Page 1

001_GPV6QU_20120414_VMGCV_00.pdf; Apr 11, 2012 12:26:27

Vacature. voor m/v met talent

14.04

MAANDAG VAN MIVB-TOPMAN KRIS LAUWERS ACTUA OVERHEID WIL MEER VROUWEN AAN DE TOP MET QUOTUM

Merendeel hoogopgeleiden heeft net als Hilde (26) stress aan vooravond nieuwe werkweek

+

5 tips om ‘s maandags ontspannen op het werk te verschijnen

13.284 JOBS OP VACATURE.COM


002_GPV2QU_20120414_VMGCV_00.pdf; Apr 11, 2012 11:55:06

West-Vlaanderen. Door mensen gedreven. Met zijn bijna 900 personeelsleden verspreid over verschillende provinciehuizen, wil het provinciebestuur een bestuur zijn voor de hele regio. De provincie treedt daarnaast ook op als een echt partnerbestuur, met kennis en ervaring, om West-Vlaanderen verder vooruit te helpen, als ondernemende, recreatieve en kwaliteitsvolle regio.

Ten behoeve van een aantal van onze diensten gaan wij bij vergelijkend examen over tot de aanwerving van voltijdse personeelsleden (m/v). Alle betrekkingen zijn statutaire functies te Brugge tenzij anders vermeld.

Dienst Cultuur

DireCteur-DiensthoofD

• Masterdiploma. • Op de uiterste inschrijvingsdatum 4 jaar relevante en aantoonbare leidinggevende werkervaring kunnen bewijzen.

Dienst Personeel & hrM

ADviseur

• Masterdiploma. • Op de uiterste inschrijvingsdatum 4 jaar relevante en aantoonbare werkervaring in de implementatie van strategisch personeelsbeleid kunnen bewijzen. • Vertrouwdheid door opleiding of ervaring met sociaal-juridische context strekt tot aanbeveling.

Dienst Gebouwen

inGenieur-DiensthoofD

• Master (bio-)ingenieurswetenschappen, einddiploma burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, landbouwkundig ingenieur of bio-ingenieur. • Op de uiterste inschrijvingsdatum 3 jaar relevante en aantoonbare werkervaring in het leiden van bouwprojecten kunnen bewijzen.

Dienst Griffie

ADjunCt-ADviseur (jurist)

• Masterdiploma rechten.

Dienst ruimtelijke planning

ADjunCt-ADviseur (ruiMtelijk PlAnner)

• Masterdiploma. • Bij inschrijving een bewijs leveren van opname in het register van ruimtelijke planners van het Vlaamse Gewest.

Dienst Waterlopen te ieper

ADjunCt-ADviseur (CoörDinAtor inteGrAAl WAterbeheer)

• Masterdiploma. • Op de uiterste inschrijvingsdatum 3 jaar ervaring in de ruime context van het integraal waterbeleid kunnen bewijzen.

Groendienst

teChnisCh DeskunDiGe (hoofD Cel hAnDhAvinG)

• Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een bachelordiploma.

Dienst Cultuur (onbepaalde duur)

teChnisCh DeskunDiGe (APPliCAtiebeheerDer-Winob)

• Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een bachelordiploma.

Dienst Welzijn te roeselare (onbepaalde duur)

DeskunDiGe (kleur bekennen)

• Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een bachelordiploma.

Wervingsreserves: Er wordt telkens een wervingsreserve van twee jaar aangelegd, die maximaal tweemaal met één jaar kan worden verlengd.

Wij bieden u • een jaarlijks geïndexeerde bruto-bezoldiging volgens het niveau van de functie directeur: A5a van 44.783,96 tot 70.172,05 euro adviseur: A4a van 41.472,47 tot 60.631,81 euro ingenieur: A6a van 40.289,80 tot 62.997,16 euro adjunct-adviseur: A1a van 34.455,27 tot 53.614,60 euro (technisch) deskundige: B1 van 27.280,37 tot 36.820,62 euro • reglementaire toelagen: vakantiegeld, eindejaartoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding • flexibele werktijden, een voordelige verlofregeling.

Hoe kunt u zich kandidaat stellen? Op de website www.west-vlaanderen.be/vacatures kunt u de functiebeschrijvingen, de examenprogramma’s en de inschrijvingsformulieren vinden. U kunt deze documenten ook aanvragen bij de Dienst Personeel & HRM: - tel: 050 40 34 67 - fax: 050 40 31 24 - e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be - Dienst Personeel & HRM, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries). Om in te schrijven voor een examen moet u het desbetreffende inschrijvingsformulier invullen en dit onder gefrankeerde omslag uiterlijk op maandag 30 april 2012 sturen naar bovenstaand adres. Het inschrijvingsformulier moet vergezeld gaan van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma. De postdatum geldt als bewijs van datum van inschrijving. Op onze website kunt u ook onze andere vacatures terugvinden.

www.west-vlaanderen.be

De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.


001_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:29:59

01

Stand Punt door Erik Verreet

China tapt onze rijkdom af Bekaert kreeg een ferme klap op de beurs toen bekend raakte dat twee Chinese concurrenten de winstmarges op zaagdraad

van vakantie naar spoedberaad 03 last van de zondagavondblues 04

wegvraten. Volgens insiders zijn deze fabrieken opgezet door ingenieurs die de stiel bij Bekaert hadden geleerd. De fabrikant is het slachtoffer van industriële spionage die verder gaat dan

Na de moord op een medewerker bracht MIVB-topman

Die mix van stress, melancholie en onrust die u aan de

het eenvoudig kopiëren van een nieuw design, iets waar Vlaam-

Kris Lauwers zijn Paasmaandag niet door in de Arden-

vooravond van een nieuwe werkweek voelt opkomen:

se textielproducenten al langer onder lijden. Ook het Ameri-

nen, zoals gepland, maar in spoedberaad over nieuwe

bijna iedereen heeft er wel eens last van. Troost: het is een

kaanse AMSC, een bedrijf dat elektronische besturingen maakt

veiligheidsmaatregelen met maar liefst vier ministers.

teken van betrokkenheid. Inclusief tips om ‘s maandags fris

voor windturbines, zag zijn beurskoers onlangs kelderen. Zijn

en monter aan de slag te gaan.

voornaamste klant, de Chinese windtunnelbouwer Sinovel, had alle bestellingen geannuleerd. Al snel bleek dat Sinovel de technologie van AMSC had gekopieerd. Ze hadden onder meer enkele software-ingenieurs omgekocht.

“19 Chinese werknemers werden onlangs in de VS veroordeeld voor diefstal van technologie van werkgevers als Apple of Ford” Onder de uitdagende titel ‘Hey China, stop met onze kennis te stelen’ publiceerde het zakenblad BusinessWeek af-

Quota tegen ‘old boys network’

Maak van uw klant 10 uw Marketeer

gelopen maand negentien rechtszaken waarbij Chinese

14

werknemers in de VS veroordeeld werden voor het stelen van essentiële technologie bij hun Amerikaanse werkgever. Het gaat over ontwerpen bij Apple, brandvrije verf bij

Nog altijd zijn maar 13 en 27 procent van de top- en

Threadless, een Amerikaans bedrijfje dat T-shirts laat

AkzoNobel, onkruidverdelgers bij Dow Agrosciences, diode-

middenmanagers bij de federale overheid vrouw. Dat

drukken op basis van ontwerpen door klanten, maakt op

technologie bij DuPont, designs bij Ford Motor, enzovoort.

moet volgend jaar een derde zijn. Omdat het spontaan

een slimme manier gebruik van sociale media. Dit soort

niet lukt, voert de regering tijdelijke quota in om de cijfers

‘web 2.0’-bedrijven schiet de jongste tijd als padden-

China heeft industriële spionage niet uitgevonden. Die is van

zo snel mogelijk op te krikken.

stoelen uit de grond. Èn haalt een hogere omzet.

alle tijden. We leerden op school over Lieven Bauwens die in 1799 een Britse ‘spinning mule’ naar Gent smokkelde en er zo de textielindustrie weer op de kaart zette. Maar de Chinezen voeren industriële spionage wel uit op een nooit geziene schaal. “Dit is de grootste transfer van welvaart in de geschiedenis”, zo omschrijft de Amerikaanse generaal Keith Alexander de kennisroof door de Chinezen. De Amerikaanse contraspionage schat dat Chinese spionnen al biljoenen bytes uit servers van westerse bedrijven hebben overgetapt, hierbij geholpen door Chinese spionageagentschappen. De Europe-

rubrieken salariswatcHer junkbox dubbelcHeck publieke opinie cijfer coluMn vacature.coM

Kijk verder in dit nummer voor boeiende uitdagingen bij:

09 12 13 17 17 18 18

AWV, MOW, Provincie Limburg, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Stad Leuven, ...

se Commissie, de Amerikaanse en de Japanse regering hebben hierover een officiële klacht neergelegd bij de Wereldhandelsorganisatie. Elke naïviteit is hier uit den boze. De kennis van onze bedrijven en universiteiten vormt de basis van onze welvaart en van onze werkgelegenheid. Het Amerikaanse AMSC besefte dat heel goed en had zich ingedekt. Toch werd het leeggeroofd. Klassieke beschermingsmethodes houden professionals niet meer tegen. Het is tijd dat onze bedrijven zich bezinnen, want we moeten onze huid veel duurder verkopen.

patricia jans, pwa-beambte

Beluister de BusinessWeek-podcast over de Chinese industriële spionage en laat ons uw mening weten! abonnees van de tijd, de Morgen, gazet van antwerpen en Het laatste nieuws ontvangen vacature autoMatiscH bij Hun krant.

VMG-20120414_01_INHOUD.indd 1

vacature.com/standpunt

12/04/12 20:18


002_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:34:26

2

VACATURE 14 APRIL 2012

VACATURE

GEZOCHT ‘FAIRE’ BEDRIJVEN MAX HAVELAAR BELGIË ROEPT BEDRIJVEN OP OM DEEL TE NEMEN AAN DE FAIRTRADE@WORK DAG OP 10 MEI. Voor de 6de keer dit jaar kunnen bedrijven zich van hun (h)eerlijkste kant laten zien door deel te nemen aan de actie Fairtrade@work. Organiseer met uw collega’s en medewerkers een geurende koffietasting-sessie, een hippe cocktail party of een ontbijt. Dit alles uiteraard met enkel Fairtrade gelabelde producten! Maak een filmpje rond uw Fairtrade engagement en stuur het via sociale media de wereld in. U kan het zo fair niet bedenken. Communiceer de actie van uw organisatie vóór 27 april op www.fairtradeday. be/nl/meedoen-op-je-werkplek-10-mei. De meest creatieve en impactvolle acties maken kans op één van deze fantastische faire prijzen:

Een sessie rond Fairtradetrends gekoppeld aan uw bedrijfsactiviteit met trendwatcher & storyteller Herman Konings.

Een dag smullen van heerlijke Ben & Jerry’s ijsjes. De ijskar komt langs op uw bedrijf en trakteert alle medewerkers.

Hou de komende weken Vacature goed in het oog en maak ook kans op één van de 50 Fairtrade prijzenpakketten.

Een wijndegustatie van Vino Mundo. Train uw smaakpapillen en wordt een echte Fairtrade wijnexpert!


003_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:30:15

03 00

foto: octavian carare i corBiS

Maandag van

MIVB-topman Kris Lauwers bracht zijn Paasmaandag niet door in de Ardennen zoals hij had gepland,

Kris Lauwers

foto

maar schipperend tussen geëmotioneerd personeel, boze vakbondsmensen, journalisten en ministers.

Adjunct-directeur bij de MIVB Vroeg uit de veren. Normaal had ik nog in de Ardennen gezeten. Zaterdagochtend, toen het

condoleren. Iemand vraagt me om een interview,

ter van Justitie Turtelboom. Verder de directie van de

het blijkt een journalist van de Spaanse televisie.

MIVB en 12 vakbondsmensen, waaronder ook enkele uit de bijzonder kritische basis. De ministers doen

nieuws over de dodelijke agressie bekend werd, ben ik daar halsoverkop vertrokken. Ik vertrek naar kantoor om de vergadering met minister Joëlle Milquet van vanmiddag voor te berei-

Ik ga, te voet, weer naar kantoor. Het hele

hun voorstellen uit de doeken, wij houden ze tegen

weekend heb ik aan voorstellen gewerkt die in het

het licht. Bijna vijf uur later hebben we een tekst met

eisenpakket moeten. Samen met de andere directie-

daaronder de handtekening van de vier ministers.

leden werken we die tekst af.

den. Zaterdag heb ik zelf de beslissing genomen om

We staan de voltallige pers te woord. Ik roep

het werk stil te leggen, tot we de minister van Binnen-

Directie en vakbonden zitten samen. Het is

op om het werk te hervatten. Met de beslissing om

landse Zaken hadden gezien. Dat signaal was nodig

een bizarre bijeenkomst. De verschillende vakbon-

alles stil te leggen heb ik mijn nek uitgestoken. Maar

om de emoties te kanaliseren. Terwijl ik door de tekst

den ruziën of ze nu een delegatie van vier of van ze-

het signaal heeft gewerkt. De publieke opinie steunt

ga , belt het NOS-radiojournaal voor een interview.

ven moeten sturen. Ik moet op tafel slaan om alle

ons en we hebben van de politici alles verkregen wat

neuzen weer in dezelfde richting te krijgen.

we gevraagd hadden. Dat krediet mogen we niet verliezen door de staking te rekken. Daarna vergader ik

Ik stap mee op in een stille optocht voor het slachtoffer aan het Noordstation. Eindpunt is

Honderden vakbondsmilitanten zijn het

kort met de rest van de directie. Als er morgen men-

het Redersplein (vlakbij bedrijven- en evenemen-

hoofdgebouw binnengelopen. Ze staan bij het ver-

sen aan de slag gaan, moeten de werkschema’s weer

tencomplex Tour&Taxis, nvdr), waar het tragische

gaderlokaal en kloppen op het raam. De sfeer is

op punt staan. Dat vraagt een pak logistiek werk.

incident zich heeft voorgedaan. De tocht is georga-

grimmig. Ik verlaat het gebouw via een zij-ingang

niseerd door de familie, samen met de vakbonden.

en ga onder politiebegeleiding naar de overkant van

Het is een moment om de persoonlijke gevoelens

de straat waar ik, ook via een zij-ingang, het kabinet

en e-mail je. Nu moet je proberen te voelen wat er

te laten spreken. Niet de eisen. Die houden we voor

van minister Milquet wordt binnengeloodst.

leeft, het buikgevoel laten spreken, beslissingen ne-

onze vergadering van straks met de minister.

men en je afvragen hoe je andere mensen daarvan De vergadering begint. Aan tafel zitten ook

Er worden bloemen neergelegd. Ik krijg

Charles Picqué en Brigitte Grouwels van de Brus-

de gelegenheid om de zoon van het slachtoffer te

selse regering en een vertegenwoordiger van minis-

VMG-20120414_03_MAANDAG VAN.indd 3

Ik ga naar huis. Op normale dagen schrijf

het beste kunt overtuigen. Ik ga slapen. Kort, maar goed. Wouter de Broeck •

12/04/12 20:16


004_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:15:19

COVERSTORY

Meerderheid werknemers voelt zich onrustig of gestresst aan de vooravond van nieuwe werkweek

blues Kent u het ook, het zondagavondgevoel? Een bijna ondefinieerbare angst, weemoed of onrust die u overvalt omdat de werkweek eraan komt. Met de bijhorende files, vergaderingen en het werk dat zich de voorbije week bleef opstapelen. Volgens professor Peggy De Prins is uw zondagavondgevoel dikwijls een teken van betrokkenheid.

Smelt bij u ook dat blije weekendgevoel weg een-

baar vinden nogal wat mensen dat geluk niet in hun

maal het avondeten op zondag is afgeruimd? U

werk. Ze geloven daarom dat ze in hun weekend dat

ziet op tegen al het werk van de komende week, en

tekort moeten compenseren. Maar zondagavond

tegen de vele vergaderingen. Bovendien was het

dringt het besef door dat ze zaterdag en zondag

weekend weer te kort. Eén troost: u kampt niet al-

weer niet helemaal voldaan zijn. En ze realiseren

leen met de zondagavondblues. Bij een peiling on-

zich dat het maandag weer ernst is. Dan moeten

der Vacaturelezers bleek vorige week twee derde dit

ze opnieuw vijf dagen wachten voor ze die kans

gevoel te herkennen. Volgens een recente enquête

weer krijgen.” Dokter Swinnen wordt even heel cy-

van consultancygroep FreshMind voelt zelfs vier op

nisch: “We hebben als moderne Vlaming blijkbaar

vijf werkende Britten zich neerslachtig op zondag-

twee plichten: gelukkig zijn en kunnen koken. Als

avond. Alleen is dit gevoel niet erkend en staat het

ik op een zondagavond naar vrienden rijd, hou ik

evenmin in het woordenboek.

mijn hart vast. Als de soufflé niet voldoende gere-

Foto isabel pousset

De zonDagavonD-

zen is, is de gastvrouw ongelukkig. Terwijl vroeger “Ik voel me geregeld een beetje down op zondag-

een avondje met vrienden gewoon gezellig was,

avond”, geeft ook arts en stressconsulent Luc Swin-

is het nu een test of de gastvrouw (of –heer, nvdr)

nen toe. “Ik schat dat 90 procent van de werkende

wel kan koken.”

bevolking daar ooit mee kampt. Maar een weten-

VMG-20120414_04_COVERSTORY***.indd 4

schappelijke beschrijving heb ik er nog niet van

Kenniswerkers

gezien.” Voorlopig hebben onderzoekers ons zon-

We trachten ons werk niet te vermengen met onze

dagavondgevoel niet in kaart gebracht, leert een

privésituatie. Maar geregeld schuren de twee levens

rondvraag aan de Vlaamse universiteiten. Maar

knarsend tegen elkaar. “Zondagavond is zo’n pran-

Luc Swinnen kan het wel plaatsen: “We zijn allen

gend moment. Open ik mijn mailbox al of geniet

op zoek naar de Heilige Graal van het Geluk. Blijk-

ik nog even van een rustig moment?”, weet Peggy

12/04/12 20:12


005_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:15:34

FOTO ISABEL POUSSET

05

Projectmanager Hilde Eylenbosch (26): “Op zondagavond vermijd ik nog altijd klassieke muziek. Die hadden mijn ouders elke zondagavond opstaan tijdens het avondeten. Omdat ik besefte dat het weekend erop zat, overviel mij toen altijd een gevoel van weemoed.”

De Prins, professor hr-management aan de Antwerp

“Zie die nieuwe vervlechting niet te negatief”, al-

Management School. De Prins onderzocht zopas de

dus Peggy De Prins. “Vele mensen zijn juist op zoek

vervlechting van werk en privé bij een doorsnee Bel-

naar een uitdagende job waarmee ze resultaten

gische werknemer: slechts de helft ervaart geen on-

kunnen neerzetten waar ze trots op kunnen zijn.

derscheid meer tussen die twee. “Bij de meerderheid

Zondagavond krijgen we een kriebel om de draad

leeft dit nog niet. Vooral de hogere kaderleden voelen

weer op te nemen.”

heel sterk aan dat de grenzen tussen de twee snel vervagen. Je zou dus kunnen besluiten dat het zondag-

Vroeger was de aflijning tussen de werkweek en het

avondgevoel veel sterker leeft in die groep.”

weekend veel strikter. “De meer ‘hybride combinaties’ tussen werk en privé zullen toenemen. De komende

In haar ogen is de zondagavondblues een teken van

tien, twintig jaar zullen we nog meer thuiswerken”,

werkbetrokkenheid en -motivatie. “Zeker bij werk-

voorspelt professor De Prins. Ze haakt aan bij het

nemers die hun job positief invullen. Uit onze studie

discours over het ‘nieuwe werken’. “Door de nieuwe

blijkt onder meer dat vitale en bevlogen werknemers

technologieën, door het thuiswerken en de flexibele

een hogere kans hebben om werk en privé in elkaar te

arbeidsformules raken privéleven en professionele

laten overvloeien. Kenniswerkers en managers heb-

activiteiten steeds meer vervlochten.” Zondagavond

ben uitdagend werk met flink wat onzekerheid. De

wordt de boog weer strak aangespannen. “Nieuw we-

eisen liggen hoog en de problemen zijn complex. U

tenschappelijk onderzoek leert ons dat een bedrijf

en ik zijn heel erg bezig met onze baan. Ons werk laat

zijn medewerkers gerust mag uitdagen, maar er moet

ons niet meer los. Kenniswerkers zijn constant onze-

voor zorgen ze voldoende ondersteuning krijgen en

ker of hun werk wel voldoet aan gevraagde kwaliteit.

de werkdruk draaglijk blijft”, aldus professor De Prins.

