VACATURE 01042017

Page 1

Wekelijks magazine bij jouw krant • 1 April 2017

magazine

BYE, BYE, SABBATICAL TIJDSKREDIET ZONDER MOTIEF VOLTOOID VERLEDEN TIJD

TIJDSKREDIET OF NIET – P.3

SABBATSVERLOF – P.4

DE OVERHEID BESPAART – P.6

We werken ons te pletter.

Wat deden de laatste geluksvogels?

Maar ten koste van wat?

BB


2

vacature.com

April 2017


“DE WERKDRUK MOET  DRINGEND OMLAAG” Er een jaartje tussenuit knijpen om even op adem te komen, weg van de dagelijkse ratrace, zit er vanaf 1 april niet meer in. Het tijdskrediet zonder motief werd sinds 2015 al niet meer vergoed door de RVA, maar nu wordt het volledig afgeschaft. Tekst: HERMIEN VANOOST Illustratie: MALTE MUELLER

 Een beroving van onze vrijheid, of een realistische maatregel om onze economie draaiende te houden? Volgens VUB-socioloog IGNACE GLORIEUX is die vraag eigenlijk naast de kwestie. "Vroeger was ik ervan overtuigd dat tijdskrediet goed was. Als je wil dat mensen langer werken, moet je ze toch de kans geven om te rusten of om zich te heroriënteren? Maar hoe meer we dat onderwerp onderzochten, hoe meer ik van dat idee afstapte", aldus Glorieux.

“Tijdskrediet afschaffen komt de werkdruk niet ten goede... maar een jaar verlof zal ons evenmin redden.” IGNACE GLORIEUX

Niet omdat hij gefrustreerd raakte door al die mensen die op kosten van de samenleving op wereldreis gingen. "Die gevallen zijn de uitzonderingen", lacht hij. "De meeste werknemers die tijdskrediet nemen, hebben daar wel degelijk een maatschappelijk aanvaarde reden voor. Mannen gaan vaak een opleiding volgen. Haast alle vrouwen die gesubsidieerd minder gaan werken, willen meer tijd voor de kinderen en voor het huishouden. Maar het is een feit dat je heel snel gewoon raakt aan vrije tijd. Je gaat alsmaar meer

taken opnemen. Als je daarna weer voltijds aan de slag moet, wordt het nog lastiger dan voordien. We zien dus dat veel dames na hun tijdskrediet hun job deeltijds blijven uitoefenen, maar dan met inlevering van loon." TOTAALPLAATJE Het tijdskrediet voor opleiding of zorg, zoals de professor hierboven omschrijft, blijft bestaan. "Maar op lange termijn is dat dus geen oplossing. Wie even in de watten wordt gelegd, krijgt het nadien nog veel moeilijker als hij of zij terug volle gas moet geven." Daarom pleit de professor voor een grondiger hervorming van ons werkregime. "We moeten stoppen met ons blind te staren op tijdelijke onderbrekingen, maar het totaalplaatje zien. Onze balans werk-gezin is in gevaar. Vroeger duurden werkdagen langer, maar nu hebben beide partners een inkomen, waardoor in gezinnen met twee ouders

dikwijls meer dan zeventig uur wordt gewerkt. Natuurlijk is de druk dan erg hoog. Waarom zouden mannen en vrouwen niet gewoon vier dagen per week werken, in plaat van vijf? Dertig uur. Standaard, voor iedereen. Dat zou de gelijkheid tussen beiden ten goede komen én het zou de nood aan tijdskrediet met én zonder motief verlagen." Om dat mogelijk te maken, hebben we echter een mentaliteitsverandering nodig. "We werken steeds harder om ons meer te kunnen permitteren: een groot huis, veel reizen ... Het leven is niet duur geworden, wij zijn duur gaan leven! We moeten leren om tevreden te zijn met minder. Nu werken we ons te pletter, tot we pauze nodig hebben. Nee, laten we proberen om de werkdruk omlaag te krijgen. Ik weet dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan, maar ik vrees dat het de enige oplossing is."

