Page 1

001_GPV1QU_20110305_VMGCV_00.pdf; Mar 02, 2011 12:48:13

Vacature. voor m/v met talent

05.03 AndreAs scholl de contratenor die 6.000 man doet stoppen met ademen hoe breed is de M/V loonkloof? 3.546 euro bruto Het salaris van een verpleegster

GATEN IN ONZE ARBEIDSWETGEVING • Beschermde werknemers kunnen nauwelijks ontslagen worden • Geen minimum opzeGtermijn voor hoGere bedienden

&

ontdek de andere 8 Gaten

10.370 Jobs oP VAcAture.coM


002_GPV1QU_20110305_VMGCV_00.pdf; Mar 02, 2011 12:39:41

Jobpunt Vlaanderen spot talent www.jobpunt.be Heb jij talent? En weet je geen blijf met je engagement? Jobpunt Vlaanderen heeft vast de gepaste uitdaging voor jou. De Vlaamse overheid, provinciebesturen, steden en gemeenten, OCMW’s, intercommunales en andere openbare besturen zijn voortdurend op zoek naar talent dat mee wil bouwen aan een beter Vlaanderen. Informatici, milieuadviseurs, verpleegkundigen, ingenieurs, brandweermannen, boekhouders, management assistants en nog vele andere talenten kunnen bij Jobpunt Vlaanderen terecht voor een job met engagement. Ontdek alle vacatures op www.jobpunt.be/vacatures en maak werk van je talent.

Jobpunt Vlaanderen selecteert op basis van competenties met aandacht voor gelijke kansen voor elke kandidaat. Het juiste talent op de juiste plaats, dat is wat telt.


001_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:52:56

01

Stand Punt door Erik Verreet

Besparingsregering De stakingen van voorbije vrijdag waren een laatste oprisping van een vraag naar hogere lonen. De EU

KafKa in onze arbeidswetgeving

04 Het loonzaKje van een verpleegster 11

zal ons land tot de orde roepen. Met de harde hand. Om de monetaire unie te versterken worden er op Europees niveau zware manoeuvres uitgevoerd die

Kent u Josef K, het hoofdpersonage uit de Kafka-roman

3.546 euro bruto, zoveel verdient verpleegster

‘Het Proces’? De arme man raakt willens nillens verstrikt

Ruth. Maar daarvoor werkt ze wel late shiften,

de volgende regeringen zullen dwingen de Belgische

in het ondoorgrondelijke rechtssysteem. Ook onze

nachtdiensten en weekends. Hoe ze haar loon

huishouding op orde te zetten.

arbeidswetgeving maakt soms rare kronkels, die u of uw

besteedt, leest u op pagina 11.

Maart wordt een beslissende maand. Tijdens twee

werkgever hoofdpijn bezorgen.

topontmoetingen zullen de Europese regeringsleiders het ontwerp van de voorzitters Van Rompuy en Barroso aanpassen en goedkeuren. Het ontwerp voorziet dat de lidstaten hun lonen in overeenstemming moeten brengen met hun productiviteit. Ze zullen de lonen dus moeten matigen indien de arbeidskosten te hoog oplopen. Ook moeten ze hun schuldpositie beter beheren, zelfs systematisch afbouwen. En de pensioenen zullen meer in lijn gebracht worden met de levensverwachting van de

tenor op Heel Hoog niveau 12 we want sex (equality) Hij zingt zo verschrikkelijk mooi én hoog, dat zijn

Gelijk loon voor gelijk werk, of we want sex

toehoorders nauwelijks durven ademen. Maak kennis

equality. Dat schreeuwden Britse arbeidsters uit in

met de Duitse contratenor Andreas Scholl: geboren

1968. Hun protest leidde tot de ‘Equal Pay Act’ in

tussen de wijngaarden, geschoold in het Zwitserse

1970. Maar hoe breed is de M/V loonkloof anno

Basel, op handen gedragen door zijn publiek.

2011 in België?

rubrieKen Maandag van gespot junKbox dubbelcHecK publieKe opinie cijfer coluMn an olaerts vacature.coM

16

pakken wij onze arbeidsmarkt aan?

“We leven al jaren boven onze stand. Wie de ministerportefeuilles ook krijgen, ze zullen met de bijl zwaaien.” Dit scenario heeft veel weg van de besparingsronde

03 15 18 19 20 20 21 21

gentig oplegde om wijlen de Belgische frank naar de euro te loodsen. Alleen berekenden specialisten dat de komende besparingsronde dubbel zo zwaar zal worden. En we zijn er nog niet aan begonnen. Terwijl in alle EU-landen nieuwe en oude regeringen

saneringsinspanningen

leveren,

kijkt

België machteloos toe. We leven al jaren boven onze stand. Wie de ministerportefeuilles ook krijgen, ze zullen met de bijl zwaaien. De nieuwe ploeg wordt een besparings-

ILLLUSTRATIE COVER: LECTRR

beste carrières in dit magazine

getoetst worden aan de Lissabon-doelstellingen: hoe

die de regering Dehaene II ons eind de jaren ne-

oliver Holz, docent aan Hubrussel

153

bevolking. In april volgt de ontwerpbegroting die de regering Leterme moet indienen. Dit werkstuk zal

regering. Alle groepen en vakbonden die eraan denken met sympathisanten, voetzoekers en spandoeken de Wetstraat te blokkeren, zijn er aan voor de moeite.

Vacature van de week: Senior Adviseur bij Provincie Antwerpen

abonnees van de tijd, de Morgen, gazet van antwerpen en Het laatste nieuws ontvangen vacature autoMatiscH bij Hun Krant.

Wat ze nog kunnen vragen is genade: dat ze gespaard worden als de bijl valt. Onze politici hebben het ons nog niet verteld, maar er dondert een aardverschuiving af op onze arbeidsmarkt.

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt


002_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:22:46

VACATURE 5 MAART 2011

BENT U EEN GOEDE WERKGEVER

ZATERDAG 19 MAART Als goede werkgever moet u elke dag opnieuw de ambities van uw organisatie en uw menselijk kapitaal op elkaar afstemmen. Of u nu een grote onderneming bent of een kleine, actief in de profit of de non-profit sector: op zaterdag 19 maart kunt u zich als werkgever van uw sterkste kant laten zien. En alle m/v met talent informeren over uw toekomstplannen. Bovendien bent u uitstekend omkaderd binnen het redactioneel dossier ‘Beste Werkgevers van 2011’. Dit onderzoek naar de beste werkgevers, onder leiding van de Vlerick Leuven Gent Management School, is uitgegroeid tot het meest besproken onderzoeksproject binnen de Belgische ‘business community’. Zo krijgt uw boodschap de juiste kracht en uitstraling. Vacature investeert mee! Contacteer Ruth Janssens op 02/482 03 64 voor meer informatie.

Erkend Bureau Vacature VG.1186/B - Jobscareers VG. 1245/B

2


003_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:53:39

00 03

foto BENoÎt DoPPAGNE

Maandag van

Maandagvoormiddag vloog Steven Vanackere, minister van Buitenlandse Zaken, naar Genève om er de VN-Mensenrechtenraad toe te spreken. ’s Avonds was hij al terug voor een feestje in de Brusselse Ancienne Belgique.

Steven Vanackere, minister van Buitenlandse Zaken Ik sta op. Om 6.50 uur heb ik een telefo-

De Belgische ambassadeur wacht me op.

Terug in de zaal. Ik praat met mijn Europese

nisch interview met Lisbeth Imbo van Radio 1 over

Onderweg naar het VN-gebouw bezorgt hij me de

collega’s Guido Westerwelle, Trini Jimenez en Alex

de sancties tegen Libië en de mogelijkheid van

laatste nieuwtjes, ook over de Europese delegatie

Stub. We wachten op Hillary Clinton, die vertraging

militair ingrijpen door de internationale gemeen-

hier in Genève. Om 12 uur heb ik een interview met

heeft. Ze had gevraagd om met mij van plaats te wis-

schap. Om 7.31 uur loopt er een overzicht binnen

Jan Balliauw voor de VRT. Ik ben altijd licht onder

selen op de sprekerslijst, maar zelfs drie uur lijkt ze

van de krantenartikelen op mijn blackberry.

de indruk van zijn slimme ogen en stevige dossier-

niet te zullen halen.

kennis. Om 12.30 uur luister ik naar de toespraken Interessant telefoongesprek met iemand

van collega’s. De tussenkomst van de Tunesische

Goede toespraak van Clinton. Om 16.07 uur

van Sant’Egidio, die belangrijk werk levert voor de

minister valt me op: concreet en hoopvol. Ik ga hem

krijg ik een belangrijke mail van mijn kabinetschef:

Afrikaanse vredesdiplomatie. Om 8.10 uur kom ik

feliciteren en zeg dat ik aanstaande zondag allicht

ons ambassadepersoneel vanuit Tripoli komt straks

aan op het kabinet aan de Karmelietenstraat. Rond

naar Tunis afreis.

veilig aan in Brussel.

9 uur overleg ik met Yves Leterme, Kris Peeters en Wouter Beke op het CD&V-hoofdkwartier over de

Een korte babbel met Navi Pillay, de Hoge

Terugvlucht naar Brussel. Onderweg lees ik een

volgende stappen na het verslag van Reynders aan

Commissaris voor de mensenrechten. Ze herkent

paar hoofdstukken van Pol Van Den Driesssches ‘Mys-

de Koning.

me nog van vorig jaar en feliciteert België voor de

terie in Laken’. Om 18 uur ben ik terug op het kabinet.

steun. Om 13.30 uur ben ik aan de beurt. Tien minuVertrek naar Melsbroek. Ik bestel een boeket voor de verjaardag van mijn assistente.

ten duurt mijn toespraak over de toestand in Libië en de rol van de Mensenrechtenraad.

Om 10.15 uur vertrekt onze militaire vlucht naar

Pensioenfeest van Jari Demeulemeester in de Ancienne Belgique. Ik heb zeven jaar met Jari samengewerkt, toen ik AB-voorzitter was. Rond 22.30

Genève. Aan boord bespreek ik de toespraak die

Ik wissel sms’jes met Belgische volksverte-

ik voor de Mensenrechtenraad zal houden. De

genwoordigers over een resolutie in de Commissie

meegereisde journalisten brief ik over de Belgische

Buitenlandse Zaken. Rond 14 uur vertrek ik naar de

prioriteiten.

Belgische residentie voor een snelle hap.

uur heb ik nog een interview voor TV-Brussel. Slaapwel

Wouter de Broeck •


004_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:53:27

COVERSTORY

10

gaten in onze arbeidswetgeving Het arbeidsrecht dat uw en mijn dagelijks werk regelt, maakt soms rare kronkels. In dit coververhaal vindt u tien van die bokkensprongen, voor u samengevat door drie topadvocaten. loop je altijd het risico iets over het hoofd te zien, net als een verborgen schat in een onverlicht hoekje van

werknemers als nu’, redeneren ze. Dat is waar. Als er

beidsrecht één van de toonaangevende advocaten in

de rommelzolder.” Professor van Eeckhoutte geeft

een nieuwe arbeidscodex komt, vertrekt die waarschijnlijk veeleer van de vraag: kiest u voor het sta-

Vlaanderen en doceert deze materie aan de Universi-

als voorbeeld de lijst met alle ‘leidinggevenden’ die

teit Gent. “De regeling voor arbeiders dateert uit 1900,

geen recht hebben op extra loon bij overuren: “Die

tuut van zelfstandige of van werknemer?”

die van de ondernemingsraad uit 1948 en die van

dateert uit 1965 en krioelt van de verdwenen beroe-

Willy van Eeckhoutte maakt zich vooral zorgen over

de bedienden uit 1955. Al die wetten zijn nog nooit

pen zoals een stalmeester of een hoofdstoker. Of de

de slechte kwaliteit van de nieuwe regelgeving: “Het

fundamenteel herdacht, hoewel onze maatschappij

informaticadirecteur in dit rijtje past, kan vandaag

is haastwerk waar telkens correcties op nodig zijn.

en de manier waarop wij werken grondig veranderd

niemand met zekerheid zeggen. Binnen de Natio-

Waarom schakelt men de faculteiten Recht niet in

zijn. Er zijn tientallen aanpassingen geweest, maar

nale Arbeidsraad debatteren de sociale partners al

om de nieuwe wetsvoorstellen te toetsen aan het

een echte visie is er niet. Ons arbeidsrecht is als een

twintig jaar over een aanpassing van die lijst, maar

Europese recht of de bestaande wetten?”

oud huis waar steeds nieuwe koten werden bijgezet

een consensus is nog lang niet in zicht. Net zoals bij

Drie gespecialiseerde advocaten, Lieven Monserez

en opgelapt.”

de discussie over het eenheidsstatuut voor arbeiders

(Laga), Filip Tilleman (Tilleman Van Hoogenbemt)

Lieven Monserez, advocaat van het bureau Laga,

en bedienden. De sociale partners beseffen wel dat

en Bart Vanschoebeke (Claeys & Engels) stellen 10

vergelijkt het arbeidsrecht met een rommelzol-

het een doolhof is maar ze kampen met koudwater-

hiaten in het arbeidsrecht voor. Er zijn er veel meer,

der: “Alles is nog wel te vinden, maar het ene is al

vrees. De vakbonden hebben schrik om alles netjes

maar op deze hiaten botsen de advocaten geregeld

makkelijker te vinden dan het andere. Bovendien

op een rij te zetten, want ‘in een nieuw systeem krij-

in hun dagelijkse praktijk.

“Ons arbeidsrecht is als een oud huis waar steeds nieuwe koten werden bijgezet en opgelapt.” Willy van Eeckhoutte, advocaat en verbonden aan Universiteit Gent

illustratie lectrr

gen we nooit meer dezelfde bescherming voor de

“Het arbeidsrecht is hopeloos verouderd”, zegt advocaatWilly van Eeckhoutte. Hij is op het vlak van het ar-


005_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:53:47

05


006_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:54:18

COVERSTORY

GAT 2. Fiscus en sociale zekerheid hanteren andere maatstaven bij onkostenvergoeding

> GevolG: werknemer draagt meer af “Opeens gingen er maandelijks meer sociale zekerheidsbijdragen af van mijn salaris. Volgens mijn werkgever was de situatie rond de forfaitaire onkostenvergoeding gewijzigd door de sociale zekerheid. Hij kon er weinig aan doen”, aldus Jan, die bij een elektronicareus werkt. “Er is een groot verschil tussen de aanpak van de fiscus en van de sociale zekerheid”, stelt advocaat Filip Tilleman (Tilleman & Van Hoogenbemt) vast. “De belastingscontroleur kan toezeggen dat 200

GAT 1. Bij elke verandering in uw werkschema wordt het vakantiegeld meteen uitbetaald

> GevolG: zware administratie voor werkgevers en frustratie bij werknemers het jaar daarop

euro forfaitaire onkostenvergoeding helemaal terecht is en daarover een bindend akkoord sluiten met het bedrijf. De sociale inspecteur kan over diezelfde onkostenvergoeding een heel andere mening hebben en oordelen dat de helft (100 euro) van die vergoeding loon is. Er moeten dus bijdragen op betaald worden. Dit is voor vele organisaties onbegrijpelijk.”

U heeft het misschien al meegemaakt: u verandert

Katelijne De Bondt, directeur van sociaal secreta-

van job en op het einde van uw contract maakt uw

riaat Pro-Pay. Voor de bedrijven betekent dit ex-

van onkostenvergoedingen zijn door de wetgever

werkgever de afrekening. U krijgt dan een relatief

tra administratie en bijkomende kosten. Voor de

uitdrukkelijk gewild. Artikel 111 van de program-

groot bedrag op uw rekening: uw vertrekvakantie-

sociale secretariaten is de berekening een tijdroven-

mawet van 20 juli 2005 bepaalt dat akkoorden die

De verschillen qua fiscale en RSZ-behandeling

geld. Maar stel: u wil minder gaan werken en spreekt

de precisie-oefening. “Maar vooral de werknemer

de werkgever sluit met de fiscus omtrent onkos-

met uw werkgever af dat u overstapt naar een 4/5de

is de dupe. Die krijgt dan wel een relatief grote som

tenvergoedingen de RSZ niet binden.

contract. Ook in dat geval zal uw ‘vertrekvakantie-

geld uitbetaald, maar het jaar erop krijgt die minder

Volgens Filip Tilleman is de grote frustratie dat de

geld’ worden uitgekeerd, en het jaar erop krijgt u wei-

of helemaal niets. Dit blijft een ingewikkelde mate-

sociale inspectie op elk moment zijn mening kan

nig of geen vakantiegeld. Sinds enkele jaren is er een

rie waarin de doorsnee werknemer al snel verloren

herzien: “Maandag kan een sociale inspecteur in

nieuwe paragraaf toegevoegd aan artikel 46 van het

loopt. Ik kan u verzekeren dat we in mei en juni vele

het bedrijf aanvaarden dat die 200 euro een onkos-

KB van 30 maart 1967 die stelt dat bij elke verminde-

verontruste en boze telefoontjes krijgen van werk-

tenvergoeding is om twee dagen later nog slechts

ring van de arbeidsprestaties het vertrekvakantiegeld

nemers die op dat moment minder of geen vakan-

100 euro als onkosten te aanvaarden. Een jaar la-

moet worden uitgekeerd. “In mijn ogen is dit een vol-

tiegeld krijgen.”

ter geeft de nieuwe regionale directeur nog eens

strekt overbodige maatregel”, zegt Dirk De Backere,

Wie wordt er dan beter van? “Eigenlijk alleen vader-

een andere interpretatie. Waarom kunnen er met

secretaris van de ondernemingsraad van KBC. “Als

tje staat, die vroeger langs de kassa kan passeren”,

de sociale inspectie geen bindende afspraken ge-

bij KBC een deeltijdse medewerker naar een ander

zegt Dirk De Backere.

maakt worden?”

kantoor verhuist, is de kans reëel dat het nieuwe

Meer en meer werknemers zullen hierdoor getrof-

Meestal plooit de werkgever zich naar het minst

arbeidstijdregime in functie van de openingsuren

fen worden. De RSZ heeft onlangs bevestigd dat een

gunstige standpunt, om te vermijden dat de

enigszins anders ligt, met als gevolg een aanpassing

nog striktere interpretatie van de wet op zijn plaats

sociale inspectie de hele onkostenvergoeding als

van het contract, en de verplichte uitkering van het

is: elke opname van voltijds thematisch verlof zal

loon gaat beschouwen, met alle narigheid vandien. “Maar ook de werknemer is de pineut”, stelt Filip

vertrekvakantiegeld. Bij KBC alleen al waren er vorig

aanleiding moeten geven tot de uitbetaling van het

jaar meer dan 800 mensen aan wie zo vakantiegeld

vertrekvakantiegeld. U bent dus gewaarschuwd, in-

Tilleman vast. “Ook hij moet extra betalen. En als

werd uitgekeerd. En dat heeft ons een geschatte 18

dien u zorgverlof wil opnemen, een maand palliatief

er te veel onzekerheid ontstaat rond een bepaald

werkdagen of 6.500 euro gekost”, zegt De Backere.

verlof nodig heeft of indien u voltijds ouderschaps-

voordeel, hakt het bedrijf meestal de knoop door:

“Het is ontzettend veel gedoe”, bevestigt ook

verlof wil opnemen.

dat voordeel verdwijnt.”


007_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:54:11

07

GAT 3. Loterij bij

toekenning van het paritair comité

> GevoLG: onverwachte kosten voor werkgever bij verschuiving van ene naar andere paritair comité Deze week in het nieuws: tientallen kinderdagver-

dus advocaat Filip Tilleman.

in Limburg zich ook vast in deze situatie. Koen

blijven dreigen failliet te gaan omdat ze in een ver-

Soms, naar aanleiding van een ontslag of op aanstu-

Hendrix van de werkgeversorganisatie VKW Lim-

keerd paritair comité waren ingedeeld. Daarom

ren van een sociaal fonds uit een andere sector, rijst

burg bemiddelde in het dossier: “In Limburg zijn

kregen de kinderverzorgsters te veel loon uitbetaald.

er twijfel of de onderneming wel tot het juiste pari-

veel logistieke bedrijven gevestigd. Internationale

De sociale secretariaten eisen het verschil terug van

tair comité behoort. Dan komt de sociale inspectie

bedrijven zoals Ikea, TNT en Power Tools Distribu-

de kinderdagverblijven, die onvoldoende financiële

op bezoek. De inspecteur zal een advies uitbrengen.

tion hebben hier hun verdeelcentrum. Al naarge-

reserves bezitten om deze sommen terug te betalen.

“Dat advies over het PC is niet altijd hetzelfde als het

lang het type goederen dat deze logistieke bedrij-

bedrijf dacht. Hier speelt een subjectief element.

ven behandelden - bijvoorbeeld of de meubelen

Elk bedrijf in België moet toetreden tot een paritair

Normaal is een advies niet bindend, maar de Rijks-

van Ikea dat jaar voornamelijk uit kunststof, hout

comité (PC) van een bepaalde sector. De bedrijven

dienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) volgt het auto-

dan wel metaal waren gemaakt - werden zij ver-

die tot een paritair comité toetreden, moeten vaste

matisch. Het bedrijf kan op geen enkele manier te-

plicht om van paritair comité te veranderen met

afspraken over salarissen, premies, arbeidsduurver-

gen deze beslissing in beroep gaan.”

alle gevolgen vandien. Enkele hoofdzetels dreigden

korting, deeltijds werk, enz. volgen. “De werkgever

“Dit komt heel vaak voor”, vervolgt Filip Tilleman.

om te verhuizen of wilden geen investeringen meer

kiest voor dat paritair comité dat in zijn ogen het

“Het is heel ingrijpend voor een bedrijf omdat de

doen in Limburg omwille van de rechtsonzekerheid

dichtst aanleunt bij de hoofdactiviteit van het be-

salarissen of de vakantiedagen bijvoorbeeld hoger

en de onmogelijkheid om op voorhand hun kos-

drijf, bijvoorbeeld, de bouw. Maar er zijn 300 pari-

liggen. Soms rekent de RSZ drie jaar terug en eist die

ten in te schatten. Na drie jaar lobbywerk met de

taire comités, wiens toepassingsgebieden elkaar

bijkomende bijdragen. Dit leidt tot grote frustraties.

bevoegde minister Van Velthoven, hebben we een

gedeeltelijk overlappen. Bijvoorbeeld, een bouwon-

Zeker indien de concurrenten bij het goedkopere PC

nieuw paritair comité voor de logistiek opgericht

derneming die veel met chemische producten werkt,

blijven. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie.”

dat het probleem voor de ondernemers in Limburg

kan evengoed tot de chemie worden gerekend”, al-

Enkele jaren geleden reden enkele ondernemers

voor eens en altijd heeft opgelost.”

...


008_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:54:25

COVERSTORY

...

GAT 4. Taalwet- GAT 5. Slecht presterende geving verhindert ambtenaren in een andere regio te werken

> GevolG: knelpuntberoepen geraken niet ingevuld

beschermde werknemers kunnen nauwelijks ontslagen worden

> GevolG: niet-beschermde werknemers vliegen sneller buiten Alle werknemers die deelnemen aan de sociale ver-

zware premies die de wet van 19 maart 1991 voor-

kiezingen genieten van een sterke bescherming te-

ziet, betaalt. Natuurlijk kan de beschermde werk-

gen ontslag, dus zeker de personeelsvertegenwoor-

nemer uit eigen beweging opstappen of kan de ar-

digers in de ondernemingsraad en in het comité

beidsovereenkomst bij onderling akkoord worden

voor preventie en bescherming. Lieven Monserez

beëindigd. Maar dat zie ik zelden gebeuren”, rondt

(Laga): “De meesten maken geen misbruik van die

Lieven Monserez af.

