Page 1

001_GPV2QU_20120407_VMGCV_00.pdf; Apr 04, 2012 14:46:17

Vacature. voor m/v met talent

07.04

MAANDAG VAN IVO BELET, WAARNEMER TIJDENS VERKIEZINGEN IN MYANMAR

ACTUA DIPLOMA HALEN OP DE WERKVLOER, EEN NIEUWE TREND?

13.311 JOBS OP VACATURE.COM

RELIGIE op de werkvloer EXCLUSIEF VACATURE-ONDERZOEK BIJ 2.481 M/V

79%

wil geen godsdienst op het werk

78%

tegen gebedsruimtes op de werkvloer

1 OP 3

verandert van job bij nog meer religie


002_GPV1QU_20120407_VMGCV_00.pdf; Apr 04, 2012 11:16:25

Atos is an international information technology services company with annual 2011 proforma revenue of EUR 8.5 billion and 74,000 employees in 42 countries. Serving a global client base, it delivers hi-tech transactional services, consulting and technology services, systems integration and managed services. With its deep technology expertise and industry knowledge, it works with clients across the following market sectors: Manufacturing, Retail, Services; Public, Health & Transports; Financial Services; Telecoms, Media & Technology; Energy & Utilities.

Our company culture is created every day by all of

We are currently looking for Project Managers,

the self-motivated, committed professionals who

Business Analysts, Functional & Technical Analysts,

work here. We don’t pin lists of values on the wall.

Developers, Service Delivery Managers, Solution

They’re expressed in the way we work, with each

Managers, Architects, System & Network Engineers,

other and with our clients.

SAP-Consultants & Business Consultants for Atos

Do you want to become part of our team?

Consulting.

Your business technologists Powering progress


001_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:38:22

01

Stand Punt door Marian Kin

Stress en welvaart Zal ik u een van de succesrecepten van onze online redactie verklappen? Zoals alle journalisten willen we natuurlijk graag

Op de eerste rij in MyanMar 03 GOd (ziet u) Op de werkVlOer 04

dat onze artikels gelezen worden. En dat lukt ons bijzonder goed als het woordje ‘stress’ voorkomt in de titel. Zoiets komt niet zomaar uit de lucht vallen. We gaan met zijn allen gebukt

Ivo Belet speelde maandag voor waarnemer tijdens de

Tegen 2030 telt ons land 1.149.000 moslims, ofwel

onder stress op het werk. En we geloven bovendien dat het al-

verkiezingen in Myanmar. Met verbazing keek hij naar

10,2% van de bevolking. Komt er ruimte voor (meer) reli-

leen maar erger zal worden de komende vijf jaar. Dat blijkt uit

de grote bocht die het militaire regime lijkt te maken.

gie op de werkvloer? Moeten bedrijven het dragen van de

recent onderzoek van het Europees Agentschap voor Veilig-

Van repressie naar vrije meningsuiting. Al blijft het euro-

hoofddoek toestaan ? 2.481 Belgen geven hun mening.

heid en Gezondheid op het Werk bij meer dan 35.000 Europe-

parlementslid op zijn hoede.

Ongecensureerd.

anen. In ons land maken meer dan 4 op de 5 personen zich zorgen over een toename van werkgerelateerde stress. Ik hoor heel wat vrienden en kennissen zuchten dat de werkdruk blijft stijgen. Dat ze altijd meer moeten doen met minder.

“Het vet is al jaren van de soep, maar tegelijkertijd werken we in een veeleisende omgeving die razendsnel verandert.”

ClOSed Alleen met mijn vrienden

VrOuwen delen enkel Met Vrienden

Tijdens de vorige crisis hebben veel bedrijven serieus ge-

Haal een diplOMa in 10 uw eiGen bedrijf

snoeid in de jobs en de budgetten. De adempauze tussen de

12

crisis van 2008 en de huidige was té kort om terug buffers op te bouwen. Het vet is al jaren van de soep, maar tegelijkertijd werken we in een veeleisende omgeving die razendsnel verandert. Onze bedrijven en werknemers kunnen niet anders

Niets te verbergen, alles te beschermen. Dat is de

Ooit de diplomaboot gemist? No worries. Bedrijven

gouden regel voor wie op sociale media vertoeft.

gaan in zee met hogescholen en bieden hun werk-

dan de concurrentie aangaan met landen die veel minder te

Uit onderzoek blijkt nu dat we onze privacy meer be-

nemers steeds vaker de kans om alsnog een officieel

lijden hadden onder die crisis, of waar werknemers veel min-

schermen. Vooral vrouwen delen info enkel met vrienden.

diploma te behalen. Op voorwaarde dat ze bereid zijn

der goed beschermd zijn dan wij.

om te studeren in hun vrije tijd. Nobel, toch?

Paradoxaal genoeg loopt de hele discussie over de hervorming van de index en ons te rigide arbeidssysteem hiermee parallel. Werkgevers denken twee keer na vooraleer ze nieuwe mensen aanwerven. Om de haverklap gaan de lonen automatisch omhoog door de hoge inflatie. Ondertussen kampen diezelfde bedrijven met omzetcijfers die zwaar onder druk staan. Cynisch toch allemaal? Natuurlijk zijn die automatische in-

rubrieken GespOt salariswatcHer junkbOx cOluMn an Olaerts Vacature.cOM

Kijk verder in dit nummer voor boeiende uitdagingen bij:

10 11 14 15 15

Cheops Technology,

raphaël coppens, opmeter bij bouwbedrijf

heel sociale maatregelen, waar we allemaal belang bij hebben. Sociaal ja, tot de andere kant van die medaille zichtbaar wordt. Want met al die bescherming worden hoe langer hoe meer werknemers geconfronteerd met een tekort aan colle-

Katholieke Universiteit Leuven,

ga’s en budgetten. Bijgevolg gaan ze hoe langer hoe meer ge-

Jet Import, Agentschap Wegen

economische crisis, bedreigt onze welvaart en welzijn meer

en Verkeer, Mydibel

cussie over onze competitiveit opnieuw op de agenda komt.

abOnnees Van de tijd, de MOrGen, Gazet Van antwerpen en Het laatste nieuws OntVanGen Vacature autOMatiscH bij Hun krant.

VMG-20120407_01_INHOUD.indd 1

dexaanpassing en die ontslagbescherming op het eerste zicht

bukt onder stress. Dat alles, in combinatie met een Europese dan ooit. Het is dus (een klein beetje) goed nieuws dat de dis-

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt

5/04/12 17:36


002_GPV2QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 19:16:52

2

VACATURE 7 APRIL 2012

VIA VACATURE. Eline Muyters, Verantwoordelijke Rekrutering & Selectie - IKEA

Tamara Verbart, Afdelingsmanager Kassa - IKEA

Tamara Verbart werd onlangs door Eline Muyters aangeworven bij IKEA als Afdelingsmanager Kassa. Tamara vond haar nieuwe uitdaging via Vacature.com. Geen wonder, want met permanent meer dan 13.000 jobs op maat is het aanbod nergens groter. “ Tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe job heb ik uiteraard Vacature.com ingeschakeld, niet alleen voor het jobaanbod maar ook omwille van het advies en de verschillende tests. Zo ben ik bij IKEA terechtgekomen, een bedrijf en omgeving die me helemaal liggen. Met toffe, enthousiaste collega’s en een leuke sfeer. Maar ook met tal van opleidingsen ontwikkelingsmogelijkheden die me toelaten verder te groeien, net als het bedrijf.” Bent u zelf ook toe aan een nieuwe uitdaging? Neem uw toekomst in handen op Vacature.com


003_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:38:34

00 03

foto Paula Bronstein i GettYiMaGes

Maandag van

Ivo Belet (CD&V) evalueerde maandag als waarnemer de tussentijdse parlementsverkiezingen in Myanmar.

Ivo Belet, europarlementslid

ning van mijn hotel zie ik dat de gesprekken naar het

Na een veel te korte nacht word ik wak-

We laden onze spullen in en rijden in overjaarse

ker in mijn hotel in Yangon, de grootste stad

taxi’s naar de Britse ambassade voor een vergadering met

van Myanmar. Gisteren heb ik samen met vijf

alle internationale waarnemers. Ook hier lijkt iedereen

andere Europese waarnemers toezicht gehou-

het erover eens te zijn dat de stemming eerlijk verlopen

Mijn fractievoorzitter belt me vanuit Brussel

den op het goede verloop van de parlements-

is, al hoor ik ook kritische stemmen: sommige waarne-

en samen overleggen we over een tekst met felicitaties

verkiezingen. Het was een bijzonder hectische

mers hebben problemen met kieslijsten vastgesteld, nog

voor winnaar Aung San Suu Kyi, maar ook met felici-

dag die startte om half zes ’s ochtends en van-

anderen mochten in een paar stembureaus niet binnen.

taties voor de autoriteiten omdat ze erin geslaagd zijn

nacht in de vroege uurtjes eindigde. Ik voel me

Toch kijk ik met verbazing naar de grote bocht die het mi-

de verkiezingen vrij te laten plaatsvinden. Op 23 april

allesbehalve uitgerust, maar sta toch op en

litaire regime nu lijkt te maken: twee jaar geleden was er

komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken

neem een verkwikkende douche.

geen sprake van vrijheid en waren mensen bang. Gisteren

bijeen om de situatie in Myanmar te evalueren en even-

Ik ontmoet mijn vijf collega’s aan het

buitenland me 10 dollar per minuut gekost hebben.

zeiden talloze burgers me open en onbevreesd dat ze voor

tueel de sancties op te heffen. Ik bel en mail met het se-

oppositieboegbeeld Aung San Suu Kyi gestemd hadden.

cretariaat van het Europese Parlement om een resolutie voor te bereiden die alvast oproept om ze te schrappen.

ontbijt voor een eerste stand van zaken. In heel Myanmar zijn in totaal 150 waarnemers uit

Ik vertrek voortijdig uit de ambassade, stap in

verschillende werelddelen. Onze Europese de-

een tot op de draad versleten taxi en rij in een rotvaart

In de bar van het hotel handel ik mijn mails af

legatie van zes is zo beperkt omdat we pas zeer

terug naar mijn hotel. Daar kan ik met een vaste lijn

uit mijn thuisstad Hasselt waar ik in de gemeenteraad

laat toestemming gekregen hebben van de mi-

naar het buitenland bellen en raak ik af en toe online.

zit. Nadien trek ik Yangon in en bezoek ik een schitte-

litaire machthebbers om de verkiezingen live te

Internationaal met de gsm bellen is hier een ware mar-

rende Boeddhatempel.

volgen. We zijn gisteren dan ook erg sceptisch

teling. Om half een word ik geïnterviewd door De och-

aan onze missie begonnen. Maar nu zijn we het

tend van Radio 1. Na het interview stromen de mails

Net voor sluitingstijd stap ik restaurant The

er allemaal over eens dat de verkiezingen vrij

binnen met aanvragen van andere media voor meer

Green Elephant binnen. Ik eet rijst met pikante kip.

goed georganiseerd en relatief eerlijk en open

interviews. De uren daarna bel ik met diverse tv- en

Anderhalf uur later keer ik terug naar het hotel en ga ik

verlopen zijn.

radiozenders en verschillende kranten. Op de reke-

doodop slapen. Jan Stevens •

VMG-20120407_03_MAANDAG VAN.indd 3

5/04/12 17:23


004_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:38:46

Coverstory

Exclusief: Vacature-onderzoek over religie op de werkvloer bij 2.481 Belgen

78%

tegen gebedsruimtes op de werkvloer

Heeft godsdienst een plaats op de werkvloer? Moeten bedrijven het dragen van hoofddoeken toestaan en speciale gebedsruimtes voorzien? Religie op het werk vormt af en toe voer voor felle discussie. Vacature voerde een enquête uit over dit thema en presenteerde de resultaten aan filosoof Etienne Vermeersch en Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum.

Eerste vaststelling: religie op de werkvloer zorgt vandaag voor niet veel conflicten. Slechts 10% geeft aan dat dat wel gebeurt. Ondanks de soms heftige discussies over hoofddoeken blijkt het dus nog wel mee te vallen. Naima Charkaoui: “Logisch. Mensen komen heel vaak pragmatisch tot oplossingen. Er zijn wel wrijvingen in beide kampen, maar 10% is een hoopgevend cijfer.” Etienne Vermeersch: “Het verrast mij ook niet. We leven in een geseculariseerde maatschappij waarin we van elkaar nauwelijks weten welke opvattingen de mensen hebben. Men praat daar weinig of niet over, zeker niet op het werk.” Charkaoui: “Vraag is: in hoeverre krijgen die mensen te maken met religie in hun werkomgeving? Het gaat om hoogopgeleiden, en die krijgen minder met mensen uit andere religies te maken omdat die laatste minder vaak hoogopgeleid zijn. Bovendien is onze arbeidsmarkt georganiseerd rond het christelijke geloof. Zes van de tien wettelijke feestdagen zijn katholieke feestdagen. Christenen moeten geen vrijaf nemen om naar de mis te gaan of Kerstmis te vieren. Moslims, joden en anderen moeten dat wel doen om hun geloof te belijden.” Vermeersch: “Christenen hebben het iets makkelijker, dat is waar. Ik ben er daarom voorstander van dat bedrijven een zekere soepelheid aan de dag leggen als het over feestdagen van moslims, joden, … gaat. Dat lijkt me niet zo problematisch.” 10% is een laag cijfer, maar in organisaties waar religie nadrukkelijker aanwezig is, zijn er meer conflictsituaties. In de gezondheidssector zegt 23% dat er al conflicten waren. Charkaoui: “Ik spreek zeker niet tegen dat er conflicten zijn. Maar je moet dat relativeren. Mensen hebben om heel wat redenen conflicten op het werk. Conflicten zijn er om aangepakt en opgelost te worden. 79% van de ondervraagden uit jullie enquête vindt dat er geen plaats is voor godsdienstbeleving op het werk. Dat is een hoog cijfer. Maar

VMG-20120407_04_CVRSTRY**indd.indd 4

5/04/12 17:12


005_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:38:58

05

< Onze opiniemakers:

het is niet omdat er problemen zijn dat je meteen

zou ik me daar ook tegen verzetten.”

ook godsdienst moet bannen op de werkvloer.”

Charkaoui:“U zegt dat ‘de indruk leeft’. Vraag is

Een overgrote meerderheid van de ondervraag-

gemaakt die niet kloppen. Iemand die een hoofd-

den vindt dat religie niet meer plaats moet krij-

doek draagt is niet per se fanatiek en heeft niet per

gen dan nu het geval is. Eén op drie ziet er zelfs

se bekeringsijver.”

Etienne Vermeersch, filosoof, opiniemaker en hoogleraar-emeritus,

of dat terecht is. Er worden veronderstellingen

een reden in om van job te veranderen, mocht

Vermeersch: “Het probleem is net dat er wél be-

dat toch gebeuren.

keringsijver is. Ik heb een bevriende moslima die

Charkaoui: “Ik denk vooral dat veel werknemers

geen hoofddoek draagt en haar nichtjes vragen

nog niet met religie te maken hebben gehad en

‘Tante, wanneer ga je nu een hoofddoek dragen?’”

een enorme angst hebben voor wat dat zal teweeg

Charkaoui:“Professor Vermeersch, er is bij alle le-

brengen. Een onterechte angst. Als je kijkt naar

vensbeschouwelijke groepen bekeringsijver, inclu-

bedrijven waar er op de werkvloer wel religieuze

sief de vrijzinnigen. Christenen hebben ook perfect

diversiteit is, merk je dat dat wel eens voor akke-

het recht om te betreuren dat minder mensen hun

fietjes of zelfs conflicten zorgt, maar die overwin

geloof belijden, en ze mogen inspanningen doen

je. Vaak is het angst voor verandering.”

om mensen dichter bij hun geloof te brengen.”

Vermeersch: “Voor mij is het duidelijk: wanneer religieuze toegevingen vanwege werkgevers be-

Vraag is of dat op de werkvloer moet gebeuren.

antwoorden aan individuele behoeften en vragen

Vermeersch: “Precies. Je kan je geloof te pas en te

van een werknemer, moet je daar open voor staan

onpas belijden. En volgens mij is het bedrijfsle-

en je gezond verstand gebruiken. Maar wanneer

ven een perfect voorbeeld van hoe je het te onpas

toegevingen gevraagd worden die uiteindelijk die-

kan belijden. Ik begin ook nooit over godsdienst

nen om een bepaalde religie te propageren, moet

op een familiefeest. Dat past niet, dat hoort daar

je de grens trekken. Een concreet voorbeeld: toen

niet. Iedereen mag ijveren voor zijn geloof, maar

er nog weinig moskeeën waren in Gent, hadden

wel op de juiste plaats.”

we aan de universiteit buitenlandse islamstuden-

Charkaoui: “Goed, maar het is niet door bepaalde

ten. Ik heb er toen mee voor gezorgd dat er een

groepen op de werkvloer te weren, dat je daar ge-

gebedsplaats aan de universiteit werd ingericht

zonder mee om gaat. Het gaat om grenzen trekken.”

voor hen. Iedereen was het daar mee eens, tot op het moment dat die gebedsplaats werd open-

Waar liggen die grenzen dan volgens u?

gesteld voor moslims van de stad, die liever naar

Charkaoui: “Je moet dat vooral situatie per situ-

daar kwamen dan naar de bestaande moskee.

atie bekijken. Maar het weigeren van bepaalde ta-

Toen ze daarom de gebedsplaats wilden uitbrei-

ken die essentieel zijn in een job of het weigeren

den, zei ik ‘nee’. Dat zou een plaats worden waar

van het aanvaarden van het gezag van een vrouw,

de islam aan de universiteit zou worden gepropa-

zoals in jullie enquête aangehaald wordt: dat gaat

geerd. Daar ligt de grens. Je moet nooit toegeven

te ver. Dat is een duidelijke grens voor mij.”

doceerde tot 1997 over wijsbegeerte en geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Gent. Trad ooit in in de Jezuïetenorde, maar verliet de orde kort erna en werd militant atheïst.

Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum, een koepel van 700 organisaties van ethnisch-culturele minderheden. Licentiate politieke & sociale Wetenschappen. Mengde zich in het verleden meermaals in het hoofddoekendebat.

Vacature-enquête over religie op de werkvloer bij 2.481 m/v Ik weet het niet

8%

13%

WN

Op de werkvloer moet er Ja 8% plaats zijn voor godsdien- 13% stige symbolen of godsdienstbeleving.

Neen

79%

Neen

79% Ik weet het niet

25%

Ja

42%

Neen

33%

welke godsdienst of ideologie.”

Wat met hoofddoeken, het meest besproken on-

Is weerstand tegen meer religie op de werkvloer

Vermeersch: “Ik ben op dat vlak een groot voor-

derwerp als het over religie op de werkvloer gaat? angst voor het onbekende, zoals mevrouw Char-

stander van de Koran. Er staat op verschillende

kaoui stelt?

plaatsen in de Koran dat God barmhartig is wan-

Vermeersch: “Nee, ik denk dat het vooral vrees

neer je geconfronteerd wordt met een situatie van

voor expansie is. Kijk naar de discussie over die

buitenaf waardoor je een bepaalde verplichting

In mijn organisatie zijn uitingen van religie al een bron van conflict geweest.