WIL JIJ VIER VIJFDE GAAN WERKEN? Surf naar vacature.com/salariskompas en ontdek welke impact dat heeft op jouw loon. vacature.com

April 2017

3


Wat!? Geen sabbatjaar meer?

@#&%! FRANK EN FEMKE KONDEN NOG NET GEBRUIK MAKEN VAN HET TIJDSKREDIET ZONDER MOTIEF

4

vacature.com

April 2017


Vanaf nu is het niet meer mogelijk om tijdskrediet zonder motief op te nemen. Je werkgever is dus niet meer verplicht je een sabbatical toe te staan. Hoe zit het nu precies? En wat hebben de laatste geluksvogels ermee gedaan toen het wel nog bestond?

V

oor het tijdskrediet zonder motief werd afgeschaft, kon je er even tussenuit zonder hierdoor je job kwijt te zijn. Toen kon je een jaar lang je goesting doen – op vakantie gaan, aan vrijwilligerswerk doen, aan je huis werken… – om nadien gewoon de draad opnieuw op te pikken. Nu gaat dat niet meer. Als je toch een pauze wil inlassen, kan je natuurlijk wel nog afspreken met je werkgever om tijdelijk je contract te schorsen. Maar de bal ligt dan in zijn kamp. Als hij dat niet ziet zitten, komt er niets van in huis. Daarbij bouwde je vroeger gewoon verder je pensioen op tijdens je sabbatical. Als je er eigenhandig één improviseert, daarentegen, is dit natuurlijk niet het geval.

Tekst: JULIE PUTSEYS Foto: HENRIK SORENSEN

Je hebt wel nog recht op tijdskrediet mét motief. Dit kan je opnemen om een erkende opleiding te volgen of om je te ontfermen over een zorgbehoevende persoon zoals een heel ziek familielid of een kind dat jonger is dan 8 jaar. IEDEREEN WERELDREIZIGER FRANK (32) uit de verzekeringssector heeft twee jaar geleden tijdskrediet zonder motief opgenomen om een wereldreis te kunnen maken. Hij was net 30 geworden en had nog nooit een verre reis gemaakt. Het besef dat hij – naar eigen zeggen – “echt oud aan het

worden was”, dreef hem over de schreef. Dat zijn werkgever hier helemaal niet moeilijk over deed, was mooi meegenomen. Van maart tot november 2015 reisde hij van Zuidoost-Azië naar China, Japan, Canada en de VS. Normaal gezien zou hij voor een langere periode in de VS gebleven zijn, maar de centjes waren op. Hij had namelijk gerekend op een extra 300 euro per maand, de onderbrekingsuitkering van de RVA, maar omdat er iets was misgelopen kreeg hij dit bedrag te laat doorgestort.

“Ik kwam als een veranderde mens terug: rustiger, vlotter en met meer zelfvertrouwen” FRANK Alleszins heeft hij tijdens die zes maanden de tijd van zijn leven gehad: “Ik zou het zo opnieuw doen. Ik kwam als een veranderde mens terug: rustiger, vlotter, met meer zelfvertrouwen… “ Bij zijn terugkomst was zijn werkgever heel blij hem weer te zien. Hij kreeg een nieuwe functie aangeboden en vond het prima, aangezien dit zijn carrièrekansen groter maakte. Dat de mogelijkheid om een sabbatical te doen nu wegvalt, vindt Frank gewoon-

