Page 1

001_GPV1QU_20110423_VMGCV_00.pdf; Apr 20, 2011 12:30:19

vacature. voor m/v met talent

23.04

Luc BertranD (ackermans & Van Haaren) Bert De Graeve (Bekaert)

Laurent MinGuet (serial entrepreneur) Luc De Bruyckere (ter Beke)

4 Belgische topondernemers

excLusief

oVer

De oosterse expansieDranG het nieuwe nationaLisMe De wereLDwijDe BevoLkinGsexpLosie De DreiGenDe GronDstoffenoorLoG

10.079 JOBS OP VACATURE.COM


002_GPV1QU_20110423_VMGCV_00.pdf; Apr 20, 2011 12:19:34

ANDERS OM ONS DYNAMISCH MARKETINGTEAM TE VERSTERKEN ZIJN WIJ MOMENTEEL OP ZOEK NAAR EVENT MANAGER M/V

WEB DESIGNER M/V

GRAFISCH VORMGEVER M/V

DIT IS VOOR JOU

ONDERSTEBOVEN VAN ÉÉN VAN DEZE VACATURES?

VG.13/BUO B-AA07.005

Bel vandaag nog naar Ilse Vandewalle op 0473/887 175 of mail naar ilse.vandewalle@be.accent.jobs.

Accent Jobs voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.


001_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:22:47

01

Stand Punt door Marian Kin

Vincent versus Pierre Deze week werd bekend dat de 25-jarige Vincent Kompany binnenkort elke week 136.000 euro gaat verdienen.

mediastorm op maandag

03 4 topondernemers, 5 uitdagingen 04

Een mooi sommetje. Als je weet dat het gemiddelde brutomaandloon van de Belg 3.000 euro bedraagt, dan ver-

Laurent Minguet, Luc Bertrand, Bert De Graeve en

dient Vince the Prince grof geschat 180 keer zoveel als jan

stoffelijke resten gevonden van de vermiste Caroline

Luc De Bruyckere zijn de 4 genomineerden voor de

met de pet. Drie overwegingen:

Vyncke. Karlien Ververken, woordvoerster van

Vlerick Award 2011. Exclusief voor Vacature tacke-

1. De voorbije weken was er een gigantische heisa over

het parket van Kortrijk, stond in het oog van een

len ze 5 mondiale uitdagingen. En er sneuvelen ook

de verdienste van Dexia-topman Pierre Mariani. Het

bescheiden mediastorm.

enkele heilige huisjes.

bleek dat die in 2010 een kleine twee miljoen euro had

Maandag werden in een vijver in Moorsele de

verdiend. Verschrikkelijk veel geld, alleen... een pak minder dan wat Kompany op een jaar kan bijeen voetballen: zo’n zeven miljoen euro. Je zou kunnen argumenteren dat een voetballer alleen maar heel goed tegen een balletje moet kunnen schoppen, en dat dergelijke lonen er dus volledig over zijn. Alleen is het zo dat Kompany dat blijkbaar net iets beter kan. En dat klein beetje meer talent is in de grote voetballerswereld een pak meer geld waard. Diezelfde wet gaat ook op voor ceo’s: een ceo met heel veel talent is een zeldzaamheid, en dus heeft hij een

de beLgiscHe cHocoLaderebeL 14 een ex-poLiticus in uw bedrijf? 18 Of hij nu chocoladesnuif maakt voor The Rolling

Een politicus die de overstap maakt naar de bedrijfswe-

Stones of zijn klanten bonbons met gebakken spek

reld: we zien het maar zelden in onze contreien. Ten

voorschotelt: chocolatier Dominique Persoone is

onrechte, vinden enkele betrokkenen. Want ex-politici

een rebel achter het fornuis.

zijn vaak aantrekkelijke werknemers.

hoge marktwaarde.

“Zeg nu zelf: als u ergens pakweg 30 procent meer kan verdienen, zou u een overstap dan niet overwegen? Hetzelfde geldt voor onze bedrijfsleiders.” 2. Banken zijn niet te vergelijken met voetbalclubs. Banken opereren in een globale maatschappelijke context, hebben de voorbije jaren ons economisch bestel

rubrieken dubbeLcHeck saLariswatcHer junkbox cijfer pubLieke opinie coLumn an oLaerts vacature.com

behoorlijk door elkaar geschud en sommige onder hen hebben beroep moeten doen op de belastingbetaler als

12 13 20 21 21 22 22

gevolg van een roekeloos beleid. Het lijkt me dus niet meer dan normaal dat de bomen voor de bankiers niet tot in de hemel groeien. 3. We opereren in een geglobaliseerde wereld. Net zoals een voetbalclub hebben ook onze bedrijven er baat bij om talent aan te trekken. Een ceo die zijn bedrijf op een goeie manier leidt, zorgt voor welvaart, en daar profiteren wij rechtstreeks of onrechtstreeks allemaal van mee. bram kerkhofs, leraar plastische opvoeding.

En zeg nu zelf: als u ergens pakweg 30 procent meer kan verdienen, zou u een overstap dan niet overwegen? Hetzelfde geldt voor onze bedrijfsleiders. Het lijkt me dus

142

beste carrières in dit magazine

absoluut onverstandig om een grote hetze te creëren tel-

Vacature van de week: After Sales Service Engineer bij HONDA Europe

abonnees van de tijd, de morgen, gazet van antwerpen en Het Laatste nieuws ontvangen vacature automatiscH bij Hun krant.

VMG-20110423_01_INHOUD.indd 1

kens blijkt dat iemand met een riant loon naar huis gaat. Dat alles moet te verantwoorden zijn in een maatschappelijke context, welteverstaan, en die is anders voor een overheidsbedrijf of een bank dan voor pakweg een bierbrouwer. Laat staan voor een voetbalclub.

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt

21/04/11 19:21


002_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:55:38

2

VACATURE 23 APRIL 2011

GROEIKAMPIOENEN

VOOR HOOGGESCHOOLD TALENT.

Zaterdag 7, 14, 21 en 28 mei 2011 Welke ondernemingen zijn de afgelopen jaren blijven groeien, ondanks vaak bikkelharde economische omstandigheden? En hoeveel arbeidsplaatsen voor hooggeschoolde m/v hebben zij gecreëerd (in verhouding tot hun totaal aantal aanwervingen)?

Rekruteringsplannen? Maak uw groeiplannen kenbaar en laat weten welke

Vacature antwoordt met de vierdelige reeks “groeikampioenen voor hooggeschoold

mogelijkheden u biedt aan hooggeschoold Talent.

Talent”. In samenwerking met financiële dienstenverlener Graydon brengt onze

Vanuit Vacature investeren we alvast mee met een aantal

redactie rankings per sector en diept deze uit tot boeiende succesverhalen.

exclusieve voordelen. Contacteer Ruth Janssens op 02/482 03 64 voor meer info.

Mis deze exclusieve reeks niet. Heel de maand mei in Vacature. Voor m/v met talent.

i.s.m.


003_GPV4QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 20:04:26

00 03

foto Isabel Pousset

Maandag van

Karlien Ververken kwam op haar eerste werkdag na een week vakantie in het oog van een mediastorm terecht, toen de resten van de vermiste Caroline Vyncke in een vijver in Moorsele gevonden werden.

Karlien Ververken, substituut-procureur des Konings en woordvoerster van het parket van Kortrijk een paar andere dringende zaken af te handelen.

Ik sta op en neem tijdens het ontbijt de

communicatie voor de zaak Vyncke. Een uur later

kranten door. Ik lees dat er zaterdag in Moorsele een

heb ik een afspraak met de onderzoeksrechter die de

menselijk dijbeen gevonden is dat vermoedelijk van

leiding heeft over het onderzoek. We bekijken welke

Ik geef een interview voor de regionale

de sinds februari vermiste Caroline Vyncke is. Ik be-

informatie publiek gemaakt kan worden. Ondertus-

zender WTV en voor VT4. Een uur later komt het

sef meteen dat er een bijzonder hectische maandag

sen rinkelt mijn gsm constant. Ik vraag aan de jour-

bericht binnen dat het hoofd van Caroline Vyncke

zal volgen. Naast mijn job als substituut-procureur

nalisten om me later op de dag terug te bellen.

zich tussen de menselijke resten bevindt. Vanaf nu

des Konings wissel ik het parketwoordvoerderschap

is er geen twijfel meer mogelijk en breekt de me-

om de twee weken af met mijn collega Tom Janssens. Deze week is het mijn beurt. Ik vertrek naar de rechtbank in Kortrijk. Een half uur later kom ik aan op kantoor. Ik schep orde in

Mijn collega laat me weten dat er nieuwe

diastorm echt los. De journalisten stromen toe op

menselijke resten gevonden zijn en dat de onder-

de rechtbank. Het eerdere interview met WTV is

zoeksrechter op weg is naar Moorsele. Een paar

ondertussen achterhaald, dus doe ik het over. Er

minuten later hangen de eerste journalisten al aan

volgen interviews voor VTM en de VRT, en voor de

de lijn.

radio en de kranten.

de mails die vorige week tijdens mijn vakantie binnengekomen zijn. Er liggen 75 nieuwe en ongeveer 50 lo-

Tijd voor een snelle lunch. Ondertussen

Na het laatste interview vertrek ik naar

pende dossiers op mij te wachten. Ik haal er de meest

blijven de telefoons binnenstromen. Dé vraag die

huis. Er bellen nog een paar journalisten die vra-

dringende uit die ik later vandaag nog wil doornemen.

elke journalist stelt, is: ‘Zijn de resten van de ver-

gen of ze opnieuw enkele vragen mogen stellen.

miste Caroline Vyncke?’ Maar het onderzoek is in

Voor ik ga slapen, k ijk ik even met een k ritische

Ik overleg met procureur des Konings Jean-

volle gang en ik kan daar nog geen uitsluitsel over

blik naar de verschillende tv-journaals.

Marie Cool en collega Tom Janssens over de pers-

geven. Tussen de vele telefoons door, probeer ik

Jan Stevens •

VMG-20110423_03_MAANDAG VAN.indd 3

21/04/11 20:03


004_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:46:00

COVERSTORY

4 belgische topondernemers over 5 wereldwijde uitdagingen Laurent Minguet, Luc Bertrand, Bert De Graeve en Luc De Bruyckere. Vier topondernemers, vier genomineerden voor de Vlerick Award die op 28 april uitgereikt wordt. Vier mensen ook met een uitgesproken toekomstvisie. Exclusief voor Vacature laten ze hun licht schijnen op de 5 belangrijkste mondiale uitdagingen, zoals begin dit jaar geformuleerd door het World Economic Forum: de expansiedrang van de Aziatische landen, de explosieve groei van de wereldbevolking, het nog onzekere economische herstel, de groeiende kloof tussen arm en rijk en het steeds prangender wordend tekort aan grondstoffen.

Laurent Minguet, Serial entrepreneur

Luc Bertrand, Groep Ackermans

Bert De Graeve, Bekaert

VMG-20110423_04_COVERSTORY*.indd 4

Luc De Bruyckere, Ter Beke

Foto Jonas Lampens

& van Haaren

21/04/11 19:39


005_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:46:39

5

1.

“Ik geloof in het creatieve vermogen van de mens” Laurent Minguet mag in Vlaanderen dan relatief onbekend zijn, aan de andere kant van de taalgrens heeft de Luikenaar zijn sporen al ruimschoots verdiend. Als ondernemer, maar net zo goed als visionair met een uitgesproken ecologische aanpak en optimistische kijk. Stellen dat Minguet een bezig baasje is, is een understatement van formaat. Met EVS - het Luikse succesbedrijf dat hij mee op de wereldkaart zette - heeft hij nog amper voeling, maar hij ontpopte zich de voorbije jaren wel tot een ware “serial entrepreneur”. Van digitale bioscooptechnieken over warmte-efficiënte woningen tot duurzame bossen in Senegal: Minguet gaat de nieuwe uitdagingen niet bepaald uit de weg. “Ze hebben me ooit uitgeroepen tot Manager van het Jaar, maar ik ben veel meer ondernemer dan manager,” grinnikt hij. “Nieuwe oplossingen aandragen voor actuele problemen, daarin schuilt vandaag mijn grootste voldoening. En nee, we hoeven echt niet te wachten tot er nog betere technologieën opduiken: laat ons nu alvast beginnen met wat vandaag voorhanden is. Het lijdt geen twijfel dat de laptops binnen drie jaar nog een stuk krachtiger en gebruiksvriendelijker, maar dat belet niet dat we vandaag ook al een heel eind uit de voeten kunnen met wat nu in de winkel ligt. Dat geldt in mijn ogen voor zowat alle technologieën.” Minguet weet niet enkel van aanpakken, hij is ook een geboren optimist. Neem nu de verschuiving van de economische macht naar het Verre Oosten. Terwijl nogal wat westerse politici, bedrijfsleiders en vakbondslui die evolutie met lede ogen aanzien, neemt Minguet de zaken eerder filosofisch op. “Eerst hadden we Made in Japan, vervolgens was het Made in Korea, toen kwamen de Chinezen. Rode draad doorheen dit verhaal is dat hele landen zich uit

Laurent Minguet

seriaL entrepreneur • 51 jaar • Burgerlijk ingenieur

natuurkunde • Start in 1985 als development manager bij EVS, neemt het Luikse beeldserverbedrijf enkele jaren later samen met Pierre L’Hoest over. • In 1998 trekt EVS naar de beurs, kort daarna wordt het bedrijf uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar. • Wordt in 2004 uitgeroepen tot Manager van het Jaar. • Leidt vandaag een familiale investeringsmaatschappij en is vicevoorzitter van de “Cercle de Wallonie”.

de armoede wisten te tillen en op hun beurt een zekere mate van welvaart konden creëren. Nu, ik heb niet de indruk dat we er vandaag in België economisch gezien slechter aan toe zijn dan dertig jaar geleden, ondanks de sterke opkomst van die Aziatische economieën. Natuurlijk delen bepaalde sectoren in West-Europa soms in de klappen, maar om daaruit dan meteen af te leiden dat handenarbeid of eerder technische beroepen gedoemd zijn om hier te verdwijnen? Dat lijkt me enkele bruggen te ver: voor zover ik dat

...

VMG-20110423_04_COVERSTORY*.indd 5

21/04/11 19:24


006_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:46:26

COVERSTORY

... kan inschatten, lopen er in ons land geen duizenden

joen mensen extra betekent niet enkel honderd miljoen

werkloze bouwvakkers rond. En een goed opgeleide pro-

extra magen te vullen, het zijn ook honderd miljoen extra

ductiearbeider vangt in mijn bedrijven toch ook al vlug

werkkrachten die op hun beurt voor innovatie, productie

2.000 euro netto per maand, wat hem toelaat een deftig

en welvaart kunnen zorgen. De explosieve bevolkings-

leven te leiden. Natuurlijk zijn er heel wat mensen werk-

groei zorgt wel voor problemen in landen waar het zo

loos, maar waarom scholen we die dan niet veel sneller

snel gaat dat de bestaande economische structuren zich

om? Misschien zit onze bijzonder comfortabele zeker-

niet voldoende snel kunnen aanpassen, maar daar kan

heid daar voor iets tussen, iets waar geen enkele Chi-

de globalisering dan weer een deel van de oplossing zijn.

nees, Vietnamees of Koreaan nog maar van kan dromen.

Enkele jaren terug heb ik in Senegal, een land met een

Een ander, niet onbelangrijk aspect in dit debat: meer

bijzonder jonge bevolking, zelf een project voor duur-

welvaart leidt volgens mij op termijn ook tot minder on-

zame bosbouw opgezet. Dat loopt behoorlijk, en ook in

verdraagzaamheid en tot minder conflicten. In heel wat

de rest van Afrika zie ik de toekomst niet zo pessimistisch

landen die er economisch nauwelijks op vooruit gaan, is

tegemoet. Op voorwaarde dat men er in slaagt de her-

het een beproefd recept van het regime om de bevolking

senvlucht te stoppen en meer kapitaal aan te trekken. De

te sussen met religieus of etnisch getint spierballenver-

sleutel daartoe is in mijn ogen vooral goed beleid, lees

toon. Ook daarom geloof ik volop in de emanciperende

minder corruptie. In dat opzicht ben ik het overigens

kracht van economische vooruitgang.”

grondig oneens met al die mensen die kritiek leveren op

Al dat optimisme ten spijt is er de voorbije jaren in Eu-

de Chinezen omwille van hun aanpak in Afrika. Goed, ze

ropa nochtans een trend merkbaar waarbij almaar meer

gaan er massaal op zoek naar allerlei grondstoffen, maar

landen zich terugplooien op zichzelf, en waarbij de glo-

in ruil bouwen ze wel broodnodige infrastructuur. Ik

balisering de gedroomde kop van jut geworden is? “Daar

denk dat de doorsnee Afrikaans daar vandaag veel beter

heb je zeker een punt, en ik vind dat betreurenswaardig.

mee gebaat is dan met geld. De kans is immers niet on-

De voorbije crisis heeft ongetwijfeld wel wat schade

bestaande dat die centen binnen de kortste keren op een

aangericht, maar tegelijk mogen we de impact daarvan

Zwitserse bankrekening belanden (grijnst).”

ook niet overdrijven. Onze bedrijven doen het vandaag

Grondstoffen, het hoge woord is er uit. Nogal wat geo-

opnieuw uitstekend en de meeste tweeverdieners kun-

politieke strategen voorspellen al enkele jaren dat

nen de eindjes doorgaans goed aan elkaar knopen. Over

grondstoffen, en in eerste instantie water, de inzet zullen

welke crisis hebben we het dan nog? Ik zal niet ontken-

vormen van flink wat toekomstige conflicten. Minguet

nen dat er zelfs in België nog wel wat arme mensen

verwacht niet dat het zo een vaart zal lopen. “We kun-

rondlopen, maar was dat vijftig jaar terug ook al niet het

nen vandaag al perfect drinkbaar water produceren op

geval? Misschien moeten we vooral iets minder klagen

basis van zeewater en zonne-energie. Meer nog, het is

en zagen: de kloof tussen arm en rijk is hier veel minder

spotgoedkoop, hooguit een euro per kubieke meter wa-

uitgesproken dan in de meeste groeilanden die we van-

ter. Dat is veel minder dan wat je vandaag in Brussel voor

daag blijkbaar als extreem bedreigend ervaren.”

een kubieke meter water neertelt. Natuurlijk zijn er lan-

“Ik heb niet de indruk dat we er in België economisch gezien slechter aan toe zijn dan 30 jaar geleden, ondanks de opkomst van de aziatische economieën.” Laurent Minguet

VMG-20110423_04_COVERSTORY*.indd 6

Doemscenario’s

kwistig met water zullen moeten omspringen, maar op

Laurent Minguet is niet enkel als ondernemer van vele

dat vlak moeten we gewoon meer rationele keuzes dur-

markten thuis. Vorig jaar publiceerde hij ook het boek

ven maken. Op het gevaar af als een eeuwige optimist

“9 milliards, le futur maintenant”, waarin hij vooruitblikt

te klinken: ik geloof nogal sterk in het creatieve vermo-

op de uitdagingen waarmee de almaar aandikkende we-

gen van de mens en in zijn technologisch potentieel.

reldbevolking ons confronteert. “Ik geloof niet in doem-

Mochten bepaalde grondstoffen die onontbeerlijk zijn

scenario’s als zouden we binnen pakweg 30 jaar al die

voor specifieke productieprocessen echt uitgeput raken,

mensen niet meer kunnen voeden,” klinkt het. “De echte

dan zijn we nu perfect in staat om dat via nieuwe tech-

uitdaging ligt voor mij elders: hoe gaan we die 9 miljard

nologieën op te lossen. De geschiedenis staat bol van de

mensen een inkomen geven dat hen toelaat zich te voe-

voorbeelden die dat aantonen. Als er iets is wat me van-

den zoals het hoort? Tot 20 jaar geleden kwam de Chine-

daag al zorgen baart, dan zijn het oorlogen of terrorisme

zen om van de honger omdat ze straatarm waren en zich

vanuit puur ideologische of religieuze motieven. Daar-

eenvoudigweg geen voedsel konden aanschaffen. Anno

voor zie ik geen technologische oplossing, het is dus een

2011 verdient de doorsnee Chinees voldoende om zich

pak moeilijker te beheersen of op te lossen.”

dagelijks vlees en rijst te kunnen kopen. Honderd mil-

Filip Michiels •

Foto Jonas Lampens

den waar we bijvoorbeeld in de landbouw wat minder

21/04/11 19:24


007_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:47:20

7

“We staan op de drempel van 2. een nieuwe wereld” Hij is de topman van de groep Ackermans & van Haaren, een concern dat actief is in onder meer baggerwerken, bouw, energie en grondstoffen. En in die hoedanigheid maakt Luc Bertrand de wereldwijde uitdagingen en veranderingen van op de eerste rij mee. “We hebben in het westen 100 jaar geleefd met goedkope grondstoffen. Dat verandert nu.” De nieuwe glazen hoofdingang naast het oude gebouw symboliseert de opgang van Ackermans & van Haaren de voorbije jaren. De groep, met onder meer DEME, Bank J. Van Breda en de plantagegroep Sipef in de portefeuille, heeft goed geboerd. “We zijn 25 jaar geleden met een klein team begonnen, met een eigen vermogen van 100 miljoen euro. Eind 2010 was dat 1,7 milard euro”, zegt topman Luc Bertrand. De topman van AvH is wat sceptisch over zijn verkiezing tot laureaat van de award van de Vlerick Alumni, maar ontdooit helemaal als hij zijn strategie kan ontvouwen. “We staan op de drempel van een nieuwe wereld. De nieuwe landen groeien momenteel tegen 8 tot 10%. Als ondernemers moeten wij gaan waar de groei is. Waarom zouden we als gekken vechten in een land met een groei van -1%? De ganse groep verschuift naar het oosten. Ik besef wel dat we immens verwend zijn in ons land, omdat wij hier zoveel talent vinden. Wie hier een universitair diploma haalt en sociaal is, kan heel veel. Die vindt later overal in de wereld zijn weg.” Luc Bertrand reageert redelijk optimistisch op de stelling dat het economische herstel nog niet stabiel is: “De voorbije crisis was te wijten aan de destabilisering van het financieel systeem. Onze bankiers hebben te veel risico’s genomen en verspeelden een groot stuk van hun kapitaal. Daarom beschikken onze banken vandaag over minder activa, wat een gevolg heeft voor onze economie. Ze verstrekken in ons land niet minder kredieten, maar ze hebben zich teruggetrokken uit een reeks internationale markten. Ze zijn veel minder actief in de nieuwe opkomende landen. Dat maakt ons leven wat moeilijker, maar dat heeft ons en andere Belgische

aLuC BertranD

ondernemingen niet belet om toch mooie resultaten

groep aCkerMans & van Haaren

voor te leggen. Want we genieten van de groei van vier

60 jaar • handelsingenieur • voorzitter executief comité Ackermans & van Haaren, sinds 1990 bestuurder directeurgeneraal van AvH • in 1991 verkozen tot Manager van het Jaar • Voorzitter DEME, Dredging International, Van Laere, NMP, Finaxis, Sofinim, Leasinvest Real Estate, Tour & Taxis, Egemin International

Met zijn poot ‘Energie en Grondstoffen’ mikt de groep

VMG-20110423_04_COVERSTORY*.indd 7

procent van de wereldeconomie.” op de trend van de hogere prijzen op de grondstoffenmarkt. Luc Bertrand beaamt de stelling over een toenemend tekort aan grondstoffen: “Binnen enkele jaren telt de aarde 9 miljard inwoners. Van de Indiërs en de Chinezen zijn er momenteel amper 200 miljoen opge-

...

21/04/11 19:24


008_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:46:58

COVERSTORY

3.

... nomen in de wereldeconomie. Maar ze beginnen in

een hele generatie topbedrijven uitverkocht werd”. Hij

te zien hoe ze ook dat miljard andere inwoners stilaan

ergert zich aan het gebrek aan chauvinisme in dit land:

kunnen laten genieten van een zekere welvaart. En ze

“Om het even wie hier binnenstapt vanuit het buiten-

willen nooit meer terug. Ze hebben allemaal grond-

land, krijgt het beter en sneller gedaan dan de Belg. Ik

stoffen nodig. Daarnaast moeten de westerse naties

ken tientallen voordelen die de buitenlandse inves-

aanvaarden dat we 100 jaar geleefd hebben met goed-

teerders hier kregen, waar wij in het buitenland zelfs

kope grondstoffen. Dat verandert nu. In het begin van

nog niet moeten van dromen: telefoonconcessie, grote

mijn carrière ging de olieprijs van 8 naar 10 dollar, bin-

bouwprogramma’s, subsidies, ... . Misschien maakt dat

nenkort kost een vat 200 dollar. We leven in een wereld

deel uit van ons surrealisme.” Een bron van frustratie?

Vorig jaar nog werd hij uitgeroepen tot manager van het jaar. En terzelfdertijd groeide zijn bedrijf, ondanks loodzware economische omstandigheden. Bert De Graeve, ceo van Bekaert, heeft een uitgesproken mening over de wereldwijde uitdagingen van het moment.

waar de Afrikanen, de Arabieren en de Aziaten een be-

“Niet voor ons, want wij zijn bij de overlevers. Maar ter-

Het moet Bert De Graeve een goed gevoel geven: zijn

langrijk deel van de economie bezetten. Dat is veel eer-

wijl AvH internationaal een kleine groep is, zijn we in

bedrijf heeft de crisis uitstekend doorstaan. Staal-

lijker. Maar het zal een enorm impact hebben op het

België groot. Daarom krijgen we nu minder de steun

draadfabrikant Bekaert kon vorig jaar en het jaar

gebruik van grondstoffen. Daarom hebben we recent

die we dertig jaar geleden wel kregen toen we nog klein

daarvoor in fraaie cijfers voorleggen, met dank aan

met DEME aangekondigd samen met de Nederlandse

waren. Kijk maar naar de Oosterweelverbinding: wij

de groeimarkten in Azië, en dan met name China,

onderneming IHC Merwede op zoek te gaan naar

hadden de beste prijs met een Belgische groep, maar

Indië en Indonesië. Er speelt een flinterdunne glim-

grondstoffen op grote diepte in de oceanen. Dat kan

een Franse groep met een hogere prijs kreeg het pro-

lach om de mond van de ceo, wanneer we het onder-

maar omdat die grondstoffen vandaag zo duur zijn.”

ject. Men heeft ons geforceerd samen te gaan met de

werp aanhalen in het hoofdkwartier van Bekaert in

Fransen. In Frankrijk was dat onmogelijk. Dat steekt.

Kortrijk. Al is hij allesbehalve zelfgenoegzaam. “Het

Eerste van de klas

Gelukkig krijgen onze baggeractiviteiten wel de steun

toont hoe wij hier het best kunnen reageren op de

In het rapport ‘From risk to opportunity’ van het World

van alle overheden. Men ziet ons als een trekpaard van

evoluties in het Oosten, denk ik. Wij zijn steeds op

Economic Forum vrezen zakenleiders dat de voorbije

de economie dat alles terugbrengt naar België.”

zoek naar opportuniteiten en hebben vrij snel geïn-

crisis in vele landen de illegale economie heeft aange-

“In het buitenland is onze Belgische afkomst niet echt

vesteerd in Azië. We moeten dat als een opportuni-

zwengeld en de corruptie heeft verergerd. Luc Bertrand

een nadeel. Een Amerikaan die in de Emiraten vlieg-

teit bekijken. Anders dondert het alleen maar als een

gaat niet akkoord met deze analyse: “Ik ben eerder een

tuigen wil verkopen, zal daar sneller in lukken. Of als

lawine over ons heen. Veel mensen hebben dat nog

optimist. Vele landen ontwikkelen zich goed: hun eco-

president Sarkozy in Abu Dhabi een atoomcentrale wil

niet begrepen en wentelen zich in de welvaart die er

nomie wordt transparanter, de regels duidelijker en de

bouwen, wordt er geluisterd. Maar als men moet kie-

is en hebben schrik om dat te verliezen. Hoe meer we

overheid krijgt er meer middelen. De‘brainpower’ in die

zen tussen twee, drie grootmachten, krijgen de kleine

ons opsluiten en hoe meer muren we optrekken, hoe

landen groeit aan. We evolueren naar een minder cor-

Belgen plots een kans. Als we goed uitkijken vinden we

sneller ze zullen gesloopt worden. Dat kan niet an-

rupte wereld. Naarmate de communicatie en de eco-

in een bepaalde omgeving wel dossiers die ons liggen.

ders. Cultureel heeft Azië een enorme drang om zich

nomie transparanter worden, wordt ondemocratisch

Maar we moeten beseffen waar onze plaats is, en daar

te ontwikkelen en rijk te worden. Materieel, maar ook

gedrag moeilijker en moeilijker. Kijk maar naar landen

het beste van maken.” Hij ergert zich aan sommige so-

kennisgewijs. Het is ook een wet van de getallen. Als

als Egypte, Tunesië en Bahrein. Mensen die in het bui-

ciale voordelen. “De welstand in ons land gaat kapot.

er 1,4 miljard Chinezen zij en bijna evenveel mensen

tenland gevormd zijn, worden de nieuwe toplaag in die

Als de mensen niet meer willen werken en ze zelfs be-

in Indië, dan heb je op dat vlak een enorm overwicht.

landen. Er is dus hoop, die er vroeger niet was.”

loond worden om niet te werken, wordt er een zekere

Als je dat koppelt aan de wil om vooruit te raken, dan

De vier laureaten van de Vlerick Award sturen elk een

immoraliteit gecreëerd. Daarnaast is het praktisch on-

kom je aan een enorme dynamiek.”

onderneming met een hoofdkwartier in België. Luc

mogelijk om nog een groot project uit de grond te krij-

Onvermijdelijke conclusie: de veranderingen in

Bertrand heeft daar zo zijn idee over: “België is zeer

gen. Vlaanderen wordt het bureaucratische India van

Azië zijn een onomkeerbare trend waar bedrijven

naïef en stelt zich totaal open voor buitenlandse ka-

tien jaar geleden. En omgekeerd, wordt India het dyna-

én overheden niet blind kunnen voor zijn, aldus De

pitaalgroepen. Op dat vlak willen we de eerste van de

mische Vlaanderen van gisteren. Mijn Vlaams-Belgisch

Graeve. Toch zijn er landen in Europa die op zich-

klas zijn. Onze bedrijven en financiële groepen zijn op

model heeft daar meer kans dan hier. Ondernemen

zelf terug plooien door de crisis en de globalisering.

geen enkele manier beschermd. Het gevolg is wel dat

hier wordt moeilijker.” Erik Verreet •

“Inderdaad, met maatregelen die zich op termijn alleen maar tegen hen zullen keren. Dat is een doodlopende straat. Ik heb het reeds gezegd in interviews: je moet zieken verzorgen, maar doden begraven. Ik stel me de vraag wat voor zin het heeft ons vast te klampen aan oude industrieën die louter met subsidies overeind gehouden worden. Veel bedrijven zijn

“We evolueren naar een minder corrupte wereld. naarmate de communicatie en de economie transparanter worden, wordt ondemocratisch gedrag moeilijker en moeilijker.”

te terughoudend. Al te vaak zie ik dat ze zich met ijver

Luc Bertrand

op inspelen.”

VMG-20110423_04_COVERSTORY*.indd 8

op de risico’s concentreren, waardoor ze de opportuniteiten beperken. De opmars van China en India is geen bedreiging voor het Westen, als we er goed

21/04/11 19:24


009_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:47:08

9

“Wie muren rond zich optrekt, is verloren”

aBert De graeve

FOTO JONAS LAMPENS

Bekaert 56 jaar • ceo Bekaert Group sinds mei 2006 • Licentie in de rechten, master in Tax Management, Financial Management • managing director bij de VRT van 1996 tot 2002 • Cfo bij Bekaert Group van 2002-mei2006 • In 2009 verkozen tot Manager van het Jaar • president van de kamer van Koophandel Vlaanderen-China en het Concertgebouw Brugge

Tegelijk knoopt De Graeve aan die vaststelling een ste-

men vooruit, wat ons beter tot nadenken en actie stemt.

Bert De Graeve is een optimist. Op het onverbeterlijke

vige waarschuwing vast. “Wij zoeken in België alleen

Wij hebben als bedrijven enorme opportuniteiten met

af, bijna. Of het nu gaat om de bevolkingsexplosie, de

maar antwoorden om te behouden wat we hebben.

onze innovatiekracht. Ik blijf op dat vlak erg positief, al is

dreigende grondstoffenoorlog, de energieproblematiek:

Dat is een veel beperktere dynamiek dan die in China

de uitdaging gigantisch. Er is een belangrijke taak weg-

hij is er van overtuigd dat er oplossingen voor gevon-

en andere Aziatische landen. Bovendien wordt onze

gelegd voor ons onderwijs. We moeten voortbouwen op

den worden. “Ik ben daar optimistisch over. Alleen voor

basiskennis telkens weer kleiner. Er zijn minder en min-

de bestaande sterkten – talenkennis, openheid en soci-

grote uitdagingen worden ook echte doorbraken en op-

der ingenieurs, onze talenkennis verzwakt, onze wereld

ale vaardigheid tegenover andere culturen -, maar tege-

lossingen gevonden. Dat geldt zowel voor het probleem

wordt kleiner, we willen minder en minder werken. En

lijk het onderwijs meer afstemmen op de arbeidsmarkt.

van de grondstoffen als de bevolkingstoename. En het

ook al is onze productiviteit hoog, wij zien het verschil

Een opener en meer Europees afgestemde benadering

zijn de mensen die het ergst met de problemen gecon-

niet in onze fabrieken. Geen enkele Belgische fabriek is

helpt sowieso als antwoord op de talentpolen die zich in

fronteerd worden, die ze ook zullen oplosssen. Dat is in

nog een benchmark voor Bekaert. In de groeilanden wil

Azië aan het ontwikkelen zijn.”

het verleden al gebleken en dat zal in de toekomst ook

VMG-20110423_04_COVERSTORY*.indd 9

Bert D

...

worde

21/04/11 19:24


010_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:47:44

COVERSTORY

...

“Ik ben optimistisch als het gaat over het vin den van oplossin gen voor de bevolkingsexplosie en het grondstoffenprobleem.” Bert De Graeve

zo zijn. Het is net door het dwingende karakter dat er innovatie komt. En dat laatste mag dan al een containerbegrip zijn, het is in deze duidelijk te definiëren: innovatie is oplossingen bedenken om iedereen een aanvaardbaar niveau van welvaart te bezorgen.” Elders in de wereld komt er bevolkingsexplosie, maar in België zien we het probleem van de vergrijzing op ons afkomen. Hoe valt dat aan te pakken? “Het lijkt mij matematisch evident te stellen dat we langer zullen moeten werken, maar praktisch lijkt het onbespreekbaar. Tenzij we aanvaarden wat men in de VS aanvaardt: wie ouder is, kan en moet langer werken, maar dan wel aan een lager loon. Want de productiviteit is nu eenmaal lager. ”

Meer volatiliteit De economie heeft intussen wereldwijd terug wind in de zeilen. Dat stelt Bert De Graeve met zijn bedrijf aan den lijve vast. Maar hoe precair is dat herstel? “Het is sterker dan we aanvankelijk dachten. Vooral Europa heeft ons in 2010 verrast. De groei in Azië vonden we een zekerheid: alleen over een paar percent min of meer viel er te twijfelen.Wat we wel krijgen, en ik vermoed dat dit ook een onomkeerbare trend is, is dat de volatiliteit snel toeneemt. Herstel en crisis volgen elkaar sneller op en in heviger bewegingen. Wat betekent dat ondernemingen nog flexibeler moeten kunnen werken. In groeilanden te laat reageren op een crisis slaat een gat in de rendabiliteit. Te laat zijn met investeringen om groei op te vangen geeft direct ruimte aan een concurrent. Het komt er op aan alert te zijn.” De crisis heeft wereldwijd zijn sporen nagelaten, in de vorm van een leger aan werklozen en toegenomen ongelijkheid. Al ziet De Graeve daarvoor evenzeer een oorzaak in de economische groei. “Er is enerzijds de behoefte aan ruimte voor wie dynamisch vooruit wil, maar er is anderzijds, zeker naar onze Europese normen, een behoefte aan een zekere sociale rechtvaardigheid. En we hebben mechanisen om te corrigeren. In groeilanden zien we dat dit een niet te verwaarlozen

a

in de Arabische wereld vandaag. Maar iedereen kan ook zien dat de Chinese overheid een duidelijke correctie probeert te maken om de groei beter te balanceren ten voordele van iedereen. Maar er valt maar iets te verdelen als de ondernemingen het goed doen. Zij creëren reële toegevoegde waarde en welvaart.” Dominique Soenens •

VMG-20110423_04_COVERSTORY*.indd 10

Foto Jonas Lampens

factor is. We zien de impact op heel schrijnende manier

LuC De BruyCkere ter Beke 65 jaar • Licentiaat bedrijfspyscho-

logie, MBA/PUB Vlerick School voor Management • is tussen 1980 en 2007 ceo van voedingsgroep Ter Beke • wordt in 1986 uitgeroepen tot Manager van het Jaar • voorzitter van de Raad van Bestuur van Ter Beke, Group Joos en ACG Volvo, voorzitter van Voka • bestuurder van Neuhaus en Guberna, partner Vlerick Leuven Gent Management School

21/04/11 19:24


011_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:47:39

11

4.

“We moeten dringend leren out of the box te denken”

Massa’s inkt zijn er al gevloeid over de verschuiving van de economische macht richting het oosten. Maar Luc De Bruyckere, topman bij voedingsgroep Ter Beke, laat er geen twijfel over bestaan: we moeten die uitdaging aanpakken met strijdlust. Véél strijdlust. “Vraag is: willen we de concurrentie wel aangaan?”

Ter Beke schuift ook verder naar het oosten. Luc De

vate labels.” Luc De Bruyckere vreest niet dat de prijs-

Bruyckere: “We bereiden een joint venture voor met

opstoot de groei van Ter Beke zal breken: “Misschien

Stefano Tosselli, een pastaproducent uit de buurt van

vertraagt de groei wat, maar pessimistisch ben ik niet.

het Franse Caen om samen een fabriek te bouwen in

We zoeken met man en macht naar nieuwe besparin-

Polen. Stefano Tosselli is onze grootste concurrent op

gen in de waardenketen en naar productiviteitsverbe-

het vlak van pasta’s. We wisten van mekaar dat we al

teringen.”

jaren de Oost-Europese markten onderzochten. We

“Ons herstel is onzeker omdat we in dit land de moed

hebben out of the box gedacht en besloten samen een

niet hebben om ons sociaal model in vraag te stellen”,

fabriek te bouwen om de Oost-Europese markten te

reageert hij op de stelling dat het herstel nog niet sta-

bak en de Walen kijken naar ons. Maar de echt concur-

bevoorraden met pastamaaltijden. In die sterk geau-

biel is. “Het Belgische model is niet meer aangepast

rentie komt van elders”, steekt Luc De Bruyckere van

tomatiseerde eenheid, zullen op termijn een tweehon-

aan de nieuwe kenniseconomie. Het werd ontworpen

wal. Hij draagt vandaag twee voorzitterspetjes: dat van

derdtal mensen aan de slag zijn.”

in een tijdperk toen de gemiddelde Belg rond zijn 15de

de Vlaamse patroonsorganisatie Voka en van voorzit-

Hij vat de strategie van Ter Beke samen: “Wij willen

begon te werken en op zijn 65ste met pensioen ging,

“We kijken naar Wallonië als konijnen naar een licht-

ter van de raad van bestuur van de voedingsgroep Ter

onze bestaande markten verder ontwikkelen met een

met een levensverwachting van 65 tot 70. Momenteel

Beke, die hij 36 jaar lang heeft geleid. De stelling uit het

operationele excellentie. Daarom werken we heel hard

beginnen we veel later te werken, stoppen we veel

rapport van het World Economic Forum over de ver-

aan de kostenefficiëntie want de prijsdruk blijft op ons

vroeger en leven we véél langer. Tot voor kort mocht

schuiving van de economische macht naar het oosten

afkomen. We drijven onze inspanningen op het vlak

er zelfs niet gepraat worden over het activeren van

klinkt hem bekend in de oren: “McKinsey spreekt van

van nieuwe producten en verpakkingen op. Onze in-

50-plussers! Deze discussie duurt al lang en we reage-

de ‘great rebalancing’: de 21ste eeuw zal oosters zijn.

ternationalisering bouwen we verder uit. Dat belang-

ren er veel te traag op”, zo analyseert hij. Het is niet het

De helft van de groei van de wereldeconomie komt de

rijke project in Oost-Europa maakt daar deel van uit.

enige punt van kritiek dat hij heeft op de vaderlandse

volgende jaren uit niet-OESO-landen. Tegen 2025 zal

Dan dekken we praktisch heel Europa af. Daar zijn we

en Vlaamse politiek. Want ook als het over onderne-

de Indische economie vervijfvoudigen en China doet

de komende jaren nog wel even mee zoet.”

men gaat, is er nog veel te wensen over. “Dit land moet

Afrika en andere Afrikaanse landen zijn volop bezig

Leergeld betaald

kunnen ontwikkelen. Onze staatsstructuur en onze

aan een heropstanding.”

Vele bedrijven krijgen het deksel op de neus als ze in-

instellingen zijn veel te complex: onze overheidsstruc-

Het rapport van het World Economic Forum geeft ook

ternationaal willen verkopen. Dat weet Luc De Bruyc-

turen zijn te duur, te log en te complex. Alles moet een-

aan hoe onze bedrijven moeten reageren op die uitda-

kere best: “Ook wij hebben ons leergeld betaald. Jaren

voudiger. Dat geldt niet alleen voor het federale niveau

ging. Luc De Bruyckere: “Om in die nieuwe wereld mee

geleden haalden we in Frankrijk te snel grote contrac-

maar evenveel voor het Vlaamse niveau. De Vlaamse

te kunnen, moeten wij en onze bedrijven een nieuwe

ten binnen tegen een te lage marge. Het duurde jaren

administraties zijn de nieuwe regelneven. We moeten

dynamiek ontwikkelen en dringend leren out of the

eer we die hadden geruild voor contracten met een

dat bestrijden. Maar de bedrijven zijn nauwelijks be-

box te denken. We zullen meer karakter moeten tonen.

leefbare marge. In Spanje kenden we een moeizame

ter. Mijn zoon heeft een autoconcessiegroep: als ik zie

Zoals een sportman die op de Olympische Spelen echt

opbouw: met de pastamaaltijden hebben we daar nu

welke administratieve mallemolen de autoimporteurs

voor een medaille strijdt, moeten onze bedrijven een

onze niche gevonden. Ook in Duitsland en Scandi-

opleggen aan hun concessiehouders: je houdt dat niet

nieuwe vechtmentaliteit creëren. Dat we niet genoeg

navië ging het met vallen en opstaan. In Zwitserland

voor mogelijk. De randvoorwaarden om te onderne-

ondernemen, is ons eigen fout, we zijn te zelfgenoeg-

hadden we het geluk direct een goede importeur te

men moeten aangepast worden. Daarom is de staats-

zaam. We hebben nood aan een winnaarsmentaliteit

treffen. En Nederland is al 30 jaar een thuismarkt die

hervorming nodig. Maar dat zal nog wel even duren,

en een competitief kader. Willen we de concurrentie

voor vleeswaren zelfs belangrijker is voor ons dan Bel-

vrees ik.” Erik Verreet •

met de wereld wel aangaan?”

gië. Het duurt wel even eer je weet of je met de juiste

Nummer één

ben je een ondernemer.”

Het ontbreekt Luc De Bruyckere zeker niet aan vecht-

Met een bedrijf dat actief is in de voedingsnijverheid

de randvoorwaarden verbeteren opdat bedrijven zich

maal zeven. Ook Vietnam, Oekraïne, Thailand, Zuid-

partners bezig bent. Je weet het nooit zeker. Daarvoor

lust. Hij wil zijn bedrijf, Ter Beke, aan de top positio-

ondervindt hij de uitdaging van de snelle stijging van

neren: “We willen in Europa de belangrijkste bereider

basis grondstoffen aan den lijve: “De voorbije weken

van verse pastamaaltijden worden. En als marktleider

dreigden leveranciers van verpakkingsfolie niet meer

erkend worden door de Europese retailers. We hebben

te leveren, tenzij de prijzen werden opgetrokken (folie

ervoor gekozen in de verse voeding te blijven. Vers be-

wordt gemaakt uit petroleum, nvdr). Dat kwam snoei-

tekent dat we dicht bij onze klanten moeten produce-

hard aan. Daarnaast worden granen en de zuivelpro-

ren. Het is heel belangrijk dat we echt innoveren, zelfs

ducten duurder. Heel de sector staat onder spanning.

een transformatie van de bestaande businessmodel-

Fabrikanten met merkproducten, zoals Ter Beke, staan

len nemen we onder ogen.”

iets minder onder druk dan de producenten voor pri-

VMG-20110423_04_COVERSTORY*.indd 11

“Het economische herstel is onzeker omdat we in dit land de moed niet hebben om ons sociaal model in vraag te stellen.” Luc De Bruyckere

21/04/11 19:24


012_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:47:55

DUBBELCHECK

Lore en Bram combineren vier jobs met drie kinderen: Leon (7), Miel (5) en Remy (1).

zij

Naam: Lore Baeyens (34) Functie: Diversiteitsmedewerker bij KHLeuven en educatief medewerker bij Open School Leuven-Hageland

hij

foto isabel pousset

Naam: Bram Kerkhofs (33) Functie: Leraar plastische opvoeding in het Sint-Jozefcollege in Aarschot, zelfstandig edelsmid in bijberoep

“We kregen nog méér energie sinds we kinderen hebben.”

“Ik zou de kinderen al na een dag missen.”

“Het klinkt nogal ambitieus: twee jobs combineren met drie kinderen. En

graag, maar ik miste iets. Toen onze oudste zoon geboren werd, begon ik een

daarnaast nog wat studeren. Toch heb ik niet het gevoel dat ik mezelf achterna

dagopleiding tot edelsmid. De opdrachten stroomden vlotjes binnen, waar-

hol. Het blijft haalbaar door een aantal factoren. Ten eerste werk ik kort bij

door ik nu officieel zelfstandige in bijberoep ben. Het is goed combineerbaar

huis: mijn beide werkgevers zijn op minder dan een kilometer van ons huis.

met mijn job als leraar. En omdat ik het zo graag doe, voelt het eigenlijk niet

Daarnaast heb ik op beide jobs flexibele werkuren. En ten slotte verdelen Bram

aan als werken.”

“Ik studeerde af als regent plastische opvoeding en ging les geven. Dat doe ik

en ik de taken: het is een gedeelde last. We zijn beiden harde werkers, maar vinden ook ons gezin heel belangrijk.”

“In combinatie met een gezin van drie kinderen, wordt het natuurlijk wel eens te veel. Maar ik zit nu eenmaal zo in elk aar: ik heb de energie die ik uit mijn job

“’s Morgens doe ik de ochtendshift op mijn eentje. Bram is al om kwart na ze-

haal nodig, net zoals ik de energie nodig heb die ik van mijn kinderen krijg. Nu

ven de deur uit, ik breng onze drie zonen naar school en crèche. Bram haalt ze

de kinderen klein zijn, hou ik me nog wat in. Ik wil echt rekening houden met

daar meestal weer op tussen vier en vijf. ’s Avonds maakt degene die eerst thuis

hen. Maar ik vermoed dat wanneer ze wat zelfstandiger zijn, ik nog méér zal

is het eten. Vaak gaan we daarna elk terug aan het werk. Bram maakt dan vaak

werken.”

afspraken voor zijn job als juweelontwerper. Ik profiteer er op zo’n moment van om te studeren. Door mijn job als diversiteitsmedewerker kreeg ik de kans

“Voor het huishouden hebben we een duidelijke taakverdeling: Lore kookt wat

om een postgraduaat diversiteitsmanagement te volgen, gespreid over twee

meer, ik was nooit. Maar ik doe de afwas, ik stofzuig en geef de planten water.

jaar. Dat heb ik nu gehaald, maar ik volg nog extra vakken bij onderwijskunde.

Voor het grote schoonmaakwerk hebben we een poetsvrouw. Ondertussen zijn

Mijn droom is om in de toekomst nog meer te kunnen studeren.”

we ook met verbouwingen in huis begonnen. Daar hou ik me vooral mee bezig, waardoor Lore meer voor de kinderen zorgt.”

“Een andere interesse van mij is koken. Samen met een vriendin heb ik plannen om daar iets meer mee te doen. Een traiteurdienst voor feestjes of een

“Ik probeer regelmatig te gaan lopen, maar eerlijk is eerlijk: tegenwoordig lukt

sociaal restaurant. Ook daar zou ik graag nog meer tijd in kunnen steken. Al

me dat maar om de twee of drie weken. Waar ik wel nog tijd in steek, is het

bij al zijn Bram en ik altijd bezig. Eigenlijk hebben we nog méér energie gekre-

opvolgen van kunst en tentoonstellingen. Ik wil kritisch voor mezelf blijven.

gen sinds onze kinderen er zijn. Ik ben ook jong met kinderen begonnen. Mis-

Op vakantie gaan we meestal met het hele gezin. De kinderen een hele week

schien heb ik de drang om niet te blijven stilstaan door het feit dat ik moeder

achter laten, willen we niet. Ik zou hen na een dag al missen.” Ann Lemaître •

ben.”

BALAnS

7,5

WerKuren 35uur/week AvOnD- en WeeKenDWerK “Mails checken ’s avonds hoort erbij, werken in het weekend is eerder zeldzaam.” Overuren “Ja.” WOOn-WerKtrAJect “Ik woon in Heverlee en mijn twee jobs zijn in Heverlee, op 500 en 600 meter afstand. Ik doe alles met de fiets.” tHuiSWerK “In principe niet.” MinDer WerKen? “Niet meer, maar ook niet minder.”

VMG-20110423_12_DUBBELCHECK.indd 12

BALAnS

7

WerKuren 45 uur/week AvOnD- en WeeKenDWerK “Regelmatig, ik maak dan mijn afspraken met klanten en trek mijn atelier in.” WOOn-WerKtrAJect “Van Heverlee naar Aarschot, met de auto/trein.” tHuiSWerK “Ja.” MinDer WerKen? “Graag meer in de toekomst.”

21/04/11 19:25


013_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:48:17

13 SALARISWATCHER

fOTO MIchEl wIEGaNdT

3.150 euro bruto als inkoper bij VITO

Naam: Sophie Joris

“Sinds maart 2010 werk ik als inkoper bij VITO, de

230.000 euro gekost heeft. Vooral de keuken was een

Leeftijd: 27

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

dure aankoop: reken op 25.000 euro. Gelukkig hebben

Diploma: Graduaat Office Management

VITO is een overheidsinstelling maar alle 650 werkne-

we zelf veel gedaan, dat voel je in je portemonnee. Ver-

Burgerlijke staat: Samenwonend

mers hebben een bediendestatuut, we zijn dus geen

der hebben we veel offertes vergeleken: ook dat heeft

Functie: Inkoper

ambtenaren. Ik koop allerlei materialen in die nodig

ons handenvol geld bespaard.”

Werkgever: VITO NV

zijn om ons wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Brutoloon: 3150 euro

Omdat VITO een overheidsinstelling is, zijn we onder-

Low budget naar Turkije

Laatste loonsverhoging: Januari 2011

worpen aan allerlei wettelijke verplichtingen: we kun-

“Mijn beste aankoop van de voorbije jaren? Dat is on-

Extralegale voordelen: Maaltijdcheques van 6 euro,

nen dus niet om het even welke leverancier kiezen. Ik

getwijfeld mijn auto, een Ford Fiesta. Ik heb ‘m nieuw

groeps- en hospitalisatieverzekering, internetaansluiting

zit bijna constant aan de computer, maar dankzij het

aangekocht, om er zeker van te zijn dat we de eerst-

Sparen: Een vast spaarplan hebben we nog niet,

contact met onze leveranciers en partners heb ik toch

komende jaren geen zware kosten zouden hebben.

een vrij sociale job.”

Dankzij de saloncondities heb ik er 10.500 euro voor

maar we zetten wel geld opzij voor de verdere afwerking van ons huis. Beleggen: Neen.

betaald. Ondertussen woon ik vrij dicht bij m’n werk,

Keuken van 25.000 euro

ik heb ‘m dus niet echt nodig, maar verkopen is voor-

“De voorbije twee jaar hebben we hard gewerkt aan

lopig geen optie. Eind mei gaan we een weekje naar

onze nieuwbouwwoning. Half november 2010 zijn

Turkije. Dat wordt een low-budgetreis, we betalen 650

we verhuisd. Tot vorig jaar hebben we bij onze ouders

euro voor een all-inn. Heel misschien maken we op

gewoond, we hebben dus nooit moeten huren. Ik heb

het einde van het jaar een verre reis. We hebben ook

het eens becijferd: dat heeft ons op vijf jaar tijd mak-

nog andere zaken op ons verlanglijstje staan.” Dirk Blijweert

kelijk 36.000 euro opgeleverd. Onze woning is nog

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris

niet volledig klaar, zo hebben we op dit moment een voorlopige badkamer. Ik schat dat ons huis tot hiertoe

VMG-20110423_13_SALARISWATCHER.indd 13

21/04/11 19:27


foto isabel pousset

014_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:48:31

VMG-20110423_14_SUCCESTAPES.indd 14

21/04/11 19:27


015_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:48:38

15 SUCCESTAPES

Dominique persoone (43) ontketent vanuit belgië een chocoladerevolutie

De Mozart van de chocoladewereld Topchefs Peter Goossens, Sergio Herman en Heston Blumenthal liggen aan zijn voeten. Hij bedacht chocoladesnuif voor The Rolling Stones, leverde cacaoverf aan fotograaf Spencer Tunick en kreeg een vermelding in de Guide Michelin. Met zijn originele creaties zet ‘shock-o-latier’ Dominique Persoone ons land weer met stip op één als pralinenatie.

koks rond, de verse producten kwamen bij bergen te-

en voorgesteld om samen te werken. Brugge had de

gelijk binnen – ik keek mijn ogen uit. Af en toe mocht ik

reputatie van chocoladestad, maar ik vond dat we er

meehelpen. Basic dingen: boontjes kuisen of insprin-

meer konden uithalen. Dat we die eer ook écht kon-

gen aan de afwas, maar ik vond het zalig.” Zo zalig dat

den uitdragen door bijvoorbeeld een chocoladefesti-

hij naar Ter Groene Poorte trok voor een opleiding tot

val te organiseren.” Dat idee kreeg een extra élan toen

kok, hij zat er in de klas met Sergio Herman en Wout

ook ‘Choco-story’, het chocolademuseum z’n deuren

Wie het Paleis op de Meir in Antwerpen binnenstapt, wordt gelijk overvallen door een ‘Sjakie’-gevoel. In

de chique restaurants stage te lopen. Het was er de

problemen zijn, kom ik tussen om vrede te stichten. Ik

het voormalige salon annex slaapkamer van de groot-

gewoonte dat je naar elke afdeling doorschoof: groen-

ben fier op die titel.”

maarschalk heeft ‘The Chocolate Line’- de tweede

ten, vlees, vis, sauzen, de bakkerij. Dat laatste was het

winkel van Dominique Persoone – onderdak gevon-

minst gegeerde departement, maar voor mij ging er

Feestje bij The Stones

den. In de aanpalende hofkeuken bevindt zich het

een nieuwe wereld open. We begonnen om twee uur

Minstens even fier is hij op het feit dat ‘The Choco-

atelier waar je de meester aan het werk kunt zien. De

’s nachts. Eerst de broodjes bakken, dan de croissants,

late Line’ in diezelfde gids met stip staat aangeduid.

toonbanken liggen tjokvol pralines. Klassiekers met

het bladerdeeg. Daarna werd alles schoongemaakt en

Hij liet het moment vereeuwigen op zijn borst, er

marsepein of praliné, maar ook bonbons met bloem-

werd er begonnen aan de pralines voor bij de koffie. Ik

prijkt een tatoeage van een Michelin-mannetje met

kool, met wasabi, met gebakken spek – zelfs met ge-

werd langzaam maar zeker verliefd op chocolade, een

drie cacaobonen in z’n hand. “Tattoos geven me ex-

rookte havanna sigaar. Het is er druk, ‘ooh’s’ en ‘aah’s’

heerlijk mysterieus product.”

tra punch”, zegt hij. “Ik werk zeven dagen op zeven

Bru. De sprong naar het zwarte goud maakte hij pas

opende in de stad. Ondertussen staat Brugge in de Mi-

later, bij de zuiderburen. “Toen ik achttien was, vond

chelin Gids te boek als de hoofdstad van de chocolade

mijn vader dat ik mijn horizonten moest verruimen”,

en is Persoone voorzitter van de lokale chocoladegilde:

zegt Persoone. “Hij stuurde me naar Parijs om er in

“Ze noemen me de Kofi Annan van de chocola. Als er

foto isabel pousset

vullen de lucht en de chocolaatjes vliegen de deur

en hoewel ik nooit vind ik moet werken, heb ik ook

uit. Persoone geeft me een rondleiding – hij is trots,

Kofi Annan van de cacao

maar ook een tikje nerveus. Want “De businesskant?

Terug uit Parijs had een kennis van z’n vader een pand

spiegel zie, denk ik: yes, we vliegen er in!” Hij heeft

Daar ken ik niks van”, zegt hij, “mijn vrouw Fabienne

in Brugge waar Persoone een eigen restaurant kon

er nog één, op z’n arm staat de tong van The Rolling

eens een mindere dag. Als ik ze dan ’s morgens in de

is de manager.” Het onderlijnt meteen zijn ware in-

openen. Of een hoedenzaak, want ondertussen had

Stones met de zin ‘Chocolate is rock’n’roll’. Een sou-

borst: hij is een artiest, geen ondernemer. Hij is het

hij zijn madame ontmoet: Fabienne Destaercke, mo-

venir van die keer dat hij met Sergio Herman werd

creatieve brein, zij de zakenmadame. Zo gaat dat in

deontwerpster. Maar het jonge koppel koos uiteinde-

gesommeerd om het verjaardagsfeest van Ron Wood

de beste huwelijken.

lijk voor een ambachtelijke chocoladewinkel. Een ge-

en Charlie Watts te cateren toen ze in Brussel waren.

waagde zet: zaten ze in Brugge te wachten op nòg een

Geïnspireerd door het liederlijke leven van de Stones,

Casino Royale

chocolatier? “Daar heb ik eerlijk gezegd geen seconde

liet hij hen chocolade snuiven. Met een stuk plexiglas

Een artiest, ja – één die verzot is op smaak. Zijn ge-

bij stilgestaan”, klinkt het. “Dat doe ik bij niks van wat

uit de doe-het-zelfzaak fabriceerde Persoone eigen-

dachten worden er voortdurend door beheerst, zegt

ik onderneem, soms ga ik zwaar op mijn bek en soms

handig een snuifmachine. Het werd het prototype

hij. “Als ik iets zie, denk ik meteen: hoe zou dat sma-

niet.” Met ‘The Chocolate Line’ dus niet, al sleet hij

van ‘The Chocolate Shooter’ die ondertussen duizen-

ken? Zou je van die gordijnen een distillaat kunnen

eerst klassieke pralines. Het experimenteren met apar-

den keren over de toonbank ging. Al was het helemaal

maken? Smaken en eten, daar draait mijn hele wereld

te smaken begon slechts met mondjesmaat. “Puur

niet de bedoeling dat het ding gecommercialiseerd

om.” Het is een liefde die hij van thuis meekreeg. Zijn

voor het plezier, niet om die pralines te verkopen”, zegt

zou worden. “Maar Mick Jagger had in een interview

ouders gingen vaak op restaurant, Dominique en z’n

hij. Maar het bleek een schot in de roos en de bal ging

laten vallen dat hij het feestje te gek vond, dat hij

zus mochten overal mee naartoe. Hij raakte al vroeg

aan het rollen. Maar de concurrentie in Brugge was

chocolade had gesnoven”, legt Persoone uit. “’s Ande-

gefascineerd door de keuken. “Mijn vader was direc-

bikkelhard. Persoone: “Zoals in veel steden knikten

rendaags stond de telefoon roodgloeiend: Stonesfans

teur in de casino’s van Blankenberge en Middelkerke.

de chocolatiers elkaar niet eens gedag, maar ’s nachts

van overal wilden die machine om te snuiven, maar

In dat laatste hadden ze een sterrenrestaurant: Le

stonden ze wel in elkanders etalage te loeren. Ik vond

we verkochten ze niet. Na de zoveelste e-mail, zijn we

Bouquet. Ik vond dat iets magisch. Er liepen dertig

dat niet te doen, dus heb ik iedereen bijeen geroepen

toch overstag gegaan.”

...

“als ik iets zie, denk ik meteen: hoe zou dat smaken? Zou je van die gordijnen een distillaat kunnen maken? Dominique Persoone, chocolatier

VMG-20110423_14_SUCCESTAPES.indd 15

21/04/11 19:27


016_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:49:01

SUCCESTAPES

Peptalk van Adria Hij creëert pralines voor topchefs, voor rocksterren als Smashing Pumpkins en The Red Hot Chilli Peppers of voor couturiers als Stephen Jones. “Maar meestal doe ik het voor mezelf, voor de fun”, zegt hij. Hoewel er al aan aanbiedingen kwamen uit Londen, New York en Tokio, denkt Dominique Persoone er niet aan om zijn business buiten de landsgrenzen te verleggen. Hij is en blijft een op en top Belgisch chocolatier: “Tien jaar geleden was ik op Madrid Fusion, het grootste foodevent ter wereld. Ik was al aan het experimenteren, maar durfde nog te weinig. De speech van Ferran Adria (chef van El Bulli, red.) daar heeft mijn ogen geopend. Zijn boodschap was simpel: geloof in jezelf. Als je het talent hebt om buiten de vakjes te denken, ga ervoor! Ik kwam als gebrainwashed van die beurs terug. De Spanjaarden hadden me geïnspireerd, ze hadden getoond hoe het moest. In de jaren ’80 stelde Spanje op gastronomisch vlak niks voor, en plots was

foto isabel pousset

het - dankzij een nieuwe generatie eigenzinnige koks -

Dominique Persoone: “Experimenteren doe ik meestal voor mezelf, voor de fun.”

...

de absolute nummer één. De Fransen hebben dat lang weggelachen, zo vol van zichzelf dat ze zich blind lieten passeren. De schrik sloeg me om het hart: wat als ze beslissen om de praline onder handen te nemen? We laten ons toch niet voorbijsteken? Dus ben ik er keihard voor gegaan. Want met alle respect voor de klassiekers, er was nood aan een gewaagdere praline. Niet alleen ik, ook mensen als Pierre Marcolini hebben

Zo rolt hij van het ene in het andere, zegt hij. Het ge-

tuurlijk gaat het ook wel eens tegen. Afgelopen maart

mee gezorgd dat België nog steeds de nummer één is

beurt ogenschijnlijk vanzelf – topchef Heston Blu-

kreeg hij een storm van kritiek over zich heen nadat

op vlak van chocola. Maar ik ben blij met de erkenning

menthal die belt om Persoone uit te nodigen voor

hij op The Flemish Primitives een praline met lidoca-

die ik krijg. Een tijd geleden belde mijn moeder. Ze

The Fat Duck Thinktank, een select clubje foodies

ine, een licht verdovend middel, had voorgesteld. Vol-

had een interview gelezen met de baas van Neuhaus

dat samenkomt om maffe ideeën te sprokkelen.

gens sommigen was het een aanslag op de volksge-

waarin hij een bloemetje naar mij gooide. ‘Persoone

Of Spencer Tunick die bij hem aanklopt als hij voor

zondheid. Persoone relativeert: “Die hetze is gewoon

hij heeft onze faam verdedigd en onze ogen en geest

een naaktshoot in Brugge is. De fotograaf wil in Bel-

een joke. Lidocaïne zalf kun je zonder voorschrift bij

geopend,’ had hij gezegd. Dan denk ik: yeah baby!”

gië iets met chocolade doen, de chocolatier bedenkt

de apotheek halen, ze wordt ondermeer gebruikt bij

Nathalie Van Laecke •

cacaoverf voor hem. Het blijkt een nieuwe hype na-

peuters die last hebben van hun tandjes. Zo gevaarlijk

dat beelden van Tunicks shoot de wereld rondgaan

is dat dan toch niet? De professor die de commotie

op CNN. Persoone: “Ik krijg vaak de vraag met welk

startte, is op het evenement een prijs komen uitrei-

PR bureau we werken. Maar dat hebben we niet, we

ken voor innovatie en ontwikkeling. En twee dagen

doen alles zelf. Zit er een groot commercieel plan

later zegt hij dat we doorslaan? Te gek voor woorden.”

achter? Helemaal niet. Voor een stuk is het geluk,

Geen haar op zijn hoofd dat er overigens aan denkt

maar ook: het anders durven denken dan de ande-

om die praline op de markt te brengen, het ging ‘m

Dominique Persoone

De cijfers

> ‘The Chocolate Line’, sinds 1992 in Brugge

ren, en voor je idee durven gaan. Ga je op je bek, dan

enkel om het illustreren van zijn werk- en denkwijze.

is dat maar zo. Mijn boek (‘De Chocoladeroute’, red.)

En voorts passeert iedere bonbon met afwijkende

en sinds 2010 in Antwerpen, heeft momenteel

dreigde op een financieel drama uit te draaien. Ik was

inhoud via de voedselveiligheid. “Een tijd geleden

30 personeelsleden in dienst.

met het wilde plan om een boek te maken naar Mexi-

experimenteerde ik met liefdeshormoon”, bekent hij,

> ‘The Chocolate Shooter’ werd in 2007 bij ons

co vertrokken en heb alles zelf bekostigd. Het heeft

“een stof die in je hersenen vrijkomt na een orgasme

op de markt gebracht en is ondertussen in 5

me een bom geld gekost. Toen het boek klaar was, liet

en die ook – in mindere mate – in chocolade zit. Toen

landen uit.

ik 15.000 exemplaren drukken. Veel te veel voor een

ik de voedselveiligheid contacteerde, was het met-

> ‘De Chocolade route’ won in 2009 de prijs

klein land als België. Maar wat een meevaller dat ik bij

een: mag niet, dat is prozac! Dus heb ik het idee laten

voor het beste Chocoladeboek ter wereld

de Gourmand World Cookbook Awards in de prijzen

varen. Is dat een mislukking? Nee, ik heb er van bij-

bij de Gourmand World Cookbook Awards.

viel! Anders had ik er flink mijn broek aan gescheurd.”

geleerd. Het steekt even, ik had er graag een Valentijn

In Nederland en België is het boek aan z’n

bonbon mee gemaakt, maar het is te straf spul. Ik heb

tweede druk. Het werd onderhand vertaald in

De praline met lidocaïne

het geprobeerd, ik was extreem happy maar kon niet

het Frans, Spaans en Engels, en komt binnen-

Het gaat hard: een winkel in Brugge, één in Antwer-

meer opstaan. Da’s te riskant. Stel dat enkele tieners

kort in het Italiaans, Japans en Arabisch uit.

pen, een atelier in Zedelgem, een programma op

die pralines eten en gekke dingen doen omdat ze

Ook de toepassing voor iPad staat op stapel.

NJAM TV en fans in alle hoeken van de wereld. Na-

denken te kunnen vliegen?”

VMG-20110423_14_SUCCESTAPES.indd 16

21/04/11 19:27


017_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:49:07

17 GESPOT in deze rubriek gaan we op zoek naar nieuwe gadgets en trends op de werkvloer

afstand naar een 67 inch-scherm kijkt. Handig tegen de verveling

Hoe betrouwbaar is uw internetverbinding?

op lange reizen, maar ook interessant om vertrouwelijke bedrijfs-

Een 75-jarige Georgische dame is er

documenten door te nemen zonder dat uw buurman meeleest.

onlangs in haar eentje in geslaagd

kostprijs voor de 920-versie is 350 euro.

om

Beeldscherm op uw neus de wrap lijkt een normale zonnebril. in werkelijkheid is het een hightech-videobril die 2d- en 3d-beelden op de binnenkant van uw bril projecteert. waardoor het lijkt of u vanaf drie meter

4 snufjes voor uw volgende zakenreis

het internetverkeer in buur-

land Armenië voor een halve dag lam te leggen. Het oude vrouwtje zocht in de buurt van haar woning naar koperdraden. Die verkocht ze om een centje bij te verdienen. Maar een van de kabels, die ze de laatste keer wilde meegraaien, bestond niet uit koper maar glasvezel. Waardoor ze een belangrijke glasvezelverbinding tussen Georgië en Armenië doorsneed. Het voorbeeld toont aan hoe kwetsbaar een internetverbinding kan zijn. Ook bij u op kantoor. De technische apparatuur, zoals de modems of routers, heeft de laatste jaren aan betrouwbaarheid gewonnen waardoor technische problemen vaak tot een minimum beperkt blijven. De zwakke schakel is net daarom de fysische verbinding. Een ultieme actie voor pakweg terroristen om internet af te sluiten in een regio is bijvoorbeeld om bepaalde knooppunten uit te schakelen. Zo

Data aan uw sleutelhanger

zijn dergelijke Internet Exchange knooppunten

usb-sticks gaan erop vooruit, zowel qua opslagruimte als op

in Brussel en Amsterdam potentiële doelwitten

vlak van design. Je hebt er in alle soorten en maten. deze

voor aanvallen.

geheugensticks zien eruit als een sleutel en kunnen eenvoudig aan een sleutelhanger worden bevestigd. ze hebben een

Internet baseert zich ook op duizenden kilome-

capaciteit van 8 gb (35 euro) en 32 gb (105 euro).

ters aan onderzeese optische kabels die continent tot continent verbinden. Al komen deze kabels op

Uw eigen vliegassistent

een beperkt aantal plekken ter wereld aan land.

vanuit uw vliegtuigraampje herkennen waar u overheen

Zou u bijvoorbeeld de kabel die bij Miami de Ver-

vliegt, is niet evident. Hierbij helpt de Mondowindow. u

enigde Staten binnenkomt, doorknippen, dan ligt

tikt op uw laptop, smartphone of tablet het vluchtnummer

het internetverkeer - tenzij het snel wordt om-

in, waarna de webtoepassing u op kaart meteen vertelt

geleid - plat tussen Noord- en Midden-Amerika.

wat er onder u passeert mét wikipedia-weetjes en Flickr-

Ondenkbaar is dat niet. Enkele jaren geleden ver-

foto’s. een wifi-verbinding in het vliegtuig is wel vereist,

nielde een graafmachine in ons land per ongeluk

al bieden steeds meer maatschappijen die aan.

zo’n cruciale kabel. Waardoor een flink deel van België enkele uren zonder internet zat.

Oplaadkampioen in de auto

Voor menig zaakvoerder en it-manager voorspel-

komt u onderweg tot de vaststelling dat uw notebook nog even

len aangekondigde graafwerken in hun straat dan

moet worden opgeladen en zijn ook uw smartphone of ipad

ook weinig goeds. De kans dat de internetver-

bijna aan het einde van hun latijn? geen nood, met de

binding uitvalt, is dan ook vrij groot. Vandaar dat

Magnadyne dvu-2 laadt u in de auto (of taxi) tot vier

meer en meer bedrijven een backupverbinding

apparaten tegelijk op. give the power to the people!

voorzien op basis van mobiele technologie. Zo moet u zich geen zorgen maken als u toevallig een

William Visterin •

onschuldig oud vrouwtje voorbij ziet wandelen.

William Visterin •

wat zijn de populairste bestemmingen onder zakenreizigers? vacature.com/zakenreis

VMG-20110423_17_GESPOT.indd 17

21/04/11 19:28


018_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:49:18

ACTUA

Ex-politici, witte raven voor uw bedrijf? Politici die hun mandaat opgeven voor een job buiten de politiek, zoals Sven Gatz, zijn een zeldzaamheid. Hoe komt het dat het water tussen politiek en bedrijfsleven zo diep is? En welke troeven kunnen politici uitspelen?

ver. Ondertussen is de ex-parlementair ceo van

dingen in beweging, maar het gaat allemaal traag.

het Gentse Havenbedrijf. Spijt van zijn overstap

In de politiek heb je de ook maar voor 25% zelf in

heeft Schalck nooit gehad. “De maatschappelijke

de hand. In het bedrijfsleven is die verhouding naar

betrokkenheid die mij dreef in de politiek, vind ik

mijn aanvoelen omgekeerd. Gelukkig maar.” Dat

ook terug in mijn huidige job, die toch vrij dicht bij

het harder werken is in de politiek, zou Schalck niet

de politiek staat.” Precies daarom was het wellicht

durven beweren. “Je bent meer uren bezig, dat wel.

Veel aandacht voor de aankondiging van Sven Gatz,

een goede zaak dat Schalck al een tijdje weg was uit

Maar of die tijd daarom productiever is? Nu werk

eind vorige week. De Open VLD-fractieleider in het

het politieke bedrijf, en dat hij drie jaar in een 100%

ik ook hard, maar mijn weekends en vakanties zijn

Vlaams parlement ruilt na de zomer zijn politiek

prive-bedrijf had gewerkt. “Mijn periode bij Ernst &

echt vrij. Een verademing na de politiek, waar het 7

mandaat in voor een job als directeur van de Bel-

Young kan je zien als een soort “ontluizingsperiode”.

dagen op 7, 24 uur op 24 doorgaat.”

gische Brouwers. Een carrièremove zoals we die in

Na een politieke carrière ben je in de ogen van velen

Luc Drieghe is director Public Sector bij Hudson

onze contreien zelden zien. Uiteraard zijn er poli-

toch een beetje verbrand, omwille van de politieke

Belux. “Nee, cv’s van politici krijgen we bij Hudson

tici die na een verkiezingsnederlaag noodgedwon-

kleur die je draagt.”

zelden toegestuurd,” lacht hij. “Waarom niet meer politici het voorbeeld van Schalck en Gatz volgen?

gen op zoek moeten naar een andere broodwinning. Er zijn er ook die na een politieke loopbaan

Meer inhoud

Ik denk dat de meesten politiek toch als een roeping

terugkeren naar hun advocaten- of dokterspraktijk.

Kleur of geen kleur, feit is toch dat politici ervaring

zien, en er daardoor moeilijk afstand van kunnen

Maar zij die uit vrije wil de politieke bühne de rug

kunnen voorleggen die ook elders bruikbaar is? “Die

nemen. Bovendien hebben politici vaak een dikke

toekeren en andere professionele oorden opzoe-

ervaring wordt veel te weinig aangewend in de pri-

huid. Ze kunnen nogal wat incasseren voor ze er de

ken, zijn dun gezaaid.

vésector,” vindt Schalck. “Het bedrijfsleven en de

brui aan geven. En als ze al uitkijken naar een ande-

Daan Schalck kreeg een déjà-vugevoel bij de be-

politiek kunnen veel van elkaar leven. Er zijn trou-

re job, dan denk ik dat ze eerder hun netwerk zullen

richten over Gatz. Schalck zetelde voor Sp.a in

wens heel wat parallellen tussen de twee werelden.

aanspreken dan dat ze openlijk zullen solliciteren.”

het federaal parlement, toen hij in 2004 afscheid

Tegenstrijdige belangen die moeten worden ver-

Op zich jammer, meent de rekruteringsspecialist.

nam van de politiek en aan de slag ging bij Ernst &

zoend, coalities die worden gesmeed, schaarse bud-

Want politici kunnen een nuttige inbreng hebben in

Young als consultant voor de publieke sector. Een

getten die verdeeld moeten worden,… . Wie denkt

het bedrijfsleven. “In de Angelsaksische landen en

onverwachte zet, want Schalck verzaakte aan een

dat politiek niet bestaat in het bedrijfsleven, is eraan

in Nederland is zo’n overstap trouwens minder on-

mandaat dat op dat moment nog 3 jaar liep. “Ik had

voor de moeite. De mechanismen zijn precies de-

gebruikelijk. Kijk maar naar Wouter Bos, die in 2010

voor mezelf uitgemaakt dat ik niet mijn hele leven

zelfde.” Wat Schalck leerde in de politiek kan hij als

overstapte naar KPMG.”

in de politiek wilde blijven. Ik was toen 40 en vond

havenbaas nog altijd gebruiken: “Onderhandelen,

dat een goed moment om de stap te zetten. Als je

compromissen zoeken, het is ook nu dagelijkse kost.

Goeie lobbyisten

nog elders een carrièrre wilt uitbouwen, dan moet

Ook mijn media-ervaring speelt in mijn voordeel. Ik

Hudson heeft wel wat ervaring met politici. “Wij

je niet wachten tot je 50ste.” Een beetje de overwe-

weet hoe je het moet aanpakken als er slecht nieuws

hebben een aantal outplacementtrajecten gedaan

ging die Gatz ook maakte, en een raadgeving die

te melden valt, bijvoorbeeld.”

voor politieke partijen na verkiezingsdébâcles, on-

overigens geldt voor iedereen die een belangrijke

Heel wat parallellen dus. Maar ook verschillen. “Het

der andere voor hun politiek personeel. Als je kijkt

carrièreswitch overweegt.

opvallendste verschil: dat ik nu het grootste deel van

naar het competentieprofiel van de doorsnee politi-

Bij Schalck is het alvast goedgekomen met die twee-

mijn tijd met mijn eigenlijke jobinhoud bezig ben,

cus, dan is die sterk in drie zaken. Ten eerste in alles

de carrière. Na drie jaar Ernst & Young verkaste hij

terwijl je in de politiek nogal wat tijd spendeert aan

wat te maken heeft met interpersoonlijke relaties:

naar de haven van Antwerpen, waar hij directeur

‘randverschijnselen’ zoals lijstvorming of aanwe-

netwerken, beïnvloeden, onderhandelen, commu-

was van de Maatschappij voor het Haven-, Grond-

zigheidspolitiek. Wat ik nu doe is ook veel concre-

nicatie. Daarnaast zijn goede politici bedreven in

en Industrialisatiebeleid van de Linkerscheldeoe-

ter dan wat ik in het parlement deed. Daar breng je

strategisch en beleidsmatig denken op lange ter-

...

“Ik denk dat de meesten politiek toch als een roeping zien, en er daardoor moeilijk afstand van kunnen nemen.” Luc Drieghe, director Public Sector Hudson Belux

VMG-20110423_18_ACTUA.indd 18

21/04/11 19:29


019_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:49:37

19

Steve Stevaert

Was gouverneur van de provincie Limburg. Werd in 2009 lid in de raad van bestuur van netwerkbeheerder Infrax, voorzitter van een industriehaven in ViĂŤtnam, werkt voor een internationale organisatie voor microkredieten, sinds kort ook voorzitter van de culinaire gids GaultMillau.

Daan Schalck

Was kamerlid Sp.a, stapte in 2004 over naar Ernst & Young, is nu ceo van het Gentse Havenbedrijf.

Joachim Coens

Was Vlaamse parlementslid voor CD&V, werd in 2001 gedelegeerd bestuurder van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, het bedrijf dat de haven van Zeebrugge bestuurt.

Mieke Offeciers

Was minister van Begroting voor de CVP, werd in 1993 ceo van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), waar ze voordien al werkte. Van 2000 tot 2004 actief bij KPMG, nu bij Interel, een consultancybedrijf Foto VIncent Duterne

in PR en communicatie.

Sven Gatz. De Open VLD-fractieleider in het Vlaams Parlement wordt vanaf september directeur van de Belgische Brouwers.

VMG-20110423_18_ACTUA.indd 19

21/04/11 19:29


020_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:50:01

JUNKBOX Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden.

... mijn. Last but not least zijn het vaak gedreven

Trouwe lezers van deze rubriek weten uiteraard al langer dat er altijd als de kip-

en geëngageerde mensen. Als je al politici ziet

pen bij zijn om eventuele misverstanden recht te zetten. Neem nu het waanidee

opduiken in het bedrijfsleven, dan is dat vaak in

dat goede secretaresses – excuus “management assistants” – door menige baas

jobs waarbij precies die sterktes belangrijk zijn.

– excuus “executive director” – ook wel eens geselecteerd worden op basis van

Public relations, public affairs, lobbying, ... . Of

andere criteria dan louter hun inhoudelijke expertise. In een persbericht naar

belangenverdediging, zoals in het geval van Sven

aanleiding van “management assistant day” bevestigt Secretary Plus dat een

Gatz.”

perfecte talenkennis van groot belang blijft voor de functie van (ik citeer, aan hun

“In het algemene management van bedrijven of

Engels kan blijkbaar wel nog wat geschaafd worden) “managementassistant”.

organisaties zie je ex-politici dan weer zelden

Volgens datzelfde persbericht werden vorig jaar “100 native professionals” (ik

opduiken,” stelt Drieghe. “Omdat ze vaak te kort

verzin het niet, blijkbaar bestaan er ook professionals die niet geboren werden)

schieten als het op managementcompetenties

geplaatst in internationale bedrijven in Brussel. Die kandidaten spraken geen

aankomt. Om de eenvoudige reden dat ze tij-

Nederlands of Frans – iets zegt me dat het vooral geen Nederlands zal geweest

dens hun politieke carrière weinig kans krijgen

zijn – maar dat vormde voor de bedrijven in kwestie geen probleem. This must

om managementervaring op te doen. Want net-

be Belgium: probeer in Spanje, Italië, Oezbekistan of Frankrijk

werken, onderhandelen en beïnvloeden is één

een secretaresse te slijten die geen Spaans, Italiaans, Oezbeeks

ding, people management en het aansturen van

of Frans spreekt en je kan na een week geheid de boeken sluiten.

een organisatie is nog iets anders. Die laatste

Gelukkig zijn we hier ruimdenkend genoeg, en passen wij ons dan wel aan

competenties zijn bij de meeste politici veel te

aan de “management assistant” die het vertikt Frans of Nederlands te leren.

weinig ontwikkeld, tenzij ze het bijvoorbeeld tot minister schoppen.” Maar laat het nu net niet die mensen zijn die de overstap maken. “Misschien moeten politieke partijen wat meer aandacht besteden aan talentmanagement en aan de professionele ontwikkeling van hun politiek personeel,” suggereert Drieghe. En in welke sectoren zijn politici het meest gegeerd? Drieghe: “Ietwat voor de hand liggend: alle sectoren die met de overheid te maken hebben: consultancybedrijven die overheidsorganen adviseren bijvoorbeeld. Zoals in het geval van Daan Schalck, die bij Ernst & Young verantwoordelijk was voor de publieke sector. Hij had zijn netwerk, was vertrouwd met de politieke cultuur, kende de instellingen en beslissingprocessen,… . Dat was uiteraard een groot voordeel voor die job. Ook in bedrijven die in hun activiteiten sterk geconfronteerd worden met de impact van reglementering en sectoren waar er veel lobbywerk nodig is, zoals de energiesector of de telecommunicatie, kunnen ex-politici een grote toegevoegde waarde betekenen.” Dat ze, naast die waardevolle netwerken en kennis, ook een politieke kleur meebrengen, hoeft volgens Drieghe niet zo’n probleem te zijn. “Al zal je hier en

+++ Bij Open VLD kampen ze vandaag dan weer met problemen van heel

daar wel een bedrijfsleider tegenkomen die zich

andere orde: hoe stroomlijn je de communicatie binnen een bedrijf en hoe belet

liever niet associeert met een bepaalde partij. Het

je dat de grootste ego’s hun persoonlijke wensen na enige tijd ook voor werke-

hangt er ook vanaf in hoever de betrokkene nog

lijkheid beginnen te nemen? Enkele weken geleden vuurde het Gentse broekje

politiek actief blijft.” Dat de loonvoorwaarden po-

én Verhofstadt-spreekbuis Mathias de Clercq al enkele kruisraketten af richting

litici tegenhouden om de overstap te maken naar

N-VA. Vorige week was het aan Brusselaar en vice-premier Guy Vanhengel en

de privésector, gelooft Drieghe niet. “Tenzij ze na-

Kamerlid Gwendolyn Rutten om openlijk te pleiten voor een regering zonder

tuurlijk komen met de verwachting dat ze in de pri-

NV-A. En zie, als een duiveltje uit een doosje duikt daar nu plots Quickie op om

vésector veel méér gaan verdienen én bovendien

de puntjes op de i te zetten: “Er kan geen sprake zijn van een regering zonder

een aangenamer leven gaan hebben. Dan zullen

N-VA,” klinkt het bij het orakel van Kortrijk (en omstreken). Misschien moet

ze snel inzien dat die gouden bergen niet bestaan.”

Alexander De Croo toch maar eens op zoek naar een meertalige

Karin Eeckhout •

communicatiedirecteur, die de officiële partijlijn in het Engels kan

6 politici over hun eerste loon vacature.com/eersteloon

VMG-20110423_18_ACTUA.indd 20

komen verkondigen. Kwestie van het risico op Babylonische spraakverwarring binnen de partij enigszins te verminderen. Filip Michiels •

21/04/11 19:29


021_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:50:09

21 PUBLIEKE OPINIE

Redacteur Sam De Kegel riep bedrijven vorige week in Standpunt op om 50-plussers meer speelkansen te geven. De reacties op de website bleven niet uit.

Gedumpte goudmijn

Het is een spijtige vaststelling dat 50- en 55-plussers niet meer gewild zijn. Ik heb meer dan 35 jaar ge-

Veel modewoorden in HR-wereldje

Er moet inderdaad iets wijzigen aan de attitude van

werkt in een KMO, actief in de expeditie en algemene

de werkgevers en de recruteerders die zij aanstel-

internationale handel. Mijn laatste functie was ex-

len. Er wordt in het HR-wereldje met heel wat mo-

port manager. Bij elke sollicitatie krijg je ofwel geen

dewoorden getoverd maar de “oudere” werknemer

Als 57-jarige licentiaat T.E.W. met een ruime ervaring in

antwoord, ofwel kom je niet in aanmerking, zonder

wordt opzij geschoven. Ze zijn vaak de dupe van het

boekhouding krijg ik wel reactie op sollicitaties. Ik krijg

verdere reden. En als je belt voor uitleg, krijg je een

feit dat bedrijven weinig of niet investeerden in op-

Aan alle 50-plussers: ga ervoor

zelfs de kans om 4/5 te werken. Alleen moet ik dan een

vaag antwoord, maar nooit de echte reden: te oud

leiding. Veel beroepsgeoriënteerde opleidingen zijn

stuk loon laten varen. Daarom wil ik echt overtuigd zijn

en te duur volgens barema! Ik blijf natuurlijk verder

voor particulieren onbetaalbaar en opleidingsche-

dat het een toffe job wordt. Misschien is het voor mij

solliciteren onder het motto ‘de aanhouder wint’. En

ques en VDBA-opleidingen zijn dikwijls maar een

iets makkelijker omdat ik nog aan het werk ben. Aan

ik ben ervan overtuigd dat je soms beter wat meer

doekje tegen het bloeden… .

alle 50-plussers: ga ervoor, er zijn bedrijven die echt ge-

betaalt voor een kandidaat uit de “goudmijn” met

reactie via de website •

interesseerd zijn in mensen met ervaring!

ervaring, flexibiliteit, inzet en loyauteit.

reactie via de website •

reactie via de website •

POLL Kreeg jij al een controlearts over de vloer toen je ziek was? Ja, al een keer

18%

Neen, nog nooit

54,5%

Ja, al enkele keren

27,6%

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIjfEr Vrouwen werken bijna vier uur onbetaald per dag

Hoeveel minuten besteden m/v’s aan niet-betaald werk?

mannen 21 10 15 13 18 4 12 7 6

koken en afwassen kuisen tuinonderhoud en huisdieren herstel- en knutselwerk winkelen vrijwilligerswerk kinderen: totaal kinderen: wassen en plassen kinderen: huiswerk en spelen

VMG-20110423_21_PUBL OPINIE.indd 21

vrouwen 83 34 14 3

Vrouwen verrichten dagelijks bijna vier uur

ken, kuisen en winkelen. En ook kinderen

onbetaalde arbeid, zo leert een nieuwe stu-

slorpen veel van hun tijd op: gemiddeld be-

die van de Oeso die het niet-betaald werk van

steedt de westerse vrouw 35 minuten per dag

m/v’s in in 29 westerse landen in beeld brengt.

aan haar kroost, bij de gemiddelde man is dat

Het cijfer contrasteert met het cijfer voor de

de man een beetje in uitblinkt tegenover de

mannen, die anderhalf uur per dag onbetaald

vrouw zijn kleine herstelwerkjes thuis. Al ko-

werken. Vrouwen houden zich vooral bezig

ken en winkelen mannen meer dan ze knut-

met ‘typisch vrouwelijke’ activiteiten als ko-

selen of iets herstellen.

28 4 35 24 (BrON: OEsO, sOCIEty at a 10 GLaNCE 2011, aPrIL 2011)

nog geen kwartier. De enige activiteit waar

21/04/11 19:30


022_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:50:25

COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Het opperwezen, ik geloof daar niet zo in. Nochtans gaat het erg goed met mij. Ouders levend. Niemand ziek. Sympathieke spondeligger. Weloverwogen contract. Alles erop en eraan. Er zijn redenen genoeg om dankbaar te zijn en respect te tonen. En toch doe ik het niet. Het gaat op sommige dagen ook wat minder goed. Eigen schuld, zeg ik dan. Of slecht gekozen. Om nog te zwijgen over mensen met wie het nooit goed gaat. Pech is dat. En spijtig. Alleen met het opperwezen heeft het nooit iets te maken, daar ga ik van uit. Ik geloof liever in teugels en in mankementen dan in het opperwezen. Het opperwezen doet maar wat. Het drinkt nectar in Griekenland. Het maakt de paus gek. Het leerde Bach een cellosuite. Het schiep Barolo Terlo 2005 voor maar 42,81 euro de fles. Het opperwezen heeft lak aan Japanners, lak aan Libiërs, lak aan Walen, lak aan iedereen. Het kijkt niet om naar Thaise kindhoertjes. Het kijkt niet om naar het kind in de dode hoek. Het geeft bonussen aan onnozelaars. Het doet de rabarber schieten. Het gaf Louis Tobback een kapsel. Het gaf Marc Reyne-

Slimme vergadertips van Jacques Rogge, Goedele Liekens en Hans Bourlon

beau een gebit. Moet een sterveling daar iets achter zoeken? Nee. Een plan? Maar nee! Een tof plan? Nog minder.

Lees het op Vacature.com/vergaderen

“Onverwachts aan de arbeid verzaken kan erg bevrijdend werken. Vraag maar aan de vakbond.”

Mag u uw ontslag geven via Facebook?