Neen

74% Ik weet het niet

Ja

17%

34%

moskee met minaretten in Zwitserland. In dat-

niet kan nakomen. Dat betekent: God zal het je

zelfde stadje staat een prachtige Sikh-tempel,

niet kwalijk nemen wanneer je geen hoofddoek

waar nooit iemand bezwaar heeft tegen gemaakt.

kan dragen. Wie daar heel fanatiek op staat, is in

Om de simpele reden dat niemand de indruk

strijd met de Koran. ‘God is barmhartig’ is veel be-

heeft dat Sikhs een godsdienst belijden die zich

langrijker dan al de rest wat in de Koran staat. Het

aan het uitbreiden is. Ze beleven hun eigen gods-

bewijs: er zijn moslimlanden waar vrouwen geen

Ik weet het niet

dienst, zonder zich op te dringen. Bij de islam

hoofddoek dragen. Op de Marokkaanse tv moet

leeft een andere indruk. Het is niet te loochenen

je met een vergrootglas zoeken naar vrouwen

12%

dat de islam aan expansie bezig is. Maar dat staat

met een hoofddoek. Je kan dus als bedrijf perfect

los van die godsdienst op zich: mochten fanatieke

vragen aan een werknemer om geen hoofddoek

Amerikaanse christenen zich hier verspreiden,

te dragen. Bovendien bestaat er in veel bedrijven

...

Vandaag is er in ons land geen duidelijk wetgevend kader rond godsdienstbeleving op de werkvloer. Daar is duidelijk nood aan.

Ik weet Ja het niet 10%

16%

aan een expansiedrang van uitingen van eender

VMG-20120407_04_CVRSTRY**indd.indd 5

Ja

Neen

49%

Ja

13%

Neen

76%

Een nadrukkelijke(re) aanwezigheid van religie in mijn organisatie zou voor mij een reden zijn om van werkgever te veranderen.

In mijn organisatie is het al voorgevallen dat collega’s het gezag van vrouwelijke leidinggevenden weigeren te aanvaarden.

5/04/12 17:12


006_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:39:11

Coverstory

“God zal het je niet kwalijk nemen wanneer je geen hoofddoek op de werkvloer kan dragen.” Etienne Vermeersch, filosoof

... een zekere dresscode. De meeste banken vragen dat de

dragen niet de kans in het bedrijf te werken of in alle

Het voorzien van een gebedsruimte vindt niet veel

mannen een das dragen. Wel, ik draag niet graag een

functies van het bedrijf te werken, zonder dat daar re-

genade bij de ondervraagden. 78% is er tegen.

das, maar als ik in een bank wil werken, moet ik een das

denen tegenover staan die zwaar genoeg wegen. We

Charkaoui: “Een gebedsruimte voorzien is voor mij

dragen. Dat is duidelijk.”

aanvaarden wel beperkingen, bijvoorbeeld sommige

zeker niet altijd een must. Maar op heel wat werk-

bedrijven vragen een bepaald type hoofddoek of een

vloeren wordt dat heel pragmatisch bekeken, in die

Mevrouw Charkaoui, getuigt het dragen van een

hoofddoek met bedrijfslogo. Meestal zijn mensen ook

zin dat er een lokaal vrijgemaakt wordt voor wie dat

hoofddoek van een gebrek aan soepelheid bij een

wel bereid tot compromissen. Dat is een kwestie van

wil. Daar kan je ook aan yoga of mindfulness doen,

werknemer?

gezond verstand.”

of je op een andere manier onttrekken aan de werkdruk. Als je duidelijke afspraken over maakt over

Charkaoui: “Dat is de vraag natuurlijk. Voor de één is het een gebrek aan soepelheid om die hoofddoek te

Kan een hoofddoekenverbod in bepaalde functies

‘wie, wat, hoe en wanneer’ en ervoor zorgt dat die

willen verbieden, voor de ander is het een gebrek aan

voor u? Uit onze enquête blijkt dat 22% van de be-

ruimte niet door één groep gemonopoliseerd wordt,

soepelheid om hem kost wat kost te willen dragen. Ik

drijven een hoofddoek verbiedt voor werknemers in

dan heb je een goeie regeling. Zo makkelijk is het in

stel alleen vast dat in Vlaanderen heel wat moslima’s

publieke functies.

de praktijk vaak. Het illustreert dat mensen soms

er voor kiezen om de hoofddoek te dragen. Of dat

Charkaoui: “Vraag is wat de reden is. In theorie zal men

angst hebben van situaties die ze niet kennen en die

een goede of slechte evolutie is, dat moet ieder voor

zeggen dat men neutraal wil zijn, maar in de praktijk

angst laten varen eens ze de situatie in de praktijk

zich uitmaken. Ik weet alleen dat het een vrije keuze

geeft men vaak ook – zoals bij Hema en onlangs bij

meemaken.”

is, waarmee je niet raakt aan andermans rechten of

Torfs – toe dat het is omdat klanten daar negatief op

Vermeersch: “In Japan heb je vaak een ruimte waar

vrijheid. Je hebt het recht om je daar aan te erge-

reageren. Dus gaat het niet over de neutraliteit, maar

een pop staat die de baas uitbeeldt. En je mag met

ren, dat wel, maar dat wil nog niet zeggen dat je het

over de klanten.”

een knuppel op die pop slaan. Is dat geen goed alternatief voor gelovigen én niet-gelovigen? (lacht) Nee,

moet verbieden.” Vermeersch: “Vraag is of het opportuun is om een

Bedrijven zijn voor een groot deel afhankelijk van

je kan inderdaad ruimtes voorzien waar mensen zich

hoofddoek te dragen, op een moment dat veel mensen

hun klanten, argumenteren zij. Moet daar geen reke-

even kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen.

de indruk hebben dat de islam aan een expansie bezig

ning mee gehouden worden?

Dat hoeft niet eens noodzakelijk een godsdienstige

is, waardoor er een zekere angst en afkeer is tegenover

Charkaoui:“Juridisch en moreel is het geen goeie re-

connotatie te hebben.”

die godsdienst. Ik vind het niet verstandig en ik zou het

den om te discrimineren. Wat als een klant negatief

Charkaoui: “Mensen denken vaak dat het zwart/wit

zeker niet aanraden. Net zomin als ik zou aanraden dat

reageert op iemand met een handicap of iemand met

is, maar in de praktijk kan je al veel voor mekaar krij-

mensen een t-shirt dragen met ‘Allah is een smeerlap’.”

een donkere huidskleur die aan een loket werkt?”

gen als je mensen het gevoel geeft dat je met hen re-

Vermeersch: “Dat is net een wezenlijk verschil. Je kan

kening houdt. Moslims eisen niet dat je alleen maar

Wat met bedrijven die hoofddoeken verbieden?

nooit iemand discrimineren op basis van zaken waar

halal serveert of dat er altijd halal op het menu staat,

Charkaoui: “Voor ons staat dat gelijk aan feitelijke

hij helemaal niets kan aan doen of aangeboren ken-

wel dat er in de mate van het mogelijke met hen re-

discriminatie. Je geeft mensen die een hoofddoek

merken. Het gaat hier over iets waar je voor kiest.”

kening gehouden wordt. Het is een kwestie van soe-

VMG-20120407_04_CVRSTRY**indd.indd 6

5/04/12 17:12


007_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:39:33

foTo yVEs CoUssEENT

07

“Ik weet alleen dat het een vrije keuze is, waarmee je niet raakt aan andermans rechten of vrijheid.” Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum

pelheid en openheid, aan beide kanten.”

Vacature-enquête

Vermeersch: “Voor heel wat zaken is dat inderdaad het

over religie op de werkvloer bij 2.481 m/v

geval, daar ben ik het mee eens. En vooral bij maaltijden

(+++) heel aanvaardbaar tot (---) heel onaanvaardbaar

is het simpel: voorzie een vegetarische maaltijd, daar heeft geen enkele godsdienst problemen mee. Al heb ik mijn bedenkingen bij halal: ik ben er 100% zeker van dat niemand het verschil proeft tussen halal stoofvlees en

Zijn aangepaste maaltijden volgens religieuze voorschriften aanvaardbaar? (+++)

Charkaoui: “Ok, maar dat is een kwestie van geloof. Dat

11%

(---)

heb je ook met koosjer voedsel. Overtuiging speelt toch

23%

ook bij vegetariërs een rol.”

(+)

dervraagden zou die er moeten komen. Moet de over-

15%

(++)

16%

(--)

religie op de werkvloer regelt. Volgens 42% van de on-

(++)

2% 5%

gewoon stoofvlees. Daar moet je niet over lullen.”

Tot slot: er bestaat geen wetgeving die de beleving van

Is het voorzien van gebedsruimtes aanvaardbaar? (+++)

7% (-)

(---)

50%

(+)

13%

(-)

15% (--)

29%

13%

heid daar dringend werk van maken? Vermeersch: “Ik denk dat er nood is aan wetgeving die zegt dat er voor openbare besturen volledige neutraliteit moet zijn. Voor bedrijven moet er duidelijk gesteld worden dat zij beslissen welke dresscode er

Is het toestaan van expliciet zichtbare religieuze symbolen op de werkvloer aanvaardbaar? (+++)

gevraagd wordt.”

(+)

(---)

17%

38%

der zouden uittekenen, zou het er wellicht helemaal gevallen in de praktijk op zoek moet gaan naar praktische oplossingen.”

(++)

6%

neer is het discriminatie en wanneer niet? Voor een

anders uitzien. Daarom: ik denk dat je in de meeste

4%

(++)

bovengrenzen bepalen, meer niet. Concreet: wan-

een. Als ik of professor Vermeersch een wettelijk ka-

(+++)

2%

Charkaoui: Een wettelijk kader kan alleen onder- en

concretere invulling liggen de standpunten te ver uit-

Zijn aanpassingen aan het werkschema in functie van de religieuze kalender aanvaardbaar?

(-)

(--)

16%

21%

(---)

10%

34%

(+)

22% (--)

13%

(-)

17%

Dominique soenens •

VMG-20120407_04_CVRSTRY**indd.indd 7

5/04/12 17:12


008_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:39:37

Coverstory

PORTRET

Mouloud Kalaai, spoedarts en moslim:

“Die paar minuten van gebed zijn levensnoodzakelijk voor mij” fOTO yVeS cOuSSeeNT

moslims of voor andere gelovigen en dat hoeft ook niet. Ik merk wel dat collega’s onderling afspreken om diensten van elkaar over te nemen. Het gebeurt vaak dat op het Offer- of Suikerfeest een moslimverpleger zijn of haar dienst ruilt met een katholieke of vrijzinnige collega. Omgekeerd worden er dan weer diensten gewisseld bij Kerst of Nieuwjaar of bij een communie. Dat verloopt allemaal heel spontaan.”

Dokter Mouloud Kalaai, urgentiearts: “Het gebeurt vaak dat op het Offer- of Suikerfeest een moslimverpleger zijn of haar dienst ruilt met een katholieke of vrijzinnige collega.” Dokter Mouloud Kalaai is urgentiearts in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. Mouloud is een diepgelovige moslim. “Over religie wordt er onder collega’s niet veel gepraat”, zegt hij. “We zijn hier in de eerste plaats om te werken. Ik ken de geloofsovertuiging van de meeste collega’s niet, maar ik veronderstel dat er nog dokters of verplegers met een moslimachtergrond zijn. In de zorgsector kom je sowieso in aanraking met belangrijke vragen over leven en dood; de behoefte aan zingeving en religie is er sterker dan in andere sectoren. In mijn dertienjarige carrière als spoedarts heb ik nog nooit gehoord dat gelovige mensen problemen ondervinden omdat ze op de werkvloer hun religie willen belijden. In de twee ziekenhuizen waar ik tot hiertoe gewerkt heb, is er een heel grote tolerantie voor de levensbeschouwing van werknemers. Hier in het ZOL is een kapel, een moskee en een stille ruimte. Af en toe trek ik me

VMG-20120407_04_CVRSTRY**indd.indd 8

in de moskee terug om te bidden. Ik bid vijf keer per dag en dat duurt telkens een minuut of drie, minder dan het roken van een sigaret. Het gebed geeft mij energie. In de zorg is het goed dat je af en toe wat spirituele kracht bij kan tanken. Ik hoef me daarvoor niet per se terug te trekken in de moskee, dat kan net zo goed in mijn kantoortje. Als er een dringende oproep is, onderbreek ik mijn gebed meteen. Die paar minuten zijn levensnoodzakelijk voor mij. Onze gebeden zijn niet strikt gebonden aan een welbepaald uur, we kunnen daar een beetje mee schuiven. Op drukke momenten verlaat ik mijn dienst nooit om vlug even te gaan bidden. Soms is het zo razend druk dat het gewoon niet kan, en dat is ook geen ramp: dan bid ik wel zodra ik thuis ben. Door te bidden op de werkvloer kan ik me beter concentreren op mijn werk. In mijn ziekenhuis wordt trouwens niet echt rekening gehouden met speciale voorschriften voor

Hoofddoeken met logo Mogen moslimverpleegsters in Moulouds ziekenhuis een hoofddoek dragen? “Net als in de meeste andere ziekenhuizen zijn hoofddoeken hier niet toegestaan. Dat verbod heeft niets met religie te maken, maar alles met hygiëne. Ik begrijp dat wel: als een verpleegster haar hoofddoek van thuis meebrengt en die na haar dienst ook weer meeneemt, raken er zo misschien bacteriën verspreid. In het Leuvense Gasthuisberg zullen moslima’s binnenkort wel een hoofddoek kunnen dragen. Het ziekenhuis wil hoofddoeken met een logo laten maken die deel uitmaken van het verpleegstersuniform. Ik vind dat een gezonde evolutie. Gasthuisberg biedt zo een slim, hygiënisch en respectvol antwoord op een vraag die leeft. Ik draag zelf uit religieuze overtuiging een baard en ik zie er met mijn bruine huid een beetje exotisch uit, maar ik heb daar nog nooit opmerkingen van patiënten over gekregen. Ik merk wel dat patiënten die op de spoed binnenkomen, soms wat tijd nodig hebben om aan mij te ‘wennen’. Ze draaien snel bij als ze mijn perfect accentloos Nederlands horen. Vlak na de aanslagen op de Twin Towers merkte ik dat er op een andere manier naar mij als arts gekeken werd en dat mijn geloofsovertuiging gewantrouwd werd. Ik vond dat erg, want de kern van de islam is net dat je het egocentrisme probeert te doorbreken en de solidariteit tussen mensen wil versterken.” Jan stevens •

5/04/12 17:29


009_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:39:49

09

Zorgt religie in de zorg voor troubles op intensive care?

“De enige vraag die telt: is een hoofddoek hygiënisch of niet?” Volgens de Vacature-enquête leeft religie op het

verplegers taboe omdat ringen, oorbellen, hangers

werk meer in de zorgsector dan in de meeste andere

of kruisjes hinderen bij het werk. Als het op een hy-

sectoren en is ze daar het vaakst bron van conflicten.

giënische manier kan, wordt een hoofddoek in ver-

Op het kabinet van de Vlaamse minster van Welzijn,

zorgingsinstellingen zelfs minder als een probleem

Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V)

ervaren dan in winkels of ondernemingen. In de

vallen ze uit de lucht. “Wij hebben daar nog nooit

zorgsector wordt er veel pragmatischer met religie

vragen, klachten of meldingen over binnengekre-

omgegaan dan in andere bedrijven. Natuurlijk

gen”, zegt woordvoerster Ellen Coopman. “Wij er-

kan een moslimverpleegkundige niet weg-

varen het niet als een probleem en hebben er dan

vluchten van een dringende interventie om-

ook geen specifieke regelgeving voor.” Ook stafme-

dat het voor hem of haar tijd is om te gaan

dewerker Lieve Dhaene van Zorgnet Vlaanderen, de

bidden. Ik kan me echt niet voorstellen dat dat ooit

koepelorganisatie van werkgevers in de zorgsector,

zou gebeuren.”

heeft niet de indruk dat religie voor grote moeilijkheden zorgt. “Religie komt eigenlijk alleen aan bod

Vraag is of er op die manier niet een iets té roos-

bij discussies met werknemers die tijdens de werk-

kleurig beeld opgehangen wordt van hoe het er in

uren een hoofddoek willen dragen”, zegt ze. “Wij leg-

de praktijk aan toe gaat. Uit de enquête van Vacature

gen daarvoor geen regels op. Alle zorginstellingen

blijkt dat 33% van de werkgevers in de zorgsector

bepalen vrij en autonoom hoe ze met religie op hun

aanpassingen aan het werkschema voorziet in func-

werkvloer omgaan. Er is trouwens geen algemene

tie van de religieuze kalender – vooral voor christe-

richtlijn die voorschrijft dat dokters of verpleegkun-

nen en moslims – en dat 9% van de werknemers in

digen ‘neutraliteit’ moeten uitstralen.”

de zorg vrijgesteld is van bepaalde taken op basis

moslims in België in 2030

Volgens cijfers van PEW Forum, een Amerikaans onderzoekscentrum dat zich buigt over godsdienst en samenleving, neemt het aantal moslims in Europa en in ons land gestaag toe. De organisatie geeft aan dat er in ons land in 2010 638.000 moslims waren in België, ofwel 6% van de totale bevolking. In 2030 zou dat cijfer volgens een voorspelling van het Forum op basis van de huidige groeicijfers oplopen tot 1.149.000, ofwel 10,2% van de bevolking. Dat zou betekenen dat België in Europa tegen 2030 de op één na sterkste stijging in het aantal moslims kent. Het gemiddeld aantal moslims in Europa zou 8% bedragen, volgens PEW Forum. Moslims maakten in 1990 nog 4,1% van de Europese bevolking uit, in 2000 was dat 5,1% en nog eens tien jaar later was dat 6%. Het Christendom blijft volgens PEW Forum wel veruit de meest dominante godsdienst in België, met 6,86 miljoen mensen, of wel 64,1% van de bevolking.

van hun religieuze overtuiging. Dat is meer dan dubVoeren verzorgingsinstellingen met een katholieke

bel zoveel dan het gemiddelde in de andere sectoren

origine een ander beleid dan overheidsinstellingen?

(4%). Ook opmerkelijk: slechts 11% van de respon-

“Die verschillen zijn totaal verdwenen. Neem de

denten vindt zo’n vrijstelling aanvaardbaar. Over

discussie over de hoofddoek: in de zorg gaat

welke taken het dan concreet gaat? Allochtone

het er alleen over in hoeverre het dragen er-

vrouwen hebben het omwille van religieu-

van hygiënisch is of niet. Sommige instellingen

ze en culturele redenen vooral moeilijk met

hebben een speciaal ontworpen hoofddoek voor

lichamelijke intimiteit in hun werk, en dan

moslima’s die bij het uniform past. De vraag naar

vooral het wassen van mannen, zo blijkt uit

het dragen van de hoofddoek stijgt en dat is niet ver-

Nederlands onderzoek in de zorgsector. Een

wonderlijk, want er werken steeds meer moslima’s

onderzoek dat ongetwijfeld ook van toepassing is

in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen,

op ons land. Etienne Vermeersch reageert even dui-

zeker in grote steden, net als er ook steeds meer

delijk als onverbiddelijk: “Wie taken weigert uit te

moslims patiënt worden. Katholieke verpleegkun-

voeren die essentieel zijn voor een bepaald beroep,

digen mogen trouwens ook geen kruisje dragen en

moet op zoek gaan naar een andere job. Zeker in de

dat verbod heeft ook niets te maken met een eis tot

zorgsector, waar het om mensenlevens gaat.”

neutraliteit. Alle juwelen zijn voor verpleegsters en

Jan stevens •

VMG-20120407_04_CVRSTRY**indd.indd 9

Vindt u ontslag omwille van een hoofddoek discriminatie? vacature.com/discriminatie

5/04/12 17:12


010_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:39:56

GESPOT in deze rubriek gaan we op zoek naar nieuwe gadgets en trends op de werkvloer

uw privacy Hoe beschermt u

camera scant 36 miljoen gezichten per seconde Het Japanse technologieconcern Hitachi heeft nieuwe camera’s ontwikkeld die gezichten van voorbijgangers opslaan in een speciale databank. Op zich niet zo verwonderlijk, ware het niet dat de nieuwe camerasoftware zo geavanceerd is dat het vrijwel onmiddellijk alle opgeslagen beelden kan doorlopen.

op sociale media?