Het zondagavondgevoel zit in eenzelfde categorie.

Iedereen heeft drie zones: een comfortzone, een

Het is een vorm van onzekerheid.”

stretchzone en een stresszone. “Een organisatie die

Twee derde kampt met zondagavondgevoel Twee derde van de Vlaamse hooggeschoolde werknemers kampt op zondagavond met een onrustig of weemoedig gevoel, blijkt uit een online rondvraag onder onze lezers. Exact 66,5 procent van de surfers die op onze vraag reageerden, herkennen het weeë, mistroostige gevoel op de laatste avond van de week. Bij hen verdwijnt hun vrolijke weekendhumeur eens het avondeten op zondag is afgeruimd. Eén derde verklaart geen last te hebben van een dergelijke depressieve stemming.

33,5% Neen, ik heb geen last van de zondagavondblues

ZONDAGAVOND BLUES

66,5% Ja, ik heb er wel last van

...

BRON: PEILING BIJ 185 SURFERS OP WWW.VACATURE.COM

VMG-20120414_04_COVERSTORY***.indd 5

12/04/12 20:13


006_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:15:43

COVERSTORY

... een echt engagement van haar medewerkers verlangt, moet

delijkere keuzes te maken: “We evolueren naar een ‘work-

ze uit hun comfortzone halen en in hun stretchzone trekken.

in-life’-balans, waarin het werk veel minder in conflict komt

Het is de taak van de leidinggevenden om hun mensen af en

met onze vrije tijd. We moeten trachten de twee harmonieus

toe op de tippen van hun tenen te laten lopen. Daarbij moet

in elkaar te laten overlopen, zodat ze elkaar versterken. Zo

een goede leidinggevende opletten dat ze niet doorslaan

kan u zondagavond reeds wat werken voor maandag om

naar hun stresszone.”

opnieuw controle krijgen over de zaak. Zie dit niet te ne-

Smartphone-koorts

anticipeert op de komende week.” Luc Swinnen gelooft dat

Via de laptop of de smartphone blijven we voortdurend in

hier ook een rol is weggelegd voor de werkgever, die de auto-

contact met ons werk. “Vandaag belast het werk ons 24 op

nomie van zijn medewerkers kan verruimen. “Laat hen zelf

24 uur, 7 op 7 dagen. Het is nooit meer echt weekend. Voor

meer beslissen. Dan zal het stressgevoel verminderen, ook

heel wat mensen die bij mij op consultatie komen, wordt dat

op een zondag.” Zijn laatste advies: “Het is grondig verkeerd

te veel”, getuigt dokter Swinnen. “Maandagochtend vond ik

om tegen uw zin naar het werk te gaan en te hopen dat u het

150 nieuwe berichten in mijn mailbox. Die zijn allemaal af-

zaterdag en zondag weer recht kunt trekken. Dat lukt niet.

komstig van mensen die zaterdag of zondag hun achterstal-

Toen ik dat gevoel had, veranderde ik van job. Ik werd zelf-

lige mails beantwoorden. Als mensen hun weekend daaraan

standige en kan nu alles zelf organiseren. Mijn stressgevoel

willen verspillen, prima, maar ik niet.” Volgens Peggy De

is sterk gedaald. Sindsdien voel ik me ook veel beter op zon-

Prins kunnen we de zondagavondblues bestrijden door dui-

dagavond.” Erik Verreet •

Hilde Eylenbosch (26), projectingenieur bij ips Group >> Had als student al een onverklaarbare melancholie die haar overviel op zondagavond. Gelukkig springt ze op maandag weer fris en monter uit bed. Hilde eylenbosch werkt als projectingenieur bij ips Group in Nijvel. “Fabrieken opsplitsen, productielijnen verhuizen,... projectmanagement ‘on the field’, zeg maar. lange en hectische dagen, veel onderweg van hier naar daar. Maar ik doe het graag. En toch, op zondagavond overvalt het mij, keer op keer. Een gevoel van melancholie. Tijdens het avondeten steekt het de kop op. Dat is mijn kantelmoment, zowat iedere zondag. Hoe fijn het weekend ook geweest is, hoe uitgerust en ontspannen ik dan ook ben. Want werken doe ik in het weekend niet. Desnoods werk ik op vrijdagavond langer door, maar ik wil absoluut mijn weekend vrij hebben.” “Mijn zondagavondblues gaat ver terug in de tijd. Het is begonnen toen ik als student op kot zat. op zondagavond speelde er bij mijn ouders tijdens het avondeten klassieke muziek. er overviel mij daarbij altijd een gevoel van weemoed, omdat ik besefte dat het weekend erop zat en het tijd was om in te pakken en te vertrekken. Was ik langer thuis geweest, in de blok of tijdens de vakantie, dan was dat gevoel nog meer uitgesproken. Nochtans zat ik graag op kot,

VMG-20120414_04_COVERSTORY***.indd 6

en eens ik in leuven was, was dat gevoel ook meteen over.” “eigenlijk is er dus weinig veranderd. op zondagavond heb ik nog altijd datzelfde gevoel als toen. onlangs had ik het weer heel erg, na een week vakantie. Ik zag er zó tegenop om aan die nieuwe werkweek te beginnen. Vreemd genoeg is er geen verband met de hoeveelheid stress op mijn werk. Het is niet dat ik het erger heb in drukkere periodes. Vervelend is het in ieder geval. Want terwijl ik juist zo lang mogelijk van mijn weekend wil genieten, heb ik door die zondagavondblues geen zin om wat dan ook te doen. ik zou dan gewoon in de zetel willen neerploffen en niets meer doen. Maar ik probeer dat gevoel van me af te zetten. Hoe ik dat doe? om te beginnen, door klassieke muziek te vermijden. (lacht) Het helpt om iets leuks te doen. een tv-programma als ‘tomtesteron’ op zondagavond was voor mij ideaal. of ik ga wandelen met de hond. of ik zet me aan de strijk, zij het wel met een leuke film erbij.” “Even plots als het komt, is het ook weer weg. Als ik op maandagochtend opsta, is die blues allang vergeten. en vlieg ik er met goede moed extra vroeg in. Het doet mij alleszins plezier dat Vacature aandacht besteedt aan het fenomeen. ben blij te horen dat veel mensen hiermee kampen. Want vroeger thuis was ik de enige die dat had. en mijn man herkent dat gevoel ook niet. Misschien omdat hij in shifts werkt, en bij hem de werkweek niet noodzakelijk van maandag tot vrijdag loopt. Met collega’s heb ik het er nog nooit over gehad, eigenlijk. Maar dat zal nu wellicht veranderen.” (lacht)

Foto isabel pousset

gatief. Wie zondagavond werkt is geen triestige plant, maar

Karin Eeckhout •

12/04/12 20:13


007_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:15:58

07

Ann De Bisschop (44), commercieel directeur bij Qgroup >> is het zondagavondgevoel altijd te snel af. Haar werkweek komt die dag al rustig op dreef. Ann De Bisschop is commercieel directeur bij Qgroup, het bedrijf achter Joe FM en Q-Music. Ze was er een van de pioniers, ondertussen tien jaar geleden, en doet haar job nog altijd met hart en ziel. Neerslachtige buien op zondagen krijgen bij Ann De Bisschop geen schijn van kans. Haar remedie is even simpel als effectief: ze begint al te werken op zondagavond. “Je moet dat ‘werken’ echter niet te zwaar zien: ik schrijf op zondagavond geen ingewikkelde offertes. Wat ik wél doe: mijn planning opmaken voor de week die komt. Ik noteer wie ik moet zien, wat ik wanneer af moet hebben en blokkeer een aantal rode blokken in mijn agenda. Dat zijn momenten waarop ik geconcentreerd doorwerk aan dossiers. Mijn medewerkers, die toegang hebben tot mijn agenda, weten en respecteren dat. Verder beantwoord ik op zondagavond de minder dringende mails die in de voorbije week zijn blijven liggen, en stuur ik de nodige e-mails naar collega’s.” “Door dat werk op zondagavond al aan te pakken, begin ik met een schone lei en met minder stress aan mijn nieuwe werkweek. Het geeft me innerlijke rust. Mijn man doet trouwens hetzelfde. En onze twee tienerkinderen, die zitten op dat moment toch op Facebook en missen ons gezelschap dus niet echt . Zo zitten wij hier alle vier achter een laptop, op zondagavond. In zeker zin is dat best gezellig.” (lacht) “Al bij al werk ik op zondagavond zelden langer dan anderhalf à twee uur. Behalve in de winter, als het koud en donker is, dan durf ik al eens wat langer achter mijn pc te zitten. Daarna ga ik nooit meteen naar bed. Ik lees nog een boek of we kijken allen samen nog naar televisie.”

Commercieel directeur Ann De Bisschop (44): “Op zondagavond zitten we hier thuis met zijn vieren achter onze laptop, best gezellig.”

VMG-20120414_04_COVERSTORY***.indd 7

Wat als er een uitnodiging in de bus valt voor een activiteit op zondagavond? “Laat dat héél duidelijk zijn: nooit ofte nimmer zal ik een leuk etentje of een barbecue bij vrienden afslaan omdat het op zondag is. Het is niet zo dat ik de zondag d’office beschouw als een extra werkdag. En nee, ik kom dan ook niet vroeger naar huis. Ik maak mijn planning dan voor één keer wel op maandagochtend. Trouwens, de rest van het weekend, van vrijdagavond tot zondagavond, is heilig voor mij. Dan probeer ik voorrang te geven aan mijn gezin en zo weinig mogelijk te werken. Een workaholic ben ik niet.” KE •

12/04/12 20:13


008_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:16:10

COVERSTORY

FOTO ISABEL POUSSET

5 tips stefanie: “Hoe langer ik vrij ben geweest, hoe moeilijker de aanpassing op zondagavond.”

stefanie (24), orthopedagoge in het UZ Gent >> schept veel genoegen in haar werk, maar heeft het bijna elke week moeilijk met de overgang. Stefanie is orthopedagoge. Ze werkt op de dienst pediatrie van het Gentse UZ. “Ik doe spel- en psychosociale begeleiding, als pedagogische ondersteuning van zieke kinderen en hun ouders. Mijn werk kan emotioneel belastend zijn omdat ik werk met kinderen die zwaar en langdurig ziek zijn, maar in mijn vrije tijd kan ik dat goed van me afzetten, gelukkig.” “Zowat het hele weekend ben ik druk in de weer met allerlei leuke activiteiten. Maar op zondagavond gaan mijn gedachten meestal uit naar de maandag die eraan komt. En word ik licht onrustig. Een soort ‘zondagavondstress’ die bijna iedere week terugkeert. Nochtans, geloof mij, ik schep veel genoegen in mijn werk. Eenmaal op mijn werk loopt alles op rolletjes. Dan geniet ik van die frisse start. In principe begint mijn werk ook pas op het moment dat ik het UZ binnenloop, er wordt van mij niet verwacht dat ik thuis nog werk. In die zin is de scheiding tussen werk en privé bij mij heel duidelijk. En dat is ook hoe ik het het liefste heb.” “Blijkbaar heb ik het gewoon moeilijk met de overgang van rust naar drukte. Nu, als ik erover nadenk, had ik het als kind ook al lastig met de over-

VMG-20120414_04_COVERSTORY***.indd 8

om uw zondagavondblues onder controle te krijgen

1 Trek zelf de lijn, bepaal uw grenzen. gang van weekend naar school. Na een verlengd weekend is het trouwens erger, na een vakantie nóg erger. Hoe langer de vrije tijd is geweest, hoe moeilijker de overgang. Het is gelukkig niet zo erg dat mijn slaap eronder lijdt. Ik zorg wel dat ik op tijd in bed lig op zondag, zodat ik fris ben voor de volgende ochtend. Maar dat doe ik op andere weekavonden ook.” Haar vriend Steven merkt het iedere keer opnieuw: “Zo rond het avondeten zie ik haar stemming op zondagen veranderen. Ze mag de hele middag in een uitbundige feeststemming vertoefd hebben, ineens wordt ze stiller en een beetje zenuwachtig. Dat ze met haar hoofd al bij de maandag is, zegt ze als ik vraag wat er is.” Voor Steven, die zelf hoegenaamd geen last heeft van zondagavondblues, is het niet altijd duidelijk hoe hij moet reageren. Stefanie: “Hij zegt dan heel nuchter: “Het is morgen maar een gewone maandag, zoals er al zoveel geweest zijn.” Rationeel gezien weet ik wel dat hij gelijk heeft (lacht), maar dat gevoel is sterker dan mezelf.” Op zondagavond zoekt Stefanie vooral rustige afleiding. “Tv kijken bijvoorbeeld, dat verzet mijn gedachten. Uitgaan doe ik op zondagavond niet zo graag, ik blijf dan liever in mijn vertrouwde omgeving. Wat ook helpt is uitkijken naar de leuke dingen die ik in de loop van de volgende week ga doen. Ach, al bij al is het niet zo dramatisch als het nu misschien klinkt, maar toch hoop ik dat die zondagsblues wat zal verminderen met de jaren.” KE •

Maar besef dat indien u voor een kwaliteitsvolle job kiest, die u tijd zal kosten, ook (soms) op een zondagavond.

2 Begin al vrijdagnamiddag op het werk

aan een taak die u anders maandag zou aanvatten. Zo vermindert u de spanning op zondagavond.

3 Overlaad uw weekend niet. ‘Stressoloog’

Luc Swinnen: “Dat ritje naar zee of de barbecue zijn geen verplichting. Ontdek dat ook de strijk, de was en de plas ontspannend kunnen zijn.”

4 Indien u zich elke maandagochtend met

lood in de schoenen terug naar het werk sleept, zit u waarschijnlijk niet op de juiste plek. Peggy De Prins: “Als wij werknemers testen op hun engagement op het werk, vragen we letterlijk of ze maandagochtend met volle energie aan de slag gaan. Wie op een burnout afstevent, is dikwijls dan al aan het einde van zijn Latijn.”

5 Als u zich verveelt tijdens uw werkuren, krijgt

u onvoldoende uitdagingen. Kijk eerst of u meer werk kan krijgen. Anders verhuist u best. Probeer vooral tevreden te zijn op het werk.

Hoe bestrijdt u de zondagavondblues? vacature.com/zondagavond

12/04/12 20:13


009_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:16:21

9 SALARISWATCHER

foto iSABel PouSSet

2.019

euro bruto voor vier vijfde als PWA-beambte Naam: Patricia Jans

“Ik nodig langdurig werklozen uit om actief te zijn

gelukkig niet boeien, maar ik kan wel genieten van

Leeftijd: 50

binnen het PWA-systeem. Dit biedt hen het voor-

gezelligheid en mooie dingen.”

Beroep: PWA-beambte (statutair federaal ambtenaar

deel om op een legale manier iets bij te verdienen

“Ik winkel niet veel en kijk uit naar de koopjesperi-

niveau B - gedetacheerd naar een lokale vzw)

in afwachting van vast werk. Daarnaast begeleid ik

odes of ga naar uitverkopen. Jaarlijks proberen we

Diploma: Bachelor sociaal assistente – optie medisch

hen ook in hun zoektocht naar vast werk. Het werk

één keer een citytrip te doen, maar met de renovatie

maatschappelijk werk

is gevarieerd, sociaal gericht en biedt een diverse

van ons huis (lening van 300 euro per maand) zit dat

kijk op de arbeidsmarkt.”

er nu even niet meer in. Voor culturele activiteiten

Burgerlijke staat: Gescheiden,

met vrienden, avondjes uit en andere leuke bezighe-

co-ouderschapsregeling, twee kinderen van 21 en 14 jaar

Studerende dochter: 850 euro/maand

den geldt het principe: ‘Op is op en wat nu niet kan,

aanvulling van 108 euro wegens vrijwillige vierdagenweek.

“Ik heb het geluk niet te moeten huren. Een grote

kan wellicht een andere keer’. Mijn arbeidsvreugde

Dit komt neer op 1.500 euro netto per maand.

hap van mijn maandelijks loon gaat naar vaste kos-

en het feit dat ik werk en gezin als alleenstaande

Extralegale voordelen: Vakantiegeld, terugbetaling

ten als energie, internet en verzekeringen: ongeveer

moeder perfect kan combineren, maken veel goed.

Bruto maandsalaris: 2.019 euro met een wedde-

woon- en werkverkeer, eindejaarspremie en competentiepremie

600 euro per maand.

Al zou mijn jobinhoud in de toekomst door de regi-

Sparen: “Pensioensparen, maar momenteel niet mogelijk.”

Mijn studerende dochter zit op kot. Kostprijs: 850

onalisering grondig kunnen wijzigen.” Sven De Potter •

Beleggen: “Spaarpotje uit vroegere tijden. Wordt

euro per maand, maar die wordt gelukkig gedekt

geïnvesteerd in de renovatie van de woning.”

door het kindergeld, een studiebeurs en de ge-

Vorig jaar opslag: “Neen, behalve een indexering

deelde bijdrage van de co-ouderschapsregeling.

van mijn loon.”

Voor extraatjes zorgt mijn dochter zelf via een studentenjob. Nieuwigheden en gadgets kunnen mij

VMG-20120414_09_SALARISWATCHER.indd 9

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris

12/04/12 20:10


010_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:16:34

ACTUA

Omdat het goedschiks niet lukt, moeten quota het glazen plafond bij de ambtenarij doorbreken

Overheid: quota tegen ‘old boys network’ Vanaf volgend jaar moet één derde van het top- en middenkader bij de federale overheid uit vrouwen bestaan. Daarom voeren minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH) en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert (CD&V) quota in. Die moeten een cultuurverandering teweegbrengen, waardoor vrouwen makkelijker een plaats aan de top van de ambtenarij kunnen bereiken.

maakt. Ook binnen Selor, het selectiebureau van de

half jaar na hun deelname voor een management-

overheid, krijgt het thema heel wat aandacht. “Onze

functie. Na de eerste editie van Top Skills steeg het

selectiedeskundigen volgen een opleiding rond di-

aantal vrouwelijke kandidaten voor managementse-

versiteit, we voeren een gerichte communicatie, we

lecties van Selor met 10 procent. Zo was in 2008 een

screenen de genderneutraliteit van testen en we

vijfde van de sollicitanten een vrouw. In 2011 liep dat

stellen onze selectiejury’s evenwichtig samen”, stelt

aantal op tot een derde vrouwelijke kandidaturen”,

diversiteits manager Silvia Akif.

stelt Akif.