weg dom. “Er wordt altijd maar gezegd dat we onszelf moeten ontwikkelen en onze horizonten moeten verbreden…En dan doen ze zoiets.” Om allerhande redenen heeft niet iedereen de kans om als jonge twintiger op Erasmus te gaan, een lange reis te maken of aan vrijwilligerswerk te doen, voegt hij eraan toe. Tijdskrediet zonder motief bood iedereen die kans. “Heel jammer dat de overheid de besparingen steeds verder uitbreidt.” OPVOEDING DOCHTERTJE FEMKE (35), die in de sociale sector werkt, nam tijdskrediet na de bevalling van haar dochtertje. “Eerst heb ik het ouderschapsverlof volledig opgebruikt”, zegt ze, “en nadien heb ik het tijdskrediet zonder motief ingezet om over te gaan naar een halftijdse betrekking. Mijn lief en ik zagen het niet zitten om onze dochter steeds volle dagen in de kinderopvang te laten doorbrengen.” Eigenlijk had Femke ook tijdskrediet met motief kunnen opnemen aangezien haar dochter jonger dan 8 jaar was. Maar haar werkgever – wetende dat de overheid het tijdskrediet zonder motief in de toekomst zou afschaffen – had haar geadviseerd dit niet te doen. “Ik heb een sympathieke werkgever”, zegt ze. Vorig jaar liep het mis voor Femke. Ze sukkelde in een zware depressie en nam toen zes maanden ziekte-

vacature.com

verlof. “Na die zes maanden ben ik terug gaan werken, maar zowel mijn baas als ikzelf merkten dat het niet

“Voor een halftijdse onderbreking (zonder motief) kreeg ik 200 euro per maand.” FEMKE

goed ging. Omdat ik niet opnieuw ziekteverlof wou opnemen – dat is echt een heel gedoe – heb ik voor een sabbatjaar gekozen. Vanaf volgend jaar wil ik terug halftijds gaan werken via tijdskrediet met motief, zolang dit lukt.” Nochtans is de onderbrekingsuitkering niet om over naar huis te schrijven. Voor een halftijdse onderbreking (zonder motief ) kreeg ze ongeveer 200 euro per maand. Nu ze haar loopbaan volledig onderbroken heeft (met motief ) krijgt ze maandelijks 550 euro op haar rekening gestort. “Geld is nooit een drijfveer geweest”, zegt ze. “We leven heel gewoontjes. Geluk, rust en het feit dat ik mijn dochter zelf kan opvoeden vind ik veel belangrijker.”

April 2017

5


T e l e x Tekst: JULIE PUTSEYS en KRISTINA RYBOUCHKINA Foto: TOM VERBRUGGEN

AFSCHAFFING TIJDSKREDIET ZONDER MOTIEF

PRO:

CONTRA:

JAN SPOOREN, KAMERLID N-VA, BURGEMEESTER VAN TERVUREN

CELIEN VANMOERKERKE VAN DE STUDIEDIENST VAN HET ABVV

“WE MOETEN MENSEN AAN HET WERK KRIJGEN”

“EEN JAAR OP EEN HELE CARRIÈRE IS NIETS”

“De basisproblematiek die de afschaffing van het ongemotiveerd tijdskrediet noodzakelijk maakt, is het feit dat de sociale zekerheid, onder meer door de vergrijzing, steeds moeilijker gefinancierd raakt. Wie tijdskrediet opneemt, werkt niet, maar krijgt wel een uitkering van de RVA en de periode van afwezigheid telt daarenboven mee voor de pensioenuitbouw. Zo wordt de druk op het sociale zekerheidsstelsel nog groter. Wie wil kan nog steeds ongemotiveerd tijdskrediet opnemen, maar zal daar geen vergoeding meer voor ontvangen en het telt nog maar minimaal mee voor je pensioen. Een alternatief waar we erg voorstander van zijn, is de loopbaanrekening. Die stelt werknemers in staat bepaalde periodes meer te werken en die uren en dagen op te sparen en te gebruiken op momenten dat je anders misschien tijdskrediet zou nemen. De afschaffing van het tijdskrediet zonder motief geldt momenteel alleen voor de private sector. Met het oog op de eenmaking van de verschillende statuten, zal de afschaffing vroeg of laat ook voor de publieke sector volgen.”