Hierdoor kan het razendsnel gezichten herkennen. “Niets te verbergen, alles te beschermen”, zo is het devies op sociale me-

Gebruikers beschermen hun privacy meer

lega’s die u echt wilt delen.

bleek dat 11 procent al zaken online

censuur

‘taG’ bij een foto verwijderd

worden aangeboden aan overheden en bedrijven. De technologie zou voorbijgangers ook kunnen herkennen op basis van een pasfoto of Facebookprofiel.

commentaar weGGehaald

had geplaatst waar hij of zij later spijt van kreeg. William Visterin •

De camera’s van Hitachi zullen volgend jaar te koop

Ik had veel plezier met jou!

Uit een recent onderzoek onder 2200 Amerikanen van het PEW Institute

heid van 36 miljoen gezichten per seconde.

welke acties heeft u al ondernomen om uw privacy op sociale media te beschermen?

dia als Facebook. Kwestie van alleen die zaken te delen met vrienden en col-

En razendsnel is echt wel razendsnel: aan een snel-

30% 37%

36%

44%

iemand ‘ontvriend’

56%

63%

Maar de kans dat het ook bij u op kantoor opduikt, lijkt klein. “Wij denken dat dit systeem geschikt is voor bedrijven met camerasystemen op grote schaal, zoals spoorwegen, nutsbedrijven en grote winkels”, liet een woordvoerder weten. Feit is dat cameratechnologie alsmaar intelligenter wordt en ze steeds beter beelden kan interpreteren:

2009 2011

2009 2011

2009 2011

de grootte of lengte van een object, de snelheid en richting waarmee iemand of iets zich voortbeweegt. Tot en met de vermoedelijke leeftijd van een persoon

tips voor uw privacy op sociale media

1.

ondanks de ophef rond de obscure privacysettings bij sociale media als Facebook vonden gebruikers die niet te moeilijk

vindt privacy instellen op sociale media:

aanvaard geen verzoeken van onbekenden

2.

Houd in de gaten wat je vrienden sturen en delen over jou

3.

denk twee keer na vooraleer je iets post waar je later spijt van krijgt.

4.

30% 16%

2% zeer moeilijk

beetje moeilijk

gebruik goede antivirussoftware.

niet zo moeilijk

3% Geen idee

beetje moeilijk

op basis van gezichtskenmerken. Dergelijke informatie lijkt erg handig voor bedrijven. Een camera aan het begin en aan het einde van een winkel kan informatie verschaffen over het aantal mensen dat de winkel betreedt en verlaat. Het kan helpen om

vooral vrouwen delen enkel met vrienden (en dus niet met iedereen): Met wie deelt u de informatie?

uw assortiment, uw prijspolitiek, personeelsbezet-

please knock

Dergelijke technologie doet uiteraard vragen rijzen

WELCOME met iedereen

bekijk en controleer de foto’s en links waarin er ‘tags’ van jou verschijnen

5.

49%

vrienden van mijn vrienden

closed alleen met mijn vrienden

67%

48% 26% Mannen

14% vrouwen

23% Mannen

Mannen

over de privacy, al zijn er nog andere aandachtspunten. Hoe preciezer de technologie, hoe duurder ook vaak. Daarnaast vergt intelligente technologie (extra) computercapaciteit. Veel van de opgesomde mogelijkheden zijn bijvoorbeeld nog te complex om op de camera zelf te draaien. William Visterin •

16% vrouwen

ting of productaanbod hieraan aan te passen.

vrouwen

zo maak je van Facebook een troef voor je carrière vacature.com/facebook

BrOn: ZOnEAlArm, ChECk POinT

VMG-20120407_10_GESPOT.indd 10

5/04/12 17:13


011_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:40:09

11 SALARISWATCHER

FOTO YVES COUSSEMENT

2.278

euro bruto als opmeter bij een bouwbedrijf Naam: Raphaël Coppens

“Bij openbare aanbestedingen van bouwprojecten vraagt

onderaannemers, en check je prijzen en contracten. En op

Leeftijd: 24

een bouwheer kandidaat-aannemers altijd om een prijsof-

termijn wil ik doorgroeien tot projectleider.”

Beroep: Opmeter bij bouwbedrijf CEI-De Meyer

ferte. Voor CEI-De Meyer controleer ik of de hoeveelheden

Opleiding: Bachelor bouwkunde

materiaal die voorzien zijn in de aanbesteding overeen-

Uitrusting kitesurfen: 1.500 euro

Burgerlijke staat: Ongehuwd

stemmen met de bouwplannen. Want de prijzen die wij

“Ik doe in het zomerseizoen aan kitesurfen aan de kust. Het

Bruto maandsalaris: 2.278 euro

rekenen voor materialen kunnen we na goedkeuring van

materiaal daarvoor kostte alles bij mekaar zo’n 1.500 euro.

Extralegale voordelen: Bedrijfswagen met

de aanbesteding niet meer wijzigen. Als je zo’n fout te laat

Maar eens je dat in huis hebt, kost die sport je niets meer.”

ontdekt, moeten wij die extra kosten dragen.”

“Daarnaast ga ik deze zomer voor de tweede keer naar

groeps- en hospitalisatieverzekering

“Architecten vergeten vaak dingen, ja. Ze rekenen bijvoor-

China, da’s wel een zotte uitgave. Met mijn vriendin wil

Sparen: “Beetje minder dan

beeld uit hoeveel nodig is voor één verdiep, en vergeten

ik er een maand rondtrekken. Ze hebben daar erg lekker

1.000 euro per maand”

vervolgens dat die hoeveelheden maal drie moeten in een

eten (lacht).”

Beleggen: “Neen”

gebouw van drie verdiepingen. Of ze vergeten een muur

“De rest van mijn geld probeer ik te sparen, voor een

mee te nemen in de berekening, terwijl die er op papier

huis later. Ik weet nog niet of ik wil kopen of bouwen.

wel staat.”

Waarschijnlijk het laatste, want ik kan veel werk zelf

“Naast fouten bij de aanbesteding controleren wij tot in de

opknappen en ik weet ook waar ik de juiste materialen

details of onderaannemers hun werk op de werf naar be-

goedkoop kan krijgen.”

horen doen, van de kwaliteit van het geleverde metselwerk

Sara De Sloover •

tankkaart, maaltijdcheques van 6 euro,

tot de deurstoppen. Vorig jaar heb ik vijf maanden op zo’n werf gewerkt.” “Ik wil over een tijdje graag werkvoorbereider worden. In die functie sta je meer op de werf, meer in contact met de

VMG-20120407_11_SALARISWATCHER.indd 11

Lees meer salariswatchers op vacature.com/salaris

5/04/12 17:14


012_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 19:30:55

Afstuderen op de werkvloer, een nieuwe trend

foto Christophe LiCoppe i photonews

ACTUA

Bedrijven bieden hun werknemers steeds vaker de kans een officieel diploma te behalen. Ze gaan daarvoor in zee met hogescholen. Werknemers die vroeger de boot misten, krijgen een tweede kans en verhogen hun kans op promotie. En de bedrijven proberen zo ook toekomstige werknemers te verleiden. Dubbel gewin dus.

McDonald’s heeft een lange traditie op het vlak

vrijstellingen. De onderdelen die niet in onze op-

van interne opleiding. “Diploma’s of ervaring zijn

leiding zitten maar wél in de hogeschoolopleiding

geen vereiste om bij ons te worden aangeworven,

– bijvoorbeeld retail marketing of handelsrecht

wij rekruteren vooral op basis van attitude”, zegt

– volgen de studenten aan de Katho-hogeschool,

hr-manager Sabine Gekiere. “92 procent van onze

voornamelijk via afstandonderwijs.”

managers zijn begonnen als restaurantmedewer-

Ondertussen hebben 2 McDonald’s-managers de

ker. Mensen met potentieel en ambitie kunnen

opleiding met succes afgerond, én zijn ze in de

instappen in onze managementopleidingen. In

bacheloropleiding bedrijfsmanagement gestapt.

heel wat Europese landen zijn onze opleidingen

Daarbij geldt hetzelfde principe: ze kregen ‘cre-

Het was voorpaginanieuws, begin deze week:

al jaren geaccrediteerd, dat wil zeggen dat ze er-

dits’ voor de vakken die ze al kregen in de HBO5-

medewerkers van de FOD Financiën kunnen

kend zijn als onderdeel van een opleiding die leidt

opleiding en de interne McDonald’s-opleidingen,

binnenkort een opleiding volgen die leidt tot het

tot een officieel diploma.” Dat inspireerde McDo-

waardoor ze vrijgesteld zijn voor 60 van de 180

officiële diploma ‘bachelor fiscaliteit’.

nald’s om dat ook in België te doen. “De Katho-

studiepunten die de bachelor telt.

De fiscus is lang niet de eerste organisatie die haar

lieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho),

interne opleidingen op die manier breder en aan-

waarmee we daarvoor in zee gingen, heeft onze

Studeren in de vrije tijd

trekkelijker maakt voor (potentiële) werknemers.

interne managementopleidingen grondig verge-

Ook bpost biedt zijn medewerkers de kans een

Ondermeer bpost, McDonald’s, Torfs, Carrefour,

leken met haar opleiding ‘operationeel manager

diploma te behalen. “Er lopen twee trajecten”,

Cegelec, Infrabel en Siemens doen dat nu al,

distributie’. Dat is een opleiding op niveau HBO5 -

vertelt personeelsdirecteur Mark Michiels. “Een

ArcelorMittal, Volvo Cars en anderen staan in de

het niveau net onder bachelor. Bepaalde modules

honderdtal medewerkers volgt op dit moment

startblokken, zo vernemen we bij de coöperatieve

konden worden erkend als onderdeel van hun op-

een tweejarige opleiding om het diploma secun-

Cocom, het competentiecentrum dat al deze be-

leiding – communicatie, voorraadbeheer, goede-

dair onderwijs te behalen. In september starten er

drijven daarbij begeleidt. Zeggen dat een nieuwe

renstroom en people management bijvoorbeeld.

nog eens 350 in dat programma, dat voornamelijk

trend zich aandient, lijkt dus niet overdreven.

Daarvoor krijgen onze medewerkers ‘credits’ of

via afstandsonderwijs verloopt. De interesse is

“Mensen die onze opleidingen volgen gaan vaak beter presteren in hun job.” Sabine Gekiere, hr-manager bij McDonald’s

VMG-20120407_12_ACTUA.indd 12

5/04/12 19:29


013_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 19:31:07

25

Mensen met potentieel en ambitie kunnen bij McDonald’s instappen in hun managementopleidingen die erkend zijn als onderdeel van een opleiding die leidt tot een officieel diploma. enorm, we zitten al met wachtlijsten. De vraag is hoe

is meer, zegt Michiels van bpost: “Als grootste Belgi-

we dat budgettair gaan blijven rondkrijgen.”

sche werkgever van laaggeschoolden zien wij dit als

Daarnaast zit een vijftigtal bpost-medewerkers,

een sociale verantwoordelijkheid. Ook al hebben die

vooral uit de retail-afdeling, in een driejarig traject

mensen dat diploma strikt genomen niet nodig voor

voor het behalen van het diploma ‘operationeel ma-

de uitoefening van hun job, het krikt hun fierheid en

nager distributie’. Daarvoor werkt bpost, net als Mc-

zelfvertrouwen op, waardoor ze ook beter preste-

Donald’s, samen met Katho.

ren.” Dat laatste constateren ze ook bij McDonald’s: “Mensen die in zo’n opleiding zitten gaan vaak beter

Zowel bij bpost als bij McDonald’s wordt de oplei-

presteren in hun job en tonen ook vaker interesse in

ding volledig betaald door de werkgever, terwijl de

doorgroeimogelijheden,” aldus Gekiere.

werknemer aan het werk blijft volgens zijn gewone

Daarnaast is er, in het geval van bpost, het feit dat de

uurrooster. “Studeren moet dus in de vrije tijd ge-

organisatie al tien jaar lang in herstructurering zit.

beuren”, zegt Gekiere van McDonald’s, “wat uiter-

“Het is in dat kader onze plicht om de ‘employability’

aard zwaar is, zeker in combinatie met een gezin.”

van onze werknemers te verhogen. Hoe beter men-

Michiels constateert dat het aantal afhakers bij

sen zijn opgeleid zijn, hoe groter de kans dat ze in

bpost zeer beperkt blijft, ondanks de zware inspan-

aanmerking komen voor een andere job, binnen of

ningen die de combinatie werken-studeren vereist.

buiten bpost. En verder is het uiteraard goed voor

Inspanningen die overigens niet noodzakelijk leiden

ons imago”, geeft Michiels toe.

tot een hoger loon. “Het salaris is bij ons gekoppeld aan de functie, niet aan het diploma”, benadrukt Mi-

Opvallend: noch bij bpost, noch bij McDonald’s

chiels. “Uiteraard is het wel zo dat een diploma de

moeten werknemers in ruil voor de opleiding nog

kansen op promotie verhoogt, en promotie kan wél

een bepaalde periode in dienst blijven. “Wij kop-

een effect hebben op de verloning.”

pelen geen voorwaarden aan de opleiding”, zegt Michiels. “Evenmin is er een sanctie voorzien voor

Concurrentie op de loer?

wie afhaakt.” Nochtans was dat net de kritiek die

Dat bedrijven zich deze investeringen getroosten,

deze week werd geuit op de bachelor-plannen van

heeft natuurlijk te maken met de schaarste op de

de FOD Financiën: dat de op kosten van de fiscus

arbeidsmarkt. Die maakt dat alle talent moet wor-

opgeleide bachelors massaal zouden worden wegge-

den aangeboord, met of zonder diploma. Maar er

kaapt door boekhoudkantoren. Bij McDonald’s zijn

VMG-20120407_12_ACTUA.indd 13

Vlaamse overheid laat diplomavereiste vallen op vrijdag 30 maart 2012 werd aanwerving bij de Vlaamse overheid op basis van zogenaamde eerder Verworven Competenties (eVC) principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Concreet betekent dit dat de Vlaamse overheid nu ook kandidaten zal kunnen aanwerven die niet voldoen aan de diplomavereisten, maar die wel kunnen bewijzen dat ze beschikken over de nodige beroepservaring en eerder Verworven Competenties (eVC). het is de VDAB die daarover zal oordelen. Bij een gunstige beoordeling zullen kandidaten een getuigschrift ontvangen voor een periode van zeven jaar, waarmee ze kunnen deelnemen aan selectieprocedures bij de Vlaamse overheid. het personeelsstatuut van de Vlaamse diensten zal in die zin worden wordt aangepast, maar eerst moet nog worden onderhandeld met de vakbonden.

...

5/04/12 19:25


014_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 19:31:19

JUNKBOX

... ze er zich van bewust dat zo’n diploma de jobkansen elders verhoogt. “Er zijn binnen McDonalds’s heel wat

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

doorgroeimogelijkheden. Gaan mensen toch weg, dan moeten we daar maar sportief mee omgaan. Tenslotte

Op 6 mei zweren 26 Zwitserse mannen trouw aan de paus voor minstens 25

zijn ex-werknemers ook een soort ambassadeurs.”

maanden. Ze zijn allemaal minder dan 30 jaar, groter dan 1,74 meter en ongehuwd. Ze hebben bovendien allemaal een militaire graad behaald bij het

Als deze trend zich doorzet, dan vindt professor Marc

Zwitserse leger.

De Vos, directeur bij de denktank Itinera, dit een goede

Het loon van een Zwitserse wacht is vergelijkbaar met dat van een gewone

zaak. “Dat er gewerkt wordt aan competentie-ontwikke-

politieagent in Italië. De dik 1.100 euro is opzettelijk niet veel soeps,

ling tijdens de loopbaan, is zonder meer positief, want

omdat van de Zwitserse garde de nodige spiritualiteit wordt ver-

op dat vlak heeft België nog een grote inhaalbeweging

wacht, veel meer dan plat geldgewin. Kost en inwoon zijn overigens

te maken. En als die competenties kunnen worden be-

inbegrepen. Maar ze maken vast niets vuil, die van de Zwitserse wacht.

kroond met een diploma, waarom niet?” De Vos juicht het ook toe dat bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid opnemen door mensen die in het reguliere onderwijs uit de boot zijn gevallen, de kans geven dat in te halen. “Denk maar aan bepaalde groepen zoals allochtonen, die het niet goed doen op de schoolbanken. Uiteraard moet het onderwijs dat probleem proberen op te lossen, maar ondertussen zit een groot deel van die groep al op de arbeidsmarkt. Bovendien, zo hoopt De Vos, kunnen deze initiatieven ook de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt helpen dichten. Die kloof is zo groot omdat te weinig studenten kiezen voor de richtingen waaraan bedrijven nood hebben, en

In Hong Kong loopt een expo over robots. Nog tot 15 april zit in het grootste

omdat de inhoud van de opleidingen niet altijd is afge-

shoppingcenter van de stad ene Geminoid F te kijk. F is een female android die

stemd op de noden van de arbeidsmarkt. Samenwer-

werd gebouwd door Hiroshi Ishiguro, professor aan de universiteit van Osaka.

king tussen hogescholen en bedrijven kan die situatie

Voor 100.000 dollar voorzag hij de machine van 65 gedragingen. F kan glim-

helpen rechttrekken.”

lachen, geeuwen en zitten, precies zoals een échte werknemer. Lopen kan de robot niet. En om zijn hoofd te bewegen is er een extra luchtcompressor nodig.

Oppassen voor diplomafetisjisme

Niemand die erom maalt. Zolang Geminoid F maar mensen lokt, gratis glimlacht

Anderzijds waarschuwt De Vos voor nog meer diploma-

en niks vuil maakt.

fetisjisme. “Het doel op zich moet niet het diploma zijn, wel het verwerven van goeie competenties. Bij werving

Carrièretijger, een Nederlandse site over werk en aanverwanten, heeft Randstad

en selectie wordt bij ons al buitensporig veel belang ge-

op de zwarte forumlijst gezet. Commentaren van Randstad-medewerkers worden

hecht aan diploma’s. De Vlaamse overheid heeft vorige

voor onbepaalde duur geblokkeerd. Randstad had er een spelletje van gemaakt

week een stap in de goede richting gezet (zie kaderstuk),

om het forum te spammen met links naar zichzelf. Het fenomeen heeft zelfs een

maar er is nog een lange weg te gaan want het diploma-

eigen werkwoord: buzzmollen en buzzmollen is blijkbaar een betaalde marke-

denken zit diepgeworteld in onze cultuur.”

tingactiviteit van SEO-bureaus, bedrijfjes die zorgen voor meer trafiek naar deze of gene website. Soit, bij Carrièretijger waren ze het moe. De commentario’s van

Als organisaties massaal de studies van hun medewerkers

Randstad worden voortaan per direct als vuiligheid geklasseerd.

gaan financieren, dan wordt dat uiteraard een dure zaak. Maar DeVos vindt het sop de kool wel waard. Of het daarbij

De grote, Franse baas van Atos heeft al drie

gaat om privé-ondernemingen of om overheidsbedrijven,

jaar geen enkele mail meer verstuurd.

die werken met belastinggeld, vindt hij niet eens relevant.