U bent Waal, u heeft een technisch diploma op

bescherming. Ze blijven verder hun werk goed doen.

zak en u droomt van een carrière bij de NMBS.

Toch loopt er hier en daar één de kantjes af. Dat zorgt

Maar aangezien de NMBS als overheidsbe-

voor frictie op de werkvloer.” De beschermde werk-

uitzondering: “Indien een vennootschap een afde-

drijf onderworpen is aan de taalwetgeving op

nemer kan maar ontslagen worden wegens drin-

ling of een hele onderneming sluit, kunnen ook

bestuurszaken, liggen de zaken niet zo een-

gende reden ofwel om economische of technische

de beschermde werknemers ontslagen worden. Ik

Bart Vanschoebeke (Claeys & Engels) wijst op één

voudig. Er zijn wel veel vacatures voor technici

redenen. Die reden moet eerst erkend worden door

merk dan dat bedrijven soms veel meer werkne-

binnen de NMBS, vooral dan in Vlaanderen.

een arbeidsrechtbank of door het paritaire comité

mers ontslaan indien ze een aantal mensen, in-

Maar aangezien onze Waalse m/v een diploma

van de sector. “Er is pas sprake van een dringende

clusief enkele beschermden, moeten laten gaan.

behaalde aan een Franstalig instituut kan hij

reden indien de werknemer echt te kwader trouw

Ze snoeien dus verder dan ze eigenlijk van plan

of zij door de taalwetgeving die van toepassing

is. Het bewijs van dergelijke kwade trouw is niet zo

waren. Deze wet heeft trouwens een bijkomend

is op de NMBS, in principe niet tewerkgesteld

eenvoudig te leveren.” Ook zal een paritair comité

pervers effect. Door die bescherming worden in

worden in Vlaanderen.

waarin de drie vakbonden zetelen bijna nooit een

de praktijk niet-beschermde werknemers snel-

Taal is een ‘hot issue’ in België. We hebben dan

unaniem standpunt innemen over zo’n zaak.

ler getroffen door ontslag. Eigenaardig, aangezien

de NMBS bijvoorbeeld kan een personeels-

“Uiteindelijk zal de werkgever afwegen of hij de

werknemers geen bijzondere voordelen mogen

lid enkel worden tewerkgesteld in de regio

zaak voor de arbeidsrechtbank brengt of ineens de

halen uit hun statuut.”

de wet van 19 maart 1991 stelt dat de beschermde

ook een lange traditie van taalwetgevingen. Bij

met dezelfde taal als van zijn diploma. Leen Uyterhoeven, woordvoerder van de NMBS: “Een treinbegeleider en al het personeel dat in contact komt met het publiek, moet de klant in de taal aanspreken van de regio waarin zij zich op dat ogenblik bevinden en in de taal van de klant in het tweetalig gebied Brussel. Dat vereist extra kennis, bewezen via taalproeven, en indien nodig na door ons georgani-

GAT 6. Bescherming van

kandidaten sociale verkiezing is absoluut

> GevolG: ze kunnen niet met brugpensioen gaan

seerde taallessen.” Het meeste hinder ondervindt de NMBS

“Ik ben zojuist 58 jaar geworden en kan blijkbaar

oen opnemen. Maar het Grondwettelijk Hof heeft

wanneer zij knelpuntvacatures, zoals deze

niet met brugpensioen”, stelt René Vandamme vast,

in 2002 en 2006 twee beslissingen genomen die

voor technici, wil invullen. In Vlaanderen zijn

een vakbondsman uit de metaalsector. “Ik heb het

stellen dat wie zich kandidaat gesteld heeft voor

technici zeer moeilijk te vinden, in Wallonië

gevraagd. Maar de bescherming die ik geniet, blok-

de sociale verkiezingen, ook een bescherming van

lukt dat veel beter. Echter, Franstalige tech-

keert dit voorlopig. Ik heb namelijk tijdens de vo-

vier jaar geniet. En die is absoluut. Dat geldt zo-

nici mogen door de NMBS niet in Vlaanderen

rige sociale verkiezingen op de lijst gestaan.”

wel voor de verkozenen als de niet-verkozenen.

tewerkgesteld worden en ook een eventuele

Bart Vanschoebeke (Claeys & Engels) krijgt re-

De enige oplossing die ik zie, is dat mijnheer Van-

taalproef is hiervoor zelfs niet voorzien. Dus

gelmatig te maken met dergelijke dossiers: “Bij

damme met een onmiddellijke verbreking ont-

in de praktijk heeft een persoon met een tech-

brugpensioen moet de werknemer eerst ontsla-

slagen wordt en een akkoord tekent waarin hij

nisch diploma uit Nederland meer kans om

gen worden. Vroeger legde zo’n vakbondsman zijn

afstand doet van zijn beschermingsvergoeding.

aangeworven te worden door de NMBS dan

mandaat neer zodat hij niet meer beschermd was.

Die methode wordt tot hiertoe door de rechtban-

iemand uit Wallonië.

Dan kon hij ontslagen worden en zijn brugpensi-

ken aanvaard.”


009_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:54:57

09

GAT 8. Toenemend misbruik van het brugpensioen

GAT 7. Oeverloos gepalaver bij

consultatieronde van collectief ontslag

> GevOlG: onzekerheid, gedemotiveerde werknemers en zelfs meer ontslagen

> GevOlG: er ligt een bom onder het systeem van brugpensioen Als

u

recht

wil

hebben

op

brugpensioen,

moet uw werkgever u eerst ontslaan, want een bruggepensioneerde leeft gedeeltelijk van zijn stempelgeld. “Als u zelf het initiatief neemt, wordt bij dat ontslag de minimale wettelijke opzegtermijn afgesproken. Na die termijn gaat het brugpensioen meestal in”, legt advocaat Filip Tilleman uit. Maar soms komt de werknemer terug op zijn be-

De Renault-ontslagprocedure begint met een me-

Johan Vandepoel, senior consultant bij hr-advies-

slissing. “Hij neemt een bocht van 180° en wil geen brugpensioen meer. Met als gevolg dat de werkgever

dedeling van de directie in de ondernemingsraad

bureau Berenschot, was betrokken bij verschillende

dat de intentie bestaat tot collectief ontslag. Ze geeft

herstructureringen: “Wanneer de consultatiefase

te weinig ontslagvergoeding afsprak; de werkgever

hierbij een economische motivering. De vakbonden

langer dan een paar weken duurt, groeit de onze-

zit volledig klem. De werknemer trekt naar de ar-

mogen de volgende maanden uitleg vragen en alter-

kerheid bij de werknemers. Mag ik blijven? Moet ik

beidsrechtbank. Die kent hem onverbiddelijk het

natieven voorstellen. De werkgever moet die zo veel

mijn vakantie annuleren? Zal mijn dochter of zoon

verschil toe tussen een gemiddelde ontslagpremie

mogelijk beantwoorden.

op kot kunnen gaan? De angst en de stress stapelen

(formule Claeys) en de eerste ontslagpremie. Omdat

zich op bij de werknemers. Er gaat zeer veel energie

het meestal over werknemers met een grote anciën-

“In die afkoelingsperiode moeten de partijen na-

verloren. Als de werkgever de helaas noodzakelijke

niteit gaat, is dit saldo een serieus bedrag. Dit is een

denken over de toekomst van het bedrijf”, vertelt

maatregelen moet uitstellen, kan het probleem er-

echte hold-up op de werkgever, want zijn werkne-

advocaat Filip Tilleman. “Dat werkt. Maar soms be-

ger worden, wat kan resulteren in nog zwaardere

mer heeft meestal reeds ander werk en wil gewoon

ginnen de vakbonden met een tactisch spel waarbij

maatregelen. Natuurlijk kiest ook een aantal mede-

de hoge ontslagpremie opstrijken. Deze techniek is

ze oeverloos vragen blijven spuien. Ze rekken de

werkers eieren voor zijn geld en vertrekt. Dat zorgt

meestal ingefluisterd door een advocaat of een vak-

consultatiefase eindeloos. Daardoor kan die fase een

voor bijkomende problemen want hoe rijm je aan-

bondsman. De werkgever voelt zich in zijn hemd

jaar of meer uitlopen. Er staat immers wettelijk geen

wervingen met de intentie tot collectief ontslag?

gezet. Ik zie dit steeds vaker gebeuren. Men legt zo

limiet op. Dat is moeilijk voor het bedrijf. Het hoofd-

Wie ga je aanduiden om iemand op te volgen: be-

een bom onder het systeem van het brugpensioen

kwartier in de VS of in Duitsland heeft veel minder

tekent dit dat die ‘buiten gevaar’ is? Daarnaast drei-

en bedrijven staan minder vlot het brugpensioen

geduld. Ik was betrokken bij enkele grote dossiers

gen een aantal lopende hr-processen zoals evalua-

toe. Om die lacune te dichten, zou de werknemer

waar het collectief ontslag zo lang uitliep, dat het

ties en promoties stil te vallen, vaak onder het mom

die voor brugpensioen kiest, geen aanspraak meer

hoofdkwartier besliste om de hele fabriek het jaar

van ‘heeft het nog zin’? Kortom, niet alleen werkge-

mogen maken op het saldo en dit moet hij schrifte-

daarop te sluiten. Met hun vertragingstactiek sloe-

vers, maar zeker ook de mensen op de vloer hebben

lijk beloven bij de aanvraag van zijn brugpensioen.”

gen de vakbonden hun eigen ruiten in.”

veel last van een te lange, prangende onzekerheid.”

...


010_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:55:01

COVERSTORY

GAT 10. Geen

minimum opzegtermijn voor hogere bedienden

> GevolG: werknemers en werkgevers vechten het uit voor de arbeidsrechtbank Voor

bedienden

met

een

jaarsalaris

onder

30.535 euro bruto bestaat een duidelijke regeling als ze zelf weg willen: bij minder dan 5 jaar anciënniteit moeten ze nog 6 weken blijven. Is hun anciënniteit hoger, dan bedraagt hun opzegtermijn 3 maanden. Maar voor bedienden die meer verdienen, is er alleen een maximum opzegtermijn voorzien, namelijk 4,5 of 6 maanden, naargelang hun jaarinkomen onder of boven 61.071 euro bruto zit. “Eigenaardig genoeg is er geen minimum opzegtermijn voorzien die de werkgever wat beschermt”, stelt advocaat Bart Vanschoebeke (Claeys & Engels). “Die periodes zijn vastgesteld om de werkgever tijdig

...

GAT 9. Onduidelijkheid rond bescherming van werknemers die langdurig ziek zijn

> GevolG: rechters neigen naar meer bescherming van de werknemer

een vervanger te laten vinden. Als de vertrekkende werknemer voorstelt om nog een maand te werken en de werkgever wil dat hij nog drie maanden blijft - bijvoorbeeld omdat de werknemer nog enkele projecten moet afwerken – dan kan de werkgever eerst proberen de werknemer te overtuigen. Komen de twee niet tot een akkoord, dan kan de werkgever naar de arbeidsrechtbank stappen om

“Werknemers die meer dan zes maanden ziek zijn,

werkgever niemand mag discrimineren op basis

die twee maanden in cash te laten uitbetalen door

kunnen ontslagen worden. Dat zegt het artikel 78

van zijn huidige of toekomstige gezondheidstoe-

zijn werknemer. De rechter zal dan oordelen of de

van de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereen-

stand. Ook moet de werkgever redelijke aanpas-

werkgever inderdaad drie maanden nodig heeft

komsten”, stelt advocaat Lieven Monserez (Laga)

singen treffen ten voordele van een werknemer

om een vervanger te vinden.”

vast. “Artikel 78 bepaalt dat dan een opzeggings-

met een handicap. Hij moet, bijvoorbeeld, onder-

Maar veel kans heeft die werkgever niet. “In een

vergoeding moet worden betaald. Nochtans aan-

zoeken of hij de werknemer toch niet verder in

geschil waarbij de werknemer van de ene op de

vaardt het Hof van Cassatie al heel lang dat de

dienst kan houden door zijn functie of werkpost

andere dag zijn bedrijf verliet, heeft het Hof van

arbeidsovereenkomst van een werknemer die de-

aan te passen.”