Maar het paradepaardje van Selor vormt Top Skills,

Geslaagd examen, maar geen job

een project dat vrouwen ondersteunt in hun ambitie

Helaas vertaalt de toename van het aantal vrouwelij-

om een managementfunctie uit te oefenen. De in-

ke kandidaten voor topfuncties bij de overheid zich

Begin dit jaar bestond slechts 13 procent van de 114

schrijvingen voor de 4e editie zijn zopas afgesloten.

niet in een evenredige stijging in het aantal vrouwen

benoemde topmanagers en 27 procent van de 1820

“Momenteel zijn we bezig met het screenen van de

dat daadwerkelijk benoemd wordt. Volgens staatsse-

ambtenaren in het middenmanagement van de fe-

curricula vitae. Het Top Skills-programma vindt in

cretaris voor Ambtenarenzaken Bogaert is de gelijk-

derale administratie (klassen A3, A4 en A5) uit vrou-

de maanden mei en juni plaats. Tijdens het project

heid tussen mannen en vrouwen in eerste instantie

wen. De situatie is dus vooral bij het topmanagement

worden vrouwen via een simulatie voorbereid op

een cultuurkwestie. “Samen met de andere maatre-

problematisch. Zo staat vandaag slechts één vrouw

een interne selectieprocedure. Zo willen we hen ver-

gelen moet dit initiatief voor die cultuurverandering

aan het hoofd van een van de veertien federale over-

trouwd maken met die procedures en de belemme-

zorgen. We hebben voldoende talentvolle vrouwe-

heidsdiensten. Nochtans onderneemt de federale

ringen van vrouwen identificeren en wegwerken,”

lijke kandidaten die slagen voor de tests, maar toch

overheid al heel wat acties om de doorstroom van

vertelt Akif. “Voor de vier edities samen ontvingen

stoten ze niet door naar de top. Deze quota zijn een

vrouwen in de administratie te bevorderen. Zo on-

we ongeveer 1200 inschrijvingen. Meer dan twee-

tijdelijke aansporing om die ongelijkheid weg te

dersteunt Felink vrouwen bij het uitbouwen van hun

honderd vrouwen konden effectief deelnemen. Een

werken.” Net omdat het om tijdelijke quota gaat, kan

eigen netwerk en zijn vacatures genderneutraal ge-

vierde van deze vrouwen solliciteerde binnen het

Selor, dat met projecten zoals het eerder vermelde

VMG-20120414_10_ACTUA.indd 10

...

12/04/12 20:06


011_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:16:44

11

“We hebben voldoende talentvolle vrouwelijke kandidaten die slagen voor de tests, maar toch stoten ze niet door naar de top.” Staatsecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert

Hoe zit Het in nederland en frankrijk? Onze buurlanden blijken eveneens te worstelen met het sekse-evenwicht in topfuncties bij de overheid. In Nederland nam het aantal vrouwen in de ambtelijke top van de rijksoverheid (het ‘federale’ niveau, nvdr) van 2008 tot 2010 toe met 6 procent. Hun aandeel steeg van 20 procent naar 26 procent, terwijl een streefcijfer van 25 procent was vooropgesteld voor 2011. In Frankrijk waren er in 2008 51,7 procent vrouwen bij de overheid. Vrouwen vertegenwoordigden op dat moment 57,4 procent van de kaderfuncties en 20,1 procent van de directiefuncties in de ministeries. Maar in deze cijfers zijn ook het onderwijs en het leger inbegrepen.

VMG-20120414_10_ACTUA.indd 11

12/04/12 20:08


012_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:16:59

JUNKBOX

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

Harvard-professor Leslie Perlow heeft een boek geschreven over de 24/7-bereikbaarheid van de nieuwe werkmens. Het is een slecht gedacht, zegt ze, qua welbehagen én geleverde prestaties. Ontkoppelen is de boodschap. Zet uw smartphone op tijd en stond af, zegt ze. Hoe dat moet, valt te lezen in 288 bladzijden! Alsof de nieuwe werkmens tijd heeft. Afijn, Sleeping with Your Smartphone: How to Break the 24-7 Habit and Change the

...

Way You Work verschijnt op 29

Top Skills veeleer de nadruk op competenties

ambtenaren, benaderen streefcijfers de hard-

legt, zich wel vinden in deze maatregel. “Ik ver-

heid van quota. Daarmee vergeleken zijn quota

kondig inderdaad al jaren dat ik een tegenstan-

een ‘hardere’ oplossing, die soms tot onrealisti-

der van quota ben, en een voorstander van sen-

sche toestanden leidt.” Zowel de Vlaamse als fe-

sibilisering in de diepte. Maar blijkbaar bereiken

derale overheid haalt als voornaamste reden om

we daar vooral in de fase van de benoemingen te

het aantal vrouwen in topfuncties op te drijven

weinig mee”, zegt Selors gedelegeerd bestuurder

aan dat de departementen een afspiegeling van

Marc Van Hemelrijck. “Met de tijdelijke quota

de samenleving moeten zijn. Als alle lagen en

maken we het, zolang de proportie er niet is, on-

groepen in de samenleving vertegenwoordigd

mogelijk te kiezen voor de mannelijke laureaat

zijn, komt de overheid makkelijker tot een bre-

wanneer er een equivalente vrouwelijke laure-

dere en evenwichtiger besluitvorming. “Boven-

ate is. Maar we kijken nog altijd eerst en vooral

dien kunnen vrouwen de nog te vaak heersende

naar competenties.”

machocultuur binnen de administratie helpen doorbreken”, zegt woordvoerder van de Vlaamse

Ook Milquet en Bogaert benadrukken dat een

ambtenaren Dirk Van Melkebeke. Van zodra er

minder gekwalificeerde vrouw nooit de job zal

meer vrouwen een topfunctie bekleden, zul-

krijgen ten nadele van een man die beter ge-

len meer andere vrouwen op natuurlijke wijze

schikt is. Het is enkel de bedoeling het glazen

doorstromen naar de top van de organisatie. Uit

plafond te doorbreken en een cultuurveran-

een studie van McKinsey & Company uit 2007

dering teweeg te brengen, zodat een grotere

blijkt dat een evenwichtiger samenstelling van

hoeveelheid vrouwelijke kandidaten voor fede-

het management tot betere prestaties leidt. Ook

rale topfuncties ook daadwerkelijk doorstromen

valt het volgens Joëlle Milquet op dat bijna alle

naar de top.

Europese staten waarvan het bruto binnenlands product (bbp) hoger ligt dan dat van België, zo-

Vlaamse streefcijfers

als onder andere Noorwegen, Nederland, Zwit-

Op Vlaams niveau bestaan er voorlopig geen

serland en Groot-Brittannië, betere resultaten

quota, enkel streefcijfers. Tegen 2015 streeft de

hebben in termen van man-vrouwgelijkheid.

Vlaamse overheid naar 33 procent vrouwelijke personeelsleden in top- en middenkaderfunc-

Uiteindelijk houdt deze maatregel ook nauw

ties. Volgens de laatste officiële cijfers eind 2010

verband met de waarden die de overheid wil

bedroeg het aantal vrouwelijke personeelsleden

uitdragen. “Werknemers, zeker uit de jongere

in de topfuncties 24 procent, en dit zou onver-

generaties, hechten veel belang aan waarden

anderd zijn gebleven in 2011. Deze streefcijfers

als jobfierheid en de combinatie werk-gezin. Ze

worden in het oog gehouden door de emancipa-

willen dat ook bij hun werkgever, in dit geval de

tieambtenaar, die als het moet aan de alarmbel

overheid, terugvinden”, zegt staatssecretaris Bo-

kan trekken. Dirk Van Melkebeke, woordvoerder

gaert. “Met meer vrouwen aan de top wil ik snel-

van het College van Ambtenaren-Generaal van

ler kunnen moderniseren. Want een overheid

de Vlaamse regering, noemt streefcijfers een

moet flexibel en betrouwbaar werken. Meer

soepeler instrument. “Als er een engagement

vrouwen aan de top zijn daarbij essentieel.”

tegenover staat van politiek en leidinggevende

Lissa Van Doorsselaere •

VMG-20120414_10_ACTUA.indd 12

mei. Zolang blijven we graag nog

even

mailziek.

+++

TheLadders, een Amerikaanse jobclub voor dure carrièrejagers, heeft 30 professionele recruiters tien weken gevolgd tijdens het werk. Met een eyeballtracker. Wat blijkt? Cv’s worden in 6 seconden beoordeeld. Vergeet de 4 minuten. Vergeet de 5 minuten. Ze liegen als ze het zeggen. De hr-manager kijkt 6 seconden en beslist. Bam. Naam, huidige functie, vorige functie, bijbehorende data, opleiding en gedaan. Laat de extra’s (cursus Dreamweaver) en de hobby’s (penningmeester van MTB De Modderdouwers). Trouwens, als je een foto bijvoegt, kijkt hij/zij daar nog het langste naar. Zo professioneel is dat. +++ De Nederlandse supermarktreus Albert Heijn bestaat 125 jaar en heeft daarover een liedje gemaakt. Het heet ‘Een wereld vol leven’ en het valt te downloaden voor 1,29 euro. Alle werknemers van AH worden opgeroepen om het te doen, tenminste in geval van talent. Want aan het verjaardagsfeest wordt een talentenjacht gekoppeld, met jury, sms’ende collega’s en leuke interpretaties van het verjaardagslied. De werknemer die wint krijgt een fotoshoot én mag het jubilieumlied officieel inzingen, op cd. Tralala! Zo blij dat wij geen verstand hebben van melodie.

+++

Onderwerp in de Amerikaanse senaat: Mogen bazen

tijdens

een

sollicitatiegesprek polsen naar een Facebook-paswoord? Iedereen vindt van niet, behalve sommige werkgevers. Wij zouden het oplossen met een leugen. (Mijn paswoord is i<3acw.) Maar in Amerika willen ze een wet. Facebook heeft in ieder geval al gedreigd met rechtszaken. Paswoorden delen is volgens hun terms of conditions niet toegelaten. Nooit. Voilà, nu kennen wij tenminste al één voorwaarde uit die ellenlange, altijd veranderende terms of conditions. Zo makkelijk is dat. An Olaerts •

12/04/12 20:08


013_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:03:34

13 DUBBELCHECK

Ariane werkt vier vijfde, Dieter is zelfstandig. Samen hebben ze twee zoontjes: Lukas (3) en Elias (8 maanden)

zij

Naam: Ariane Planckaert (32) Functie: Verpleegkundige in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze

“Geregeld tijd maken voor jezelf is belangrijk. Anders hou je het niet vol”

hij

foto Isabel Pousset

Naam: Dieter Opluzstil (29) Functie: Zelfstandig telecomadviseur

“Ariane is de motor van ons gezin, ik besef wat voor een luxe dat is”

“Ik combineer momenteel twee jobs: een halftijdse baan op de afdeling interne

“Ik verleen onafhankelijk advies aan bedrijven inzake telefonie en telecommuni-

heelkunde en daarnaast vervang ik een collega op de dienst endoscopie. Leuk

catie. Afhankelijk van hun situatie bekijk ik welke provider en welk tariefplan hen

om eens een andere sfeer op te snuiven, ik werk al tien jaar op heelkunde. Maar

het voordeligste uitkomt. Ik houd van de uitdaging om nieuwe klanten te winnen

ik haal er veel uit, als verpleegster kun je écht iets voor anderen betekenen. De

en de beste deal voor hen uit de brand te slepen. En ik geniet van de vrijheid die ik

appreciatie van de patiënten doet nog altijd veel deugd. En ook het ploegen-

heb, dat ik mijn werkagenda zelf kan schikken is een grote troef.”

werk valt mee, shifts wisselen met collega’s is doorgaans geen probleem. Dat ik

“Ik probeer mijn afspraken pas vanaf 10 uur ’s morgens te plannen. Zo kan ik hel-

soms dagen aan een stuk dienst heb, kan wel doorwegen.”

pen met de kinderen en hoeven we ons niet erg te haasten. We verdelen de taken:

“Toen we aan kinderen begonnen, heb ik bewust gekozen om minder te gaan

ik zet Elias af aan het kinderdagverblijf op weg naar mijn eerste klant en Ariane

werken. En omdat ik nu meer tijd heb, neem ik ook het huishouden voor mijn

brengt Lukas naar school. Als ze de vroege shift of nachtdienst heeft, kunnen we

rekening. Niet erg, ik houd graag de touwtjes in handen en ben sowieso een

op de buurvrouw rekenen om hem mee te nemen. Ook onze moeders springen in

huiselijk type. Vroeger was ons huis altijd spic en span, nu lukt dat niet meer.

als dat nodig is.”

Maar ik kan gerust wat door de vingers zien. Als ik het echt niet rond krijg, gaat

“Ariane is de motor van ons gezin. Ze regelt écht alles en zorgt dat het huishouden

er een mand was mee naar m’n moeder. Ik hou er wel aan om ook tijd voor

blijft draaien. Ik help wel mee: opruimen, het gras maaien,… Maar vaak blijven die

mezelf te maken. Dat moet, anders trek je het niet als werkende mama. Dus

taken liggen tot het weekend. Doordeweeks kom ik vaak na 19 uur thuis als de kin-

breng ik de kinderen geregeld naar mijn of Dieters ouders en verwen ik mezelf.

deren al naar bed zijn. Ik zorg wel dat ik op vrijdag vroeger klaar ben, dan durf ik

Veel hoeft dat niet te zijn: in de tuin werken of een middag shoppen. Ik geniet

ook al eens te koken. Maar zij is écht de drijvende kracht thuis, ik hoef me nergens

ervan en dat geeft me nieuwe energie.”

zorgen over te maken. Ik besef heel goed wat voor een luxe dat is.”

“Dieter werkt hard, maar dat hebben we zo afgesproken. Hij gaat nu voor z’n

“Zaterdagvoormiddag reserveer ik voor het werk, daarna ga ik voetballen, een pas-

carrière, ik doe wat rustiger aan. Toch wil hij er over een paar jaar meer voor

sie die ik al jaren koester. Maar onze zondagen zijn heilig: dat is familytime. Ook

de kinderen zijn. Nu ze klein zijn, kunnen ze tot kwart voor zeven ’s avonds in

als Ariane dienst heeft, doe ik altijd wel iets leuks met de kinderen. Ik vond het

de opvang terecht. Perfect, maar als ze naar de lagere school gaan, moeten we

écht ideaal toen ze halftijds werkte. Maar sinds kort vervangt ze een collega op een

sowieso een andere oplossing verzinnen.”

andere afdeling en werkt ze anderhalve dag extra. Ik weet dat haar job belangrijk voor haar is, ze wil blijven bijleren. Maar van mij hoeft ze niet zo veel hooi op haar vork te nemen.” Nathalie Van Laecke •

BALAnS

7

Werkuren 30,5 uur/week AVOnD- en WeekenDWerk “Ik werk afwisselend vroege en late shifts, dag- en nachtdiensten. Twee keer per maand heb ik weekenddienst.” OVeruren “Ja” WOOn-WerktrAject “We wonen in Tielt, tot het ziekenhuis rij ik ongeveer een kwartier. Een vlotte verbinding, ik heb nooit last van de files.” thuiSWerk “Neen” MinDer Werken? “Neen, maar ook niet meer. Een voltijdse baan als verpleegster valt te moeilijk te combineren met een gezin.”

VMG-20120414_13_DUBBELCHECK.indd 13

BALAnS

6

Werkuren 45 uur/week AVOnD- en WeekenDWerk “Ja” OVeruren “Die hou ik niet bij.” WOOn-WerktrAject “Ik werk vooral in de buurt van Leuven, op anderhalf uur rijden van huis.” thuiSWerk “Ja, vooral administratie.” MinDer Werken? “Niet meteen. De komende jaren wil ik er stevig tegenaan gaan om daarna een beter evenwicht te vinden.”

12/04/12 20:02


014_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:01:58

WERK & WERELD

Bedrijven communiceren steeds vaker rechtstreeks met klanten en leveranciers via sociale media

Web 2.0: van internethobby tot miljoenenbusiness

T-shirts en capuchontruien met originele, door klanten aangedragen motieven zijn het handelsmerk van web 2.0-bedrijf Threadless, waarvan hier een online advertentie.

VMG-20120414_14_WERK&WERELD.indd 14

12/04/12 20:00


015_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:02:08

15

:

In 2000 startte Jake Nickell met Threadless. com, een online community voor ontwerpers en kopers van t-shirts. Vandaag is is Threadless het schoolvoorbeeld van een bloeiende internetonderneming die op een slimme manier gebruik maakt van sociale media. Volgens Jacques Bughin, directeur van consultancybureau McKinsey, halen ondernemingen die via sociale netwerken met hun klanten communiceren, een hogere omzet. “Ze krijgen een toevloed aan gloednieuwe ideeën en maken hun klanten tot hun beste marketeers.”

of beste ontwerp. Nickell en DeHart beloofden de

en heel wat jonge ambitieuze internetondernemers

winnende ontwerpen bij ambachtelijke bedrijfjes

met lege zakken en een zware kater achterbleven.

in Chicago op kwaliteitsvolle T-shirts te laten druk-

Vandaag zitten we met internetbedrijven als Google,

ken, waarna ze verkocht werden via de website.

Facebook en Youtube middenin het Web 2.0-tijd-

Jake Nickell stond van in het begin versteld van het

perk. Volgens doctor Jacques Bughin, directeur van

succes. “Ik vermoed dat we op de tijdsgeest aan het

de Brusselse vestiging van het consultancybureau

surfen waren. Artiesten van over de hele wereld

McKinsey, is de tijd nu wél rijp voor ondernemin-

stuurden hun ontwerpen in en de t-shirts werden

gen om online de vruchten te plukken. “Web 2.0 is

vrij massaal online besteld. Ik had echt niet verwacht

geen hype”, zegt hij. “Een decennium geleden was

dat mensen zomaar in ons verhaal zouden meestap-

de technologie nog vrij klungelig. Zo was het onmo-

pen. We maakten geen reclame en toch werden we

gelijk om op een en hetzelfde moment ervaringen

gebeld door journalisten van diverse media. Door

met verschillende mensen te delen. De sociale tech-

die belangstelling groeide ons zelfvertrouwen. In het

nologieën die de kern uitmaken van Web 2.0 zorgen

Twaalf jaar geleden struinde de toen nog piepjon-

prille begin hadden we geen geld om ontwerpers te

ervoor dat internetgebruikers echt kunnen partici-

ge webdesigner en academiestudent Jake Nickell

betalen, maar na een paar maanden kwamen er vol-

peren. Bijna iedereen denkt bij Youtube spontaan

(inmiddels 32) gefrustreerd door de winkelcentra

doende centen binnen om de deelnemende arties-

aan de mogelijkheid om filmpjes te uploaden. De

van Chicago. Overal zag hij inspiratieloze kleding-

ten wel fatsoenlijk te vergoeden.”

meesten zijn er zelfs van overtuigd dat we die innovatie aan Youtube te danken hebben, terwijl dat lang

merken, logo’s en ontwerpen. “Iedereen luisterde naar dezelfde muziek en droeg dezelfde kleren”, zegt

300.000 Facebookvrienden

voor de start van die site in 2005 al mogelijk was.

hij. “Ik zag geen spatje individualiteit en ik haatte die

In 2000 stuurde Threadless elke maand één order

Alleen kon je filmpjes toen online enkel delen met

uniformiteit. Ik droomde ervan de duffe saaiheid te

uit om de geselecteerde en verkochte ontwerpen

wie zelf ook een website had. Nu delen we met één

doorbreken.”

van die maand op t-shirts af te drukken. Tegen 2004

muisklik via sociale netwerken alles met iedereen.”