© KLAAS VERPLANCKE

Lees het op Vacature.com/facebook

Alles gebeurt per ongeluk en anders is het uw eigen schuld, daar geloof ik in. Weet het opperwezen

De 10 slechtst betaalde diploma’s

veel wie ik ben en waar ik werk. Het opperwezen moeit zich niet, daar ga ik van uit. Anders had Erik G. wel een kleinere firmawagen. Het opperwezen zou immers heel goed weten dat hij geen Q7 verdient. En zo kan ik nog wel een paar onrechtvaardigheden opsommen. Maar vorige week heb ik toch even aan mijn geloof getwijfeld. De zon scheen. De lucht was blauw. Er plopten drie bloe-

Lees het op Vacature.com/slechtbetaald

sems open op de pruimelaar. Bomma, onze witte Orpingtonkriel, en Bieke Buizerd, haar gevederde vriendin, lagen gelijk struikrovers onder de brem. Het was een mooie dag. Bucolica! Een plaatje! Het verkeerde decor voor drie deadlines. Drie eindredacteurs zaten te wachten op tikwerken, maar ik verdween naar de kelder om de hangmat te zoeken. Niet professioneel én ongehoorzaam. Maar ook onzichtbaar en niet te bereiken, precies een opperwezen in eigen hof. Onverwachts aan de arbeid verzaken kan erg bevrijdend werken. Vraag maar aan de vakbond. De hangmat lag waar ik dacht dat hij lag en twee minuten later stond ik met doek en touwen terug in de tuin. Het ene einde haakte ik aan de mirabellenboom. Het andere einde knoopte ik rond het betonpaaltje van de wasdraad. De hangmat hing strak gestrekt tussen beide. Dat ik hem misschien beter niet op 60 graden had gewassen, maar dat zou wel beteren onder mijn 56,3 kilo. Tot Bieke Buizerd en Bomma terstond kakelend onder de brem vandaan flapperden. Paniek in de achtertuin. Drie rabarberstengels geknapt. Een rij viooltjes plat. Twee kippen een trombose nabij. En met mezelf ging het ook zo goed niet meer. Als bij lelijk mirakel sprong de bovenknoop van de hangmat los, viel ik met een doffe plof in mijn eigen plantsoen. Het was geen plezier. Het was een straf. Nochtans geloof ik niet zo in het opperwezen. Behalve als drie eindredacteurs hem betalen. •

VMG-20110423_22_COLUMN.indd 22

Ontdek ook de

10.079

jobs op vacature.com

21/04/11 19:46


023_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:44:43

VACATURE 23 APRIL 2011

23

Vlerick Update

Informeert u over opleidingen, activiteiten en onderzoek

Be inspired & join Vlerick’s long-term & short-term Executive Education Courses! General & specialised management courses in 11 knowledge domains:

More info & registration on: www.vlerick.com/education or contact our programme advisor Rian De Bruycker + 32 9 210 98 84, programmeadvisor@vlerick.com

Join our info session and discover all our management courses (incl MBA)! 3 May, 7.30 pm, Leuven Campus – www.vlerick.com/infosessions


024_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:44:21

24

VACATURE 23 APRIL 2011

Wil je meewerken aan een beter werkende energiemarkt in Vlaanderen? Energie is een belangrijke uitdaging voor onze moderne maatschappij. Mee door de vrijmaking van de energiemarkt zijn de elektriciteits- en aardgassector in volle beweging. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) draagt in alle onafhankelijkheid, proactief en met aandacht voor de internationale context bij aan een transparante Vlaamse energiemarkt. Hij realiseert zijn missie via open communicatie en in dialoog met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de energieverbruikers. Hij maakt dit waar met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balans tussen werk en privé. Voor de versterking van het agentschap in Brussel zijn we op zoek naar een (m/v):

assistent toezichthouder marktwerking Je functie: je staat in voor heel wat rapporterings- en controletaken die de VREG uitvoert en je houdt, met het oog hierop, contact met elektriciteits- en aardgasleveranciers, netbeheerders en producenten van groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Je bent het aanspreekpunt binnen de directie Marktwerking voor vragen over de werking van de energie- en de certificatenmarkt. Je geeft hierover informatie door aan de cel Informatie en Communicatie. Je helpt met het verwerken van rapporterings- en enquêteresultaten tot overzichtelijke rapporten en statistieken. Je onderhoudt contacten met producenten, energieleveranciers en gebruikers van de VREG-databank. Je werkt mee aan de opvolging van de certificatenmarkten. Je profiel: je hebt een bachelordiploma in een economische richting of een bachelordiploma met minstens 1 jaar relevante ervaring in de energiesector. Werken met het courante Office-pakket (Word, Excel, PowerPoint, …) vormt voor jou geen probleem. Je hebt basiskennis van het Frans en het Engels. Vlotte en accurate omgang met cijfers is een must. Ervaring met databanktoepassingen is een pluspunt. Aanbod: je wordt aangeworven in de salarisschaal B111, brutoaanvangssalaris van 2 106 euro. Verder bieden we een vaste benoeming (relevante ervaring wordt in rekening gebracht) binnen een boeiende organisatie, op wandelafstand van het treinstation Brussel-Noord, een dynamische en aangename werkomgeving met middelen en kansen om te slagen, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling. Aanleg van werfreserve van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Interesse? Stuur je motivatiebrief en een uitgebreid cv uiterlijk op zondag 1 mei 2011 naar sollicitaties@jobpunt.be of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Carla Kayaerts, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op www.jobpunt.be, onder ‘vacatures op mijn maat’.

De VREG wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

www.jobpunt.be

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Beleidsondersteuner luchthavenbeleid

Expert personeelssysteem – rapporteerder

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen in één van de volgende richtingen: bouwkunde, elektromechanica en elektrotechniek.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma en beschikt over een grondige informaticakennis.

Studie-ingenieur stabiliteit

Dossierbeheerder personeel

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen in één van de volgende richtingen: bouwkunde en architectuur.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in personeelswerk of rechtspraktijk of ander bachelordiploma met gelijkwaardige ervaring.

Bouwtechnisch tekenaars

Interne consultant HRM - selectieadviseur

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in een technische richting.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in sociaal werk (personeelswerk) of in de toegepaste psychologie of indien een ander bachelordiploma, ervaring in het arbeidsmarktgebeuren.

Afdeling Luchthavenbeleid - Brussel (ref. 20921)

Afdeling Metaalstructuren - Brussel (ref. 20843)

Afdeling Metaalstructuren - Brussel (ref. 20842)

Afdeling Personeel en Logistiek – Brussel (ref. 20846)

Afdeling Personeel en Logistiek – Brussel (ref. 20897)

Afdeling Personeel en Logistiek – Brussel (ref. 20898)

Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be Wij bieden jou:

Interesse?

functierelevante privéervaring kan worden verloond tot max. 9 jaar of max. 15 jaar

www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op www.jobpunt.be. Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv (met vermelding van referentienummer) uiterlijk 2 mei 2011, bij voorkeur via mail naar jobs@mow.vlaanderen.be of per brief 20 bus 2, lokaal 10P41, 1000 Brussel.


025_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:19:28

VACATURE 23 APRIL 2011

25

HR-DIRECTEUR (v/m)

je takenpakket

De VRT is een Vlaamse openbare instelling met als opdracht een zo groot mogelijk aantal kijkers en luisteraars te bereiken met een diversiteit aan programma’s. Meer dan 2 000 getalenteerde en enthousiaste medewerkers zetten zich elke dag in voor een gediversifieerd en kwalitatief hoogstaand aanbod op radio, televisie en het web.

Als HR-directeur is het je taak een visie te ontwikkelen over HR binnen de VRT en deze visie te vertalen naar een dynamisch en coherent HR-beleid. Je bent de stuwende kracht achter het HR-team dat dit beleid in de praktijk omzet. Een belangrijke uitdaging is het valoriseren en activeren van het aanwezige talent binnen de organisatie en het ondersteunen van de diversiteitsdoelstellingen. Een inspirerend HR-beleid zal een belangrijke bouwsteen zijn voor de transformatie van de VRT naar een meer flexibele, efficiënte en creatieve organisatie. Als HR-directeur maak je deel uit van het directiecomité van de VRT. Je rapporteert rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder. De directie waarvoor jij verantwoordelijk bent, telt ongeveer 70 personeelsleden.

je profiel

Je koppelt je sterk strategisch inzicht en je inzicht in de sterktes en zwaktes van een organisatie aan je kennis en ervaring met HR-beleidsaspecten. Je hebt een goed inzicht in HR-systemen en hun onderlinge relaties. Je bent een sterke peoplemanager. Je geeft op een inspirerende manier leiding en je brengt je enthousiasme voor HR over op anderen.

Je hebt affiniteit met het werken binnen een overheidsorganisatie en/of een mediacontext en je kan omgaan met een sterke syndicale vertegenwoordiging in de organisatie. Je bent in staat om een fundamentele, diepgaande verandering te ondersteunen. Je bent resultaatgericht, een sterke communicator en beschikt over een grote organisatiesensitiviteit. Je bent besluitvaardig, overtuigend en draagt samenwerken hoog in het vaandel. Je bent betrouwbaar, integer en werkt transparant.

ons aanbod

De VRT biedt een marktconform loon dat rekening houdt met de ervaring van de kandidaat en in verhouding staat tot het belang van de functie.

interesse?

Surf naar www.vrt.be/jobs. Daar vind je de volledige functiebeschrijving terug. Solliciteren kan door je motivatiebrief en cv voor 8 mei 2011 te bezorgen aan Jobpunt Vlaanderen, Technologielaan 11, 3001 Heverlee of per e-mail naar sollicitaties@jobpunt.be. Kwaliteiten van mensen zijn bij de VRT doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tot toegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de ‘futureproof universiteit’ die de Universiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijkt zij voortdurend uit naar gemotiveerde medewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v):

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL

Informatica (domein human-computer interaction) Informatica (domein visual computing) Publiekrecht (tenure track of met stageperiode) Beleidsinformatica (tenure track) Gezondheidseconomie (20 %) Personen- en samenlevingsrecht, m.i.v. het familiaal vermogensrecht, Fiscaal recht, Sociaal recht en Onderhandelen en bemiddelen Gezondheidsmanagement (20 %) en Microbiologie (5 %)

ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL ‘multimedia’ Biostatistiek systemen

Statistiek en Informatica - specialisatie ‘human-computer interaction’ Zuivere wiskunde, Toegepaste wiskunde/Statistiek en Informatica – specialisatie Logica en kennisbanken, Wiskunde - Dynamische Systemen, Bouwkunde en Informatica – specialisaties ‘human-computer interaction’ en ‘visual computing’ Cleantech Business Developer – nieuwe materiaal- en energie-

Neurobiologie, Informatica – specialisaties ‘interactie-modellering’, ‘humancomputer interaction’, ‘visual computing’ en ‘databases en theoretische informatica’ De Universiteit Hasselt is tevens continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willen behalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische Wetenschappen en Wetenschappen, Architectuur en Kunst.

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL Financiën (graad 12/13) Zorg (50 %) (graad 7)

Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op www.uhasselt.be/Vacatures.


026_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:19:55

26

VACATURE 23 APRIL 2011

zoveel

talent Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team?

afdelingshoofd technische expertise m/v

afdelingshoofd bouw m/v

Ons aanbod: • een job in Gent met glijdende werkuren • afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie • voor afdelingshoofd technische expertise (ingenieur): brutostartloon van 3 227,18 euro per maand • voor afdelingshoofd bouw (coördinator-expert - leidinggevend): brutostartloon van 3 321,91 euro per maand • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding

Interesse? • surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures • solliciteer online • voor afdelingshoofd bouw: ten laatste op 3 mei 2011 • voor afdelingshoofd technische expertise: ten laatste op 17 mei 2011

www.gent.be/solliciteren

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

statutair – Dienst Bouwprojecten – Departement Facility Management Jouw functie: je leidt de Afdeling Technische Expertise van de Dienst Bouwprojecten. Deze dienst ambieert het integrale beheer van elk stedelijk bouwproject. Hierbinnen staat jouw afdeling in voor technisch advies en opdrachten waarbij technische bouwexpertise vereist is. Je coördineert, realiseert en volgt de grotere bouwprojecten van Stad Gent op samen met jouw team. Je geeft leiding aan een 25-tal medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van Stad Gent. Voorwaarden: • masterdiploma ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur)

statutair – Dienst Onderhoud Gebouwen – Departement Facility Management Jouw functie: je staat aan het hoofd van de Afdeling Bouw van de Dienst Onderhoud Gebouwen. De afdeling staat in voor de uitvoering van werken in verband met bouw, hout en afwerking, zowel in eigen beheer als met derden. Je doet voorstellen tot verbetering van de werkomstandigheden, optimaliseert de werking en stuurt de evolutie van een correctieve werking naar een preventieve aanpak van de opdrachten. Hierbij plaats je klantgerichtheid centraal. Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van Stad Gent. Voorwaarden: • masterdiploma architectuur, ingenieurswetenschappen - bouwkunde, ingenieurswetenschappen - architectuur of industriële wetenschappen - bouwkunde • twee jaar relevante werkervaring

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

BUSINESS DEVELOPER RETAIL BENELUX Pralibel is een chocoladefabriek, gelegen te Vichte nabij de afrit van Deerlijk en is gespecialiseerd in het vervaardigen van pralines van hoge kwaliteit met een artisanale afwerking. Een sterke commerciële uitbouw leidde de voorbije decennia tot een continue en succesvolle groei. Het is de bedoeling deze groei in de toekomst verder te zetten. Kenmerkend voor Pralibel zijn productinnovatie, flexibiliteit, aandacht voor veiligheid en kwaliteit. Om deze kenmerken in stand te houden heeft Pralibel gedreven medewerkers nodig die opereren in een moderne productieomgeving aangepast aan de strengste eisen. De thuismarkt van Pralibel is nog altijd de Benelux, maar meer en meer gaat Pralibel voor internationalisering. Momenteel zoeken we volgende nieuwe medewerker m/v:

HR

inspireren | rekruteren | integreren

FUNCTIE:

PROFIEL:

AANBOD:

INTERESSE? info@hrflux.be

Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.


027_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:20:01

VACATURE 23 APRIL 2011

27

Het Mariaziekenhuis in Overpelt is een modern, sociaal en vlot bereikbaar ziekenhuis. Het medisch aanbod bestrijkt bijna alle specialismen en tal van subspecialismen. Met 348 bedden is het Mariaziekenhuis goed voor jaarlijks 14.500 klassiek verblijvende patiënten, 16.500 patiënten in daghospitalisatie en 165.000 consultaties. Het Mariaziekenhuis is een van de grootste werkgevers uit de streek; er werken meer dan 90 artsen en 850 medewerkers. Samen streven we er permanent naar om een gewaardeerd streekziekenhuis te zijn voor de regio Noord-Limburg. Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v):

Financieel-Administratief Directeur Uw functie:

Uw profiel:

strekt zich uit over de boekhouding, de crediteuren, debiteuren,

minstens 10 jaar relevante ervaring. Ervaring in ziekenhuizen en

het ziekenhuis via de ontwikkeling en implementatie van moderne

sturing te geven aan de activiteiten van het ziekenhuis en waardoor

Ons aanbod: belangrijk regionaal ziekenhuis, met een unieke visie en een ste-

Interesse?

van ons ziekenhuis is het aangenaam leven en wonen. Dit komt in de eerste plaats door de groene en landelijke omgeving. Elke dag

sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Heeren, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel. 03 217 21 69,

www.mariaziekenhuis.be Mensen zorgen... voor mensen

Om de voortdurende groei van Nynas te ondersteunen, zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v)

Nynas is een Zweedse petrochemische groep die gespecialiseerd is in bitumen (toepassingen in de wegenbouw en dakbedekking) en naphthenische oliën. Nynas heeft vier eigen raffinaderijen – twee in Zweden en twee in het Verenigd Koninkrijk – en heeft partnerraffinaderijen, terminals en verkoopkantoren (Lab Technician Bitumen) verspreid over heel UW ROL: Europa. U bent mee verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles van de Bitumenproducten uit de verschillende depots. Tevens bent u verantwoordelijk voor de calibratie en het onderhoud van een aantal apparaten en helpt u bij het opstarten en de in gebruikname van nieuwe apparatuur. U voert projecten rond bitumentoepassingen uit en u voert projecten uit ter ondersteuning van onze klanten in de bitumen-, emulsie-, asfalt- of roofingindustrie. U rapporteert - op een duidelijke en allesomvattende manier - de bekomen analyseresultaten (in het Engels) aan de Lab Manager. Bij dit alles plant u uw werkzaamheden op een doeltreffende manier en u voert deze dan ook binnen de vooropgestelde termijn uit.

LABORANT voor het Technical Department te Antwerpen.

UW PROFIEL: • U genoot een scheikundige opleiding (Bachelor) of bent gelijkwaardig door uw relevante ervaring; • Ervaring in onze business is een troef; • U bent communicatievaardig en u kan zich vlot uitdrukken in het Engels (zowel mondeling als schriftelijk); • U hebt een grondige operationele kennis van MS Office; • Kennis van LIMS is aanbevolen, maar geen vereiste; • U bent een echte ‘team player’; • U beschikt over goede analytische vaardigheden en u kan nauwkeurig werken onder druk. ONS AANBOD: Een uitdagende en voltijdse (36u/week) job van onbepaalde duur binnen een groeiend internationaal bedrijf waarin teamwerk hoog aangeschreven staat. Nynas is een ‘kleine reus’ in zijn sector en tracht resultaten te behalen rekening houdend met de nodige zorg en aandacht voor mensen en omgeving. Een competitief salarispakket wordt voorzien.

Stuur uw cv samen met uw motivatie naar:

INTERESSE? WORD

WORD

Antwerpen

Antwerpen

PC- EN NETWERKTECHNICUS

Accord Group Belgium t.a.v. Yolande Kuppens Rijvisschestraat 118 bus 3 9052 Zwijnaarde of naar yolande.kuppens@accordgroup.be

PC- EN NETWERKBEHEERDER

Bent u gefascineerd door de wereld van pc’s en netwerken? Mist u net dat ietsje meer kennis en ervaring om aan de slag te kunnen in deze boeiende IT-sector? Dan is een kosteloze opleiding PC- en netwerktechnicus of -beheerder zeker iets voor u! u bent werkzoekend met een passie voor informatica. U kunt functioneren op een niveau hoger secundair onderwijs (hetzij door bedrijfservaring, hetzij door uw studieverleden). U hebt een (passieve) kennis van het Engels. Programma: u leert pc’s gebruiksklaar maken en herstellen. U krijgt een degelijke basis van universele netwerktechnologie, besturingssystemen (Windows XP/7, Server 2008/2010, Linux) en beveiliging zodat u kunt helpen bij het installeren van een netwerk. Praktische informatie: deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Antwerpen start op 14 juni 2011 en eindigt in december 2011 (inclusief bedrijfsstage van 6 weken).

Programma: en onderhouden van pc’s, netwerken en servers. U leert de voornaamste besturingssystemen te doorgronden (Windows XP/ 7, Server 2008/2010, Linux…).Verder kunt u ook rekenen op Praktische informatie: deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Antwerpen start op 6 juni 2011 en eindigt in december 2011 (inclusief bedrijfsstage van 6 weken).

Interesse? Kom naar de vrijblijvende infosessie op 5 of 11 mei 2011 in Antwerpen. Bel of mail voor een uitnodiging naar Denise Lamberts, tel. 03 202 19 46 of denise.lamberts@vdab.be. Voor meer info:Tom Van de Vondel, 03 202 17 67 of tom.vandevondel@vdab.be. Reageer zo snel mogelijk! Surf naar www.jobber.be voor het gedetailleerde programma van de opleidingen.

D O E Z O A L S D U I Z E N D E N M E N S E N D I E E E N J O B H E B B E N G E V O N D E N DA N K Z I J : JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

www.jobber.be www.vdab.be

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.


028_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:20:26

VACATURE 23 APRIL 2011

Slim netwerk ontworpen door Seppe, 8 jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van de toekomst. Surf naar

www.eandis.be/jobs

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij jou, thuis of op het werk

IETS VOOR JOU? Voel je wat voor een nieuwe habitat? Aan een nieuwe uitdaging toe? Wil je deel uitmaken van de nummer 1? In het kader van haar groei is Vacature op zoek naar een m/v met talent. Mediatieke/Vacature voor een vlotte en kritische pen.

webredacteur / journalist Jobomschrijving : Als webredacteur / journalist van de websites www.vacature.com en www.references.be maak je deel uit van de webredactie van de merken Vacature en Références. De twee websites (jobmarkt, carrière, bedrijfsleven ...) zijn marktleiders in online rekrutering met het hoogste aantal unieke bezoekers. Je komt terecht in een team dat het marktleiderschap wil consolideren. Jouw rol in ons tweetalig redactieteam (NL / FR) :

Wij verwachten : - Ervaring met webredactie. - Nederlands als moedertaal maar een uitstekende kennis van het Frans - Creativiteit. - Nieuwsgierigheid. - Interesse in de arbeidsmarkt. - Kritische geest. - Enthousiasme, een open en positieve persoonlijkheid. - Het respecteren van deadlines. - Een houding en voorkomen die onze merken weerspiegelen.

- Je creëert, verbetert en beheert de inhoud van de website, - Je brengt redactionele onderwerpen en dossiers aan, - Je schrijft tal van interessante webartikels, - Je bedenkt tests en tools voor surfers en werkt ze uit, - Je gaat zelf aan de slag met webvideo’s ... Gepassioneerd? Stuur jouw cv en motivatiebrief naar: sollicitaties@vacature.com.

Wij bieden : Een boeiende en gevarieerde job. Een jonge en dynamische werkomgeving. Interessante voorwaarden en loon. Een plaats binnen een solide mediagroep, marktleider in zijn segment.

-

Erkend Bureau Vacature VG.1186/B - Jobscareers VG. 1245/B

28


029_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:48:58

VACATURE 23 APRIL 2011

29

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 6.000 collega’s zijn dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, maar ook in beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen ... Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: de Universiteit Gent is één van de grootste, meest dynamische en toekomstgerichte werkgevers van de regio. Momenteel hebben wij volgende vacatures (m/v)

Coördinator “Club Het Pand”

(Gastronomisch restaurant en cateringdienst)

Beleidsmedewerker Onderwijs

Elektronicus

Directie Studentenvoorzieningen Centrale Administratie Ref. CA80A PAND Uiterste inschrijfdatum: 5 mei 2011

Decanaat Faculteit Economie en Bedrijfskunde Ref. EB51A BLMW Uiterste inschrijfdatum: 5 mei 2011

Vakgroep Analytische Chemie Faculteit Wetenschappen Ref. WE08B ELEK Uiterste inschrijfdatum: 12 mei 2011

Meer details over deze en andere functies, evenals de inschrijvingsvoorwaarden, kan je terugvinden op de website van de Universiteit Gent. Deze informatie kan je ook opvragen bij mevrouw Tess Vonck op het telefoonnummer 09 243 89 54 of op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. De kandidaturen dienen te worden gericht aan: Hudson • t.a.v. Tess Vonck • Moutstraat 56 • 9000 Gent. Gelieve duidelijk het referentienummer te vermelden. Bij voorkeur solliciteren per e-mail op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. Een automatische antwoordmail zal de ontvangst van jouw e-mail bevestigen. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.UGent.be/vacatures

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Bouw mee aan onze stad van morgen

sterk in waterbouw sinds 1929

De stad Lier is op zoek naar:

DIRECTEUR ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN (m/v) Voltijds, in statutair dienstverband

Profiel: Je staat aan het hoofd van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. Je vormt een team met de teamleider Kunstonderwijs van de stad Lier. Je werkt intensief samen met andere instellingen voor kunstonderwijs en andere culturele actoren. Je bent een inspirerende coach voor het lerarenteam. Je hebt een visie op de rol van de academie binnen kunsteducatie. Je hebt een brede artistieke visie. Je kan leiding nemen, organiseren, coördineren en evalueren. Je bent sociaal vaardig, vlot en correct in de omgang. Je hebt pedagogische ervaring. Je hebt een grondige kennis van de wetgeving van het deeltijds kunstonderwijs. Je kent de werking en de organisatie van het stadsbestuur. Je hebt elementaire kennis van de veiligheidsvoorschriften. Aanstelling met een loon volgens diploma: barema 511 of 546, terug te vinden op www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen.

