__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 32

030_GPV1QU_20091114_VMGBI

12-11-2009

21:14

Pagina 30

In deze zogenaamde Sun City, in Florida, wonen enkel 55-plussers. ‘Getto’s’ voor ouderen lijken bij ons voorlopig niet door te breken.

menten, herenhuizen en gezinswoningen. Er komt ook een woonzorghotel, dat een gezinsvorm met negen mensen creëert zodat ook zorgbehoevenden een zo normaal mogelijk leven kunnen blijven leiden. “Omdat we verzorging en diensten naar de flats brengen, zal de uiteindelijke stap naar dit woonzorghotel meestal kunnen worden vermeden”, verzekert Robrechts. Het project creëert een 140tal arbeidsplaatsen (negentig voltijdse jobs), gaande van zelfstandige uitbaters van winkels en het restaurant-café tot verpleegkundigen. Maar zijn het toch niet vooral ouderen die in Velm zullen komen wonen? “Er is een licht overwicht van ouderen”, geeft Robrechts toe. “Dat is ook nodig om het project financieel haalbaar te houden, maar we waken erover dat alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn. We stimuleren een samenwerkingsmodel waarbij alle generaties betrokken zijn, en waarin mensen elkaar vrijwillig helpen.” Obligatie met woonrecht Is dit een project dat voor iedereen financieel haalbaar is? De Vlaamse overheid betoont interesse voor wat in Velm gebeurt in het kader van het woonzorgdecreet, en de factor betaalbaarheid is dan ook niet onbelangrijk. “We hanteren een obligatieformule met woonrecht”, zegt Robrechts. “Dat is een interessante belegging die een rendement heeft van 4 procent. Je kan instappen vanaf 140.000 euro, een som die steeds je eigendom blijft. De rente wordt jaarlijks uitbetaald als je in het project stapt zonder in Velm te komen wonen. Vanaf het ogenblik dat je er echt komt wonen, dient de rente in de eerste plaats om een eerste

schijf van de kosten te vergoeden, de totale vergoeding zal altijd lager liggen dan wat je als huur zou betalen voor een woning of flat van dezelfde grootte op de privémarkt. En in tegenstelling tot bij een bouwpromotor blijft het beheer ook op lange termijn in onze handen; we blijven de gebouwen onderhouden en zijn ook verantwoordelijk voor de dienstverlening.” Trendwatcher Nathalie Bekx onderzocht een ander project voor senioren, ‘Zilver Avenue’, waarbij die senioren via een obligatielening een appartement kunnen betrekken dat aangepast is aan hun noden en waaraan ook zorg en dienstverlening zijn verbonden. “Een goede oplossing”, zegt ze. “Veel oudere mensen hebben geen baksteen meer in de maag, ze willen woonzekerheid en dat alles goed geregeld is. Je moet deze woonvorm wel inplanten in bestaande woongebieden. Niets ergers dan aparte leefgemeenschappen, zelfs al is dat in het groen. Als je de seniorenwoningen in dorps- en stadskernen integreert, dan moet je ook geen moeite doen om een mix te bekomen. Apartheid zoals in de Verenigde Staten brengt mee dat je op den duur enkel nog naar begrafenissen gaat.” tekst Eric Adams | foto Isabel Pousset D

Jobs in Healthcare vindt u vanaf pagina 47

De toekomst: 28.000 extra jobs in de zorgsector? Trendwatcher Nathalie Bekx voorspelt dat de nieuwe woonvormen voor senioren en de daarbij horende dienstverlening en zorg heel wat banen kunnen creëren: “Tegen 2020 komen er in ons land heel veel gepensioneerden bij. Velen hebben geld, willen zich ontspannen en zelfstandig wonen zonder hun kinderen lastig te vallen. Dat creëert jobs.” Volgens een recent memorandum van de Christelijke Mutualiteiten moet de Vlaamse overheid meer middelen uittrekken voor de zorgsector, onder meer om de vergrijzing op te vangen; die middelen kunnen voor 28.000 extra banen zorgen.

Profile for Jobs & Careers CV

The French Connection  

Fortis is dood, leve BNP Paribas Fortis. Een bank vooruit voor de 17.000 Belgische werknemers van Fortis. Maar krijgen ze ook een kus van de...

The French Connection  

Fortis is dood, leve BNP Paribas Fortis. Een bank vooruit voor de 17.000 Belgische werknemers van Fortis. Maar krijgen ze ook een kus van de...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded