale mensen aan te trekken.” bedrijven lopen de bonussen soms op TOEGEVOEGDE WAARDE tot 50 procent van het loon.” Aan de andere kant van het spectrum De algemene verwachting is dat staan de ICT’ers met een verloning ICT’ers ook in de toekomst aardig volgens barema’s die voor iedereen kunnen verdienen. Volgens RIK gelden. Je vindt ze onder andere bij de VERA, founding partner bij nexxoverheid. “Onze barema’s zijn zeer works, zullen de lonen van ICT’ers op aantrekkelijk voor starters”, stelt AU- een andere manier worden bepaald RÉLIE DAMSTER, communicatieme- omdat de bedrijven anders gaan kijdewerker bij de FOD Beleid & Onder- ken naar ICT. “Traditioneel gaan besteuning. “Naarmate een werknemer drijven hun oude bedrijfsmodel digimeer ervaring heeft, liggen de bare- taliseren, maar de consument verblijft tot kader. Maar, ICT’ers veranderen niet noodzakelijk alleen daarom van job. Ook mogelijkheden tot thuiswerk, een aantrekkelijke werkomgeving of kwalitatief management spelen voor velen mee.”

wacht andere dingen. Het is niet omdat een verzekeringsmaatschappij een polis digitaliseert, dat we dat als consument een stap voorwaarts vinden. We willen dat die verzekeringsmaatschappij een andere interface bouwt tussen ons en hen.” Dat betekent dat de taak van ICT’ers verandert en dat heeft invloed op de verloning. “De lonen in de ICT-sector zullen toenemen, maar dan wel vooral voor diegenen die

in staat zijn om vanuit businesscases te werken en van daaruit technologie ontwikkelen die een bedrijf klaarmaakt voor een gedigitaliseerde wereld. Hoeveel betekent jouw toegevoegde waarde voor de organisatie? Dat is eigenlijk vergelijkbaar met hoe managers nu al betaald en beoordeeld worden.”

OP ZOEK NAAR EEN JOB IN ICT?

Op www.vacature.comvind je heel wat interessante vacatures. 30 maart 2019 - vacature.com

5


ICT’ers creëren toepassingen van digitalisering en robotisering. Maar snijden ze daarmee niet in hun eigen vel? Want worden heel wat ICT-jobs daardoor niet overbodig? Tekst: MATTHIAS VAN MILDERS “Onze sector heeft het geluk dat digitalisering is waar de wereld naartoe gaat”, zegt professor JAN MOONS, zaakvoerder van The Master Labs dat consultancy, ICTdiensten en opleidingen organiseert. “Door digitalisering kan je sommige taken realiseren met minder mensen, maar de vraag stijgt wel. Neem nu artificiële intelligentie. In verschillende sectoren zal die jobs overbodig maken, maar de ICT zelf heeft er heel wat werk aan. Netto gaan er dus volgens mij geen jobs in de ICT verdwijnen, maar er zijn wel taken die zullen sneuvelen.” Algemeen wordt verwacht dat digitalisering vooral de repetitieve taken zal raken. Dat betekent niet dat er bijvoorbeeld geen ontwikkelaars meer nodig zijn. “Alleen al om de programma’s te onderhouden die nu worden geschreven, zullen ontwikkelaars nog voor decennia werk hebben”, weet Jan Moons. Toch vragen de ICT-jobs van de toekomst vooral een analytische geest. Het gaat bijvoorbeeld om datawetenschappers of -analisten. “Elk middelgroot of groot bedrijf zou er tussen nu en 2025 een in dienst moeten nemen”, vindt RIK VERA (nexxworks). “Dat zijn er dus heel erg veel. En er zijn lang niet genoeg kandidaten op de markt.”

LEVENSLANG LEREN Vraag is dan welke capaciteiten de ICT’er van de toekomst nodig heeft om de concurrentiestrijd met de software te winnen? “De Googles en Facebooks van deze wereld halen nu al veel meer psychologen, antropologen en filosofen binnen”, stelt Rik Vera vast. “Zij kunnen de interpretatie van menselijk gedrag vertalen naar artificiële intelligentie. Wie erin slaagt ICT- en menswetenschappelijke kennis te combineren, heeft een gouden toekomst.” Jan Moons zit op dezelfde lijn: “Ik zie een shift van hardcore ontwikkelaars naar profielen die het midden houden tussen zo’n developer en een business expert. Zij hebben minder kennis van programmeertechnieken, maar meer analytisch vermogen. De grote evolutie in onze sector is dat we meer gaan meedenken over hoe de diensten van bedrijven er moeten uitzien. Soms is daar automatisering voor nodig, maar even goed adviseren we hoe een bedrijf beter kan werken.” Die shift kunnen de ICT’ers van vandaag in veel gevallen best wel aan, vindt hij. “Developers, analisten en systeembeheerders zijn meestal vrij flexibele mensen. We moeten wel nóg meer herscholen, nieuwe skills aanleren en ervoor zorgen dat iedereen mee is en bijblijft. Stap je vandaag in de ICT, dan weet je dat je begint aan een traject van levenslang leren.”

COLOFON Redactie 02 490 10 87, redactie.vacature@vacature.com Advertenties 02 490 10 78, commercieel@vacature.com Ordering 02 490 10 61, ordering@vacature.com VU Ruben Van Goethem Content Manager Roxanne Claessens Eindredactie Katrien Brys Vormgeving Bob Haentjens, Sofie Verdijck Redactie Hermien Vanoost, Piet Verbeest, Matthias Van Milders, Joni Horemans, Loes Liemburg, Anneleen De Leyn Sales Marijke Van Impe Ordering An Parewijck

Ontdek nog meer op facebook.com/vacaturedotcom of volg ons op Twitter via @vacaturedotcom en Instagram via instagram.com/vacaturedotcom.

6

vacature.com - 30 maart 2019


7

vacature.com - 30 maart 2019


30 maart 2019 - vacature.com

8


9

vacature.com - 30 maart 2019


30 maart 2019 - vacature.com


11

vacature.com - 30 maart 2019


30 maart 2019 - vacature.com

12


13

vacature.com - 30 maart 2019


30 maart 2019 - vacature.com

14


15

vacature.com - 30 maart 2019


30 maart 2019 - vacature.com

16

Profile for Jobs & Careers CV

Magazine_30032019  

Magazine_30032019  

Advertisement