HYE nv, gevestigd in Zwijndrecht, is reeds meer dan 80 jaar actief in de waterbouw. 145 medewerkers staan garant voor kwaliteit en realiseren een omzet van ongeveer € 40 miljoen. Voor het bouwen van bruggen, kaaimuren en waterbouwkundige werken zijn wij op zoek naar een dynamische (m/v):

PROJECTLEIDER WERFLEIDER

Aanwervingsvoorwaarden: - Een bewijs van pedagogische bekwaamheid; - Diploma: lijst van mogelijke diploma’s terug te vinden op www.lier.be; - Als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie “onvoldoende” hebben verkregen in het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij de inrichtende macht waar de vacante betrekking zich situeert; als het personeelslid niet werd geëvalueerd wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn; - Slagen in een vergelijkend examen.

WERKVOORBEREIDER Taken: werkvoorbereiding, bouwkundig tekenen, administratieve ondersteuning van de werven.

De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit. Je kandidaatstelling bezorg je samen met je cv, een kopie van je bewijs van pedagogische bekwaamheid en een kopie van je diploma uiterlijk op 9 mei 2011 bij het stadsbestuur van Lier, Grote Markt 57, 2500 LIER. Met vragen kan je terecht bij de personeelsdienst: tel. 03 8000 319, personeelsdienst@lier.be. Je kan er de volledige functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden bekomen. Deze kan je ook terugvinden op www.lier.be.

www.lier.be

GA JE WERKEN MET EEN BEDRIJFSWAGEN? OF MET PLEZIER?

ONS AANBOD: GEÏNTERESSEERD? 03 250 13 82

jbuysse@hye.be

www.hye.be


030_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:11:36

30

VACATURE 23 APRIL 2011

Ontdek het Vacature iMag op iPad.

Na het instant succes van het eerste Vacature iMag, kon een al even dynamische opvolger niet uitblijven. In deze tweede editie van het Vacature iMag: 3

Dossier Bedrijfswagens. Alles over uw extralegaal voordeel op 4 wielen.

3

Voor u uitgerekend. Uw carrière in de file. Hoelang staat iemand doorheen zijn hele carrière in de file?

3

Extreme Carrières: De een heeft een onweerstaanbare drang om bijna non-stop te werken, de ander vertoeft 160 dagen per jaar in het buitenland. 2 portretten van extreme carrières.

3

Jef Neve, Jazz op Champions League-niveau. Maak kennis met één van Vlaanderens sterkste muzikale exportproducten

Deze en nog veel meer topdossiers, samen met het jobaanbod van de grootste ondernemingen. Download nu de nieuwe editie van ons Vacature iMag. Gratis. Op vacature.com/ipad.


031_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:22:28

VACATURE 23 APRIL 2011

31

Technisch-Commercieel Afgevaardigde DISTRI POND is een aantrekkelijke KMO gevestigd in LAAKDAL. De onderneming is leverancier voor specialisten op vijvergebied, aanleggers en speciale handelszaken. We verkopen vijvergronddoeken, folies, filters, skimmers, pompen, UV-c-apparaten en professionele installaties. Wegens inpensioentreding rekruteren we een ervaren (m/v): A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Functie: Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de commerciële activiteiten door het aantrekken van nieuwe klanten en het opvolgen van de bestaande relaties in West- en Oost-Vlaanderen. Je sluit nieuwe contracten af en verleent concreet advies waarbij je samen met de klant meedenkt om de beste en meest rendabele technische oplossingen aan te bieden. Je realiseert een duurzame klantenbinding en garandeert regelmatig contact wat repeat orders genereert. Je rapporteert de geboekte verkoopresultaten t.o.v. de directie.

Profiel: Je bent een geboren verkoper en onderhandelaar met sterke technische affiniteit. Je hebt een aangeboren pioniersmentaliteit die bestaande zaken dynamiseert en nieuwe klanten overtuigt van kwaliteit, efficiëntie en toegevoegde waarde. Je vertoeft graag op de baan, je bent een doorzetter en zet contacten om in contracten. Je hebt een eerste succesvolle commerciële ervaring achter de rug.

Wij bieden: Je neemt een sleutelpositie op in een succesvolle KMO en gevestigde waarde. DISTRI POND voorziet een aantrekkelijk salaris, een bedrijfsvoertuig en extralegale voordelen. Vanzelfsprekend is een opleiding voorzien. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz Ago International, adviseurs op het vlak van HR Recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 056 22 80 64 of naar 0478 44 80 36. Deze vacature vindt u ook op De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

www.ago.bz

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

(West- & Oost-Vlaanderen)

Functie: Als Junior International Trader heb je voeling met de markt en volg je trends en evoluties op de voet. KIPCO-DAMACO, gelegen in Oostrozebeke, is een wereldspeler in het exporteren en verwerken van kippenvlees. Met een 120-tal werknemers in vestigingen in België, Singapore, Brazilië, Bulgarije, Sri Lanka, Rusland en India bedienen ze 100 landen. Om het commercieel team verder uit te breiden zoekt KIPCO-DAMACO een jonge en ambitieuze (m/v):

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Met bestaande accounts hou je nauw contact, je brengt hen op de hoogte van de laatste trading- en productiegoederen. Je prospecteert actief met het doel zowel de markt als de target group uit te breiden. Hiervoor participeer je jaarlijks minimum aan 1 buitenlandse beurs en plan je daarnaast een aantal businesstrips in. Je analyse van de markt rapporteer je aan de Export Manager. Je werkt nauw samen zowel met de directie als met de collega’s.

Profiel: Je genoot een opleiding in economie of marketing of bent gelijkwaardig door ervaring. Als Junior International Trader weet je dankzij je no-nonsense aanpak en jagersmentaliteit op een efficiënte manier resultaten te bereiken. Je hebt een fighters spirit en een trading instinct. Je bent organisatorisch sterk en hebt een resultaatgerichte en klantvriendelijke werkhouding. Je bent hands-on en laat je niet afschrikken door een uitdaging zoals nieuwe markten aanboren. Je bent communicatief vaardig in het N/F/E en bent een teamplayer. Commerciële feeling is een van jouw grootste eigenschappen.

Aanbod: Je komt terecht in een trading afdeling waar je samenwerkt met een jong team in een stabiele en groeiende familiale onderneming met jarenlange ervaring. In de toekomst staan er een aantal internationale projecten ingepland. Een aantrekkelijk remuneratiepakket wordt voorzien. Voel je je aangesproken door deze uitdaging? Mail een uitgebreid cv naar info@ago.bz en bel ons op 056 22 80 64 of 0473 24 45 01. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van je sollicitatie. Elke kandidaat ontvangt bericht. Deze vacature vind je ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Will you be working

2 ACCOUNTMANAGERS (1 regio West- en Oost-Vlaanderen en 1 regio Brussel-Wallonië)

Jouw Taak : je staat in voor de prospectie en de opvolging van de bestaande klanten

1 INSTALLATEUR / SERVICE MONTEUR Jouw taak :

Jouw profiel : technische opleiding en Jouw profiel : je hebt een sterke persoonlijkheid en handelt resultaatgericht

Ons aanbod :

Interesse ?

Ons aanbod :

with the particle accelerator

today?

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Junior International Trader


032_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:22:52

32

VACATURE 23 APRIL 2011

Unieke car r ièr ek ans in de wer eld van toegangscontrole en beveiliging Techno Specials, gevestigd in Gent, is gespecialiseerd in de productie en distributie van kabels en kabelverbindingen voorBuilding,TelecomenIndustrie.Zijbehorentotde TKHGroup, een internationale holding met eigen fabrieken over de hele wereld en een geconsolideerde omzet van bijna

1 miljard €. Een sterk team van 10 enthousiaste medewerkers staat dagelijks klaar om klanten, groothandels, installatiebedrijven en eindgebruikers te bedienen. Om de business unit Security Solutions in Belux uit te bouwen zoekt Techno Specials NV een m/v

ACCOUNT M A NAGER TECHNISCH COMMERCIEEL Functie: • Via een interne opleiding leert u het bedrijf, de producten en de klanten snel kennen. • U bouwt een eigen klantennetwerk uit van studiebureaus, installatiebedrijven en eindklanten in België en Groothertogdom Luxemburg. • Vanuit uw product- en marktkennis gee ft u technisch advies en de juiste oplossingen aan uw klanten. • U begeleidt het hele verkoopproces vanaf de prospectie tot het maken van de offerte en het binnenhalen van het order. • Een ervaren Sales Director staat u met raad en daad bij om uw doelstellingen te bereiken.

BELGIË EN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

Profiel: • Een degelijke technische bagage - door opleiding of ervaring - is een goede basis. • U mag jong zijn, maar een eerste commerciële ervaring met aantoonbare resultaten is een voordeel. • U voelt zich aangetrokken tot echt pionierswerk en de uitdaging om een eigen klan tenportefeuille op te bouwen. • Gezien uw werkgebied is een vlotte tweetaligheid Nederlands/Frans - een uitgangspunt. • U woont bij voorkeur op één van de centrale verkeersassen van België.

www.technospecials.be

Wat mag u verwachten van Techno Specials? • Een unieke carrièrekans in een compacte organisatie binnen een internationale holding. • Techno Specials biedt de juiste kandidaat marktconforme arbeidsvoorwaarden. • Bij succes bent u de aangewezen persoon om de business in Security Solutions verder uit te bouwen. Bent u geboeid door deze functie ? • Bel dan op maandag 25 april tussen 18u00 en 19u00 naar Frank De Pauw op +32 478 55 56 16. • Mail zo snel mogelijk uw CV met motivatie naar frank.de.pauw@inventi.be • Tijdens de kantooruren kan u bellen naar +32 3 223 68 67. Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

www.inventi.be /vacatures

Consultants in verkoop en verkoopmanagement

Kies voor een job bij Hebbes om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega...

“De kans om mee te bouwen aan boeiende en sterke producten!” Marc - Manager Klantencenter

Jij kan bij ons geschiedenis schrijven! Want Concentra is een sterk multimediabedrijf dat zich onderscheidt door het verenigen van traditie, zin voor innovatie en vakmanschap. We zijn succesvol door ons in het hart van onze doelgroepen te plaatsen met klinkende namen in kranten, magazines, radio, tv, websites,… Jij krijgt als gedreven en klantgericht talent alle kansen om je te ontplooien in de boeiende wereld van de media. Voor ons Care Center Advertising te Antwerpen zoeken we een (m/v):

Sales Support Officer (immo) Je functie: Na een degelijke opleiding word je verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van de advertenties die verschijnen in onze media (print en online). Je fungeert hierbij als aanspreekpunt voor het Hebbes Salesteam. Als sleutelfiguur tussen sales en pre-press behartig je de belangen van de interne en externe klanten, rekening houdend met de productspecificaties. Je maakt offertes, informeert en adviseert. Je verzorgt de commerciële en administratieve verwerking van de diverse orders en staat in voor de materiaal- en proefopvolging, dit alles binnen de vooropgestelde deadlines. Je detecteert commerciële opportun iteiten en staat in voor een degelijke nazorg. Je profiel: Je bent een nauwkeurige en contactvaardige teamplayer met zin voor organisatie en oog voor detail. Je draagt klantenservice hoog in het vaandel. Je blinkt uit door je communicatieve vaardigheden en kun t terugvallen op een grote verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit en stressbestendigheid. Je hebt een bachelordiploma aan gevuld met een eerste werkervaring, bij voorkeur in een commerciële-administratieve omgeving.

Ons aanbod: Wij bieden je een boeien de, afwisselende en zelfstandige functie in een stimulerende mediaomgeving. Klantgerichtheid, gedrevenheid, engagement en integriteit staan centraal. Wij investeren continu in onze mensen via gerichte opleiding en ontwikkeling. Wij voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Interesse? Stuur uw motivatiebrief en CV naar je.kandidatuur@concentra.be of naar Concentra Media, t.a.v. Ellen Empsten, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen. Je kan ook online solliciteren op www.werkenbijconcentra.be

Connecting communities.


033_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:26:47

VACATURE 23 APRIL 2011

33

Honda Europe NV is established in the harbour area of Ghent and is a subsidiary of the Japanese Honda Motor Company.

“Discover the world of excellence” Honda Europe NV stands for: • Logistics of cars, motorcycles and power equipment. • Logistics of parts for all products. • Development and management of information systems. • Sales and logistics of industrial engines.

     

Within Honda Europe NV, our European Engine Centre (EEC), set up in 1994, centralizes the sales and logistics of industrial engines in Europe. Coordinated from Ghent, five European sales offices guarantee a close contact with our international clients (Original Equipment Manufacturers (OEM) and Distributors). Currently we are looking for an (m/f):

After Sales Service Engineer JOB CONTENT: ■ You assist in the development and coordination of spare parts sales for industrial engines. ■ You handle all kinds of technical questions and issues coming from the market, such as: engine analysis, matching tests, repair & warranty handling. ■ You organise and coordinate Pre Delivery Inspections (PDI). ■ You create and maintain training material and technical publications (including www-updates). ■ You organise and perform technical trainings, both within the organisation (“Train the Trainer”) as for our external European partners (OEM’s and distributors).

PROFILE: ■ You have a higher technical degree (bachelor - option electro-mechanics) or equivalent by experience. ■ You have a first relevant experience in electro-mechanics; experience in the After Sales area of industrial products in a B2B environment is an asset. ■ You are strongly customer-oriented, communicative and you can work autonomously. ■ You are prepared to go on short trips abroad. ■ You speak English fluently, any knowledge of other languages is an asset. ■ You have a good knowledge of MS Office. INTERESTED? Apply online: www.hondaeurope.be or send your resume and letter of application to sofie.geenen@honda-eu.com.

OFFER: ■ A stable, international and technical-commercial environment. ■ A challenging job in which you will have a high degree of autonomy. ■ You can find more information about EEC on www.honda-engines-eu.com.

www.hondaeurope.be www.world.honda.com

Sustainable development in harmony with the environment.

Ben je op zoek naar een uitdagende functie binnen de sector van de gezondheidszorg? Ben je geboeid door financiële en statistische gegevens en processen en procedures? Beschik je over een masterdiploma in een economische richting? Dan heeft het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) wellicht de ideale job voor jou:

Atel is een onafhankelijke en innoverende organisatie die projecten en opleidingen ontwikkelt en uitvoert binnen de sociale economie. De 84 medewerkers van de 3 vestigingen in Antwerpen en Mechelen kijken uit naar een m/v

Algemeen Directeur

met volle vrijheid om initiatieven te nemen die renderen voor alle betrokken partijen

ECONOMIST (M/V)

De functie: Verantwoordelijk voor de algemene leiding over Atel en voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen op organisatorisch, administratief, financieel en menselijk vlak.

BIJ DE DIENST VOOR UITKERINGEN Jouw functie: binnen de Directie Financieel en Statistisch beheer heb je de volgende taken: Uitwerken van simulaties en instrumenten voor financiële evaluaties maken van studies over de evoluties van de uitgaven op het gebied van primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit meewerken aan gegevensanalyses en het kiezen van analyse- en vergelijkingsmethodes opmaken van de begroting en de rekeningen uitwerken van standaarden en normen meewerken aan de in- en uitvoering van interne controles meewerken aan analyses van processen in termen van input en output opsporen van anomalieën en uitwerken van verklarende documenten.

Uw profiel: Vlot en bezielend, met een gedegen financiële en economische achtergrond en een grote affiniteit met de werking van social-profit organisaties. Uw ervaring, maturiteit, persoonlijkheid en gezond verstand dragen bij tot uw resultaat en voldoening. Interesse? Bekijk de volledige vacaturetekst op www.atel.be en bezorg uw kandidatuur aan onze HR-Consultant, Marianne Dobbels via marianne.dobbels@atel.be. Zij neemt spoedig contact met u op.

Is je interesse gewekt? Surf dan gauw naar onze website http://www.riziv.fgov.be/news/nl/recruitment/20110422.htm voor het uitgebreide selectiereglement en informatie omtrent de sollicitatieprocedure. Voor het Riziv is het van belang dat je over gepaste competenties beschikt, ongeacht je geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging, eventuele handicap, seksuele voorkeur, leeftijd,....

VG.WS.892.B

Ons aanbod: Een contract van onbepaalde duur, een loon volgens barema (relevante ervaring kan gevaloriseerd worden), uitgebreid opleidingsaanbod, voordelige hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer (openbaar vervoer), glijdende uren, gunstige verlofregeling,…

ZATERDAG 30 APRIL

Focus op Overheid Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482 03 64 of mail naar commercieel@vacature.com


034_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 19:39:28

34

VACATURE 23 APRIL 2011

ONLINE JOBS IN DE KIJKER Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

AWW en TMVW, twee van de grootste drinkwaterbedrijven in Vlaanderen, vormen partners onder de naam water-link. Een carrière binnen die krachtige synergie is heel uitdagend en bijzonder relevant, want wij spelen een vitale rol in ieders leefwereld. AWW is daarenboven één van de grootste drinkwaterproducenten in de Benelux. Wij zijn een organisatie met duidelijke ambities en mogelijkheden en die bieden we ook aan onze medewerkers.

CTB Magemon lid van de groep Euroports

Verantwoordelijke voor Technische Opvolging (m/v)

Wij zoeken voor het labo in Walem een (m/v):

Functiebeschrijving

Laborant

CTB Magemon lid van de groep Euroports, is op zoek voor

(chemie) (m/v)

Functiebeschrijving Samen met je collega’s laboranten sta je in voor:

en de optimalisatie van de meetapparatuur en software

Functiebeschrijving

voor technische opvolging evenals als aankoopdienst en met verantwoordelijkheid als Terminal Manager voor de

Profiel

kennis van het Engels en het Nederlands geëist.

Profiel en het Nederlands geëist. Contact: patricia.lafontaine@euroports.com

deel te nemen aan een beurtrol voor weekenddienst.

Medisch Administratief Medewerker (m/v)

de sites in Luik en in Charleroi naar een verantwoodelijke

Profiel

meetmethodes.

Albatros is gespecialiseerd in het uitwerken van oplossingen voor de zit-, lig- en mobiliteitsproblematiek van mensen met een handicap. Wij zijn op zoek naar enthousiaste, klantvriendelijke medewerkers met een positieve ingesteldheid.

met een handicap of bent bereid kennis te verwerven in

bent zeer goed tweetalig. Contact: brigit.vandemoortel@albatros.be

Contact: www.aww.be of mail naar job@aww.be

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

The Breast International Group (BIG), a non-profit organization for academic cancer research groups, is seeking a part-time.

Legal Advisor

(m/w)

Albatros is gespecialiseerd in het uitwerken van oplossingen voor de zit-, lig- en mobiliteitsproblematiek van mensen met een handicap. Wij zijn op zoek naar enthousiaste, klantvriendelijke medewerkers met een positieve ingesteldheid.

As legal advisor you will collaborate with a team in managing the day-to-day contracts process in an efficient and timely manner. The position is intended as a maternity leave replacement, but may be extended in the future.

Tweetalige Planner (m/v)

Duties and Responsibilities

Functiebeschrijving

related to breast cancer research including, without limitation, confidentiality agreements, letters of intent, clinical study agreements, consortium agreements, services agreements, grant agreements, as well as related documents. Working with Project Manager and other team members to facilitate coordination of the legal aspects of different study start-up activities. Liaising with various parties, as required. Ensuring the correct filing of draft documents and fully executed agreements. Qualifications Master’s in Law with relevant experience (2-3 years) in contracts management in the clinical research or related field. Fluent written and spoken English; French and other languages are an asset Ability to work effectively in multicultural teams. Contact: Please send your CV and letter of motivation to: Breast International Group-aisbl

met patiënten en therapeuten, hoofdzakelijk in Wallonië

Alterfin is een coöperatieve vennootschap, opgericht in 1994 door NGO’s en banken en met nu meer dan 1.900 particuliere aandeelhouders.

Medewerker MARCOM (m/v)

Functiebeschrijving

van informatie Profiel sterk geografisch inzicht en een goed inlevingsvermogen

tweetalig. Contact: brigit.vandemoortel@albatros.be

121 Blvd de Waterloo, 7th Floor B-1000 Brussels big@bordet.be www.breastinternationalgroup.org/

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Anke Blommaert op 02/482.03.45 of anke@vacature.com

Profiel

Nederlands/Frans (kennis van het Engels is gewenst)

Contact: hugo.coudere@alterfin.be

Scan deze QR CODE!

SCAN DEZE QR CODE! Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs


035_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:49:26

VACATURE 23 APRIL 2011

35

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP (www.vanheede.com) is een geïntegreerd milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement en innovatieve milieutechnologieën. Naast een internationaal georganiseerde afvallogistiek beschikt VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP over verschillende verwerkingssites. De meer dan 1850 afvalstromen die door de groep ingezameld worden, worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen of energie. VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP beschikt ook over een uitgebreide kennis van afval en de milieuindustrie waardoor de group een veel gevraagde partij is op vlak van milieuadvies en de ontwikkeling van milieutechnologie (groene energie) voor derden. VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP behoort momenteel tot de top in België en Noord-Frankrijk op vlak van afvalmanagement. Maar de ambities reiken verder: onder het motto “Managing Your Waste “ staan een aantal internationale projecten binnen en buiten Europa in de steigers.

COMMERCIEEL MARKET-RESEARCHER “RECYCLAGE” Ondersteuning van de verkoop door het beheren van de verwerking “afvalstromen” NIET ZOMAAR EEN BUITENDIENST

VG. 1080/B

Je beheert onze bestaande verwerkers én gaat actief op zoek naar nieuwe potentiële eindverwerkers voor diverse afvalstoffen. Je voert de commerciële onderhandelingen met de eindverwerkers in voornamelijk België en Nord - Pas de Calais, bespreekt en stelt mogelijke samenwerkingscontracten op. Je weet precies welke eindverwerkers je dient te contacteren om het afval te kunnen verwerken en zo de oplossing te kunnen bieden voor je probleem. Je vraagt offertes op bij verschillende eindverwerkers, onderhandelt het samenwerkingsdossier en adviseert de commerciële dienst over de beste oplossing voor zijn klant. Je beheert op een perfecte manier de administratie van je dossiers.