Via het internet kwam Jake in contact met jonge

liet het bedrijf wekelijks t-shirts bedrukken en be-

Dat heeft volgens Bughin ingrijpende gevolgen voor

getalenteerde hippe designers, verspreid over de

droeg de omzet anderhalf miljoen dollar. In 2006

de manier waarop ondernemingen functioneren en

hele wereld. “We communiceerden over design en

verscheen een lovend artikel in het technologieblad

handel drijven. “Steeds meer bedrijven ontdekken

wisselden online tips uit.” Samen met zijn vriend

Wired; de omzet klom dat jaar tot 6,5 miljoen dollar.

de voordelen en mogelijkheden van sociale techno-

Jacob DeHart kwam hij op het lumineuze idee om

Eind 2007 verliet Jacob DeHart Threadless; een jaar

logieën. Ze omarmen de sociale netwerken, bouwen

een online community voor ontwerpers van T-shirts

later werd de onderneming door het Amerikaan-

hun eigen varianten waar ze rechtstreeks in dialoog

op te richten. “De aanleiding was onze deelname

se zakentijdschrift Inc Magazine uitgeroepen tot

gaan met hun medewerkers, leveranciers en klanten

aan een T-shirtontwerpwedstrijd in Londen. Ons

‘meest innovatieve kmo van Amerika’. Vandaag telt

en vormen Web 2.0 zo om tot Enterprise 2.0.”

design kaapte tot onze stomme verbazing de eerste

de Threadless-community wereldwijd bijna 2 mil-

prijs weg: ons shirt werd het officiële T-shirt van een

joen leden, met meer dan 300.000 Facebookvriend-

Klanten binden

poepchique event. Zelf hebben we nooit een exem-

jes en 1,6 miljoen volgers op Twitter. Met 100.000

De voorbije vijf jaar voerde Bughin onderzoek naar

plaar ontvangen, maar toen beseften we wel: het

verkochte T-shirts per maand is Threadless uitge-

hoe ondernemingen sociale technologieën aanwen-

grootste designtalent zit niet noodzakelijk achter de

groeid tot het grootste web 2.0-bedrijf in zijn soort.

den om hun omzet en marktaandeel te vergroten.

tekentafels bij een groot bedrijf en loopt misschien

Anno 2012 is Jake Nickell multimiljonair, stelt hij 70

Een bedrijf dat op grote schaal via sociale netwerken met zijn leveranciers en klanten communiceert,

werkloos op straat rond. Wij wilden dat talent tot

mensen tewerk en levert hij t-shirts aan klanten in

bloei helpen komen en kansen geven.” Nickell en

150 landen. “Threadless wordt nu door velen gezien

noemt hij een ‘extended enterprise’. “Contacten on-

DeHart brachten elk 1.000 dollar in en vanuit Nic-

als hét voorbeeld van een geslaagd Web 2.0-bedrijf

derhouden met leveranciers via Web 2.0 is niet zo

kells krappe flat in Chicago ging Threadless.com het

waar de grenzen tussen producenten en consumen-

moeilijk, want het aantal leveranciers van elk bedrijf

wereldwijde web op.

ten totaal vervaagd zijn. Toen wij ermee van start

is meestal vrij beperkt”, stelt hij. “Maar contacten

gingen, hadden we geen enkel vastomlijnd plan. We

onderhouden met klanten is niet vanzelfsprekend,

Van bij de start bouwden Jake Nickell en Jacob De-

rommelden maar wat aan en dreven voort op ons

want zij voelen zich vaak niet exclusief verbonden

Hart met behulp van Web 2.0-technologie Threa-

instinct. Misschien zijn we net daarom zo succesvol

met een merk. Je kan je boodschappen doen bij

dless uit tot een bedrijf dat volledig geënt is op

geworden.” Vlak voor de millenniumwissel schoten

Delhaize én Colruyt, of zowel bij Fortis als KBC een

sociale netwerksites zoals Facebook. De Threadless-

honderden internetbedrijfjes als paddenstoelen uit

rekening hebben. Sociale netwerksites maken het

stichters nodigden creatieve communityleden uit

de grond. Hun aandelenkoersen swingden de pan

voor een grote extended enterprise makkelijker om

om ontwerpen voor T-shirtbedrukkingen te posten.

uit, want de handel op het internet zou gouden ber-

met haar klanten in dialoog te treden, in de hoop dat

Alle anderen konden stemmen voor het mooiste

gen opleveren. Tot de zeepbel in 2000 open spatte

ze hen zo kan binden. Uit ons onderzoek blijkt dat

VMG-20120414_14_WERK&WERELD.indd 15

...

12/04/12 20:01


016_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:02:21

Werk & WerelD

“De Fiat 500 is de eerste auto die potentiële kopers via sociale netwerksites mochten helpen ontwerpen. Toen het model op de markt kwam, werd het meteen een commercieel succes.” Jacques Bughin, directeur van consultancybureau McKinsey

... ondernemingen die inzetten op Web 2.0 na verloop

hij zijn model voor de Fiat 500 door hen liet uitte-

van tijd hun winst zien stijgen en een toevloed aan

kenen. Jacques Bughin: “Fiat liet daarmee de kracht

nieuwe ideeën krijgen.”

zien van digitale marketing via sociale technologieen. De Fiat 500 is de eerste auto die potentiële ko-

Samen autootje bouwen

pers op sociale netwerksites mochten helpen ont-

Volgens Bughin was Proctor & Gamble (P&G) een

werpen. Bijna 4 miljoen mensen bezochten Fiat500.

van de eerste extended enterprises. “P&G brengt

com om hun bijdrage te leveren aan de creatie van

‘fast moving consumer goods’ op de markt, produc-

hun droomauto. Het autootje werd het gesprek

ten met een korte levensduur en een snelle omloop.

van de dag en toen het op de markt kwam, was het

Innovatie is voor hen van levensbelang: ze moeten

meteen een commercieel succes. Het verhaal van de

voortdurend nieuwe producten op de markt bren-

Fiat 500 leert ons dat het rendeert als we onze klan-

gen om hun inkomsten op peil te houden. Om de

ten met de hulp van sociale technologieën al heel

groei te kunnen blijven garanderen, hebben ze een

vroeg bij het productieproces betrekken. Steeds

van de grootste onderzoek & ontwikkelingsafdelin-

meer bedrijven gebruiken sociale netwerksites om

gen ter wereld uitgebouwd. Maar op het einde van

input van hun klanten te krijgen. Vaak met verbluf-

de vorige eeuw kwam de klad in het bedrijf. Hun

fende resultaten.”

innovatiemodel kon niet langer de tred bijhouden en de omzet zakte dramatisch. In 2000 ging de toen-

Schat aan ideeën

malige topman Alan Lafley op zoek naar nieuwe

Zo slaagde het Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijf

bronnen voor innovatieve ideeën. Hij liet online een

Missha er in drie jaar tijd in om de dominantie van

netwerk uitbouwen en zocht via die weg contact

Lancôme in Zuid-Korea te doorbreken door op so-

met gepensioneerde P&G-ingenieurs. Die mensen

ciale sites raad te vragen aan haar vrouwelijke klan-

waren blij dat er opnieuw beroep gedaan werd op

ten. “Ze vroegen wat de vrouwen van cosmetica

hun kennis. In een later stadium ging P&G via het-

verwachtten, wat ze belangrijk vonden en waar ze

zelfde netwerk ook op zoek naar innovatieve ideeën

minder belang aan hechtten. Dankzij die goedkope

bij haar klanten. Dat was een geniale zet, want ge-

tips kon Missha al het overbodige schrappen en

wone klanten spreken vanuit de dagelijkse praktijk

zich focussen op wat klanten echt belangrijk vin-

en hebben vaak simpele oplossingen die producten

den. Het bedrijf kon zo haar prijzen laten zakken

nog beter maken. Als bijkomend gevolg smolt de

en de concurrentie aangaan met het grote Lancô-

traditionele hoge muur tussen de afdelingen onder-

me.” Jacques Bughin schat dat 20 procent van alle

zoek & ontwikkeling en marketing als sneeuw voor

ondernemingen zichzelf nu ‘extended enterprise’

de zon. In klassieke bedrijven kijken ingenieurs

mag noemen. Hij verwacht dat binnen tien jaar bij-

vaak vol dedain neer op de jongens van marketing:

na alle bedrijven Web 2.0 omarmd zullen hebben,

‘Allemaal flauwekul.’ En bij marketeers hoor je vaak:

al zullen ze niet allemaal even succesvol worden.

‘Die ingenieurs van O&O snappen er niets van.’ In

“Een bedrijf met een slecht imago en waardeloze

een extended enterprise als P&G vertrekken ze niet

producten mag zich op het internet aan vernieti-

langer vanuit de standpunten van O&O of marke-

gende kritieken verwachten. Een goed werkend be-

ting, maar vanuit de positie van de klant: zijn op-

drijf met tevreden klanten daarentegen, zal uitste-

merkingen en wensen worden ernstig genomen.”

kende ideeën aangereikt krijgen waardoor het nóg

De autobouwer Fiat nam zijn klanten zo ernstig dat

beter zal floreren.” Jan Stevens •

VMG-20120414_14_WERK&WERELD.indd 16

De opbrengSt van een ‘like’: 8 dollar Het Canadese marketingbureau Imbue Marketing onderzocht de opbrengst van digitale marketing via sociale media. Volgens Imbue is elke ‘like’ van een klant op Facebook 8 dollar waard, elke ‘follow’ op Twitter 2 dollar en elke ‘tweet’ 5 dollar. Maar de kassa gaat pas echt rinkelen als een klant een bericht van uw bedrijf op Facebook deelt: Imbue schat de opbrengst van zo’n ‘share’ op 14 dollar. Volgens Imbue is twee derde van de onderzochte bedrijven ervan overtuigd dat sociale media de effectiviteit van hun marketing doen toenemen. 45 procent van de bedrijven gelooft dan weer dat dankzij sociale media hun marketingkosten dalen en de helft heeft de indruk dat participatie aan sociale media meer tevreden klanten oplevert.

Mobile Vikings: “Onze 93.500 leden zijn onze ambassadeurs” vacature.com/mobilevikings

12/04/12 20:01


017_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:30:27

17 PUBLIEKE OPINIE

Reacties op de Werk & Wereld van 31 maart ‘Hoe faillissementsfraudeurs alles en iedereen oplichten’

Reacties op de coverstory van 31 maart, waarin zakenvrouw Marianne Zwagerman de strijd aanbindt met ambitieloze vrouwen

Handelsrechtbanken laks bij faillissementen

Carrièremaken voor luidste roepers

Met enige verontwaardiging las ik dit artikel. In een

delsrechtbanken. Het aantal verschoonbare faillis-

Het is nog maar eens bewezen: carrièremaken is niet

tijd waarin men de mond vol heeft van intensievere

sementen, waarbij éénzelfde veroordeelde voor de

voor de meest getalenteerden of de slimsten, maar wel

belastingcontroles en de strijd wil aanbinden tegen

zoveelste keer zijn slag thuishaalt is wellicht zelfs

voor de luidste roepers. Anoniem, via de website •

alle vormen van fiscaal en financieel misbruik, stel

niet te tellen. We spreken hier dan nog niet over

ik vast dat er structureel heel wat misloopt of men

diegenen die volledig onschuldig of te goeder

er gewoon niet de aandacht wil aan schenken. Is

trouw meegesleurd worden en die wél te lijden

dit louter laksheid of is er meer aan de hand? Uit

hebben onder deze malafide praktijken. Dat recht-

eigen ervaring – waarbij ik onrechtsreeks de dupe

banken iemand een tweede, ja zelfs een derde kans

ben geweest van een individu die steeds opnieuw

willen geven, is redelijk maar dan enkel indien men

Geweldig artikel! In Vlaanderen zouden we een ‘muts’

erin slaagde nieuwe ‘bedrijven’ op te starten na een

de voorgaande faillissementen volledig uitpluist en

(ambitieloze vrouw, nvdr) dan een ‘pots’ moeten noe-

zoveelste bakroet – kan ik enkel maar spreken van

de verantwoordelijkheid correct vaststelt.

men, volgens mijn assistente die na haar bevallingsver-

een onvakkundige laksheid bij de betrokken han-

Anoniem, via de website •

lof gewoon fulltime blijft werken. Anoniem, via de website •

Geweldig artikel

POLL Vindt u vier maanden betaald ouderschapsverlof een goed idee?

46,3%

53,7%

Ja, dat is een goed idee

nee, ik heb bezwaren

CIjfEr

92.437 jobs bij 50 grootste AmerikAAnse bedrijven in belgië

VMG-20120414_17_OPINIE.indd 17

Top-10 van de Amerikaanse werkgevers in België (aantal werknemers in 2010) 1. Manpower 2. Caterpillar 3. Ford 4. Johnson & Johnson 5. Procter & Gamble 6. ExxonMobil 7. Hewlett-Packard 8. Coca-Cola 9. Kraft Foods 10. Pfizer (*) Echter vooral uitzendkrachten

13.223 (*) 5.208 4.884 4.847 3.364 3.283 2.964 2.918 2.784 2.692

De vijftig grootste Amerikaanse ondernemingen in ons land zijn goed voor 92.437 banen, aldus een nieuwe berekening van de American Chamber of Commerce. Manpower leidt de lijst maar indien we er de uitzendkrachten van aftrekken, blijven er ongeveer 1.000 eigen werknemers over (goed voor de 28e plaats in de lijst). In de top-20 vinden we onder meer nog Telenet (eigendom van het Amerikaanse Liberty Group, 2.034 werknemers) en Paccar/DAF (1.619 werknemers). EV •

Bron:AMErICAn CHAMBEr oF CoMMErCE In BELGIuM, MAArT 2012

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

12/04/12 20:28


018_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:02:33

COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Waar ik het blijf halen? Overal. Het is overal. Je moet er alleen maar op letten. Laatst was het nog prijs in de Fnac. Ik zat daar op een kaalgeplukte zetel met het boek van de dikke van De Kreuners. Mijn oog viel op een tip voor op het werk. Hoe forceer ik een dag congé? De auteur tipt hierover met een blik kippensoep. Schud de soep in een Tupperwaredoosje, verberg het in je binnenzak, vertrek ermee naar het werk en klaag daar over de Chinees van gisteren. Je bent ziek, je ben misselijk en

Hippe Zweedse werknemers clubben tijdens hun lunchpauze

niet veel later voeg je de daad bij het woord. Ga naar het toilet, schud de soep in de wc, veeg wat soep aan je mondhoeken en -heel belangrijk- spoel niet door. De dikke van De Kreuners raadt aan om het aan een collega over te laten. Daarna kan je, overladen met compassie, naar huis vertrekken. Congé? Check!

“Hoeveel collega’s zijn er niet die met gesmokkelde voedingswaren naar het toilet gaan?” © KLAAS VERPLANCKE

Hij bedoelt het goed, de dikke van De Kreuners. (Geen slecht woord overigens over De Kreuners. Walter Grootaers stond aan het begin van mijn carrière. Hij was de allereerste die ik mocht gaan interviewen, drie uur lang voor een prul van niks en met een adem van gegiste warme chocomelk. Welwillendheid komt in veel variaties. Ik ben er Walter Grootaers nog altijd dankbaar voor.)

Lees het op vacature.com/clubben

7 dingen die u best niet op uw cv zet Lees het op vacature.com/cv

Mag een werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Maar de lol van de kippensoep op het toilet, in het boek van de dikke van De Kreuners, schoot aan mij voorbij. Hoeveel collega’s zijn er niet die met gesmokkelde voedingswaren naar het toilet gaan. Er is de vrouw die alleen maar kan mét haar handtas. Er is de man die altijd moet als hij iets in zijn lade heeft gelegd. En er is niemand die iets zegt. Kostprijs? Meer dan 2,2 miljard euro, op de werkvloer van dit land alleen. Drank is duur en discretie maakt het alleen maar erger. Trouwens, zo discreet is het helemaal niet. Iedereen hoort de flessen in die handtas. Iedereen weet dat er in die lade drank wordt overgeheveld. Mails zijn er wel. Zijn ogen staan weer paraplu. Zij heeft de telefoon opgenomen! Met die dikke tong! Hij is van de vergadertafel gevallen. Zo scheef heb je écht nog nooit iemand op een tafel zien zitten. Gisteren is zij met de jas van Katia aan naar huis gegaan. Je moet eens gaan kijken aan de receptie. Hij ligt daar te slapen in de zetel! Proef niet van haar verjaardagstiramisu. De lange vingers zijn doorsopt met cognac! En intussen geloven de wc-sluipers dat ze iedereen te slim af zijn. Ze gaan naar het toilet en ze drinken. Jarenlang, dikwijls zolang een carrière duurt. Want verder dan wat discrete wrevel gaat het meestal niet. Het is een soort amusement onder collega’s, iets tussen klagen, lachen en verdragen. Ik herinner mij nog hoe verbaasd ik was toen ik het voor het eerst zag. Hij deed zijn werk niet. Hij zat op zijn stoel te wachten tot de dag voorbij was. Het rook raar op het toilet als hij geweest was. Hij kwam veel te dichtbij als hij iets wilde zeggen, wat meestal ook nergens op sloeg. Maar hij bleef, mocht blijven. Veel langer dan ik. Voor meer geld ook. En met een pensioen. Waar ze het blijven halen? Overal. Het is overal. Je kunt er maar beter niet op letten. •

VMG-20120414_18_COLUMN.indd 18

Lees het op vacature.com/ ouderschapsverlof

Ontdek ook de

13.284

jobs op vacature.com

12/04/12 19:58


019_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:34:45

VACATURE 14 APRIL 2012

Join the Vlerick Open Day & stay on top of the times!

19

Saturday 2 June 2012, 9.30 am - 2 pm, Vlerick Ghent Campus

Stay ahead in business and attend FREE workshops on:

faculty management programmes Vlerick Vibe!

Register now: www.vlerick.com/openday

9 Vlerick HR day! th

‘HR practitioners meet HR academy’ Woensdag 13 juni 2012, Vlerick Campus Gent toonaangevende sprekers Interactieve workshops Interessante topics:

Laat u inspireren door toonaangevende presentaties uit de praktijk: Duco Sickinghe Peter Thomson Frank Van Massenhove Matt Crabtree

Laat u inspireren door nieuwe inzichten uit de academische wereld Prof Gareth Jones

Meer info en inschrijven: www.vlerick.com/hrday

Vlerick HR day!

‘HR practitioners meet HR academy’

9th edition 13 June 2012


020_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:34:57

20

VACATURE 14 APRIL 2012

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ( MDK) van de Vlaamse overheid draagt zorg voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse Kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone. De Stafdienst verstrekt beleidsadvies, vervult agentschapsbrede taken, trekt de horizontale processen en zorgt zo dat het gezamenlijke resultaat leidt tot het behalen van de organisatiedoelstellingen. De Stafdienst is dringend op zoek naar (m/v):

jurist Brussel (ref. 22178) Jouw functie: je staat in voor de algemene juridische ondersteuning van MDK, met bijzondere aandacht voor overheidsopdrachten. Daarnaast werk je mee aan ad hoc opdrachten zoals het opstellen van contracten en de opmaak van sectorspecifieke regelgeving.

Jouw profiel: je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten. Je bent geboeid door een oplossingsgerichte bedrijfsmatige aanpak, hebt interesse in het ‘zeewezen’ en bent bereid om je hierin systematisch in te werken.

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be Wij bieden jou:

Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving met voorwaarden vind je op www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op de website www.jobpunt.be. Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv uiterlijk op zondag 29 april 2012, bij voorkeur via mail naar jobs@mow.vlaanderen.be of per post ter attentie van Team HRM,

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen De afdeling Maritieme Toegang is een uitvoeringsdienst van het departement Mobiliteit en Openbare Werken die de maritieme toegang tot de Vlaamse havens onderhoudt, verbetert en exploiteert. De afdeling verzekert de zee- en binnenvaart, de waterbeheersing in het gehele Vlaamse Gewest, de economische rentabiliteit van havens en waterwegen en het ecologisch herstel door actieve natuurbouw. Ter versterking van deze afdeling zijn wij op zoek naar een (m/v):

projectontwerper Kallo (ref. 22008) Jouw functie: je staat in voor het grafisch en technisch ontwerpen van infrastructuurprojecten (kaaimuren, sluizen, wegen) of het beheer van plannen in het patrimoniumbestand.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig. Relevante ervaring als projectontwerper/grafisch tekenaar of ontwerper is een pluspunt.