Cassatie, het hoogste gerechtshof, geoordeeld dat

finitief werkonbekwaam is geworden, zelfs zonder

“Anderzijds moet de arbeidsgeneesheer oordelen

die werknemer één euro schade moest betalen.

enige opzeggingsvergoeding kan worden beëin-

of een werknemer na ziekte zijn job nog aankan

Het Hof oordeelde dat de werkgever heel mak-

digd. Want door ‘medische overmacht’ kan hij zijn

of op een andere manier verder kan worden te-

kelijk een vervanger kon vinden. Het valt dan ook

werk niet meer uitvoeren.”

werkgesteld (koninklijk besluit van 28 mei 2003).

te betreuren dat het Hof de werkgever geen mini-

“Maar de voorbije jaren gaan twee nieuwe wet-

Daarom aanvaarden de rechters minder en min-

male bescherming heeft geboden, zeker omdat de

ten in tegen deze rechtspraak. Enerzijds bepaalt

der dat een arbeidsovereenkomst direct wordt be-

meeste rechtspraak naar de kant van de werkne-

de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 dat een

eindigd door medische overmacht.”

mer neigt.” Bea Hendrickx en Erik Verreet •


011_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:55:24

11 SALARISWATCHER

foto ISAbEl PoUSSEt

3.546 euro bruto als verpleegkundige

Naam: Ruth Christiaens

“Zes jaar heb ik voltijds op de dienst oncolo-

kies ik nu vaker voor een weekend weg. En ik hou het

Leeftijd: 33

gie gewerkt, maar dat was psychisch zwaar

budgetvriendelijk. Vorige maand was ik in Salzburg,

Diploma: Verpleegkunde A1 aan de Hogeschool Gent

en ik had zin om mijn horizonten te verbre-

op bezoek bij een vriendin. Ik kon bij haar logeren

Burgerlijke staat: Single

den. Daarom koos ik er twee jaar geleden voor

en hoefde enkel mijn vlucht te betalen. Dat kostte

Functie: Verpleegkundige op de dienst oncologie in

om via interim ook op andere diensten in ver-

me 380 euro.”

het UZ Gent en interim verpleegkundige bij verschillende

schillende ziekenhuizen aan de slag te gaan.”

ziekenhuizen

“Ik ben best tevreden met mijn loon. Standaard zou

Fietsrollen: 235 euro

Bruto maandsalaris: 2.700 euro in het UZ Gent

ik 2.214 euro bruto per maand verdienen. Maar om-

“In januari heb ik mijn fitnessabonnement opge-

(75%), interimjobs via Randstad Medical en Express

dat ik ook late shiften, nachtdiensten en weekends

zegd. Dat kostte me elke maand 50 euro. In de plaats

werk, tikt mijn salaris aardig aan.”

heb ik een set fietsrollen gekocht. Ik heb er 235 euro

Medical (5 à 6 dagen/maand): 141 euro bruto per dag Extralegale voordelen: Hospitalisatieverzekering

aan uitgegeven, maar ik heb er al deugd van gehad.

Woningkrediet: 650 euro

Bij mooi weer spring ik graag op mijn koersfiets en

Vorig jaar opslag: “Neen”

“De maandelijkse afbetaling van mijn huis neemt

nu kan dat ook als het koud is. Dan zet ik een goede

Sparen: “Ik deed aan pensioensparen maar dat heb ik

de grootste hap uit mijn budget: 650 euro. Omdat

cd op en fiets ik in mijn woonkamer!”

stopgezet toen ik een huis kocht. Maandelijks zet ik een

ik alleen woon, zijn ook alle vaste kosten voor mijn

Nathalie Van Laecke •

Beleggen: “Neen”

bedrag op mijn spaarrekening.”

rekening. Voor gas, elektriciteit en internet betaal ik 150 euro per maand. Toch niet mals, dus leef ik wat prijsbewuster tegenwoordig. Maar ik heb geen zin om me alles te ontzeggen nu ik een lening heb. Ik reis graag en in plaats van verre, lange vakanties

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris


foto Universal

012_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:55:30


013_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:55:55

13 SUCCESTAPES

God Andreas Scholl

onder de contratenoren

Tijdens zijn aria’s durft het publiek nauwelijks ademen. Uit bewondering, en om de zang niet te verstoren. Want de Duitse contratenor Andreas Scholl heeft heel veel noten op zijn zang, vooral hoge dan. En die vervoeren zijn wereldpubliek naar hemelse regionen.

bandje. “De eerste maanden in Basel waren heel

en gaf hem de prijs van ‘de jonge muzikant van het

vreemd”, vertelt Andreas Scholl. “Ik kwam uit een

jaar’. Als Rijnlander is ons land voor hem niet echt het

dorpje vol wijngaarden en belandde in een grootstad

buitenland. Zo spreekt Andreas Scholl heel vlot Ne-

en had juist mijn legerdienst beëindigd. Het was een

derlands. “Mijn eerste vriendin woonde in Nijmegen.

cultuurshock. Ik las ook niet vlot genoeg de noten op

Dat was in 1987. Twee jaar later had ik een vriendin

het blad. Dat eerste jaar volgde ik vijf uur ‘solfeige’

in Merelbeke. Later heb ik veel samengewerkt met de

(notenleer, nvdr) per week. Ik twijfelde of het wel iets

Vlaamse dirigenten René Jacobs en Philippe Herre-

voor mij was, tot ik tijdens een studentenproductie

weghe en de Nederlander Ton Koopman. Ik heb ook

“De hemel was die avond neergedaald in Bozar.

drie van mijn vrienden ‘Lamento della nynfa’ (Het

twee jaar in Brussel gewoond.”

Ik heb genoten”, glundert een toehoorder na het

klaaglied van de nimf, nvdr) van Monteverdi hoorde

Hij verblijft elke maand enkele dagen in Brussel om

recente concert van Andreas Scholl (43), in Brussel

vertolken. Mijn ogen gingen open: dat wou ik ook

zijn dochtertje Clara te zien. Andreas Scholl was

op tournee. Met zijn nieuwe cd met liederen van de

doen. En vanaf toen werd studeren een plezier.”

twee jaar gehuwd met een Belgische vrouw, die nog steeds een goede vriendin is. “Als Clara haar plech-

Britse barokcomponist Henry Purcell rijgt de Duitse contratenor de successen aan elkaar. De Franse krant

Vertrouwd met België

tige communie en haar vormsel deed, zakte mijn

Le Monde noemde hem ‘Le Roi Scholl’ naar aan-

Amper afgestudeerd belandde Andreas Scholl met-

Duitse familie af naar Brussel voor het feest. Ik gaf

leiding van zijn rol in een opera van Händel. En de

een in de internationale spotlights. Hij moest zijn le-

ook drie concerten in de school van Clara om geld te

Britse Times schreef dat 6.000 mensen amper durf-

raar René Jacobs vervangen op een uitvoering van de

verzamelen voor instrumenten en muziekles. Samen

den te ademen tijdens de drie aria’s die Scholl zong

Johannespassie van Bach. Het werd een succes. “Een

met het koor van de school hebben we zelfs een cd

tijdens de ‘Last Night of the Proms. Andreas Scholl is

eerste Johannespassie is een heel traditionele entree

opgenomen.”

vandaag absolute wereldtop.

voor een zanger”, vertelt hij zakelijk. Een gelijkaardige entree adviseert hij ook aan zijn

De stem verzorgen

Als zevenjarige knaap begon hij te zingen in het kerk-

studenten in Basel, want Andreas Scholl heeft intus-

Met zijn opname ‘O Solitude’ met een keuze uit de

koor van zijn dorp Kiedrich in de Rijnvallei, met zijn

sen de leerstoel van René Jacobs overgenomen: “Een

liederen van Henry Purcell (1659 – 1695) bevestigde

vader achter het orgel. “Ik had geen vermoeden dat ik

solist begint zijn carrière nooit met een liederavond.

Andreas Scholl: de cd werd een instant bestseller, ook

een loopbaan van zanger zou volgen tot de dirigent

Hij krijgt eerst een uitnodiging voor koorwerk of hij

in ons land. Een aantal van deze liederen kent hij al

mij – ik was toen zeventien jaar - suggereerde dat ik

mag al eens een solo zingen in een cantate van Bach

twintig jaar. Toch was dit voor hem een goed moment

misschien een contratenor was. Toen wou ik eigenlijk

of een oratorium van Händel. Dan moet hij zich voor-

voor zijn Purcell-cd: “Ik plan mijn cd-opnames niet

bij het leger gaan of bij de antiterreurbrigade.”

bereiden om een volledige partij te zingen tot iemand

strikt. Het is bijna een natuurlijk proces. Op gere-

hem belt om in te springen voor een zieke zanger. De

gelde tijden vergader ik met mijn agent en mensen

Een contratenor gebruikt de hoge mannelijke stem.

Messias van Händel, de passies van Bach, vormen het

van de platenmaatschappij. We praten over mijn

Hij is geschoold in de falsettechnieken. Die scholing

‘brood en boter’-repertoire voor een contratenor.”

favoriete projecten voor de komende drie à vier jaar.

Schola Cantorum Basiliensis, één van de Europese

In het begin van zijn carrière trad hij geregeld op in

laire werk, zoals Purcell, en de meer gespecialiseerde,

centra voor oude muziek. De Vlaming René Jacobs

Antwerpen met de Vlaamse dirigent Philippe Herre-

musicologische opnames, zoals de liederen van de

had hem uitgenodigd op basis van een ingezonden

weghe. De Belgische muziekpers ontdekte hem snel

middeleeuwse troubadour Oswald von Wolkenstein.”

foto Universal

deed Andreas Scholl op in de beroemde Zwitserse

We zoeken een gezonde mengeling tussen het popu-

“een grote Bach-cantate neemt tot twee maanden voorbereiding in beslag. ik oefen dan elke dag, telkens wat verder in het stuk.” Andreas Scholl, één van ’s werelds beste contratenoren

...