J O U W TA L E N T

Je hebt een passie voor het zoeken naar oplossingen, een ruime technische interesse of kennis en je bent een commerciële relatiebouwer. Je hebt een diploma master of bachelor, bij voorkeur in een technische richting. Je hebt een eerste relevante werkervaring. Een ruime materialenkennis alsook kennis van bijv. productieprocessen zijn pluspunten. Je bent analytisch, probleemoplossend en resultaatgericht. Je bent leergierig / nieuwsgierig, creatief en neemt initiatief om tot de beste oplossingen te komen. Je houdt ervan om lange termijn relaties uit te bouwen en bent geen hard seller. Je spreekt en schrijft vlot N/F en hebt noties van Duits. Je bent goed in administratie en beheerst MS Office.

Een “speurders” functie met een commerciële, technische en administratieve kant en dit voor projecten in “recyclage”. Je komt terecht in een dynamisch groeibedrijf dat ontplooiingskansen geeft aan medewerkers met talent en dat zich kenmerkt door een open bedrijfscultuur en korte communicatielijnen. Je maakt deel uit van een gedreven team in Geluwe waar collegialiteit bovenaan staat. Je krijgt de mogelijkheid om opleidingen op maat te volgen. Je kan rekenen op een volwaardig remuneratiepakket dat aansluit bij het belang en het niveau van de functie.

Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S.

Interesse? Stuur jouw cv met vermelding van de referentie KD/ 0311-509-9 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/610.609 – info@fundamentrs.com – www.fundamentrs.com

pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische – humane en diergeneeskundige – farmaceutische sector. Als belangenvereniging vertegenwoordigt zij de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is zij het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het Geneesmiddelen Agentschap. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van patiënten, artsen, dierenartsen, apothekers, ziekenfondsen. pharma.be zoekt versterking (m,v) in de rol van

Sectorcoördinator Animal Health Dierenarts of andere Wetenschapper met talent voor communicatie

De diergeneeskundige bedrijven vereisen een specifieke aanpak met betrekking tot strategische ontwikkelingen en belangenbehartiging. Mee uitzetten van toekomstvisies en actieplannen, vertegenwoordigen van de sector en de leden bij de stakeholders –overheden, academia, professionele organisaties – en communicatie binnen en buiten de sector zijn de kernopdrachten binnen deze functie. Je onderhoudt tal van contacten en bent centraal aanspreekpunt, je zetelt in de bestuursvergaderingen en in diverse werkgroepen. Enige ervaring in de sector van de diergeneeskunde? Sterke sociale vaardigheden en planmatig van aanpak? Generalist en academisch geschoold? Meertalig? pharma.be biedt stabiliteit, sterke arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen en een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaal-economische sectoren van het land.

Interesse? VG.1347/BO

ONS AANBOD

Lees meer op www.pharma.be of op www.vacature.com. Bezorg met referentie Ph154 je cv en motivatie aan selectie@veris-hr.be of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking.

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT.

ZOEKT MEERDERE

REDELIJK* EIGENZINNIGE MEDEWERKERS M/V

* onafhankelijk, zelfstandig en kritisch denkend

2 VOLTIJDS ONDERZOEKERS STRATEGISCH MANAGEMENT

Opdracht: Het onderzoeksproject ‘New Analysis of Multinational Enterprise (MNE) foreign subsidiary management: The case of Belgium’ beoogt het conceptueel denken omtrent groeipatronen van multinationals, de multidimensionele rol van dochterondernemingen in multinationale netwerken, het management van dochters in groei economieën en het functioneren van multinationals als leiders in internationale netwerken uit te breiden en toe te passen in de context van Belgische multinationals. Profiel: Licentiaat of master (toegepaste) economische wetenschappen, handelsingenieur (van een universiteit) of gelijkwaardig, met belangstelling voor (fundamenteel) onderzoek en sterke motivatie tot het behalen van een doctoraat binnen de termijn van het mandaat. Laatstejaarsstudenten mogen ook kandideren. De kandidaten moeten vlot drietalig zijn (Nederlands, Frans, Engels), en beschikken over een dynamische persoonlijkheid en goede sociale vaardigheden. Zij dienen eveneens uitstekende studieresultaten te hebben behaald, en sterke interesse te hebben in strategisch management en multinationals. Verdere inlichtingen: Prof. dr. Elvira Haezendonck (02 629 21 31 of elvira.haezendonck@vub.ac.be). Kandidaatstelling en cv: Stuur tegen uiterlijk 31 mei 2011 je cv + sollicitatiebrief via e-mail naar elvira.haezendonck@vub.ac.be ter attentie van Prof. dr. Elvira Haezendonck. VUB, Pleinlaan 2, 1050 Elsene.

www.vub.ac.be/vacatures Specialist in Horecamateriaal zoekt een m/v:

VERTEGENWOORDIGER • bezoek aan cliënteel en prospectie • werk in eigen streek • opleiding door de firma • ervaring niet noodzakelijk. Bel dhr. F.Vermeylen op 03/664 78 98 Ma-Di-Woe tussen 9 en 12.30 of 14 en 17 uur.


036_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:25:47

36

VACATURE 23 APRIL 2011

zoekt

Grenzen verleggen, alert zijn voor wat beweegt in de mediasector, de nummer één willen zijn en elke dag opnieuw uit tientallenbruisende ideeën net dat ene halen dat delezers van De Morgen zal boeien… dàt is jouwdagelijkse drive. De Morgen is op zoek naar :

• Project Manager Marketing • Layouter (freelance) • Eindredacteur (vast + freelance) Interesse? Lees meer op onze website www.persgroep.be.

WERFT AAN (m/v)

onder contract van onbepaalde duur en voor directe indiensttreding

DIENSTHOOFD VERPLEEGKUNDE

VALIDA is met 175 bedden en meer dan 330 enthousiaste medewerkers de grootste voltijds geriatrische revalidatie- en MISSIE: neurolocomotorische Leiding geven aan de hoofdverpleegkundigen en het orgainstelling van Brussel. niseren van de zorgverlening voor de patiënten in neuroWij bieden op een gedreven en deskundige wijze gespecialiseerde revalidatiezorg en medische hulpverlening aan gehospitaliseerde en ambulante patiënten.

locomotorische revalidatie teneinde de kwaliteit van de zorgverlening in de verschillende eenheden te optimaliseren. De projecten van het departement verpleegkunde beheren.

FUNCTIE: leiding geven aan de eenheden Sp binnen het departement verpleegkunde • de beleidsdoelstellingen van de instelling implementeren in de zorgdiensten • waken over de kwaliteit van de zorgverlening en uitwerken van het zorgbeleid • verantwoordelijk voor het informatiseren van het 'verpleegkundig dossier'. PROFIEL: diploma van gegradueerd (A1) verpleegkundige aangevuld met een licentie/master • minstens 5 jaar professionele ervaring als hoofdverpleegkundige • teamgeest • goede relationele, organisatorische en menselijke kwaliteiten • geboeid door informatica • tweetalig Nederlands/Frans. Gelieve uw motivatiebrief en CV naar de Dienst HR te sturen: Josse Goffinlaan 180 - 1082 Brussel. christine.boghmans@valida.be • www.valida.be Vereniging tussen de Cliniques Universitaires Saint-Luc en de Gemeente en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem en in partenariaat met de Kliniek Sint-Jan en het Universitair Ziekenhuis Brussel.


037_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:26:03

VACATURE 23 APRIL 2011

WORD

37

Sales developer

WEBONTWIKKELAAR PHP

Hunter

2 Software developers

Is informatica uw passie? Bent u geboeid door websites en webontwikkeling, maar mist u de nodige studies of werkervaring? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u!

ASP/ASP.net/C#/SQL

u bent werkzoekend en kunt functioneren op een niveau hoger onderwijs. U hebt een sterke interesse in internettoepassingen en een passieve kennis van het Engels.Voorkennis van een programmeertaal is een pluspunt.

Project Manager

IT Implementation & Delivery

u leert dynamische websites op te bouwen aan de hand van actuele mooi ogende interface te ontwikkelen én de noodzakelijke basiskennis van netwerken en besturingssystemen. deze kosteloze voltijdse dagopleiding in en eindigt eind december 2011 (inclusief

start op van 6 weken).

Kom naar de vrijblijvende infosessie op 27 april of op 9 mei 2011 om 9u30 bij Syntra Mechelen. Bel of mail voor een uitnodiging naar Leslie Blevi, tel. 016 38 00 38 of leslie.blevi@vdab.be. Indien je niet kan aanwezig zijn op de infosessie en toch geïnteresseerd bent, bel of mail dan voor een nieuwe afspraak. Reageer zo snel mogelijk! Surf naar www.jobber.be voor het gedetailleerde programma van de opleiding. DOE ZOALS D U I Z E N D E N M E N S E N D I E

JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

Progreso is een dynamische en ambitieuze provider van HR software, gevestigd in Antwerpen. Wij ondersteunen bedrijven in het maximaliseren van resultaten door het optimaal aanwenden van talent. Als snel groeiende KMO kijken wij uit naar enkele nieuwe collega’s die samen met ons willen bouwen aan de toekomst. We werken in een jazzy sfeer, waar ieder zijn/haar bijdrage levert op basis van verantwoordelijkheid en vertrouwen.

www.progreso.info/jobs

“Samen met toffe collega’s het beste van jezelf geven.”

Kies voor een job bij Concentra om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega ...

Wij zijn op zoek naar een m/v:

Business Unit Controller

Afdeling Planning & Controlling

Je uitdaging? Je zorgt voor de rapportering die het management van de business unit een accuraat beeld geeft van de financiële en operationele performance van de unit, haar producten en activiteiten. Je maakt analyses die duiding geven bij de evolutie van resultaten en rendementen en volgt de cost-efficiency van de verschillende business processen op. Je bent verantwoordelijk voor de volledige budget cyclus van de business unit en geeft ook input voor het MLT plan van de groep. Je maakt ad hoc analyses en ondersteunt het management van de unit bij de ontwikkeling nieuwe producten en activiteiten. Je rapporteert aan de groepscontroller.

Je profiel? Je bent universitair geschoold ( handelsingenieur of licentiaat TEW), of gelijkwaardig door ervaring. Bovendien heb je minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Je bent klantgericht en denkt mee met de business. In complexe bedrijfsprocessen verwerf je snel inzicht en je combineert dit met een sterk analytisch vermogen. Heldere rapporten, scherpe analyses en mondelinge overtuigingskracht zorgen voor toegevoegde waarde voor het management. Je bent ook stressbestendig en je respecteert deadlines. Excel heeft voor jou geen geheimen en je vindt direct je weg in ERP en andere financiële en reporting software.

Ons aanbod? Wij bieden je een boeiende, afwisselende en zelfstandige functie in een stimulerende mediaomgeving. Bij ons staan klantgerichtheid, gedrevenheid, engagement en integriteit centraal. Je krijgt de kans om je talenten te tonen. Dit ondersteunen we door gerichte opleiding en ontwikkeling. Wij voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Heb je interesse? Stel je dan zo snel mogelijk kandidaat! Stuur je motivatiebrief met cv aan: Concentra Media Human Resources, t.a.v. Diana Deleanu, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt of per e-mail naar je.kandidatuur@concentra.be met als onderwerp: Business Unit Controller

mb92242341 . 01

Concentra Media is een multimediabedrijf met vizier op de toekomst waar klantgerichtheid hoog in het vaandel wordt gedragen. Onze klanten verdienen onze volste aandacht want zij hebben Concentra Media doen uitgroeien tot de succesvolle onderneming die het vandaag is. Met ons uitgebreide portfolio van elkaar versterkende media (kranten, magazines, regionale televisie, websites) kunnen we onze klanten een fl inke meerwaarde bieden. Zo zijn ‘Het Belang van Limburg’ en ‘Gazet van An twerpen ’ uitgesproken marktleider in Limburg en Antwerpen en is het zoekertjes-platform ‘Hebbes.be’ de referentie voor het zoeken en vin den van vastgoed en wagens in Vlaanderen.


038_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:26:12

38

VACATURE 23 APRIL 2011

BELGIË • NEDERLAND • FRANKRIJK • Z-AFRIKA

Technisch administratief deskundige (B1-B3) (m/v) contractueel – voltijds (met wervingsreserve voor 2 jaar)

SEARCH & SELECTION is een gereputeerd en erkend personeelsadviesbureau met kantoren in Antwerpen, Gent, Brussel, en internationaal. De voorbije dertig jaar bouwden wij een solide reputatie op bij een uitgebreide cliënteel van KMO’s en multinationals en in de overheidssector. Onze dienstverlening situeert zich op de domeinen van werving en selectie, search, assessment, coaching en performance measurement. Search & Selection profileert zich door zijn doorgedreven automatisering (inzake dataverwerking, testing & assessment, aanwezigheid op Internet), zijn grondige kennis van de markt, en zijn uitgesproken service-mindedness. Niet in het minst blijven ook vandaag de know-how en het persoonlijk engagement van onze medewerkers belangrijke hoekstenen van ons succes. Voor ons kantoor in Gent zoeken wij een (m/v):

(vacaturenummer 2011/04)

Deskundige grondgebiedzaken (B1-B3) (m/v) contractueel – voltijds (met wervingsreserve voor 2 jaar) (vacaturenummer 2011/05)

Taakomschrijving: • werkt onder de rechtstreekse leiding van het diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke ordening • leidt alle werkzaamheden i.v.m. handhaving en rampen, met inbegrip van beleidsadviserende taken en de zorg dat de beleidsbeslissingen, van toepassing op de dienst, uitgevoerd worden

FUNCTIE: De focus van uw ervaring en interesse ligt in het wervings & selectie en search gebeuren, waar u de rijke afwisseling van apprecieert, het werken met deadlines, het succes van de goede match of het goede advies. Als consultant bent u de contact- en vertrouwenspersoon naar de opdrachtgever. U organiseert en leidt op autonome wijze projecten, waarover u de eindverantwoordelijkheid draagt. Hiervoor is de inhoudelijke diepgang nodig zowel in diagnostisch als zakelijke opzicht, die alleen het resultaat kan zijn van een aantal jaren relevante en succesvolle ervaring. Uw kwaliteiten als projectleider laten u toe om ook moeilijke en complexe opdrachten met een projectteam tot een goed einde te brengen. Daarvoor opereert u in nauwe samenwerking met uw collega’s en met onze andere vestigingen. Als projectverantwoordelijke kan u uiteraard gebruik maken van de uitgebreide know-how en het netwerk van het kantoor. PROFIEL: Voor deze verantwoordelijke functie zoeken wij een gedreven universitair met een uitgesproken mensgerichte oriëntatie en een relevante adviserende background binnen HRM. U bent een communicatief persoon met daadkracht en autonomie. Bovenal kan u luisteren, kan u snel een synthese maken, en bezit u een goed rapporteringsvermogen. U bent een echte business developer en een pionier. U kan in team werken. U blijft onder alle uitdagingen visie, flair en uitstraling bewaren. Goede organisatorische en administratieve skills kunnen uw prestaties alleen maar accentueren. Voor ons kantoor in Ronse (O-Vl.) zoeken wij een (m/v):

FINANCIEEL MEDEWERKER

Deskundige communicatie (B1-B3) (m/v)

FUNCTIE: In deze nieuwe functie wordt u een ondersteunende partner voor de directie. Daardoor wordt de persoonlijke effectiviteit en de bedrijfsvoering van de directie verder verhoogd. Uw taak bestaat o.a. uit: • Voeren van de algemene en analytische boekhouding van verschillende vennootschappen (op Winbooks), debiteurenopvolging, balansvoorbereidingen, fiscale dossiers, met assistentie van een extern boekhoudkantoor • Voorbereiden, ondersteunen en beheren van financiële analyses, ad hoc management- en projectrapporten en voorbereiden van voorstellen van besluitvorming • Loonadministratie in samenwerking met sociaal secretariaat • Kostprijscalculaties, margebewaking, investeringen, budgetten • Verzekeringsdossiers.

contractueel – deeltijds (19/38) (met wervingsreserve voor 2 jaar )

U werkt in een KMO, dat betekent dat u evengoed de telefoon beantwoordt, de agenda bijhoudt, u allerlei facilitaire zaken regelt. Verplaatsingen naar andere Search & Selection kantoren kunnen voorkomen.

(vacaturenummer 2011/06)

Taakomschrijving: • werkt onder de leiding van de coördinator externe communicatie en burgerzaken • staat in voor de efficiënte en effectieve ondersteuning van de externe communicatie, o.a.: redactie van teksten (infoblad, brochures, brieven), de website up-to-date houden, organisatie infovergaderingen, onthaalavonden …

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: • houder zijn van ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma van het HOKT onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus (HOC1) of gelijkwaardig • minimum 21 jaar • slagen in een selectieprocedure • in het bezit van een rijbewijs B • bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen • lichamelijk geschikt bevonden worden door de arbeidsgeneeskundige dienst • geschikt bevonden worden voor de functie na een psychotechnisch onderzoek Wij bieden: • brutomaandloon vanaf 2.185,13 euro (niveau B1-B3) voor voltijds en vanaf 1092,57 euro (niveau B1-B3) voor deeltijds • zomertijdregeling • m aaltijdcheques, maximale bijdrage • hospitalisatieverzekering • fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer Schriftelijke sollicitaties (met kopie diploma en cv) kunnen worden ingestuurd tot en met 6 mei 2011 (datum poststempel is bepalend), aan het Gemeentebestuur Boechout, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout. Een uitgebreide functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma, kun je vinden op onze website www.boechout.be of opvragen via de personeelsdienst (tel. 03 460 06 24/25) of via mail aan personeel@boechout.be

PROFIEL: • Master of Bachelor in de richting economie, toegepaste economie, boekhouding, management of sterke cijfermatige aanleg. • Accuraat, en snel assimileren. • Proactief en productief. Gedreven en enthousiast. • Creatief werken met computer, Office pakketten, internet. • Communicatief en sociaal vaardig. • Kunnen omgaan met vertrouwelijke bedrijfsinformatie. • Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en schrift. Meertaligheid is een belangrijke troef. • Werkervaring op een boekhoudkantoor, op een juridische dienst, in een sociaal secretariaat of op een offertedienst wordt op prijs gesteld. AANBOD: Search & Selection biedt een loopbaan met perspectieven op professionele en persoonlijke ontplooiing. Beroepsernst en geloof in eigen kunnen, bepalen onze bedrijfscultuur waarin elk individu zijn/haar stempel zet op de doeltreffendheid van het geheel. Over het initiële salarispakket en de evolutie hiervan naar de toekomst toe bestaat de bereidheid te onderhandelen in functie van een aantal relevante parameters. Bij bewezen geschiktheid en motivatie, zijn mooie doorgroeimogelijkheden aanwezig. INTERESSE? Solliciteer bij voorkeur online via www.searchselection.com (referentienummer ‘5200’) voor de functie van HR Consultant. U kan eventueel mailen naar Myra Vandekerckhove via m.vandekerckhove@searchselection.com Solliciteer bij voorkeur online via www.searchselection.com (referentienummer ‘5231’) voor de functie van Financieel Medewerker. U kan eventueel mailen naar Dhr. Claerhout via f.claerhout@searchselection.com

VG.492/B

Taakomschrijving: • werkt onder de rechtstreekse leiding van het diensthoofd openbare werken • leidt alle werkzaamheden i.v.m. verkeer en mobiliteit en andere technische werkzaamheden, met inbegrip van beleidsadviserende taken en de zorg dat de beleidsbeslissingen, van toepassing op de dienst, uitgevoerd worden


039_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:39:14

VACATURE 23 APRIL 2011

39

Voor persoonlijke groei! We wensen u een vrolijk Pasen.

RECRUITMENT & SEARCH

ASSESSMENT & DEVELOPMENT

KATZ NV - Handelslei 193 - 2980 Zoersel | Tel 03 384 33 16 | E-mail: katz@katz.be | www.katz.be

Plan België zet kinderen en het respecteren van hun rechten centraal in al haar acties. Plan steunt duurzame projecten in 48 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en wil daarmee de levensomstandigheden van kinderen op lange termijn structureel verbeteren zodat ze zich kunnen ontplooien in een wereld die hun rechten respecteert.

Een ervaren intern accountant/boekhouder

Plan België zoekt (m/v):

Opleiding:

Uw functie:

klanten

Een Laborant Opleiding:

Hoofd Communicatie met ruime ervaring DOEL VAN DE FUNCTIE? Alle communicatie van Plan België coördineren teneinde een coherent beeld van de organisatie naar buiten te brengen. UW TAKEN:

VEREIST PROFIEL:

Uw functie:

planning en organisatie.

- Calibratie meettoestellen Wij bieden voor beide functies:

GEÏNTERESSEERD? en motivatiebrief naar job@planbelgie.be voor 12 mei 2011.

www.planbelgie.be

Succesvol rekruteren? Contacteer Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38


040_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:33:17

40

VACATURE 23 APRIL 2011

Onze accountant gaat met brugpensioen in september 2011. Daarom zoeken wij, een internationale investeringsgroep in de onroerend goed sector, zowel in België als in het buitenland, op korte termijn een :

ACCOUNTANT OF BOEKHOUDER (m/v) die verantwoordelijk is voor : - de boekhoudingen van onze Belgische vennootschappen. - de contactpersoon is tussen onze internationale holding, de banken, de auditors, tax consultants, sociaal sekretariaat en leveranciers. - het opstellen en indienen van BTW-aangiftes, voorbereiding van de vennootschapsbelasting, aangiftes onder supervisie van de externe accountants en taxconsultants. - verzorgen van de kwartaal- en jaarrapportage aan de holdingmaatschappij. - opstellen van de jaarrekeningen. - opstellen van budgetten en cash flows.

Uw profiel: - graduaatopleiding boekhouden of universitaire opleiding TEW, richting accountancy en beschikken over minimum 8 à10 jaar ervaring in het voeren van computerboekhouding. - voldoende kennis van BTW wetgeving en vennootschapsbelasting is gewenst. - kennis van IFRS reporting is een pluspunt. - grondige kennis van Microsoft Excel en Word is absoluut noodzakelijk. - vertrouwd zijn met Windows XP en in de toekomst Windows 2007 is een pluspunt. - door het internationale karakter van onze groep is naast de kennis van Nederlands een zeer goede kennis van Engels een absolute vereiste. - een degelijke basiskennis van het Frans is een pluspunt. - u zal volledig zelfstandig moeten kunnen werken.