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be Wij bieden jou: een vaste benoeming in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de functiebeschrijving en op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden. Interesse? Stuur ten laatste op 29 april 2012 het standaard-cv ingevuld per mail naar krista.debaerdemaeker@jobpunt.be of per post naar Jobpunt Vlaanderen (zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief het selectienummer 9773. Je vindt het standaard-cv, de functiebeschrijving en het selectiereglement op www.jobpunt.be. Als je geen toegang hebt tot het internet, kan je deze documenten opvragen op het nummer 02 553 01 08. Als je voldoet aan de voorwaarden, zal je snel uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectieprocedure.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


021_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:35:09

VACATURE 14 APRIL 2012

21

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Wij beheren 5 400 km gewestwegen, 1 500 km autosnelwegen en 6 700 km fietspaden. De 1 500 werknemers van het Agentschap Wegen en Verkeer staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

Burgerlijk ingenieurs

districtchef

projectleider / dienstkringingenieur

Functie: je neemt de dagelijkse operationele leiding van het wegendistrict Maaseik voor je rekening. Je bent het aanspreekpunt voor de personeelsleden

Maaseik (ref. 22245)

Functie: je ontwerpt infrastructuurwerken en treedt op als projectleider in o.a. grote onderhoudsprojecten en investeringsprojecten. Je bereidt de planning en het beleid voor op alle terreinen van verkeer en vervoer die de afdeling aanbelangen. Je geeft leiding aan de werfleiders en districtchefs en coördineert de activiteiten van de dienstkring.

coördinator verkeer en mobiliteit Brussel (ref. 22250)

Functie: je voornaamste taak is het beleidsmatig ondersteunen, informeren en adviseren van het management op tactisch en operationeel niveau voor de coördinatie van de uitvoering van het mobiliteitsbeleid (bv. fietsprojecten en integraal fietsinvesteringsprogramma (IFI), Mobiliteitsbrief (MOW), coördinatie minder hinder, …).

schappijen, …). Je zorgt voor de taakverdeling, vormt de ploegen en kijkt na of het werk op een kwaliteitsvolle manier is uitgevoerd.

Technische bachelors 5 werfcontroleurs Brugge (ref. 22164), Ieper (ref. 22249), Brecht (ref. 22257), Sint-Truiden (ref. 22057) en Vilvoorde (ref. 22172)

Functie: je verricht inspecties en controles op werven, leveringen en vergun ningen en brengt daarover verslag uit bij de projectleider. Je staat in voor het werftoezicht op het terrein.

3 werfcontroleurs EM – sectie elektriciteit en mechanica

ingenieur investeringen

Antwerpen (ref. 22255-56), Leuven (ref. 22189)

Brussel (ref. 22252)

Functie: je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende investeringsprogramma’s en technische opvolging van de investeringsdossiers. tie en stuurt de cel investeringen aan.

3 studie-ingenieurs afstandsbewaking (ref. 22225) en elektromechanica kunstwerken (ref. 22222) Brussel Functie:

Functie: je verricht inspecties en controles van de openbare verlichting en de projectingenieur. Zo werk je mee aan een goede en veilige mobiliteit voor alle weggebruikers.

Hoger secundair onderwijs tunneltoezichter Antwerpen (ref. 22253)

een belangrijke toegevoegde waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Je werkt nauw samen met je collega’s op het terrein.

Industrieel ingenieurs 2 werfleiders

Functie: je voert het dagelijks beheer en onderhoud uit van de tunnels die beheerd worden door de Vlaamse overheid. Zo zorg je voor een vlotte en veilige doorrit van duizenden automobilisten die dagelijks door de tunnel passeren. Je hebt een grote zelfstandigheid in de uitvoering van je taken. De verdeling tussen het administratief werk en de terreintaken staat garant voor afwisselend en boeiend werk.

2 operatoren Vlaams Tunnel- en Controlecentrum

Kortrijk (ref. 22251), Geel (ref. 22148)

Functie: als verantwoordelijke op het terrein zorg je voor het goede verloop op de werven in jouw regio. Je start infrastructuurwerken op, begeleidt en controleert ze, met inbegrip van de bewaking van de kostprijs.

projectingenieur elektriciteit en mechanica Antwerpen (ref. 22241)

Functie: je leidt projecten en/of deelprojecten rond wegverlichting en even tueel andere elektromechanische installaties. Je geeft leiding aan een aantal werfcontroleurs en rapporteert hierover aan het afdelingshoofd en de betrok

Antwerpen (ref. 22263-64)

Functie: je verwerkt telefonische en elektronische meldingen van defecten en schade aan elektromechanische installaties, zoals wegverlichting, ver bruggen en sluizen) en beheert van op afstand de aangesloten tunnels. Je zorgt ook voor de veilige afhandeling van incidenten en calamiteiten in deze tunnels. Samen met je collega’s werk je in een ploegenstelsel met roterende vroege ploeg, een late ploeg, een nachtploeg en een weekendploeg.

Voor meer info over onze activiteiten surf naar www.wegenenverkeer.be Wij bieden jou:

Interesse? Solliciteren kan tot en met 1 mei 2012. De uitgebreide functieomschrijvingen met het takenpakket, de voorwaarden en wijze van solliciteren vind je op www.wegenenverkeer.be, www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op www.jobpunt.be. Ook als laatstejaarsstudent kan je solliciteren!

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.


022_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:35:22

22

VACATURE 14 APRIL 2012

Limburg, een sterk merk

}

jouw werk?

Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wil ook jij meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? Teken dan voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), het Domein Bokrijk, het Provinciaal Dommelhof Neerpelt, Z33, de Provinciale Bibliotheek Limburg, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en voor opleidingen in het domein van de veiligheid. Het iva PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) heeft de ambitie om uit te groeien tot één van de voortrekkers in het kader van politie-, brandweer- en ambulanciersopleidingen. Momenteel zijn wij op zoek naar volgende nieuwe collega:

directeur voor Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) (voltijdse statutaire functie op A5-niveau)

Uw uitdaging Onder uw leiding worden de beleidslijnen van de opleiding en training van de diverse departementen van het PLOT vastgelegd en uitgevoerd. U overlegt regelmatig met de diverse opleidingscommissies en ontwikkelt een modern beleid op vlak van opleiding en training aangepast aan de noden en competentieontwikkeling binnen de verschillende departementen. U begeleidt en coacht medewerkers. U voert resultaatscontroles uit op processen en producten. U vertegenwoordigt het provinciebestuur in diverse federale en Vlaamse raden en werkgroepen van de diverse opleidingen en werkt mee aan de ontwikkeling van het beleid op deze niveaus. U stuurt uw team op een motiverende manier aan en u beheert de kredieten voor uw dienst op een kostenbewuste manier.

Uw profiel Uw expertise ligt in de wetgeving en organisatie van de vorming en de training voor de doelgroepen politie, brandweer en hulpverlenerambulanciers. U bent vertrouwd met de trends en evoluties in het kader van ontwikkeling van vormingsprogramma’s en competentieontwikkeling. U heeft een goede kennis van het opleidingsaanbod op voor de overheid relevante terreinen en van de markt van werving, selectie en consulting voor de openbare besturen. U heeft zicht op de organisatiestructuren die op federaal, Vlaams en provinciaal niveau verantwoordelijk zijn voor de doelgroepen van het PLOT. U bent een goede communicator met een sterk beslissings- en aanpassingsvermogen.

Toelatingsvoorwaarden

Examenprogramma

Als u geïnteresseerd bent en u voldoet aan volgende voorwaarden, dan verwachten wij uw kandidatuur. minimaal 6 jaar relevante beroepservaring U moet een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. U bent in bezit van de burgerlijke en politieke rechten. U bent medisch geschikt voor de functie in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Om elk vooroordeel over nationaliteit, afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of handicap uit te sluiten, gaan we altijd op dezelfde manier te werk als u bij ons solliciteert. Voor de functie directeur gaan we in drie fasen na of u geschikt bent voor de job. De eerste fase is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar uw maturiteit en uw vakkennis. In de tweede fase test een extern bureau uw niveau en capaciteit, uw managements- en leiderschapscompetenties en uw communicatiecompetenties. In een derde fase houden we een gesprek om u en uw talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven.

Ons aanbod

Interesse? Kandidaturen (sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 4 mei 2012 per brief worden verstuurd aan Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. U kan ze ook tegen ontvangstbewijs overhandigen op hetzelfde adres aan de heer Bart Bisschops, afdelingsverantwoordelijke Directie HRM. Een uitgebreide functiebeschrijving kan u vinden op www.limburg.be/vacatures of opvragen bij de heer Bart Bisschops, tel. 011 23 78 36 of per e-mail vacatures@limburg.be.

een dynamische, multidisciplinaire omgeving ruime opleidingskansen een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering Salaris Brutomaandsalaris tussen minimum € 4 382,46 en maximum € 6 386,44.

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

limburg.be/vacatures

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij is een agentschap van de Vlaamse overheid en staat in voor het stimuleren van een duurzame, leefbare en concurrentiële landbouw. Het agentschap bestaat uit meerdere afdelingen, waaronder de afdeling Structuur en Investeringen. Binnen deze afdeling situeert zich de dienst Agrovoeding, Omkadering en Gemeenschappelijke Marktordening. Deze dienst beheert diverse steunmaatregelen binnen de land- en tuinbouw en controleert de praktische uitvoering van de Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit. Voor de dienst Agrovoeding, Omkadering en Gemeenschappelijke Marktordening zijn wij op zoek naar een (m/v):

dossierbeheerder Jouw functie: je behandelt aanvragen i.v.m. subsidies van voedingsverwerkende bedrijven, praktijkcentra, producentenorganisaties en samenwerkingsverbanden van landbouwers. Je controleert of ze voldoen aan de voorwaarden om steun te ontvangen. Je biedt administratieve ondersteuning en draagt bij aan de algemene werking van de dienst. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur in een economische richting. Je voert graag administratief werk uit en bent vlot met cijfers. Je hebt bij voorkeur een algemene kennis van het werkdomein van de afdeling, meer bepaald rond de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten.

Wij bieden jou: een vaste benoeming in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de functiebeschrijving en op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden. Interesse? Stuur ten laatste op 22 april 2012 het standaard-cv ingevuld per mail naar kathy.tas@jobpunt.be of per post naar Jobpunt Vlaanderen (zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief het selectienummer 9694. Je vindt het standaard-cv, de functiebeschrijving en het selectiereglement op www.jobpunt.be. Als je geen toegang hebt tot het internet, kan je deze documenten opvragen op het nummer 02 553 01 08. Als je voldoet aan de voorwaarden, zal je snel uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectieprocedure.

www.jobpunt.be

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


023_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:35:33

VACATURE 14 APRIL 2012

LEUVEN ken je vooral als universiteitsstad, gelegen in het hart van Vlaams-Brabant. Het stadsbestuur van Leuven is een moderne overheidsorganisatie en tevens een belangrijke lokale werkgever, die open staat voor de inzet en het talent van iedereen. In haar nieuwe stadskantoor en in de andere locaties in het centrum en aan de rand huisvest de stad Leuven ongeveer 1 300 gemotiveerde medewerkers. Word jij binnenkort ook een m/v van ons?

deskundige loket burgerzaken – statutair Jouw functie:

Jouw profiel: stadskantoor op donderdag te werken.

erfgoedcoördinator collecties – contractueel

Jouw functie:

Jouw profiel:

vestigingsverantwoordelijke – contractueel Jouw functie:

Jouw profiel:

afdelingshoofd jeugd en studenten – statutair Jouw functie:

Jouw profiel:

Aanbod:

Interesse? op woensdag 2 mei 2012

Stad Leuven voert een geïntegreerd personeelsbeleid met oog voor diversiteit. Wij selecteren kandidaten op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, handicap, religie, geslacht of afkomst.

23


024_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:35:45

24

VACATURE 14 APRIL 2012

Limburg, een sterk merk

}

jouw werk?

Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wil ook jij meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? Teken dan voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), het Domein Bokrijk, het Provinciaal Dommelhof Neerpelt, Z33, de Provinciale Bibliotheek Limburg, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en voor opleidingen in het domein van de veiligheid. Het iva PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) heeft de ambitie om uit te groeien tot één van de voortrekkers in het kader van politie-, brandweer- en ambulanciersopleidingen. Momenteel zijn wij op zoek naar volgende nieuwe collega’s (m/v):

pedagoog

(contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Jouw uitdaging Om de kwaliteit van het opleidingaanbod te verhogen, werk je onderwijsplannen uit, realiseer je zelfevaluatierapporten, formuleer je beleidsvoorstellen en selecteer je docenten. Vakwerkgroepcoördinatoren, docenten en studenten/cursisten coach je en volg je op. Je hebt een neus voor nieuwe ontwikkelingen en trends op onderwijskundig vlak en neemt een actieve rol op om de toetreding van bepaalde departementen van het PLOT tot de Europese hogere onderwijsruimte te bevorderen. Jouw profiel Je hebt grondige kennis van de kwaliteits- en evaluatiesystemen gangbaar in de Europese hogere onderwijsruimte en hebt inzicht in de ontwikkelingen binnen de VTO-sector. Je bent sterk in het vertalen van complexe probleemstellingen naar hanteerbare vragen. Je bent in staat een onderwijsvisie te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Je presenteert graag en weet mensen te boeien. Om je doelstellingen en de doelstellingen van de organisatie te realiseren bouw je vanuit je kennis en expertise een invloedrijk netwerk uit. Algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en je beschikt over een masterdiploma, dan verwachten wij jouw kandidatuur. Bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum € 2 871 en maximum € 4 757.

instructeur brandweerschool

(contractuele functie op niveau deskundige) Jouw uitdaging Als instructeur van het PLOT in het departement brandweer geef je theoretische en praktische opleidingen voornamelijk over brandbestrijding en veiligheid. Je past verschillende leermethodes toe en gebruikt hiervoor moderne didactische methodes. Je ontwikkelt cursusmateriaal en bereidt opleidingen voor. Cursisten begeleid je tijdens de opleiding individueel of in teamverband. Je ondersteunt externe instructeurs en collega’s administratief en logistiek bij het geven van opleidingen en je levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. Jouw profiel Je brengt informatie en vaardigheden op een heldere, vlotte en geloofwaardige wijze over aan cursisten met het gepast gebruikt van audiovisuele en andere hulpmiddelen. Je werkt gestructureerd en nauwgezet om opleidingsprogramma’s rond brandbestrijding en veiligheid uit te werken. Je bent kritisch ingesteld en durft experimenteren met nieuwe concepten en procedures om de kwaliteit van de opleiding te verhogen. Je blijft soepel en doelgericht functioneren in een sector die onderhevig is aan veranderingen. Een brevet van brandweerman, korporaal of sergeant is niet noodzakelijk, maar is sterk aan te bevelen. Algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en beschikt over een bachelordiploma, dan verwachten we jouw kandidatuur. Bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum € 2 273 en maximum € 3 831.

technisch medewerker brandweerschool

(contractuele wervingsreserve op niveau medewerker – er is een functie vacant) Jouw uitdaging Het departement brandbestrijding van het PLOT heeft een multifunctioneel oefenterrein uitgebouwd voor het verstrekken van kwaliteitsvolle opleidingen. Als technisch medewerker van de brandweerschool onderhoud je de verschillende installaties en de gebouwen op het oefenterrein. Je controleert nauwgezet materialen op eventuele gebreken en je vult de inventaris aan. Je bereidt de oefeningen voor en ondersteunt instructeurs en docenten. Je verzorgt in beurtrol op weekavonden en op zaterdag de terreinpermanentie. Jouw profiel Je hebt oog voor de klant, biedt instructeurs en docenten hulp voor, tijdens en na de oefeningen. Je gaat op zoek naar mogelijkheden ter verbetering van bestaande materialen, procedures, oefeningen en communiceert hierover met je leidinggevende. Technisch ben je sterk. Je kent de veiligheidsvoorschriften. Je bent in staat levensreddende handelingen uit te voeren. Je bent op de hoogte van het bestaande blusmateriaal en kan het materiaal ook inzetten en onderhouden. De blusprocedures zijn ook geen onbekende voor jou. Je levert ook onder hoge tijdsdruk kwaliteitsvol werk af. Algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en beschikt over een diploma secundair onderwijs, dan verwachten we jouw kandidatuur. Naast dit diploma is eveneens een brevet van de brandweer of korporaal vereist. Bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum € 1 780,58 en maximum € 3 258,92.

Ons aanbod

Examenprogramma

Interesse?

Je komt in een dynamisch team dat veel belang hecht aan een goede samenwerking, voortdurende verbetering, klantgerichtheid en een hoge betrouwbaarheid. We bieden jou verder: een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving de mogelijkheid om creatief te zijn en jezelf te ontplooien, met tal van opleidingskansen en loopbaanmogelijkheden een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering

Limburg werft kleurenblind m/v! We gaan altijd op dezelfde manier te werk als je bij ons solliciteert: in twee proeven gaan we na of je geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar jouw vakkennis en relevante competenties. In een tweede proef houden we een gesprek om jou en je talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven. Het provinciebestuur biedt personen met een beperking ondersteunende maatregelen aan om deze eerder vermelde proeven te kunnen uitvoeren. Gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen.

Kandidaturen (per functie sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 23 april 2012 per brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Een uitgebreide functiebeschrijving, informatie over de algemene toelatingsvoorwaarden en andere informatie kan je vinden op www.limburg.be/vacatures of opvragen bij mevrouw Rebecca Huysmans, tel. 011 23 78 37 of per e-mail vacatures@limburg.be.

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

limburg.be/vacatures


025_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:35:58

VACATURE 14 APRIL 2012

25

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. VMW levert drinkwater aan 2,8 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten, verdeeld over de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Als integraal waterbedrijf is de VMW ook actief in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten en werkt het industriewaterprojecten uit op maat van bedrijven. Wij zoeken (m/v):

»

»

Diensthoofd Productie en Toevoer

Jurist Brussel

Kortrijk/Gent

Jouw functie: je verleent advies inzake alle bedrijfsrelevante juridische problemen, je volgt geschillendossiers op en je behandelt vennootschapsrechtelijke aspecten van de VMW. Je fungeert als aanspreekpunt voor het juridisch vakgebied en je werkt procedures en richtlijnen uit voor de schadebeheerders en klachtencoördinatoren in de provinciale directies.

Jouw functie: je zorgt voor het plannen, coördineren en optimaliseren van de activiteiten van de dienst Productie en Toevoer. Je staat in voor de optimale werking van de productie- en toevoerinfrastructuur en voor de automatisatie en de telecontrole van de productie, berging en toevoer. Je stuurt je medewerkers aan en je begeleidt hen bij de uitvoering van werken aan o.a. toevoerleidingen en watertorens.

Jouw profiel: master in de rechten.

Jouw profiel: master in de industriële wetenschappen, bij voorkeur richting elektromechanica of elektronica.

»

Tekenaar Kortrijk/Gent

»

Gespecialiseerd elektricien West-/Oost-Vlaanderen Jouw functie: je staat in voor het uitvoeren van exploitatieopdrachten in installaties voor de productie van drinkwater en in proceswaterinstallaties bij industriële klanten. Je voert daarnaast ook opdrachten uit aangaande telefonie- en computernetwerken en herstelling of ombouw van elektrische gereedschappen.

AANBOD: een stabiele tewerkstelling in een dynamische

Jouw functie: je staat in voor de uitvoering van tekenopdrachten in het kader van ontwerpen voor uitbreidingen en/of wijzigingen aan het distributienet en van het inplanten van uitgevoerde werken op de bestaande plannen. Jouw profiel: bachelor bij voorkeur richting bouwkunde.

doorgroeimogelijkheden

Jouw profiel: bachelor bij voorkeur richting elektriciteit, elektromechanica of elektronica. fietsvergoeding.

»

Toezichter verschillende regio’s in Vlaanderen Jouw functie: je staat in voor het uitvoeren van toezichtstaken op de werven. Naargelang jouw specialiteit word je ingeschakeld voor het begeleiden en controleren van de uitvoering van projecten inzake de oprichting van elektromechanische installaties, van projecten inzake de aanleg van leidingen of van projecten inzake de oprichting en renovatie van gebouwen.