Mails zijn een instrument om verantwoor-

“Het betreft tenslotte een gedeelde verantwoordelijkheid

delijkheid te ontlopen, zegt hij. 90 procent

van de hele maatschappij. Te veel werkgevers zijn bang

van alle verzonden mails is tijdverlies, zo liet het

om te investeren in werknemers omdat het risico bestaat

bedrijf nog onderzoeken. Managers krijgen gemid-

dat een ander met de opbrengst van hun investering gaat

deld 200 mails per dag en spenderen wekelijks 20

lopen. Als we competentie-ontwikkeling daarentegen als

uur aan het lezen van mails. Daarenboven is iedereen

een gedeelde verantwoordelijkheid van álle werkgevers

één uur per dag op zoek naar bepaalde mails. Vandaar

gaan zien, dan zal uiteindelijk de hele samenleving daar de vruchten van plukken.” Karin Eeckhout •

dat ze bij Atos hopen om over anderhalf jaar van alle mail te zijn verlost. Wegens vuiligheid. An Olaerts •

Kopen bedrijven beter toppers aan dan ze zelf op te leiden? vacature.com/opleiden

VMG-20120407_12_ACTUA.indd 14

5/04/12 19:25


015_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 17:40:23

15 COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Cari amici, Dit is een brief uit het Zuiden. Ik ben zeven dagen op logement in Calabrië, in de voet van Italië. Ik schrijf met een balpen in de vorm van een rode peper, recht uit een toeristisch stalletje. De zon schijnt op de Piazza della Repubblica in Pizzo, een charmant dorpje in de baai van Sant’ Eufemia. Of het paasvakantie is misschien! Links staat een burcht waar de zus van Napo-

Wat als een collega uw ideeën steelt?

leon nog in heeft gewoond. Beneden blinkt de zee. En de marmeren snor van Umberto I is zo dik als twee gulzige rupsen. IJs is hier de specialiteit. Gelati hier en tartufo daar. Dat mensen hier ooit zijn vertrokken om in Waterschei in een barak te gaan zitten, vind ik raar. Nu ja, toeristen vinden alles raar en alles wonderlijk. Zo lopen ze ook door de straten, als enige met een korte broek. Echte Calabrezen hebben nog meer dan tijd genoeg om hun winterjas uit te doen. Maar voor de rest gaat het hier gewoon weer over werk gelijk iedere week. Gisteren ben ik namelijk over de bergen naar Serra San Bruno gezigzagd. De rode Panda met de vrouw die koppijn kreeg in de bochten, dat was ik. Omdat ik per se naar Serra San Bruno wilde. In de bossen van Serra San Bruno ligt immers een kartuizerklooster en in dat klooster woont ene padre

Lees het op vacature.com/idee

Antonio. Of woonde. Want of hij nog leeft weet niemand. In ieder geval, die padre Antonio was

“Soms is het beter om te zwijgen op het werk, voor het gemak, de carrière en de premie.”

Waarom BV’s niet vies zijn van het schnabbelcircuit Lees het op vacature.com/schnabbels

© KLaas VerpLancKe

vroeger Leroy Lehman, sergeant bij het Amerikaanse leger. Op 6 augustus 1945 vloog hij over Hiroshima om te kijken waar de bom het best kon vallen. Daar, zei de sergeant en Little Boy viel op het hoofd van honderdduizenden mensen. Na de oorlog ging sergeant Lehman het klooster in. Drie keer raden waarom. Omdat hij zijn werk deed. Omdat hij luisterde. En omdat hij orders uitvoerde. Daarom. En daarom wilde ik graag een keer rond dat klooster wandelen, om na te denken over hoe slim het is om altijd ja en amen te knikken op het werk. Het geval van padre Antonio is uiteraard geen gewoon geval. De meesten onder ons zitten met een veel sulliger takenpakket opgescheept. Anekdotisch is het woord. Ons werk heeft nauwelijks invloed op de mensheid. Goddank. Het is een hele geruststelling om te weten dat de mees-

De ceo als uithangbord van het bedrijf: troef of risico? Lees het op vacature.com/ceo

te collega’s maar wat in de marge prutsen. Ook al zijn ze totaal incompetent en boosaardig bovendien, dan nog maken ze nauwelijks een verschil. En al helemaal niet zolang de zon schijnt op de Piazza della Repubblica in Pizzo. Blijft over: de gehoorzaamheid van de werknemer, het hoogste goed op de arbeidsmarkt. Kom op tijd en doe wat ze vragen. Ik zat op een bank tegen de muur van het klooster in Serra San Bruno en ik dacht: Nee. Niet zomaar. De baas heeft niet altijd gelijk. Maar soms is het beter om te zwijgen, voor het gemak, de carrière en de premie. Ook al weten we dat het geen goed plan is: gehoorzaamheid loont. Kritiek laat zich betalen. En sergeant Lehman zijn we allemaal een beetje. Behalve natuurlijk de zageventen en de zagezusters die altijd commentaar hebben. En in dien verstande gelukkig ook weinig carrière maken. Enfin, hier nog altijd Pizzo in de zon. Ik moet dringend aan mijn ijsje likken.

Ontdek ook de

13.311

jobs op vacature.com

Ciao a tutti, An

VMG-20120407_15_COLUMN.indd 15

5/04/12 17:18


016_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:38:50

16

VACATURE 7 APRIL 2012

H AV EN B ED R I J F G EN T

agh

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met haar klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

beleidsmedewerker energie JOUW FUNCTIE: als beleidsmedewerker energie geef je mee vorm aan het energiebeleid van het Havenbedrijf. Je werkt de energiethema’s van het strategisch plan uit, volgt evoluties omtrent groene energie nauw op en werkt een beleid rond alternatieve brandstoffen uit. Je werkt mee aan het duurzaamheidsbeleid en volgt diverse aspecten van het klimaatplan op. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf bij externe overlegmomenten. JOUW PROFIEL: je hebt een masterdiploma en een eerste relevante werkervaring. Je bent proactief en flexibel ingesteld. Je maakt degelijke analyses, weet het eigen werk efficiënt te organiseren en bent communicatief sterk. Ervaring of kennis omtrent het havengebeuren is een extra troef. Je hebt een rijbewijs B.

boekhouder JOUW FUNCTIE: als rechterhand van de bedrijfsboekhouder werk je mee aan de bedrijfsboekhouding en de financiële rapportering. Dit houdt in dat je onder andere facturen en sluitverrichtingen boekt, rekeningen controleert en helpt bij de opmaak van de btw-aangiften en afschrijvings-, financierings- en leningstabellen. Je wordt eveneens betrokken bij het opmaken en controleren van het budget en de jaarrekening. JOUW PROFIEL: je combineert een bachelordiploma boekhouden met relevante werkervaring en hebt een gevorderde kennis van Excel. Je werkt zorgvuldig en resultaatgericht. Je bent een enthousiaste teamspeler.

systeembeheerder JOUW FUNCTIE: je beheert het virtueel platform en de servers en installeert, configureert en beheert netwerkapplicaties en softwaretoepassingen. Je lost systeemstoringen op, bent een aanspreekpunt voor de collega’s van de helpdesk en tussenpersoon voor leveranciers. Je staat in voor de verdere uitbouw van de ICTinfrastructuur en het bieden van gebruikersondersteuning door het ter beschikking stellen van jouw technische expertise. JOUW PROFIEL: je hebt een passie voor ICT en beschikt over een bachelordiploma en relevante ervaring. Je hebt ervaring met werken binnen een Windows-omgeving, bent vertrouwd met virtualisatie met VMware ESX en de werking van storage area networks en hebt ervaring met IP-telefonie. Een sterke klantgerichtheid en samenwerkingsbereidheid typeren jou. Je handelt oplossingsgericht, weet ook bij grotere projecten het overzicht te bewaren en toont de nodige flexibiliteit.

technisch medewerker elektriciteit JOUW FUNCTIE: je staat in voor het plaatsen, onderhouden en aanpassen van elektrische installaties. Dit betekent onder andere het aanpassen van leidingen, het onderhouden van gereedschappen en apparatuur, het registreren en opvolgen van het verbruik en het onderhoud en de herstelling van elektronica (camerabewakingssysteem, radar, radiocommunicatie, informaticasysteem, …). JOUW PROFIEL: je hebt een diploma hoger secundair technisch onderwijs en getuigt van een praktisch logisch inzicht. Je hebt verantwoordelijkheidszin en denkt oplossingsgericht. Je werkt jouw taken op een efficiënte en zorgvuldige manier af. Je bent klantgericht en hebt aandacht voor veiligheid. Je hebt een basiskennis informatica en beschikt over een rijbewijs B.

ONS AANBOD: een afwisselende job met ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten in een stabiele en boeiende werkomgeving. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. De functie van technisch medewerker elektriciteit is een statutaire functie. Voor de andere drie functies bieden wij een contract van onbepaalde duur, aangevuld met een interessante groepsverzekering. Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

Ben jij de enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn? Neem dan zeker een kijkje op www.havengent.be/jobs. Daar kan je meer informatie vinden over de functies, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren. De uiterste sollicitatiedatum is 11 april 2012.

www.havengent.be


017_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:39:06

VACATURE 7 APRIL 2012

17

Billiet nv, is een dynamische, succesvolle en sterk groeiende internationale merkenverdeler van kook-, keuken-, tafel-, huishoud-, horeca-, geschenk-, en seizoensartikelen. De firma viert dit jaar haar 80-jarig bestaan en kent een continue en sterke groei. Vandaag is Billiet vooral actief in België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Tielt, daarnaast is er ook een kantoor in Nederland en een participatie in een aankoopkantoor in Hong Kong. De showroom (3750 m²) geeft de klanten een duidelijk beeld van het assortiment. De firma beschikt ook over een opslagcapaciteit van 40.000 m² waardoor al de artikelen steeds in voorraad zijn. Billiet kenmerkt zich door een gezonde ondernemersmentaliteit en een open bedrijfscultuur. Een team dynamische medewerkers, een proactieve marktaanpak, een goede balans tussen prijs en kwaliteit, en een uitmuntende service naar de klanten bezorgen het bedrijf een uitstekende reputatie. Ter versteviging van hun verdere groei wil Billiet het team uitbreiden met twee nieuwe medewerkers (m/v):

Country Sales Manager Belux Ondernemer en relatiebouwer met ervaring in retail

Je profiel: • Je beschikt over een succesvolle saleservaring binnen de grootdistributie (F1). Project- en conceptverkoop zijn voor jou vertrouwde materies. Affiniteit of ervaring met het productsegment van kook-, tafel-, keuken- en huishoudartikelen is uiteraard welkom. • Je bent een relatiebouwer (op alle niveaus) en een problemsolver met een gezonde dosis ondernemerschap en commerciële flair. Je hebt een luisterend oor voor de behoeften van klanten en zoekt mee naar concrete oplossingen die inspelen op hun noden en wensen. • Door je resultaatgerichtheid, creativiteit en empathie lever je een belangrijke bijdrage aan de groei van Billiet. • Je bent goed georganiseerd en efficiënt in je werk. Je hebt oog voor de impact die je beslissingen op lange termijn op de organisatie kunnen hebben. • Je bent gepassioneerd door het kook-, keuken- en gedekte tafelgebeuren. • Je kunt vlot overweg met de hedendaagse softwareprogramma’s. • Je bent tweetalig N/F en beschikt over een goede kennis van het Engels. Kennis van Duits, Spaans of Italiaans is een troef.

Brand Relation Manager Dynamische schakelfunctie tussen merk, distributie en markt

Je functie: • Als ‘linking pin’ tussen de merkenleveranciers, het verkoopteam en de markt ben je verantwoordelijk voor de marketingstrategie- en acties van de verschillende topmerken die Billiet verdeelt. • Op basis van je analyse van de verkoopcijfers van de producten stel je gerichte acties voor die je bespreekt met de merkenleveranciers en de verkopers. Zowel op vlak van productgamma, prijszetting en promotieacties neem je initiatieven die de positie van de merken op de markt kunnen verstevigen. • Je evalueert aanvragen van nieuwe merkenleveranciers en maakt een selectie van topproducten op basis van marktpotentieel, mogelijke interessante samenwerkingsverbanden en complementariteit ten opzichte van het bestaande gamma. • Je denkt mee met de merkenleveranciers over te volgen strategieën en marketingacties om de markt succesvol te betreden en je onderhandelt over de samenwerkingsvoorwaarden. Je onderhoudt de relaties, en optimaliseert de samenwerking op korte én lange termijn. • Je werkt nauw samen met de verkoopafdeling,

vertaalt signalen uit de markt naar merkenleveranciers en informeert het verkoopteam over nieuwe producten, voorwaarden, noden en karakteristieken van de verschillende merken. Je profiel: • Je hebt ervaring als brand- of productmanager in een retail- / merkenomgeving. Ervaring in de onderhandelingen met leveranciers vanuit een distributieoogpunt is een troef maar geen must. • Je bent analytisch sterk, maakt vlot cijferanalyses en hebt onderhandelingsvaardigheden. • Je kan autonoom werken maar bent een uitgesproken teamplayer die zich thuis voelt in een no-nonsense en familiale omgeving. • Door je sterke interpersoonlijke skills, je initiatief en je creativiteit slaag je erin om een langetermijnrelatie op te bouwen met leveranciers. • Je bent gepassioneerd door het kook-, keuken- en gedekte tafelgebeuren. • Je spreekt Nederlands, Engels en Frans. Kennis van Italiaans, Spaans of Duits is een troef.

Ons aanbod: • Autonome f uncties met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief en ondernemerschap, in een stabiel groeiend en dynamisch bedrijf met een uitstekende reputatie in binnen- en buitenland. • Een competitief salarispakket met bedrijfswagen en extralegale voordelen. Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE660801 (Country Sales Manager Belux) of BE660800 (Brand Relation Manager) naar Hudson, t.a.v. Pieter Vandamme, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. +32 9 242 53 58, e-mail: pieter.vandamme@jobs.hudson.com, be.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de verkoopactiviteiten in de Belux-markt. • Samen met de directie bepaal je de te volgen commerciële strategie. Op basis van je marktkennis en -analyse stel je actieplannen en verkoopobjectieven op. Je geeft input met betrekking tot het productengamma, de prijzenpolitiek en de marketingacties. • Je bent aanwezig in the field, wat je toelaat om snel en proactief de markt aan te voelen. Je hebt oog voor nieuwe markttendensen en productinnovaties in de sector, en weet hierop in te spelen door concrete acties op te zetten, en terug te koppelen naar het marketingdepartement. • Je begeleidt een ervaren verkoopteam in binnen- en buitendienst (15-tal personen). Je bent zelf het directe aanspreekpunt voor Key Accounts en verantwoordelijk voor het onderhandelen van jaarcontracten. • Je volgt de verkoopresultaten nauwgezet op en stuurt bij in functie van de objectieven. • Je werkt nauw samen met de interne collega’s (zoals aankoop en logistiek) en rapporteert aan de bedrijfsleiding.


018_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:39:28

18

VACATURE 7 APRIL 2012

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen De afdeling Maritieme Toegang is een uitvoeringsdienst van het departement Mobiliteit en Openbare Werken die de maritieme toegang tot de Vlaamse havens onderhoudt, verbetert en exploiteert. De afdeling verzekert de zee- en binnenvaart, de waterbeheersing in het gehele Vlaamse Gewest, de economische rentabiliteit van havens en waterwegen en het ecologisch herstel door actieve natuurbouw. Ter versterking van deze afdeling zijn wij op zoek naar een (m/v):

projectontwerper

Jouw functie: je staat in voor het grafisch en technisch ontwerpen van infrastructuurprojecten (kaaimuren, sluizen, wegen) of het beheer van plannen in het patrimoniumbestand.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig. Relevante ervaring als projectontwerper/grafisch tekenaar of ontwerper is een pluspunt.

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be Wij bieden jou: een vaste benoeming in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de functiebeschrijving en op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden. Interesse? Stuur ten laatste op 29 april 2012 het standaard-cv ingevuld per mail naar krista.debaerdemaeker@jobpunt.be of per post naar Jobpunt Vlaanderen (zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief het selectienummer 9773. Je vindt het standaard-cv, de functiebeschrijving en het selectiereglement op www.jobpunt.be. Als je geen toegang hebt tot het internet, kan je deze documenten opvragen op het nummer 02 553 01 08. Als je voldoet aan de voorwaarden, zal je snel uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectieprocedure.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Viollega's gezocht VIO is sinds 3 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers.

werkelijk op maat

Gelukkige Werkgever

VIO is op zoek naar

3 DYNAMISCHE UITZENDCONSULENTEN voor volgende kantoren: Antwerpen Beveren Deinze

We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s?

VIO biedt je:

een aantrekkelijke werkomgeving, vreugde in de job, een team van ervaren viollega’s, ver doorgedreven opleiding, goede verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Wil je werken voor een gelukkige werkgever?

www.vio-interim.be

www.vio-hr.be

VG 1570/BU

Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: 0478 31 60 47 of stuur je cv met motivatiebrief naar marianne.kindt@vio-interim.be


019_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:40:06

NATIONAL ACCOUNT MANAGER Onze cliënt, EIZO NANAO CORPORATION, is een Japans fabrikant van high end LCD-schermen. Het betreft steeds visualiseringsoplossingen voor gespecialiseerde kantoor-, medische en industriële omgevingen. De voornaamste sectoren zijn industriële controlekamers, medische beeldvorming, financiële tradingkantoren, traffic controle voor lucht- en scheepvaart, diverse grafische toepassingen … overal waar de hoogste visualiseringskwaliteit vereist is. Het bedrijf bestaat sinds 1968, is beursgenoteerd en wereldwijd in 60 landen aanwezig. EIZO NANAO CORPORATION is overduidelijk een trendsetter. Met 600 R&D engineers realiseren zij van concept tot eindrealisatie producten met de hoogste standaarden in hun markten. Dit resulteert in een ongeëvenaard service- en garantiesysteem. In België is EIZO reeds 30 jaar actief via een gespecialiseerde distributeur. Vanaf dit jaar ageert het EIZO-team rechtstreeks als eigen sales- en serviceoffice van de EIZO-groep. EIZO BeLux is gevestigd in Mechelen. Om hun groeiambities efficiënt te onderbouwen, hebben zij de volgende vacature (m/v):

UW FUNCTIE: f U bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de commerciële relaties in België. EIZO BeLux voorziet daartoe de nodige productopleiding i n België en in de groep. f U neemt een aantal bestaande klanten over. Uiteraard hebt u oog voor het doelgericht ontwikkelen van nieuwe relaties. f EIZO distribueert via resellers en systeemintegratoren die de EIZO technologie bij de eindklanten implementeren. f Sales betekent dus het ontwikkelen van een partnership met uw resellernetwerk. U adviseert hen aangaande de nieuwste productontwikkelingen, begeleidt hen waar nodig in de gesprekken met eindklanten, organiseert opleidingen en marketingacties, werkt offertes uit … kortom u evolueert tot hun deskundig salespartner. f U werkt in team met 3 binnendienstcollega’s en kan rekenen op alle ondersteuning van technische specialisten. U werkt op salesvlak nauw samen met de country manager België aan wie u ook rapporteert. UW PROFIEL: f Gebaseerd op het niveau van de functie, hebt u een opleiding op bachelorniveau; eventueel gelijkwaardig door ervaring. f U hebt enkele jaren succesvolle saleservaring; bij voorkeur in een elektronica/ICT-gerichte B2B-omgeving. f U beheerst vlot Nederlands en Frans met werkkennis Engels. f Om resellers en integratoren op lange termijn efficiënt te begeleiden, bent u zéér communicatief, resultaatgericht en in staat een accountplan uit te werken. f Met uw professionalisme wint u zo het vertrouwen van uw klanten. EIZO BELUX BIEDT U: f Een commercieel-technische niveaufunctie binnen een solide wereldonderneming. f De innovatieve kracht van een eersterangsproduct dat in zijn nichemarkt mee de trends zet. f Uitstekende groei- en ontplooiingskansen binnen de stabiele Belgische organisatie. f Een competitief salarispakket met bedrijfswagen, extralegale voordelen en alle middelen om efficiënt vanuit uw home office te werken. HOE REAGEREN? Zend uw recent cv en motivatieredenering naar Adviesbureau Dreessen, t.a.v. Marie-Thérèse Dreessen, C. Marckxlaan 25, 2550 Kontich. adviesbureau@dreessen.be - www.dreessen.be. Voor alle info: 03 457 22 78, tussen 8 en 17 uur. Elke kandidaat mag rekenen op discretie, persoonlijk advies en een snelle, professionele selectieprocedure mét antwoord. Voor meer bedrijfsinfo: www.eizo.be Adviesbureau Dreessen werkt voor haar opdrachtgevers steeds onder de formule “exclusief contract”.