014_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:56:07

SUCCESTAPES

... Tijdens het interview spuit Scholl met een puffer in

Andreas Scholl wil zijn huidige topjaren maximaal la-

zijn keel. “Ik moet mijn stem sparen en zing dan ook

ten renderen. De prijs van zijn concerten steeg en hij

niet elke dag”, verontschuldigt Andreas Scholl zich

veranderde van platenmaatschappij.

bijna. Een violist oefent drie, vier uur per dag. Dat

Scholl: “Harmonia Mundi is een mooi bedrijf en ik

kan een stem niet aan. Als ik drie dagen geen con-

heb veel respect voor de bazin, Eva Coutaz. Maar

cert heb, doe ik wat zachte stemoefeningen. Maar zo

ze beschikt niet over dezelfde promotiekracht als

zwakken mijn reflexen af. Dan moet ik twee à drie

Universal Classics, mijn nieuwe maatschappij. In

dagen voor een concert harder werken om de nodige

tegenstelling tot wat het grote publiek denkt, zit er

precisie terug te vinden.”

achter die grote naam geen dictatoriale directeur die alles oplegt. Integendeel, de medewerkers van

Elk nieuw stuk zingen kost ongeveer een maand

Universal Classics stimuleren de muzikanten om ac-

voorbereiding. “En een grote Bach-cantate neemt

tief mee te werken. We discussiëren over het reper-

tot twee maanden voorbereiding in beslag. Ik kom

toire, over de orkesten en pianisten. Ze denken mee

er dan bijna elke dag op terug: telkens wat verder

over de volgende drie cd’s. Ze betalen zelfs voor de

in het stuk. Ik stel mijn spontane ideeën in vraag.

repetities van het orkest. Tijdens de week van de op-

Zo groeit het elke dag. Ik leer nog steeds van mijn

name van de Purcell-cd kregen we een dag vrij. Dat

vroegere leraar uit de Schola Cantorum Basiliensis,

is heel ongebruikelijk, maar het leidt wel tot een ho-

Richard Levitt (75). Alle grote projecten heb ik met

gere kwaliteit. En in mei vlieg ik enkele dagen naar

hem voorbereid. Hij was aanwezig bij de laatste

Londen voor de definitieve menging van de nieuwe

drie opnames. ‘Nooit forceren’ is zijn motto. Bij een

Bach-cd. Ook bij de illustraties en de foto’s mag ik

dramatisch recitatief heb ik de neiging te veel te for-

mijn zegje doen.” Naast liederen van Bach staan er

ceren. Als ik later de opname beluister, merk ik dat

nog cd’s van Haydn en Mozart in de steigers.

foto Universal

het bijna grotesk klinkt. Richard Levitt zal me daar met enkele handgebaren opwijzen: ‘sst, 20 procent

Geen zin in zeiljacht

is genoeg.’ Hét geheim van een goede zanger is dat

In oktober 2011 verschijnen zijn nieuwe opnames

zijn zang vloeiend overkomt. Een luisteraar mag

van de solocantates van Bach. “Dit zijn heel moeilijke

niet verkrampt op zijn stoel zitten en zich afvragen

stukken voor een zanger. Ik moet er hard aan werken,

of de zanger de hoge ‘do’ wel haalt. De techniek van

aan de intonatie, de modulatie. Deze muziek is heel

de zanger mag toehoorders niet afleiden. Maar dat

instrumentaal geschreven. Er is weinig ruimte om te

vraagt veel werk. Hoe complexer de muziek, hoe

ademen. Dan mag de zanger niet versnellen of je ziet

moeilijker het is hem moeiteloos te laten klinken.”

in het publiek mensen in paniek geraken: ze leven mee met de zanger in ademnood.”

“Zangers hebben niet alleen een gevoelige stem, vaak

naar wie kijkt andreas scholl op? James Bowman Een beroemde Brits contratenor, die zich dit jaar terugtrok uit het actieve muziekleven. “Hij was mijn grote voorbeeld met zijn knappe interpretaties en een juiste dosis emotie. Maar de marktwaarde van

Bach en Händel zijn de standaardleveranciers

zijn het ook gecompliceerde mensen. Ze hebben

voor Andreas Scholl. Is hij na twintig jaar dat

steeds angst hun stem te verliezen. Ik ben al 22 jaar

vaste barokrepertoire niet beu? “Neen, we beleven

patiënt van Joseph Sopko, één van de grote experts

nog steeds heel intense, schitterende momenten.

van de menselijke stem. Hij is een vriend geworden.

Tijdens de opname van de Purcell-cd in het Italiaanse

Als hij mij tien dagen rust voorschrijft, volg ik dat tot

Bagnacavallo was het meer dan 33° in de San

op de minuut op.”

Girolamokerk en buiten zelfs 38°. Maar in de pauze zag ik aan de brede glimlach op de gezichten van

Betaalde repetities

mijn collega’s dat ze het mooi vonden.”

Sinds 2005 schroefde Scholl het aantal concerten terug tot veertig per jaar. “Tot dan gaf ik elk jaar zestig

“Een muzikant heeft een grote verantwoordelijkheid

tot zeventig concerten. Dat was te veel. Ik wil mijn fa-

tegenover zijn publiek en tegenover zichzelf. Drie

milie meer plaats geven in mijn leven.” Zo toert hij op

jaar geleden kwam ik tot de vaststelling dat ik al veel

slecht over een collega.”

dit moment door Australië met zijn vriendin, Tamar

bereikt had: veel concerten gegeven, prijzen gewon-

Halperin, die klavecimbel speelt. “We geven zeven

nen, … Tot dan liep mijn carrière op automatische

Leonard Cohen

concerten. Samen onderweg zijn, is beter.” Hij nam

piloot. Ik kwam op een punt dat ik mezelf begon te

die beslissing nadat zijn vader aan longkanker was

herhalen. Wat nu? Zin om met een zeiljacht de wereld

een zanger wordt ook bepaald door zijn relatie met de andere zangers en musici. James Bowman was altijd heel genereus en menselijk. Hij sprak nooit

“Die man loopt over het podium alsof het zijn woonkamer is. Ik sta steeds wat zenuwachtig achter de coulissen te drentelen tot ik het podium op moet. Ik ben ook gevoelig voor kritiek. Negatieve opmerkingen kwetsen ons. Leonard Cohen, daarentegen, is hier en nu. Hij zingt zijn lied tegen zichzelf en blijft rustig. Dat wil ik leren.”

overleden. “Vlak daarvoor had hij me toevertrouwd

rond te varen had ik niet. Ik maak nu plannen voor

dat hij alles anders zou doen mocht hij opnieuw kun-

moderne muziek. Hedendaagse componisten zoals

nen beginnen. Als groentehandelaar was hij nog van

de Amerikaan Philip Glass of de Est Arvo Pärt heb-

de generatie die vooral hard werkte. Hij had liever

ben muziek geschreven voor een contratenor. Mis-

meer tijd gespendeerd aan zijn familie en zijn kinde-

schien vraag ik enkele componisten iets voor mij te

ren. Dat gaf stof tot nadenken.”

creëren?” Erik Verreet •


015_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:08:26

15 GESPOT in deze rubriek gaan We oP zoek naar nieuWe gadgeTS en TrendS oP de Werkvloer

Ban e-mail binnen je bedrijf

ontspannen op het werk was nog nooit zo stijlvol. de amerikaanse ontwerpster Carissa Carter ontwikkelde een aangenaam voetenbankje in de vorm van een

It-bedrijf Atos kondigde enkele weken geleden een

skateboard. Schoenen

drastische maatregel aan. Over drie jaar wil het bedrijf

uit en genieten!

alle interne e-mails bannen. In de plaats daarvan wil Atos, goed voor zo’n 50.000 werknemers, nog meer inzetten op sociale mediatools en nieuwe communicatieapplicaties. “De cijfers liegen er niet om”, verklaarde ceo Thierry Breton. “Onze managers spenderen per week tot twintig uur aan het lezen en schrijven van e-mails.” Volgens een wereldwijd onderzoek van Amerikaans onderzoeksbureau Lexis-Nexis geven zes op tien bedienden aan dat de constante flow van e-mails hen afleidt tijdens het uitvoeren van hun taken. Eerder probeerden grote bedrijven de overload aan e-mails aan banden te leggen door af en toe ‘een dag zonder e-mail’ te organiseren. Maar de praktijk leerde hen dat de meeste werknemers gewoon tot de volgende dag wachten om hun e-mails te verzenden. Als alternatief wil Atos dus inzetten op andere communicatie-applicaties. Zo wil ze bijvoorbeeld Office Communication Server nog meer inbedden in de werking van het bedrijf. Met deze dienst kan je chatten, documenten doorsturen, videoconferenties houden. Andere professionele sociale netwerktools op de markt zijn bijvoorbeeld Yammer, Socialtext en Chatter. Atos zelf bekijkt of het in de toekomst Spigit kan gebruiken, een besloten sociaal netwerk dat kan dienen als virtuele ontmoetingsplaats voor de 50.000 werknemers.

4

anti-stress gadgets

Voel je je gestresseerd? doe dan deze polsband om. Met elektrische signalen masseert het specifieke drukpunten waardoor de spanning zou verdwijnen.

De ideale ruimte ook om samen te brainstormen over innovatieve ideeën. E-mailprogramma’s zelf proberen ondertussen ook hun steentje bij te dragen aan het begrenzen van overtollige e-mails. In de meeste van deze programma’s kan je

Slim bedacht, de bureaustoel met ingebouwde fitnesstoestellen.

filters inschakelen om je e-mails te ordenen. Recent

Spieren rekken en conditie onderhouden

nog ontwikkelde Google de Priority Inbox, een tool die

tijdens de werkuren. Wie zei dat een zittend

raadt welke e-mails belangrijk zijn en dan beslist of die

beroep slecht is voor de gezondheid?

weergegeven worden in je overzicht van binnengekomen mails. Wil je nu al aan je collega’s duidelijk maken dat je minder wil mailen, dan kan je onder je emailhandtekening standaard verwijzen naar volgende

Toch nog stress? Plaats dan deze

website: http://three.sentenc.es/. Met het ‘drie zinnen

kleine raket op je bureau.

beleid’ juichen de oprichters van deze site e-mails toe

Met een welgemeende

die maximum drie zinnen lang zijn. Hun manier om

dreun op het kussentje vuur

overbodige informatie binnen de perken te houden.

je de raket af. Weg frustraties!

Mies Cosemans •

Mies Cosemans •


016_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:56:32

ACTUA

M/V-loonkloof:

smaller, maar niet gedicht

Deze actrices uit de film ‘Made in Dagenham’, vertolken de Britse vrouwelijke arbeidsters die in 1968 streden voor een hoger loon. ‘We want sex (equality)’, schreeuwde hun spandoek. Twee jaar later, in 1970, werd de ‘Equal Pay Act’ gestemd.


017_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:56:28

17

land en voor heel Europa belangrijker dan de

maanden. Uiteindelijk kregen ze 2,75 frank per

stikken 187 vrouwen omhulsels voor autozetels.

uur meer, merkelijk minder dan de filmdames

Geklasseerd als ‘ongeschoold’ worden ze slech-

uit Dagenham.

ter betaald dan de mannelijke kuisploeg. De

Maar deze staking maakte duidelijk dat het Ver-

directie reageert weinig diplomatisch op hun

drag van Rome (1957) dode letter was gebleven.

vraag om als geschoolde arbeiders ingeschreven

Artikel 119 van dat verdrag beloofde vrouwen en

17%

28 mei 1968: in de Fordfabriek van Dagenham

20%

ling en vele solidariteitsacties. Ze staakten drie

21%

harde actie met een grote internationale uitstra-

25%

dan hun mannelijke collega’s. Het was een lange,

25%

dat moment verdienden ze 30 procent minder

(op basis van de bruto-uurlonen van voltijds en deeltijds werkende arbeiders in de industrie (1960-2008)

31%

het werk neer. Ze eisten 5 frank meer per uur. Op

29%

bruari 1966, legden 3.800 arbeidsters in Herstal

M/V-loonkloof in Belgische industrie tussen 1960 en 2008

33%

Twee jaar vroeger dan de Britse dames, op 16 fe-

34%

staking in het Britse Dagenham.

