Page 1

001_GPV1QU_20110806_VMGCV_00.pdf; Aug 03, 2011 13:31:52

Vacature. voor m/v met talent

06.08 3 filosofen over de relatie tussen werk en identiteit

Ik werk, dus Ik ben

3.612 euro bruto voor een contract manager risk & environment Zomerreeks De zakenneus van internationale top-Dj’s

Werken We om te leven of leven We om te Werken?

13.086 Jobs oP VACAture.Com


002_GPV1QU_20110806_VMGCV_00.pdf; Aug 03, 2011 12:36:32

Bent u een goeroe? Of eerder een professor?

Ontdek het met de nieuwe Competence Indicator Wat zijn uw sterktes binnen een werkomgeving? Welke job past bij u? En hoe benut u uw talent het beste? Haal meer uit uw carrière en doe de test met de nieuwe Competence Indicator op vacature.com. Ontdek welk van de 24 professionele profielen bij u past, ontvang een gedetailleerde profielomschrijving en vergelijk uzelf met anderen. Deze test werd ontwikkeld door Prof. Dr. Herman Van Den Broeck, partner aan de Vlerick Managment School. U ontvangt nadien een officieel certificaat dat u bij uw cv kan voegen. Maak werk van uw carrière, op vacature.com.


001_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 17:50:10

01

“Internationale optredens zijn een economische noodzaak. België stikt van de groepjes en de dj’s, terwijl er maar gedurende een paar maanden festivals zijn.” Dj Sven Van Hees

plaatjes draaien de wereld rond

12

Vandaag Gent, morgen Barcelona, volgende maand Ibiza en daarna Acapulco of Sydney. Top-dj’s hoppen de wereld rond, op zoek naar muzikale kicks. En naar een goed belegde boterham.

Zonnekloppen in Brussel

03 Ben ik mijn werk?

04 wat verdient...?

11

Maandag mocht België eindelijk ’s proeven van echt

Werk is belangrijk in ons leven, geen kat die daar aan

Elke week gunt de salariswatcher een exclusieve blik in

zomerweer. Aanleiding voor stadsevenement Brussel

twijfelt. Maar in hoeverre bepaalt het ook onze identiteit

het loonzakje van een m/v. Deze week: een 33-jarige

Bad om uitzonderlijk de deuren open te zetten. Organi-

en sociale status? 3 filosofen wikken en wegen het be-

contract manager Risk & Environment bij Vinçotte.

sator Vincent Tutino doet het relaas van een goedgevulde

lang van werk in ons leven.

werkdag.

ruBrieken

Je kan Vacature ook vinden op:

Vacature van de week: Product analist bij Gates

ZOMERRUBRIEK

de Business Hotspot van

10

Het goede vakantiedoel

10

column an olaerts

16

vacature.com

16

ZOMERRUBRIEK

aBonnees van de tijd, de morgen, gaZet van antwerpen en Het laatste nieuws ontvangen vacature automatiscH Bij Hun krant.

VMG-20110806_01_INHOUD.indd 1

4/08/11 17:43


002_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 20:16:33

2

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Afgestudeerd en

Vacature lanceert je op de arbeidsmarkt Afgestudeerd als master of bachelor en klaar voor de zoektocht naar jouw eerste job? Speciaal voor jou lanceren we Ready For Work. Dit

interactief

platform

voor

alle

laatstejaars

bevat

de meest waardevolle tips om je te lanceren, nuttige tools en testen en uiteraard het grootste jobaanbod voor starters.

... en

Laat je cv achter en word meteen gevonden door interessante werkgevers. Ontmoet er jouw persoonlijke jobcoach die je in 5 stappen klaarstoomt voor je eerste sollicitatiegesprek. Are you Ready for Work?

Surf naar www.readyforwork.be

Graduation Party met Red Bull DJ voor jou! Net afgestudeerd als young potential en zin om dit uitgebreid te vieren met je vrienden voor het echte werk begint?

Nu met boeiende uitdagingen bij oa.:

Laat je cv achter, neem deel aan onze wedstrijd en maak kans op een exclusieve Private Graduation Party voor jou en 50 vrienden met een ofďŹ ciĂŤle Red Bull DJ. Waar en wanneer je maar wil. Surf nu naar www.readyforwork.be

VACCOM 2683 CAMPUS READY FOR WORK ADV VAC Hanne met bol indd 1

4/08/11 16:32


003_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 17:50:37

03 00

foto Isabel Pousset

Maandag van

Vincent Tutino is organisator van het zomers stadsevenement Brussel Bad. Door het stralende zomerweer besloot hij om het hoofdstedelijk strand maandag, de wekelijkse sluitingsdag, uitzonderlijk te openen.

Vincent Tutino organisator van het zomers stadsevenement Brussel Bad Ik sta uitzonderlijk laat op. Gisteren heb ik

De deuren gaan open. De eerste badgasten zijn

Ik check op de site of alles naar wens ver-

de kinderen naar mijn schoonouders gebracht en zo

mensen uit de belendende kantoren. Omdat we vrijwel

loopt. Ons reglement is erg gedetailleerd: een bar

konden wij een keertje uitslapen. De avonden zijn

overal onderbemand zijn, ga ik geregeld kijken hoe het

moet een bepaald aantal tafels en stoelen hebben,

zwaar. Ik lig nooit voor 1uur in mijn bed.

zit met het aantal bezoekers, zodat we extra mensen

maar net zo goed mogen kraampjes elkaar geen val-

kunnen inzetten. Tussendoor praat ik met de hande-

se concurrentie aandoen. Ik ben de hele avond zoet

Maandag, dat betekent voor mij adminis-

laars. We beslisten in overleg met hen om op vrijdag,

met controleren.

tratief werk opknappen. Ik ga door facturen van

zaterdag en zondag een uur langer, en nu ook vandaag

leveranciers en bekijk mails over de andere evene-

uitzonderlijk open te houden. Door het slechte weer

We kondigen de sluiting aan en kijken of het

menten die Brucity organiseert, zoals het Brussels

was eerst geopperd om een week langer door te gaan,

publiek op ordentelijke manier het terrein verlaat.

Summer Festival en Winterpret. Veel tijd heb ik er

maar dat is budgettair en praktisch niet haalbaar.

Ik ontvang de veiligheidsagenten die het strand ’s

niet voor, want het strand gaat straks uitzonderlijk open op maandag. Briefing voor de jobstudenten, de sportmonitoren, de stewards van de stad Brussel en de verpleeg-

nachts bewaken. Zij krijgen een briefing van de steHet is mooi weer en dat zorgt voor nogal wat

wards en de politie die tot na sluitingstijd aanwezig

drukte bij de kraampjes. Na een snelle hap doe ik op-

is. Pas wanneer ik de site ‘veilig’ verklaar, neemt de

nieuw een toer van de site en ik kijk of er zich ergens

nachtploeg het over.

problemen voordoen. Dat is gelukkig niet het geval.

kundigen van het Brugmanziekenhuis. Alles bij elkaar

Ik ga naar huis. Ik laat wat stoom af door nog

zijn er dagelijks 100 mensen in de weer op de site. We

Ik kijk erop toe dat de shiftwissel vlot ge-

wat te eten, naar het nieuws te kijken of even naar

beslisten pas zaterdag om maandag open te houden,

beurt. We hebben ondertussen voldoende mensen

de Facebookpagina te surfen en nog een commen-

waardoor het moeilijker was om voldoende personeel

bij mekaar om ook de tweede bar te openen. Ik ga

taar over de afgelopen dag toe te voegen. Het was de

te vinden.We zetten mensen in van de privébewakings-

naar mijn kantoor om mails te checken en achter-

moeite waard.

firma die normaal alleen ’s nachts de site controleren.

stallig administratief werk op te knappen.

Wouter de Broeck •

VMG-20110806_03_MAANDAG VAN.indd 3

4/08/11 17:49


004_GPV2QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 20:40:45

COVERSTORY

VMG-20110806_04_COVERSTORY**.indd 4

4/08/11 20:39


005_GPV3QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 21:11:59

5

3 filosofen over de relatie tussen werk en identiteit

Wie ik ben? Nou, ik zit in de sales Op familiefeestjes willen tantes en nonkels weten waar we werken. Met vrienden zetten we graag een boompje op over onze job. En de titel die op ons businesskaartje prijkt, maakt ons tot iemand. Maar hoe bepalend is ons werk voor onze identiteit en sociale status? En hoe nauw hangt ons zelfbeeld samen met de baan die we hebben? Drie filosofen beantwoorden zeven sleutelvragen over de relatie tussen werk en identiteit.

1.

In welke mate bepaalt een job onze identiteit en sociale status?

Dirk De Schutter: “In grote mate. Maar we

daar weinig of geen identiteit uit. Toch blij-

worden met een ander probleem geconfron-

ven ze die job doen omdat het redelijk goed

teerd: mensen moeten vaak lang werken,

betaald is. De werklozen komen er nog be-

zodat ze gestresseerd geraken, terwijl ze zelf

kaaider van af: hun inkomen ligt lager en een

weinig persoonlijke voldoening kunnen halen

sociale rol spelen ze helemaal niet.

uit dat werk. Integendeel, ze geraken er door

Maar Hannah Arendt gelooft niet dat iemand

vervreemd. Natuurlijk zijn er mensen die zich

die hoog opgeklommen is in de economi-

wel ‘waarmaken’ in hun werk. Bijvoorbeeld,

sche en maatschappelijke hiërarchie, daarom

een journalist die met zijn artikelen wantoe-

ook een betere mens is. Een bankdirecteur

standen aan de kaak stelt of een professor die

bekleedt een belangrijke maatschappelijke

met hart en ziel les geeft. Maar voor de meeste

functie, maar kan een heel beperkt sociaal

werknemers is dat ideaal onbereikbaar. De

leven leiden. Is hij dan wel iemand, vraagt

kassierster in de supermarkt, de arbeider aan

Arendt zich af? Omgekeerd kan een bejaar-

de band: ze verrichten anoniem werk en halen

denverzorgster een veel betere persoon zijn.”

...

Onze raad der wijzen: UmbeRto galimbeRti (69)

DiRk De SchUtteR (56)

Rob WijnbeRg (29)

geldt als een van de meest toonaan-

doceert filosofie aan de HUBrussel. Hij doctoreerde over de

studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.De

gevende filosofen in Italië. Hij doceert

Duitse filosoof Martin Heidegger en specialiseerde zich later in

jonge Nederlander was opinieredacteur van nrc.next, de krant

aan de universiteit van Venetië en

Hannah Arendt, een van de bekendste leerlingen van

waarvoor hij nog steeds columns en essays schrijft. Publiceerde

publiceerde vele boeken. Zijn ‘Mythen

Heidegger en ooit zijn minnares. Hannah Arendt is de enige

reeds verschillende boeken en de bestseller ‘Nietzsche en Kant

van onze tijd’ (Ambo, 2011) verschijnt

filosoof uit de 20e eeuw die een hoofdwerk heeft gewijd aan de

lezen de krant’. In 2010 schreefWijnberg samen met zijn collega-

deze maand in het Nederlands.

arbeid:‘De menselijke conditie’(Boom,Amsterdam,2009).

filosofe Stine Jensen een boek over identiteit,getiteld‘Dus Ik Ben’.

VMG-20110806_04_COVERSTORY**.indd 5

4/08/11 21:10


006_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:54:29

COVERSTORY

2. “Zet een willekeurige groep vreemden bij elkaar, laat hen zich aan elkaar voorstellen en de kans is groot, zo niet honderd procent, dat iedereen na het noemen van zijn naam onmiddellijk over zijn werk begint.”

Hebben we vandaag meer keuzevrijheid in ons werk? Zo ja, hoe komt dit?

Rob Wijnberg: “Jazeker. Aan het begin van de vorige

Rob Wijnberg

eeuw werden de meeste keuzes als vanzelf gemaakt, of voor de mensen gemaakt. Van de zoon werd verwacht dat hij zijn vader in het bedrijf opvolgde en van de dochter dat zij een goede huisvrouw en trouwe echtgenote werd. Een studie was slechts voor een heel kleine minderheid weggelegd. De zuil, de godsdienst en de opvoeding bepaalden ook in hoge mate de politieke voorkeur, de sociale contacten en de partnerkeuze. Voor de moderne werknemer is het vooral van belang dat hij zich kan ‘ontplooien’. Maar nu bijna alles tot een vrije keuze is geworden, wordt de mens en werknemer in het dagelijkse leven ook voortdurend op zichzelf teruggeworpen en kampt hij met ‘keuzestress’. De vanzelfsprekende beroepskeuze, zoals Rob Wijnberg: “Zet een willekeurige groep vreem-

humeur, werkt zeven dagen op zeven. De techniek

iemand vroeger boer of dokter werd omdat zijn vader

den bij elkaar, laat hen zich aan elkaar voorstellen

dwingt ons er toe om geoliede onderdeeltjes te zijn

dat was, is nagenoeg verdwenen. Dat is deels opgelegd

en de kans is groot, zo niet honderd procent, dat

in deze machinerie. De Duitse filosoof Günther An-

(werkgevers eisen flexibiliteit), maar deels ook vrijwil-

iedereen na het noemen van zijn naam onmiddel-

ders vergelijkt dat met het nazistische model. De

lig: veel jongeren willen niet langer dan een paar jaar

lijk over zijn werk begint. Alleen al daaruit valt op

nazi’s waren perfect in het uitvoeren van hun taken

werken voor dezelfde baas, waardoor de zoektocht

te maken dat ons werk zeer bepalend is voor onze

in de concentratiekampen. Wanneer hen nadien

naar een eigen identiteit gecompliceerder wordt.”

identiteit. Voor velen geldt: ‘wat ik doe, is wie ik

gevraagd werd waarom ze zich daar nooit vragen

ben’. Of: ‘Wie ik ben? Nou, ik zit in de sales.’ Als kind

bij stelden, zeiden ze dat het niet hun taak was om

worden we al met deze notie van identiteit bekend-

zich daar vragen over te stellen. In onze samenle-

gemaakt, wanneer volwassenen aan ons vragen:

ving is dat ook zo. Een goeie werknemer is iemand

‘Wat wil je later worden?’. In de sociologie wordt het

die goed zijn taken uitvoert en zich geen vragen

belang van werk voor de vorming van de identiteit

stelt bij de doelstellingen. Wij, Italianen, produ-

al jaren onderkend. Mannen definiëren zichzelf

ceren bijvoorbeeld de beste antipersoonsmijnen

meer dan vrouwen in termen van hun werk of be-

ter wereld. De arbeiders in die fabriek doen alleen

roep. Talloze onderzoeken hebben uitgewezen dat

maar zo goed mogelijk hun werk. Ze stellen er zich

ons zelfbeeld sterk samenhangt met de baan die we

verder geen vragen bij, dat valt niet onder hun

hebben. Ook de aard van het werk speelt natuurlijk

verantwoordelijkheid.

een grote rol: wie op zelfstandige wijze een echt vak

Meer zelfs: de enige manier om een sociale iden-

uitoefent, identificeert zich meer met zijn werk dan

titeit te verwerven, is werk. Wie zijn werk verliest,

iemand die slechts een klein radertje in een groot

wordt sociaal uitgesloten. Maar wat is de waarde

productieproces vormt, zoals de slagroomspuiter

van een samenleving waar de sociale identiteit en-

in een taartenfabriek.”

kel bepaald wordt door het werk dat je uitoefent?

3.

Zijn mensen die hun job louter zien als een ‘verplichting om rond te komen’ gelukkiger/ ongelukkiger?

Op dit moment is winst de enige waarde waar alUmberto Galimberti: “Onze identiteit hangt af van

les rond draait. Wanneer het geld de symbolische

Dirk De Schutter: “Hoe kan iemand die alleen

onze efficiëntie en productiviteit op de werkvloer.

voortbrenger van alle waarden wordt, hebben we

werkt om geld te verdienen, gelukkig zijn in zijn

Dat zijn de enige waarden die tellen. Hét model

een samenleving die cultureel en spiritueel ver-

job? In onze ogen is dat geld wel essentieel, want

van de economie is de machine, maar die is altijd

armd is. De economie zou niet de maatstaf van alle

onze maatschappij bepaalt dat een succesvol per-

superieur aan de mens. De machine of computer

dingen mogen zijn. Er moeten andere waarden ge-

soon rondrijdt in een mooie auto, veel geld uit-

is nooit ziek, nooit zwanger, heeft geen wisselend

progageerd worden, zoals schoonheid.”

geeft en in een kast van een huis woont. Dat zijn

VMG-20110806_04_COVERSTORY**.indd 6

4/08/11 16:20


007_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:54:43

7

dé bewijzen van een geslaagde carrière. Maar is het niet merkwaardig dat zovele studies aangeven dat je boven een bepaalde welstand niet meer gelukkiger wordt met meer geld? Toch

4.

Moeten we vandaag meer op zoek gaan naar een evenwicht tussen werk en privé?

blijft geld voor velen een obsessie: ze willen elk

Dirk De Schutter: “Ja, in een zinvol leven is er

Sociale problemen zoals tienerzwangerschap-

jaar een salarisverhoging of een grotere auto. De

niet alleen tijd om te werken. Nochtans domi-

pen zijn rechtsreeks gelinkt aan armoede.”

grote meerderheid van mijn studenten economie

neert de economie ons leven. Zelden stellen we

ziet ‘rijk worden’ als hun doel voor later. Ze zeg-

de vraag waar de economie voor dient. Tot 30

Umberto Galimberti: “Ik zie een boeiende evo-

gen niet ‘gelukkig worden’ of een goede vrouw

jaar geleden concentreerde de economie zich

lutie bij de generatie Y, die veel meer een even-

of toffe job treffen, neen, rijk worden! Hannah

op de productie van nuttige dingen. Vandaag

wicht zoekt tussen werk en privé. Zij die werk

Arendt daarentegen gelooft dat een ander, groter

spitst de economie zich toe op het aanzwen-

vinden - en Italië is dat niet evident als jongere

geluk verscholen ligt in een geslaagde relatie of

gelen van de consumptie, zelfs van dingen die

- werken minder en dat is een goeie zaak. Het is

een bondgenootschap met enkele echte vrien-

we niet nodig hebben. Hoe krijgen we de con-

hoopgevend. Zij hebben gezien hoe hun ouders

den.”

sumenten op zaterdag in onze winkels? We re-

zich kapot werkten en hoe er nooit geluk was bij

duceren de economie tot de consumptie, maar

hen thuis, omdat er te veel stress was. Hun ouders

Umberto Galimberti: “Of een werknemer zich

het herverdelen van de rijkdom is ook een eco-

werkten zich letterlijk dood. Dat doodsbesef is

gelukkig kan voelen wanneer hij werk gevonden

nomische activiteit. Op dit punt zal Arendt nooit

belangrijk. De dood doet je beseffen dat het leven

heeft? Ja, omdat hij de indruk heeft dat hij zijn le-

toegeven: de economie alleen krijgt een samen-

zijn beperkingen heeft. Maar dat staat haaks op de

ven kan opbouwen met het loon dat hij verdient.

leving niet georganiseerd. De ongelijkheid tus-

hoogmoed van de economie, dus wordt dat idee

Hij is sowieso al blij dat hij werk heeft, zeker nu

sen arm en rijk kan zo groot zijn dat ze een hele

geweerd. Wanneer jongeren meer vrije tijd wille,

de werkloosheid hoog is. En die zal wellicht nog

maatschappij ontwricht. Dat is het geval in de

hebben ze begrepen dat het leven niet draait rond

toenemen, want het economisch systeem pro-

VS en veel minder in de Scandinavische landen.

geld, maar rond tijd.”

beert mensen zo veel mogelijk te vervangen door

...

machines. Maar voor de grote massa houdt het werk amper iets positiefs in. De vrouw in de supermarkt werkt enkel voor het schamele geld dat ze ervoor krijgt. Het is arbeid die vervreemdt. Het is niet het doel van haar leven, en de winst van de supermarkt brengt haar niets op.” Rob Wijnberg: “We zijn de afgelopen twee eeuwen de helft minder gaan werken en in de regel veel meer gaan verdienen, maar voor velen is werken nog altijd geen favoriete bezigheid. Werk neemt een zeer dubbelzinnige positie in in de samenleving. Enerzijds bepaalt het onze maatschappelijke positie. Wie carrière maakt, goed betaald wordt, waardering krijgt van collega’s en het gevoel heeft nuttig te zijn voor de anderen, vereenzelvigt zich natuurlijk meer met zijn werk dan iemand die zijn broodwinning slechts ziet als een verplichting om rond te komen. Werk draagt ook bij aan de sociale cohesie: in sociale kwesties zoals de integratie van immigranten wordt het belang van werk fel bena-

“De grote meerderheid van mijn studenten economie ziet ‘rijk worden’ als hun doel voor later. Ze zeggen niet ‘gelukkig worden’ of een goede vrouw of toffe job treffen, neen, rijk worden!” Dirk De Schutter

drukt. Anderzijds vatten veel mensen werk op als een noodzakelijk kwaad, een verplichte dagelijkse routine om brood op de plank te krijgen. We hebben liever vrij dan dat we naar ons werk gaan. Die term ‘vrij’ verraadt de negatieve betekenis van werk: we beschouwen het als de antithese van vrijheid. Ook in populaire tv-programma’s als het Britse ‘The Office’ wordt het leven op kantoor afgeschilderd als saai, inspiratieloos en repetitief.”

VMG-20110806_04_COVERSTORY**.indd 7

4/08/11 16:20


008_GPV2QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 20:41:19

COVERSTORY

‘Ben ik mijn werk?’ doorheen de eeuwen

5.

Hoe belangrijk was werk voor onze identiteit en sociale status in vroegere tijden? In sneltreinvaart doorheen de eeuwen, met de Nederlandse filosoof Rob Wijnberg als gids.

Moet je saai zijn om boekhouder te worden, of word je saai door dat beroep lang uit te oefenen?

Rob Wijnberg: “Soms gaat de vereenzelviging of identificatie met het werk zo ver dat het onderscheid tussen de persoon en De Grieken en romeinen:

startte, kwamen de productiemiddelen in handen van

zijn beroep grotendeels vervaagt. Iemand neemt dan als het

slaven aan het werk

private eigenaars. kleine, ambachtelijke werkplaatsen

ware de rol die hij beroepsmatig heeft mee naar het dagelijkse

groeiden uit tot grote fabrieken. Arbeiders ‘verkochten’

leven, met de bijhorende eigenschappen. Prototypische voor-

in de prechristelijke tijd werden bijna alle vormen

hun arbeid in ruil voor loon, terwijl de kapitaalkrach-

beelden: de accountant die in alles stipt en precies is, de psycho-

van arbeid, en zeker de fysieke varianten ervan, be-

tigen dankzij de geproduceerde meerwaarde (winst)

loog die iedereen levensadvies geeft. De vraagt blijft natuurlijk

schouwd als een intrinsiek slaafse activiteit. op die

zelf niet hoefden te werken. rob Wijnberg: “karl marx

of mensen door hun werk een bepaald karakter ontwikkelen of

grond werd eeuwenlang de slavernij gerechtvaardigd:

zag deze betaalde arbeid als een vorm van uitbuiting.

dat mensen met een bepaald karakter vaak passend werk doen,

arbeid moest nu eenmaal worden verricht, dus slaven

de arbeider werd tot ‘object’ in een produc-

maar het verband is in ieder geval evident.”

houden was onvermijdelijk. Maar wie het zich kon

tieproces gedegradeerd.” Dirk De Schutter:“Het werkt in beide richtingen.We voelen ons

permitteren niet te werken, deed het liever niet. rob Wijnberg: “De Griekse wijsgeer Aristoteles

19De en 2oste eeuW:

aangetrokken tot een bepaald beroep omdat we een bepaald

zag werk als een belemmering voor datgene waar het

je bent wat je doet

karakter hebben. Dat beroep zal onze karaktertrekken nog verder versterken, tot in het karikaturale toe. Ik ken bankdirecteurs

in het leven echt om draaide, namelijk geestelijke ontDe filosofische weerzin tegen werk kan deels herleid

die enkel over geld kunnen spreken, gelukkig zijn er ook andere.

worden tot abominabele arbeidsomstandigheden. Het

Als leraar sla ik heel snel aan het doceren. En op recepties zullen

De miDDeleeuWen:

heeft tot de twintigste eeuw geduurd voordacht arbei-

psychologen mij doorlichten: “Bent u niet dat type?”

leenheren en aMbachtsgilden

ders echt rechten kregen en hun belangen door een

plooiing en het metafysische.”

vakbond werden behartigd. tot die tijd was de werkin de middeleeuwen draaide alles om rechten en plich-

dag lang, het salaris laag en de voorwaarden nauwe-

ten van mensen en grondgebieden. onderaan de

lijks menswaardig. met pensioen gaan was bovendien

schaal stonden de lijfeigenen met geen rechten en veel

ondenkbaar, de meeste mensen haalden de huidige

plichten en bovenaan de schaal de vrijen met als be-

pensioenleeftijd niet eens. ter vergelijking: in 1840

langrijkste groepen de adel en de geestelijken. ergens

werkte een europeaan gemiddeld 3.000 in plaats van

tussenin bevonden zich de horigen. Heel bekend is het

de nu gebruikelijke 1.500 uur per jaar.

feodale stelsel van leenheer en leenman. Het ging hier om vrije mannen die een overeenkomst maakten met

volgens rob Wijnberg zorgde vooral de opkomst van

elkaar, waarin de leenman een leen ontving van de

het existentialisme voor een radicaal nieuwe, positieve-

6.