19 Lid van de Federatie der Wervings- en Selectiebureaus - erkend selectiebureau voor het Vlaams/Waals/Brussels Gewest: VG.365/B - W RS.200 - B-AB 05.012

VACATURE 7 APRIL 2012

Gespecialiseerd in commercieel-technische niveaufuncties

Jouw talent, onze zorg

az Sint-Blasius, een dynamisch ziekenhuis met campussen te Dendermonde en te Zele, zoekt voor indiensttreding (m/v):

VERPLEEGKUNDIG TALENT VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 voor de dienst CENTRALE STERILISATIE 80% – voor onbepaalde duur

VERPLEEGKUNDIGE A1 voor de dienst INTENSIEVE ZORGEN Solliciteren kan online via www.azsintblasius.be/werken of schriftelijk (met curriculum vitae) naar az Sint-Blasius, t.a.v. de personeelsdienst, Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde.

100% – voor onbepaalde duur

VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 voor de dienst GERIATRIE Geriatrisch dagziekenhuis/geriatrisch liaison 100% of 80% – voor onbepaalde duur

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 voor de PAAZ 100% of 80% – voor onbepaalde duur

VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 voor DIVERSE DIENSTEN Jobtime is bespr eekbaar – voor onbepaalde duur

az Sint-Blasius

GROEIT

Bijkomende inlichtingen: via onze website: www.azsintblasius.be via de sollicitantentelefoon: 052/25 24 24.

LOGISTIEK ASSISTENT voor de dienst OPERATIEKWARTIER Chirurgisch dagcentrum 50% – voor onbepaalde duur

LOGISTIEK ASSISTENT voor de dienst MOBIELE PLOEG 80% – voor onbepaalde duur

LOGISTIEK ASSISTENT voor de dienst RAADPLEGINGEN 50% – voor bepaalde duur

LOGISTIEK ASSISTENT voor de dienst SPOEDOPNAME

GROEI

50% – voor onbepaalde duur

PASTORAAL WERKER voor de dienst PATIËNTENBEGELEIDING

met ons mee

50% – voor onbepaalde duur

PARAMEDISCH TALENT MEDISCH LABORATORIUM TECHNOLOOG voor de dienst PATHOLOGISCHE ANATOMIE 100% – voor onbepaalde duur

MEDISCH LABORATORIUM TECHNOLOOG 100% of 80% – voor onbepaalde duur

KINESITHERAPEUT

100% of 80% – voor onbepaalde duur

KINESITHERAPEUT

100% of 80% – voor bepaalde duur (tot 31/12/2012)

JOUW TALENT, ONZE ZORG

FACILITAIR TALENT KEUKENHULP

50% – voor onbepaalde duur

RESTAURANTMEDEWERKER

azsintblasius.be

50% – voor onbepaalde duur

MEDEWERKER SCHOONMAAK voor de CAMPUS ZELE 50% – voor onbepaalde duur


020_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:40:43

VACATURE 7 APRIL 2012

Een gereputeerde bouwpromotor

in de vastgoedsector te Brussel is

op zoek naar een ambitieuze junior

Junior Projectontwikkelaar Je functie:

Je profiel:

¡ Als junior projectontwikkelaar heb je voeling met de vastgoedsector en een passie voor de bouw. Je bent zowel zakelijk als technisch goed vertrouwd met de bouwsector. Bovendien ben je vertrouwd met de structuur van grote bouwprojecten.

¡ Je genoot een hogere technische en/of economische opleiding (bouw of aanverwanten) of bent gelijkwaardig door ervaring.

¡ Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe coördinatie van alle projecten en je stuurt de projectadviseurs aan zodat alles gestroomlijnd verloopt.

projectontwikkelaar (m/v) die succesvol

projectteams aanstuurt.

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

¡ Daarnaast beheer je op succesvolle wijze de commercialisatie van de je toegewezen projecten. ¡ Zowel op technisch als op financieel vlak kan je rekenen op een goede omkadering van de in-house juridische en financieel-fiscale raadgevers.

¡ Je bent organisatorisch sterk en hebt een goed ontwikkeld zakelijk instinct. ¡ Als geboren leider stuur je met flair een projectteam aan. ¡ Je communiceert vlot in het N/F/E en bent een echte teamplayer. ¡ Commerciële feeling is een van jouw grootste eigenschappen. ¡ Je hebt voeling met de vastgoedsector. ¡ Een paar jaar relevante ervaring bij een projectontwikkelaar of in de bouw is een pluspunt.

Aanbod: ¡ Je komt terecht in een ambitieus bedrijf waar je samenwerkt met een gedreven team medewerkers. ¡ Je krijgt de kans om je puur op projectontwikkeling te richten. ¡ Een aantrekkelijk remuneratiepakket in verhouding tot je verantwoordelijkheden en ervaring wordt voorzien. Voel je je aangesproken door deze uitdaging? Mail een uitgebreid cv naar info@ago.bz of bel ons voor meer inlichtingen op 02/511 20 00 of 0473 24 45 01. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van je sollicitatie. Elke kandidaat ontvangt bericht.

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

20


021_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:40:50

VACATURE 7 APRIL 2012

21

Key Account Manager

is een familiebedrijf dat voedingsproducten en componenten produceert op basis

ruime kennis en knowhow zijn

kwaliteitsleverancier van een volledig gamma eigen vervaardigde aardappelproducten. Om hun team verder uit te bouwen en te professionaliseren is Mydibel op zoek naar een enthousiaste m/v:

¡ U hebt ten minste 5 jaar ervaring in de verkoop van FMCG aan grote en middelgrote accounts, bij voorkeur in de voeding. ¡ U bent een strategisch en commercieel talent met sterke communicatieve vaardigheden. ¡ U bent een realist en een doorzetter, en werkt zeer resultaatgericht. ¡ U spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Business Analyst

van aardappelen. Dankzij hun

ze uitgegroeid tot een mondiaal

Profiel: ¡ U hebt een masterdiploma economie of bent gelijkwaardig door ervaring.

Functie: ¡ Als Business Analyst staat u in voor financiële rapportages, diverse analyses en ad hoc projecten. U draagt zorg voor de Administratieve Organisatie/Interne Controles. ¡ U stelt mee de budgetten op en verzorgt de nodige analyses en rapporteringen. ¡ U helpt bij het opstellen van analyses in verband met investeringen, grondstof optimalisatie, nacalculaties, enz. ¡ U bent key-user van het ERP-pakket Axapta en staat mee in voor de ontwikkeling van de business intelligence tools. ¡ Naast een efficiënt kostprijsbeheer bereidt u beleidsmatige projecten voor. ¡ U rapporteert aan de Finance & Administration Manager.

Profiel: ¡ U hebt een masterdiploma en een aantal jaar ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in een productiebedrijf. ¡ U werkt vlot met MS Office, u bent vertrouwd met ERP-systemen zoals Axapta en hebt een sterke affiniteit met IT. ¡ U bent goed met cijfers, werkt accuraat en beschikt over een hands-on mentaliteit. ¡ Met uw zin voor initiatief en verandering draagt u bij tot de verdere professionalisering van F&A.

Aanbod: U komt terecht in een familiale en flexibele werkomgeving, waarin openheid en respect centraal staan. Binnen de mensgerichte en waarde gedreven omgeving krijgt u alle kansen om mee te groeien. Uiteraard hoort hierbij een uitstekend salaris aangepast aan uw kennis en ervaring.

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Interesse? Geïnteresseerde kandidaten mailen hun cv naar info@ago.bz. Ago International, garandeert een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Voor bijkomende inlichtingen bel naar 056 22 80 64 of 0473 244 501.

www.ago.bz

Deze vacature vindt u ook op

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Mydibel, gelegen te Moeskroen

Functie: ¡ U wordt verantwoordelijk voor de verkoop van de Mydibel producten i nd eu toegewezen regio’s (Frankrijk en Export Markten). ¡ Op basis van uw uitgebreide business review maakt u sales forecasts en stelt u budgetten en accountplannen op met concrete doelstellingen. ¡ U doet aan actieve prospectie, legt strategische contacten en via after sales activiteiten zorgt u voor de retentie van bestaande klanten. ¡ Met uw diepgaande marktkennis ondersteunt u de R&D-afdeling bij de ontwikkeling van nieuwe producten. ¡ U werkt nauw samen met de commercieel verantwoordelijke.

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Projectmanager (Gent)

Functie: ¡ Je bent verantwoordelijk voor diverse projecten en volgt ze van A tot Z o p. ¡ Je monitort de operationele, technische en financiële aspecten van elk project. Daarnaast begeleid je alle processen. ¡ Je superviseert het team van projectleiders en ondersteunt hen bij efficiënte werfleiding.

internationaal projectontwikkelaar gespecialiseerd in kantoor-

¡ Je anticipeert op probleemsituaties en helpt met je technische expertise bij complexe dossiers. ¡ Je rapporteert aan de directie.

Werfleider

complexen, retail en residentiële projecten, en is vooral actief in België, Frankrijk, Polen, Oekraïne en Rusland. Door de sterke groei van een

(Knokke)

Functie: ¡ Je wordt ingezet op bouwprojecten in de kuststreek. ¡ Je coördineert en organiseert de uitvoerende teams bij onze bouwprojecten. Daarbij geef je leiding aan meerdere ploegbazen.

aantal exclusieve en diverse vastgoedprojecten in België rekruteren we volgende belangrijke medewerkers (m/v)

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

¡ Je controleert de werken van onderaannemers op kwaliteit en uitvoering. ¡ Je rapporteert aan de projectleider.

Profiel: ¡ Je genoot een hogere bouwopleiding of hebt ervaring in een soortgelijke functie ¡ Je bent een uitstekende en punctuele organisator. ¡ Je kan je team motiveren en aansturen en je bent een uitstekende communicator ¡ Je kan situaties inschatten en beslissingen nemen, al dan niet in samenspraak met de Projectleider ¡ Je bent pragmatisch ingesteld en je kan omgaan met deadlines en tijdsdruk ¡ Je leidt werfvergaderingen en rapporteert correct

Aanbod: Ghelamco Group (www.ghelamco.com) biedt uitdagende functies met een grote verantwoordelijkheid in een sterk groeiende onderneming. De vastgoedprojecten zijn exclusief, interessant en inhoudelijk afwisselend. Je mag rekenen op een attractief salarispakket in overeenstemming met je professionele ervaring. Interesse? Geïnteresseerde kandidaten mailen hun cv naar info@ago.bz. Ago International, garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Voor bijkomende inlichtingen bel naar 056 22 80 64 of 0473 244 501. Deze vacature vind je ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Ghelamco Group is een

Profiel: ¡ Je bent een ingenieur met ervaring in de bouwsector. ¡ Je bent een leiderstype dat een team kan motiveren en je onderhoudt uitstekende relaties met klanten en leveranciers. ¡ Je bent een organisator die erop toeziet dat de timing van het project gerespecteerd wordt. ¡ Je hebt strategisch inzicht: je beheert succesvol de begroting en optimaliseert waar nodig. ¡ Je bent verantwoordelijk voor de werfcoördinatie en een accurate administratieve omkadering. ¡ Je kan autonoom beslissen en bent tegelijkertijd een sterke teamspeler. ¡ Je bent bereid om je werkuren aan te passen als de omstandigheden het vragen.


022_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:41:12

22

VACATURE 7 APRIL 2012

Maak het verschil in een innovatieve organisatiecultuur

Cheops Technology NV, met hoofdzetel in Edegem - Antwerpen, werd opgericht in 1989. Cheops is als voortdurende en sterk groeiende IT Solutions provider actief op 4 domeinen: System Integration - Managed Hosting - Managed Consulting en Managed Services. Met haar 80 hoogopgeleide en enthousiaste IT-specialisten staat Cheops dagelijks ter beschikking van zijn klanten om complexe IT-projecten tot een goed einde te brengen en de systemen in optimale conditie te houden. Cheops wil zich in de toekomst ook op de markt positioneren als dé Managed Consulting-partner voor zijn klanten. Om die ambitie in te vullen wil Cheops zijn sales capaciteiten uitbreiden met m/v

www.cheops.be

2 Business Developers Sterke verkopers met huntersmentaliteit - regio Vlaanderen

Functie

Managed Services

Managed Consulting

Wat mag u van Cheops verwachten

Bent u geboeid door deze functie? frank.de.pauw@inventi.be paasmaandag 9 april 2012 tussen 17u30 en +32 478 555 616 18u30 Inventi

C onsu l t a nt s i n ve rko op e n ve rko op m a n a ge m e nt

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

w w w.i nve nt i .b e / v ac a t ur e s

OCMW ZELE Het OCMW Zele is in volle groei. Voor de verdere uitbreiding van onze dienstverlening, gaan we over tot de aanwerving van volgende nieuwe medewerkers (m/v):

ALTIOR is een Executive Search kantoor, gespecialiseerd in het rekruteren en selecteren van kandidaten voor management- en directiefuncties. Altior vormt de schakel tussen de business van hun klanten en het talent op de arbeidsmarkt dat zij willen aantrekken. Talent dat bij hun klanten het verschil maakt, of met andere woorden “Business Powered by People” … Sinds de oprichting 5 jaar geleden kende Altior een succesvolle groei en om hun groeidoelstellingen verder waar te maken zijn ze op zoek naar

Universitair Talent

(m/v)

2 Maatschappelijk werkers algemene dienstverlening Je begeleidt de hulpvrager van de sociale dienst binnen de mogelijkheden van het OCMW teneinde zijn/haar zelfredzaamheid te vergroten. Je zoekt naar de meest geschikte oplossing en stelt een hulpverleningsplan op. Je bereidt diverse projecten voor en werkt ze uit teneinde bij te dragen tot de beleidsdoelstellingen. Je hebt één van volgende diploma’s: 1° bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma // 2° bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Functieomschrijving:

• Je start bij ons in de functie van Research Consultant; • Na het bepalen van de rekruteringsstrategieën spoor je via networking, database search en direct search geschikte kandidaten op; • Je maakt telefonisch een eerste selectie en regelt afspraken tussen kandidaten en de Consultant of Partner met wie je nauw samenwerkt.

Profiel:

• Je hebt reeds of je haalt binnenkort een diploma op masterniveau; • Een eerste werkervaring in een professionele dienstenomgeving is een meerwaarde, maar geen noodzaak.

Aanbod:

De functie van Research Consultant is een ideale kennismaking met het bedrijfsleven. Bedrijven en markten leer je niet alleen kennen, je raakt ook vertrouwd met hun structuren. Deze kennis en ervaring vormen een stevige basis om bij ons door te groeien tot Junior Consultant waarbij je volledige opdrachten met persoonlijk contact met klant en kandidaat kan behartigen! Tegenover onze hoge verwachtingen staat uiteraard een aantrekkelijk aanbod.

Minimum aanvangswedde op jaarbasis: €27.280,32.

1 Maatschappelijk werker ouderenzorg Je verzekert de sociaal-administratieve hulpverlening in de ouderenvoorzieningen (woonzorgcentrum, centrum kortverblijf, dagverzorgingscentrum, nachtopvang, assistentiewoningen) in lijn met de missie/visie van het OCMW Zele. Je hebt één van volgende diploma’s: 1° bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma // 2° bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma. Minimum aanvangswedde op jaarbasis: €27.280,32. Je kan van ons verwachten: tijdcheques, hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst, ruime verlof- en feestdagenregeling,…).

Altior powered by you?