41%

Niet de Britse Dolle Mina’s, maar 187 werkvrouwen dwongen in 1968 bij de Britse werkgevers een gelijk loon af voor gelijk werk. De film ‘Made in Dagenham’ vertelt dit ontroerende verhaal. Maar is de loonkloof zoveel jaar later nu bijna gedicht?

te worden. De arbeidsters van Dagenham ver-

mannen eenzelfde salaris voor hetzelfde werk.

harden hun staking. Ze trekken veel aandacht

De staking in Herstal dwong de heren van het

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2008

De voorbije 50 jaar is het verschil in salaris tussen man en vrouw sterk verminderd: in 1960 verdiende een vrouw in de Belgische industrie gemiddeld 41% minder per uur dan een man; in 2008 was dit verschil nog 17%.

met hun spandoek onder de Big Ben: ‘We want

Europese parlement het M/V-verschil op hun

sex.’ De Londenaars kijken beteuterd wanneer

agenda te plaatsen.

ze het spandoek verder ontrollen: ‘We want

Sindsdien is er veel gebeurd. Tussen 1960 en

sex equality’. De dames eisen eenzelfde loon

2008 daalde de loonkloof voor arbeiders in de

voor eenzelfde werk. Na enkele dagen sluit de

industrie van 41% naar 17% (voltijdsen en deel-

hele fabriek met 50.000 mannen bij gebrek aan

tijdsen samen), lezen we in het jaarlijkse rap-

zetelbekleding. De socialistische minister van

port ‘De loonkloof tussen vrouwen en mannen

Tewerkstelling, Barbara Castle, nodigt de actie-

in België’. Hildegard Van Hove van het Instituut

voerders uit op de thee en sympathiseert. Ze on-

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en

derhandelt en kan de toegestroomde pers ver-

medeauteur van dat rapport: “Deze vooruit-

tellen dat de dames uit Dagenham 92 procent

gang is te danken aan enkele factoren. De vrou-

van het loon van de mannen zullen ontvangen.

wen zijn vandaag veel beter opgeleid. Ook is de

Twee jaar later, in mei 1970, laat zij de ‘Equal Pay

segregatie tussen mannelijke en vrouwelijke

Act’ stemmen.

beroepen minder groot dan in de jaren zestig.

Bronnen: ADSeI, enquête nAAr De Structuur en De VerDelIng VAn De lonen (VAnAf 1999) en De ZeSmAAnDelIjkSe enquête nAAr De lonen en De WeDDen (VerWerkIng foD WASo)

De loonkloof volgens sector: grote verschillen (verschil lonen van mannen en vrouwen per sector, berekend naar voltijds equivalente lonen)

De film ‘Made in Dagenham’ geeft een accu-

Waalse FN-vrouwen staken

raat beeld van de vroegere situatie: één afde-

Socio-culturele sector

Dit waargebeurde verhaal is nu ook op het wit-

ling met alleen vrouwen. De enige mannen die

Toerisme en vrije tijd

te doek te bewonderen. ‘Made in Dagenham’

er binnenkomen zijn managers of vakbondsaf-

2,1% 6,4%

brengt de strijd van de vrouwen voor een hoger

gevaardigden.”

Horeca

7,2%

Bouw

loon op een warme en humoristische manier

Metaal

in beeld. “Grote ondernemingen haatten toen

Loonkloof slinkt

het idee dat ze vrouwen evenveel zouden moe-

Midden januari blokletterde De Standaard ‘Jon-

ten betalen als mannen”, herinnert acteur Bob

ge vrouw verdient per uur meer dan man’. Vrou-

Hoskins zich. “Er stond een klein artikel over

wen tussen 25 en 40 jaar hadden in 2009 onge-

de staking ergens achteraan een krant. Waarom

veer hetzelfde beroepsinkomen per uur als hun

staat dit niet op de cover, dacht ik toen? Want

mannelijke leeftijdsgenoten, aldus een studie

de dames verdienen een gelijk loon. Toen het

van de Studiedienst van de Vlaamse regering.

filmscript werd aangeboden, heb ik direct toe-

Is dit een fundamentele doorbraak? Walter van

gehapt.”

Dongen, auteur van deze studie, relativeert:

foto xxxxxxxxxxxx

“Op basis van een beperkte enquête bij 1.100 In België was de vrouwelijke strijd voor een ho-

Vlamingen kregen we een zicht op het beroeps-

ger loon al iets eerder uitgebarsten. De staking

inkomen per uur. Maar dat is slechts één van de

in de wapenfabriek van FN Herstal was voor ons

indicatoren die men voorzichtig moet interpre-

“Wil men de loonkloof echt dichten, dan zullen nog meer vrouwen voor de beter betaalde beroepen moeten gaan en hogere functieniveaus bereiken.” Walter van Dongen, studiedienst van de Vlaamse regering

Informatica Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Handel

7,3% 8,9% 9,0% 13,8% 14,9%

Federale overheid

17,9%

Selectie en interim

18,0% 18,7%

Gezondheidszorg Farma Chemie Energie en water

19,0% 20,4% 21%

Textiel

21,9% 22%

Banken en verzekeringen

23,4%

Consulting en zakelijke dienstverlening

... In sommige sectoren is de loonkloof eerder klein. Maar daar zijn ook de gemiddelde brutomaandlonen eerder laag. In de beter betalende sectoren, zoals de chemie en de banken, is de loonkloof aanzienlijk. (Bron: luc SelS, e.A., De SAmenStellIng VAn De loonkloof In BelgIë, julI 2010)


018_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:56:46

JUNKBOX

... teren, want een inkomen dat deelnemers opgeven bij een enquête, laat geen exacte uitspraken toe. Algemeen blijkt uit de enquête dat de vrou-

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

wen hun beroepspositie wisten te versterken. Die trend zagen we al in onze studies van 2003, met als opvallend gegeven dat het netto beroepsinkomen per uur van jonge vrouwen niet zoveel verschilt van dat van

Voor National Geographic is 2011 het jaar van de mens. In het

mannen. Die evolutie zet zich door. Want eerst hadden de vrouwen van 20

magazine staat iedere maand een artikel over 7 miljard aard-

tot 30 jaar een inkomen per uur dat gelijke tred hield met de jonge man-

bewoners. In het laatste nummer hebben ze onderzocht wie de

nen. Die leeftijdsgroep is nu verruimd en bestrijkt jonge vrouwen van 25

gemiddelde mens is. Komt ie. De meest typische mens op

tot 40 jaar. Vrouwen houden het dus langer uit op de arbeidsmarkt in een

aarde is een man, want ja, er zijn tegenwoordig iets

volwaardige positie. Maar dit is een langzaam proces dat van generatie tot

meer mannen dan vrouwen op aarde. Hij is rechtshan-

generatie een stukje verbetert. Zo kiezen vrouwen nog steeds minder voor

dig. Hij verdient minder dan 8.600 euro per jaar. Hij heeft een

de opleidingen en beroepen die tot de hogere salarissen leiden.”

gsm maar geen bankrekening en hij is een Chinees. Maar in

“Voorbij de leeftijd van 40 jaar duikt de kloof weer op: een aantal vrouwe-

2030 is hij een Indiër. +++ Zijn wij een typische mens? Nee!

lijke 40-plussers stopt met werken en een aantal beperkt de werkweek, met de gekende gevolgen voor hun promotiekansen en hun anciënniteit. Dus vanaf die leeftijd wordt het uurinkomen van mannen groter. Wil men de loonkloof echt dichten, dan zullen nog meer vrouwen een beter diploma moeten behalen, beroepsactief worden en blijven, gemiddeld meer uren moeten presteren, voor de beter betaalde beroepen moeten gaan en hogere functieniveaus bereiken.”

Assertiever onderhandelen “De loonkloof verkleint”, stelt ook Gert Theunissen van het onderzoekscentrum ‘Personeel en Organisatie’ van de faculteit economie in

Geeft dat stof tot nadenken? Ja! Wat is ons eerste plan? Minder

K.U.Leuven. “Enkele maatschappelijke evoluties dragen daar toe bij. De

klagen en zagen. Wat is ons tweede plan? India in het oog

belangrijkste is natuurlijk de vervrouwelijking van het hoger onderwijs.

houden. Aldus stond deze week in de Hindustan Times: India

Ook geeft de overheid met wetten en het eigen loonbeleid het goede voor-

is klaar om ‘s werelds grootste economie te worden. Zeker nu

beeld. Verder is de mentaliteit sterk gewijzigd. Vrouwelijke werknemers

China heeft aangekondigd om zijn groei te vertragen om het

grijpen sneller geboden kansen. Daarnaast voeren meer werkgevers een

milieu te sparen. +++ Dat hadden wij nu niet gedacht,

sekseneutraal personeelsbeleid zodat meer vrouwen naar hogere posities

dat de Chinezen om de natuur zouden geven. Tenslotte

kunnen doorschuiven. De bedrijven kunnen het zich niet meer permit-

hebben wij onze natuur ook met graagte om zeep geholpen,

teren talentrijke vrouwen niet aan te nemen. Die trends zetten zich door.”

zij het 100 jaar geleden al. Er staat amper nog een bos recht.

Durven vrouwen wel genoeg over hun salaris onderhandelen? “Dat is wat

+++ Misschien dat wij toch een typisch mens zijn. Ook al

dubbel”, reageert Hildegard Van Hove. “Studies wijzen uit dat de vrouwen

verdienen wij gemiddeld meer dan 18.000 euro per jaar. Eerst

die hun salaris op tafel durven leggen bij sollicitatiegesprekken of evalu-

oompje en dan oompjes kinderen is een universeel spreekwoord,

atiemomenten, daar een negatief, wat agressief imago aan overhouden.

wat dikke pech is voor de natuur, in China, in India en in België.

Maar de situatie verbetert: jonge vrouwen durven naar opslag informe-

Of dacht u dat uw tuinmeubelen uit Zoniënwoudse eikenbomen

ren, maar er is nog ruimte voor verbetering.”

waren gezaagd? Bent u mal. Uw zuurverdiende tuinmeubelen

Het is wel opmerkelijk dat de loonkloof breder wordt in de hogere regio-

zijn gemaakt van tropisch hardhout. Hoog tijd trouwens om ze

nen van onze bedrijven. Gert Theunissen: “Dat merken we ook in buiten-

weer eens te ontgroenen met een emmer lauw water en een

landse studies: hoe groter de onderhandelingsruimte over het loon, hoe

scheut ammoniak. Het stinkt een beetje en het is niet goed voor

meer verschil. Lager op de ladder is er minder speling. Vrouwen hante-

het milieu, maar ach. Wie maalt er in een land zonder

ren andere onderhandelingstechnieken dan mannen. Ze hechten meer

regering over een scheutje ammoniak.

belang aan glijdende werkuren en andere voordelen. Maar dit verandert

Het is weer bijna lente, laat ons daar

ook: jonge vrouwen reageren assertiever op een salarisaanbod. Dat effect

blij om zijn. +++ Stuifmeel, bloemen en

zullen we over tien jaar in de cijfers zien wanneer die vrouwen zijn door-

hommels, hoera. Nog dik twee weken en de

gestoten naar de hogere managementniveaus.” Erik Verreet •

lente begint. Brengt ons bij het Chinese gemiddelde van 19,3 seksuele partners per leven. Hét condoommerk in China is Jissbon, Chinglish voor James Bond, mét

Doe mee en win! MaaK KaNs Op ééN VaN DE 200 DUOticKEts VOOr DE filM MaDE iN DagENhaM.

surf naar www.vacature.com/madeindagenham

Lees ook online: 5 tips om meer te verdienen als vrouw. Surf naar vacature.com/vrouw

een referentie naar het Chinese vieze woord voor sperma. Enfin, doet er niet toe. Jissbon is vorige week veroordeeld in China, omdat Jissbon deed alsof het een Brits condoommerk was om méér Chinese condooms te kunnen verkopen. Het succes is voorlopig matig. Hoe zou de gemiddelde mens op aarde anders een Chinees kunnen zijn. An Olaerts •


019_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:57:01

19 DUBBELCHECK

Alex en Oliver werken allebei voltijds. Het koppel heeft geen kinderen.

hij

Naam: Alex Claes (41) Functie: Projectmanager bij GFI

hij

foto griet dekoninck

Naam: Oliver Holz (40) Functie: Docent aan de lerarenopleiding HUBrussel

“We geven elkaar de ruimte om ambitieus te zijn”

“Ik vind het heerlijk om na het werk gewoon niets te doen”

“ ’s Morgens gaat het er rustig aan toe bij ons thuis. Ik heb flexibele uren en

“Acht jaar geleden gaf ik als Duitser een mooie job in mijn thuisland op om bij

door het korte verplaatsingstraject hoef ik niet zo vroeg op te staan. Tussen ne-

Alex in België te komen wonen. We leerden elkaar kennen via een Europees

gen en half tien arriveer ik op kantoor. ’s Avonds vertrek ik tussen zes en zeven

project. In het begin pendelden we in het weekend: 681 kilometer heen, 681

uur weer naar huis. De afspraak met Oliver is dat wie eerst thuis komt, het eten

kilometer terug. Dat was niet vol te houden, dus ik besloot de grote stap te

maakt. Soms ben ik dat, soms hij. De kok van dienst hoeft daarna niet af te rui-

zetten. Maar het was niet evident om hier terug een carrière op te bouwen.”

men: een eerlijke deal (lacht). Ook het huishouden is eerlijk verdeeld: dat doen we samen in het weekend. En we hebben een keer per week een poetshulp.”