Onze arbeid is meer dan ooit ‘virtueel’. We ‘maken’ veel minder. Bestaat het gevaar dat we hierdoor vervreemden van ons werk?

leenheer, meestal een stuk land. in ruil voor het leen

re kijk op arbeid. Wijnberg: “De mens werd niet langer

moest de leenman zich aan de leenheer onderwer-

begrepen in termen van tijdloze eigenschappen (wat hij

pen en trouw beloven. de sociale status van een

is), maar in termen van tijds- en plaatsgebonden praxis

middeleeuwse arbeider hing af van de gilde

(wat hij doet). of met de woorden van sartre: ‘Zijn is

Dirk De Schutter: “Dit is een enorm probleem waar weinig

waar hij al dan niet toe behoorde. Als je als

handelen’. in dit basisidee van het existenti-

filosofen reeds hebben over nagedacht. Op het internet

bakker lid was van een gilde was je brood van goede

alisme ligt de kiem van de opvatting dat je

worden de oude categorieën zoals ‘eigendom’ en ‘verant-

kwaliteit. om lid te worden moest je eerst een meester-

bent wat je doet, of ik werk, dus ik ben. Je zou

woordelijkheid’ enorm problematisch. Cybercriminelen,

proef doen.

zelfs kunnen stellen dat het aan deze existentialistische

bijvoorbeeld, kunnen ons veel geld ontnemen terwijl ze nau-

wending te danken is dat er anno 2011 zoveel belang

welijks bestraft kunnen worden want wie is verantwoordelijk

De inDustriële revolutie:

gehecht wordt aan zelfontplooiing en groeimogelijkhe-

en wie heeft het gedaan? Als u een eigen artikel op het internet

de industriebaas versus de arbeider

den binnen het werk. Wie is wat hij doet, beschouwt

heeft gezet en ik gebruik het onder mijn naam, kan u me dan

stilstand in zijn carrière immers automatisch als stilstand

iets doen? We beseffen amper wat er gebeurt. We zijn nog niet

met de industriële revolutie, die eind 18de eeuw

in zijn persoonlijke ontwikkeling.”

begonnen om ernstig na te denken over het virtueel werken.”

VMG-20110806_04_COVERSTORY**.indd 8

4/08/11 20:38


009_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:55:30

9

7.

In hoeverre vervaagt de grens tussen werk en privé door de Facebooks en smartphones van deze wereld?

“Heel eigenaardig hoe wij in het Westen gehecht zijn aan ons privéleven en tegelijkertijd onze vuile was buitenhangen op Facebook en Twitter.” Dirk De Schutter

Dirk De Schutter: “Ik mail, heb een telefoon thuis en op het werk en een gsm om altijd bereikbaar te zijn. Deze trend zal alleen maar toenemen. Met iPads kan je alles overal lezen. Maar ten koste van wat? Arendt pleit heel sterk om onze sociale rol op te nemen, maar daarnaast vindt ze dat iedereen een plaats nodig heeft om zich terug te trekken. Die privéruimte staat vandaag heel sterk onder druk. Heel eigenaardig hoe wij in het Westen gehecht zijn aan ons privéleven en tegelijkertijd onze vuile was buitenhangen op Facebook en Twitter. Blijkbaar is de aantrekkingskracht van de sociale media zo sterk dat mensen zich laten verleiden er hun belevenissen en privéfoto’s op te plaatsen. Ze zetten zich met hun gat bloot.” Rob Wijnberg: “Door de alomtegenwoordige beeldcultuur is ook de identiteitscrisis groter dan ooit tevoren. De strijd om ‘iemand’ te zijn wordt aangegaan met de halve wereld in plaats van met een kleine groep in eigen kring. Ertoe doen is een hele opgave geworden. Op websites als MySpace en Facebook presenteren miljoenen zichzelf aan de wereld via een digitaal profiel van hun persoonlijkheid, op YouTube maken vooral jongeren hun talenten wereldkundig in de hoop ontdekt te worden. Het digitale profiel is de modernste vorm om onze identiteit vandaag te beschrijven en uit te dragen.” Sam De Kegel, Dominique Soenens, Erik Verreet •

VMG-20110806_04_COVERSTORY**.indd 9

4/08/11 16:20


010_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:55:29

zomerrubrieken

Zakenreiziger Werner De Wolf, Vice President & Gm emeA bij Te Connectivity reisde naar: madrid, Parijs, berlijn, brno, London, istanbul, kopenhagen, Stockholm, moskou, rome, Dubai, Johannesburg, bangalore, minneapolis, Philadelphia, San Diego, Shanghai, Taipe, Seoul, …

Favoriete business hotspot:

VALenCiA

naam Luc olyslager Werkgever Strategieplanner in de communicatiesector. Leeftijd 56 jaar vakantieplannen Fietstocht naar Frankrijk.

het goeDe vakantieDoeL van: LuC VeChT Voor De beSCherminG VAn ForTen Wat doet u dagdagelijks? “Ik werk als analist en strategieplanner in de communicatiesector. Ik stel ook mijn professionele skills ter beschikking van de vereniging waar ik me in mijn vrije tijd voor inzet. Ik probeer een zo groot mogelijk publiek te informeren over onze activiteiten.”

Voor welk goed doel zet u zich deze vakantie in? “Ik draag mijn steentje bij tot de bescherming van forten. Wist u dat Antwerpen één van de grootste versterkte omwallingen van Europa had ? En dat die is moeten wijken voor de aanleg van de Antwerpse ring? In heel Vlaanderen zijn er veel militaire vestigingen, van de middeleeuwen tot WOII. Vandaag vind je nog veel sporen terug van die bouw-

“In Valencia hadden we permanent vakantiegevoel”

werken: naast de fortengordels rond Antwerpen zijn er de Antitankgracht, de Atlantikwall, de Staats-Spaanse linies, de citadel van Diest, de talloze bunkersites… . Op een bepaald moment vond men dat die bouwwerken een vorm van landschapsvervuiling waren, omdat ze militair achterhaald waren. Het Vlaams Vestingbouwkundig Centrum Simon Stevin vindt dat het juist gaat om een waardevol patrimonium dat moet beschermd worden. Wij overtuigen de plaatselijke overheden ervan die forten te conserveren

“Ik heb van 1999 tot 2003 met mijn gezin in Valencia gewoond. Ik hou nog steeds van de stad. Ze heeft

of een andere bestemming te geven. Een fort kan dienst doen

precies de juiste grootte en zit vol boeiende contrasten. Je kunt er de oude zijdebeurs La Lonja bezoe-

als park, er kunnen verenigingen en bedrijfjes in huizen, ... .

ken, een oase van rust en statigheid, maar ook de Mercado Central, een levendige overdekte markt

Onze gesprekspartners zijn onder meer het Forum voor Erf-

waar ze verse paling villen voor je ogen. Architecturaal zijn de historische kathedraal in het centrum en

goedverenigingen, de provincie- en gemeentebesturen, kabi-

de futuristische gebouwen van Calatrava enorme tegenpolen.”

netten, toeristische organisaties. We staan voor de uitdaging

“Net buiten Valencia ligt een authentiek rijstrestaurant, waar je lekkere paella en tapa’s kunt eten

om onze werking verder te professionaliseren. Onze plaatse-

en een authentieke rijstsoep op basis van rapen en witte bonen (‘arroz amb fesols y naps’). De gast-

lijke vrijwilligers doen alles nu na de werkuren en dat maakt

vrouw is geweldig en het restaurant ligt in een oude zijdehoeve met een gigantisch dak: heel sfeervol.

overleg met officiële instanties soms moeilijk. Het leuke is dat

Het ideale adres voor een weekavond.”

ik mijn competenties ten dienste stel van mijn vereniging. Ik

“Toen we in Valencia woonden, hadden we door het mooie weer en de nabijheid van het strand een

publiceer informatie, geef lezingen en rondleidingen en werk

permanent vakantiegevoel. Ook familiaal was het een fijne periode. Als je voor het werk naar het bui-

mee aan de uitbouw van het documentatiecentrum. Nu ben

tenland verhuist, krijgt je sociale leven een ‘reset’. Je brengt veel tijd door als gezin en bouwt van nul een

ik volop bezig aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog

nieuw netwerk op.”

in 2014. Het zal dan precies 100 jaar geleden zijn dat de Grote

“In mijn huidige functie ben ik wekelijks een paar dagen van huis en een keer of tien per jaar een

Oorlog begon. Er komt onder meer een reizende tentoonstel-

hele week. Ik bezoek klanten, fabrieken, R&D-afdelingen en verkoopscentra van TE Connectivity

ling, een fortendag en wie weet een televisieprogramma.”

in de regio waarvoor ik verantwoordelijk ben – grofweg van Rusland tot Zuid-Afrika. Er is weinig zoiets moeilijk te plannen.

Heeft u zich vroeger al ingezet voor het goede doel?

Mijn leven is georganiseerd rond het feit dat ik veel onderweg ben. Je moet een goede fysiek hebben

“Ik woonde een tijdje in Steendorp, waar ik al snel gefasci-

gelegenheid om aan die zakenreizen een gezinsvakantie te plakken. Met drie tieners in huis valt

om dit vol te houden, maar het is vooral belangrijk dat je graag reist. Ik vind het nog altijd leuk om

neerd raakte door het plaatselijke fort. Voor mij werd vesting-

nieuwe mensen en andere culturen te ontdekken. Op elke plaats ter wereld ontdek ik wel iets dat me

bouw een heuse passie. Er zijn dan ook zo veel facetten aan

verrijkt, ook al reis ik met een professioneel doel en onder tijdsdruk. Het minst interessante aspect is de

forten. Neem bijvoorbeeld de bouw ervan: men gebruikte

verplaatsing. Ooit bracht ik op één week tijd vier nachten door in een vliegtuig. Dat liever nooit meer!”

destijds technieken die vandaag amper nog bekend zijn. “

barbara De munnynck•

Dirk blijweert •

VMG-20110806_10_ZOMERRUBRIEKEN.indd 10

4/08/11 16:40


011_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:55:52

11 SALARISWATCHER

FOTO MICHEL WIEGANDT

3.612

euro bruto als contract manager Risk & Environment Naam: Tinne Snoeijs

“Ik begon mijn carrière als onderzoekster aan de Uni-

acht jaar heb ik zuinig geleefd. Ik schat dat we als koppel

Leeftijd: 33

versiteit Antwerpen. Na vijf jaar onderzoek en het beha-

maandelijks 2.000 euro gespaard hebben, en daarvan

Diploma: Doctor in de Wetenschappen

len van mijn doctoraat besefte ik dat een academische

ging 1.250 euro naar de afbetaling van het huis.”

Burgerlijke staat: Vrijgezel

loopbaan niet aan mij besteed is. Ik ben opnieuw gaan

Functie: Contract Manager Risk & Environment

studeren, voor een postgraduaat Milieucoördinator.

Fitnessabonnement: 76 euro

Werkgever: Vinçotte

Het was niet evident om opnieuw aan de bak te komen.

“Ik ben een werkpaard en geef me elke dag 200%. Half

Brutoloon: 3.612 euro

Bedrijven vonden dat ik te hoog gekwalificeerd was of

werk staat niet in mijn woordenboek. In mijn vrije tijd

Laatste loonsverhoging: februari 2011

twijfelden aan mijn oprechte bedoelingen. Na een jaar

zet ik me als vrijwilligster in bij de natuurvereniging.

Extralegale voordelen: maaltijdvergoeding (14,73

solliciteren bood keuringsbedrijf Vinçotte me een uit-

Af en toe moet je dan eens op adem kunnen komen,

euro), bedrijfswagen, gsm, laptop, groepsverzekering,

dagende job aan. Ik schrijf vooral milieueffectrappor-

daarom geef ik graag (veel) geld uit aan onthaasten.

ten en geef klanten advies als milieucoördinator.”

Voor mooie kleren en schoenen heb ik ook een zwakte.

hospitalisatie, kas onderling hulpbetoon. Sparen: Huis Beleggen: Nee

Mijn fitnessabonnement kost 76 euro per maand maar

Nieuwe keuken: 17.500 euro

ik train dan ook 3 keer per week. Al sportend mijn

“Ik ben zowel eigenaar als huurder. Samen met mijn ex

hoofd leegmaken, daar kan niets tegenop. Het gebeurt

kocht ik acht jaar geleden een huis. Maar sinds we uit el-

wel eens dat ik na 2 uur sporten mezelf trakteer op een

kaar zijn, huur ik een woning en betaal ik mee de lening

kwartiertje zonnebank waarna ik heerlijk in slaap doe-

af, in afwachting van de verkoop van het huis. Maande-

zel. Verder hou ik van lekker eten of shoppen met een

lijks betaal ik nu zowat 770 euro huur. De lening die we

vriendin, een maandelijks bezoekje aan de manicure

destijds zijn aangegaan was behoorlijk stevig. Boven-

(40 euro), of de kapper, ... . Regelmatig een beetje tijd

dien is al ons spaargeld naar renovaties gegaan. Haast

voor mezelf en ik ben weer klaar voor een goed gevulde

alles moest vernieuwd worden: elektriciteit, sanitair,

werkweek.” Dirk Blijweert •

nieuwe keuken (+/- 17500 euro) en badkamer, aanleg van een tuin. Ik verwacht wel dat de verkoop van het huis een mooie spaarcent zal opleveren. De voorbije

VMG-20110806_11_SALARISWATCHER.indd 11

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris

4/08/11 16:41


012_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:56:16

Foto’s IsABEL PoUssEt

Zomerreeks

Dirk Swartenbroekx draait al 10 jaar mee als dj. “Eén van de redenen waarom het zo goed gaat, is dat ik al die jaren platen ben blijven maken.”

VMG-20110806_12_ZOMERREEKS.indd 12

4/08/11 16:42


013_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:56:16

13

Hoe dj’s hoppend van festival naar festival hun brood verdienen

Tussen zwoele beats en

harde business

Foto’s IsABEL PoUssEt

Het zijn drukke tijden voor top-dj’s sven Van Hees, Buscemi, Merdan taplak en tsiganisation Project. Vandaag spelen ze in Gent, morgen in een club in Barcelona, volgende week in Ljubljana, volgende maand in Ibiza en de maanden daarna in Acapulco of sydney. Ze hoppen van festival naar festival, en ook daarna stopt het niet. “Met onze muziek kunnen we altijd ergens terecht: het hele jaar door is het wel ergens zomer op deze planeet.”

Zaterdagavond, 16 juli. De regen valt in bakken neer.

wel eens plaatjes in een café, ik heb dat altijd graag ge-

sliepen in legertenten en ik leerde er veel gekke men-

Op deze eerste dag van de Gentse Feesten zou de

daan, maar in het begin was het niet de bedoeling om

sen kennen. Dat was een heel bijzondere ervaring.”

binnenstad zwart moeten zien van het volk, maar de

er mijn beroep van te maken. Mijn eerste Buscemi-cd

overvloedige neerslag en de gure wind schrikken veel

werd vooral in het buitenland opgemerkt. Het gevolg

King of Lounge

potentiële feestvierders af. Vanavond verkiezen de

was dat ik ook eerst in het buitenland als dj gevraagd

Ook dj Sven Van Hees reist met zijn draaitafels, laptop

meesten de warme gezelligheid van hun huiskamers

werd. België kwam pas later.”

en kisten vol platen en cd’s de wereld rond. “Die in-

boven de kletsnatte straten van Gent. Behalve in de

Het internationale succes zorgde ervoor dat Swarten-

ternationale optredens zijn een economische nood-

grote tent van het festival Gent Jazz in de tuin van De

broekx snel van zijn hobby zijn beroep kon maken. “Ik

zaak”, zegt hij. “België stikt van de groepjes en de dj’s,

Bijloke aan de rand van het centrum: daar staan dui-

leef nu al meer dan tien jaar van mijn werk als dj en

terwijl er maar gedurende een paar maanden festi-

zenden mensen warm ingeduffeld te luisteren naar de

producer. Een van de redenen waarom het zo goed

vals georganiseerd kunnen worden. Elk jaar wordt

zoetgevooisde stem van Raphael Saadiq. Terwijl de re-

gaat, is dat ik al die jaren platen ben blijven maken.

het bloedbad groter: op die 50 festivals per zomer

gen ongenadig hard blijft roffelen op het tentzeil, sluit

Ik vind dat heel leuk en die cd’s houden mijn winkel

moeten al die bands en dj’s hun geld verdienen. De

hij zijn set af met de vrolijke smeekbede ‘Let the sun-

draaiende. Mijn naam duikt vaak op in de media,

festivalgangers hebben een totaal vertekend beeld:

shine in’. Aan de andere kant van de tuin warmt dj Dirk

waardoor de boekingen blijven binnenkomen. Mijn

zij leven in de overtuiging dat bands en dj’s flink veel

Swartenbroekx alias Buscemi zich onder een luifel op.

nummers onder de naam Buscemi staan wereldwijd

geld aan hun optredens overhouden. Maar zelfs op

Binnen een paar minuten zal hij voor de tweede keer

op alle mogelijke compilaties en ik krijg voortdurend

grote festivals krijgen de minder bekende artiesten

vanavond zijn latin grooves en funky beats door de

aanvragen voor nieuwe verzamel-cd’s. Dat is uitste-

een vergoeding die niet veel meer is dan die voor een

luidsprekers laten knallen, tot het grote podium klaar

kende reclame.”

optreden in een jeugdhuis. Niemand wil in nieuwe

is voor de volgende grote act.

Van overal ter wereld krijgt dj Buscemi verzoeken om

talenten investeren, tenzij de voortekenen voor suc-

“Ik sta voor de tiende keer op Gent Jazz”, zegt Swarten-

te komen draaien. “Ondertussen heb ik praktisch heel

ces zeer gunstig zijn. Gelukkig kan ik met mijn mu-

broekx. “Dit is een van mijn lievelingsfestivals, want

de wereld gezien. Ik heb in Rusland, de VS, Oost-Eu-

ziek overal terecht. Het is altijd wel ergens zomer op

hier kan ik als dj helemaal mijn zin doen. Ik draai zo-

ropa en Latijns-Amerika gespeeld en stond in Japan

onze planeet. In de Dominicaanse Republiek begint

wat overal en soms doe ik commerciële toegevingen,

vier keer achter de draaitafels. Twee weken geleden

ze pas in oktober.”

al zal ik nooit muziek spelen waar ik zelf een hekel aan

draaide ik nog een paar dagen in Nabilah, een van de

Net als Buscemi maakt Van Hees zelf platen. “Ik heb

heb. Maar op Gent Jazz draai ik alleen maar mijn fa-

grootste beachclubs in Napels.”

het geluk gehad dat mijn cd Gemini in 1999 we-

voriete platen: bossa, jazz, en Afrikaanse ritmes. Wie

De beste herinneringen bewaart Buscemi aan het Bur-

reldwijd een succes geworden is. 85% van mijn in-

de echte dj Buscemi wil leren kennen, moet op Gent

ning Man Festival in de woestijn van Nevada in 2006.

komsten haal ik uit het buitenland. Ik draai al sinds

Jazz zijn.” Dirk Swartenbroekx startte zijn muzikale

“We zaten ver weg van de beschaafde wereld, op 400

1990 als Sven Van Hees, gedurende al die jaren heb

carrière als artiest en producer. In 1996 bracht hij zijn

kilometer van de stad Reno. Er was zelfs geen gsm-

ik een immens netwerk opgebouwd. Ik heb altijd

eerste plaat uit onder de naam Buscemi, naar Steve

ontvangst, maar het was super. Ik draaide voor 70.000

veel spaargeld in reizen geïnvesteerd. In mijn begin-

Buscemi, een van zijn favoriete acteurs. “Ik ben pas

mensen middenin een lege woestijn. Heel de nacht

periode trok ik vaak naar Amerika en ontmoette ik

later dj geworden”, vertelt hij. “Lang geleden draaide ik

door, tot de zon opkwam. Er was geen comfort, we

veel mensen. Via het internet kun je ook contacten

...

VMG-20110806_12_ZOMERREEKS.indd 13

4/08/11 16:42


014_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:56:45

Zomerreeks

Merdan Taplak, voorheen leerkracht Nederlands en geschiedenis, nu voltijds professioneel dj.

... leggen, maar als het op het nemen van beslissingen

voor een nummer mogen gebruiken. Daar krijg ik dan

aankomt, is het belangrijk dat je je gesprekspartners

eenmalig een bescheiden bedrag voor. Hoe meer num-

persoonlijk kent.”

mers er van mij gerecycleerd worden, hoe hoger mijn inkomsten. Wereldwijd zit ik ook op iTunes: ik verkoop

Voor het grote publiek staat Sven Van Hees geboek-

in Europa, Azië, Amerika, Australië… met mijn dj-op-

staafd als de ‘King of Lounge’, als de meester van de

tredens erbij kan ik al mijn rekeningen betalen en een

kabbelende ‘chillout’. “Het grote voordeel van de mu-

keer per jaar op vakantie gaan. Ik maak me wel zorgen

ziek die ik maak, is dat je ze op twee niveaus kan be-

over het illegaal downloaden. Het lijkt alsof alle Belgen

luisteren: ze stoort niet als ze zacht staat en je kan er op

zich daarin specialiseren. Mijn afrekening van Sabam

dansen als je de volumeknop open draait. Als dj draai

van vorig jaar voor België bedroeg welgeteld 85 euro;

ik feestmuziek, tenzij me uitdrukkelijk gevraagd wordt

voor de verkoop van mijn cd’s in Amerika ontving

om het publiek onder te dompelen in lounge.”

ik 4800 euro. Ik leg de schuld niet bij de mensen die

Sinds jaar en dag is Sven Van Hees een eenmansbe-

downloaden. Ik vind het alleen onbegrijpelijk dat onze

drijfje. “Dat is een heel bewuste keuze. Als jongen van

overheden dat toelaten. Door niets tegen het down-

twaalf jaar droomde ik er al van om van de muziek te

loaden te ondernemen, missen ze zelf miljoenen aan

kunnen leven. Die droom is werkelijkheid geworden

belastinggelden.”

en ik wil dat zo voor de rest van mijn bestaan houden.