Ons aanbod: - een solide betrekking in een internationale groep met kantoor te Antwerpencentrum. - een competitief salaris in overeenstemmingen met uw ervaring en bekwaamheid. Heeft u interesse voor deze uitdagende betrekking, stuur dan uw sollicitatiebrief met C.V. voorzien van recente pasfoto naar:

De heer Herman Wauters • p/a Adgar I&D Belgium NV Molenbergstraat 10 • 2000 Antwerpen

FE.BI vzw en VSPF vzw zoeken voor de uitbouw van de tweede pensioenpijler in de Vlaamse en federale non-profitsectoren

EEN TWEETALIGE (N/F) ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE (M/V) voltijds contract van onbepaalde duur

Jouw opdracht - Samen met de directie van de vzw’s VSPF en FE.BI én de Raden van Bestuur van de Vlaamse en federale pensioenfondsen en hun inrichters, de activiteiten in het kader van de uitbouw van de tweede pensioenpijler in de non-profitsectoren administratief opvolgen en coördineren. - Je zorgt er samen met de externe administratief beheerder voor dat de betrokken werknemers op een correcte manier hun pensioentoelagen uitbetaald krijgen. Je bereidt de communicatie naar de rechthebbenden voor en organiseert ze, in overleg met alle betrokkenen. - Je organiseert de vergaderingen van de pensioenfondsen en hun inrichters. Je rapporteert en maakt statistieken op. - Je volgt de interne en externe partners op en stuurt ze aan. - Je volgt de dossiers bij de FSMA op. Jouw profiel - Je hebt een Bachelor of Master behaald in een economische, juridische of humane richting. - Je bent tweetalig N/F: jouw moedertaal is het Nederlands, maar je hebt tegelijk een uitstekende kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling. - Je bent administratief vaardig, gaat graag om met cijfers en werkt nauwkeurig. Meer weten over de functie, het gevraagde profiel, de selectieprocedure of over VSPF en FE.BI? surf naar www.vspf.org en www.fe-bi.org Of contacteer: Dirk De Meester, directeur VSPF vzw, tel. 02.227.60.01, dirk.de.meester@vspf.org Luc Van Waes, directeur FE.BI vzw, tel. 02.229.20.15, luc.vanwaes@fe-bi.org

Interesse? Stuur je motivatiebrief en je curriculum vitae via e-mail vóór 09 mei 2011 aan info@fe-bi.org, t.a.v. Dirk De Meester – directeur VSPF vzw en Luc Van Waes – directeur FE.BI vzw Handelskaai 48, 1000 Brussel

Coördinator lay out

Commercieel assistent

Taken

Taken Als commercieel assistent sta je in voor de administratieve ondersteuning van jouw account manager. Je voert een veelzijdig takenpakket uit: veelvuldige telefonische contacten met klanten en interne afdelingen, offertes opmaken en opvolgen, administratieve ondersteuning, e-mailverkeer, gegevens wijzigen, rapporten opmaken, opvragen van ontbrekend materiaal, etc.

Als coördinator lay out werk je binnen het team van lay outers van onze marketingafdeling. Je verzorgt de planning van de afdeling en leidt alles in goede banen. Om deze taak te volbrengen sta je in nauw contact met je verantwoordelijke en de diverse blad- en projectmanagers van onze verschillende titels. Op basis hiervan stel je een werkverdeling op, rekening houdend met de workload van de individuele medewerkers. Op piekmomenten spring je zelf ook bij door grafisch werk (oa drukklaar maken van materiaal) voor je rekening te nemen. Profiel Met behulp van Word en Excel zorg je voor een goede planning en organisatie. Enige grafische kennis (Photoshop, Quark of Indesign) is noodzakelijk. Als coördinator lay out ben jij de rechterhand van de manager en beschik je over een portie assertiviteit en diplomatie om zowel de belangen van je team als van de blad- en projectmanagers te behartigen.

Profiel Je hebt een Bachelor diploma en kan minimum een eerste relevante werkervaring voorleggen. Je klantgerichtheid en organisatietalent, je zelfstandigheid en je voeling met media bieden je een stevige basis. Je bent goed tweetalig (N/F), flexibel ingesteld, stipt en administratief goed onderlegd.

Interesse in deze of andere vacatures? Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.

2

Voor Nederland: € 2,30 Lux.: € 2,10

Aanbod

ZIJN SCHEIDING IS GETEKEND ‘TOT GROOT GENOEGEN VAN DIE ANDER!’

WEEKBLAD NR. 12 > 22 MAART 2011 > MET TV-GIDS VAN 26 MAART T.E.M. 1 APRIL 2011

VAN KROT TOT PALEIS

BINNENKIJKEN IN BOER CHARELS CHIQUE NIEUWE HOEVE...

‘EINDELIJK KAN ZIJ ZICH OPENLIJK

MEVROUW DEDECKER NOEMEN’

...MET PALMSTRAND!

‘DE HURKENDE DWERG’ GENIAAL OF WALGELIJK?

DE RONDE-MAKER JAN EELEN REAGEERT

CHRISTINE, DE SECRETARESSE DIE ZIJN MAÎTRESSE WERD EN JARENLANG OP DIT MOMENT HEEFT GEWACHT

Voor de vaste functies bieden we je een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een zeer aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen die passen bij een bedrijf zoals het onze (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.


041_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:38:59

VACATURE 23 APRIL 2011

41

Het gemeentebestuur van Begijnendijk gaat over tot de aanwerving van volgende functies (m/v) met een aanleg van een wervingsreserve van drie jaar en een maximale verlenging van twee jaar:

AFDELINGSHOOFD RUIMTE Een voltijdse statutaire betrekking, graad A1a-A3a

Uw functie: U heeft de algemene leiding over de afdeling ruimte, bestaande uit de diensten stedenbouw en ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken (uitvoering). U bent onder meer verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering ruimte en de ruimtelijke uitwerking van het mobiliteitsplan. Daarnaast bent u eveneens verantwoordelijk voor het nood- en interventieplan. U staat onder de rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris en maakt deel uit van het managementteam. Uw profiel: U bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. U beschikt tevens over voldoende leidinggevende capaciteiten om uw medewerkers te motiveren en te coachen. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 33.118,04 euro en max. 58.278,67 euro.

AFDELINGSHOOFD VRIJE TIJD Een voltijdse statutaire betrekking, graad A1a-A3a

Uw functie: U heeft de dagelijkse leiding en coördinatie van de diensten Vrije Tijd (sport, toerisme, jeugd, cultuur en bibliotheek). U bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning en voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de afdeling. U ondersteunt de medewerkers van de diensten Vrije Tijd bij het uitvoeren van hun opdrachten en het oplossen van specifieke problemen. U staat onder de rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris en maakt deel uit van het managementteam. U bent een teamleider en kan medewerkers aansturen en motiveren. Uw profiel: U bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. U beschikt tevens over voldoende leidinggevende capaciteiten om uw medewerkers te motiveren en te coachen. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 33.118,04 euro en max. 58.278,67 euro.

FINANCIEEL BEHEERDER

Een voltijdse statutaire betrekking, decretale graad Uw functie: U bent verantwoordelijk voor het financieel management van de gemeente (voor 60%) en van het OCMW (voor 40%) en dit volgens het wettelijk en decretaal kader. U leidt de dagelijkse werking van de dienst Financiën en stippelt een gezond financieel beleid uit op langere termijn. Uw profiel: U beschikt over de Belgische nationaliteit. U bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs en dat toegang geeft tot niveau A. U beschikt over een hoge dosis managementvaardigheden en uw juridische, financiële inzichten gebruikt u om creatief bij te dragen tot een efficiënt en zuinig gemeente- en OCMW-beleid. U werkt onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris en maakt deel uit van het managementteam. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 42.308,03 euro en max. 62.489,52 euro.

MILIEUAMBTENAAR

Een voltijdse statutaire betrekking, graad B1-B3 Uw functie: U plant het gemeentelijk milieu-, handhavings- en duurzaamheidsbeleid. U voert dit beleid uit en volgt het op. Dit omvat o.a. het voeren van een vergunningenbeleid, het opzetten van sensibiliseringsacties en het coördineren van milieugerichte initiatieven in samenwerkingsverbanden. Uw profiel: U bent in het bezit van een bachelordiploma. U bent tevens in het bezit van een Vlarem-attest of kan dit behalen tijdens de proeftijd. Ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking als een studiebewijs kan voorgelegd worden en een verklaring dat binnen de zes maanden het einddiploma behaald wordt. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 26.221,61 euro en max. 44.182,65 euro.

COORDINATOR WERKEN Een voltijdse statutaire betrekking, graad B1-B3

Uw functie: U bent als coördinator verantwoordelijk voor het opvolgen van de uitbestede werken en de werken in eigen beheer aan de gemeentelijke infrastructuur en accommodatie. U kan goed plannen en organiseren en beschikt over leidinggevende capaciteiten om een team aan te sturen en te coördineren. Uw profiel: U bent in het bezit van een bachelordiploma. U kan tenminste 4 jaar relevante ervaring aantonen. U bent in het bezit van een rijbewijs B. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 26.221,61 euro en max. 44.182,65 euro.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SECRETARIAAT & ARCHIEF Een voltijdse contractuele betrekking, graad C1-C3

Uw functie: U verleent administratieve ondersteuning aan de gemeentelijke diensten. Specifiek zorgt u voor de in- en uitgaande briefwisseling, de administratieve ondersteuning bij de verschillende overlegorganen en het beheer van het archief. Uw profiel: U bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 20.537,74 euro en max. 37.589,36 euro.

Wij bieden u: Een verantwoordelijke job in een aangename werksfeer. Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatievergoeding en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 8 jaar.

Interesse in één van deze functies? Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving, het examenprogramma kan u terugvinden op www.ccselect.be onder «vacatures». Voor alle andere inlichtingen kan u contact opnemen met Leentje Brion op het nummer 02 467 35 40 of via e-mail leentjebrion@ccselect.be. Uw kandidatuur met curriculum vitae, kopie van het diploma en uittreksel uit het strafregister, dient ons uiterlijk op maandag 9 mei te bereiken via een per post verzonden sollicitatiebrief (datum poststempel geldt als bewijs) of door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs, gericht aan CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Brussel. Kandidaturen per e-mail worden niet aanvaard.

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT.

Accountantskantoor te Antwerpen vraagt voor onmiddellijke indiensttreding

STAGIAIR ACCOUNTANT OF

GRADUAAT BOEKHOUDING met noties fiscaliteit

Ons aanbod: wij bieden een voltijdse betrekking in een dynamische onderneming. De verloning staat in verhouding tot de kennis, ervaring en verantwoordelijkheid.

Schriftelijke cv te richten aan Adfibo Accountants Groenendaallaan 136 te 2170 Antwerpen of per e-mail: info@adfibo.be


042_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 20:35:27

42

VACATURE 23 APRIL 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT ALGEMEEN DIRECTEUR FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF DIRECTEUR

ATEL MARIAZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG HUDSON BELGIUM

WETENSCHAP 33 27

AFDELINGSHOOFD RUIMTE AFDELINGSHOOFD TECHNISCHE EXPERTISE BELEIDSONDERSTEUNER LUCHTHAVENBELEID DESKUNDIGE GRONDGEBIEDZAKEN INGENIEUR MILIEUAMBTENAAR PROJECTING. ELEKTRISCHE INSTALLATIES PROJECTINGENIEUR ELEKTRICITEIT PROJECTLEIDER STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT WERKVOORBEREIDER

LABORANT REACTORFYSICUS

INGENIEURS AFDELINGSHOOFD BOUW

LABORANT

SECTORCOORDINATOR ANIMAL HEALTH

STAD GENT JOBPUNT VLAANDEREN GEMEENTE BEGIJNENDIJK CC SELECT STAD GENT JOBPUNT VLAANDEREN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKENJOBPUNT VLAANDEREN GEMEENTE BOECHOUT IBA GEMEENTE BEGIJNENDIJK CC SELECT SCK-CEN SCK-CEN HYE DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKENJOBPUNT VLAANDEREN HYE

26 41 26 24 38 31 41 46 46 29 24 29

VERIS

39 34 46 35

REDACTIE & COMMUNICATIE DESKUNDIGE COMMUNICATIE EINDREDACTEUR (VAST + FREELANCE) HOOFD COMMUNICATIE MET RUIME ERVARING WEBREDACTEUR/JOURNALIST

GEMEENTE BOECHOUT DE PERSGROEP PUBLISHING PLAN BELGIE VACATURE

38 36 39 28

HR MANAGEMENT DOSSIERBEHEERDER PERSONEEL ERVAREN HR CONSULTANT HR-DIRECTEUR

SALES & MARKETING

MOUTERIJ DINGEMANS AWW SCK-CEN PHARMA.BE

INTERNE CONSULTANT HRM - SELECTIEADV

DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKENJOBPUNT VLAANDEREN SEARCH & SELECTION SEARCH & SELECTION VRT JOBPUNT VLAANDEREN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKENJOBPUNT VLAANDEREN

24 38 25 24

BIG

34

VUB - VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FE.BI ADGAR I&D BELGIUM CONCENTRA UITGEVERSMAATSCHAPPIJ UNIVERSITEIT HASSELT RIZIV MOUTERIJ DINGEMANS GEMEENTE BEGIJNENDIJK CC SELECT OXFAM-WERELDWINKELS/OXFAM FAIRTRADE SEARCH & SELECTION SEARCH & SELECTION ADFIBO ACCOUNTANTS

35 40 40 37 25 33 39 41 36 38 41

JURISTIEK LEGAL ADVISOR

FINANCIテ起 2 VOLTIJDS ONDERZOEKERS 2-TALIGE ADMINISTRATIEF VERANTWOORD. 2 ACCOUNTMANAGERS ACCOUNT MANAGER AFTER SALES SERVICE ENGINEER BUSINESS DEVELOPER RETAIL BENELUX COMMERCIEEL MARKET-RESEARCHER EVENT MANAGER JUNIOR INTERNATIONAL TRADER PROJECT MANAGER MARKETING SALES DEVELOPER TECHNISCH-COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE VERANTWOORDELIJKE TECHN. OPVOLGING VERTEGENWOORDIGER

IT MOBILE BELGIUM TECHNO SPECIALS HONDA EUROPE PRALIBEL VANHEEDE ACCENT JOBS FOR PEOPLE KIPCO-DAMACO DE PERSGROEP PUBLISHING PROGRESO DISTRI POND CIB MAGEMON DIMATEC

INVENTI HR FLUX FUNDAMENT R&S AGO INTERNATIONAL

AGO INTERNATIONAL

31 32 33 26 35 2 31 36 37 31 34 35

ACCOUNTANT OF BOEKHOUDER BUSINESS UNIT CONTROLLER DIRECTEUR FINANCIEN ECONOMIST DIENST UITKERINGEN ERVAREN INTERN ACCOUNTANT/BOEKHOUDER FINANCIEEL BEHEERDER FINANCIEEL MANAGER FINANCIEEL MEDEWERKER STAGIAIR ACCOUNTANT/GRADUAAT BOEKHOUD.

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE TWEETALIGE PLANNER

TECHNIEK & PRODUCTIE BOUWTECHNISCH TEKENAARS COORDINATOR WERKEN ELEKTRONICUS INSTALLATEUR/SERVICE MONTEUR LABORANT (LAB TECHNICIAN BITUMEN)

DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKENJOBPUNT VLAANDEREN GEMEENTE BEGIJNENDIJK CC SELECT UNIVERSITEIT GENT HUDSON BELGIUM IT MOBILE BELGIUM NYNAS ACCORD GROUP BELGIUM

24 41 29 31 27

34

ADMINISTRATIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SECRETARIAAT ASSISTENT TOEZICHTHOUDER MARKTWERKING COMMERCIEEL ASSISTENT MEDISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SALES SUPPORT OFFICER (IMMO) TECHNISCH ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

ALBATROS

GEMEENTE BEGIJNENDIJK VREG DE PERSGROEP PUBLISHING ALBATROS HEBBES.BE GEMEENTE BOECHOUT

CC SELECT JOBPUNT VLAANDEREN

41 24 40 34 32 38


043_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 18:38:57

VACATURE 23 APRIL 2011

43


044_GPV1QU_20110423_VMGHP_00.pdf; Apr 21, 2011 20:35:53

44

VACATURE 23 APRIL 2011

ANDERE AFDELINGSHOOFD VRIJE TIJD PROJECTMANAGER ZORG WERFLEIDER

COLOFON GEMEENTE BEGIJNENDIJK UNIVERSITEIT HASSELT HYE

CC SELECT

41 25 29

GEZONDHEID DIENSTHOOFD VERPLEEGKUNDE

VALIDA ZIEKENHUIS

36

CREATIEVE BEROEPEN COORDINATOR LAY OUT GRAFISCH VORMGEVER LAYOUTER (FREELANCE) PRODUCTIEASSISTENT(E) WEB DESIGNER

DE PERSGROEP PUBLISHING ACCENT JOBS FOR PEOPLE DE PERSGROEP PUBLISHING HAVANA ACCENT JOBS FOR PEOPLE

40 2 36 43 2

ICT & INTERNET 2 SOFTWARE DEVELOPERS EXPERT PERSONEELSSYSTEEM-RAPPORTEERDER PROJECT MANAGER

PROGRESO DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKENJOBPUNT VLAANDEREN PROGRESO

37 24 37

ONDERWIJS & OPLEIDING ASSISTENEN WISKUNDE BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS DEELTIJDS HOOFDDOCENT GEZONDHEIDSECON. DEELTIJDSE DOCENTEN GEZONDHEIDSMANAG. DEELTIJDSE DOCENTEN RECHT DIRECTEUR ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN DOCTOR-ASSISTENTEN STATISTIEK & INFOR. DOCTOR-NAVORSERS LOGICA DOCTORAATSBURSALEN NEUROBIO, INFORM. NAVORSER-MASTER CLEANTECH BUSINESS DEV NAVORSERS-MASTER INFORMATICA VOLTIJDS DOCENT BELEIDSINFORMATICA VOLTIJDS DOCENT PUBLIEKRECHT VOLTIJDS HOOFDDOCENT INFORMATICA VOLTIJDS HOOGLERAAR INFORMATICA

UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT GENT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT STAD LIER UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT

HUDSON BELGIUM

25 29 25 25 25 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25

ONTHAAL & SECRETARIAAT MEDEWERKER MARCOM

ALTERFIN

34

HORECAPERSONEEL COORDINATOR CLUB HET PAND

UNIVERSITEIT GENT

HUDSON BELGIUM

29

Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia De Beuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Hermien Vanoost, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Kim Tosseyn, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Teamcoach Internal Sales Hendrik De Backer 02.482.03.74 Sales Assistants Anke Blommaert, Valerie De Valck, Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Benjamin Biernaux, Hilde Vanden Driessche, Isabelle Ghesquiere, Marianne Van Hoeck, Fatiha Aharrour 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi Project management Josi Swerts Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Joost Roelandt, Benny Lootens, Lesly Weyts, Bart Vanderstukken, Jan De Kock Communities Business Unit Manager Yves Verbeke

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT. Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat


003_GPV1QU_20110423_VMGCV_00.pdf; Apr 20, 2011 12:18:19

Vacature Talentum gemist?

Ontdek de andere manier van solliciteren. Vacature Virtual Talentum is de grootste online carrièrebeurs van BelgiÍ voor m/v met talent. Bezoek beursstanden van verschillende bedrijven, bekijk interviews en presentaties, raadpleeg het grootste jobaanbod en solliciteer meteen. Waar wacht je nog op? Surf naar virtualtalentum.vacature.com en ontmoet jouw nieuwe werkgever virtueel.


004_GPV1QU_20110423_VMGCV_00.pdf; Apr 20, 2011 12:18:41

www.sckcen.be

Creëer de technologie van de toekomst op het Studiecentrum voor Kernenergie

Het Studiecentrum voor Kernenergie, SCK•CEN, is een van de grootste onderzoekscentra in België. Zo’n 650 medewerkers zetten zich in om vreedzame industriële en medische toepassingen van nucleaire wetenschap te ontwikkelen. Het motto ‘Onderzoek naar een duurzame optie’ vat onze missie helemaal samen. We werken rond thema’s die belangrijk zijn voor onze maatschappij: de veiligheid van nucleaire installaties, de berging van radioactief afval, de bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling, duurzame ontwikkeling,… Zo bouwen we mee aan een leefbare samenleving, voor onszelf en de generaties die na ons komen. Met het MYRRHA-project ontwikkelen we een multifunctionele experimentele bestralingsfaciliteit voor de productie van radio-isotopen en gedopeerd silicium voor hernieuwbare energietoepassingen, de transmutatie van radioactief afval en de studie van materialen voor innovatieve reactoren. Het SCK•CEN versterkt zijn groep medewerkers met de aanwerving van een (m/v):

Projectingenieur Elektrische Installaties en Instrumentatie Jouw uitdaging: Je realiseert elektrische en elektronische vernieuwingen aan onze infrastructuur met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Je analyseert de noden en leidt de projecten op administratief en technisch vlak. Daarnaast ondersteun je het hoofd van de afdeling bij de dagelijkse leiding en organisatie. Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen richting elektriciteit, elektronica of instrumentatie en hebt enkele jaren ervaring. Je bent een enthousiaste ondernemer met zin voor leiderschap en teamwork. Je spreekt vlot Frans en Engels.

Reactorfysicus Jouw uitdaging: Je staat in voor het beheren en analyseren van verschillende bestralingsprojecten, voor de samenstelling en analyse van de lading van de reactor en voor de opvolging van de reactorwerking. Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of een PhD richting fysica of in het nucleaire met enkele jaren ervaring. Je bent een specialist, gedreven door de wetenschap, die communicatief is en een aardig mondje Nederlands, Frans en Engels spreekt. Surf naar onze website voor meer details over al onze vacatures en activiteiten: www.sckcen.be

Wij bieden je:

Projectingenieur Elektriciteit Jouw uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, leiden, uitvoeren en opvolgen van renovatieprojecten op elektrisch vlak. Je coördineert zelfstandig de projecten, begeleidt studiebureaus en volgt de administratie op (lastenboeken, budgettering, rapportering, ...). Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de industriële wetenschappen richting elektriciteit, elektrotechnieken of elektronica met enkele jaren ervaring. Je bent analytisch ingesteld en hecht belang aan communicatie en veiligheid. Daarnaast spreek je vlot Frans en Engels.

• een uitdagende en afwisselende job; • kansen tot zelfontplooiing binnen een internationale onderzoeksomgeving; • de mogelijkheid tot het volgen van aangepaste opleidingen en on-the-job training; • een aantrekkelijk loon met een mooi pakket extralegale voordelen. Interesse? Surf naar onze jobsite en stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae uiterlijk op 7 mei 2011, naar: SCK•CEN, t.a.v. Evi Belmans, Recruitment Officer, Boeretang 200, 2400 Mol. jobs@sckcen.be www.sckcen.be/jobs

Research towards a sustainable option

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE

4 Belgischetopondernemers  
4 Belgischetopondernemers  

Over de oosterse expansiedrang het nieuwe nationalisme De wereldwijde bevolkingsexplosie De DreiGenDe GronDstoffenoorLoG

Advertisement