INTERESSE? Stuur uiterlijk op 29 april 2012 uw kandidatuur

Jouw profiel: bachelor bij voorkeur richting elektromechanica, elektriciteit, mechanica of bouwkunde. De VMW wil de samenleving waarvoor zij zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Bij de aanwerving van medewerkers willen wij gelijke kansen geven aan alle kandidaten, ongeacht hun afkomst, geslacht of eventuele handicap.


026_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:36:09

26

VACATURE 14 APRIL 2012

Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons?

zoveel

talent

coördinator-expert mobiliteit

Mobiliteitsbedrijf statutair - niveau A

(m/v)

Interesse? Surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure • solliciteer online • ten laatste op 2 mei 2012.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

www.gent.be

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Wij beheren 5 400 km gewestwegen, 1 500 km autosnelwegen en 6 700 km fietspaden. De 1 500 werknemers van het Agentschap staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. De afdeling Elektromechanica en Telematica (EMT) staat in voor de projectstudie, de realisatie, het beheer en de exploitatie van elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen langs gewestwegen (dynamische informatie- en signalisatieborden, handhavingssystemen zoals flitspalen, trajectcontrole, weigh in motion, …), langs waterwegen en waterlopen (beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, …). De afdeling beschikt ook over een eigen telecommunicatienetwerk en geautomatiseerde systemen voor afstandsbewaking en –bediening van installaties. Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC) maakt deel uit van de afdeling EMT en staat 24 op 24, 7 op 7, paraat om elektromechanische installaties te bewaken en meldingen van defecten aan deze installaties langs autosnelwegen, gewestwegen en waterwegen te registreren en te kanaliseren zodat de installaties snel hersteld kunnen worden. Ter versterking van deze afdeling zijn wij op zoek naar een (m/v):

verantwoordelijke Vlaams Tunnel- en Controlecentrum / woordvoerder Jouw functie: samen met jouw team sta je garant voor de snelle, kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening van het VTC. Je leidt de activiteiten van het VTC en gaat samen met de projectingenieurs op zoek naar de optimale methode om de elektromechanische installaties van op afstand te bewaken en te bedienen. Als woordvoerder ondersteun je de afdeling op vlak van externe communicatie. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma en interesse in een leidinggevende functie in een technische omgeving. Je hebt minstens 2 jaar professionele ervaring met het aansturen en coördineren van medewerkers. Communicatie met pers en burgers is voor jou een echte uitdaging.

Voor meer info over onze activiteiten surf naar www.wegenenverkeer.be Wij bieden jou: een vaste benoeming in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de functiebeschrijving en op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden. Interesse? Stuur ten laatste op 22 april 2012 het standaard-cv ingevuld per mail naar krista.debaerdemaeker@jobpunt.be of per post naar Jobpunt Vlaanderen (zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief het selectienummer 9961. Je vindt het standaard-cv, de functiebeschrijving en het selectiereglement op www.jobpunt.be. Als je geen toegang hebt tot het internet, kan je deze documenten opvragen op het nummer 02 553 01 08. Als je voldoet aan de voorwaarden, zal je snel uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectieprocedure. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Jobpunt Vlaanderen spot talent www.jobpunt.be Jobpunt Vlaanderen selecteert op basis van competenties met aandacht voor gelijke kansen voor elke kandidaat. Het juiste talent op de juiste plaats, dat is wat telt.


027_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:36:22

VACATURE 14 APRIL 2012

27

Atos is an international information technology services company with annual 2011 proforma revenue of EUR 8.5 billion and 74,000 employees in 42 countries. Serving a global client base, it delivers hi-tech transactional services, consulting and technology services, systems integration and managed services. With its deep technology expertise and industry knowledge, it works with clients across the following market sectors: Manufacturing, Retail, Services; Public, Health & Transports; Financial Services; Telecoms, Media & Technology; Energy & Utilities.

Our company culture is created every day by all of

We are currently looking for Project Managers,

the self-motivated, committed professionals who

Business Analysts, Functional & Technical Analysts,

work here. We donâ&#x20AC;&#x2122;t pin lists of values on the wall.

Developers, Service Delivery Managers, Solution

Theyâ&#x20AC;&#x2122;re expressed in the way we work, with each

Managers, Architects, System & Network Engineers,

other and with our clients.

SAP-Consultants & Business Consultants for Atos

Do you want to become part of our team?

Consulting.

Your business technologists Powering progress


028_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:36:34

28

VACATURE 14 APRIL 2012

Key Account Manager

is een familiebedrijf dat voedingsproducten en componenten produceert op basis

ruime kennis en knowhow zijn

kwaliteitsleverancier van een volledig gamma eigen vervaardigde aardappelproducten. Om hun team verder uit te bouwen en te professionaliseren is Mydibel op zoek naar een enthousiaste m/v:

¡ U hebt ten minste 5 jaar ervaring in de verkoop van FMCG aan grote en middelgrote accounts, bij voorkeur in de voeding. ¡ U bent een strategisch en commercieel talent met sterke communicatieve vaardigheden. ¡ U bent een realist en een doorzetter, en werkt zeer resultaatgericht. ¡ U spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Business Analyst

van aardappelen. Dankzij hun

ze uitgegroeid tot een mondiaal

Profiel: ¡ U hebt een masterdiploma economie of bent gelijkwaardig door ervaring.

Functie: ¡ Als Business Analyst staat u in voor financiële rapportages, diverse analyses en ad hoc projecten. U draagt zorg voor de Administratieve Organisatie/Interne Controles. ¡ U stelt mee de budgetten op en verzorgt de nodige analyses en rapporteringen. ¡ U helpt bij het opstellen van analyses in verband met investeringen, grondstof optimalisatie, nacalculaties, enz. ¡ U bent key-user van het ERP-pakket Axapta en staat mee in voor de ontwikkeling van de business intelligence tools. ¡ Naast een efficiënt kostprijsbeheer bereidt u beleidsmatige projecten voor. ¡ U rapporteert aan de Finance & Administration Manager.

Profiel: ¡ U hebt een masterdiploma en een aantal jaar ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in een productiebedrijf. ¡ U werkt vlot met MS Office, u bent vertrouwd met ERP-systemen zoals Axapta en hebt een sterke affiniteit met IT. ¡ U bent goed met cijfers, werkt accuraat en beschikt over een hands-on mentaliteit. ¡ Met uw zin voor initiatief en verandering draagt u bij tot de verdere professionalisering van F&A.

Aanbod: U komt terecht in een familiale en flexibele werkomgeving, waarin openheid en respect centraal staan. Binnen de mensgerichte en waarde gedreven omgeving krijgt u alle kansen om mee te groeien. Uiteraard hoort hierbij een uitstekend salaris aangepast aan uw kennis en ervaring.

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Interesse? Geïnteresseerde kandidaten mailen hun cv naar info@ago.bz. Ago International, garandeert een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Voor bijkomende inlichtingen bel naar 056 22 80 64 of 0473 244 501. Deze vacature vindt u ook op

www.ago.bz

Wanneer - locatie Brussel tel

24/05/2012 - The Ho

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Registreer nu:

mit2012

www.rca.be/ebsum

Van medewerkerengagement tot klantenbinding? Laat het u vertellen door deze internationale toppers:

Partners:

Brett Minchington, Chairman/CEO, Employer Brand International

Kat Drum, Head of Employer Brand and Social Media Strategies, Research in Motion/ BlackBerry

Michael Holm, Employer Branding Manager, IBM

Sara Edling, Global Emloyer Brand Manager, Volvo Car Corporation

Rebecca Gloyne, Global Talent Acquisition Manager (Marketing), Nokia

Christophe Vanden Eede, Employer Branding and Sourcing Manager, Electrabel, GDF Suez

Job Mensink, Senior Employer Brand Consultant, Employer Brand Insights

Marnick Vandebroek, Employer Branding & online recruitment consultant, RCA Group

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Mydibel, gelegen te Moeskroen

Functie: ¡ U wordt verantwoordelijk voor de verkoop van de Mydibel producten in de u toegewezen regio’s (Frankrijk en Export Markten). ¡ Op basis van uw uitgebreide business review maakt u sales forecasts en stelt u budgetten en accountplannen op met concrete doelstellingen. ¡ U doet aan actieve prospectie, legt strategische contacten en via after sales activiteiten zorgt u voor de retentie van bestaande klanten. ¡ Met uw diepgaande marktkennis ondersteunt u de R&D-afdeling bij de ontwikkeling van nieuwe producten. ¡ U werkt nauw samen met de commercieel verantwoordelijke.


029_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:37:16

VACATURE 14 APRIL 2012

ZATERDAG 21 APRIL

Focus op ICT & Engineering Rekruteringsplannen? Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Kim Tosseyn op 02/482 03 66 of mail naar commercieel@vacature.com

29


030_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:36:48

30

VACATURE 14 APRIL 2012

Wil jij bepalen wat wij zien?

De regionale televisiezender TV OOST zoekt een nieuwe Hoofdredacteur M/V en een Account Manager M/V.

Voor de verdere uitbouw van TV OOST zijn wij op zoek naar een ‘Hoofdredacteur’ (M/V)

Voor de verdere versterking van het sales team van TV OOST zoeken wij een ‘Account Manager’ (M/V)

Kandidaten beschikken best over de volgende kwaliteiten:

Kan jij de kracht van onze media aan de klant overbrengen? Dan ben jij de geschikte kandidaat!

- Een brede interesse hebben voor regionaal nieuws en regionale informatie - In het zendgebied van TV OOST wonen - Journalistieke ervaring hebben, onafhankelijk kunnen werken en een team jonge medewerkers kunnen inspireren en leiden - Een netwerk uitbouwen in alle sectoren en geledingen van de provincie Oost-Vlaanderen - Een zuinig beheerder zijn, verstand hebben van geldzaken en de beschikbare middelen efficiënt weten te besteden - Aanspreekbaar zijn, een eigen mening hebben en hard willen werken

- Je staat in voor de uitbouw van een volwaardige klantenportefeuille - Je kan doelgericht prospecteren en hebt inzicht in de reclamebehoeften van de klant - Je bent creatief, kan onderhandelen en weet als geen ander te overtuigen - Je weet om te gaan met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen - De communicatie- en reclamewereld zijn jou niet onbekend - Voor advies over het besteden van professionele reclamebudgetten ben jij de aangewezen persoon - Je rapporteert aan de sales manager en kan actief meewerken aan vernieuwing en verbetering van bestaande sales tools of formules

Wat wij bieden: - Een aantrekkelijke en verantwoordelijke job - Een fijn team medewerkers en een inspirerende baas - Een mooie werkomgeving en een goed salaris - Aan het hoofd staan van een klein deel maar ook onderdeel zijn van een groter geheel (de Concentra Media Groep)

Wat wij NIET zoeken: - Passanten op doortocht die hun CV willen uitbreiden - TV iconen op zoek naar een rustige oude dag Kandidaten kunnen zich aanmelden door het versturen van een cv naar hoofdredacteur@tvoost.be tav Sabine Brans, Hr Consulente!

Wat wij bieden: - Een uitdagende en verantwoordelijke job in een vriendelijke en jonge omgeving - Ruimte en kansen voor ontplooiing in een zelfstandige en verantwoordelijke functie - Een salaris op niveau met extralegale voordelen - Fijne collega’s, een dynamische sfeer en een mooie, motiverende werkomgeving Kandidaten kunnen zich aanmelden door het versturen van een motivatiebrief en CV naar accountmanager@tvoost.be tav Sabine Brans, Hr Consulente!

Tussen de mensen


031_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:37:01

VACATURE 14 APRIL 2012

31

Maak het verschil in een innovatieve organisatiecultuur

Cheops Technology NV, met hoofdzetel in Edegem - Antwerpen, werd opgericht in 1989. Cheops is als voortdurende en sterk groeiende IT Solutions provider actief op 4 domeinen: System Integration - Managed Hosting - Managed Consulting en Managed Services. Met haar 80 hoogopgeleide en enthousiaste IT-specialisten staat Cheops dagelijks ter beschikking van zijn klanten om complexe IT-projecten tot een goed einde te brengen en de systemen in optimale conditie te houden. Cheops wil zich in de toekomst ook op de markt positioneren als dé Managed Consulting-partner voor zijn klanten. Om die ambitie in te vullen wil Cheops zijn sales capaciteiten uitbreiden met m/v

2 Business Developers Sterke verkopers met huntersmentaliteit - regio Vlaanderen

Functie

Managed Services

Managed Consulting

Wat mag u van Cheops verwachten

Bent u geboeid door deze functie? frank.de.pauw@inventi.be zondag 15 april 2012 tussen 18u00 en 19u00 +32 478 555 616 Inventi

www.cheops.be

C onsu l t a nt s i n ve rko op e n ve rko op m a n a ge m e nt

w w w.i nve nt i .b e / v ac a t ur e s

FORREZ BANDEN

NV www.foncia.be

Syndicus Beheer Verkoop Verhuur Vraagt voor snelle indiensttreding:

BEHEERDER / SYNDICUS

Forrez Banden is een dynamische familiale onderneming met hoofdzetel in Ieper en reeds 45 jaar actief als bandenspecialist voor diverse doeleinden. Met 9 filialen in Vlaanderen en 5 in Wallonië, een eigen productie van velgen voor landbouwvoertuigen en een groothandel in Nederland en Frankrijk is de onderneming een vooraanstaande en stabiele speler in zijn sector. Om de verdere groei te ondersteunen zoeken wij een m/v

VERANTWOORDELIJKE AANKOOP FUNCTIE-INHOUD structuur. tratieve flow.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIE-PROFIEL

FUNCTIE-VOORDELEN

Stuur uw sollicitatie met volledig CV naar : contact

vastgoed is onze passie

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

Frank Cordon 03 / 205 64 12 - algemeenbeheer@foncia.be Foncia Algemeen Beheer nv Italiëlei 70, 2000 Antwerpen

tralegale voordelen. nomie. snelgroeiend bedrijf.

www.rudyvuylsteke.be

Kandidaten die interesse hebben voor één van deze functies mailen hun cv naar info@rudyvuylsteke.be - Kandidaten die in aanmerking komen worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een intakegesprek. Rudy Vuylsteke BVBA, Advieskantoor in Sales en Personeelsmanagement, Abdijweg 20, 8560 Wevelgem.


032_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:50:03

32

VACATURE 14 APRIL 2012

de Persgroep Publishing draait rond passie voor onze lezer, surfer en adverteerder. Maar net zozeer voor onze medewerkers, stuk voor stuk sterke persoonlijkheden met een alerte geest en een flexibele ingesteldheid die houden van actie en inzet. Met als resultaat een fraaie lijst met power brands in een breed medialandschap, met zowel kranten, magazines als internet. De sleutel van het succes? Een vernieuwende combinatie van nieuws en entertainment, passie en knowhow, innovatieve infrastructuur en toptalent.

Lay-outer Redactie Het Laatste Nieuws Functie

Profiel

In voortdurend overleg met de redactie zorg jij elke dag voor een frisse en aantrekkelijke lay-out van de pagina’s. Voor jou is lay-out geen opmaak maar vindingrijk en zorgvuldig vormgeven van teksten en beelden, binnen de stijl van Het Laatste Nieuws. Je creativiteit en journalistieke feeling inspireren je bij de opmaak. Je hebt oog voor de totale paginalook en zet je grafisch talent in.

De combinatie van je grafische opleiding, passie voor media en creativiteit maakt van jou een enthousiaste medewerker. Je bent een teamplayer die efficiënt, snel en correct kan werken, ook onder tijdsdruk. Bovendien ben je vlot in de omgang en flexibel qua uurrooster. Je schrikt er ook niet voor terug om voornamelijk ’s avonds en 's zondags te werken. Je bent gepassioneerd met nieuws bezig, en volgt de actualiteit op de voet.

Aanbod We bieden je een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een zeer aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen die passen bij een bedrijf zoals het onze (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, deelname in de winst en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.

Interesse in deze of andere vacatures? Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.

Wil je meelopen of voorop lopen?

De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe werft aan een (m/v):

VERANTWOORDELIJKE voor de dienst HUMAN RESOURCES Uw functie:

vacature.com/tijdomoptestaan

Uw profiel:

voor vrijdag 4 mei 2012

Dé HR-partner voor bedienden!

www.woluwe1150.be


033_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:37:27

VACATURE 14 APRIL 2012

ALTIOR is een Executive Search kantoor, gespecialiseerd in het rekruteren en selecteren van kandidaten voor management- en directiefuncties. Altior vormt de schakel tussen de business van hun klanten en het talent op de arbeidsmarkt dat zij willen aantrekken. Talent dat bij hun klanten het verschil maakt, of met andere woorden “Business Powered by People” … Sinds de oprichting 5 jaar geleden kende Altior een succesvolle groei en om hun groeidoelstellingen verder waar te maken zijn ze op zoek naar

Universitair Talent

(m/v)

Geef je carrière een nieuwe injectie Ruim 2.300 medewerkers en 200 artsen staan binnen AZ Nikolaas garant voor een kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat. Onze organisatie is steeds in beweging, innoveert en denkt toekomstgericht. We hebben campussen in Sint-Niklaas, Temse, Hamme, Beveren en Sint-Gillis-Waas. AZ Nikolaas is op zoek naar (m/v):

Manager bouwprojecten & masterplan Trefwoorden die deze functie typeren:

Functieomschrijving:

• Je start bij ons in de functie van Research Consultant; • Na het bepalen van de rekruteringsstrategieën spoor je via networking, database search en direct search geschikte kandidaten op; • Je maakt telefonisch een eerste selectie en regelt afspraken tussen kandidaten en de Consultant of Partner met wie je nauw samenwerkt.

directeur. Kernwoorden die we zoeken in jouw profiel:

wereld is een pluspunt, maar niet noodzakelijk.

Profiel:

• Je hebt reeds of je haalt binnenkort een diploma op masterniveau; • Een eerste werkervaring in een professionele dienstenomgeving is een meerwaarde, maar geen noodzaak.

Voor meer info kan je contact opnemen met Frank Geets, facilitair directeur, op 03 760 23 60.

Aanbod:

Trefwoorden die deze functie typeren:

De functie van Research Consultant is een ideale kennismaking met het bedrijfsleven. Bedrijven en markten leer je niet alleen kennen, je raakt ook vertrouwd met hun structuren. Deze kennis en ervaring vormen een stevige basis om bij ons door te groeien tot Junior Consultant waarbij je volledige opdrachten met persoonlij k contact met klant en kandidaat kan behartigen! Tegenover onze hoge verwachtingen staat uiteraard een aantrekkelijk aanbod.

Altior powered by you?

Geïnteresseerd om te werken aan jouw en ons succesverhaal? Bezorg ons dan jouw cv en begeleidend schrijven, bij voorkeur via e-mail: info@altior.be, of schriftelijk naar Altior, t.a.v. Jan Verstraeten, Associate Partner, Franklin Rooseveltlaan 172-174 Ab5, 8970 Waregem. Meer info: 056 62 26 30.

Clustermanager medisch-technische diensten

PAZA,

Kernwoorden die we zoeken in jouw profiel:

Voor meer info kan je contact opnemen met Hilde Servotte, directeur verpleging, op 03 760 21 56. Werken voor AZ Nikolaas betekent:

www.altior.be Wil je meer weten? Een uitgebreide functiebeschrijving en een overzicht van de andere openstaande vacatures kan je vinden op www.aznikolaas.be Word jij onze nieuwe collega? Stuur dan vóór 29 april 2012 je gegevens door via onze website. Beschik je niet over internet, stuur dan je cv en motivatiebrief naar vzw AZ Nikolaas, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, t.a.v. Nancy Gruwez, deskundige Personeel en Organisatie (T: 03 760 26 19).

werft aan (m/v) geeft je ademruimte

een voltijds beleidscoördinator voor WoonWinkel West in contractueel dienstverband Met het intergemeentelijke project WoonWinkel West wensen de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Veurne en Kortemark werk te maken van de verbetering van de woonkwaliteit in de regio en het lokaal woonbeleid te versterken. Voor de verdere uitbouw van het project zijn we op zoek naar een voltijds beleidscoördinator. Als beleidscoördinator doe je beleidsvoorbereidend werk op het vlak van wonen en huisvesting. Je staat de gemeenten bij in het implementeren van hun woonbeleid en zet woonprojecten mee in de steigers. Tevens stuur je een team aan van 5 gedreven medewerkers.