“De meeste succesvolle dj’s zijn tezelfdertijd producer. Ik heb mijn eigen label en ben eigenaar van mijn muziekcatalogus. Hoe meer mijn nummers gerecycleerd worden, hoe hoger mijn inkomen.” Sven Van Hees

VMG-20110806_12_ZOMERREEKS.indd 14

Het loopt alleen maar fout als anderen mijn kop zot

‘Dans!’

beginnen maken. Twee keer heb ik zo naar iemand ge-

De Antwerpse dj met Turkse roots Merdan Taplak zit net

luisterd die zei: ‘Sven, er zit veel meer potentieel in jou’,

als Van Hees vaak op luchthavens en in vliegtuigen om

en twee keer is het ook misgelopen.”

ergens in een ver buitenland zijn kunsten te tonen. Maar

“De verkoop van mijn cd’s zorgt voor een stabiele on-

dat is eerder een schaduwkant van zijn professionele le-

dergrond. De meeste succesvolle dj’s zijn tezelfdertijd

ven, vindt hij. “Het vele reizen is het meest vervelende

producer. Ik heb mijn eigen label en ben eigenaar van

aan het leven van een professionele dj. Met de auto gaat

mijn muziekcatalogus. Ik werk ook nauw samen met

het nog, maar wachten in luchthavens is verschrikkelijk.

een paar platenfirma’s in Duitsland. In opdracht van

Gelukkig maakt het optreden alles goed. Want dan krijg

bedrijven maken zij verzamel-cd’s. Zo hebben ze een

ik zoveel energie waardoor ik de ongemakken van een

limited edition-cd samengesteld voor de lancering van

lastige lange reis snel vergeet.”

een nieuwe BMW. Af en toe vragen ze me of ze daar-

“Op mijn vijftiende was ik in de ban van elektronische

4/08/11 16:42


015_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:56:45

Foto’s IsABEL PoUssEt

15

Kobe Leestmans van Tsiganisation Project: “Facebook en MySpace zorgen voor onze internationale bekendheid.”

muziek en ging ik naar evenementen zoals‘I love techno’.

sfeer te creëren die hen in de mood brengt. Salzburg is

Ik reisde er met de trein naartoe en kwam de volgende

geëindigd als een groot feest.” Het werk als dj is soms

hebbers van Balkanmuziek in binnen- en buitenland.

morgen met de eerste trein terug naar huis. Ik vond het

flink vermoeiend, maar daar zal tijdens het optreden

“Onze internationale ‘doorbraak’ hebben we te danken

fantastisch om de dj’s op het podium te zien. Het fasci-

van Taplak niemand iets van merken. Integendeel. “Als

aan het feit dat we in een genre zitten waarvan het aan-

neerde me hoe één man een hele zaal kon begeesteren.

je maar een paar uur per nacht slaapt, wreekt zich dat

bod niet zo groot is”, relativeert Kobe. “Wij proberen

Geleidelijk aan begon ik zelf op fuiven en in jeugdhuizen

na een tijdje. Het leven van een dj heeft een flink rock ‘n

heel hard aanwezig te zijn op het internet: op Facebook

te draaien. Als twintiger keerde ik terug naar mijn roots,

roll-gehalte. In juni vorig jaar besefte ik plots: ‘Tegen dit

en MySpace. Die media zorgen voor onze internatio-

naar Turkse muziek en oosterse klanken. Als kleine jon-

tempo haal ik het najaar niet.’ Ik sliep te weinig, dronk

nale bekendheid. Wij organiseren zelf in Antwerpen

gen had ik thuis altijd dat soort van muziek gehoord,

teveel en leefde op junkfood. Ik wil deze job voor de

het festival Balkan Beats, een internationaal feestje dat

pas veel later besefte ik dat ik die rijke muzikale erfe-

rest van mijn leven blijven doen, dus is het belangrijk

ook in Berlijn, Parijs en Londen plaatsvindt. De ‘ken-

nis bezat. Nu ben ik druk bezig met het dichten van de

dat ik gezond leef. Ik ben naar een diëtiste gestapt om

ners’ weten wat we waard zijn. We spelen allebei accor-

kloof, meng ik elektronische muziek met wereldmuziek

mijn voedingspatroon aan te passen. Ik heb ook een

deon en hebben tien jaar op de muziekschool gezeten.

en omring ik me soms met live muzikanten. Het is niet

personal trainer met wie ik drie keer per week oefenin-

Dat is een groot voordeel. We luisteren op een andere

mijn bedoeling om daarmee een politiek statement te

gen doe, zodat ik me beter in mijn vel voel. Sommige

manier naar muziek dan de doorsnee luisteraar: wij

maken. Mijn boodschap is heel simpel: ‘Dans!’ En dans

mensen lachen daarmee, maar voor mij is dat een

herkennen de ‘energiewaarde’ van een nummer.”

ook op muziek die je nog niet kent.”

vorm van professionalisme.”

Vandaag vrolijken Kobe en Sander een feestje op in

Jarenlang combineerde Taplak het deejayen met een

Balkan Beats

der draaiden ze nog op een festival in Dublin. Kobe:

job als leerkracht geschiedenis en Nederlands. “In april

Net als Merdan Taplak, is het Antwerpse dj-duo Kobe

“Ik vroeg aan de organisatrice: ‘Hoe komt het dat jul-

liep mijn interim af. Ik heb toen besloten om voortaan

Leestmans (21) en Sander Steel (22) bezeten door Bal-

lie ons geboekt hebben?’ Zij had een tijdje in Kroatië

voltijds als professionele dj door het leven te gaan.” De

kanmuziek. Als de Tsiganisation Project reizen ze de

gewoond. Ze zei: ‘Mijn vriend Matko had jullie in een

zomer van Merdan Taplak zit vol gepleisterd met optre-

halve wereld rond. Kobe heeft net zijn diploma kunst-

club in Zagreb zien draaien en hij was heel enthousi-

dens in binnen- en buitenland. “Ik ben redelijk ambiti-

en cultuurbemiddeling op zak; Sander studeert nog

ast.’ En het gaat maar door. Binnenkort reizen we naar

eus en het internationale is heel belangrijk. Ik ben be-

aan de Hogere Zeevaartschool. Kobe: “Vier jaar gele-

Berlijn, Italië en Barcelona. Ik had nooit gedacht dat

gonnen in jeugdhuizen en op kleinere fuiven; nu is het

den vroeg een vriend ons of we dj wilden spelen op zijn

het echt zou kunnen.” Jan stevens •

tijd voor andere dingen. Vrijdag stond ik in het Repu-

verjaardagsfeestje. Ons eerste optreden leek nergens

blic Café in Salzburg. Een heel leuke zaal, maar in het

naar, maar de mensen vonden het leuk. Iemand vroeg

begin bleven de mensen op hun stoel zitten kletsen.

of we nog een ander feestje wilden opvrolijken, en zo is

Voor een dj is het dan een echte uitdaging om de juiste

de bal aan het rollen gegaan.”

Vandaag is Tsiganisation Project een begrip bij lief-

de Spiegeltent in Borgerhout, een paar dagen eer-

VMG-20110806_12_ZOMERREEKS.indd 15

Bekijk ook het cv van Regi vacature.com/regi

4/08/11 16:43


016_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 16:57:02

COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Vorig jaar was het allemaal nog sympathiek. Ik zag hem iedere ochtend voorbijlopen, van rechts naar links, over het terras, op weg naar zijn werk. Hij was geen zwaaiend type. Hij heeft geen enkele keer gewuifd met zijn handje, maar toch. Wij kenden elkaar. Ik keek op uit de krant. Hij keek terug en haastte zich vooruit. Iedere dag opnieuw, en ‘s avonds van hetzelfde. Dan kwam hij moe van zijn werk en liep, van links naar rechts, over het terras terug naar huis. Hij verdween tussen een spleet in mijn verste ooghoek. Daarna zag je hem meestal niet meer.

“ Pas op met ambitie. Zeker als u met uw ambitie op andermans erf zit.” © KLAAS VERPLANCKE

Jazeker, ik had sympathie voor de kantoormuis. Hij was discreet en ijverig, koddig om te zien.

6 tips om je carrière een boost te geven tijdens de zomerperiode Lees het op vacature.com/zomer

Op kantoor in een gigantische cupcake Lees het op vacature.com/cupcake

Daarom ook dat ik het terras vorig jaar maar één keer onder de javel gezet, op een moment dat hij op zijn werk was. Geen kans dat ik mijn nieuwe vriend ging verzuipen met bleekwater. Maar dit jaar liggen de zaken enigszins anders. Ik zie ‘s morgens, van links naar rechts, over het terras, helemaal niemand meer naar zijn werk vertrekken. De muis houdt voortaan kantoor aan huis en vergadert met zijn talrijke medewerkers onder de bessenstruik. Bovendien schijnt de muis ook in kinderopvang te voorzien. Muizenkoppen overal!

Hoe ziet de zomer van Herman Brusselmans eruit?

Om de ambities van de muis in kaart te brengen heb ik een middag op een stoel in de tuin gezeten. Discreet en ijverig kon je het niet meer noemen. De muizencompagnie was in de weer om boterhammen en kaaskorsten door de spleet in mijn ooghoek naar binnen te sleuren. Ze zaten aan het graan van de kippen. Ze slingerden door de pruimenboom. Ze keken op noch om. Ze zaten met zijn allen aan de graai. Dat begon mij te storen. Vooral toen ik merkte dat ze ook in mijn huis zaten. Ik weet niet waarom er mensen zijn die spreken van muizenstrontjes op de boterham. Muizenstront is niet ludiek. De muis moest weg. De muis bleek een streberige muis. Bah. Bij de Boerenbond hebben ze daar oplossingen voor. Klemmen mochten het niet zijn, wegens geen zin in treurige bergingsacties. Lijm was evenmin een optie. Lijm zeg, en dan die pootjes daarop. Ik wilde een val om het muizenrijk levend te verhuizen. Naar het park, naar de buren, weet ik veel. De diervriendelijke vallen waren op en ik ging met gif naar huis. Op de doos stond iets over de stollingsdood. En dat ik de blauwe gifzakjes in de gaten moest houden. Meteen dezelfde avond waren ze allemaal weg, als bewijs van hebzucht en gulzigheid. In de daaropvolgende dagen heb ik mijn oude vriend nog maar één keer gezien. Hij zat heel rustig in een bloemperkje en voorzichtig vroeg ik mij af of dit de stollingsdood kon zijn. Nu zwaaide hij in ieder geval wel met zijn handje. Precies. Met natte ogen heb ik de muis alleen gelaten met zijn einde. Ik weet, het is een sullig verhaal. De moord op een muis, geen werkende mens die er wat aan heeft. Alleen bleek de muis een ambitieuze muis en dan vallen er uit deze historie wel degelijk lessen te trekken. Pas op met ambitie. Zeker als u met uw ambitie op andermans erf zit. Want bij de Boerenbond verkopen ze middelen, tegen oude sympathieën. •

VMG-20110806_16_COLUMN.indd 16

Lees het op vacature.com/ brusselmans

Ontdek ook de

13.086

jobs op vacature.com

4/08/11 16:45


017_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:36:42

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

17

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Bijna 8.000 collega’s zijn dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, maar ook in beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen ... Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: de Universiteit Gent is één van de grootste, meest dynamische en toekomstgerichte werkgevers van de regio. Momenteel hebben wij volgende vacature (m/v)

Projectleider Strategisch Plan Kabinet Vicerector Contract bepaalde duur met mogelijkheid statutaire betrekking Ref. BE640036 • Je werkt mee aan de implementatie van het strategisch plan van Universiteit Gent, dit betreft projecten op het vlak van onderwijs en onderzoek; de plaats van Universiteit Gent in het onderwijslandschap, de stad en de regio; internationalisering en communicatie; interne werking ... • Je neemt een overkoepelende en ook ondersteunende projectmanagementrol op en onderhoudt contacten met projectleiders en -medewerkers in alle geledingen van de universiteit. • Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de beleidsmakers van de Universiteit Gent. • Je bouwt de bestaande structuren en instrumenten verder uit. • Je bent een organisatorische duizendpoot die de voortgang, status en kwaliteit van de verschillende projecten nauwgezet bewaakt. • PMBOK, Prince 2, MS Project ... klinken jou bekend in de oren en idealiter heb je hier ervaring mee.

www.UGent.be/vacatures

Meer details over deze en andere functies, evenals de inschrijvingsvoorwaarden, kan je terugvinden op de website van de Universiteit Gent. Deze informatie kan je ook opvragen bij mevrouw Tess Vonck op het telefoonnummer 09 243 89 54 of op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. De kandidaturen dienen te worden gericht aan: Hudson • t.a.v. Tess Vonck • Moutstraat 56 • 9000 Gent. Gelieve duidelijk het referentienummer te vermelden. Bij voorkeur solliciteren per e-mail op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. Een automatische antwoordmail zal de ontvangst van jouw e-mail bevestigen. Uiterste inschrijfdatum: 16 augustus 2011.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Westtoer te Brugge is het dynamische provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Om het meer dan 70 personen tellende team te versterken, wenst Westtoer over te gaan tot de aanwerving van een (m/v):

Projectmanager ICT

Projectmanager

Uw functie: • Ondersteunen van de Directeur bij het uittekenen van het beleid en de strategie m.b.t. ICT • Zelfstandig uitvoeren en coördineren van acties, opdrachten en projecten met betrekking tot het ICT-beleid van Westtoer • Meehelpen aan de uitbouw van het bedrijf • Netwerkvorming, adviesverlening en belangenverdediging o.a. door participatie en vertegenwoordiging in structuren op intergemeentelijk, provinciaal, Vlaams en/of Europees niveau

Uw functie: • Instaan voor de algemene coördinatie inzake de uitvoering van het toevertrouwde project (of projecten). Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de directeur Productontwikkeling aan wie op geregelde tijdstippen wordt gerapporteerd • Het leveren van een constructieve bijdrage tot de algemene werking van de afdeling en het bedrijf • Participatie en vertegenwoordiging zowel t.a.v. de actoren aan de basis als actoren op provinciaal, Vlaams en/of Europees niveau

Vereisten: • Diploma professionele bachelor of diploma hoger onderwijs van het korte type • Resultaatgerichtheid - Klantgerichtheid - Aanpassingsvermogen. • Project- en timemanagement • Goede algemene kennis op vlak van ICT (besturingssysteem, principes van databanken, Office ...) • Probleemoplossende aanpak

Vereisten: • Diploma professionele master, universitair diploma of diploma hoger onderwijs van het lange type • Resultaatgerichtheid - Klantgerichtheid - Aanpassingsvermogen • Goede kennis van de recreatieve sector • Kennis van het Frans • Vergadertechnieken, rapporteren en onderhandelen • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken • Rijbewijs B

(Afdeling Personeel, Administratie en Financiën) Contract onbepaalde duur - Functionele loopbaan A1a - A1b A2a = min. 2.815,01 euro en max. 4.663,77 euro (index 154.60)

(Afdeling Productontwikkeling) Contract bepaalde duur (vervanging tijdens een zwangerschapsverlof) - Functionele loopbaan A1a - A1b A2a = min. 2.815,01 euro en max. 4.663,77 euro (index 154.60)

Interesse? Meer info over de functies, examenprocedures en inschrijvingsformulieren is te vinden op www.westtoer.be/vacatures.aspx. Stuur uiterlijk tegen 8 augustus 2011 het inschrijvingsformulier, uw motivatiebrief, cv, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden naar Westtoer apb, t.a.v. Charlotte Benoot, Koning Albert I-Laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge), T. 050 30 55 61, charlotte.benoot@westtoer.be.

toer.be t s e w . w ww


018_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:37:16

18

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tot toegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de ‘futureproof universiteit’ die de Universiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijkt zij voortdurend uit naar gemotiveerde medewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v):

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL

‘(Elektro)chemie/Fysica van materialen voor energieopslag’ ‘Informatica – domein Visual Computing’, ‘Mathematische Statistiek’ (onderzoeksprofessor) en ‘Cellulair/Moleculair Cardioloog’ ‘Infectiologie’, ‘Reumatologie’, ‘Oogarts’, ‘Endocrinologie’, ‘Huisartsgeneeskunde/Patiëntveiligheid’, ‘Farmacologie’ en ‘Anomopathologie/Histologie’ ‘Medische Psychologie’

ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL

‘Informatica – specialisatie Human-Computer Interaction’, ‘BiochemieImmunologie’, ‘Theoretische Fysica’, ‘Sociologie’ en ‘Publieke economie’ ‘Morfologie’ en ‘Fysiologie’ ‘Bouwkunde’, ‘Polymeerchemie’, ‘Verplaatsingsgedrag’ en ‘Milieu-economie’ ‘Informatica’ - specialisaties ‘Databases en Theoretische Informatica’ en ‘Multimedia’, ‘Architectuur’, ‘Accounting informatie en corporate governance’, ‘Epidemiologie’, ‘Polymeerchemie’ en ‘Biosensoren’

De Universiteit Hasselt is tevens continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willen behalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische Wetenschappen en Wetenschappen, Architectuur en Kunst.

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL

Tech Transfer (graad 7/8) Tech Transfer (graad 4/5) werkplaats Mechanica (graad 4/5) Human Resources (graad 7) Marketing Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (graad 7)

Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op www.uhasselt.be/Vacatures.

Talent wordt nu eenmaal graag gehoord

Maak uw ambities waar in het UZ Gent! Kies voor één van de meest toonaangevende verzorgingsinstellingen van Vlaanderen. Als Vlaamse openbare instelling is het UZ Gent een moderne en dynamische onderneming en biedt het een innoverende werkomgeving: hightech, een levendige academische werking en aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Werk samen met onze medewerkers die allen doordrongen zijn van de essentie van hun job: patiënten de beste zorg bieden. Want daarvoor is iedereen koortsachtig in touw: medici, verpleegkundigen, paramedici, administratief en technisch personeel. In het kader van de vernieuwing van het Directiecomité van het UZ Gent, zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v):

 directeur verpleging

Uw functie: als lid van het directiecomité stemt u de verpleegkundige activiteiten op elkaar af en integreert deze in de algemene ziekenhuiswerking. U werkt mee aan het strategisch beleid en ontwikkelt optimale voorwaarden voor een kwalitatieve patiëntenzorg. U voert een efficiënt financieel beleid. U bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van het verpleegkundig en verzorgend personeel en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. U rapporteert aan de afgevaardigd bestuurder. Uw profiel: u combineert een diploma verpleegkunde of vroedkunde met een masterdiploma, aangevuld met minstens 10 jaar relevante ervaring (waarvan 5 jaar leidinggevend) bij voorkeur in de ziekenhuissector. U bent een gedreven manager met kennis van strategiebepaling en beleidsvoering. U hebt kennis van relevante management-, communicatie- en organisatietechnieken. U bent vertrouwd met de ziekenhuiswetgeving en -organisatie in België. Wij bieden u: een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid en uitdagingen. Er wordt een aangepaste verloning voorzien. Interesse? Voor informatie over de functie kan u terecht bij prof. dr. Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder, tel. 09 332 41 96. De uitgebreide functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden vindt u op de website www.uzgent.be (rubriek vacatures). Stuur uw motivatiebrief en uitgebreid cv uiterlijk op 11 september 2011 bij voorkeur naar sollicitaties@jobpunt.be of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Inge Van Hove, Technologielaan 11, 3001 Heverlee.

www.uzgent.be

UZ Gent engageert zich voor diversiteit en gelijke kansen.


019_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:37:34

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

19

Aluminium, het materiaal van de toekomst. Daar kan jij vandaag aan meewerken. Aleris Rolled and Extruded Products Europe is een wereldleider voor aluminium producten van hoge kwaliteit voor lucht- en ruimtevaart, automobiel en industriële toepassingen, met productievestigingen in Duitsland en België. Aleris Rolled and Extruded Products Europe is een onderdeel van Aleris International Inc., een globale leider in aluminium wals- en extrusieproducten, recyclage van aluminium en specifieke legeringproducten. Aleris, met hoofdzetel gevestigd in Beachwood, Ohio, USA, heeft 47 productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Azië, en heeft meer dan 6500 medewerkers in dienst. Binnen deze internationale groep is Aleris Aluminum in Duffel, met 950 medewerkers, één van de grootste producenten van hoogwaardige wals- en extrusieproducten. De plant onderscheidt zich door toepassing van geavanceerde technologie. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v)

Operations Manager

Functie: Als Operations Manager ben je verantwoordelijk voor het behalen van de strategische doelstellingen inzake productie en sta je in voor een technisch en kwalitatief hoogwaardig productieproces. Je bepaalt en implementeert de beleidslijnen m.b.t. veiligheid, rendement en planning. Zowel op korte als op lange termijn stuur je de verbeteringsprojecten. Je rapporteert aan de Director Production van de plant in Duffel en geeft directe leiding aan een team van ingenieurs en supervisors. Voor je medewerkers ben je een inspirerend leider.

Profiel: Je genoot bij voorkeur een ingenieursopleiding en kunt minimaal 10 jaar relevante ervaring voorleggen in een (internationale) productieomgeving, liefst in de metaalsector. Je hebt een uitgesproken zin voor efficiëntie en kwaliteit. Je bent resultaat- en actiegericht, een doorzetter. Je drukt je vlot uit in het Engels. Je bent een people manager en hebt sterke leidinggevende kwaliteiten.

Manager Enterprise Service Computing Europe

Functie: Als overkoepelend manager bewaak je de IT-bedrijfsarchitectuur en de ontwikkeling van IT-standaarden. Je zorgt voor integratie van bestaande applicaties en bepaalt de hard- en softwarenoden voor implementatie. Je participeert in de besluitvorming voor IT van het bedrijf en doet, in overleg met de operaties, voorstellen in kwesties van hoge technische complexiteit. Vanuit Duffel leid en motiveer je een team van vijf ESC-verantwoordelijken in verschillende sites. Je rapporteert aan de IT Manager Europe.

Profiel: Je bent een succesvol leider in informatietechnologie, met een hogere opleiding, minimaal bachelorniveau. Je hebt ervaring in het aansturen van teams, bij voorkeur in een (internationale) productieomgeving. Door een combinatie van sterke software- en computervaardigheden ben je thuis in een omgeving van server based computing, virtualisatie, centrale mailservices, active directory en Linux. Je bent bereid sporadisch te reizen en drukt je vlot uit in het Engels. Kennis van het Duits is een voordeel.

Aanbod voor beide functies: Je komt terecht in een boeiende internationale omgeving. Binnen deze stevige organisatie krijg je ruime verantwoordelijkheden en zeggenschap. Wij bieden je een aantrekkelijk salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

www.aleris.com

Interesse? Stuur je cv naar Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs, Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen t.a.v. Clark Taverniers, Tel.: 0475 90 78 38 E-mail: clark.taverniers@vanhavermaet.be

Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs is een unieke dienstverlener op het vlak van Human Resources, die deel uitmaakt van de sterke groep Van Havermaet Groenweghe. Onze ervaren consultants bieden maatwerk op vlak van Werving & Selectie, Assessment & Development en de Professionalisering van HR-beleid. Van eenmanszaak tot multinational, voor ons is iedere vacature uniek. Daarom werken wij uitsluitend met internationaal erkende tools, ontwikkeld door marktleiders, om steeds tot de beste oplossing te komen. Vanwege onze groei willen wij ons team versterken met een m/v:

Functie: Vanuit uw opgebouwde HR-expertise fungeert u als business partner naar onze klanten. U staat in voor werving en selectie van hogere bediende- tot directiefuncties. U krijgt ruime verantwoordelijkheid over een klantenportefeuille waarbij u voor alle vragen rond personeelsbezetting een passende oplossing op maat van de klant uitwerkt. U kent uw dossiers in de diepte en aan de hand van korte communicatielijnen rapporteert u op geregelde tijdstippen naar uw klanten en geeft u persoonlijke feedback aan uw kandidaten. U getuigt van expertise en commerciële flair waardoor u actief bijdraagt aan de uitbouw van uw eigen klantenportefeuille en relaties op lange termijn opbouwt. U rapporteert aan de Senior Manager Werving & Selectie. Profiel: U hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de Psychologie en u hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring. U werkt oplossingsgericht, met de nodige creativiteit en flexibiliteit. Communicatie, servicegerichtheid en een doorgedreven professionaliteit zijn de unieke eigenschappen van onze HR-adviseurs.