“De regering vraagt mensen om steeds langer te werken en dan vinden we het niet overdreven dat werknemers op een volledige loopbaan, van vlak na het afstuderen tot hun 67ste, één jaar afwezig zijn zonder motief. Dat het tijdskrediet met motief uitgebreid wordt, is een goede zaak, maar het vormt geen compensatie. Je kan er immers geen tijd voor jezelf meer nemen, maar moet je afwezigheid motiveren door voor iemand anders te zorgen, bijvoorbeeld voor een jong kind of ziek familielid. Het argument dat het tijdskrediet zonder motief niet meer financierbaar zou zijn, klopt ook niet volgens ons. Er is al zodanig veel bespaard door de landingsbanen op te trekken van 55 naar 60 jaar dat het tijdskrediet zeker betaalbaar moet kunnen blijven. Het gaat slechts om een fractie van het totale budget voor sociale zekerheid. De optie om loopbaanonderbreking te kunnen nemen heb je echt nodig om de arbeidsmarkt draaiende te houden en mensen in staat te stellen hun privéleven te regelen. Wie te veel hooi op zijn vork krijgt, valt anders toch vroeg of laat terug op een andere vorm van uitkering.”

“EEN GOEDE WERK-PRIVÉBALANS VINDEN WE ENORM BELANGRIJK” Ilse Potloot, HR-Payroll-verantwoordelijke van Cronos: “We zijn altijd flexibel omgesprongen met aanvragen van tijdskrediet, net omdat we werk-privébalans belangrijk vinden. Dat zal nu echt niet veranderen. Het is nog niet vaak voorgekomen dat een medewerker een volledige sabbatical opneemt, maar de vraag om over te gaan naar een 4/5de tewerkstelling krijgen we bijvoorbeeld regelmatig. En als de medewerker na verloop van tijd opnieuw voltijds aan de slag wil gaan, vormt dit geen probleem. Door onze constante groei is er altijd nood aan bijkomende prestaties.”

6

vacature.com

April 2017


BESPAREN OP TIJDSKREDIET

WHY I WORK HERE

138.650 Volgens het jaarrapport van de RVA maakten 138.650 werkkrachten gebruik van hun recht op tijdskrediet in 2016, waarvzn 23.021 zonder motief. 9.542 van hen kregen geen financiële tegemoetkoming. TANIA BAUWENS (46) is secretariaatsmedewerker op een middelbare school

"Door de besparingen in het onderwijs is de werkdruk opmerkelijk toegenomen"

I

k ben verantwoordelijk voor alle leerlingenadministratie op het Koninklijk Atheneum Zelzate en help daarnaast mee als leerlingenbegeleidster. Onze school is niet erg groot: we hebben 320 studenten tweede en derde graad. Daardoor kent iedereen echt iedereen. Voor de leerlingen ben ik dus een vertrouwd gezicht. Of het nu gaat over administratieve kwesties of persoonlijke problemen, het geeft me telkens heel veel voldoening om te kunnen helpen. Uiteraard moet ik soms ook minder leuke telefoontjes doen, maar je krijgt op het einde van de rit erg veel terug. Zowel van de ouders als van de leerlingen."

"In vergelijking met tien jaar geleden is de werkdruk opmerkelijk toegenomen. Voor de besparingen in het onderwijs waren we met meer personeelsleden op de administratie. Bovendien moet alles nauwkeuriger dan ooit worden geregistreerd. Het gebeurt dikwijls dat ik overdag zo druk in de weer ben, dat ik pas 's avonds tijd heb om in te loggen op Smartschool en thuis alles te noteren. Ook papieren rond klassenraden, rapporten en deliberaties lopen via mij. Als er een vakantie in aantocht is, voel je meestal wel dat het écht nodig is. Het fijne is dat je er daarna uitgerust en vol nieuwe energie terug in kan vliegen. Eigenlijk

zou iedereen die kans moeten hebben. Mede dankzij de vakantieperiodes is dit werk ook heel goed te combineren met een gezin. Qua work-lifebalans zit je in deze job zeker goed."

40

miljoen euro

De strengere voorwaarden om een vervangingsinkomen te krijgen tijdens je werkonderbreking zijn hiermee duidelijk voelbaar. Het aantal werknemers op tijdskrediet dat recht heeft op een tegemoetkoming is op één jaar met 10% gedaald. Daardoor moest de RVA 40 miljoen euro minder uitkeringen in functie van tijdskrediet betalen.