: Je hebt ruime belangstelling voor de huisvestingssector en bent bereid je hierin bij te scholen. Je beschikt over een master- of een bachelordiploma. Wij bieden: Weddeschaal B4-B5: minimum € 2.716,20 – maximum € 4.270,77 bruto/maand, maaltijdcheques, overname van volledige anciënniteit mits relevante ervaring, aangename werksfeer, uitdagend en gevarieerd werk, aanleg werfreserve (duur 1 jaar), tewerkstelling voor de duur van het project, met kans op verlenging Meer informatie kunt u verkrijgen via personeelsdienst@stad.diksmuide.be of terugvinden op www.diksmuide.be.

Geïnteresseerd? Solliciteren kan door uw sollicitatiebrief met CV en een kopie van uw diploma te brengen of aangetekend te versturen naar het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide. Hou er rekening mee dat uw sollicitatie op het stadsbestuur moet toekomen ten laatste op 7 mei 2012.

ZEB is op zoek naar enthousiaste medewerkers! ZEB, dé jeansspecialist bij uitstek met meer dan 30 winkels in heel Vlaanderen.

SHOPMANAGER

3DE VERANTWOORDELIJKE (30U/38U)

VERKOOPSMEDEWERKERS (24U)

ZEB is gegarandeerd je ding!

Interesse? Neem een kijkje op onze website en solliciteer online

http://werkenbij.zebweb.be

33


034_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:40:01

34

VACATURE 14 APRIL 2012

De Persgroep Publishing draait rond passie voor onze lezer, surfer en adverteerder. Maar net zozeer voor onze medewerkers, stuk voor stuk sterke persoonlijkheden met een alerte geest en een flexibele ingesteldheid die houden van actie en inzet. Met als resultaat een fraaie lijst met power brands in een breed medialandschap, met zowel kranten, magazines als internet. De sleutel van het succes? Een vernieuwende combinatie van nieuws en entertainment, passie en knowhow, innovatieve infrastructuur en toptalent.

ADVERTISING

PRINT

Sales Manager

Account Manager ZONE02/

Functie

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de strategische en commerciĂŤle uitbouw van jouw business unit. Als bezielende coach weet je deze strategie met je salesteam van binnen- en buitendienstmedewerkers te vertalen naar concrete verkoopsresultaten. Hierbij staan jij en je team in voor de verkoop van advertentiecampagnes in het algemeen alsook voor de specials en dossiers in onze verschillende titels. Je hebt hiervoor fantastische producten en sterke mediamerken ter beschikking, waar je het maximum kan uithalen. Je bent ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en het opstellen van een businessplan. Je rapporteert hierbij aan de commercieel directeur.

We zoeken een gedreven account manager die potentiĂŤle Brusselse adverteerders zal benaderen. We bieden een afwisselende functie waarbinnen je naast het prospecteren en het werven van nieuwe klanten, eveneens op een betrokken wijze bestaande klantenrelaties onderhoudt. Naast het effectief verkopen, adviseer je jouw (potentiĂŤle) klanten ivm hun mediaplanning en zorg je ervoor dat alles in goede banen wordt geleid (opmaken van offertes, agendaplanning, opvolging advertenties,...).

Profiel Naast je hogere opleiding ben je een gedreven salespersoon. Je kan putten uit een ruime dosis commerciĂŤle ervaring waardoor je, samen met je organisatorische capaciteiten, het verschil kan maken. Bovendien ben je een expert in het sturen en coachen van je salesteam. Je managementskills, resultaatgerichte aanpak en je tweetaligheid (N/F) zijn je voornaamste troeven. Creativiteit en commercieel inzicht zijn onmisbaar. Relevante ervaring binnen de mediamarkt is een pluspunt.

â&#x201A;Ź 2,10

MET ALLE TV-PROGRAMMAâ&#x20AC;&#x2122;S

WEEKBLAD NR. 15/2235/10 APRIL 2012 TV-PROGRAMMAâ&#x20AC;&#x2122;S VAN 14 T/M 20 APRIL

INTENSE DROEFENIS

EXCLUSIEF

LESLEY-ANN POPPE

NA DE â&#x20AC;&#x2DC;DIKKE FOTOâ&#x20AC;&#x2122;Sâ&#x20AC;&#x2122;

Pieter Loridon in ziekenhuis

Spaar mee voor een

TWEEDE MISKRAAM VOOR DAISY THYS PATRICIA LEFRANC OOK HAAR KINDEREN ZIJN DOODSBANG

â&#x20AC;&#x2DC;Ik start mijn eigen zaak!â&#x20AC;&#x2122;

GRATIS ETENTJE

MET SPOED WEG GEVOERD

p. 47

â&#x201A;Ź1,60

Nr. 15 V 11 april 2012 V Tv-prog.

van 14 tot 20 april

WILLIAM, KATE Ă&#x2030;N HAAR FAMILIE

â&#x20AC;&#x2DC;DOCHTER SLAAPT ZELFS MET DEUR OP SLOTâ&#x20AC;&#x2122;

BEGRIP, MAAR OOK TONNEN KRITIEK WAAROM ZE EEN LEUGENAAR WORDT GENOEMD

TATYANA BELOY, DE VRIENDIN VAN ADRIAAN VAN DEN HOOF

BETTYâ&#x20AC;&#x2122;S WRAAK OP HAAR EX BART

NOG GETROUWD IN AMERIKA

Exclusieve vakantiefotoâ&#x20AC;&#x2122;s

Profiel â&#x20AC;˘ Je hebt minimum een eerste verkoopservaring in de dienstensector. â&#x20AC;˘ Je hebt een neus voor commerciĂŤle opportuniteiten. â&#x20AC;˘ Je resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen onderscheiden je van de anderen. â&#x20AC;˘ Je bent tweetalig (N/F). â&#x20AC;˘ Je bent gepassioneerd door media en reclame.

G R AT I S

M A G A Z I N E

ZONE02.BE

4/4 - 1/5/2012

G R AT U I T:

C I T Y,

&

S H O P P I N G

N°242

    

 

POPPY JAZZSOUNDS @ AB

DOORBRAAK VOOR DAISY

â&#x20AC;&#x2DC;Ik pas weer in mijn kleren!â&#x20AC;&#x2122;

R E S T O

    TIPS/CONSEILS Va Doux Vent 

Lichte keuken met Oost-Europese â&#x20AC;&#x2DC;touchâ&#x20AC;&#x2122;

The Cabin in the Woods  Horreur revisitĂŠe avec brio

AN LEMMENS EN EX SEAN

Closer dan ooit... DE PLANCKAERT-KINDJES

Zo groot geworden!

Aanbod

Interesse in deze of andere vacatures? Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.

We bieden je een job vol afwisseling binnen dĂŠ leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen die passen bij een bedrijf zoals het onze (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, deelname in de winst, bedrijfswagen en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.


035_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:40:12

VACATURE 14 APRIL 2012

35

BELGIË • NEDERLAND • FRANKRIJK • Z-AFRIKA

www.pmclub.be

Goed nieuws voor HR-managers die graag op de hoogte willen zijn. Word lid en geniet van onder meer: informeel en formeel netwerken professioneel up-to-date blijven mooie kortingen en voordelen nu gunstige lidmaatschapsvoorwaarden

03 287 00 29 info@pmclub.be

ERVAREN ASSESSMENT CONSULTANT - SELECTIE PSYCHOLOOG FUNCTIE: Binnen een team van selectieprofessionals die werken over de verschillende vestigingen, ben jij de inhoudsdeskundige voor het uitvoeren van selectie-, assessment- en evaluatie-opdrachten. Na een opleiding en inwerkperiode in onze methodologie ben je in staat om autonoom uiteenlopende projecten integraal voor jouw rekening te nemen. Voor een ruime waaier van sectoren en op diverse functieniveau’s omvat dit ondermeer interviews, psychometrisch testonderzoek, assessment centers of een combinatie van verschillende selectiemethodes. Je begeleidt de kandidaten doorheen de selectieprocedure tot en met het finale feedbackmoment. Vervolgens sta je in voor de analyse en interpretatie van de resultaten en voor de professionele schriftelijke en mondelinge rapportering en het eindadvies naar interne en externe klanten. PROFIEL: Voor deze vacature kijken we uit naar kandidaten met een Masteropleiding Psychologie én een relevante (aanloop-)ervaring in een gelijkaardige of aanverwante functie. Het inschatten, evalueren, analyseren en in kaart brengen van competenties en talent zitten je in het bloed. Je bent een gedreven professional met passie voor het vak én de vaste wil om je verder als expert te ontwikkelen. Je hebt een uitstekende mensenkennis en je verstaat de kunst om zowel mondeling als schriftelijk helder, creatief, overtuigend en treffend te communiceren. Je bent organisatorisch sterk, zelfstandig, sensitief, ondernemend en flexibel. Ook in stresserende omstandigheden (deadlines!) blijf je efficiënt en kwaliteitsgericht werken. Je bent taalgevoelig met minimaal een vlotte beheersing Nederlands-Frans-Engels.

COMMERCIEEL MEDEWERKER - TELEMARKETEER (Halftijds/Voltijds) FUNCTIE: Je ondersteunt onze Projectleiders-Consultants bij het actief uitbouwen van hun klantenportefeuille. Je bent mee verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van doelgerichte commerciële acties en staat in voor o.m.: teleprospectie en het vastleggen van ‘first contact meetings’ – planning, organisatie en administratieve opvolging van het afsprakenagenda – het verwerken, beheren en up-to-date houden van de commerciële database – marktopvolging, commerciële research en het genereren, opvolgen en signaleren van waardevolle salesleads. Je werkt nauw samen met het Consultants-team waar je ook op kan rekenen voor opleiding en coaching. PROFIEL: Voor deze veelzijdige en verantwoordelijke functie kijken wij uit naar enthousiaste en gemotiveerde kandidaten die ons kunnen overtuigen door hun persoonlijkheid, kennis en ervaring. Je bent creatief, vindingrijk en alert in het ‘spotten’ van commerciële opportuniteiten in een business-to-business omgeving (B2B). Je bent een assertief maar ook een tactvol en geïnspireerd communicator met een uitgesproken ‘doe-mentaliteit’, flair en klantgerichtheid. Je bent een resultaatsgericht doorzetter met voldoende administratieve bagage. Je bent handig met het internet en zijn (zoek)tools en je houdt van telefoneren! Goed op de hoogte zijn van het Vlaamse economische weefsel en zijn actoren is een sterke troef. Een uitstekende kennis van het Nederlands, parate kennis van het Engels en een praktische beheersing van het Frans vervolledigen jouw profiel.

AANBOD: Jouw inzet en talent worden gehonoreerd met een competitief salaris, aangevuld met interessante extra-legale voordelen. Je maakt deel uit van een gezond, groeiend en sterk toekomstgericht bedrijf dat zijn medewerkers naar waarde weet te schatten. INTERESSE? Geïnteresseerden solliciteren bij voorkeur online via www.searchselection.com Je kan ook mailen t.a.v. Mevr. Ilse Pierloot, i.pierloot@searchselection.com of bellen naar 03/248.29.40. Je mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van jouw kandidatuur.

VG.491/B

Personnel Managers Club

Search & Selection is een onafhankelijke HR-dienstenverlener met vestigingen te Antwerpen, Gent en Zaventem en buiten de landsgrenzen (Nederland, Frankrijk, Zuid-Afrika). Onze organisatie koppelt meer dan 30 jaar professionele ervaring aan een gepersonaliseerde aanpak, een toekomstgerichte visie en een doeltreffend gebruik van innovatieve technieken. HRdienstenverlening is meer dan ooit maatwerk. Met onze brede oriëntatie, onze specialisaties en een aangepast dienstenpakket mikken wij op de hoogste kwaliteit en het beste resultaat. Om onze ambities in evenwicht te brengen met onze groei, wensen wij ons team te Antwerpen te versterken met een M/V die het verschil kan maken in een functie als:


036_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:39:29

36

VACATURE 14 APRIL 2012


037_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:40:23

VACATURE 14 APRIL 2012

De juiste haven voor jouw talent Als sterk groeiende onderneming zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker (m/v):

Sales Manager Inside Staff Functie: Als rechterhand en back-up werk je nauw samen met de commercieel directeur en vorm je een dedicated team met een collega-sales manager. Je coördineert alle sales gerelateerde administratieve taken zoals contractbeheer, offertes, rapporteringen, agendabeheer, enz. Via een feilloze follow-up en goede interne en externe communicatie verzeker je een vlotte dienstverlening aan onze klanten en bouw je de bestaande business verder uit. De klantentevredenheid en de uitbouw van langetermijnrelaties staan hierbij 100% centraal. Daarnaast neem je ook de financiële opvolging van inkomsten, uitgaven, facturen en budgetten voor je rekening. Tot slot vertaal je de wensen van de klant steeds naar concrete to-do’s binnen de terminals en de organisatie in het algemeen. Profiel: Je hebt een hogere opleiding genoten, het liefst als industrieel ingenieur scheikunde of gelijkwaardig door ervaring. Je beschikt in elk geval over een ruime technische bagage en goede chemische product- en installatiekennis om zowel de klanten als je collega’s perfect te informeren. Dit combineer je bij voorkeur met een 3-tal jaar ervaring in een gelijkaardige technische omgeving. Je communiceert en presenteert uitermate vlot en dat doe je even graag in het Nederlands als het Engels. Je bent commercieel ingesteld en kunt goed onderhandelen en overtuigen. Verder ben je een kei in administratie en organisatie en werk je graag in team.

Oiltanking Stolthaven Antwerp nv biedt je een aangename werkomgeving in het kloppend hart van de Antwerpse haven. Je komt terecht in een enthousiast team en kunt rekenen op een afwisselende en boeiende job. Je krijgt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. extralegaal pensioenplan, overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering en verzekering aanvullend inkomen bij langdurige ziekte of invaliditeit.

Gelegen in het noorden van de Antwerpse haven maakt Oiltanking Stolthaven Antwerp nv deel uit van een internationale groep met wereldwijd 72 vestigingen. We zijn gespecialiseerd in de opslag en behandeling van vloeistoffen zoals chemicaliën, vloeibare gassen en petroleumproducten.

Interesse? Stuur je motivatie en cv vóór 22 april 2012 naar Oiltanking Stolthaven Antwerp nv, t.a.v. de HR-afdeling, Scheldelaan 450, 2040 Antwerpen of mail naar willy.van.mullem@oiltanking.com en stefanie.huybrechts@oiltanking.com

Surf naar www.signumhrm.be

en bekijk onze advertenties! SGS

SOVITEC

INTERNATIONAL TECHNICAL COMMERCIAL RESPONSIBLE Fleurus

2 INGENIEURS Antwerpen

2 INGÉNIEURS Bruxelles

EXECUTIVE ASSISTANT Fleurus

Crosby

BP

PRODUCTIE-INGENIEUR

OPERATIONS MANAGER

SUPPLY CHAIN MANAGER

Putte

Antwerpen

Heist-op-den-Berg

TEAM LEADER SUPPLY PLANNING

De HIFFERMAN GROEP - RELEX

ACCOUNT MANAGER

Antwerpen

Aartselaar

JUDO

INTERIEURARCHITECT/ PROJECTMANAGER

JUNIOR SALES REP West-Vlaanderen

Bel ons gerust indien je over één of meerdere functies wil overleggen: 015/45 09 60. Uiteraard vind je uitgebreidere beschrijvingen op www.signumhrm.be

Aartselaar Onze adressen: info@signumhrm.be en Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455E, 2800 Mechelen

37


038_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:40:41

38

VACATURE 14 APRIL 2012

“Laat je talent bloeien als nooit tevoren” Hanne - Sp ponsoring & Direct Marketing Manager

Kies voor een job bij Concentra Media om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega. Jij kan bij ons geschiedenis schrijven! Want Concentra is een sterk multimediabedrijf dat zich onderscheidt door het verenigen van traditie, zin voor innovatie en vakmanschap. We zijn succesvol door ons in het hart van onze doelgroepen te plaatsen met klinkende namen in kranten, magazines, radio, tv, websites,… Jij krijgt als gedreven en klantgericht talent alle kansen om je te ontplooien in de boeiende wereld van de media!

Wij zijn op zoek naar m/v:

Connecting communities.

Eindredacteur regio

Een accuraat persoon die graag werkt aan de teksten van de krant van morgen.

Direct Marketeer

Een dynamische marketeer die onze werving en behoud communicaties opzet.

2 Account Managers (Limburg & Vlaams-Brabant)

Een gedreven persoon die ons klantennetwerk verder wil onderhouden en uitbouwen.

Online marketeer

Een marketeer die online acties bedenkt en uitwerkt voor onze diverse websites.

Account Manager Gazet van Antwerpen

Een geboren verkoper die zorgt voor de verkoop van advertenties in onze regio.

Art Director

Een creatieveling die instaat voor de grafische uitwerking van marketingacties en -campagnes.

2 Sales Support Officers (Antwerpen of Hasselt)

Een administratieve duizendpoot die de advertentieorders van A tot Z opvolgt en beheert.

Market Researcher

Een analytisch persoon die zorgt voor de verdere uitbouw van de kennis van onze klanten, markten, merken en producten.

Product Manager Research & Online

Een analytisch persoon die zorgt voor de B2B positionering van onze producten, met een focus op online De volledige functieomschrijvingen vind je terug op onze website: www.werkenbijconcentra.be

Aanbod:

Meer weten?

Je komt terecht in een vooruitstrevend mediabedrijf waar openheid, dynamiek, ondernemerschap en samenwerking voorop staan. Wij bieden je een boeiende functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.

Solliciteer online via www.werkenbijconcentra.be of stuur je motivatiebrief en CV naar je.kandidatuur@concentra.be of Concentra Media, t.a.v. Ellen Empsten, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen.


039_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:41:18

VACATURE 14 APRIL 2012

VLERICK AWARD 2012

CHOOSE  Hedwig De Meyer Stageco

 Ivo Marechal H.Essers

 Chris Van Doorslaer Cartamundi

 Wilfried Vancraen Materialise

Vlerick Award recognises those leaders who guided their company to the international top within their sector, with sustainable results.

Who will win this prestigious business award?

Vlerick Award 2012

YOU CHOOSE. Choose now online at www.vlerickalumni.com or choose live on 22 May.

All information and registration via www.vlerickalumni.com

Your choice made possible, thanks to the support of our partners. Communication Partners

Event Partners

39


040_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:42:55

40

VACATURE 14 APRIL 2012

Dit is Wim. Wat hij doet moeten we u niet uitleggen.

Volgens ons loopt hij warm voor autoâ&#x20AC;&#x2122;s en testritten. Een passie die hij meeneemt naar het werk, want als geheim wapen van Autozone.be kan hij zich daar perfect uitleven. Kan jij met evenveel passie als Wim je job als account manager vervullen? Hij overtuigt dagelijks onze partners om te adverteren op Autozone.be. Een makkelijke job? Neen. Een job met weinig pk? Allesbehalve. Een uitdagende en afwisselende job? Dat zeker. Haalbaar? Als je enkele jaren ervaring hebt, passie voor media en de juiste instelling, dan ben jij de volgende account manager waar naar we op zoek zijn. Surf razendsnel naar www.persgroep.be/jobs.