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs, Gouverneur Roppesingel 81/2A, 3500 Hasselt, t.a.v. Bart Depraetere Tel.: 011 30 13 70 • E-mail: bart.depraetere@vanhavermaet.be

www.motmansvanhavermaet.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

HR-adviseur Werving & Selectie Regio Antwerpen


020_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:37:58

20

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons?

zoveel

talent

consulent rechtspraktijk (m/v) diverse diensten niveau B statutair – diverse departementen info: www.gent.be/solliciteren

afdelingshoofd technieken (m/v)

Dienst Onderhoud Gebouwen niveau A statutair – Departement Facility Management info: www.gent.be/solliciteren

Interesse? Surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures • solliciteer online • voor consulent: ten laatste op 9 augustus 2011 • voor afdelingshoofd: ten laatste op 23 augustus 2011.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

www.gent.be

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

Wie in 2020 na lange tijd weer in Wetteren komt, zal zijn ogen niet geloven. Het gemeentebestuur zet de komende jaren heel wat middelen in op een aantal speerpuntprojecten: de integratie en uitbreiding van de kunstacademies, een duurzame ontwikkeling van de stadsomgeving, het project Wetteren aan de Schelde met een nieuw administratief complex, de bouw van een tweede sporthal en de herinvulling van het sport- en recreatiedomein De Warande. Wetteren wil zich niet alleen ruimtelijk ontwikkelen, maar heeft ook de ambitie haar dienstverlening verder te optimaliseren.

Ga je ook de uitdaging aan om mee te werken aan Wetteren 2020?! DIENSTHOOFD PERSONEEL EN ORGANISATIE

ADVISEUR BELEIDS- EN PROJECTMANAGEMENT

FUNCTIE: je formuleert, implementeert en bewaakt het personeelsbeleid en de administratie van de organisatie. Je ontwikkelt een visie rond personeelsbeleid en -beheer en voorziet een strategisch HRM-beleid. Je staat in voor het personeelsmanagement. Je coördineert en geeft leiding aan de dienst Personeel en Organisatie. Je ondersteunt, als lid van het managementteam, de coördinatie van de gemeentelijke diensten.

FUNCTIE: je coördineert en voorziet opvolging voor dienstoverschrijdende (ruimtelijke) projecten van de gemeente én leidt het AGB. Je onderhandelt met externe partners en volgt de samenwerking op. Je bewaakt hierbij de belangen van de gemeente en/of het AGB. Je ontwikkelt een geïntegreerde visie rond kwaliteitsvolle dienstverlening en werkt nieuwe projecten uit om deze doelstelling te bereiken. Je bent lid van het directiecomité van het AGB. Je ondersteunt het managementteam in de uitvoering van projecten en in het kader van beleidsvoorbereiding.

(A1a-A3a) IN VOLTIJDS STATUTAIR DIENSTVERBAND

PROFIEL: je hebt een masterdiploma. Relevante werkervaring is een pluspunt. Je hebt zin voor initiatief, bent resultaatgericht en beschikt over leidinggevende capacititeiten. ONS AANBOD VOOR ALLE FUNCTES Kiezen voor Wetteren is kiezen voor een job met inhoud en ontwikkelingsmogelijkheden. Met jouw inzet lever je een actieve bijdrage om het beleid van Wetteren te vertalen naar een optimale dienstverlening. Je komt terecht in een uitdagende werkomgeving die een goed evenwicht tussen werk en privé mogelijk maakt.

(A1a-A3a) IN VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND

PROFIEL: je hebt een masterdiploma. Relevante werkervaring is een pluspunt. Je bent assertief en ondernemend ingesteld. INTERESSE? Stuur je motivatiebrief, cv en kopie van vereiste diploma vóór 22 augustus 2011 naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9230 Wetteren of via vacatures@wetteren.be. Voor meer informatie, het volledig examenprogramma en de functiebeschrijving contacteer je de dienst Personeel en Organisatie via 09 365 60 99 of vacatures@wetteren.be of surf je naar www.wetteren.be (vacatures).


021_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:38:22

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Als gespecialiseerd, hoogtechnologisch en snelgroeiend bedrijf in pijpleidinginspecties en de beheersing van emissie- en energieverlies, leveren wij wereldwijd diensten aan de chemische en petrochemische industrie, de pijpleidingwereld alsook de industriële raffinaderijen. Door onze continue groei zijn we voor onze Emissie Division dringend op zoek naar (m/v): Functie: Buiten, op het terrein bij onze klanten, ben je verantwoordelijk voor het controleren van de emissiepunten om lekken op te sporen en te inventariseren. Jouw knowhow van onze eigen gesofisticeerde meetapparatuur laat toe om de juiste meettechnieken in te schakelen. Inventariseren doe je conform de normen inzake milieuwetgeving van het desbetreffende land en in lijn met de specifieke klantafspraken. Door het strikt naleven van onze veiligheidsvoorschriften en -toepassingen vorm je het uithangbord van onze organisatie. Je werkt in wisselende teams en toont respect voor de gewoontes van je collega’s, de eigenheid van de klant en de lokale wetgeving. Je rapporteert aan de projectleider of de areacoördinator. Je werkt voor 80% in het buitenland, zowel binnen als buiten Europa, zowel voor korte als langere periodes (+ 3 maanden). De uurroosters variëren in functie van het project en het land (geen 9 to 5).

21

8 OPERATOREN BUITENLAND Profiel: Een technische opleiding in elektronica of mechanica is een sterk pluspunt. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels. Kennis van andere talen is een troef. Je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken. Je bent flexibel ingesteld en beschikt over een goed oriëntatievermogen. Je bent vertrouwd met MS Office (kennis van Excel is een must). Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Zowel tijdens de zomer als de winter buiten werken schrikt je niet af. Aanbod: Een boeiende job in een dynamische bedrijfsomgeving. Een goede verloning met extra motiverende vergoedingen tijdens buitenlandse projecten. Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...). Werken in een jong en gemotiveerd team. Een gedegen opleiding en continue bijscholing (o.a. safetytraining).

Interesse? Stuur je cv met bijbehorende sollicitatiebrief naar jos.vervecken@the-sniffers.be t.a.v. Jos Vervecken - HR-manager. Voor meer info, bel 014 31 88 88.

Het departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid ondersteunt de bevoegde ministers bij het uitwerken van het ruimtelijke beleid in Vlaanderen. Voor de algemene leiding van het departement zijn wij op zoek naar een (m/v):

Secretaris-generaal departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed U heeft de algemene leiding over het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). Gezien een aantal recente keuzes van de Vlaamse Regering met betrekking tot de aansturing van de onderscheiden beleidsvelden Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed zal uw eerste uitdaging liggen in het uitwerken van een visie over de rol en de taken van de Vlaamse administratie Ruimtelijke Ordening en de invoering ervan binnen de administratie. U leidt de transitie naar de geherdefinieerde taakstelling van het departement die zich focust rond beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -monitoring en -evaluatie. U houdt hierbij rekening met de Ons aanbod: een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid - een contract van onbepaalde duur of een statutaire benoeming gekoppeld aan een aanstelling in een mandaat van 6 jaar (eenmaal hernieuwbaar) - het brutojaarloon zal zich afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen de 81 660 en 102 060 euro (exclusief eindejaarspremie en vakantiegeld, een mandaattoelage van 20 760 euro/jaar en eventueel een managementtoelage), aangevuld met een hospitalisatieverzekering.

gewijzigde decretale context in het beleidsveld ruimtelijke ordening en de nieuwe inzichten over de rol van het ruimtelijke beleid in de maatschappij. Uw profiel: uw masterdiploma (of gelijkgesteld) hebt u aangevuld met minstens 5 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, of u hebt 10 jaar nuttige professionele ervaring op het vlak van ruimtelijke ordening. Bijkomende specifieke voorwaarden voor de functie vindt u terug in de uitgebreide functiebeschrijving op www.jobpunt.be onder de knop ‘vacatures op mijn maat’. Geïnteresseerd? U kunt deelnemen aan de selectieprocedure door op www.jobpunt.be het kandidaatstellingsformulier te downloaden onder de knop ‘vacatures op mijn maat’, en dit uiterlijk op 10 september 2011 te bezorgen aan Jobpunt Vlaanderen t.a.v. Karen Bulterys, Technologielaan 11, 3001 Heverlee of sollicitaties@jobpunt.be. Om geldig te solliciteren dient u ons het kandidaatstellingsformulier tijdig en volledig ingevuld terug te bezorgen. De uitgebreide functiebeschrijving vindt u terug op www.jobpunt.be onder dezelfde knop of kunt u telefonisch opvragen op het nummer 016 38 10 00.

www.jobpunt.be

Directeur vakantiecentrum Vzw Ontspanning en Vakantie – Floreal (www.florealclub.be) maakt deel uit van de algemene centrale van het inter-professionele ABVV. Deze vzw, actief in de sector van het sociaal toerisme, omvat verschillende vakantiecentra en campings gaande van de kustregio tot de Ardennen. Voor het vakantiecentrum Floreal Nieuwpoort kijkt men uit naar een (m/v):

Meer jobs op

www.ascento.be

U zoekt een uitdaging? U beheert het vakantiecentrum met het oog op een kwaliteitsvolle werking. U stippelt het algemeen beleid uit, in samenspraak met het nationaal management. U leidt een team van 70 medewerkers en bewaakt de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie op vlak van financiën, administratie, techniek en kwaliteitsnormering.

U als spilfiguur? U beschikt minstens over een hoger diploma, bij voorkeur richting hotelmanagement en kan terugblikken op minimum 5 jaar relevante werkervaring in een gelijkaardige functie. Naast De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

een uitgesproken zin voor verantwoordelijkheid en engagement, denkt u op een creatieve en dynamische manier mee met de organisatie. U bent een people manager. Uw organisatorische en administratieve vaardigheden stellen u in staat alles vlot en gestructureerd te laten verlopen. U bent vlot tweetalig (Nl/Fr).

Wat wij u bieden? Een afwisselende en verantwoordelijke functie. Marktconforme verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse? Stuur uw motivatiebrief en cv naar Marijke.Pettens@ascento.be

Ascento behoort tot t-groep NV

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

Lid van

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.


022_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:38:38

22

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Limburg, een sterk merk

}

uw werk?

Limburg, dat is een uniek gevoel. Iedereen kan zien dat Limburg een provincie is die net ‘iets’ anders is dan andere. Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wilt ook u meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? Maak dan werk van een job bij het provinciebestuur. Teken voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger, die Limburg op de kaart zetten. Ga voor een job in een omgeving die tal van loopbaanmogelijkheden biedt. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het Domein Bokrijk, het Provinciaal Dommelhof Neerpelt, Z33, de Provinciale Bibliotheek Limburg, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Provincie Limburg Opleiding en Training, en zo veel meer. Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe collega (m/v):

Diensthoofd Provinciaal Centrum Dommelhof Neerpelt (statutaire aanwerving op niveau afdelingschef)

Uw uitdaging U leidt en inspireert het Provinciaal Centrum Dommelhof te Neerpelt. U streeft ernaar om met uw team een kwaliteitsvol en effectief provinciaal theater- en cultuurevenementenbeleid te ontwikkelen en te realiseren. U vertaalt de opdracht van het Provinciaal Centrum Dommelhof in de realisatie van missie, doelstellingen in een beleidsplan en een jaarlijks actieplan dat u na kritische evaluatie bijstuurt. U adviseert het beleid accuraat en coherent met betrekking tot theater en theaterproductie. U bouwt netwerken uit met andere provinciale culturele instellingen, andere organisatoren en producenten in Limburg, Vlaanderen, de Euregio en Europa. U bent zakelijke leider en beheerder van het Provinciaal Domein Dommelhof met sport-, theater-, congres-, cursus-, hotel- en buiteninfrastructuur. U ondersteunt en begeleidt uw team in het klantvriendelijk organiseren, effectief en efficiënt communiceren, het ter beschikking stellen en aanpassen van de infrastructuur en logistieke faciliteiten voor de inhoudelijke aspecten van de werking en het financieel en administratief opvolgen van dossiers en evenementen.

Uw profiel U heeft visie op de inhoudelijke en artistieke plaats van het Dommelhof in Limburg/ Vlaanderen en op het theater- en cultuurevenementenbeleid. U kent het cultuurbeleid en het brede culturele veld in Limburg en Vlaanderen. U heeft grondig inzicht in de Vlaamse regelgeving op het vlak van podiumkunsten en festivals en van het theater- en cultuurevenementenbeleid en -landschap in Vlaanderen. U bent een sterk beheerder met inzicht in financiën, managementtechnieken en processen van beleidsontwikkeling. U bent vernieuwend en origineel en formuleert vernieuwende oplossingen en voorstellen. U stimuleert vernieuwing bij anderen door in te gaan op ideeën, de mogelijkheden te bekijken, ... . U geeft richting aan uw team zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie. U motiveert medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van het Dommelhof op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband. U onderneemt structurele acties om de dienstverlening van de organisatie ten aanzien van klanten te optimaliseren. U past de diensten, procedures, doelstellingen aan om beter aan toekomstige behoeften van klanten te beantwoorden. U brengt structuur aan in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen.

Toelatingsvoorwaarden Als u geïnteresseerd bent en u voldoet naast de specifieke toelatingsvoorwaarden aan volgende voorwaarden, dan verwachten wij uw kandidatuur: U beschikt over een masterdiploma. Wat betreft de gelijkschakeling van diploma’s binnen de nieuwe structuur van het hoger onderwijs wordt verwezen naar het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. U heeft 3 jaar relevante ervaring. U moet een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. U bent in bezit van de burgerlijke en politieke rechten. U bent medisch geschikt voor de functie in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Examenprogramma Om elk vooroordeel over nationaliteit, afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of beperking uit te sluiten, gaan we altijd op dezelfde manier te werk als u bij ons solliciteert. In twee proeven gaan we na of u geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar uw vakkennis en relevante competenties. In een tweede proef houden we een gesprek om u en uw talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven. Het provinciebestuur biedt personen met een beperking ondersteunende maatregelen aan om deze eerder vermelde proeven te kunnen uitvoeren. Gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen.

Bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum € 3 678,19 en maximum € 5 166,21. Ons aanbod een dynamische, multidisciplinaire omgeving ruime opleidingskansen een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering

Interesse? Kandidaturen (per functie sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 5 september 2011 bij brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. U kan ze ook tegen ontvangstbewijs overhandigen op hetzelfde adres aan de heer Bart Bisschops, afdelingschef Directie HRM. Een uitgebreide functiebeschrijving kan u vinden op www.limburg.be/vacatures of opvragen bij de heer Bart Bisschops, tel. 011 23 78 36 of per e-mail vacatures@limburg.be.

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

limburg.be/vacatures

Recruiter

ADMB HR Services is op het vlak van HR-beleid de professionele gesprekspartner voor heel wat organisaties, zowel in de profit als in de sociale sector en de wereld van de openbare besturen. Samen met onze 50 medewerkers zijn wij actief op diverse domeinen zoals search en selectie, uitzendarbeid, assessments, outplacement, internationale tewerkstelling, opleiding en consultancy. Om de groei van ons team te Brugge mee vorm te geven, zijn we op zoek naar een (m/v)

FUNCTIE: • Als recruiter vorm je een belangrijke schakel in onze dienstverlening. In samenspraak met de consultants en de diverse kantoren van ADMB bouw je diverse rekruteringscampagnes op. • Een inwerkperiode laat je toe om onze methodiek, onze knowhow en ons cliënteel te leren kennen, zodat je projectmatig de juiste kandidaten weet te benaderen. Tevens word je betrokken in het selectieproces. • Je geeft niet alleen informatie over jobs en loopbaanperspectieven, maar streeft ook naar het in kaart brengen van interesses, motivatie en competenties.

PROFIEL: • Professionele bachelor, master, (eerste) werkervaring of niet ... we make your job! • Commercieel inzicht, klantgerichte ingesteldheid, empathisch vermogen, dynamiek en enthousiasme zijn slechts enkele van de capaciteiten die we van jou verwachten. • Gedreven en resultaatgerichte teamplayer. • Sterke interesse om de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven in West-Vlaanderen te leren kennen. • Voorkeur voor projectmatig werk. • Proactieve en creatieve aanpak.

ADMB HR Services biedt je een stabiele en gevarieerde job waarin je de nodige drive en creativiteit kwijt kan en waarop je een eigen stempel kan drukken. Je kan rekenen op een marktconform salaris aangevuld met diverse extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques ...). Geïnteresseerd? Stuur dan vandaag nog jouw kandidatuur met cv naar ADMB HR Services, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge, select@admb.be. Voor meer info: www.admbselect.be.

www.admb.be

Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO.276 - lid Federgon.

Gebeten door Sociale Media


023_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:38:50

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

23

© De Hullu en Partners Architecten

In het kader van het lopende vernieuwingstraject, waarbij de Stad Harelbeke (26 500 inwoners) evolueert naar een dynamische, efficiënte en toekomstgerichte organisatie, zijn we op zoek naar de volgende gemotiveerde medewerkers (m/v):

BELEIDSMEDEWERKER Het Sint-Franciskusziekenhuis is een modern uitgerust en dynamisch algemeen ziekenhuis in volle expansie met 244 bedden en 35 plaatsen voor daghospitalisatie, meer dan 75 artsen en 600 medewerkers. Het ziekenhuis staat voor kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg. Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v):

Als lid van het directiecomité superviseert, organiseert en coördineert u de boekhoudkundige en financiële diensten en de dienst onthaal binnen het ziekenhuis. U zorgt samen met uw team voor een zo efficiënt mogelijke inrichting van de administratieve processen. U zorgt dat uw afdelingen zijn afgestemd op de strategische visie van de organisatie en op maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis van analyses van resultaten adviseert u het beheer en formuleert u voorstellen op korte en lange termijn. U bent verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van budgetten en de opvolging van de financiering van de organisatie. Wij bieden een gevarieerde en uitdagende functie in een snel evoluerende sector en een groeiende organisatie. U komt terecht in een mensgerichte organisatie waarin respect, open communicatie, overleg maar ook het behalen van doelstellingen centraal staan. We voorzien een competitieve verloning aangevuld met een mooi pakket extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief vóór 15 augustus 2011 naar Sint-Franciskusziekenhuis, t.a.v. Kristien Elsen,

Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder of via mail naar kristien.elsen@sfz.be. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

PC Sint-Jan-Baptist is een regionaal psychiatrisch centrum dat behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Voor de doelgroepen volwassenen, verslavingszorg, forensische zorg, ouderenzorg en ons psychiatrisch verzorgingstehuis staan 440 medewerkers en een 50-tal vrijwilligers elke dag in voor kwaliteitsvolle en toekomstgerichte gezondheidszorg. Onze forensische zorg is gebaseerd op een jarenlange ervaring in het behandelen van mensen met (dreigend) grensoverschrijdend en strafbaar gedrag. Momenteel behandelen en begeleiden we 120 medium-security geïnterneerde patiënten en bewoners. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Het interdisciplinair behandelteam werkt individueel, groeps- en systeemgericht. ‘Esperanza 1’ maakt als gesloten long-stay afdeling deel uit van het forensisch zorgcircuit. Onze opdracht is tweeledig: we bieden zorg aan bewoners met een chronische psychiatrische problematiek en begeleiden bewoners bij hun resocialisatie. Begeleiding en zorg op maat, authenticiteit, veiligheid en participatie zijn waarden die we op de afdeling willen uitdragen. Momenteel zijn we op zoek naar talent (m/v) voor volgende uitdaging:

Afdelingshoofd Jouw functie: • Je stuurt en coacht een multidisciplinair team bij de uitvoering van hun taken. • Je staat in voor de opmaak van de basisvisie, het afdelingsbeleidsplan en de actieplannen in samenspraak met het kerncomité en het team. • Je vertegenwoordigt de afdeling bij het zoeken naar samenwerkingsverbanden in het kader van de uitbouw van het zorgcircuit. • Je implementeert procedures, werkmethodes en richtlijnen. • Je maakt het basisroulement op en zorgt voor informatiedoorstroming. Profiel: • Je behaalde een verpleegkundig diploma aangevuld met een master- of kaderopleiding (of bent bereid deze te volgen). • Je bent geboeid door forensische psychiatrie en het werken met een gevarieerde doelgroep. • Je bent klant-, resultaat- en samenwerkingsgericht en kan organiseren, motiveren en enthousiasmeren. • Je bent administratief onderlegd en stressbestendig en hebt kennis van groepsdynamische processen, vergaderen gesprekstechnieken. • Je kan gestructureerd en schriftelijk rapporteren en hebt een goede kennis van MS Office. Aanbod: • Voltijds contract van onbepaalde duur • Een boeiende en veelzijdige loopbaan in een dynamische omgeving • Een (forensisch) inscholingstraject • Stimuleren van zelfontplooiing en opleiding • Verloning overeenkomstig de OOB-barema’s. s Broeder van Liefde

Interesse? Stuur je sollicitatie en cv voor 20 augustus 2011 naar PC Sint-Jan-Baptist, Personeelsdienst, Suikerkaai 81, 9060 Zelzate. Of via e-mail: SJB.vacatures@fracarita.org kijk ook op

www.pcsintjanbabtist.be

(A1a – A3a) – ONBEPAALDE DUUR

Als projectleider volgt u de overheidsopdrachten op voor het onderhoud en de instandhouding van de stadsgebouwen. U bent verantwoordelijk voor de energiemonitoring en doet de nodige voorstellen tot verbetering van energieprestatie. Daarnaast organiseert en leidt u de schoonmaakploegen van de stadsgebouwen op efficiënte wijze.

3 DESKUNDIGEN Bedrijfseconomisch deskundige (B1-B3) - onbepaalde duur VZW HISE is een sociaal economiebedrijf met een erkenning als initiatief van lokale diensteneconomie en als arbeidszorgproject. Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u dagelijkse leiding aan de organisatie en neemt u het dagelijks operationeel beheer van de organisatie waar. Als generalist hebt u de nodige kennis in huis om de zaken die een rol spelen bij bedrijfsvoering toe te passen. Jeugdanimator (B1-B3) - onbepaalde duur Als jeugdanimator bent u de drijvende kracht achter de organisatie en coördinatie van de speelpleinwerking van de stad waarbij u mag samenwerken met een enthousiaste groep jongeren-vrijwilligers. Daarnaast bent u eveneens verantwoordelijk voor de opvolging van een aantal aspecten van het Harelbeekse jeugdbeleid zoals jeugdinformatie, inspraakprojecten, … Algemeen adviseur wonen (B1-B3) - bepaalde duur (3 jaar) Als “algemeen adviseur wonen” maakt u deel uit van het samenwerkingsverband wonen tussen de gemeenten Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede. U hebt een informatieve taak inzake wonen en huisvesting ten aanzien van de bewoners van de deelnemende gemeenten. Daarnaast voorziet u in de ondersteuning en begeleiding van bepaalde doelgroepen met specifieke woonvragen.