“Omdat HUBrussel ook een campus in het buitenland heeft, ben ik zo’n tien keer per jaar weg van huis. Ook voor de Europese projecten waar ik aan mee

“Onze vrije tijd gaat voornamelijk op aan vrienden- en familiebezoek. Ik sport

werk, moet ik regelmatig naar het buitenland. In die periodes is mijn leven best

ook graag tijdens de week: mountainbike in de zomer en joggen in de winter.

druk, maar daarnaast heb ik ook lange vakantieperiodes. Ik zie dat Alex zich-

Maar onze grootste gezamenlijke passie is reizen. We proberen toch elk jaar

zelf een 8,5 geeft op de balansscore: volgens mij heeft hij toch wat minder last

een grote wereldreis te maken. De voorbije jaren gingen we bijvoorbeeld naar

van stress dan ik. Als ik ’s morgens opsta, ligt hij nog in bed. En hij is regelmatig

Borneo, Vietnam en Zuid-Afrika. Daarnaast gaan we regelmatig op citytrip met

voor mij thuis (lacht).”

vrienden. En gaan we vaak op familiebezoek in Duitsland, waar Olivers roots liggen.”

“Ik ben niet iemand die er veel hobby’s op nahoudt. Ik vind het heerlijk om na het werk gewoon niets te doen. Ik kan perfect thuiskomen op vrijdagavond, de

“We zijn allebei best ambitieus en geven elkaar ook de ruimte om helemaal

deur dichttrekken, maandagochtend terug naar het werk gaan en vinden dat

voor onze job te gaan. Oliver zit regelmatig in het buitenland: dat vind ik

ik een fantastisch weekend had. Zonder buiten te komen (lacht). Mijn hobby

prima. Ik hoop zelf ook wat meer internationale projecten te kunnen gaan

is dus vooral ontspannen. En dat gaat natuurlijk makkelijker als er ’s morgens

doen voor mijn werkgever. In de toekomst wat minder werken? Daar heb ik

geen kleine kinderen aan je bed staan. De tijd die ouders aan hun gezin beste-

totaal geen behoefte aan. Ik werk te graag. En ik heb genoeg tijd om buiten het

den, kunnen wij ten volle aan elkaar en vrienden geven.”

werk nog een leuk privéleven te hebben.”

Ann Lemaître •

BALAns

8,5

WerkUren 50 uur/week AvOnD- en WeekenDWerk “Gemiddeld 2 avonden per week, weekendwerk probeer ik te vermijden.” OverUren “Ja” WOOn-WerktrAjeCt “Van Neerijse naar Haasrode, 10 minuten rijden met de auto” tHUIsWerk “Sporadisch, ik moet in de buurt van mijn team zijn.” MInDer Werken? “Neen, zeker niet.”

BALAns

7

WerkUren gemiddeld 55 uur/week AvOnD- en WeekenDWerk “Enkele avonden per week, regelmatig in het weekend in het buitenland voor projecten” OverUren “Ja” WOOn-WerktrAjeCt “In optimale omstandigheden ben ik een uur onderweg.” tHUIsWerk “1 dag/week” MInDer Werken? “Nee, het is goed zo.””


020_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 19:57:14

PUBLIEKE OPINIE

Reacties op salariswatcher van vorige week ‘2.406 euro bruto als rekruteerder’

Correct loon

avondwerk meer, waarschijnlijk statutair met nog

geen diploma behaalde, is voor mij geen

kans op benoeming (of reeds benoemd).

punt. Waarschijnlijk beschikt hij, dankzij zijn

Dit lijkt me een correcte en zelfs redelijk riante ver-

reactie via de website •

ervaring in de hotelsector, over de juiste

loning voor iemand die geen hoger onderwijsdiploma heeft. Ik vind zelfs dat ze bij de Stad Antwerpen tegenwoordig gul zijn met extralegale voordelen. Kortingen in winkels en de cinema? Ik wist niet dat ’t

kwaliteiten om de competenties van an-

Nooit te laat om u om te scholen

deren in te schatten bij het rekruteren van stadspersoneel. En dat hij daarvoor ook goed verloond wordt, is niet meer dan logisch. Ik

Stad daar deals mee had gesloten.

De salariswatcher van vorige week toont aan dat je

werkte vroeger als marketingmanager in de

Met alle respect voor deze persoon, maar is het wel

verschillende carrières kan uitbouwen tijdens je loop-

chemiesector, en ben nu aan de slag als cul-

verantwoord iemand zonder hoger diploma in zulke

baan. We klampen ons vaak te hard vast aan die ene

tuurcoördinator bij een vzw. Cultuur was altijd

functie te plaatsen (rekruteren van stadspersoneel)?

job of die ene sector die in het verlengde ligt van ons

al een passie, en ik heb er na jaren van twijfelen

Hij heeft het in elk geval beter dan in de hotelsector

diploma. De man uit de salariswatcher komt uit de ho-

eindelijk mijn beroep van gemaakt.

waar hij uitkomt. Vaste uurtjes, geen weekend- en

telsector en werkt nu als rekruteerder. Dat hij daarvoor

Mirjam De Schutter, via e-mail •

POLL Vind jij dat bedrijven verplicht 1/3 vrouwen moeten opnemen in hun raad van bestuur? Ja, goed idee Neen, slecht idee, bedrijven moeten vrijuit kunnen kiezen

83%

8%

Ja, maar ik vind niet dat bedrijven verplicht moeten worden

9%

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIjfEr 1 op 4 Belgische bedrijven stopt met aanwerven wegens gebrek aan kandidaten De bouwsector zet selectieprocedures het meest stop (in % van aantal deelnemende bedrijven aan VBO-enquête)

Bedrijven hebben het moeilijk om hun openstaande vacatures in te vullen.

SECTOR

een selectieprocedure stopgezet wegens een gebrek aan kandidaten.

Bouw Groothandel Productie Diensten Kleinhandel

Selectieprocedure stopgezet wegens gebrek aan kandidaten 49% 29% 23% 21% 17%

(BrON: eNquête VBO, geOrgaNiseerD BegiN feBruari 2011)

Volgens een rondvraag door het Verbond van Belgische Ondernemingen begin februari heeft een kwart van de ondernemingen het afgelopen jaar En bij 4 op 10 bedrijven staat een vacature langer dan drie maanden open. Toch rekent de helft van de ondervraagde bedrijven (47%) erop dit jaar zijn personeelsbestand te vergroten. Slechts één op tien ondernemingen verwacht een inkrimping. Omdat bijna 6% van de werknemers de komende vijf jaar met pensioen zal gaan, schat het VBO dat er de komende vijf jaar ongeveer 151.000 vacatures zullen ontstaan. Erik Verreet •


021_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:32:32

21 VACATURE.COM

COLUMN door An Olaerts

Collywobbles. Zegt het woord u wat? Hopelijk niet. Want het klinkt zoals het eruitziet. Durf het vooral niet uitspreken of u zit er ook mee. Collywobbles. Wobbeldebom. Strotteverdom. Het bobbelt. Het rommelt. En het welt op tussen keelgat en endeldarm, van de eerste slok tot aan de uiterste druk. Geen mens kan zich hier nog aanmelden zonder mee te deinen op de golven, de sappen en de winden. Er zitten collywobbles in de parlofoon. Er zitten collywobbles aan de receptie. Er hangen collywobbles te rimpelen tegen het plafond. Over alle organigrammen heen hollen ook de bonzen met bolle wangen naar het toilet. Het motto is methaan. De zittingen van de bureaustoelen doen hun best om alle uitlatingen discreet te herbergen. Maar dit gaat de wetten der opslorping ver voorbij. En dat is allemaal de

Hoeveel verdient een politieagent?

schuld van de facility manager. Hij heeft Anita en haar keukenploeg buitengebonjourd. Om redenen van budget. Ten bewijzen van zijn optimaliserende inzichten. Uit hoofde van de allernieuwste, allerhoogste competentie op de arbeidsmarkt: meer kunnen met minder. Kwantiteit is koning. Kwaliteit is zijn buitenechtelijk kind.

Lees het op vacature.com/agent

De facility manager heeft het cateringscontract bij driedubbele offerte aan een ander toegewezen. Cost cutting in food & beverages heet het. Hij heeft er vijf jaar economie voor gestudeerd. Onderweg is hij expres vergeten hoe goedkoop smaakt en hoe goedkoop verteert. Met veel misbaar en collywobbles. Ons eten heeft hem nooit iets kunnen schelen. Zijn borrelende ambitie, daar gaat het om. Zolang zijn spreadsheets maar goed klinken. En dus moest Anita weg uit de keuken. In de plaats kwam Davy. Na amper vijf werkdagen hebben wij hem al van een epitheton ornans voorzien: Deef Overgeef. Omdat hij zich overgeeft aan de grollen van de facility manager.

Is ontslag mogelijk omwille van een racistische uitspraak? Lees het op vacature.com/steve

“Kwantiteit is koning. Kwaliteit is zijn buitenechtelijk kind.”

Waar geeft Katja Retsin haar geld aan uit? Lees het op vacature.com/retsin

© KLaas veRpLancKe

Voortaan is er meer pudding voor minder geld, uit een sprookjesachtige fabriek in het Engelse Collywobbles. De suggestieschotel is afgeschaft. Anders wil niemand het dagmenu nog opeten, blijven we daar weer mee zitten. En quiche Lorraine is vegetarisch, los van de spekjes. Hoeveel spekjes zitten daar nu eigenlijk in, zeg? Anita zou moord en brand schreeuwen. Sterker nog, Anita hééft moord en brand geschreeuwd. Dat het tegen haar principes was. Dat zij al dertig jaar in de keuken stond. En dat ze haar niet moesten lastigvallen met kutkosten, voet & beverratten. Op de duur stond ze bijna alle dagen te roepen in het bureau van de facility manager. Kortom, de facility manager is blij dat hij van Anita af is. Want met Davy is alles anders. Davy luistert, knikt en roert, voor minder geld. Meer moet het niet zijn. Maar intussen zit de portier al niet meer op post. Aan de bareel hangt een briefje waarvan bezoekers enkel het woord stoelgang kunnen ontcijferen. Is zoiets nu gunstig voor de uitstraling van ons bedrijf misschien? Hebben wij daarom zoveel geld betaald voor een nieuwe huisstijl? Wat moeten de mensen wel niet denken? Sinds de komst van Deef Overgeef heten wij Collywobbles Incorporated. Hopelijk zegt het u allemaal niets. •

Ontdek ook de

10.370

jobs op vacature.com


022_GPV2QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:16:35

22

VACATURE 5 MAART 2011

Ligt het welzijn en de gezondheid van de bevolking je nauw aan het hart? Grijp dan je kans en draag je steentje bij in een boeiende werkomgeving! Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid creëert op een kwaliteitsvolle wijze de voorwaarden waarbinnen het welzijns- en gezondheidsniveau van de huidige en toekomstige Vlaamse bevolking kan bevorderd, bewaakt, behoed of hersteld worden.