Letâ&#x20AC;&#x2122;s

talk


041_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:43:11

VACATURE 14 APRIL 2012

41

AGO INTERNATIONAL Brussel – Gent – Kortrijk

rekruteert toptalent voor diverse topbedrijven: Textiel

Voeding

Junior Area Sales Manager (Europese Markten)

Logistiek Manager Wielsbeke

Waregem – Wielsbeke

Assistant Accountant Ieper

Bediende Expeditie Wielsbeke

Inkoopmanager Waregem-Kortrijk

Plant Manager Moeskroen

Adjunct Business Unit Manager West-Vlaanderen

Quality Manager Moeskroen

Sales Assistant (goede talenkennis) Groot-Kortrijk

Chemie

Energie

Technical Sales Assistant Projectafdeling Harelbeke

Junior Business Developer (perfecte kennis Frans)

Key Account Manager Retail Frankrijk Rijsel

Kortrijk

Commercieel Directeur Antwerpen Projectleider R&D Afdeling Harelbeke

Metaal

Juridisch

Calculator Full Scope Projecten Harelbeke

Bedrijfsjurist – Fiscalist (met ervaring) Brugge

Productieassistent betonijzer Moeskroen Stabiliteitsingenieur Harelbeke

Bouw

Distributie

Allround Commercieel Administratief Bediende Kuurne Calculator – Aankoper Moeskroen

Trade Marketeer Kortrijk

Conducteur – Werfleider fl nutsleidingen

Technical Sales Support Aalst

West- en Oost-Vlaanderen

Projectcoördinator (intern of extern) Waregem Werfleider fl (ervaring in wegenis- en rioleringswerken) Bachelors & Masters Bouwkunde 2012

Finance & Administration Manager West-Vlaanderen

West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen

Technisch Directeur West-Vlaanderen

Agro-Industrie

Accountancy

IT Programmeur – Analist (RPG IV) Ooigem

Ervaren Accountant – dossierbeheerder Kortrijk

Investeringsgoederen

Bedding Junior Sales Manager Europese markt

Account Manager Vlaanderen

Antwerpen – Kempen

INTERESSE? Stuur uw cv naar info@ago.bz Voor meer info over deze of andere functies, surf naar www.ago.bz of bel naar Brussel

+32 (0)2 511 20 00 +32 (0)473 24 45 01

Gent

+32 (0)9 281 13 86 +32 (0)478 44 80 36

Kortrijk

+32 (0)56 22 80 64 +32 (0)473 24 45 01

VG.46/B0 - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Immobiliën

West-Vlaanderen


042_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:47:53

42

VACATURE 14 APRIL 2012

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT DIRECTEUR

PROVINCIE LIMBURG

DIRECTEUR-DIENSTHOOFD

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

22 2

INGENIEURS

ACCOUNT MANAGER

AUTOZONE.BE

ACCOUNT MANAGER

VAN MEEUWEN

ACCOUNT MANAGER GAZET VAN ANTWERPEN

CONCENTRA MEDIA

COMMERCIEEL MEDEWERKER-TELEMARKETEER

SEARCH & SELECTION

DIRECT MARKETEER

CONCENTRA MEDIA

FIELD MANAGER VLAANDEREN

40 VAN DER VELDE GROEP

43 38

SEARCH & SELECTION

35

SEAN EUROP

VAN DER VELDE GROEP

43

KEY ACCOUNT MANAGER

MYDIBEL

AGO INTERNATIONAL

28

MANAGER FONDSENWERVINGSCAMPAGNES

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

45

ONLINE MARKETEER

CONCENTRA MEDIA

38

PRODUCT MANAGER

CONCENTRA MEDIA

38 34

38

2 WERFLEIDERS

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

SALES MANAGER

DE PERSGROEP PUBLISHING

3 STUDIE-INGENIEURS

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

SALES MANAGER INSIDE STAFF

OILTANKING STOLTHAVEN

ADJUNCT-ADVISEUR (COORD.WATERBEHEER)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

2

SALES TALENT

JET IMPORT

ADJUNCT-ADVISEUR (RUIMTELIJK PLANNER)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

2

SHOPMANAGER

ZEB

33

COORDINATOR VERKEER EN MOBILITEIT

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

VERKOOPSMEDEWERKERS

ZEB

33

COORDINATOR-EXPERT MOBILITEIT

STAD GENT

JOBPUNT VLAANDEREN

26

DISTRICTCHEF

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

INGENIEUR INVESTERINGEN

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

INGENIEUR-DIENSTHOOFD

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

MANAGER BOUWPROJECTEN & MASTERPLAN

AZ NIKOLAAS

PROJECTINGENIEUR ELEKTRIC.EN MECHANICA

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

PROJECTLEIDER/DIENSTKRINGINGENIEUR

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

VERANTW.VL.TUNNEL-CONTROLECENTRUM

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

26

2 33

TECHNIEK & PRODUCTIE 2 OPERATOREN

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

3 WERFCONTROLEURS EM

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

5 WERFCONTROLEURS

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

DIENSTHOOFD PRODUCTIE EN TOEVOER

VL.MAATSCH.WATERVOORZIENING

JOBPUNT VLAANDEREN

25

GESPECIALISEERD ELEKTRICIEN

VL.MAATSCH.WATERVOORZIENING

JOBPUNT VLAANDEREN

25

PROJECTONTWERPER

MOW MARITIEME TOEGANG

JOBPUNT VLAANDEREN

20

TECHNISCH DESKUNDIGE (CEL HANDHAVING)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

TECHNISCH MEDEWERKER BRANDWEERSCHOOL

PROVINCIE LIMBURG

TEKENAAR

VL.MAATSCH.WATERVOORZIENING

JOBPUNT VLAANDEREN

25

TOEZICHTER

VL.MAATSCH.WATERVOORZIENING

JOBPUNT VLAANDEREN

25

2 24

37 AGO INTERNATIONAL

29

HR MANAGEMENT ADVISEUR

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

VERANTWOORDELIJKE HUMAN RESOURCES

GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

2 32

CONSULTANCY ASSESSMENT CONSULTANT

SEARCH & SELECTION

BUSINESS CONSULTANTS

ATOS CONSULTING

CONSULTANTS

TRIFINANCE

UNIVERSITAIR TALENT

ALTIOR

SEARCH & SELECTION

35 27 46

ALTIOR

33

JURISTIEK ADJUNCT-ADVISEUR (JURIST)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

JURIST

AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING JOBPUNT VLAANDEREN

20

2

JURIST

VL.MAATSCH.WATERVOORZIENING

JOBPUNT VLAANDEREN

25

BUSINESS ANALYST

MYDIBEL

AGO INTERNATIONAL

28

BUSINESS ANALYSTS

ATOS CONSULTING

DOSSIERBEHEERDER

AGENTSCHAP LANDBOUW EN VISSERIJ

FINANCIテ起

REDACTIE & COMMUNICATIE EINDREDACTEUR REGIO

CONCENTRA MEDIA

38

ONDERZOEKSADVISEUR INTERNAT.FONDSEN

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

45

SALES & MARKETING

27 JOBPUNT VLAANDEREN

22

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE VERANTWOORDELIJKE AANKOOP

FORREZ BANDEN

RUDY VUYLSTEKE

31

ADMINISTRATIE www.velde.be 2 ACCOUNT MANAGERS HEBBES

CONCENTRA MEDIA

2 BUSINESS DEVELOPERS

CHEOPS TECHNOLOGY

2 SALES SUPPORT OFFICERS

CONCENTRA MEDIA

3DE VERANTWOORDELIJKE

ZEB

ACCOUNT MANAGER

DE PERSGROEP PUBLISHING

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

INVENTI

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FONCIA

31

BEHEERDER/SYNDICUS

FONCIA

31

38

ANDERE

31

BELEIDSCOORDINATOR

STAD DIKSMUIDE

38

ERFGOEDCOORDINATOR COLLECTIES

STAD LEUVEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

33

TUNNELTOEZICHTER

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

21

34

VESTIGINGSVERANTWOORDELIJKE

STAD LEUVEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

33


043_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 19:43:19

VACATURE 14 APRIL 2012

43

Sean Europ NV is een verzekeringsplatform dat gecreëerd werd om een totaal nieuw concept op de Belgische financiële markt te lanceren, namelijk een overlijdensbijstand. Deze overlijdensbijstand ondersteunt nabestaanden op emotioneel, juridisch en organisatorisch vlak. Voor de volgende functie zijn wij op zoek naar gemotiveerde kandidaten (m/v):

Field Manager Vlaanderen Na een gedegen opleiding en een korte inwerkperiode stelt u uw eigen team van agenten samen, waarbij u op professionele ondersteuning en tools van de organisatie mag rekenen. Dankzij de opgedane ervaring en uw uitstekende managementskills, weet u uw nieuwe team te coachen en begeleiden. Ook opleidingen geven is onderdeel van uw takenpakket. In samenspraak met het managementteam zet u de commerciële lijnen verder uit. U rapporteert aan de General Manager.

Erkenning VG.665/B

Uw profiel • Commerciële flair, doe-mentaliteit, sterk karakter • Uitstekende managementcapaciteiten • Bachelor werk- en denkniveau • Pioniersmentaliteit

Wat biedt Sean Europ? • Degelijk opleidingsprogramma • Mooie doorgroeimogelijkheden • Korte communicatielijnen • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Geïnteresseerd? Reageer dan via www.velde.be. Voor meer informatie betreffende deze vacature met referentienummer SEAN122 kunt u contact opnemen met Koen Mathijssen, telefoon 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.seaneurop.com

Van Meeuwen Special Lubricants N.V. (onderdeel van de Van Meeuwen Groep) is dé specialist op het gebied van smeermiddelen in de industrie. Deze innovatieve organisatie is de totaalpartner voor klanten in de food- en non-foodindustrie met een uniek serviceniveau. De organisatie levert een breed producten- en dienstenpakket, zoals Het Concept van Smeerbeheer®, dat klanten modulair kunnen afnemen. Van Meeuwen is opgericht in 1934 en bewerkt met ruim 50 professionals de Benelux vanuit haar locaties in Aalst en Weesp (NL).

Account Manager Na een uitstekende opleiding bent u omzetverantwoordelijk voor de regio Brussel, Wallonië, West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De functie is een mix van acquisitie van nieuwe klanten en het uitdiepen van bestaande relaties. U bent in staat de meerwaarde van de Van Meeuwen Groep te vertalen naar klantspecifieke voordelen, waarbij het uw uiteindelijke doelstelling is een zo breed mogelijk producten- en dienstenpakket aan te bieden. Uw gesprekspartners variëren van hoofd technische dienst tot beleidsbepalende technische managers op directieniveau. U rapporteert aan de Business Unit Manager en werkt vanuit een home office.

Erkenning VG.665/B

Uw profiel: • Commercieel/technische buitendienstervaring (B2B) • Bachelor werk- en denkniveau • Ambitieus, oplossingsgericht, overtuigingskracht • Uitstekende kennis van de Nederlandse en Franse taal

Van Meeuwen heeft veel te bieden! • Hecht team van gepassioneerde specialisten • Hoogwaardige producten, toonaangevende organisatie • Zelfstandige functie met eigen verantwoordelijkheid • Opleidings- en groeimogelijkheden

Wilt u alles gesmeerd laten verlopen? Reageer dan via www.velde.be. Meer informatie over deze functie (VMS122)? Neem contact op met Koen Mathijssen of Veronik van Landeghem (03/369 11 61). Kijk ook eens op www.vanmeeuwen.com


044_GPV1QU_20120414_VMGHP_00.pdf; Apr 12, 2012 20:48:06

44

VACATURE 14 APRIL 2012

COLOFON

GEZONDHEID CLUSTERMANAGER MEDISCH-TECHN.DIENSTEN

AZ NIKOLAAS

33

CREATIEVE BEROEPEN ART DIRECTOR

CONCENTRA MEDIA

38

LAY-OUTER REDACTIE

DE PERSGROEP PUBLISHING

32

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING AFDELINGSHOOFD JEUGD EN STUDENTEN

STAD LEUVEN

DESKUNDIGE DIENST WELZIJN

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

23 2

ICT & INTERNET ARCHITECTS

ATOS CONSULTING

27

DEVELOPERS

ATOS CONSULTING

27

EXPERT WINDOWS CLIENT HARD-EN SOFTW.

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

45

FUNCTIONAL & TECHNICAL ANALYSTS

ATOS CONSULTING

27

PROJECT MANAGERS

ATOS CONSULTING

27

SAP BUSINESS ANALYSTS

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

45

SAP-CONSULTANTS

ATOS CONSULTING

27

SERVICE DELIVERY MANAGERS

ATOS CONSULTING

27

SOFTWARE ARCHITECT/PROJECTLEIDER

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

45

SOLUTION MANAGERS

ATOS CONSULTING

27

SR.ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

45

SYSTEEMBEHEERDER IAM

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

45

SYSTEM & NETWORK ENGINEERS

ATOS CONSULTING

27

TECHNISCH DESKUNDIGE (APPLIC.BEHEER)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

2

ONDERWIJS & OPLEIDING INSTRUCTEUR BRANDWEERSCHOOL

PROVINCIE LIMBURG

24

PEDAGOOG

PROVINCIE LIMBURG

24

RESEARCH & DEVELOPMENT ADVISEUR EUROPESE ONDERZOEKSPROJECTEN

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

45

MARKET RESEARCHER

CONCENTRA MEDIA

38

ONTHAAL & SECRETARIAAT DESKUNDIGE LOKET BURGERZAKEN

STAD LEUVEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

Algemeen directeur Christophe Glorieux Adjunct algemeen directeur Fabrice Dekerf Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia Debeuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte Redactie Redactiedirecteur: Marian Kin (voor Kinco) Hoofdredacteur magazine Filip Michiels Redactiechef online Evelien Maes Redactie Erik Verreet, Dominique Soenens, Sara De Sloover, Steven Heyse, Magali Henrard 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann LemaĂŽtre, Rafal Naczyk, Sam De Kegel Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe, Mary-Ann Vanderpoorten Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Kim Tosseyn, Dimme Vanderstappen, Dave Cools, Karen Sereis, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Sales Assistants Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Julie Van de Voorde, Younes Caro, Hilde Vanden Driessche, Charline Heirbaut, Mireille Daeninck 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Communications & Distribution Manager Frederik Welslau Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) b2b Product Manager Florence Collard b2c Product Manager Ward Meremans Client Production Liesbeth Teugels, An Gargouri Support & Test Engineer Peter Ginis Web front-end Robin Stroobants, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster, Ahmed Ouarzazi Web Development Bart Vanderstukken, Benny Lootens, Ruben Decleyn Communities Searcher Ran Van Der Vurst Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker


003_GPV2QU_20120414_VMGCV_00.pdf; Apr 11, 2012 11:54:06

Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee? Voor KU Leuven Research & Development

ADVISEUR EUROPESE ONDERZOEKSPROJECTEN

VBA201208

KU Leuven Research & Development (LRD) is de dienst voor kennis- en technologietransfer van de Associatie KU Leuven. LRD ondersteunt onderzoekers in hun interactie met de bedrijfswereld en de valorisatie van hun onderzoeksresultaten. Wij zijn momenteel op zoek naar een adviseur binnen het team verantwoordelijk voor de contractopvolging van onderzoek gefinancierd door de Europese Commissie. Deze persoon zal onderzoekers adviseren en begeleiden bij EU-onderzoeksprojecten.

Voor de Dienst Onderzoekscoördinatie

ONDERZOEKSADVISEUR INTERNATIONALE FONDSEN VBE201207 De Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) is de motor voor een stimulerend klimaat en een beleid voor onderzoek aan de Associatie KU Leuven. Wij zoeken een collega met postdoc-ervaring die de onderzoekers informeert, stimuleert en begeleidt bij het voorbereiden van onderzoeksaanvragen in het kader van Europese en internationale programma’s, zoals het Europees Kaderprogramma.

Voor het Leuvens Universiteitsfonds

MANAGER FONDSENWERVINGSCAMPAGNES VBE201204 Het Leuvens Universiteitsfonds (LUF) is het centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven. Het adviseert externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van UZ Leuven, bedrijven, organisaties e.a. die een gift wensen te doen aan één van de vele projecten inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, logistieke infrastructuur of erfgoed. Wij zoeken een gemotiveerde en ernstige collega die zich thuis voelt in een dynamisch en gespecialiseerd team, die instaat voor het coördineren, aansturen en beheren van de Fondsenwervingscampagnes die worden opgezet.

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures

KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Voor ICTS, de centrale IT-dienst van de KU Leuven

SAP BUSINESS ANALYSTS VBE201208 SR. ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP VBF201207 ICTS heeft een team van meer dan 70 gedreven SAP-professionals. Wij werken projectmatig aan het verder automatiseren van de administratieve toepassingen van de KU Leuven en geassocieerde instellingen. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en releases van SAP op de voet en ondersteunen de administratieve processen, ingedeeld volgens 9 functionele domeinen. We zijn op zoek naar mensen met ervaring in één of meerdere SAP-modules: CRM, MM, SD, FI, …

SOFTWARE ARCHITECT / PROJECTLEIDER VOOR ENTERPRISE SEARCH VBF201214 De hoeveelheid informatie die door KU Leuven-medewerkers aangemaakt en geraadpleegd wordt, neemt steeds toe. Om deze gegevens efficiënt te ontsluiten, is het nodig over de systemen heen een zoekomgeving ter beschikking te stellen. We zoeken een software architect om de “enterprise search”-omgeving mee uit te bouwen.

SYSTEEMBEHEERDER IAM

VBF201209

Aan de Associatie KU Leuven studeren meer dan 80.000 studenten en werken meer dan 15.000 personeelsleden. Daarnaast heeft de associatie contacten met duizenden externen. Om de identiteiten en het toegangsbeheer voor al deze personen te beheren zet ICTS een associatiebrede IAM- (Identity and Access Management) en AAI(Authentication and Authorisation Infrastructure) infrastructuur op.

EXPERT WINDOWS CLIENT HARDEN SOFTWARE DEPLOYMENT, MONITORING EN MANAGEMENT VBF201216 Binnen ICTS beheert een back-office team van 5 IT-client experts de managementinfrastructuur voor meer dan 2000 pc-clients. Deze infrastructuur, gebaseerd op Microsoft- (AD, MDOP, SCCM, AppV) en VMWare-technologie, dient verder te worden uitgebouwd, geoptimaliseerd en geactualiseerd. Daartoe moet het bestaande team op korte termijn versterkt worden met een gedreven expert met een passie voor client hard- en software deployment, virtualisatie, monitoring en management in een Windows-omgeving.


004_GPV1QU_20120414_VMGCV_00.pdf; Apr 11, 2012 11:41:55

I AM TRIFINANCE Competence Center Manager Controlling & Reporting TriFinance

Join me!

Als ondernemer en avonturier, voel ik me volledig thuis bij TriFinance. Ik kan ownership nemen en zelfstandig mijn projecten aanpakken binnen de financiële departementen van onze klanten. Wat mij motiveert om ’s morgens op te staan? Dat ik samen met de klant verder kan bouwen aan een puzzelstuk dat past binnen een groter geheel. Het is voor mij een uitdaging om de klant een andere invalshoek te kunnen bieden en out of the box mee te denken. Zo kunnen we samen op een creatieve manier een oplossing vinden. Ik ben Leen D’haeyer, Competence Center Manager Controlling & Reporting bij TriFinance. Ben jij ook TriFinance? Neem dan snel contact op met ons! We zijn op zoek naar ondernemende consultants in finance. www.trifinance.be/leendhaeyer

De zondagavond-blues  

Die mix van stress, melancholie en onrust die u aan de vooravond van een nieuwe werkweek voelt opkomen: bijna iedereen heeft er wel eens las...

De zondagavond-blues  

Die mix van stress, melancholie en onrust die u aan de vooravond van een nieuwe werkweek voelt opkomen: bijna iedereen heeft er wel eens las...

Advertisement