ONS AANBOD:

een job in Harelbeke met glijdende werkuren een brutostartloon volgens wettelijke barema’s: (A1a – A3a: 2 760 euro | B1 – B3: 2 208 euro) relevante beroepservaring wordt gehonoreerd! extralegale voordelen: maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling

INTERESSE:

surf naar www.harelbeke.be en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures meer informatie te verkrijgen via personeel@harelbeke.be of tel. 056 733 391 solliciteer ten laatste op 17 augustus 2011 houd alvast 10 september 2011 vrij voor de schriftelijke proef


024_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:39:16

24

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Bent u een kapitein? Of eerder een rechter?

Ontdek het met de nieuwe Competence Indicator Wat zijn uw sterktes binnen een werkomgeving? Welke job past bij u? En hoe benut u uw talent het beste? Haal meer uit uw carrière en doe de test met de nieuwe Competence Indicator op vacature.com. Ontdek welk van de 24 professionele profielen bij u past, ontvang een gedetailleerde profielomschrijving en vergelijk uzelf met anderen. Deze test werd ontwikkeld door Prof. Dr. Herman Van Den Broeck, partner aan de Vlerick Managment School. U ontvangt nadien een officieel certificaat dat u bij uw cv kan voegen. Maak werk van uw carrière, op vacature.com.


025_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:36:27

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

25

THE BEGINNING OF THE SODEVA CONSULTING CAREER Sodeva Consulting & Development is een ambitieuze HR-advies en consultancy organisatie, met meer dan

30 jaar expertise. Wij zijn gepassioneerd door het integreren en evalueren van medewerkers in organisaties en door het ontwikkelen van services die performance verbetering realiseren. Wij hebben vestigingen in Mechelen, Kortrijk, Roubaix (Frankrijk) en een professioneel samenwerkingsakkoord in Nederland. Om onze verdere ontwikkeling te realiseren, kijken wij voor het kantoor Mechelen uit naar een (m/v) :

TRAINEE als

.

JUNIOR CONSULTANT Werving & Selectie / Assessment Centers .

WIJ BIEDEN: een waaier aan diverse wervings- en selectieopdrachten (management- & expertisefuncties op kaderniveau) boeiende contacten met klanten (kmo’s en internationale organisaties) naar aanleiding van intake en adviesgesprekken een kader waarbinnen je efficiënte searchmethodes ontwikkelt en evaluatieprocessen uitvoert overlegmomenten met collega’s om ervaring te delen en om jouw groei te stimuleren de ruimte voor businessontwikkeling.

.

.

.

.

.

JE BEZIT: een universitaire opleiding focus op het ontwikkelen van HR-expertise in werving & selectie en assessment centers voor kwaliteit de wil om professioneel te groeien in evaluatie van menselijk potentieel goede 3-taligheid (N-F-E).

.

.

. een client-driven attitude . passie

Herken jij je werkelijk in dit alles en krijg je hierbij een bijzonder gevoel? Contacteer ons dan! Stuur, bij voorkeur per e-mail, je sollicitatiebrief met cv naar Sodeva Consulting & Development op onderstaand adres. Voor bijkomende informatie kan je steeds bellen. Je kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk behandeld. SODEVA CONSULTING & DEVELOPMENT

. Zemstbaan 24 . B-2800 Mechelen . Tel. 015 42 16 55 . info@sodevaconsulting.com w w w. s o d e v a c o n s u l ti n g . co m

Erkend bureau - VG.513/B - Lid Federgon

we are looking for

innovative pioneers Be on the cutting-edge of quality medical technology For almost 48 years we have had a wholehearted tradition of improving health by saving lives and improving the quality of life for the millions of patients who suffer from cardiovascular disease globally. As the largest and fastest growing global company with European roots creating premium quality cardiovascular therapy solutions, we are continuously committed to broadening the frontiers of what is possible in science and medicine. For example, BIOTRONIK is the leading worldwide pioneer of bioabsorbable vascular metal scaffolds – this promising technology will dramatically change the paradigm of vascular therapies. And this kind of novel solution is represented again and again across the entire business portfolio, from metal, stent design, coating and drug technology development to sensors, injectable leadless devices and wireless, remote patient management solutions. More than 5,500 BIOTRONIK employees are living in a tradition of quality and innovation highlighted by a strong sense of family, caring and team-spirit. We work hand-in-hand with clinicians, focusing on the patient at center of all we do. Bringing our customers confidence and improving patients’ quality of life is the ultimate goal.

Share our belief in excellence for life Do you want to be part of our team? Are you highly motivated, passionate about medicine and experienced in the cardiovascular industry? We are looking for a wide range of specialists from researchers to sales representatives, senior leaders to technical experts, who are looking to drive innovation in all areas of the

business. We offer a dynamic, multi-faceted and creative surrounding, one in which unconventional thinkers and dynamic entrepreneurs will find support and encouragement. Bring your solutions and your team-spirit to our interdisciplinary environment and fuel our trajectory of success!

We have a strong momentum – don’t be left behind As a privately-held, global medtech company with European roots, our actions are not dictated by the ups and downs of stock markets and shareholders – our decisions are based on how we can best serve the long-term needs of patients and physicians. If you are looking for ambitious goals and would like to profit from the potential of our rapidly growing, independently managed enterprise, please visit our career section on www.biotronik.com or contact directly: BIOTRONIK AG Ackerstrasse 6 8180 Bülach – Switzerland Hanni Reichlin Human Resources T +41 (0)44 864 52 86 hanni.reichlin@biotronik.com

www.biotronik.com


026_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:39:44

26

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Wie zijn wij ?

Het stadsbestuur van Geel is op zoek naar (m/v):

Sage Group, met ruim 6 miljoen klanten wereldwijd, 14 500 medewerkers en meer dan 1,7 miljard euro jaaromzet, is de absolute wereldleider in beheersoftware. Sage Group heeft in België en Luxemburg reeds meer dan 30.000 actieve klanten, waaronder ongeveer 3.000 fiduciaires, weten te overtuigen van haar oplossingen in boekhouding en commercieel beheer met onze producten: Sage BOB 30, Sage BOB 50, Sage BOB 50 Expert, Sage 100, Sage ACT!, Sage CRM en Sage SalesLogix.

Mobiliteitsambtenaar (niv. A1a-A3a)

• voltijds • in contractueel verband • aanleg van een werfreserve van 2 jaar Functie: Als mobiliteitsambtenaar ben je verantwoordelijk voor de opmaak en de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Je volgt convenantgebonden dossiers op en werkt deze verder uit in samenspraak met de betrokken partners. Je geeft verkeerskundig advies aan het beleid en andere diensten. Daarnaast sta je in voor de coördinatie van verkeerssensibilisatiedossiers.

Voor ons kantoor te Groot-Bijgaarden : m/v U ontlast het commerciele team van alle administratieve taken U beheert de agenda’s en de planning U heeft kennis van onze verschillende producten en tarieven om te antwoorden op aanvragen van offertes. U heeft contact met ons verdelersnetwerk in geval van afwezigheid van de commercieel verantwoordelijke.

Profiel: • In het bezit zijn van een masterdiploma • Slagen in het aanwervingsexamen dat bestaat uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef en psychotechnische proeven. Aanbod: • Voor deze functie kan maximaal 10 jaar relevante ervaring in de privésector in rekening gebracht worden. Dit komt neer op een minimumverloning van € 2.759,84 (0 j.anc.) en een maximumverloning van € 3.416,64 (10 j. anc.) bruto per maand. • Maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering. De functiebeschrijving en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen op de personeelsdienst van het stadsbestuur op het nummer 014 56 61 30 of via personeelsdienst@geel.be

m/v U stelt documenten op (e-mailing, web page, prepress document, ...) U zorgt voor het beheer van de inhoud van de verschillende sites van de onderneming. U volgt de marketing acties op samen met onze verdelerpartners U voert telefoongesprekken in verband met: het bijwerken van onze database, klanten enquêtes, beoordelingen van prospects.

WIL JE DEEL UITMAKEN VAN ONS TEAM? Je stuurt je sollicitatiebrief, een recent cv, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister aangetekend op aan het college van burgemeester en schepenen, Werft 20 te 2440 Geel of je geeft dit tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst van het stadsbestuur UITERLIJK op 18.08.2011. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard.

Voor ons kantoor te Luik :

L4-volwassenenonderwijs vzw zoekt

m/v U bent verantwoordelijk : - voor de vertaling van onze software van het Frans naar het Nederlands ; - voor de vertaling van technische teksten, handleidingen, het opstellen van informatieve documenten over onze software ; - voor de uitbesteding van de Engelse en Duitse vertalingen.

va

:

2 projectmedewerkers

Voor onze kantoren te Groot-Bijgaarden en Luik : m/v U volgt de nieuwe projecten op : centraliseren van de lastenboeken, beheer van de vragen van klanten, demonstratie van de programmas. U beheert de ontwikkeling van projecten . U staat het helpdesk team bij in de technische ondersteuning van ons verdeler- en/of end-usernetwerk. U geeft opleidingen.

Te

Voor meer gedetailleerde info over de vacatures surf naar www.sage.be. Geïnteresseerd ? Stuur uw CV naar hr@sage.be

:

v

Coördinator Leerloopbaanbegeleiders

www.leereenlevenlang.be

Founded in 1946, Estée Lauder has earned a worldwide reputation for elegance, luxury and superior quality. Our products come with a promise to uphold the finest standards of excellence. Through extensive research and stringent product evaluation, we are pleased to bring you skincare, make-up and fragrance products that are both gentle and highly effective. Our products are sold in more than 130 countries under different brands: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Origins, M-A-C, Bobbi Brown, Tommy Hilfiger, La Mer, and many more. For our brand Estée Lauder we are on the lookout for the following colleague m/f to join our team at Sint-Stevens-Woluwe:

Trade Marketing Manager Function: In close collaboration with the sales and marketing managers, you are responsible for the development, implementation, planning, follow-up and analysis of all Trade Marketing Plans (e.g. direct mailings, advertising plans, promotional merchandising, ...) and GWP promotions from the chains. You are the point of contact for all retailers and you manage and coach the Promotions Coordinator. Furthermore you draw-up and manage co-op budgets, check monthly expenditures and translate budgets to purchase orders. Profile: You have a bachelor’s or master’s degree in Marketing and excellent writing and public speeking skills in Dutch and French, in addition to a thorough working knowledge of English. As a pro-active and motivated team member with a creative mindset, you like thinking ‘out of the box’ and you always look for opportunities. We offer: A challenging position in an innovative and international environment with ample career opportunities. An attractive remuneration package with fringe benefits. INTERESTED? Please apply via our website www.jobsatesteelauderbenelux.com

VZW West-Vlaams Facilitair Instituut

EEN FULLTIME ALGEMEEN DIRECTEUR [m/v] Inhoud van de opdracht: Het WFIV (West-Vlaams Facilitair Instituut voor de Veiligheidsdiensten) faciliteert de werking van het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten. In dit multidisciplinair opleidingscentrum zijn momenteel zowel de vzw Wobra (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings-, en Ambulancediensten) als de vzw WPS (West-Vlaamse Politieschool) gehuisvest. De site aan de Diksmuidse Heirweg 6 te Zedelgem biedt tal van mogelijkheden die we nog verder wensen te ontwikkelen. De algemeen directeur heeft de leiding van de vzw WFIV en de algemene leiding van de vzw’s die op de site gevestigd zijn. Hij/zij staat in voor het beheer, de exploitatie en de groei van de site. Hij/zij wordt bijgestaan door de pedagogisch verantwoordelijken van de opleidingsinstellingen. Vereisten voor de betrekking: 1. Houder zijn van een Master diploma 2. Slagen voor een selectieproef die zal doorgaan op 29 augustus en op 13 september Bezoldiging: Een verloning op A niveau.

tine.delameilleure@wivo.be


027_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:39:57

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

27

SCHELLE

www.mmilegems.be

M & M Ilegems nv, gevestigd in Schelle, is een toonaangevend en betrouwbaar aannemingsbedrijf voor gans Vlaanderen en de Brusselse regio. De hoofdactiviteiten van M & M Ilegems bestaan uit nieuwbouw én renovatie van prestigieuze appartementsgebouwen, winkel- en kantoorcomplexen en industriële accommodaties. M & M Ilegems beschikt over een eigen studiedienst, calculatiedienst, tekendienst en materiaaldienst en staat bovendien zelf garant voor de uitvoering van de ruwbouwwerken van elk project. Onder het motto “BOUWEN MET OVERLEG” profileert M & M Ilegems zich als trendsetter in de sector. Met ± 150 werknemers wordt dagelijks gestreefd naar topkwaliteit in functie van timing en budget. Wegens de sterke groei zijn ze dringend op zoek naar een (m/v):

PROJECTLEIDER BOUW

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN: U bent verantwoordelijk voor de begeleiding en de opvolging van een volledig project. U rapporteert rechtstreeks aan de technisch directeur. Tot uw takenpakket behoren: A. Organiseren en plannen van het volledige project; B. Inkopen van materialen en onderhandelen met onderaannemers; C. Aansturen van werfleiders, werkvoorbereiders en werfvergaderingen; D. Bewaken van de kwaliteits- en veiligheidsnormen; E. Onderhouden van contacten met diverse partijen; F. Administratieve en financiële opvolging van het project.

GEWENSTE KWALIFICATIES: Voor deze belangrijke en veelzijdige functie komen uitsluitend DYNAMISCHE kandidaten met PASSIE voor de bouw in aanmerking die verder beantwoorden aan de volgende kwalificaties:

1. 2. 3. 4. 5.

Ingenieur in de bouwkunde; Meerdere jaren ervaring als projectleider is een pluspunt; U bent een gedreven en enthousiaste leider; U beschikt over een gezonde portie assertiviteit; U bent onderhandelingsvaardig, uitdrukkingsvaardig en ondernemend.

SNEL INFORMEREN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL

INTERACTIEF REKRUTEREN

WAT HEEFT M & M ILEGEMS U TE BIEDEN? 1. Een verantwoordelijke en boeiende functie bij een topspeler in de sector. 2. Een open en eerlijke bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. 3. Een bijzonder dynamische en ambitieuze werkomgeving. 4. Een uiterst competitief salaris en interessante secundaire voordelen zoals een bedrijfswagen, gsm, laptop en een groepsverzekering. 5. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek vrijblijvend met het bedrijf kennis te maken.

CIS VERMEER 0495 03 52 20

bij voorkeur op ZATERDAG tussen 10 en 16 u. of ZONDAG tussen 10 en 13 u. of op WEEKDAGEN tussen 19 en 21 u. Een eenvoudig telefoontje informeert u snel en discreet of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. U kunt ook reageren door uw cv VANDAAG NOG per post, fax of e-mail te sturen naar VMC-Select, cis@vmc-select.be Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door VMC-Select. VMC bvba • CRAENEVENNE 95 • 3600 GENK • TEL.: 089 30 55 11 • FAX: 089 30 71 35 • E-MAIL: info@vmc-select.be • WEBSITE: WWW.VMC-SELECT.BE

ERKEND BUREAU VG. 686/B

MODELS OFFICE N.V. 1050 Brussel

Word een gezicht van De Lijn

Models Office is het oudste en meest gerenommeerd mannequinagentschap van de Benelux. Wij beheren de dossiers van internationale modemannequins.

BOEKHOUD(ST)ER diploma boekhouding; NL en basiskennis FR & EN; gebruikerskennis van courante IT-toepassingen; kennis van isabel en belcotax. zelfstandig kunnen werken Kan ook in een 4/5 week-werkschema.

cv naar: pierre@modelsoffice.be

Wij zoeken:

voor De Lijn Vlaams-Brabant ter versterking van ons team (m/v)

Mobiliteitsontwikkelaar Functie: je staat in voor het ontwikkelen van de nieuwe concepten voor het openbaarvervoeraanbod. Voor deze nieuwe projecten schrijf je dossiers en leg je deze voor aan de openbaarvervoercommissie. Je zorgt ook voor de opvolging en evaluatie van de gerealiseerde projecten. Je levert input en ondersteuning aan je collega’s met het oog op het gezamenlijk uitwerken van de projecten. Hierbij breng je ideeën aan en begeleid je de coördinatie. Samen met de mobiliteitsonderzoeker toets je de concepten met behulp van potentieelonderzoek. Hiernaast is overleg met externe partijen ook een belangrijk onderdeel van jouw functie (o.a. opvolging van de contacten met gemeentebesturen). Voor het opbouwen van de nodige kennis bestudeer je de recente ontwikkelingen en volg je opleidingen. Profiel: wij zoeken een (m/v) analytisch persoon met interesse voor het mobiliteitsvraagstuk. Je bent een teamplayer, maar kunt zelfstandig plannen en werken. Je beschikt over sterke communicatieskills, zowel mondeling als schriftelijk. Zin voor initiatief, nauwkeurigheid en overtuigingskracht zijn enkele van je belangrijkste kwaliteiten. Je hebt een masterdiploma. Ervaring in de mobiliteitssector strekt tot aanbeveling. Aanbod: wij bieden een degelijk salaris, een doorgedreven opleiding en tal van extralegale voordelen. Klaar voor een nieuwe rit? Je kan je cv met motivatiebrief vóór 11 augustus 2011 sturen naar De Lijn Vlaams-Brabant, Personeelsbeheer en opleiding, Martelarenplein 19, 3000 Leuven of jobs.vlbrab@delijn.be De Lijn werkt aan het bevorderen van gelijke kansen in haar personeelsbeleid. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

ZIJN OP ZOEK NAAR (M/V):

8 OPERATOREN BUITENLAND kijk in deze Vacature www.the-sniffers.be


028_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:40:19

28

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Rumst Gemeente

Het gemeentebestuur van Rumst werft aan:

Gemeentebestuur WEZEMBEEK-OPPEM

breidt zijn dienstverlening uit en heeft dringend nood aan (m/v)

1 bestuurssecretaris (staf) niveau A – voltijds – statutair

1 DESKUNDIGE BURGERZAKEN

1 archivaris

Kan je de werkzaamheden van een dienst coördineren? Kan je zelfstandig, in teamverband en klantgericht werken? Ben je administratief en juridisch onderlegd? Je hebt de algemene leiding van de dienst burgerzaken en bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en praktische werking van deze dienst. Je ontwikkelt, bewaakt en voert de taken uit binnen het werkingsgebied van de dienst burgerzaken. Info over de jobinhoud kan je verkrijgen bij Lieve Van Camp, beleidscoördinator interne zaken & burgerzaken, telefonisch 03 880 00 74, of via mail lieve.van.camp@rumst.be

1 kabinetsmedewerker

• niveau B • contract onbepaalde duur • voltijds • 3° oproep

Interesse? Stel dan je kandidatuur. Info, voorwaarden, functiebeschrijving en inschrijvingsformulier verkrijg je op het gemeentehuis, tel. 03 880 00 40, dienst personeel of vind je op website www.rumst.be. Je kandidatuur stuur je aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Koningin Astridplein 12 te 2840 Rumst of wordt tegen ontvangstbewijs afgegeven op de personeelsdienst van het gemeentehuis.

niveau A – voltijds – statutair

niveau A – voltijds – contractueel onbepaalde duur

1 administratief medewerker secretariaat niveau C – voltijds – statutair

Alle nuttige privédienstjaren worden in aanmerking genomen. U kan genieten van een interessante verlofregeling : 35 werkdagen Andere voordelen zijn : maaltijdcheques (5,91 EUR /dag) en hospitalisatieverzekering Voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen op de personeelsdienst, tel. 02.783.12.40 Indien u wenst te werken in een aangename en groene werkomgeving waarbij u regelmatig in contact komt met de burger, gelieve dan uiterlijk op 29 augustus 2011, uw gemotiveerde kandidatuur, samen met een cv en een afschrift van diploma (Nederlandstalig of een Franstaligmet bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd door Selor [art. 7 per niveau]), per brief, te sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen, L. Marcelisstraat 134 te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM of door e-mail aan dirk.vansever@wezembeek-oppem.be.

Op 05 september 2011 sluiten we deze vacature af.

NV BOUWCENTRALE MODERN

Dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in algemene woningbouw en openbare werken, erkenning klasse 7.

De secretaris, Jan Van Grinderbeek

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

De burgemeester, Eddy Huyghe

PROJECTLEIDER / WERFLEIDER (m/v) Taakomschrijving Administratief en praktisch/technische opvolging van werven, toezicht op de werkzaamheden, nazien stipte levering van materialen, bijwonen van werfvergaderingen. Profiel Industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of architect met minimaal enkele jaren ervaring. Kennis en ervaring met PC (MS office). Aanbod Interne opleiding, werken in een jong en dynamisch team, een afwisselende en boeiende job. Aantrekkelijke bezoldiging, bedrijfswagen, laptop, gsm. Kandidaturen met cv schriftelijk of via mail richten aan: NV Bouwcentrale Modern t.a.v. Directie Moerstraat 37 9970 Kaprijke | Tel: 09/377.43.23 info@bouwcentrale-modern.be www.bouwcentrale-modern.be

Klaar voor deze nieuwe uitdaging? Voor haar lezers en surfers is Références een permanente bron van kwalitatieve carrière-informatie en dito vacatures. Références zoekt constant naar de beste weg om kandidaten en bedrijven met elkaar in contact te brengen met het oog op rekrutering en persoonlijke ontwikkeling. Via vier pijlers (Print, Online, Events en Databanken) speelt Références steeds opnieuw in op de behoeften van de nieuwe m/v met talent. Références maakt deel uit van de Groupe Rossel. Onze kantoren zijn gevestigd in de gebouwen van Tour & Taxis. Om onze positie op de markt te verstevigen, zijn wij op zoek naar nieuw Talent voor ons salesteam:

ACCOUNT MANAGER m/v Voor Vlaanderen en Vlaams Brabant Je habitat: media en communicatie. Na een intensieve opleiding “on the job” ga je doelgericht nieuwe klanten prospecteren en onderhoud je de bestaande klanten-relaties. Als account manager vervul je een belangrijke rol bij onze doelgroep van HR managers, rekruteringsverantwoordelijken en consultants. Je werkt geschikte oplossingen uit voor onze klanten, waarbij je onze producten en services optimaal inzet. Je wordt voor hen een partner met wiens advies men rekening houdt. Graag luisteren we ook naar je ideeën rond nieuwe producten en marktonwikkeling.

Een echte onderneming

Relationeel, doorzetter en resultaatgericht

Gepassioneerd?

Je legt van nature gemakkelijk contacten, houdt van prospectie en werkt bestaande klantenrelaties verder uit. Vanuit je ambitie ga je heel gedreven op zoek naar resultaten, voor jezelf én voor de groep. Je beschikt over de gave om mensen te overtuigen en je onderhandelt als de beste. Met je doorzettingsvermogen zorg je ervoor dat je advies tot effectieve verkoop leidt. Je bent perfect tweetalig (NL/FR)

Je komt werken in een bedrijf met een ingebakken cultuur van innoveren, ondernemen en klantgericht denken. Je geniet ruime verantwoordelijkheden en je hebt een reële impact op je doelmarkt. Je krijgt de kans om een carrière uit te bouwen in een uitgesproken dynamisch en succesvol bedrijf, gevestigd in de stijlvolle kantoren van Tour & Taxis te Brussel. Je mag een markt-conform salarispakket en bedrijfswagen verwachten.

Stuur je cv met motivatiebrief naar recrutement@rossel.be of naar Brigitte Schweitzer, Directie Human Resources, Koningsstraat 100, 1000 Brussel. Je hoort spoedig van ons!