PENDELTIJD

12 WEKEN + FEEST-EN BRUGDAGEN NETTOLOON

€ 2.140 NETTO ANCIËNNITEIT

25 JAAR

COLOFON Redactie 09 353 51 54, redactie.vacature@vacature.com Advertenties 09 353 51 57, commercieel@vacature.com Ordering 09 353 51 52, ordering@vacature.com VU Dirk Dewulf Content Manager Roxanne Claessens Coördinatie Katrien Brys Redactie Hermien Vanoost, Kristina Rybouchkina, Julie Putseys, Joni Horemans Vormgeving Hugo Gielen, Bob Haentjens Sales Marijke Van Impe Ordering An Parewijck

Ontdek nog meer op facebook.com/vacaturedotcom of volg ons op Twitter via @vacaturedotcom en Instagram via instagram.com/vacaturedotcom. vacature.com

April 2017

7


8

vacature.com

April 2017


vacature.com

April 2017

9


10

vacature.com

April 2017


vacature.com

April 2017

11


12

vacature.com

April 2017


vacature.com

April 2017

13


14

vacature.com

April 2017


van den Berg Transporttechniek is een familiebedrijf en verdeler van Demag in België en Nederland. Demag ontwikkelt en produceert de beste oplossing voor bijna elk hijs- of transportprobleem. Dit alles zorgt ervoor dat de Demag kraansystemen, hijswerktuigen en aandrijvingen al jarenlang hun weg vinden naar de verschillende industrieën.

Commercieel/Technisch talent Na een intensieve inwerkperiode start je in de commerciële binnendienst, waarin je zorgt voor de technische en commerciële ondersteuning van je buitendienstcollega’s en klanten. In deze veelzijdige functie heb je een zeer divers functiepakket en dus veel contact met klanten en collega’s. Dankzij je commerciële flair en goede technische kennis geef je telefonisch advies aan klanten; je denkt met ze mee en komt met technische en betrouwbare oplossingen. Je maakt deel uit van een hecht team (15), waar een grote betrokkenheid heerst. Je werkt vanuit het kantoor te Antwerpen en rapporteert aan de Sales Director. Gedurende je rol als binnendienstmedewerker word je ook opgeleid en begeleid, zodat je je snel ontwikkelt en door kan gaan groeien. Je wordt klaargestoomd om op middellange termijn een toonaangevende rol te gaan spelen binnen de firma. Interesse? Reageer via www.velde.be! Voor meer informatie (ref. BETR171) kunt u contact opnemen, tel.: 03 235 45 50, ook kunt u kijken op www.demag.be

Erkenning VG.665/B

vacature.com

April 2017

15


door vacature.com

Laat je salaris niet afhangen van het lot salariskompas.be

16

vacature.com

April 2017


vacature.com

April 2017

17


18

vacature.com

April 2017


PROJECT ENGINEER Toekomstig business unit leader

WWW.AXONGROUP.COM Axon group is de overkoepelende naam voor de bedrijven Almeco en PCA. De zusterfirma’s leveren complementaire producten en diensten in de markt van lucht- en watertechnologie. Almeco gelegen in regio Kortrijk, is onder meer specialist in waterkoeltorens (Fluid Cooling Systems). Dit betreft zowel het leveren van nieuwe koeltorens, alsook revamping, onderhoud en eveneens waterbehandeling.

