__MAIN_TEXT__

Page 14

012_GPV1QU_20090613_VMGBI

11-06-2009

22:37

Pagina 12

COVERSTORY

Uit de praktijk: Tri-Vizor bundelt goederenstromen van bedrijven

Op weg naar carpooling voor cargo Met Tri-Vizor, dat hij samen met twee partners uit de grond stampte, hoopt Alex Van Breedam, de gewezen directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), een eerste aanzet te geven in de richting van slimme logistiek. En hoewel het bedrijf nog maar enkele maanden bestaat, zijn de eerste reacties uit de sector bemoedigend. “Heel eenvoudig gesteld zou je kunnen zeggen dat wij aan carpooling voor cargo doen. Althans, daar mikken we op. Vandaag is het logistieke landschap in Vlaanderen enorm versnipperd. Elk bedrijf heeft een eigen bevoorradingsketen voor de producten, een soort wankel evenwicht tussen enerzijds een zo groot mogelijke efficiëntie en anderzijds een zo optimaal mogelijke klantenservice. In functie van de strategie van het bedrijf zal de koers meer in één van die twee richtingen doorslaan. De voorbije jaren kwamen bedrijven almaar meer onder druk te staan om hun logistieke organisatie ook een stuk duurzamer te maken. Dat kan bijvoorbeeld door de goederenstromen van verschillende bedrijven te bundelen. Neem nu bijvoorbeeld een bedrijf dat wekelijks dertig vrachtwagens richting Spanje uitstuurt. Het zou al een heel stuk milieuvriendelijker én maatschappelijk minder belastend zijn om voor dertig treinstellen te opteren. Willen zij de trein gebruiken, dan is dat bedrijf nu

verplicht om een bloktrein, een vaste trein op een vast uur, te vullen. Natuurlijk krijgen zij dan één levering van dertig containers per week binnen, in plaats van zevenmaal vier vrachtwagens per dag. Met andere woorden: hun serviceniveau gaat er sterk op achteruit, en als zij verse producten verhandelen, is deze oplossing ook verre van ideaal. Een heel ander verhaal wordt het als datzelfde bedrijf een aantal andere bedrijven zou vinden die met een vergelijkbare goederenstroom en eenzelfde bekommernis zitten. Dan kunnen ze wekelijks misschien wel vier bloktreinen afhuren. Tegelijk blijft hun serviceniveau op een aanvaardbaar niveau en wordt hun logistieke proces een heel stuk duurzamer. Dan komt Tri-Vizor op de proppen, als een overkoepelende regisseur van goederenstromen. Wij trachten partnerships op te zetten tussen verschillende bedrijven, waardoor ze geld besparen én duurzamer te werk gaan.” Dat idee lijkt op zich nochtans niet zo vernieuwend? “Dat klopt, maar de ervaring leert dat bedrijven die hun goederenstromen willen bundelen echt een neutrale ketenregisseur nodig hebben. We hebben het hier over grote bedrijven – met een vergelijkbaar ego – die heel wantrouwig staan tegenover vragen tot samenwerking van andere spelers, vaak ook concurrenten, uit de markt. Eens een dergelijk samenwerkingsakkoord afgesloten, volgt nog de moeilijkste oefening: wie betaalt wat, en wie verrekent eventuele schommelingen en afwijkingen in de geplande goederenstromen én de financiële implicaties daarvan?”

Toen Tri-Vizor vorig jaar uit de startblokken schoot, kon het initiatief al meteen op opvallend veel steun rekenen. Van de Antwerpse universiteit, maar ook van een aantal topmannen van grote spelers uit het Vlaamse bedrijfsleven. Zij zetelen vandaag in de raad van advies. “We mikken nadrukkelijk op strategische sectoren in Vlaanderen zoals de farmasector - zowat alle grote farmabedrijven zitten in België en Nederland – maar bijvoorbeeld ook op de consumentenelektronica en op de bredere autosector en hun toeleveringsbedrijven. Dat zijn veelal bedrijven die eenzelfde activiteit hebben en grotendeels ook dezelfde landen aandoen. Zij hebben dus een groot bundelingspotentieel.” (Schertsend) “Wij worden het grootste bedrijf ter wereld op het moment dat vrachtwagens verplicht worden met een doorschijnend dekzeil te rijden. Dat is natuurlijk een boutade, maar er zou dan maatschappelijk veel meer heisa ontstaan over al de halflege vrachtwagens die nu onze wegen vullen. Tegelijk zou er meer druk komen om goederenstromen te bundelen. Zelfs een reductie van één procent van het wegcontainervervoer over in Vlaanderen zou al een gigantische maatschappelijke impact hebben. Niemand beseft nog welke goederenstromen hier vandaag op onze wegen passeren. Daarom zijn wij nu volop bezig alle bestaande stromen in kaart te brengen in een centraal gegevensbestand. Daarna komt het er op aan alle stromen op elkaar te leggen, en te kijken waar en hoe we efficiënt kunnen bundelen.” tekst Filip Michiels D

“Wij worden ‘s werelds grootste bedrijf zodra vrachtwagens verplicht worden met een doorschijnend dekzeil te rijden.” ALEX VAN BREEDAM VAN TRI-VIZOR, DAT GOEDERENSTROMEN VAN VERSCHILLENDE BEDRIJVEN VEEL MEER WIL BUNDELEN

Profile for Jobs & Careers CV

2009/06/13 - Meer logistiek + minder files = meer jobs?  

Meer logistiek + minder files = meer jobsBovenstaande is geen onoplosbare stelling, maar de optelsom voor een slim logistiek Vlaanderen. En...

2009/06/13 - Meer logistiek + minder files = meer jobs?  

Meer logistiek + minder files = meer jobsBovenstaande is geen onoplosbare stelling, maar de optelsom voor een slim logistiek Vlaanderen. En...

Advertisement