029_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:44:46

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

CAPSUGEL, gevestigd in Bornem, is de absolute wereldmarktleider in het ontwikkelen, produceren en verkopen van tweedelige capsules voor farmaceutische en health & nutrition-toepassingen. Capsugel levert de capsules vanuit zijn 10 productievestigingen wereldwijd. In Bornem specialiseert Capsugel zich met meer dan 450 gemotiveerde medewerkers in de fabricatie van lege gelatinecapsules. Hiervoor ontwikkelde het eigen Research & Development Center innovatieve machines die aan ultrahoge snelheid hoogkwalitatieve capsules produceren. Door een volcontinu productieproces, met tientallen productielijnen, worden op die manier dagelijks tientallen miljoenen capsules klantspecifiek geproduceerd en bedrukt met logo’s of tekst. Werken bij Capsugel is werken in een financieel kerngezond en innovatief bedrijf met veel opleidingsmogelijkheden. In het kader van zijn verdere expansie zijn we dringend op zoek naar gemotiveerde m/v:

29

RIJKSWEG IN BORNEM

WWW.CAPSUGEL.COM

PRODUCTIE SUPERVISOR IN EEN VOLCONTINU PLOEGENSYSTEEM

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN: Na een intensieve inwerkperiode bent u als Productie Supervisor verantwoordelijk voor het realiseren van de productiedoelstellingen inzake kwaliteit, rendement en veiligheid. Tot uw omvangrijk takenpakket behoren o.a. het: A) coachen, motiveren en opvolgen van de productiemedewerkers; B) uitwerken en uitvoeren van de productieplanning; C) opvolgen en verbeteren van de productierendementen en de productiekwaliteit; D) deelnemen aan projectteams in verband met de optimalisatie van het productieproces.

GEWENSTE KWALIFICATIES: Voor deze belangrijke LEIDINGGEVENDE functie komen uitsluitend beslissingsvaardige en enthousiaste kandidaten in aanmerking die: 1. minimaal 5 jaar ervaring hebben met soortgelijke taken zoals hiernaast omschreven; 2. ervaring hebben in een productieomgeving, waarbij ervaring in de voedings- of farmaceutische branche een voordeel is; 3. een hogere opleiding (ingenieur, A1, …) genoten hebben; 4. in staat zijn om resultaatgericht te coachen; 5. beschikken over sterk analytische en goede communicatieve vaardigheden.

ELECTRICAL SUPPORT ENGINEER R&D

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN: Als Electrical Support Engineer helpt u met het ontwikkelen en testen van nieuwe machines. U maakt deel uit van de R&D-automation-groep en u: A) assisteert de projectingenieurs; B) bouwt testopstellingen en valideert nieuwe machines; C) helpt mee met het bepalen van elektrische onderdelen en controlesystemen; D) controleert elektrische schema’s en levert de nodige technische documentatie.

GEWENSTE KWALIFICATIES: Voor deze GEVARIEERDE FUNCTIE komen creatieve resultaatgerichte kandidaten in aanmerking, die: 1. een vijftal jaar ervaring hebben in een industriële omgeving, kennis van Siemens PLC-platforms is meegenomen; 2. beschikken over een diploma bachelor Elektriciteit of Elektronica; 3. communicatief en creatief zijn; 4. een hands-on-mentaliteit hebben en handig zijn; 5. kennis hebben van het Engels speelt in het voordeel.

AUTOMATION ENGINEER

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN: Als Automation Engineer Electricity zorgt u ervoor dat de besturingssystemen in installaties in de productieafdeling optimaal functioneren. U maakt deel uit van het Maintenance team Electricity & Automation en u: A) analyseert onverwachte defecten of storingen en lost ze ook op; B) werkt projecten uit om de betrouwbaarheid van de machines te verhogen; C) verdiept zich in meet- en regeltechniek; D) volgt nieuwe evoluties binnen het automation-domein.

GEWENSTE KWALIFICATIES: Voor deze belangrijke TECHNISCHE SLEUTELFUNCTIE heeft de ideale kandidaat: 1. een aantal jaren ervaring in een geautomatiseerde industriële omgeving; 2. een diploma Ba of Ma Elektromechanica, Elektriciteit, Elektronica, Elektrotechniek…; 3. ervaring met Siemens PLC-platforms en SCADA; 4. bovendien bent u een positief ingestelde teamspeler met hands-on-mentaliteit en uitstekende communicatieve vaardigheden; 5. geen problemen om deel te nemen aan een wachtsysteem (1 x per 5 weken); 6. vlotte taalvaardigheden in het Engels.

WAT HEEFT CAPSUGEL U CONCREET TE BIEDEN? • Een boeiende functie in een financieel gezond, innovatief en vooruitstrevend bedrijf, dat in zijn sector wereldwijd tot de absolute top gerekend wordt. • Een intensief opleidings- en begeleidingstraject om de specifieke productieprocessen te beheersen. • Een open en stimulerende werksfeer met korte communicatielijnen. • Een competitief salaris met een uitgebreid pakket van bijkomende verzekeringen. • Uitgebreide vakantiedagenregeling en extra vakantiegeld. • Een dynamische werkomgeving die filevrij te bereiken is. • Doorgroeimogelijkheden in functie en inkomen. • De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek geheel vrijblijvend met het bedrijf kennis te maken.

INTERACTIEF REKRUTEREN

SNEL INFORMEREN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL PETER VLEESCHOUWERS OP 0478 43 61 68 bij voorkeur op ZATERDAG tussen 11 en 14 u. en ZONDAG tussen 19 en 20.30 u. of op WEEKDAGEN tussen 8.30 en 10 u. ‘s ochtends en ‘s avonds tussen 18.30 en 20 u. Een eenvoudig telefoontje informeert u snel en discreet of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. U kan ook reageren door uw cv VANDAAG NOG per post, fax of e-mail te sturen naar VMC-Select, peter@vmc-select.be Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door VMC-Select. VMC bvba • CRAENEVENNE 95 • 3600 GENK • TEL.: 089 30 55 11 • FAX: 089 30 71 35 • E-MAIL: info@vmc-select.be • WEBSITE: WWW.VMC-SELECT.BE

ERKEND BUREAU VG. 686/B

GA JE WERKEN MET EEN BEDRIJFSWAGEN? OF MET PLEZIER?


030_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:45:32

30

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

de Persgroep Publishing draait rond passie voor onze lezer, surfer en adverteerder. Maar net zozeer voor onze medewerkers, stuk voor stuk sterke persoonlijkheden met een alerte geest en een flexibele ingesteldheid die houden van actie en inzet. Met als resultaat een fraaie lijst met power brands in een breed medialandschap, met zowel kranten, magazines als internet. De sleutel van het succes? Een vernieuwende combinatie van nieuws en entertainment, passie en knowhow, innovatieve infrastructuur en toptalent.

Wij zijn op zoek naar Lay-outer Promoties

Account Manager Internationaal

Functie Je staat in voor de grafische ondersteuning van onze marketingafdeling. Rekening houdend met de huisstijl van de krant of het magazine en op basis van de input van onze project managers weet je op een creatieve en aantrekkelijke manier de diverse promotie-acties (boeken- en dvd-acties, disney, studio 100 …) in de kijker te zetten, dit zowel voor de print als online

Functie 'Are you the one?! Heb je ook soms het gevoel dat België te klein voor je is? Is geen uitdaging je te veel? Ben je gepassioneerd door media, proactief, autonoom, hands on en gemotiveerd om te reizen? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken! een job om van te dromen?! Absoluut! En niet alleen dromen maar ook reizen: je werkt mee aan de internationale uitbouw van de Persgroep titels (België & Nederland) waardoor het buitenland jouw speelveld wordt. Je onderhoudt de contacten met de bestaande adverteerders & gaat zeer actief op zoek naar nieuwe!

Profiel • Een grondige kennis van Quark (of Indesign), Photoshop en Illustrator zijn een absolute vereiste. • Kennis van Flash is een troef voor de promoties online. • Je hebt een grafische opleiding (bachelor) • Je bent een teamplayer die efficiënt, correct en snel kan werken. • Je bent geboeid door commercieel lay outen (een grotere focus op beeld, ander kleurgebruik) • Flexibel zijn is zeer belangrijk in deze deadlinegedreven omgeving.

Profiel Je bent een netwerker, meertalig en hebt reeds een eerste commerciële ervaring achter de rug.

Aanbod

Wij bieden je een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een zeer aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen die passen bij een bedrijf zoals het onze (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.

€ 2,10

WEEKBLAD NR. 31 > 2 AUG. 2011 > MET TV-GIDS VAN 6 T.E.M. 12 AUG. Nederland: € 2,50 > Luxemburg: € 2,30 Frankrijk, Griekenland, Italië, Spanje: € 3,20 > Turkije: 8 TL

PHAEDRA’S

DE ZELFMOORD GEDACHTE VAN ZANGER CHRISTOFF

DIE ‘OPTIMISTISCHE IDEALE SCHOONZOON’

NACHTMERRIE

HAAR EX NASSER GELINKT AAN 25-JARIG MODEL DODELIJKE STRESS

DE WEDUWE VAN

COMMISSARIS STEEGMANS

OVER DIE PIJNLIJKE LAATSTE WEKEN

HOE SCHIJN KAN BEDRIEGEN

ONTHUTSEND

OPENHARTIG GESPREK MET ONZE MEEST SUCCESVOLLE SCHLAGER-ARTIEST VAN HET MOMENT

Interesse in deze of andere vacatures? Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.


031_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:49:50

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een m/v:

Kwaliteitsverantwoordelijke voeding

Veiling Haspengouw is een coöperatie van telers van kwaliteitsvol hard- en zachtfruit. De uitstekende kwaliteit van haar fruit is het resultaat van jarenlang vakmanschap, wetenschappelijk onderzoek, milieuvriendelijke teelt en innovatie. Veiling Haspengouw is geëvolueerd van een regionale veiling tot een internationaal gewaardeerde partner. Ze telt ongeveer 500 leden en heeft een 100-tal werknemers. Veiling Haspengouw is uitgegroeid tot een hoogtechnologisch bedrijf, waar milieu en voedselveiligheid centraal staan. Gespecialiseerde koelen opslagsystemen waarborgen de versheid van het fruit.

Taken: • Je bent medeverantwoordelijk voor het kwaliteitsgebeuren binnen het bedrijf (Veiling Haspengouw en haar dochterbedrijven). • Het opzetten, opvolgen en implementeren van actuele kwaliteitssystemen (BRC, IFS, Q&S, …) maakt deel uit van jouw takenpakket. • Je verzorgt de communicatie met klanten en leveranciers m.b.t. kwaliteitsissues (klachten, leveranciersverklaringen, technische fiches, …). • Je staat in voor het houden van alle noodzakelijke interne audits. • Je verricht kleine - voornamelijk microbiologische - laboratoriumtests. • Je staat in voor alle houdbaarheidstesten en de noodzakelijke productoptimalisaties. • Je volgt de microbiologie en hygiëne strikt op. • Je begeleidt de externe controles. Profiel: • Je bent in het bezit van een bachelordiploma “voedingsmiddelentechnologie” of hebt interesse in de voedingssector. • Je hebt een aantoonbare ervaring met microbiologie en weet deze daadwerkelijk om te zetten in de praktijk. • Je bent flexibel en beschikt over een gezonde dosis verantwoordelijkheidszin. • Je bent gemotiveerd en werkt nauwkeurig. • Je bent voldoende taalvaardig om met de medewerkers op de werkvloer te communiceren. • Je zorgt voor een vlotte samenwerking met andere leden van het kwaliteitsteam. Aanbod: Wij bieden je een verantwoordelijke functie binnen een multiculturele omgeving in een dynamische ploeg die met de modernste middelen fruit van topklasse aanbiedt. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om mee vorm te geven aan de verdere groei van de organisatie. Bovendien investeren we in een degelijke opleiding en bieden we een marktconform salarispakket. INTERESSE? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en cv naar vanessa.mertens@cpm-hrm.be of naar CPM Hasselt, Diestersteenweg 239, 3510 Kermt • Bezoek onze website www.cpm-hrm.be • Je kandidatuur wordt snel en met discretie behandeld.

Erkend rekruterings- en selectiekantoor VG 145/B - lid Federgon CPM is the Belgian branch of the CFR Consulting Group and ACE (Assessment Circle Europe) whose member firms are located worldwide

Voor Gent zoeken wij een m/v:

Researcher voor recruitment

CPM draagt bij tot het verhogen van de prestaties op elk niveau van een organisatie. Onze consultants kijken naar de samenhang tussen alle elementen die een invloed hebben op de uitvoering van de bedrijfsstrategie. CPM kiest voor een holistische aanpak: een evaluatie van de totale organisatie, specifieke afdelingen en individuele medewerkers, alsook van de invloed die deze onderling op elkaar uitoefenen. Alleen op die manier kan CPM werkelijk bijdragen tot de bedrijfsresultaten van deze organisaties. CPM biedt diensten op maat van onze klanten. De oplossingen die we aanreiken, zijn het resultaat van de kennis, de expertise en het teamwerk van onze consultants. Onze diensten omvatten strategisch, organisatie- en HR-advies, rekrutering, selectie en talentmanagement. Om tot een maximaal resultaat te komen, geloven we in het samen investeren in een open transparante langetermijnrelatie, een partnership waarin wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid de belangrijkste waarden zijn.

Taken: • Je zoekt op een proactieve manier, samen met collega’s, kandidaten voor functies op niveau director, manager of specialist/expert, ondersteund door de tools en de knowhow die CPM gedurende 30 jaar opbouwde. • Na detectie van de juiste kandidaten screen je telefonisch hun profiel om na te gaan of de vacature voor hen relevant is en past binnen hun carrièredoel. • Je werkt voor klanten in België en bent voor internationale opdrachten actief betrokken bij het internationaal netwerk van searchbureaus CFR Consulting Group. • Samen met je collega-consultant onderhoud je de klantcontacten en zorg je voor een correcte service. Profiel: • Je drive en enthousiasme om mensen te vinden is doorslaggevend. • Je houdt ervan je in te werken in verschillende bedrijfsniches en om continu bij te leren. • Je hebt commercieel talent om de behoeften van de klant goed te begrijpen en de fit met de juiste kandidaat telefonisch snel in te schatten. • Je bent communicatief en sociaal ingesteld. • Je hebt een grote interesse voor mensen en het meebouwen aan hun loopbaan. • Je bent computervaardig, kent de MS Office-pakketten en weet heel snel je weg te vinden op internet. • Daarnaast pluis je graag zaken uit tot op het bot, je bent creatief en maakt gebruik van alle mogelijke tools, social media, tips en info die je onderweg tegenkomt. • Je hebt een sterke drive om te scoren en houdt van een gezonde dosis fun op het werk. • Ervaring in headhunting is een plus, maar geen vereiste. We bieden je de jarenlange trouw van klanten in een industriële omgeving en collega’s die de klant prioritair stellen en doordrongen zijn van onze missie. CPM werkt voor Belgische en internationale klanten. INTERESSE? Reageer dan zo snel mogelijk en stuur je kandidatuur naar Dhr. Gerdi Beernaert, gerdi.beernaert@cpm-hrm.be • Bezoek onze website www.cpm-hrm.be Je kandidatuur wordt snel en met discretie behandeld.

Erkend rekruterings- en selectiekantoor VG 145/B - lid Federgon CPM is the Belgian branch of the CFR Consulting Group and ACE (Assessment Circle Europe) whose member firms are located worldwide

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT.

31


032_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:50:33

32

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

WIJ HOUDEN VAN KNAPPE KOPPEN. Onze koppen vallen op. Omdat ze gemaakt worden door knappe koppen met een passie voor nieuws, een neus voor zaken, oog voor detail en zin voor organisatie. Mensen die even gedreven zijn als hun grote voorbeelden en die de ambitie hebben mee te werken aan het succes van Mediafin, het huis van de zakenkranten De Tijd en L’Echo en van de scherpste multimediakanalen in de mediasector. Wordt het voor jou ook niet hoog tijd om je kop uit te steken als…

Marketing en Sales Development Manager (m/v) JE UITDAGING • Bij Trustmedia, de reclameregie van De Tijd en L’Echo, verhoog je het professionele niveau van de verschillende advertentiesalesafdelingen door het uitvoeren van scherpe media-analyses en het opzetten en begeleiden van researchprojecten. • Op basis hiervan ontwikkel je verkoop-stories, waardoor je onze salesploegen in staat stelt onze merken nog beter te verkopen. • Je werkt een gepaste communicatiestrategie uit voor onze klanten (media- en publiciteitsagentschappen én adverterende bedrijven) en vertaalt dit naar uitmuntend verkoopmateriaal onder de vorm van brochures, presentaties, mailings, … • Je ontwikkelt en gebruikt onze rapporterings- en evaluatietools (Business Objects, Sésame) en je beheert onze database (CRM) om de salesploegen te ondersteunen in hun commercieel werk. • Je coacht een team van 1 tot 2 medewerkers en je rapporteert aan het Trustmedia management, dat je de nodige professionele ondersteuning geeft. JE PROFIEL • Je bent gebeten door print- en digitale media en je wilt je hier continu verder in verdiepen. • Je bent commercieel creatief, waardoor je in staat bent op basis van je analyses en research een pakkend verkoopverhaal te ontwikkelen. • Door je analytische geest en nauwkeurigheid hebben onze analyse-, rapporterings- en CRM-systemen geen geheimen voor je. • Je hogere opleiding, maturiteit en degelijke ervaring in marketinganalyse en argumentatieopbouw maken dat je als een echte professional wordt geaccepteerd. • Je beheerst Powerpoint, Excel en Word. • Je bent 3-talig (NL/FR/E) en je uitmuntend organisatietalent laat je toe om je professionele activiteiten zo efficiënt mogelijk te plannen en pieken op te vangen. WIJ BIEDEN JE Mediafin is een vernieuwend mediabedrijf waar enthousiaste medewerkers, dankzij de vlakke structuur en directe communicatielijnen, meteen impact hebben op het bedrijfsresultaat. Wij bieden je de mogelijkheid om te werken voor topmerken in het medialandschap. Je krijgt de gelegenheid om actief deel te nemen aan de verdere professionalisering van Trustmedia en kan hiervoor genieten van interne en externe vormingsprogramma’s. Verder garanderen we je een degelijk salaris, conform de mediasector. Onze kantoren in het inspirerende pakhuis van het Brusselse Tour&Taxis hebben een eigen parkeergelegenheid. INTERESSE? Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@trustmedia.be. Onze vacatures vind je ook op www.tijd.be/jobs.


033_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:51:06

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

33

Onze accountant gaat met brugpensioen in september 2011. Daarom zoeken wij, een internationale investeringsgroep in de onroerend goed sector, zowel in België als in het buitenland, op korte termijn een :

ACCOUNTANT OF BOEKHOUDER (m/v) die verantwoordelijk is voor : - de boekhoudingen van onze Belgische vennootschappen. - de contactpersoon is tussen onze internationale holding, de banken, de auditors, tax consultants, sociaal sekretariaat en leveranciers. - het opstellen en indienen van BTW-aangiftes, voorbereiding van de vennootschapsbelasting, aangiftes onder supervisie van de externe accountants en taxconsultants. - verzorgen van de kwartaal- en jaarrapportage aan de holdingmaatschappij. - opstellen van de jaarrekeningen. - opstellen van budgetten en cash flows.

Destelbergen is een gezellige, rustige gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is. De gemeente ligt in het hart van Oost-Vlaanderen en alle voorzieningen voor wonen en werken zijn vlot toegankelijk dankzij de invalswegen. Het gemeentebestuur van Destelbergen werft aan:

Bibliotheekassistent Deeltijds – m/v – C-niveau

De bibliotheek staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van het bibliotheekbeleid.

- graduaatopleiding boekhouden of universitaire opleiding TEW, richting accountancy en beschikken over minimum 8 à10 jaar ervaring in het voeren van computerboekhouding. - voldoende kennis van BTW wetgeving en vennootschapsbelasting is gewenst. - kennis van IFRS reporting is een pluspunt. - grondige kennis van Microsoft Excel en Word is absoluut noodzakelijk. - vertrouwd zijn met Windows XP en in de toekomst Windows 2007 is een pluspunt. - door het internationale karakter van onze groep is naast de kennis van Nederlands een zeer goede kennis van Engels een absolute vereiste. - een degelijke basiskennis van het Frans is een pluspunt. - u zal volledig zelfstandig moeten kunnen werken.

Ons aanbod: - een solide betrekking in een internationale groep met kantoor te Antwerpencentrum. - een competitief salaris in overeenstemmingen met uw ervaring en bekwaamheid. Heeft u interesse voor deze uitdagende betrekking, stuur dan uw sollicitatiebrief met C.V. voorzien van recente pasfoto naar:

De heer Herman Wauters • p/a Adgar I&D Belgium NV Molenbergstraat 10 • 2000 Antwerpen

www.destelbergen.be

Uw profiel:

KERNTAKEN:

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN: diploma hoger secundair onderwijs.

Deskundige groen en openbare reiniging Voltijds – m/v – B-niveau

De dienst technische zaken staat in voor de beleidsvoorbereiding, studie, planning en uitvoering binnen haar vakdomein. KERNTAKEN:

-

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN:

INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN Kandidaturen indienen ten laatste op dinsdag 23 augustus 2011 met aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen. Gebruik het inschrijvingsformulier (te verkrijgen bij de personeelsdienst). MEER INFORMATIE EN DE INSCHRIJVINGSFORMULIEREN Contacteer de personeelsdienst, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen, t 09 218 92 41, personeel@destelbergen.be

www.cevora.be

ieuprojecten sterk in waterbouw en mil

Cevora vzw is het vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité van de Bedienden. Cevora organiseert elk jaar professionele opleidingen voor meer dan 65.000 bedienden en 2.500 werkzoekenden. Voor de voortzetting van onze activiteiten zijn we op zoek naar een (m/v)

sinds 1929

HYE nv, gevestigd in Zwijndrecht, is reeds meer dan 80 jaar actief in de waterbouw. 145 medewerkers staan garant voor kwaliteit en realiseren een omzet van ongeveer € 40 miljoen.

Voor het bouwen van bruggen, kaaimuren en waterbouwkundige werken en voor het uitvoeren van milieuprojecten (o.a. saneringen en grondwaterzuiveringen) zijn we op zoek naar dynamische (m/v):

PROJECTLEIDER

U genoot een technische opleiding (ir. of ing.) of beschikt over een relevante ervaring.

WERFLEIDER

U genoot een technische bouwkundige opleiding of beschikt over een relevante ervaring.

CALCULATOR

U bent burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERZEKERINGEN (A2 of bachelor) Juridische en technische achtergrond is een pluspunt. Deeltijdse tewerkstelling is mogelijk.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving verwijzen wij u graag door naar onze website www.hye.be

WERKVOORBEREIDER

(A2, graduaat of ingenieur) Taken: werkvoorbereiding, bouwkundig tekenen, administratieve ondersteuning van de projecten. Voor onze milieuprojecten is een diploma in chemie of biologie een pluspunt. ONS AANBOD: U komt terecht in een dynamisch aannemersbedrijf in volle expansie. Wij voorzien uiteraard een competitief loon en extralegale voordelen. GEÏNTERESSEERD? Neem meteen contact op met: HYE nv, Jeffrey Buysse, Personeelsverantwoordelijke, Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht Tel: 03 250 13 82 - Fax: 03 252 47 95 – e-mail: jbuysse@hye.be

www.hye.be

Medewerker studiedienst Brussel

Profiel: U bent in het bezit van een universitair diploma. U hebt organisatietalent, kunt zelfstandig werken en analytisch denken. U hebt een vlotte pen. U hebt een goed inzicht in de arbeidsmarkt en bent vertrouwd met de opleidingsproblematiek. U hebt ervaring of interesse in het domein van de toegepaste studies. De kennis van MS Office en SAS is een troef en u kunt zich goed uitdrukken in het Frans. Functie: Als medewerker van de studiedienst bent u mee verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende studies over de sectoren van het ANPCB. U volgt de evoluties op de arbeids- en opleidingsmarkt mee op en houdt Cevora hiervan op de hoogte. U verzorgt de statistieken over het bereik van de verschillende acties van Cevora en informeert de directie en de opleidingsteams daarover. U werkt samen met externe partners en representeert Cevora in verschillende werkgroepen. Ons aanbod: Een boeiende en afwisselende voltijdse functie binnen een enthousiast team en een sterke organisatie (ISO-certificaat), een aantrekkelijk loon, mogelijkheid om thuis te werken, een omgeving die oog heeft voor uw professionele ontplooiing, een contract van onbepaalde duur. Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief en cv, zo snel mogelijk, via e-mail naar job@cevora.be, ter attentie van Bart Van Hooreweghe, personeelsverantwoordelijke. Surf ook naar onze website www.cevora.be voor meer informatie over onze organisatie.