Geïnteresseerd om te werken aan jouw en ons succesverhaal? Bezorg ons dan jouw cv en begeleidend schrijven, bij voorkeur via e-mail: info@altior.be, of schriftelijk naar Altior, t.a.v. Jan Verstraeten, Associate Partner, Franklin Rooseveltlaan 172-174 Ab5, 8970 Waregem. Meer info: 056 62 26 30.

www.altior.be

Om in aanmerking te komen moet je slagen in een aanwervingsexamen. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar. Kandidaturen moeten samen met een kopie van het diploma, studiebewijs en een curriculum vitae aangetekend gericht worden aan de Voorzitter van het OCMW, Freddy Massart, Padweg 4 A te 9240 Zele, uiterlijk op 30 april 2012. Poststempel geldt als bewijs. De informatiebundel kan opgevraagd


023_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:41:25

VACATURE 7 APRIL 2012

23

AGO INTERNATIONAL Brussel – Gent – Kortrijk

rekruteert toptalent voor diverse topbedrijven: Textiel

Voeding

Junior Area Sales Manager (Europese Markten)

Logistiek Manager Wielsbeke

Waregem – Wielsbeke

Assistant Accountant Ieper

Bediende Expeditie Wielsbeke

Inkoopmanager Waregem-Kortrijk

Plant Manager Moeskroen

Adjunct Business Unit Manager West-Vlaanderen

Quality Manager Moeskroen

Sales Assistant (goede talenkennis) Groot-Kortrijk

Chemie

Energie

Technical Sales Assistant Projectafdeling Harelbeke

Junior Business Developer (perfecte kennis Frans)

Key Account Manager Retail Frankrijk Rijsel

Kortrijk

Commercieel Directeur Antwerpen Projectleider R&D Afdeling Harelbeke

Metaal

Juridisch

Calculator Full Scope Projecten Harelbeke

Bedrijfsjurist – Fiscalist (met ervaring) Brugge

Productieassistent betonijzer Moeskroen Stabiliteitsingenieur Harelbeke

Bouw

Distributie

Allround Commercieel Administratief Bediende Kuurne Calculator – Aankoper Moeskroen

Trade Marketeer Kortrijk

Conducteur – Werfleider fl nutsleidingen

Technical Sales Support Aalst

West- en Oost-Vlaanderen

Projectcoördinator (intern of extern) Waregem Werfleider fl (ervaring in wegenis- en rioleringswerken) Bachelors & Masters Bouwkunde 2012

Finance & Administration Manager West-Vlaanderen

West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen

Technisch Directeur West-Vlaanderen

Agro-Industrie

Accountancy

IT Programmeur – Analist (RPG IV) Ooigem

Ervaren Accountant – dossierbeheerder Kortrijk

Investeringsgoederen

Bedding Junior Sales Manager Europese markt

Account Manager Vlaanderen

Antwerpen – Kempen

INTERESSE? Stuur uw cv naar info@ago.bz Voor meer info over deze of andere functies, surf naar www.ago.bz of bel naar Brussel

+32 (0)2 511 20 00 +32 (0)473 24 45 01

Gent

+32 (0)9 281 13 86 +32 (0)478 44 80 36

Kortrijk

+32 (0)56 22 80 64 +32 (0)473 24 45 01

VG.46/B0 - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Immobiliën

West-Vlaanderen


024_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:41:51

24

VACATURE 7 APRIL 2012

Inventi, is gevestigd in het historisch stadscentrum van Antwerpen. Inventi is gespecialiseerd in organisatie, training, selectie en visualisatie. De klanten van Inventi zijn snelgroeiende KMO’s, grote bedrijven en multinationale ondernemingen in de Benelux en onze buurlanden. Om de groei te onderbouwen en de uitgelezen kans om uzelf sterk te ontwikkelen, heeft Inventi een heel interessante vacature voor een m/v

SECRETARESSE - ONTHA AL EN ADMINISTR ATIE -

Functie

Profiel

- Het professioneel onthaal van klanten, trainees en kandidaten voor selecties van verkopers en verkoopmanagers. - Het behandelen van alle inkomende communicatie. - Het up-to-date houden van het CRM-systeem, o.a. de klantengegevens en de forecast. - Het coördineren van trainingen en selecties. - Het agendabeheer van de consultants.

Wat mag u van Inventi verwachten jong en heeft een zeer verzorgd voorkomen.

applicaties. Blindtypen is zeker een voordeel. met extra-legale voordelen. een zakelijk en keurig voorkomen en kan u zich zowel mondeling als schriftelijk professioneel uitdrukken. omgang zijn belangrijke eigenschappen voor het uitvoeren van de functie.

begeleidt in de uitvoering van uw taken.

een grote verscheidenheid van contacten in een zakelijke omgeving.

omgeving. Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B lid van Federgon.

Hoe reageren Mail zo snel mogelijk uw CV met motivatie naar dirk.spaepen@inventi.be een afspraak op paasmaandag 9 april 2012 tussen 11u00 en 12u00 +32 475 74 69 19. Bel tijdens de kantooruren op het nr. +32 3 223 68 68.

Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

w w w. inve nti.b e

Woonzorgcentrum Immaculata OCMW Edegem zoekt (M/V):

DIENSTHOOFD HUISHOUDELIJK ONDERHOUD (C1-C3) Je staat in voor een nette, hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle residenten én werkomgeving voor alle personeelsleden door coördinatie van huishoudelijke activiteiten (interieurreiniging, linnenverzorging, bevoorrading huishoudmateriaal). Wij bieden:

€ €, hospitalisatieverzekering).

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE Wij bieden: €

Profiel:

Profiel: Examen:

GEÏNTERESSEERD?

Voor bijkomende informatie: www.wzc-immaculata.be

Richt uw kandidatuur met uw motivatiebrief, CV en kopie van het vereiste diploma aan WZC Immaculata, t.a.v. Myriam Claus, directeur, Oude Godstraat 110, 2650 Edegem of immaculata@ocmwedegem.be Voor het examen voor diensthoofd huishoudelijk onderhoud is 20/04/2012 de uiterste inschrijvingsdatum.

Creatie? Innovatie? Ambitie? Kijk snel in deze krant.

€, hospitalisatieverzekering).


025_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:42:11

VACATURE 7 APRIL 2012

25

Bond zonder Naam vzw is een maatschappijkritische beweging die het beste in mensen versterkt door dagelijks werk te maken van waarden. BZN is opgericht in 1959 en vooral bekend van de spreuken. De beweging is evenwel actief op tal van domeinen zoals werken rond waarden met jongeren, kinderrechten en opvoedingsondersteuning, zingeving, armoedebestrijding en gelijke kansenrecht. BZN telt bijna 200.000 gezinnen en ruim 200 ondernemingen die lid zijn van de beweging. Zie info op www.bzn.be

Personnel Managers Club

Bond zonder Naam wil vandaag werk blijven maken voor gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld. BZN De Stobbe vzw is een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) gevestigd in Antwerpen. Als begeleidings- en behandelingscentrum richt BZN De Stobbe zich hoofdzakelijk tot gezinnen waar intra familiaal geweld de dominante problematiek is. BZN DE STOBBE vzw zoekt:

www.pmclub.be

DIRECTEUR

Junior PM Club

Taakomschrijving:

Leiderschap

Eric Junes - SD Worx

Een event dat je niet mag negeren.

Profiel:

19 april 2012

Ons aanbod:

Bezielend leiderschap: CEO aan het woord

Interesse?

Gastsprekers:

Jan Van den Nieuwenhuijzen - CEO SD Worx Joost Callens - CEO Durabrik Bart Claes - CEO JBC Joëlle Collaes - Magistraat Antwerpen André Pelgrims - Team Pelgrims

zoekt m/v Commercieel Talent

Wees erbij: schrijf in via www.pmclub.be Dit evenement verloopt in samenwerking met Sodexo Motivations Solutions.

regio Roeselare

De receptie wordt aangeboden door ALM.

Waarom jij? specialiseer je net als ons in het vinden van de juiste medewerkers voor uitvoerende, ondersteu-

Waarom als commercieel talent?

Waarom jij als commercieel talent?

VG 158/U

Interesse?

en je carrière begint


026_GPV3QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 19:27:36

26

VACATURE 7 APRIL 2012


027_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:47:33

VACATURE 7 APRIL 2012

ONLINE JOBS IN DE KIJKER

27

Post én Print a Job. Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

De Logo’s Vlaanderen , erkend door de Vlaamse gemeenschap, zijn

Een onderneming uit de Elzas met 250 werknemers; Ruim 18 jaar in gans Frankrijk actief, zet zijn ontwikkelingstrategie verder op de markt van ENERGIEBESPARINGEN. Om aan de grote vraag te beantwoorden, en om ons verkoopsteam op de Vlaamse markt uit te breiden, zoeken wij meerdere:

soneelswerking hebben wij een vacature voor een adjunct coördinator.

Commerciële Vertegenwoordigers (m/v)

(80%)

Regio Antwerpen, Limburg, Kortrijk En Gent

jonge en dynamische netwerkorganisaties voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Ter ondersteuning en professionalisering van onze per-

Adjunct Coördinator Personeel (m/v)

U verzekert het advies en de verkoop van ons verwarmingsysteem aan particulieren.

Wij verzekeren U:

Functieomschrijving Je staat in voor de interne coördinatie, communicatie en opvolging. Je staat in voor de coaching van elke medewerker. Je zorgt voor een actueel resultaat- en competentiegericht personeelsbeleid incl vormingsbeleid Je draagt bij tot een efficiënte dagelijkse werking en rapporteert aan de coördinator.

Uw profiel: Je hebt een relevant masterdiploma of hiermee gelijkgestelde ervaring. Coachend leiding geven zit je in het bloed, je kan teamgericht samenwerken en overleggen. Je bent communicatief, flexibel en stressbestendig. Je hebt kennis van HRM instrumenten, organisatieontwikkeling en de

Tweetalig, met goede kennis van het Frans, en een zeer goede kennis van het Nederlands. Gemotiveerd en zelfstandig kunnen werken. U hebt commerciële ervaring in de verkoop en in het onderhandelen bij particulieren.

Contact:

www.logoantwerpen.be

Mail je CV naar recrutement@aterno.com t.a.v. Mevr. P.Chausse, of naar het volgend adres: ATERNO S.A.S - Mevr. Chausse, Personeelsmanager Kasteelstraat 20 E - 1600 SINT-PIETERS-LEEUW Website: www.verwarming-aterno.com

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

gangbare informaticatoepassingen.

Contact: elke.eggerickx@logoantwerpen.be

Animo is al 60 jaar de specialist op het gebied van hoogwaardige koffiezetsystemen en automaten voor professioneel gebruik . Onze zelfontwikkelde apparatuur is vervaardigd uit duurzame materialen en staat bekend om de unieke uitstraling en kwaliteit . Wereldwijd bieden wij commerciële – en technische ondersteuning aan onze distributeurs .

Urbis, afdeling van Uitrusting Schréder in Bornem behorende tot de groep Schréder GIE is gespecialiseerd in productie en verdeling van straatmeubilair

Commercieel vertegenwoordiger

Technisch medewerker binnendienst (m/v) Functie

Brussel/Vlaanderen (m/v) Functiebeschrijving Je bezoekt intensief het cliënteel, vooral steden en gemeenten, architecten en eel maatwerk bied je een oplossing voor de inrichting van de openbare ruimte

tieve taken. Profiel

Uw profiel: Je combineert een opleiding /ervaring in een technische of commerciële richting met sterke communicatieve vaardigheden in de beide landstalen en gevoel voor

in staat zelfstandig te handelen, maar bent van nature een echte teamplayer. Franse taal een pluspunt.

catielijnen en een correct salaris met bedrijfswagen.

Contact:

Contact: Uw sollicitatiebrief met uitgebreide C.V. kunt u richten aan: Animo B.V.B.A., t.a.v. dhr. S. Neefs. s.neefs@animo.be

Meer info : www.schreder.be j.coppieters@schreder.be – 03/890.66.65

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Younes Caro op 02/482.03.45 of younes.caro@vacature.com

Scan deze QR Code met je smartphone! Geen smartphone? Geen nood, u vindt deze vacatures ook op vacature.com/jobs Hoe werkt een QR Code? Kom het te weten op vacature.com/qr


028_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:43:32

28

VACATURE 7 APRIL 2012

!         

    

     

Gemeente Edegem G.I.P. vzw

Werft aan

EEN ADMINISTRATIEF ADJUNCT M/V (voor het secretariaat van de school)

De kandidaten voor deze betrekking moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: â&#x20AC;˘ de Belgische nationaliteit hebben of de nationaliteit van een land dat lid is van de Europese Unie â&#x20AC;˘ van onbesproken gedrag zijn â&#x20AC;˘ elementaire kennis van de Franse taal hebben â&#x20AC;˘ kunnen werken met MS OFFICE WORD en EXCEL, INTERNET EXPLORER en WINDOWS MAI â&#x20AC;˘ zich gunstig klasseren bij d eselectieproeven bestaande uit een schriftelijke proef (verhandeling), een informaticatest (MS OFFICE) en een onderhoud. De schriftelijke proef is eliminerend, alleen de kandidaten die minimum 50% der punten behaald hebben op deze proef zullen opgeroepen worden om aan de volgende proeven deel te nemen.

Gemeente Edegem zoekt dynamische en ondernemende (m/v)

DIRECTEUR OMGEVING (A5a-A5b) (Statutair)

Uw functie

De kandidaturen dienen per gewone post verstuurd te worden aan de Directeur van de G.I.P., Oudstrijderslaan 190 te 1140 Brussel (Evere) en dit ten laatste op 30 april 2012, en moeten vergezeld zijn van: â&#x20AC;˘ een curriculum vitae â&#x20AC;˘ een kopie recto verso van de identiteitskaart â&#x20AC;˘ een kopie van het hoogst bekomen diploma â&#x20AC;˘ een uittreksel van het gerechtelijk register model 1, dat niet ouder is dan twee maand. BELANGRIJK: De onvolledige kandidaturen alsook deze dewelke na de uiterste datum van inschrijving toekomen zullen niet in aanmerking genomen worden. Personen die interesse hebben kunnen bijkomende inlichtingen bekomen bij de secretaris van de GIP, Reynold CLAEYS â&#x20AC;&#x201C; 02 / 274.12.73.

Deze afdeling bestaat uit de diensten ruimtelijke ordening en milieu, planning en inrichting en uitvoeEuroccor Ltd., opgericht in 2002, is een pionier in de Bulgaarse contact center wereld, en staat ten dienste van de Europese markt vanuit Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Onze ervaring en projectmatige aanpak maakt ons de juiste partner voor bedrijven die op zoek zijn naar kostenbesparende oplossingen. Dit in de gecombineerde gebieden van call- en contactcenterdiensten aan de ene kant en de administratie aan de andere kant. Euroccor Ltd staat voor kwalitatief hoogwaardige resultaten die bijdragen aan het succes van onze internationale klanten. Ons bedrijf heeft Belgische aandeelhouders en een Belgisch management.

managements- en leidinggevende vaardigheden of u behaalt deze vorming tijdens de proefperiode die van deze vorming.

Wij bieden werkverkeer en fietsvergoeding, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en opleidingsmogelijkheden.

MILIEUAMBTENAAR (B1-B3) (aanleg van een wervingsreserve)

Uw functie liteitsvolle dienstverlenging met het oog op het bewaken/bekomen van een duurzame leefomgeving.

Uw proďŹ el

2-TALIGE CONTACT CENTER MANAGER ASSISTANT Functieomschrijving

In deze functie bent u verantwoordelijk voor het opzetten van projecten van A tot Z! U zorgt voor het eerste contact met opdrachtgevers en onderhoudt een open en voortdurende communicatie met hen. Dit om de noden van de klant beter te begrijpen en de geleverde kwaliteit te waarborgen. U staat in voor: - de ontwikkeling van scripting - de voorbereiding en implementatie van software - het coachen en trainen van onze medewerkers - het opzetten en voorbereiden van rapporteringen voor klanten - het ontwikkelen en verbeteren van systemen en het voortdurend stroomlijnen van de processen - het onderhouden van de goede relatie/ communicatie met klanten - het coĂśrdineren van bijeenkomsten met klanten - het continu optimaliseren van onze projecten om de targets van het project te waarborgen. Profiel U bent perfect tweetalig (Nederlands/Frans) en heeft een goede kennis van het Engels. U heeft een bewezen ervaring van minstens 5 jaar als Team Coach binnen een Callcenter (toezicht minimum 20 agenten) of een ervaring van een aantal jaren als Project Verantwoordelijke (het creeren van aanbiedingen en het opzetten van projecten voor externe opdrachtgevers binnen een contact center). Om succesvol te zijn in deze rol en aan de hoge verwachtingen van onze klanten te voldoen, bent u gemotiveerd en neemt u zelf initiatieven. U heeft een proactieve persoonlijkheid en een can-do and hands-on mentaliteit. Biedt Euroccor Ltd biedt u een professionele, internationale, dynamische en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving, waar persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en persoonlijke initiatieven worden aangemoedigd. Naast een uitdagende functie en een zeer goede sfeer, biedt Euroccor u een motiverend salarispakket aangevuld met extralegale voordelen.

Deze vacature spreekt u aan? Aarzel niet en stuur uw CV naar redhuan.haltout@euroccor.com U wenst aanvullende informatie? Aarzel niet en neem contact op met mij via redhuan.haltout@euroccor.com

hoger onderwijs van het korte type of hoger onderwijs 1 cyclus, van een erkende opleiding milieukunde,

Wij bieden

LEROY & PARTNERS

ques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer, opleidingen.

Groot kantoor van gerechtsdeurwaarders (95 medewerkers) te Brussel, werft aan (m/v) om de departementen ÂŤDagvaardingenÂť en ÂŤUitvoeringenÂť te versterken:

Meer informatie: De speciďŹ eke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijvingen en de examenprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 03 289 22 51(54) â&#x20AC;&#x201C; e-mail: personeel@edegem.be)

Departementshoofd Dossierbeheerders

Solliciteren: Zend uw kandidatuur schriftelijk vergezeld van een cv en een kopie van uw diploma, uiterlijk tegen 18 april 2012 (Directeur omgeving) of uiterlijk tegen 21 april 2012 (Milieuambtenaar) aan het college van burgemeester en schepenen, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem of naar personeel@edegem.be

Uw job : opstellen van Gerechtsdeurwaardersexploten opvolgen van de dossiers in gerechtelijke procedure advies verlenen aan ons cliĂŤnteel en advocaten telefonisch onthaal verzorgen van de debiteuren aansturing van het team (10 personen). -

Uw profiel:

www.edegem.be

in een juridische functie. Wij bieden u: doorgroeimogelijkheden binnen onze onderneming. Interesse? Stuur uw kandidatuur samen met uw CV naar: LEROY & PARTNERS Human Resources Kroonlaan, 358 te 1050 Brussel hrh@assocleroy.be

-

RJ20286100-BRT

Uw proďŹ el


029_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:43:51

VACATURE 7 APRIL 2012

29

Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee? Voor KU Leuven Research & Development

ADVISEUR EUROPESE ONDERZOEKSPROJECTEN

VBA201208

KU Leuven Research & Development (LRD) is de dienst voor kennis- en technologietransfer van de Associatie KU Leuven. LRD ondersteunt onderzoekers in hun interactie met de bedrijfswereld en de valorisatie van hun onderzoeksresultaten. Wij zijn momenteel op zoek naar een adviseur binnen het team verantwoordelijk voor de contractopvolging van onderzoek gefinancierd door de Europese Commissie. Deze persoon zal onderzoekers adviseren en begeleiden bij EU-onderzoeksprojecten.

Voor de Dienst Onderzoekscoördinatie

ONDERZOEKSADVISEUR INTERNATIONALE FONDSEN VBE201207 De Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) is de motor voor een stimulerend klimaat en een beleid voor onderzoek aan de Associatie KU Leuven. Wij zoeken een collega met postdoc-ervaring die de onderzoekers informeert, stimuleert en begeleidt bij het voorbereiden van onderzoeksaanvragen in het kader van Europese en internationale programma’s, zoals het Europees Kaderprogramma.

Voor het Leuvens Universiteitsfonds

MANAGER FONDSENWERVINGSCAMPAGNES VBE201204 Het Leuvens Universiteitsfonds (LUF) is het centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven. Het adviseert externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van UZ Leuven, bedrijven, organisaties e.a. die een gift wensen te doen aan één van de vele projecten inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, logistieke infrastructuur of erfgoed. Wij zoeken een gemotiveerde en ernstige collega die zich thuis voelt in een dynamisch en gespecialiseerd team, die instaat voor het coördineren, aansturen en beheren van de Fondsenwervingscampagnes die worden opgezet.

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures

KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Voor ICTS, de centrale IT-dienst van de KU Leuven

SAP BUSINESS ANALYSTS VBE201208 SR. ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP VBF201207 ICTS heeft een team van meer dan 70 gedreven SAP-professionals. Wij werken projectmatig aan het verder automatiseren van de administratieve toepassingen van de KU Leuven en geassocieerde instellingen. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en releases van SAP op de voet en ondersteunen de administratieve processen, ingedeeld volgens 9 functionele domeinen. We zijn op zoek naar mensen met ervaring in één of meerdere SAP-modules: CRM, MM, SD, FI, …

SOFTWARE ARCHITECT / PROJECTLEIDER VOOR ENTERPRISE SEARCH VBF201214 De hoeveelheid informatie die door KU Leuven-medewerkers aangemaakt en geraadpleegd wordt, neemt steeds toe. Om deze gegevens efficiënt te ontsluiten, is het nodig over de systemen heen een zoekomgeving ter beschikking te stellen. We zoeken een software architect om de “enterprise search”-omgeving mee uit te bouwen.