FUNCTIE: Startende als project engineer, zorg je samen met de collega’s voor de verdere uitbouw van de business unit Fluid Cooling Systems. • Je wordt nauw betrokken bij de verschillende fases van het project waarbij je instaat voor de technische alsook commerciële opvolging van de projecten, gaande van de prospectie t.e.m. de oplevering. • Je geeft technisch advies aan de klanten en begeleidt de klant bij het zoeken naar de meest geschikte oplossing m.b.t. de waterkoeltorens. • Je werkt projecten uit en stelt offertes op. • Je onderhoudt doorheen het project contacten met de leveranciers en klant en gaat eveneens ter plaatse. Op termijn groei je door naar de functie business unit leader van Fluid Cooling Systems. In deze functie ben je verantwoordelijk voor zowel de technische als organisatorische ondersteuning. Je volgt daarbij alles nauwgezet op: prijsaanvraag, commerciële onderhandelingen, budgettering, probleemanalyses, uitvoering, etc. PROFIEL: • Je beschikt over een master/bachelordiploma (elektromechanica, mechanica of andere technische/economische richting) of bent gelijkwaardig door ervaring (min. 5 jaar). • Naast technische affiniteit bezit je commerciële feeling. • Je bent een echte peoplemanager en hebt reeds ervaring met het aansturen van mensen. • Goede talenkennis NL/EN/FR.

PCA te Aalst, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van industriële waterbehandeling- en afvalwaterzuiveringsinstallaties op maat van de klant.

SALES ENGINEER

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar m/v:

Entrepreneur met een technische bagage FUNCTIE: • Na grondige inwerking, sta je mede in voor de verdere uitbouw van de verkoop en marketing van onze custom-made installaties. Dit omhelst zowel contacten onderhouden met de huidige klanten, als businessontwikkeling realiseren op de markt van waterbehandeling. Gaande van leadprospectie, technische uitwerking van concepten, offertes opmaken t.e.m. het binnenhalen van het verkoopcontract. • Je ontwikkelt inzicht in de specifieke noden van de klant en kunt op een verstaanbare doch voldoende technisch gegronde manier een maatgerichte oplossing formuleren met betrekking tot de passende installatie. • Eveneens zoek je mee naar mogelijkheden m.b.t. uitbreidingen, aanpassingen en ontwikkelingen van reeds bestaande installaties. PROFIEL: • Je hebt sterke verkoop- en onderhandelingsvaardigheden, maar beschikt eveneens over voldoende technische affiniteit en inzicht. • Je beschikt over een master/bachelordiploma (handelsingenieur, ind. ingenieur, bio-ingenieur, chemie, elektromechanica) of bent gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt een goed analytisch vermogen en denkt probleemoplossend. • Sporadisch verblijf in het buitenland vormt voor jou geen probleem. • Goede talenkennis NL/EN/FR. AANBOD: • Je komt terecht in een KMO met visie en gezonde groeiambitie binnen een toekomstgerichte sector. • Een marktconform verloningspakket aangevuld met extralegale voordelen. INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van jouw kandidatuur. Gesprekken gaan door bij HR Flux in Kortrijk of Gent. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9 - 12 u.). Deze vacatures worden exclusief door HR Flux behandeld.

www.hrflux.be

EXPERT sales marketing

HR

recruitment | development | consultancy

EXPERT technical engineering ICT

THE PERFECT MATCH BETWEEN EMPLOYEE AND ORGANISATION

Onze klant, Verstraete Enterprises te Jabbeke (www.verstraete-ent.com), telt ruim 300 medewerkers en wil één van de betere elektrotechnische bedrijven zijn, gekend voor kwaliteit, veiligheid en een multicultureel georiënteerd team. Het managementteam en de groepsstructuur verzekeren de competitiviteit in de markt. Kwalificatie, polyvalentie en ervaring vormen de motivatie bij het bundelen van hun krachten. Om dit team te versterken, zijn we op zoek naar een gedreven m/v:

Werfleider nutsvoorzieningen

Verantwoordelijke Garage

Elektriciteit - Regio West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk (ref. 7349)

(ref. 7347)

Taken: Je start de dag met de dagelijkse werkverdeling. Hiervoor is het belangrijk dat alles zeer goed voorbereid en georganiseerd is zodoende je medewerkers goed weten wat er wordt verwacht. Je verdeelt jouw aandacht over de verschillende werven en controleert deze nauwgezet. Bijkomend sta je in voor de opvolging van de werfadministratie en het opmaken van vorderingsstaten. Hierbij onderhoud je regelmatig contact met klanten en maak je met hen de nodige afspraken. Je rapporteert rechtstreeks aan de technisch directeur.