034_GPV2QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 20:12:46

34

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

ONLINE JOBS IN DE KIJKER Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

Wij zijn een Internationale bank gevestigd in Antwerpen. Onze krediet-

Wij zijn een Internationale bank gevestigd in Antwerpen. Onze krediet-

verlenende instelling heeft de laatste jaren een enorme groei gekend. Wij

verlenende instelling heeft de laatste jaren een enorme groei gekend. Wij

zijn actief in corporate banking.

zijn actief in corporate banking.

Directiesecretaresse

(m/v)

Manager Compliance

(m/v)

Functieomschrijving

Functieomschrijving

meren en surfactanten.biodiesel en is baanbrekend in onderzoek en productie medewerkers

Plant support ingenieur (m/v)

Assistentie van de C.E.O. in alle persoonlijke en vertrouwelijke zaken,

Functieomschrijving

behandeling van briefwisseling, aanvraag arbeidskaarten en verblijfsvergunningen voor expatriates en familie, betaling facturen en desbetreffende rapporten, informatieverstrekking aan sociaal secretariaat en contacten met publieke instanties.

geven inzake toepassing van de compliance regels in de bank, tevens training geven aan het personeel.

Profiel

Profiel

proces know-how.

Profiel

ervaring.

materieelkunde je hebt een grote dosis motivatie en leidinggevende capaciteiten om je team aan te sturen en te motiveren je bent een problemsolver. hospitalisatieverzekering.

Contact:

Contact:

Contact:

Gina.sbi@telenet.be www.sbiantwerp.com

Gina.sbi@telenet.be www.sbiantwerp.com

Katrien.dezutter@proviron.com www.proviron.com

Scan deze QR CODE!

Voor onze verdere internationale ontplooiing zoeken wij een enthousiaste Business Development manager die zich wil vastbijten in een afwisselende en uitdagende job.

Business Development Manager (m/v) Functieomschrijving

Scan deze QR CODE!

van ons team zijn wij op dit moment op zoek naar een :

Directieassistente (m/v)

Scan Scandeze dezeQR QRCODE! CODE!

handelsonderneming die zich toelegt op de inkoop, marketing, service en distributie van investerings- en verbruiksgoederen voor de metaalbewerkende en kunststofverwerkende industrie. Centraal in de marktbenadering staat het aanbieden van geïntegreerde totaaloplossingen voor technische productievraagstukken bij klanten.

Functie

gebeurtenissen en vergaderingen door het correct en tijdig aanleveren van

Service Technieker CNC Machines (m/v) Functieomschrijving

en ontwikkelt standpunten op dat gebied. personeelsleden.

tie aan de machines bij onze klanten.

Profiel

projecten.

Profiel

Profiel

aangevuld met een goede kennis van automatiseringstechnieken makkelijk contact en hecht waarde aan continuïteit in de relatie met uw

Contact: Stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar: jobs@induss.eu

Scan deze QR CODE!

Contact:

Contact:

jobs@keyser.be

c.eijnikel@landre.nl

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Anke Blommaert op 02/482.03.45 of anke@vacature.com

Scan deze QR CODE!


035_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 20:11:23

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

35

Directeur Operationele Zaken Functieomschrijving

ongewenst Om onze verdere groei te ondersteunen zijn we momenteel op zoek

Ongediertebestrijder (m/v) Functieomschrijving

ontvangt een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen en een

Profiel

De Dienst voor het Bloed van Rode KruisVlaanderen, met hoofdzetel te Mechelen, is een professionele organisatie waarin kwaliteit, veiligheid en efficiëntie absolute prioriteiten zijn. Naast het inzamelen van bloedproducten is Rode Kruis-Vlaanderen, in samenwerking met alle ziekenhuizen, ook een belangrijke speler op het terrein van transfusie en transplantatie. Met zijn hoogtechnologische labs, een uitgebouwd kwaliteitssysteem en donoren patiëntgerichte visie biedt de Dienst voor het Bloed een unieke kans om uw carrière verder uit te bouwen als (m/v):

U wordt eindverantwoordelijke van alle productieactiviteiten, nl. afname, verwerking en labo-analyse, en belevering aan de ziekenhuizen van bloed, plasma enbloedplaatjes.InnauwesamenwerkingmetdeMedischeDirecteurendeManager Kwaliteit volgt u dagelijks de Bloedtransfusiecentra en laboratoria met de meer dan 600 medewerkers op. Dit omvat o.a. de praktische problem solving, organisatorische aspecten, de aansturing van het Management Team, enz. U staat in voor de donorwerving en voor de externe contacten (ziekenhuizen, leveranciers, overheden, andere bloedinstellingen, ...). Daarnaast zal u structurele optimalisaties doorvoeren, grote projecten beheren (o.a. nieuwbouw en centralisatie van activiteiten) en het strategisch plan “Afspraak 2015” (www.afspraak2015.rodekruis.be) realiseren. U rapporteert rechtstreeks aan de CEO en maakt deel uit van het Directiecomité. Profiel

over people skills om mensen effectief aan te sturen en talent naar boven te halen gezondheidssector strekt tot aanbeveling. Aanbod

een rijbewijs B.

Contact: Marcnedee@gmail.com

Scan deze QR CODE!

afhankelijk van ervaring. Interesse? Zend uw cv en motivatiebrief naar Greet Massart, HR Directeur, greet.massart@rodekruis.be, Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40 te 2800 Mechelen.

HET GEMEENTEBESTUUR VAN KONTICH streeft er naar om voor

haar circa 20.584 inwoners een aangename gemeente te zijn om in te wonen met aandacht voor

Huisvestingsambtenaar (m/v)- B1-B3

19/38u/week - contractueel

3

Aanwervingsvoorwaarden: de • geen nationaliteitsvereiste • houder zijn van ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. • Slagen voor de selectieproef .

SCAN DEZE QR CODE! Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs

OPRO EP

Kandidaatstelling: De kandidaturen dienen aangetekend te worden verstuurd ten laatste op vrijdag 26 augustus 2011 (poststempel geldt als bewijs), samen met een gemotiveerd CV. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar. Wij bieden: maaltijdcheques • hospitalisatieverzekering • ecovergoeding • aansluiting bij sociale dienst • niveau B1-B3 • brutosalaris 1.092,57 eur/maand. Meer info: Het volledig aanwervingsdossier (aanwervingsvoorwaarden, examenprogramma, weddeschaal) vindt U op de gemeentelijke website (www.kontich.be) of kan u op aanvraag bekomen bij de personeelsdienst T 03-450 78 51/53 of per e-mail: personeel@kontich.be

TALENT MOET JE HEBBEN. CARRIÈRE KAN JE MAKEN.


036_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:52:01

36

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

IGEAN

IGEAN is een opdrachthoudende en dienstverlenende vereniging werkzaam in het arrondissement Antwerpen met burelen in Wommelgem en een huisvuilverwerkingseenheid te Brecht en Edegem. De intercommunale staat ten dienste van 30 aangesloten gemeenten voor alles wat te maken heeft met grondbeleid, stedenbouw en ruimtelijke ordening in de dienstverlenende vereniging, en afvalverwerking, arbeidsveiligheid en milieu in de opdrachthoudende vereniging. Wij zoeken gemotiveerde kandidaten m/v:

Adjunct-diensthoofd PBW

Teamspeler niveau 1 veiligheid, met ervaring en leidinggevende kwaliteiten, coรถrdineert samen met het diensthoofd de activiteiten.

Preventieadviseur PBW veiligheidscoรถrdinator Teamspeler, preventieadviseur niveau 1 of gelijkwaardig met ervaring.

Medewerker PBW

Teamspeler, in opleiding tot preventieadviseur, die samenwerkt met de preventieadviseurs van de gemeenschappelijke dienst PBW.

Medewerker milieudienst Voor de dagelijkse administratieve opvolging.

Medewerker studiedienst

Productie-ingenieur Voor de vergistingsinstallatie in Brecht.

Medewerker ruimtelijke ordening

Ruimtelijk planner of in opleiding voor stedenbouwkundige studies

Medewerker ontwerpafdeling Voor projectbegeleiding, rapportering en opvolging van wegenwerken.

Administratief medewerker Met ervaring in werkplanning en leidinggevende kwaliteiten.

Medewerker grondbeleid

Ervaring en/of sterke interesse in de aan- en verkoop van gronden en projectontwikkeling.

Indien u interesse heeft in een functie bezoek onze website: www.igean.be waar u alle info over de werking van onze intergemeentelijke vereniging kan terugvinden.

Kandidaturen met curriculum vitae schriftelijk indienen bij: IGEAN, t.a.v. de heer J. Van Hoydonck, Doornaardstr. 60 - 2160 Wommelgem of per e-mail naar: personeel@igean.be

Medewerker aankoopdienst Functie:

Profiel:

Wij bieden:

Heb je interesse? Stuur dan je cv naar gilbert.demey@unil.com. Voor meer informatie over de functie kan je eveneens contact opnemen met de heer Gilbert de Mey via het nummer 02 365 02 00.


037_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:52:35

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

37

Ploegverantwoordelijke productie FUNCTIE:

Inza cvba, dochterbedrijf van de Milcobel-groep, is specialist op het gebied van lang houdbare kwaliteitsmelk en functionele drinks.Voor Inza is kwaliteit de beste garantie voor succes. Het bedrijf is gevestigd in Schoten en telt 250 medewerkers. Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v):

leiding aan een team van ongeveer 12 medewerkers, die u begeleidt en ondersteunt om een maximaal rendement te behalen en een continu verbeteringsproces PROFIEL:

Inza investeert in uitstekende medewerkers. Wij bieden: kelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering. INTERESSE? 2900 Schoten t.a.v. Geert Laenen of via mail aan geert.laenen@inza.be

TWENTIETH CENTURY FOX BELGIË ZOEKT: SALES ASSISTANT 20th Century Fox Film Corporation (Fox Filmed Entertainment) is één van de grootste filmstudio’s ter wereld. De belangrijkste films op het palmares van de filmstudio zijn onder andere Avatar, Titanic, Star Wars, Ice Age en The Simpsons. Om ons team in België te versterken, zijn wij op zoek naar een Sales Assistant. Als je wil meewerken aan de distributie van de grootste blockbusters in de filmwereld, stuur dan vandaag je cv nog op.

FUNCTIEBESCHRIJVING:

PROFIEL:

• Sales Assistant voltijds • Zeer toffe omgeving (film) en team • Snel beschikbaar Als Sales Assistant werk je in een team van 4 personen. Je zal dit salesteam ondersteunen met administratieve en andere taken zoals: - het opstellen van verhuurcontracten voor al onze theatrical filmreleases - het gestructureerd verzamelen van alle informatie voor de Sales Manager - het dagelijks contact met 20th Century Fox International en Warner Bros. International, alle bioscopen in België en Luxemburg en het distributiecentrum - het up to date houden van onze rapportagesystemen

Je hebt minimum een bachelordiploma en bij voorkeur een eerste werkervaring Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels Je werkt vlot met MS Office Je hebt interesse in de wereld van film Je leert snel en je kan zelfstandig en goed georganiseerd werken Je bent stressbestendig, flexibel, gedreven en oplossingsgericht Je bent een echte teamplayer en je hebt gevoel voor humor

WIJ BIEDEN JE:

• een boeiende en uitdagende functie in een aangename omgeving • een aantrekkelijk en uitgebreid salarispakket aangevuld met extralegale voordelen

Stuur je motivatie en je cv via mail naar: Belgium.Recruitment@fox.com of per post naar: 20th Century Fox, Genevestraat 10, 1140 Brussel

Pearle Belgium (www.pearle.be), gevestigd in Kapellen, is marktleider in België met meer dan 1,5 miljoen klanten. Met hun 165 vestigingen werden zij voor de tweede keer verkozen tot beste winkelketen van België. Pearle Opticiens maakt deel uit van Pearle Benelux en GrandVision B.V.. Om hun continue groei en professionalisering te ondersteunen zijn zij op zoek naar een

Universiteit Antwerpen

Retail Manager

Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega’s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten.

Samen met de Country Manager en Regiomanagers ben je verantwoordelijk voor het bepalen en behalen van de winkeldoelstellingen door:

De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid.

efficiënt leiderschap, commercieel management, formule management, ontwikkeling verkoopprocessen- en beleid, opstellen van het jaarplan en assortimentbevordering. Je profiel: vlak van Commercieel Management.

klanten en verkoop.

Regiomanager

Aanbod: bedrijfsomgeving met een uitstekende

voor het controleren van de formule-naleving in eigen en franchise winkels, gericht op de realisatie van de afgesproken omzet, marges en kostenniveaus. Je profiel: binnen retail.

salarispakket met bonus, wagen, onkostenvergoeding en verzekeringen.

Interesse ? Mail dan snel je motivatiebrief en cv, met vermelding van de functie, naar lieve.van.den.vonder@cumlaudeict.be.

Het Departement Communicatie zoekt een (m/v):

domein onderwijsmarketing

Het Departement Samenleving zoekt een (m/v):

domein mobiliteit en onthaal

De Faculteit zoekt een (m/v):

domein studentenbegeleiding en experimentele opstellingen

www.cumlaudeict.be.

de nodige teamspirit weet je mensen in beweging te brengen.

Surf naar www.ua.ac.be/vacatures

isleven


038_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:52:45

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011 € 2,10

WEEKBLAD NR. 31 > 2 AUG. 2011 > MET TV-GIDS VAN 6 T.E.M. 12 AUG. Nederland: € 2,50 > Luxemburg: € 2,30 Frankrijk, Griekenland, Italië, Spanje: € 3,20 > Turkije: 8 TL

DE ZELFMOOR GEDACHTE VAN ZANGER CHRIST

DIE ‘OPTIMIS IDEALE SCHOONZO

PHAEDRA’S NACHTMERRIE

HAAR EX NASSER GELINKT AAN 25-JARIG MODEL

HOE SCH KAN BEDR

DODELIJKE STRESS

DE WEDUWE VAN

COMMISSARIS STEEGMANS

OVER DIE PIJNLIJKE LAATSTE WEKEN

ONTHUTSEND

OPENHARTIG GESPR MET ONZE MEEST SUCCESVOLLE SCHLAGER-ARTIEST VAN HET MOMENT

De Persgroep kenmerkt zich op het vlak van online media als een innovatieve uitgever in België en Nederland, mede dankzij de continue investeringen in state-of-the-art webtechnologie.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons bedrijf voor jong talent een inspirerende omgeving is. Je krijgt er immers de kans om mee te werken aan echte marktleiders. Hiertoe behoren in de eerste plaats onze sterke nieuwssites HLN.be, 7sur7.be, DeMorgen.be in België, en AD.nl

KRAS EN WIN TOT ¤ 5.000 ¤ 1,60 ✴ Weekblad nr. 31 ✴ 3 aug. 2011 ✴ Tv-prog. van 6 tot 12 augustus Spanje & Griekenland: ¤ 2,95, Luxemburg: ¤ 2

DE ZOETE AK WRA PHAEDRA

VAN

ZE REKENT AF MET HAAR EX NASSER EN ZIJN FLIRTS OP HET INTERNET

MARIE-ROSE MOREL

EINDELIJK REGELING VOOR HAAR ZOONTJES

MET JOEPIE’S GROTE BFF-GAME - VERZAMEL 10 WEKEN LANG GRATIS ALLE KA WWW.JOEPIE.BE

38

WEEKBLAD NR. 31 • 3 AUGUSTUS

Mode &

EIN EEN TU leton Kate Midd

GEWICH

on Jennifer Anist

Tips di

ens Vanessa Hudg

ZO OV EEN GE

OOD TSSCHOMMELINGEN IN HOLLYW

WIE WEEGT TE VEEL... EN WIE TE WEINIG?

AMY WINEHOUSE ZOALS ZE ECHT WAS

DINGE OP

(en ve

Haar laatste dagen... S t 16

Zo kopieer je Amy’s unieke fifties-stijl

OOPS! KATE STEELT DE SHOW OP ZARA’S TROUW RAMP VOOR AMY WINEHO YANAÏKA! BOUW RAAKT NIEUWE DET OVER HAAR D NIET AF

en Volkskrant.nl met een eigen webshop in Nederland. Enkele van onze andere power brands zijn de vrouwensites goedgevoel.be en nina.be en de rubriekensites autozone.be en regiojobs.be.


039_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:53:02

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Wij zijn op zoek naar E-commerce Projectleider Digital Campaign Specialist

Functie

Je bent mee verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van onze webshops

en onze e-commerce-activiteiten . Als ervaren back-end PHP projectleider werk je aan complexe, professionele webshop applicaties op basis van Magento. Je ontwikkelt nieuwe functionaliteiten en modules en integreert ze in bestaande bedrijfsprocessen.

Functie Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van campagnes voor onze adverteerders op onze websites en mobiele applicaties. Deze campagnes kunnen wedstrijden, mailings en andere acties omvatten. Je staat in voor de volledige flow, vanaf de ontwikkeling, over de opvolging tot de eindrapportering.

Profiel

Je leeft je in in het project, voert uit en neemt proactief de leiding. In deze functie treed

We zoeken een ambitieuze, zelfgedreven en zelfstandige projectleider

je op als centrale spilfiguur tussen onze sales mensen en de webdesigners. Op basis

• Je behaalde minimum een bachelor in informatica

van een briefing realiseer jij de campagne op de sites en coördineer je samen met de

• Ervaring met ontwikkeling in PHP 5 & OOP is essentieel

webdesigners de lay-out.

Je hebt ervaring met Magento en kan hier vlot mee werken • Ook kennis van MySQL, HTML en CSS zijn belangrijk

Als projectleider sta je eveneens in nauw contact met onze adverteerders: je stelt

• Je bent alert voor nieuwe evoluties en ontwikkelingen in de online markt

hen het project voor, vraagt feedback en optimaliseert waar nodig. Aan het sales

• Scherpe deadlines, hard werken en een flexibele ingesteldheid schrikken je niet af

team breng je verslag uit van de campagneresultaten (aantal deelnemers, opt-ins,

• Je bent analytisch ingesteld en werkt zeer nauwkeurig

click-throughs, ...).

• Communicatie en samenwerking staan centraal Profiel

Senior JAVA Developer Functie Je bent mee verantwoordelijk voor de verdere optimalisatie van onze Belgische én Nederlandse websites en staat in voor de volledige software life cycle.

Wij kijken uit naar een veelzijdig en gedreven medewerker, met een uitgebreide webkennis, vooral op technisch vlak: • Je hebt een grondige kennis van HTML, CSS & Javascript. Je hebt ervaring met SQL en database gestuurde websites. Pluspunten zijn kennis van Photoshop, Fireworks en/of Flash. • Je blinkt uit in je klantgerichte aanpak. Je streeft daarbij naar kwaliteit, bent goed georganiseerd en analytisch ingesteld. Je hebt zin voor detail en hebt geen 9-to-5 mentaliteit.

Profiel We zoeken ambitieuze, zelfgedreven en zelfstandige developers. • Je beschikt min over een bachelor informatica • Je hebt een grondige kennis van Java; goede kennis van het Spring framework is een voordeel. • Je staat open voor andere programmeertalen zoals Php,MySQL en Unix shell scripts • Je bent vertrouwd met database modellering en SQL; je hebt goede kennis van Oracle • Je hebt een brede technische kennis van webtechnologieën zoals xHtml, Javascript, Css, Flash, Flex, jquery, XML/XSLT, REST • Je bent extra leergierig op vlak van system engineering en web hosting en hebt ervaring/affiniteit met Unix (voor de specialisatie systeembeheer) • Je bent alert voor nieuwe evoluties en ontwikkelingen in de online markt • Scherpe deadlines, hard werken en een flexibele ingesteldheid schrikken je niet af • Je bent sterk analytisch en werkt zeer nauwkeurig

Aanbod Wij bieden je een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een zeer aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen die passen bij een bedrijf zoals het onze (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.

Interesse in deze of andere vacatures?

Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.

39


040_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:53:35

40

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

Kies voor een job bij Concentra om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega ...

“Samen met toffe collega’s het beste van jezelf geven.” Frank - Database Marketeer

Concentra Media is een multimediabedrijf met vizier op de toekomst waar klantgerichtheid hoog in het vaandel wordt gedragen. Onze klanten verdienen onze volste aandacht want zij hebben Concentra Media doen uitgroeien tot de succesvolle onderneming die het vandaag is. Met ons uitgebreide portfolio van elkaar versterkende media (kranten, magazines, regionale televisie, websites) kunnen we onze klanten een fl inke meerwaarde bieden. Zo zijn ‘Het Belang van Limburg’ en ‘Gazet van Antwerpen’ uitgesproken marktleider in Limburg en Antwerpen en is het zoekertjes-platform ‘Hebbes.be’ de referentie voor het zoeken en vinden van vastgoed en wagens in Vlaanderen. Wij zijn op zoek naar een m/v:

Database Marketeer JE UITDAGING? Als Database Marketeer bepaal je samen met de marketeers, producten salesmanagers het gericht inzetten van klanteninformatie voor onze marketingactiviteiten en campagnes. Je neemt hierin een proactieve en adviserende rol op. Je zoekt continu naar bijkomende klantendata in functie van de behoeften van de business en optimaliseert het gebruik van klanteninformatie. Je maakt analyses, ziet structuren en achterliggende verbanden in een veelheid van data en weet deze informatie duidelijk weer te geven en om te zetten in adviezen. Je evalueert de inzet van de klantengegevens bij marketingacties en reikt voorstellen aan om selecties steeds te verbeteren. Je bent medeverantwoordelijk voor de verdere uitbouw en beheer van e-mailmarketing als communicatiekanaal, alsook voor het beheer van het campaignmanagement in CRM. Je vindt het prettig om intern te netwerken en je geeft graag gevraagd en ongevraagd advies.

JE PROFIEL? Je bent een enthousiaste en flexibel ingestelde teamplayer die resultaatgerichtheid hoog in het vaandel draagt. Je bent klantgericht, stressbestendig en beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden. Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn eigen aan je persoonlijkheid en je hebt een goed zicht op de mediawereld. Je bent analytisch vaardig, en bent in staat om een veelheid van klantendata te transformeren naar bruikbare businessinformatie adhv bestaande en nieuwe technologieën. Ervaring met campaignmanagement en e-mailmarketing is zeker een pluspunt. Je hebt een Master diploma, bij voorkeur in een commercieel / toegepast-economische richting, of gelijkwaardig door ervaring.