SYSTEEMBEHEERDER IAM

VBF201209

Aan de Associatie KU Leuven studeren meer dan 80.000 studenten en werken meer dan 15.000 personeelsleden. Daarnaast heeft de associatie contacten met duizenden externen. Om de identiteiten en het toegangsbeheer voor al deze personen te beheren zet ICTS een associatiebrede IAM- (Identity and Access Management) en AAI(Authentication and Authorisation Infrastructure) infrastructuur op.

EXPERT WINDOWS CLIENT HARDEN SOFTWARE DEPLOYMENT, MONITORING EN MANAGEMENT VBF201216 Binnen ICTS beheert een back-office team van 5 IT-client experts de managementinfrastructuur voor meer dan 2000 pc-clients. Deze infrastructuur, gebaseerd op Microsoft- (AD, MDOP, SCCM, AppV) en VMWare-technologie, dient verder te worden uitgebouwd, geoptimaliseerd en geactualiseerd. Daartoe moet het bestaande team op korte termijn versterkt worden met een gedreven expert met een passie voor client hard- en software deployment, virtualisatie, monitoring en management in een Windows-omgeving.


030_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:44:04

30

VACATURE 7 APRIL 2012

Wil jij bepalen wat wij zien?

De regionale televisiezender TV OOST zoekt een nieuwe Hoofdredacteur M/V en een Account Manager M/V.

Voor de verdere uitbouw van TV OOST zijn wij op zoek naar een ‘Hoofdredacteur’ (M/V)

Voor de verdere versterking van het sales team van TV OOST zoeken wij een ‘Account Manager’ (M/V)

Kandidaten beschikken best over de volgende kwaliteiten:

Kan jij de kracht van onze media aan de klant overbrengen? Dan ben jij de geschikte kandidaat!

- Een brede interesse hebben voor regionaal nieuws en regionale informatie - In het zendgebied van TV OOST wonen - Journalistieke ervaring hebben, onafhankelijk kunnen werken en een team jonge medewerkers kunnen inspireren en leiden - Een netwerk uitbouwen in alle sectoren en geledingen van de provincie Oost-Vlaanderen - Een zuinig beheerder zijn, verstand hebben van geldzaken en de beschikbare middelen efficiënt weten te besteden - Aanspreekbaar zijn, een eigen mening hebben en hard willen werken

- Je staat in voor de uitbouw van een volwaardige klantenportefeuille - Je kan doelgericht prospecteren en hebt inzicht in de reclamebehoeften van de klant - Je bent creatief, kan onderhandelen en weet als geen ander te overtuigen - Je weet om te gaan met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen - De communicatie- en reclamewereld zijn jou niet onbekend - Voor advies over het besteden van professionele reclamebudgetten ben jij de aangewezen persoon - Je rapporteert aan de sales manager en kan actief meewerken aan vernieuwing en verbetering van bestaande sales tools of formules

Wat wij bieden: - Een aantrekkelijke en verantwoordelijke job - Een fijn team medewerkers en een inspirerende baas - Een mooie werkomgeving en een goed salaris - Aan het hoofd staan van een klein deel maar ook onderdeel zijn van een groter geheel (de Concentra Media Groep)

Wat wij NIET zoeken: - Passanten op doortocht die hun CV willen uitbreiden - TV iconen op zoek naar een rustige oude dag Kandidaten kunnen zich aanmelden door het versturen van een cv naar hoofdredacteur@tvoost.be tav Sabine Brans, Hr Consulente!

Wat wij bieden: - Een uitdagende en verantwoordelijke job in een vriendelijke en jonge omgeving - Ruimte en kansen voor ontplooiing in een zelfstandige en verantwoordelijke functie - Een salaris op niveau met extralegale voordelen - Fijne collega’s, een dynamische sfeer en een mooie, motiverende werkomgeving Kandidaten kunnen zich aanmelden door het versturen van een motivatiebrief en CV naar accountmanager@tvoost.be tav Sabine Brans, Hr Consulente!

Tussen de mensen


031_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:44:54

VACATURE 7 APRIL 2012

31

VAC & CO

THE ART OF ENGINEERING ... zoals uitgetekend door USG Innotiv Op woensdag 21 maart zetten heel wat bedrijven en scholen hun ingenieurs, bachelors en studenten in de kijker. De aanleiding was de Dag van de Ingenieur, georganiseerd door USG Innotiv. USG Innotiv, specialist in tewerkstelling van engineering, ICT en science professionals en onderdeel van USG People, publiceerde op deze 5e Dag van de Ingenieur de resultaten van haar jaarlijkse grote engineering-enquête in de ‘Ingenieursbarometer 2012’. Deze is gratis downloadbaar op www.dagvandeingenieur.be. Het onderzoek bevestigt dat 80% van de bedrijven verdere aanwervingen plant in 2012. Tegenover vorig jaar is de vraag naar ingenieurs en technische bachelors zelfs gestegen met 30% en staan er momenteel bijna 10.000 vacatures open.

Saskia Kinds - General Manager USG Innotiv

FOTO'S : MICHEL WIEGANDT

Dirk Denoyelle - Lego Certified Professional

Winnaar Frederik Leys en Kathleen Dupont van USG Innotiv

Er is wel goed nieuws voor de technologische sector : het aantal inschrijvingen in hogere technische richtingen stijgt lichtjes tegenover voorgaande jaren! De gespreide initiatieven rond de beeldvorming van het beroep beginnen dus stilaan hun vruchten af te werpen. Jongeren hebben begrepen dat er muziek zit in engineering. Maar we zijn er uiteraard nog niet. USG Innotiv adviseert daarom alle bedrijven uit de sector om aan hun eigen employer branding te blijven werken. Door boeiende en slimme samenwerkingen met partners op poten te zetten, geven we extra visibiliteit aan de mogelijkheden van de sector en het belang van de engineeringbijdragen aan onze samenleving.

Het avondevent in het Atomium kon dit jaar rekenen op 233 bezoekers. Saskia Kinds, general manager van USG Innotiv verzorgde de verwelkoming en gaf duiding bij de cijfers van de Ingenieursbarometer. De gastspreker dit jaar was ingenieur, stand up comedian en allround entertainer Dirk Denoyelle uit. Hij gaf een uiteenzetting van zijn activiteiten als certified professional Lego-bouwer. Over hoe technologie en probleemoplossend denken in alle facetten van het leven binnensluipen en hoe linker- en rechterhersenhelft heerlijk kunnen samenwerken. Kathleen Dupont, manager engineering bij USG Innotiv, maakte de winnaar van de studentenwedstrijd bekend : Frederik Leys van KU Leuven met zijn ‘Kulibrie’ project. Dit microvliegtuig met flapperende vleugels werd gebaseerd op de anatomie en de vliegwijze van de Rosse kolibrie, één van de kleinste vogeltjes op aarde. Vóór de start van het netwerkevent werden de genodigden nog getrakteerd op een korte begeleide rondleiding door het Atomium. De volgende Dag van de Ingenieur op 20/03/2013 wordt opnieuw een dag om te vieren.


032_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:45:06

32

VACATURE 7 APRIL 2012

NEEM VOORSPRONG MET HET CARRIÈREADVIES VAN TOPPROFESSOREN Wist u al dat u op Vacature.com terecht kan voor carrière-advies van de beste Vlerick-proffen? Elke week laat een professor van de prestigieuze Vlerick Leuven Gent Management School zijn licht schijnen op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Hun opmerkelijke bevindingen verschijnen - samen met handige tips voor uw carrière - exclusief op www.vacature.com/vlerick. U vindt er onder meer de artikels hiernaast.

Door prof. dr. Dirk Buyens

Hoe effectief is flexwerk? Er bestaan geen wondermiddelen in HR. Er bestaan wel potentieel nuttige instrumenten die al dan niet verstandig kunnen worden aangewend. Dit geldt zeker voor flexwerk. De voordelen zullen de schaduwzijden enkel overstijgen als ze zorgvuldig worden ingevoerd, en goed afgestemd zijn op andere elementen uit de HR-mix.

Door prof. dr. Marc Buelens

Toplonen van CEO’s: noodzakelijk of overbodig? Didier Bellens kreeg in 2011 2,6 miljoen euro toegestopt voor het leiden van telecomgigant Belgacom. Pervers vinden sommigen, niet meer dan normaal volgens anderen. Er is nog nooit echt aangetoond dat hoge lonen van CEO’s bijdragen tot betere prestaties van een bedrijf.

Door prof. dr. Katia Tieleman

Hoe onderhandel ik over een beter loon? Mijn evaluatiegesprek vindt binnenkort plaats. Ik zou graag opslag vragen, maar ik weet niet goed hoe ik dat het best aanbreng. Hoe moet ik het aanpakken?

Door prof. dr. Koen Dewettinck

Verhoog je kansen om een goede werknemer te behouden Werknemers gaan bij een bedrijf werken, en verlaten het omwille van hun chef. Deze boutade wil vooral zeggen dat een chef een tolk is, de vertaler van de mooie principes van het bedrijf naar de dagelijkse realiteit van de werknemer. Elke leidinggevende bezint zich dus best over de RIG-formule: respect, informatie en ‘groter plaatje’.

Door prof. dr. Karlien Vanderheyden

Hoe leg ik een nederlaag uit aan mijn achterban? Je komt terug van de projectmeeting en je moet aan de medewerkers van je afdeling verkopen dat al hun voorstellen van tafel zijn geveegd. Je bent baas van een lokaal depot en je mag aan de medewerkers uitleggen dat je op een vergadering op het hoofdkwartier mee hebt moeten beslissen het depot te sluiten.

Lees de volledige artikels op www.vacature.com/vlerick


033_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:45:58

VACATURE 7 APRIL 2012

33

De Persgroep Publishing draait rond passie voor onze lezer, surfer en adverteerder. Maar net zozeer voor onze medewerkers, stuk voor stuk sterke persoonlijkheden met een alerte geest en een flexibele ingesteldheid die houden van actie en inzet. Met als resultaat een fraaie lijst met power brands in een breed medialandschap, met zowel kranten, magazines als internet. De sleutel van het succes? Een vernieuwende combinatie van nieuws en entertainment, passie en knowhow, innovatieve infrastructuur en toptalent.

ADVERTISING

PRINT

Sales Manager

Account Manager ZONE02/

Functie

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de strategische en commerciële uitbouw van jouw business unit. Als bezielende coach weet je deze strategie met je salesteam van binnen- en buitendienstmedewerkers te vertalen naar concrete verkoopsresultaten. Hierbij staan jij en je team in voor de verkoop van advertentiecampagnes in het algemeen alsook voor de specials en dossiers in onze verschillende titels. Je hebt hiervoor fantastische producten en sterke mediamerken ter beschikking, waar je het maximum kan uithalen. Je bent ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en het opstellen van een businessplan. Je rapporteert hierbij aan de commercieel directeur.

We zoeken een gedreven account manager die potentiële Brusselse adverteerders zal benaderen. We bieden een afwisselende functie waarbinnen je naast het prospecteren en het werven van nieuwe klanten, eveneens op een betrokken wijze bestaande klantenrelaties onderhoudt. Naast het effectief verkopen, adviseer je jouw (potentiële) klanten ivm hun mediaplanning en zorg je ervoor dat alles in goede banen wordt geleid (opmaken van offertes, agendaplanning, opvolging advertenties,...).

Profiel Naast je hogere opleiding ben je een gedreven salespersoon. Je kan putten uit een ruime dosis commerciële ervaring waardoor je, samen met je organisatorische capaciteiten, het verschil kan maken. Bovendien ben je een expert in het sturen en coachen van je salesteam. Je managementskills, resultaatgerichte aanpak en je tweetaligheid (N/F) zijn je voornaamste troeven. Creativiteit en commercieel inzicht zijn onmisbaar. Relevante ervaring binnen de mediamarkt is een pluspunt.

€ 2,10 + € 5,80=

€ 7,90

WEEKBLAD NR. 14 > 3 APRIL 2012 > MET TV-GIDS VAN 7 T.E.M. 13 APRIL

+ PIET BAKT! BOEK 2: PANNENKOEKEN & WAFELS

Profiel • Je hebt minimum een eerste verkoopservaring in de dienstensector. • Je hebt een neus voor commerciële opportuniteiten. • Je resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen onderscheiden je van de anderen. • Je bent tweetalig (N/F). • Je bent gepassioneerd door media en reclame.

G R AT I S

M A G A Z I N E

ZONE02.BE

4/4 - 1/5/2012

G R AT U I T:

C I T Y,

R E S T O

&

S H O P P I N G

Ja, dit is ze écht!

LESLEY-ANN POPPE

30KILO DIKKER!

HIJ HEEFT ÁLLES, MAAR...

Spaar mee voor een

GRATIS ETENTJE €1,60

Nr. 14 V 4 april 2012 V Tv-prog. van 7 tot 13 april

p. 39

Onder druk! WAAR BLIJFT DIE BABY, CHARLENE?

N°242

Haar laatste affaire was de druppel

JEROEN MEUS OMSINGELD DOOR JALOEZIE EN WREVEL PRIMEUR

TWEE JAAR NADAT ZIJN GEZIN UIT ELKAAR VIEL

ADRIAAN VAN DEN HOOF HEEFT RELATIE MET TATYANA BELOY

Exclusief

BETTY UIT HAAR EIGEN ZAAK GEZET

Bart speelt de ‘DE FOTO’S scheiding keihard WAAR IK ME ZO VOOR SCHAAM’Ellen Brigitta Callens Petri misbruikt van de weg gereden op prostitutie-site EN TÓCH DIENT ZE GEEN KLACHT IN...

Fotospecial PASEN IN DE ZON

POPPY JAZZSOUNDS @ AB

TIPS/CONSEILS Va Doux Vent

Lichte keuken met Oost-Europese ‘touch’

The Cabin in the Woods Horreur revisitée avec brio

‘DIT IS ECHT GÉÉN TOEVAL’

Aanbod

Interesse in deze of andere vacatures? Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.

We bieden je een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen die passen bij een bedrijf zoals het onze (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, deelname in de winst, bedrijfswagen en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.


034_GPV2QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 20:36:02

34

VACATURE 7 APRIL 2012 Euroccor Ltd. - www.euroccor.com is een serviceorganisatie met Belgisch management gevestigd op twee locaties in Bulgarije: Sofia en Veliko Tarnovo.

Het stadsbestuur van Torhout gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

1 ONDERLUITENANT-VRIJWILLIGER voor de stedelijke brandweerdienst

Voor onze West-Europese klanten worden vanuit Bulgarije tal van acties uitgevoerd.Telefonische contacten, zowel inkomend als uitgaand, email- and postbehandeling zijn maar een greep uit onze diensten. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij dringend op zoek naar

ENTHOUSIASTE KLANTENDIENSTMEDEWERKERS

Ben je gedreven en geboeid door het buitenland, dan is dit de job voor jou! VOORWAARDEN: Belg zijn • ten minste 21 jaar oud zijn • minimale lengte van 1,60 m • van goed zedelijk gedrag zijn • in orde zijn met de dienstplichtwetten • zijn hoofdverblijfplaats hebben in de gemeente binnen de zes maanden na afloop van de proefperiode • een diploma of getuigschrift dat minstens toegang geeft tot de betrekkingen van niveau 2 bij de federale overheidsdiensten, vermeld in bijlage I bij het KB van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel (hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld).

Voor één van onze klanten, gespecialiseerd in het leveren van elektriciteit en aardgas aan particulieren en zakelijke klanten zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers!

PROEVEN: 1. proeven inzake lichamelijke geschiktheid: beklimmen van een autoladder, dragen van ademhalingsapparatuur, zwemmen en evenwichtsbalk. Een meer gedetailleerde beschrijving van de proeven is opgenomen in de infobundel. Voor het afnemen van deze proef moeten de kandidaten zich onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek. Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan elke andere selectieproef vooraf. 2. selectieproeven (schriftelijke proef op 50 punten + mondelinge proef op 50 punten). Inhoud: Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn organisatievermogen, communicatieve vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten. Hiertoe kunnen de selectieproeven verschillende tests bevatten (bv. rollenspel, beslissingsboom, postbakoefening, interview, persoonlijkheidstest, …) die deze kwaliteiten testen. Om te slagen dienen de kandidaten voor elk onderdeel van het examen ten minste 50% van de punten te behalen en 60% in het totaal.

Als Nederlandse of Belgische contact center medewerker word je van bij jouw aankomst in Bulgarije begeleid door onze expatafdeling. Wij verzorgen jouw onthaal aan de luchthaven, helpen je bij het vinden van een geschikte woning (de eerste 2 dagen wordt een hotel accomodatie aangeboden) en regelen voor jou alle locale administratie. Bovendien sta je er ook niet alleen voor: een veertigtal collega’s zijn je reeds voorgegaan en werken reeds in ons bedrijf. Bulgarije behoort tot de Europese Unie, je hoeft dus geen visum of internationale reispas te hebben.

Als klantendienstmedewerker ben je het aanspreekpunt voor klanten . Je beantwoordt voornamelijk inkomende oproepen. Met jouw luisterend oor weet je onmiddellijk de noden van jouw klant te detecteren en verleen je de juiste informatie, of zoek je samen naar een geschikte oplossing. Je bent een enthousiaste, sociale, communicatieve en stressbestendige teamplayer ! Je hebt bovendien een grondige verbale en geschreven kennis van het Nederlands. Bijkomende kennis van de Franse taal is zeker een pluspunt maar niet noodzakelijk. Je kan vlot overweg met MS Office.

Jouw loonpakket bestaat uit een aantrekkelijk bruto salaris (belangrijk om weten is dat Bulgarije slechts een inkomensbelasting heeft van 10% en je dus een hoog netto bedrag overhoudt) aangevuld met een bonussysteem. Bovendien betaalt ons bedrijf jouw heenreis naar Sofia en word je ter plaatse getraind en gecoacht door West-Europese contact center experten. In functie van jouw competenties behoort een doorgroei zeker tot de mogelijkheden.

Deze vacature spreekt u aan? Aarzel niet en stuur jouw CV naar redhuan.haltout@euroccor.com U wenst aanvullende informatie? Aarzel niet en neem contact op met mij via redhuan.haltout@euroccor.com

Kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma dienen uiterlijk op 20 april 2012 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend verstuurd t.a.v. de heer burgemeester van de stad Torhout, Markt 1, 8820 Torhout. De proeven inzake lichamelijke geschiktheid en de schriftelijke proef vinden plaats op zaterdag 12 mei 2012. Een informatiebundel met de volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, berekeningswijze bezoldiging, enz. kan bekomen worden via de personeelsdienst (tel. 050 22 11 35) of de website www.torhout.be.