Taken: Je bent een gedreven manager met een hands-on mentaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het wagenpark bestaande uit een 280-tal voertuigen (lift-, kraan- en vrachtwagens). Hierbij sta je in voor het onderhoud en beheer van rollend materiaal, de foutdetectie, de organisatie van de dépannages en het aansturen van enkele autotechniekers. Je zorgt er tevens voor dat alle voertuigen op tijd gekeurd worden. Je organiseert en beheert dus alle facetten van het wagenpark zodoende een vlot verloop van de werven te garanderen. Automechanica, elektronica en elektrotechniek zijn jouw passie.

Profiel: Technische bachelor of gelijkwaardig, met een praktische ingesteldheid. Je bent van nature een teamplayer en weet je team aan te sturen. Je bezit over communicatieve vaardigheden en denkt oplossingsgericht.

Profiel: Bachelor of gelijkgesteld door ervaring met grote interesse in automechanica. Je bent een geboren organisator met leidinggevende capaciteiten.

Aanbod voor beide functies: Verstraete Enterprises biedt een aantrekkelijke verloning met tal van extralegale voordelen. Er wordt een opleiding on-the-job voorzien. Ben jij het talent dat we zoeken? Reageer dan snel! silke@aanwervingshuis.be T 056 225 880 | Vaartstraat 25 | 8500 Kortrijk | www.aanwervingshuis.be | Deze functies worden exclusief door Aanwervingshuis behandeld.

Verdere vacatures: Industrieel Elektricien, Technieker Laagspanning en Openbare Verlichting Meer info: katrien.thollebeek@verstraete-ent.com of 050/81.96.90

vacature.com

April 2017

19


Care Carrosserie is een keten van autoschadeherstelbedrijven met 14 werkplaatsen in heel België. Momenteel werken er ruim 370 medewerkers. Care is gespecialiseerd in de herstelling van autoschades en de totale schadeafwikkeling en levert voornamelijk aan de zakelijke, maar ook aan de particuliere markt. Wij onderscheiden ons door onze klantgerichtheid, ons hoge kwaliteitsniveau en onze effectieve bedrijfsvoering. De cultuur kan het best omschreven worden als informeel en direct, met ruimte voor eigen initiatief. Care Carrosserie is inmiddels uitgegroeid tot de marktleider in de autoschadeherstelbranche voor de zakelijke markt. Er wordt actueel geïnvesteerd in een aantal nieuwe vestigingen.

Voor deze nieuwe vestigingen zijn wij dringend op zoek naar (m/v):

VESTIGINGSMANAGERS (Ref. 2017/1701)

Hands-on peoplemanagers met ruime ervaring in de carrosseriewereld

Je bent eindverantwoordelijk voor de volledige operationele organisatie van jouw vestiging.

• Je werkt hands-on mee en springt in waar nodig zowel bij de receptie, het opmaken van bestekken, begeleiden van experten, behandelen van vragen, facturatie,… • Je bent manifest alom aanwezig en zeer alert voor rendement, omzet, kwaliteit en klantentevredenheid. Je streeft steeds naar verdere optimalisatie en efficiëntieverhoging. • Je bewaakt de planning met de werkplaatsverantwoordelijken. Je past ze flexibel aan en vertaalt ze naar een aangepaste bemanning. • Door je motiverende stijl weet je het beste uit mensen te halen. Je stuurt en coacht je medewerkers en eventuele problemen worden snel en doeltreffend opgelost. • Samen met je collega’s neem je initiatieven om processen en procedures te verbeteren met oog voor de business. • Je zorgt voor eenduidige communicatie en heldere doelstellingen.

Ben je gepassioneerd door deze functie? Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be

S Y S T E M T H I N K I N G I N A W O R LD O F E MO T IO N S A N D P E R C E P T IO N S

20

vacature.com

April 2017

BB


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.