ONS AANBOD? Wij bieden je een boeiende, afwisselende en zelfstandige functie in een stimulerende mediaomgeving. Bij ons staan klantgerichtheid, gedrevenheid, engagement en integriteit centraal. Je krijgt de kans om je talenten te tonen. Dit ondersteunen we door gerichte opleiding en ontwikkeling. Wij voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

HEB JE INTERESSE? Bezorg je motivatiebrief en CV aan Concentra Media t.a.v. Diana Deleanu via email op je.kandidatuur@concentra.be met vermelding van referentie Database Marketeer of je kan ook online solliciteren op www.werkenbijconcentra.be

Key Account Manager regio West-Vlaanderen regio Limburg

Je functie

Na een degelijke opleiding ben je binnen jouw regio verantwoordelijk voor de verkoop van reclameruimte aan bedrijven binnen verschillende sectoren. Jouw uitdaging is het aantrekken van nieuwe adverteerders. Je bent en blijft ook het aanspreekpunt voor jouw klanten. Je analyseert haarfijn de reclamebehoeften van klanten, overtuigt hen van de kracht van het adverteren op de radio en adviseert hen bij het professioneel en efficiënt besteden van hun advertentiebudgetten.

Je profiel

Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en weet als geen ander de klant te overtuigen van de kracht van het radiomedium en Nostalgie in het bijzonder. Je voorstellen getuigen van een creatief meedenken met de klant. Verkoop vind jij het mooiste vak. Je bent een teamplayer die zelfstandig zijn portefeuille uitbouwt en beheert. Verkoopservaring binnen de communicatie- en reclamewereld is gewenst maar zeker zo belangrijk zijn motivatie en de juiste ingesteldheid.

Ons aanbod

Wij bieden je een boeiende, afwisselende en zelfstandige functie in een dynamisch mediabedrijf. Wij voorzien een mooi vast salaris met een uitermate interessant commissiesysteem dat rechtstreeks je inzet en omzet beloont. Bedrijfswagen, maaltijdcheques, GSM en laptop behoren tot je standaarduitrusting.

Interesse?

Overtuig ons van je talent en stuur zo snel mogelijk je gemotiveerde sollicitatie met uitgebreid CV naar solliciteer@nostalgie.eu ter attentie van Ellen Empsten, HR medewerker.


041_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:53:46

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

41

P R E S E N T E R E N werkelijk op maat

Exclusie f voor BelgiĂŤ

Genie in het vervullen van (mensen)wensen?

.000 2.00E0KEN BO OCHT VERK

FULL DA SEMINA Y R me t Vlaam se gasten

VIO is sinds 2 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creĂŤren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers.

Voor ons kantoor te St-Amandsberg zijn we dringend op zoek naar een ervaren

CONSULTANT VIO HR voor de verdere uitbouw van onze bedienden-unit in de Gentse regio

skinn.be

Je wil samen met een dynamisch team deze unit verder uitbouwen door:

We bieden dan ook net iets meer:

www.vio-interim.be

www.vio-hr.be

VG 1570/BU

Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: 0478 31 60 47 of stuur je cv met motivatiebrief naar marianne.kindt@vio-interim.be


042_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 22:20:41

42

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT ADUNCT-DIENSTHOOFD PBW ALGEMEEN DIRECTEUR DIENSTHOOFD PROV. CENTRUM DOMMELHOF DIRECTEUR OPERATIONELE ZAKEN DIRECTEUR VAKANTIECENTRUM DIRECTEUR VERPLEGING FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF DIRECTEUR SECRETARIS-GENERAAL

IGEAN WFIV PROVINCIE LIMBURG RODE KRUIS-VLAANDEREN FLOREAL UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT SINT-FRANCISCUS PZ VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT RWO

JOBPUNT VLAANDEREN ASCENTO JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

PRODUCT ANALIST PRODUCT MANAGER (RIEMEN) PROJECTMANAGER

36 26 22 35 21 18 23 21

INGENIEURS

HYE

ELECTRICAL SUPPORT ENGINEER R&D OPERATIONS MANAGER PLANT SUPPORT INGENIEUR PLOEGVERANTWOORDELIJKE PRODUCTIE PRODUCTIE-INGENIEUR PROJECTLEIDER PROJECTLEIDER BOUW PROJECTLEIDER/WERFLEIDER

29 35 33 29 19 35 37 36 33 27 28 46 33

TECHNIEK & PRODUCTIE 8 OPERATOREN BUITENLAND AFDELINGSHOOFD TECHNIEKEN MEDEWERKER PBW PREVENTIEADVISEUR PBW VEILIGHEIDSCO. PRODUCTIE SUPERVISOR SERVICE TECHNIEKER CNC MACHINES TECHNICAL EXPERTS TECHNISCH COMMERC. MEDEW. BINNENDIENST TECHNISCH MEDEWERKER WERFLEIDER

INNOVATIVE PIONEERS SENIOR LEADERS

EXPERT, DEPARTEMENT COMMUNICATIE

TRADE MARKETING MANAGER

THE SNIFFERS STAD GENT IGEAN IGEAN CAPSUGEL LANDRE BIOTRONIK SCH√ÚCO UNIVERSITEIT HASSELT HYE

MOTMANS-VAN HAVERMAET JOBPUNT VLAANDEREN

VAN DER VELDE GROEP

RESEARCHER VOOR RECRUITMENT STAFMEDEWERKER HUMAN RESOURCES TRAINEE JR CONSULT. WERVING & SELECTIE

2-TALIGE CONSULTANTS BEHEERSOFTWARE PROJECTLEDIER STRATEGISCH PLAN

37 25 25

RCA THE COMMUNICATION GROUP UNIVERSITEIT ANTWERPEN

SODEVA CONSULTING EN DEVELOPM 25

SAGE UNIVERSITEIT GENT

HUDSON

26 17

JOBPUNT VLAANDEREN

28 28 33 20

CONSULENT RECHTSPRAKTIJK JURIST

UNIVERSITEIT HASSELT

18

ADGAR I&D BELGIUM GATES EUROPE COORD. CENTER STAD HARELBEKE GATES EUROPE COORD. CENTER STATE BANK OF INDIA ANTWERP

33 46 23 46 35

FINANCIËN ACCOUNTANT OF BOEKHOUDER ACCOUNTS PAYABLE BEDRJFSECONOMISCH DESKUNDIGE FINANCIEEL ANALIST

JOBPUNT VLAANDEREN

ADMINISTRATIE 1 ARCHIVARIS 1 KABINETSMEDEWERKER ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BIBLIOTHEEKASSISTENT DOSSIERBEHEERDER, UNIV. & SAMENLEVING

SALES & MARKETING

20 19 22 31 18

GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM GEMEENTE RUMST HYE STAD GENT

2-TALIGE VERTALER/REDACTEUR

43 37

JOBPUNT VLAANDEREN MOTMANS-VAN HAVERMAET ADMB CPM

JURISTIEK

MANAGER COMPLIANCE

UNIVERSITEIT ANTWERPEN BIOTRONIK BIOTRONIK

GEMEENTE WETTEREN MOTMANS-VAN HAVERMAET ADMB HR SERVICES CPM UNIVERSITEIT HASSELT SODEVA CONSULTING EN DEVELOPMENT

CONSULTANCY

ADMINISTR. MEDEWERKER VERZEKERINGEN

21 20 36 36 29 35 25 43 18 33

CUMLAUDE

46 46 17 37 46 25 46 18 26

HR MANAGEMENT

1 DESKUNDIGE BURGERZAKEN

REDACTIE & COMMUNICATIE COMMUNICATIEADVISEUR

STAFMEDEWERKER MARKETING

1 BESTUURSSECRETARIS (STAF)

WETENSCHAP GESPECIALISEERD MEDEWERKER-EXPERT

SALESFORCE.COM ADMINISTRATOR

RECRUITER

WERKVOORBEREIDER

CALCULATOR

SALES REPRESENTATIVES

HR-ADVISEUR WERVING & SELECTIE

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

SALES COORDINATOR (ENGEL-DUITS)

DIENSTHOOFD PERSONEEL EN ORGANISATIE

CAPSUGEL INDUSS HYE CAPSUGEL MOTMANS-VAN HAVERMAET ALERIS PROVIRON INZA IGEAN HYE VMC-SELECT M & M BOUW ANTWERPEN BOUWCENTRALE MODERN GATES EUROPE COORDINATION CENTER

AUTOMATION ENGINEER

RETAIL MANAGER

GATES EUROPE COORD. CENTER GATES EUROPE COORD. CENTER WESTTOER PEARLE BELGIUM GATES EUROPE COORD. CENTER BIOTRONIK GATES EUROPE COORD. CENTER UNIVERSITEIT HASSELT ESTEE LAUDER COSMETICS

MEDEWERK(ST)ER ADMINISTR.EN BOEKHOUD. MEDEWERKER AANKOOPDIENST MEDEWERKER GRONDBELEID MEDEWERKER MILIEUDIENST MEDEWERKER STUDIEDIENST OFFICE MANAGER SALES ASSISTANT SALES ASSITANT

GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM SAGE IGEAN GEMEENTE DESTELBERGEN UNIVERSITEIT ANTWERPEN MODELS OFFICES UNIL IGEAN IGEAN IGEAN UNIVERSITEIT HASSELT SAGE TWENTIETH CENTURY FOX

28 28 26 36 33 37 27 36 36 36 36 18 26 37

ANDERE ADVISEUR BELEIDS- EN PROJECTMANAGEMENT ALGEMEEN ADVISEUR WONEN DESKUNDIGE GROEN EN OPENBARE REINIGING 2-TALIGE JR. MARKETING & WEBCONTENT ACCOUNT MANAGER INTERNATIONAL DATABASE MARKETEER DISTRICT SALES MANAGER KEY ACCOUNT MANAGER MAKETING EN SALES DEVELOPMENT MANAGER

SAGE DE PERSGROEP PUBLISHING CONCENTRA UITGEVERSMAATSCHAPPIJ GATES EUROPE COORDINATION CENTER NOSTALGIE MEDIAFIN

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

26 30 40 46 40 32

KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE VOEDING MEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING MOBILITEITSAMBTENAAR MOBILITEITSONTWIKKELAAR ONGEDIERTEBESTRIJDER

GEMEENTE WETTEREN STAD HARELBEKE GEMEENTE DESTELBERGEN VEILING HASPENGOUW IGEAN STAD GEEL DE LIJN VLAAMS BRABANT ALMHYGIENE

JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN CPM

20 23 33 31 36 26 27 35


043_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 19:53:59

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

43

Schüco ontwikkelt en verdeelt op succesvolle wijze technische en architectonisch veeleisende systemen voor de productie van ramen, deuren, gevelsystemen en solar constructies. Deze producten en systemen kenmerken zich door een hoge mate van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het unieke scala aan materialen, kleuren, vormgeving en de intelligente systeemtechniek kunnen zij meer dan voldoen aan de eisen die aan elk willekeurig project worden gesteld. Schüco België te Gent bewerkt de markt met kunststof gevelsystemen voor met name klanten in de woningbouw-, utiliteit- en welzijnsector. Met een team van enthousiaste, professionele en zeer ervaren medewerkers maakt Schüco de laatste jaren een gezonde groei door. Voor de vestiging in Gent (vlak bij openbaar vervoer) zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten (m/v) voor de volgende functie:

Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst Na uw intensieve inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor het geven van technisch advies (product-, project- of systeemvragen) en bent u de spil tussen de Belgische markt en het hoofdkantoor in Duitsland. Uw gesprekspartners variëren van architecten en projectleiders tot de afdeling calculatie, werkvoorbereiding en de tekenkamer. U geeft niet alleen advies maar bouwt een langdurige en sterke relatie op mede door uw klantgericht denken. Daarnaast maakt u actief deel uit van een projectgroep. Deze levert bijvoorbeeld verkoopondersteunende middelen aan de buitendienst om zo de organisatie verder te professionaliseren. Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

Uw profiel: • Bij voorkeur een bouwkundig technische opleiding of relevante ervaring • Beheersing van Autocad en andere tekenprogramma’s is een plus • Technisch sterk, flexibel • Tweetalig (NL/FR) Wat biedt Schüco? • Professionele en succesvolle multinational • Klein, hecht team • Mooie doorgroeimogelijkheden • Hoge mate van zelfstandigheid in uw functie • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Interesse? Reageer via onze site www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met referentienummer BSCH114 kunt u contact opnemen met Valerie Maes of Veronik Van Landeghem, telefoon 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.schueco.be

RCA Group is een allround communicatiebureau met vestigingen in Hasselt en Brussel. Samen met een team van meer dan 75 experts in branding, PR, online, HR-communicatie en overheidscommunicatie werken we elke dag aan geïntegreerde campagnes voor onze klanten. Om verder te investeren in een kwaliteitsvolle service, zoeken we de volgende m/v in Brussel:

COMMUNICATIEADVISEUR Functie:

Profiel:

pr

online

www.rca.be

brands

Interesse? Mail je cv en sollicitatiebrief naar philippe.bijnens@rca.be Discretie verzekerd.

public

een ruim pakket aan extralegale voordelen.

hr

HIER AANMELDEN

Interne communicatie


044_GPV1QU_20110806_VMGHP_00.pdf; Aug 04, 2011 22:20:56

44

VACATURE 6 AUGUSTUS 2011

COLOFON

GEZONDHEID PC SINT-JAN-BAPTIST

AFDELINGSHOOFD

23

CREATIEVE BEROEPEN LAY-OUTER PROMOTIES MEDEWERKER ONTWERPAFDELING

DE PERSGROEP PUBLISHING IGEAN

30 36

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2 PROJECTMEDEWERKERS COORDINATOR (MASTER) HUISVESTINGSAMBTENAAR JEUGDANIMATOR LEERLOOPBAANBEGELEIDERS

L4-VOLWASSENONDERWIJS L4-VOLWASSENONDERWIJS GEMEENTE KONTICH STAD HARELBEKE L4-VOLWASSENONDERWIJS

JOBPUNT VLAANDEREN

26 26 35 23 26

ICT & INTERNET DIGITAL CAMPAIGN SPECIALIST E-COMMERCE PROJECTLEIDER MANAGER ENTERPRISE SERV. COMPUT. EUROP PROJECTMANAGER ICT SENIOR JAVA DEVELOPER

DE PERSGROEP PUBLISHING DE PERSGROEP PUBLISHING ALERIS WESTTOER DE PERSGROEP PUBLISHING

MOTMANS-VAN HAVERMAET

39 39 19 17 39

ONDERWIJS & OPLEIDING ASSISTENTEN MORFOLOGIE EN FYSIOLOGIE DEELTIJDS DOCENT MEDISCHE PSYCHOLOGIE DEELTIJDSE HOOFDDOCENTEN GEZONDHEID DOCTOR-ASSISTENTEN INFORMATICA DOCTOR-NAVORSERS BOUWKUNDE DOCTORAATSBURSALEN INFORMATICA MEDEWERKER STUDIEDIENST NATIVE SPEAKERS TAALTRAINERS NEDERL. VOLTIJDS HOOGLERAAR CHEMIE/FYSICA VOLTIJDSE HOOFDDOCENTEN INFORMATICA

UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT CEVORA CALL INTERNATIONAL UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT

18 18 18 18 18 18 33 42 18 18

RESEARCH & DEVELOPMENT BIOTRONIK

RESEARCHERS

25

ONTHAAL & SECRETARIAAT 1 ADMINISTRATIEF MEDEW. SECRETARIAAT DIRECTIEASSISTENTE DIRECTIESECRETARESSE

GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM KEYSERS STATE BANK OF INDIA ANTWERP

28 35 35

Join our successful team! We zoeken nieuwe collega’s! Kijk verder in deze Vacature

international l a n g u a g e s and communication

NATIVE SPEAKERS

TAALTRAINERS

NEDERLANDS

voor BRUSSEL en WATERLOO

brussels@callinter.com www.callinter.com

Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Kim Tosseyn, Vicky Serneels, Karen Sereis, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Sales Assistants Anke Blommaert, Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Hilde Vanden Driessche, Isabelle Ghesquiere, Fatiha Aharrour 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi, Project management Rudy Ingelrelst Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Benny Lootens, Bart Vanderstukken, Jan De Kock Communities Business Unit Manager Yves Verbeke Senior Searcher Nathalie White Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat

IS OP ZOEK NAAR (M/V), FREELANCE:

OPLEIDING EN PERMANENTE PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING - AUTO NOODZAKELIJK - AANTREKKELIJKE EN STIPTE VERLONING

Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia De Beuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker


003_GPV1QU_20110806_VMGCV_00.pdf; Aug 03, 2011 12:36:01

VIA VACATURE.

Tim Sablon - Senior Consultant - Trilations

Tim Sablon vond zijn nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeft u de grootste kans om een job te vinden op uw maat. Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional: Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online. Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En met een aantal tools en services die geen enkele andere job- en carrièresite in België aanbiedt. Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com dè favoriete marktplaats is waar Talent en ondernemingen mekaar vinden. Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze en leef je talent. Via Vacature.com. De nummer 1 site voor m/v met talent.


004_GPV1QU_20110806_VMGCV_00_VMGCover-QXP8 4/08/11 20:52 Pagina 4

Join our successful team! In 2011 viert de Gates Corporation (gates.com) haar 100e verjaardag. Deze toonaangevende fabrikant van zowel industriële als automobielproducten, -systemen en -componenten heeft activiteiten in niet minder dan 29 landen. Gates heeft verkoop- en marketingkantoren in iedere grote industriële en automobielmarkt, met inbegrip van Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en de Golfregio. Gates maakt deel uit van de ‘Industrial & Automotive’ groep van Tomkins Ltd., die op haar beurt behoort tot een consortium dat Onex en de Canada Pension Plan Investment Board omvat. Tomkins neemt wereldwijd uitstekende marktposities in dankzij technisch leiderschap in elk van haar activiteiten en verdeelt enkel topmerken in de diverse markten. Om ons team te versterken zijn we voor het Europees hoofdkantoor in Erembodegem (Aalst) momenteel op zoek naar een (m/v)

PRODUCT MANAGER

(Riemen)

Functie: Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van het totale productgamma m.b.t. aandrijfriemen voor de automobielvervangmarkt. Je analyseert het totale marktsegment en zorgt mee voor een juiste prijszetting van de producten in Europa. Je ontwikkelt adequate productpromoties en neemt marketing/verkoopinitiatieven. Je bent verantwoordelijk voor de innovatie en de ontwikkeling van nieuwe marktsegmenten en productlijnen samen met de Aftermarket Product Group Manager. Je toetst, analyseert en challenget het volledige gamma t.o.v. de concurrentie. Je overlegt met de plannings-, logistieke, lokale en regionale salesdivisies over de te bereiken doelstellingen. Profiel: Je hebt een masterdiploma in een economisch gerichte opleiding genoten en je hebt een bewezen ervaring van 7 à 10 jaar in een gelijkaardige functie.

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER Functie: Als technical support engineer rapporteer je aan de product manager ‘Hydraulische slangen & koppelingen’ en ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: Je coördineert en verbetert de communicatie m.b.t. diverse technische producteigenschappen naar de klanten en verkoopteams toe. Je fungeert als ‘hotline’ technisch raadgever voor de klanten en verkooppersoneel bij dagelijkse vragen. Je maakt grondige analyses van het concurrentieaanbod en voert productbenchmarkings uit om onze productpositionering te optimaliseren. Je vertaalt de verkoop- en marktbehoeften naar productaanbevelingen toe, maakt in nauwe samenwerking met de product manager evaluaties van nieuwe producten, alsook haalbaarheidsstudies voor nieuwe producten en projecten. Je biedt ondersteuning en coördineert productmanagementprojecten voor zowel de industriële eerste montage markt als voor de vervangmarkt en dit in de eerste plaats voor de core Fluid Power productlijnen. Naast veelvuldig contact met het salesteam, ben je ook een aanspreekpunt voor andere departementen en locaties wereldwijd. Profiel: Master in de Industriële Wetenschappen (bij voorkeur elektromechanica of chemie) met minimum 3 jaar ervaring in een B-2-B omgeving. Je kunt je vlot uitdrukken in het Engels en Frans. Kennis van het Duits en andere Europese talen is een troef. Zelfstandig werken, analytisch denken, leergierig, verantwoordelijk, gedreven, communicatief en met oog voor detail. Occasioneel reizen in Europa vormt voor jou geen probleem.

Volgende vacatures zijn ook vacant:

Functie: (omzet- en margegerelateerd, handelsvorderingen,…), omzet- en marge-analyses, rapportering van de klantenboekhouding, voorbereiding, implementatie en up-to-date houden van procedures afhankelijk van de noden van de organisatie, meewerken aan het budgetterings- en forecastingproces alsook aan allerlei adhocopdrachten. Je werkt nauw samen met de site controllers, cost accountants, de verkoopdivisies,… en wordt betrokken bij verschillende projecten gelinkt aan de productie, verkoop, administratie, distributie, e.a. Je rapporteert rechtstreeks aan de European commercial controller. Profiel: Masterdiploma Economie met minimum 2 jaar ervaring in accounting en Je hebt een grondige kennis van Excel, Access, SQL Database en accounting software. Je bent vertrouwd met de IFRS accountingprincipes en het analyseren van jaarrekeningen. Je kunt je vlot uitdrukken in het Engels en beheerst minstens nog een andere Europese taal. Je kunt zelfstandig werken, analytisch denken en bent communicatief. 5% van je tijd reizen vormt geen probleem.

PRODUCT ANALIST Functie: Als product analist werk je nauw samen met de product manager van de divisie Automotive Aftermarket Kits & Metals en ben je verantwoordelijk voor volgende taken: Het verzamelen van informatie over distributieriem-aandrijvingssystemen. Voorbereiding van de prijsniveaus voor onze producten. Assisteren bij de ontwikkeling van prijslijsten voor alle markten en analyse van de winstgevendheid van de product- en prijsinformatie in vergelijking met de markt. Samenstellen en analyseren van trends in de markt, productlevenscycli en concurrent-productlijnen in termen van bereik, kitinhoud, marktdekking en productondersteunende programma’s. Het hanteren van de dagelijkse communicatie met interne en externe contacten rond operationele zaken zoals label databases, logistieke informatie, vragen over producttoepassingen, kitinhoud, nieuwe producten en vragen van klanten. Het beheren van het fotomateriaal voor de spanrollen en meelooprollen in het gamma voor de catalogus (deze up-to-date houden en zorgen voor nieuwe beelden). Daarvoor werk je nauw samen met interne en externe specialisten om het vereiste resultaat te bereiken. Profiel: Masterdiploma Marketing / Economie met 2 jaar ervaring in marketing, en/of ervaring in een gelijkaardige functie. Engelse taal. Kennis van ten minste één andere Europese taal is een must! Je houdt van details, beschikt over analytische vaardigheden, bent in staat om zelfstandig te werken en je staat communicatief sterk. Je hebt er geen probleem mee om 5% van je tijd te reizen naar de verschillende sites in Europa en technologie behoort tot jouw interesseveld. Kennis van foto editing-software is een pluspunt.

100 jaar expertise!

(engels-duits) (tijdelijke opdracht) Aanbod: Je komt terecht in een collegiaal team en werkt in een Europese context. Je krijgt ruimte om bij te leren, jezelf te ontwikkelen en initiatief te nemen. Je competitieve verloning wordt aangevuld met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen. Iets voor jou? Stuur jouw cv asap naar Gates Power Transmission Europe bvba, Dr. Carlierlaan 30, 9320 Erembodegem, t.a.v. Veronique Hofman (veroniqueh@gates.com). www.gates.com/europe

www.CICOS.com

van de automotive (aandrijfsystemen) business. Je kunt overweg met de courante pc-software en bent vlot in het Engels, het Nederlands en minstens één andere Europese taal. Je hebt een interesse voor auto’s of autotechniek. Je bent een communicator die zowel met eigen Gates-invoerders als met grossiers een adequate strategie kan analyseren en implementeren. Je bent een evidence-based analist.

FINANCIEEL ANALIST

Ik werk, dus ik ben  

Werk is belangrijk in ons leven, geen kat die daar aan twijfelt. Maar in hoeverre bepaalt het ook onze identiteit en sociale status? 3 filos...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you