Vereisten: Minimum A1 met 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie. U werkt resultaatgedreven en hebt aandacht voor details. Wij bieden: een boeiende functie, een aangename werksfeer in een jong en dynamisch bedrijf, een correct salarispakket overeenkomstig uw ervaring en competentie.

een verantwoordelijke (m/v)

voor zijn informatica-atelier die instaat voor: de organisatie van het atelier dat 15000 tweedehandscomputers hersteld en opnieuw verkoopt en die verantwoordelijkheid heeft over een ploeg van een twaalftal werknemers.

een beheerder Back-office (m/v) voor de afdeling Tweedehands: De beheerder back-office beheert de dagelijkse vragen met betrekking tot gebouwen en voertuigen. Hij/zij is de tussenpersoon tussen de Tweedehandsafdeling en de logistieke verantwoordelijken voor de winkels. Voor meer informatie: http://www.oxfamsol.be/nl/support_job.php3

Spreekt deze uitdaging u aan? Aarzel dan niet en stuur zo snel mogelijk uw sollicitatiebrief met cv naar: Medec Benelux nv, Lion d’Orweg 19, 9300 Aalst T.a.v. Personeelsverantwoordelijke sales@medecbenelux.be

OCMW WATERMAAL-BOSVOORDE

Hoeveel zou u verdienen in een andere sector of regio? Ontdek het op vacature.com/salariskompas

Algemeen directeur Christophe Glorieux Adjunct algemeen directeur Fabrice Dekerf Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia Debeuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte

Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk, Sam De Kegel Oxfam-Solidariteit vzw zoekt :

Uw taak: Design & ontwerp, optimalisatie van onderdelen voor anesthesie apparatuur en accessories. “If you can imagine it, we can design and create it”

COLOFON

Redactie Redactiedirecteur: Marian Kin (voor Kinco) Hoofdredacteur magazine Filip Michiels Redactiechef online Evelien Maes Redactie Erik Verreet, Dominique Soenens, Sara De Sloover, Steven Heyse, Magali Henrard 02-482.03.54

Medec Benelux nv, een productiebedrijf gespecialiseerd in anesthesieapparatuur, met wereldwijd distributeur netwerk, is voor spoedige indiensttreding op zoek naar:

Solidworks Mechnical DESIGNER (M/V)

RR10197102 DvE

In een jonge, dynamische en resultaatgerichte bedrijfscultuur werk je mee aan de uitbreiding van onze projecten. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan bij ons hand in hand.

werft aan voor onmiddellijke indiensttreding (m/v), contract van onbepaalde duur

1 administratief secretaris voor zijn personeelsdienst of gelijkgesteld

Enkel de schriftelijke sollicitaties worden ingewacht ten zetel van het OCMW Watermaal-Bosvoorde Ottervangerstraat, 69 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Flor Cobo, Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Mana-ger Marijke Van Impe, Mary-Ann Vanderpoorten Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Kim Tosseyn, Dimme Vanderstappen, Dave Cools, Karen Sereis, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Sales Assistants Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Julie Van de Voorde, Younes Caro, Hilde Vanden Driessche, Charline Heirbaut, Mireille Daeninck 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Mede-werker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Communications & Distribution Manager Frederik Welslau Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) b2b Product Manager Florence Collard b2c Product Manager Ward Meremans Client Production Liesbeth Teugels, An Gargouri Support & Test Engineer Peter Ginis Web front-end Robin Stroobants, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster, Ahmed Ouarzazi Web Development Bart Vanderstukken, Benny Lootens, Ruben Decleyn Communities Searcher Ran Van Der Vurst Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux, Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat


035_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 18:46:12

VACATURE 7 APRIL 2012

35

ATB Automation, gevestigd te Sint-Pieters-Leeuw, is specialist in verkoop en distributie van producten in de aandrijftechniek en besturingstechniek. Met haar opgebouwde knowhow, competenties in engineering, installatie, applicatiesoftware en systeemoplossingen richt ATB Automation zich voornamelijk op de machinebouw in België en Luxemburg. Ter versterking van het sales team zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten m/v voor de functie van:

Commercieel medewerker binnendienst Tijdens een praktische inwerkperiode maakt u kennis met de organisatie en haar werkwijze. Vervolgens wordt u verantwoordelijk voor een erg divers takenpakket. U verwerkt telefonische aanvragen, maakt offertes en volgt deze op. Dankzij uw commerciële flair weet u opportuniteiten te detecteren. U kunt zich prima inleven in de problematiek van de klant. U geeft advies, formuleert oplossingen en overtuigt uw klant van de toegevoegde waarde van ATB Automation. U bent de onmisbare schakel in de communicatie met zowel klanten als collega’s e ndenkt graag mee.

Erkenning VG.665/B

Uw profiel: • Technische affiniteit (dankzij opleiding of werkervaring) • Gevoel voor humor, klantgerichte houding • Ondernemend, doelgericht, zelfstandig • Goede kennis van de Nederlandse en Franse taal

Wat heeft ATB Automation te bieden • Klein hecht team • Sterke merken in portfolio • Zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer dan via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met referentie ATV121 kunt u contact opnemen met Valerie Maes of Veronik Van Landeghem, telefoon 03/369 11 61. Of kijk op www.atb-automation.be

EcoSelect is de specialist op het gebied van Projectsourcing en Werving & Selectie in de arbeidsmarkt van milieuprofessionals. Onder de EcoSelect-groep vallen EcoSelect, EcoFlexx en EcoSelect Advies & Project. Dankzij deze verschillende concepten biedt EcoSelect altijd een passende oplossing voor elke klant. Persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen en heldere afspraken vormen de basis van de aanpak, zowel met opdrachtgevers als met kandidaten. Om de commerciële partnerships met onze klanten verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar een (m/v):

Account Manager In deze functie bent u omzetverantwoordelijk voor het totale dienstenpakket in voornamelijk Vlaanderen. U onderhoudt contacten met studiebureaus en klanten uit de industrie. Dankzij uw luistervaardigheid en het perfect in kaart brengen van de behoeften van u wklant, weet u het juiste concept voor te stellen. Uit uw voorstel blijkt dat u voor de klant een volwassen gesprekspartner bent die voor alle partijen de belangen in kaart weet te brengen.

Erkenning VG.665/B

Uw profiel: • Sterke persoonlijkheid met verantwoordelijkheidsgevoel • Commerciële drive • Daadkrachtig, zelfstandig en zelfstartend • Hoge ‘sociale intelligentie’ • Gevoel voor humor • Bachelor werk- en denkniveau

Wat biedt EcoSelect: • Sterke no-nonsense cultuur • Vrijheid en ruimte voor eigen inbreng • Werken bij een groeiend, innovatief bedrijf • Goede ondersteuning vanuit de Nederlandse moedermaatschappij • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Is deze commerciële functie uw volgende stap? Reageer via www.velde.be, referentienummer ECEB121. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ecoselect.be of contact opnemen met Valerie Maes of Veronik Van Landeghem.

Het beursgenoteerde METTLER TOLEDO is ’s werelds grootste producent van een breed assortiment weegapparatuur en is marktleider op het gebied van precisie-instrumenten. Met vestigingen in meer dan 100 landen levert de organisatie hoogwaardige apparatuur en diensten aan industrie, laboratoria en retail. METTLER TOLEDO zet zich in om op haar gebied de beste te zijn, o.a. door iedere klant een vakkundig advies te geven voor zijn specifieke toepassing. Voor de Belgische vestiging (Zaventem) zijn we op zoek naar kandidaten (m/v) voor de functie(s) van:

Junior Account Managers Industry Account Manager Oost- & West-Vlaanderen: u staat in voor de uitbouw en groei van het gamma hoogtechnologische weeg- en meetinstrumenten naar de industriële sector in deze regio. Rapporteren doet u aan de Sales Manager. Account Manager divisie Product Inspectie: product- en accountmanagement in gans België voor toepassingen zoals checkweighing en andere inspectiesystemen. Rapporteren doet u aan de Business Area Manager. In beide functies zijn uw gesprekspartners o.a. hoofd productie, kwaliteitsmanagers en inkoop. U kan rekenen op een uitstekende ondersteuning van onze product managers en de marketingafdeling.

Erkenning VG.665/B

Wie zoekt METTLER TOLEDO? • Energieke persoonlijkheid, communicatief sterk • Uitstekend analytisch denkvermogen • Sterke technische affiniteit door opleiding of ervaring • Commercieel gedreven • Goede werkkennis Frans voor de nationale functie

Wat biedt METTLER TOLEDO? • Internationale omgeving, solide multinational • Uitstekend opleidingstraject • Werken voor een marktleider • Doorgroeimogelijkheden • Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket

Geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (ref.nr. MTTS121) kunt u contact opnemen met V. Maes, tel: 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.mt.com


036_GPV1QU_20120407_VMGHP_00.pdf; Apr 05, 2012 19:42:08

36

VACATURE 07 APRIL 2012

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT COMMERCIEEL DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR OMGEVING DIRECTEUR VOOR HET G.I.T.O.-OVERIJSE GEMEENTESECRETARIS TECHNISCH DIRECTEUR

ANONIEM BOND ZONDER NAAM GEMEENTE EDEGEM GEMEENTE OVERIJSE GEMEENTE OVERIJSE ANONIEM

AGO INTERNATIONAL

AGO INTERNATIONAL

CONSULTANCY

23 25 28 37 37 23

INGENIEURS DESIGN ENGINEER EQUIPMENT MANAGER GEOTECHNICAL ENGINEER PROJECT ENGINEER PROJECTMANAGER QHSE ENGINEER STABILITEITSINGENIEUR SURVEYOR TECHNICAL ENGINEER TENDER ENGINEER

DEME DEME DEME DEME GHELAMCO DEME ANONIEM DEME DEME DEME

AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL

38 38 38 38 21 38 23 38 38 38

ANONIEM ANONIEM ANONIEM ANONIEM ANONIEM ANONIEM MOW MARITIEME TOEGANG ANONIEM MEDEC BENELUX ANIMO PORT OF GHENT GHELAMCO ANONIEM

AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL JOBPUNT VLAANDEREN AGO INTERNATIONAL

AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL

23 23 23 23 23 23 18 23 34 27 16 21 23

WETENSCHAP MEDISCH LABORATORIUM TECHNOLOGEN MILIEUAMBTENAAR

AZ SINT-BLASIUS GEMEENTE EDEGEM

19 28

REDACTIE & COMMUNICATIE HOOFDREDACTEUR ONDERZOEKSADVISEUR INTERNAT.FONDSEN

TV OOST KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT

30 29

SALES & MARKETING

INVENTI

VAN DER VELDE GROEP AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL HUDSON VAN DER VELDE GROEP

HUDSON AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL VAN DER VELDE GROEP AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL

ADVIESBUREAU DREESSEN AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL

22 28 30 35 23 33 23 17 35 25 27 27 17 23 23 35 23 21 23 34 29 19 17 23 33 20 23 23 23

HR MANAGEMENT ADJUNCT COORDINATOR PERSONEEL ADMINISTRATIEF SECRETARIS CREW PLANNER PAYROLL ADMINISTRATOR

LOGO’S VLAANDEREN OCMW WATERMAAL-BOSVOORDE DEME DEME

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

ANONIEM LEROY & PARTNERS

AGO INTERNATIONAL

23 28

ASSISTANT ACCOUNTANT BOEKHOUDER BUSINESS ANALYST BUSINESS ANALYSTS ERVAREN ACCOUNTANT-DOSSIERBEHEERDER FINANCE & ADMINISTRATION MANAGER PROJECT FINANCE MANAGER

ANONIEM PORT OF GHENT MYDIBEL ATOS ANONIEM ANONIEM DEME

AGO INTERNATIONAL

23 16 21 2 23 23 38

AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE BEDIENDE EXPEDITIE BEHEERDER BACK-OFFICE INKOOPMANAGER LOGISTICS COORDINATOR LOGISTIEK ASSISTENTEN LOGISTIEK MANAGER

ANONIEM OXFAM SOLIDARITEIT ANONIEM DEME AZ SINT-BLASIUS ANONIEM

AGO INTERNATIONAL

AGO INTERNATIONAL

23 36 23 38 19 23

GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL PORT OF GHENT ANONIEM AGO INTERNATIONAL

28 16 23

OCMW EDEGEM ANONIEM AZ SINT-BLASIUS STAD TORHOUT AZ SINT-BLASIUS DEME ANONIEM DEME

24 20 19 34 19 38 23 38

AGO INTERNATIONAL

ADMINISTRATIE ADMINISTRATIEF ADJUNCT BELEIDSMEDEWERKER ENERGIE COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE

ANDERE DIENSTHOOFD JUNIOR PROJECTONTWIKKELAAR MEDEWERKER SCHOONMAAK ONDERLUITENANT-VRIJWILLIGER PASTORAAL WERKER PROJECT MANAGER PROJECTCOORDINATOR TENDER MANAGER

AGO INTERNATIONAL

AGO INTERNATIONAL

GEZONDHEID

www.velde.be CHEOPS TECHNOLOGY EUROCCOR TV OOST ECOSELECT ANONIEM DE PERSGROEP PUBLISHING ANONIEM BILLIET ATB AUTOMATION VIND! URBIS ATERNO BILLIET ANONIEM ANONIEM METTLER TOLEDO ANONIEM MYDIBEL ANONIEM EUROCCOR KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT EIZO OPUS INTERIM ANONIEM DE PERSGROEP PUBLISHING JET IMPORT ANONIEM ANONIEM ANONIEM

18 2 22

FINANCIËN

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE KINESITHERAPEUTEN PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 VERPLEEGKUNDIGE A1 VERPLEEGKUNDIGEN A1/A2

2 BUSINESS DEVELOPERS 2-TALIGE CONTACT CENTER MANAGER ASSIST ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ZONE02/ ADJUNCT BUSINESS UNIT MANAGER BRAND RELATION MANAGER COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST COMMERCIEEL TALENT COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER COMMERCIELE VERTEGENWOORDIGERS COUNTRY SALES MANAGER BELUX JR AREA SALES MANAGER JR BUSINESS DEVELOPER JUNIOR ACCOUNT MANAGERS INDUSTRY JUNIOR SALES MANAGER KEY ACCOUNT MANAGER KEY ACCOUNT MANAGER RETAIL FRANKRIJK KLANTENDIENSTMEDEWERKERS MANAGER FONDSENWERVINGSCAMPAGNES NATIONAL ACCOUNT MANAGER OFFICE MANAGER SALES ASSISTENT SALES MANAGER SALES TALENT TECHNICAL SALES ASSISTANT PROJECTAFD. TECHNICAL SALES SUPPORT TRADE MARKETEER

VIO INTERIM ATOS ALTIOR

JURISTIEK BEDRIJFSJURIST-FISCALIST DEPARTEMENTSHOOFD DOSSIERBEHEERDERS

TECHNIEK & PRODUCTIE BACHELORS & MASTERS BOUWKUNDE CALCULATOR FULL SCOPE PROJECTEN CALCULATOR-AANKOPER CONDUCTEUR-WERFLEIDER NUTSLEIDINGEN PLANT MANAGER PRODUCTIEASSISTENT BETONIJZER PROJECTONTWERPER QUALITY MANAGER SOLIDWORKS MECHANICAL DESIGNER TECHNISCH MEDEWERKER BINNENDIENST TECHNISCH MEDEWERKER ELEKTRICITEIT WERFLEIDER WERFLEIDER

3 DYNAMISCHE UITZENDCONSULENTEN BUSINESS CONSULTANTS UNIVERSITAIR TALENT

24 19 19 19 19

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 1 MAATSCHAPPELIJK WERKER OUDERENZORG 2 MAATSCHAPPELIJK WERKERS

OCMW ZELE OCMW ZELE

22 22

ICT & INTERNET ARCHITECTS DEVELOPERS EXPERT WINDOWS CLIENT HARD-EN SOFTW. FUNCTIONAL & TECHNICAL ANALYSTS IT PROGRAMMEUR-ANALIST PROJECT MANAGERS SAP BUSINESS ANALYSTS SAP-CONSULTANTS SERVICE DELIVERY MANAGERS SOFTWARE ARCHITECT/PROJECTLEIDER SOLUTION MANAGERS SR.ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP SYSTEEMBEHEERDER SYSTEEMBEHEERDER IAM SYSTEM & NETWORK ENGINEERS VERANTWOORDELIJKE

ATOS ATOS KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT ATOS ANONIEM ATOS KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT ATOS ATOS KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT ATOS KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT PORT OF GHENT KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT ATOS OXFAM SOLIDARITEIT

AGO INTERNATIONAL

2 2 29 2 23 2 29 2 2 29 2 29 16 29 2 36

RESEARCH & DEVELOPMENT ADVISEUR EUROPESE ONDERZOEKSPROJECTEN PROJECTLEIDER R&D

27 34 38 38

OCMW EDEGEM AZ SINT-BLASIUS AZ SINT-BLASIUS AZ SINT-BLASIUS AZ SINT-BLASIUS

KU LEUVEN RESEARCH DEVELOPMENT ANONIEM

AGO INTERNATIONAL

29 23

ONTHAAL & SECRETARIAAT SECRETARESSE

INVENTI

INVENTI

24

HORECAPERSONEEL KEUKENHULP RESTAURANTMEDEWERKER

AZ SINT-BLASIUS AZ SINT-BLASIUS

19 19


003_GPV2QU_20120407_VMGCV_00.pdf; Apr 04, 2012 14:46:56

www.overijse.be

OVERIJSE, een uitgestrekte gemeente met bijna 25.000 inwoners gelegen aan de bovenloop van de IJse aan de zuidelijke rand van het gemeente zonder taalfaciliteiten.

GEMEENTESECRETARIS Jouw functie: Als gemeentesecretaris sta je in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Je bent hoofd van het personeel en voorzitter van het managementteam. Als verbindingspersoon tussen de diensten en het beleid, coördineer je beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Buiten de decretaal voorgeschreven taken zorg je voor een goed management en een klantvriendelijke dienstverlening naar onze bewoners toe.

Wij bieden: brutomaandsalaris min. € 4.552,87, max. €

inspireren? Dan is deze job misschien wel wat je zoekt. Ken je iemand die hiervoor geknipt is?

DIRECTEUR VOOR HET G.I.T.O-OVERIJSE Jouw functie:

de dagelijkse werking van de school op efficiënte manier uit te bouwen in directe samenwerking met de technisch adviseur-coördinator, de leerlingenbegeleidsters en de coördinatoren. Je bezielt, stuurt aan, responsabiliseert en ondersteunt het team van personeelsleden zodat zij dat leerlingen de ruimte en de kansen geeft om al lerend hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te doen werken.

bekwaamheid.

Interesse?

Kijk voor de volledige functiebeschrijving op de website www.overijse.be


004_GPV2QU_20120407_VMGCV_00.pdf; Apr 04, 2012 14:47:25

DEME ZOEKT 500 NIEUWE

MEDEWERKERS ONE GROUP, ENDLESS POSSIBILITIES

DEME is de meest aantrekkelijke werkgever van 2012! Wij zoeken 500 nieuwe medewerkers om ons team te versterken. Ben jij op zoek naar een uitdaging met veel variatie in een internationale omgeving? Surf dan naar www.deme.be/career en bezorg ons jouw cv! Project Manager

Tender Manager

Project Engineer

Tender Engineer

Technical Engineer

Design Engineer

Surveyor

Equipment Manager

Project Finance Manager

Logistics Coordinator

QHSE Engineer

Payroll Administrator

Geotechnical Engineer

Crew Planner

Raadpleeg al onze vacatures en solliciteer online op www.deme.be/career

Creating land for the future

Religie op de werkvloer  

Religie op de werkvloer.