Momenteel zoeken wij (m/v):

Databeheerder en -analist

Afdeling Informatie en Ondersteuning (Brussel) - Team Gegevensverwerking en Resultaatopvolging Jouw functie: met specifieke software verzamel, verwerk en rapporteer je data rond geboorte en sterfte, ziekte, gezond leven en het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen. Je staat mee in voor het opstellen en uitvoeren van procedures van gegevensinzameling en gegevensverwerking, de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, de analyse van de resultaten en de aanmaak van diverse standaard- en ad hocrapporteringen. Je werkt ook mee aan de totstandkoming van een dashboard dat de opvolging van de uitvoering van de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan van het agentschap mogelijk maakt. Jouw profiel: je hebt een master- of licentiaatsdiploma met een aantoonbare interesse voor datamanagement. Studenten die ten laatste in juli 2011 afstuderen, kunnen zich ook kandidaat stellen. Je hebt een grondige kennis van het MS-Officepakket. Je bent voornamelijk zeer bedreven in Access. Je hebt een basiskennis van databases. Kennis van business intelligence tools (bv. Cognos) (ontwikkelen van rapporten en kubussen), visual basics en IBM DataStage is een pluspunt of je bent bereid deze kennis zeer snel te verwerven.

Databeheerder

Afdeling Vlaamse Zorgverzekering (Brussel) - Team Gegevensbeheer Jouw functie: je analyseert en verwerkt bestanden van de zorgkassen met betrekking tot leden, aanvragen, tegemoetkomingen, … Je maakt diverse standaardrapporteringen op. Je werkt mee aan projecten die het gegevensbeheer van de Vlaamse Zorgverzekering optimaliseren. In overleg met inhoudelijke medewerkers stel je procedures voor gegevensinzameling en controle op. Ten slotte sta je in voor de verdere uitbouw van de webapplicaties van de afdeling door de behoeften van de eindgebruikers te achterhalen, deze te vertalen naar technische en logische vereisten ten behoeve van de externe ontwikkelaar en door het eindresultaat te testen. Hiertoe neem je deel aan overlegvergaderingen met alle betrokken actoren (zorgkassen, kruispuntbank, outsourcer …). Op termijn bestaat de mogelijkheid om zelf projecten te coördineren. Jouw profiel: je hebt een master- of licentiaatsdiploma met een aantoonbare interesse voor datamanagement. Studenten die ten laatste in juli 2011 afstuderen, kunnen zich ook kandidaat stellen. Je hebt affiniteit met databeheer en kennis van Microsoft Office, voornamelijk Access. Je hebt een basiskennis van Sharepoint. Kennis van Oracle/SQL en van Business Intelligence-tools (zoals Business Objects, Cognos, …) is een pluspunt.

Dossierverantwoordelijke Vlaamse Zorgkas Afdeling Vlaamse Zorgverzekering (Brussel) - Team Vlaamse Zorgkas

Jouw functie: je analyseert en verwerkt dossiers voor de leden van de Vlaamse Zorgkas en je formuleert een (voorstel van) beslissing omtrent deze. Je begeleidt en beantwoordt vragen van medewerkers bij complexe dossiers. In overleg met databeheerders maak je mailings op. Je volgt de werkzaamheden binnen het team mee op en coacht waar nodig medewerkers. Je werkt mee aan de optimalisatie van de interne werking, zodat werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteitsnormen, richtlijnen en procedures. Jouw profiel: je hebt een master- of licentiaatsdiploma. Je bent vaardig met informaticatoepassingen zoals Excel en Word. Je hebt affiniteit met de welzijnssector. Je hebt kennis van de relevante wetgeving over de Vlaamse zorgverzekering, vooral met betrekking tot leden- en financieel beheer of je bent bereid deze kennis snel te verwerven. Daarnaast ben je communicatief en analytisch sterk. Ook werk je graag nauwgezet en samen met anderen.

Wij bieden jou: een contract van onbepaalde duur • relevante ervaring wordt gehonoreerd • training-on-the-job • een aantrekkelijke vakantieregeling, gratis openbaar vervoer naar en van het werk, gratis hospitalisatieverzekering, … Interesse? Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op www.jobpunt.be. Stuur je cv en motivatiebrief voor de functies van databeheerder (en -analist) uiterlijk 3 april 2011 en voor de functie van dossierverantwoordelijke Vlaamse Zorgkas uiterlijk 20 maart 2011 via e-mail naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be of per brief naar Yves De Backer, Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, MOD Personeel, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

www.jobpunt.be

GA JE WERKEN MET EEN BEDRIJFSWAGEN? OF MET PLEZIER?


023_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:28:18

VACATURE 5 MAART 2011

Provincie Antwerpen: Het provinciebestuur van Antwerpen stelt ongeveer 1 700 medewerkers tewerk. Samen verzorgen zij de dienstverlening aan de 1 700 000 inwoners van onze provincie. Een dienstverlening die alle mogelijke thema’s bestrijkt: van cultuur en recreatie over welzijn, natuur en toerisme tot economie, ruimtelijke planning, jeugdwerking en nog veel meer. Werken kan op de centrale kantoren of in één van de talrijke buitendiensten verspreid over het grondgebied van de provincie. Binnen het provinciebestuur vind je gegarandeerd dé job om jouw talenten en ambities waar te maken: VOOR DE MASTERS

SENIOR ADVISEUR (Interne Controle)

Contractueel (Mandaat) – voltijds – A4a Departement Human Resources Management – dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling in Antwerpen Als provinciebestuur willen we vooroplopen op het vlak van risicobeheersing bij onze dienstverlening. Niet alleen financiële risico’s willen we beheersen, maar ook juridische, strategische en operationele risico’s. De risicomanager van onze dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling ondersteunt alle provinciale entiteiten in deze ambitie. Wil jij meestappen in de uitdagingen waar de provincie voor staat? Ben je een master met enige ervaring in een adviserende functie, heb je ervaring met risicomanagement, interne controle en/of andere managementtechnieken? Dan bieden wij je als provincie een gevarieerde en uitdagende functie aan met de kans om jezelf persoonlijk en professioneel te ontplooien binnen een motiverende omgeving.

ADVISEUR (expert)

Contractueel – voltijds – A1a Departement Leefmilieu – dienst Milieuvergunningen in Antwerpen Als adviseur (expert) sta je in voor een correcte en tijdige behandeling van dossiers uit de toegewezen regio. Je volgt zelf complexe dossiers op en biedt als expert ondersteuning aan de dienst. Je werkt mee aan diverse processen binnen de dienst en streeft hierbij naar een uniforme dossierbehandeling. Je bent leergierig en bereid om de inhoudelijke aansturing van de dienst mee vorm te geven. Schrikt het werken onder tijdsdruk jou niet af en heb je inzicht in en kennis van het VLAREM? Solliciteer dan snel!

ADVISEUR (PMVC)

Contractueel – voltijds – A1a Departement Leefmilieu – dienst Milieuvergunningen in Antwerpen Als adviseur Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) woon je de wekelijkse vergadering van de PMVC bij. Je notuleert de beraadslagingen en het advies. Je bent verantwoordelijk voor de correcte doorstroming van het advies van de PMVC naar de dienst Milieuvergunningen. Je biedt ondersteuning aan het secretariaat van de PMVC. Je wordt tevens ingeschakeld als adviseur (expert) op de dienst.

ADVISEUR NATUUR EN LANDSCHAP (studiecel)

Contractueel – voltijds – A1a Departement Leefmilieu – dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid in Antwerpen Als adviseur Natuur en Landschap versterk je het team Natuur en Landschap – cel Studie. Deze cel staat in voor de opmaak van natuur- en landschapsbeheerplannen voor gemeenten en provincie. Je werkt autonoom of in team diverse types van beheerplannen uit. Dit proces bevat volgende onderdelen: veldwerk, literatuuronderzoek, redactie, overleg opdrachtgever, presentatie opdrachtgever. Heb je een goede kennis inzake vegetaties, landschapsecologische principes en natuur- en bosbeheer in Vlaanderen? Solliciteer dan snel!

ARCHIVARIS

Contractueel – voltijds – A1a Departement Cultuur – dienst Erfgoed in Antwerpen Het archief staat in voor bewaring van provinciale dossiers en documenten. De archivaris staat in voor de dagdagelijkse leiding van de archiefdienst. Dit betekent het beheren van zowel historische als administratieve archieven, begeleiden van overdrachten door diensten, actueel houden van de selectielijst, beheren van de verschillende archiefdepots, opvolgen van de archiefwetgeving, opvolgen van het budget, begeleiden van het archiefpersoneel, inventariseren en ontsluiten van archiefbestanden, opvolgen subsidiedossiers voor lokale archieven en advies verlenen over archief- en documentbeheer. De klanten van de archiefdienst zijn enerzijds de administratieve diensten en anderzijds het brede publiek.

TWEE ARCHITECTEN

Contractueel – voltijds – A1a Departement Logistiek – dienst Infrastructuur in Antwerpen Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen in Westerlo Dienst Infrastructuur Als architect heb je een groot organisatietalent. Je verleent deskundig advies bij alle onderdelen die voorkomen bij bouwen en verbouwen van het patrimonium. Je coördineert en controleert projecten (planning, budgetcontrole en eindcontrole van bouwprojecten, optreden als projectleider in projectteams, leidinggeven als ontwerper tijdens de uitvoering van bouwprojecten). Je maakt dossiers op en begeleidt deze ook (voorstudies, raming voor bouwprojecten, opmaken van ontwerpen en aanbestedingsdossiers, opmaak van aanvraagdossiers in functie van stedenbouwkundige vergunningen). Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest wordt Kamp C als provinciaal steunpunt voor duurzaam wonen en bouwen in de provincie Antwerpen aangeduid. Als architect doe je een screening van projecten in functie van duurzaamheid. Je bent het aanspreekpunt in een projectteam voor aspecten duurzaamheid. Je doet de screening van het lastenboek in functie van duurzaamheid. VOOR DE BACHELORS

COÖRDINATOR ONTHAAL EN PROTOCOL

Contractueel – voltijds – B1 Departement Logistiek – Facilitaire dienst in Antwerpen Als coördinator Onthaal en Protocol coach en stuur je je eigen team (onthaalbedienden en protocolmedewerker). Je staat in voor de goede werking en de hoge kwaliteit van de dienstverlening. Je communiceert met interne contactpersonen om te fungeren als aanspreekpunt voor de directie. Je stelt planningen en/of roosters op om de goede organisatie te verzekeren. Je neemt deel aan de onthaalactiviteiten. Je verzekert de protocolfunctie. Heb je interesse in deze functie en ben je in het bezit van een bachelordiploma met enige ervaring? Dan is deze functie iets voor jou!

DOCUMENTALIST

Contractueel – voltijds – B1 Departement Cultuur – Fotomuseum Provincie Antwerpen Interesse in een boeiende job als documentalist bij het Fotomuseum van de Provincie Antwerpen? Een greep uit je takenpakket: de opvolging en het beheer van de collectie, de ontsluiting van de collectie aan derden, de inrichting van het depot (opbergen nieuwe stukken, verzorgen van de technische en elektronische infrastructuur). Je werkt mee aan de inventarisatie van camera’s en foto’s en staat in voor de prospectie over nieuwe technieken met betrekking tot informatiebeheer, databases, enz.

HOOFDCOÖRDINATOR ANIMATIE, SPORT EN EVENTS

Contractueel – voltijds – A1a Departement Recreatie Sport en Toerisme – Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol Ben je een groot organisatietalent, een gedreven netwerker en een dynamische coach, dan ben jij degene die we zoeken. Naast het inplannen en coördineren van de diverse activiteiten in het Zilvermeer, werk je aan de verdere uitbouw van animatie, sport en events binnen het domein. Je sport- en animatieteam van 3 sportmonitoren wordt doorheen het jaar versterkt met seizoensmedewerkers, jobstudenten en uitzendkrachten. Het is jouw taak om dit team te motiveren en te begeleiden.

De volledige taak- en profielomschrijving, evenals de specifieke aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kun je navragen bij mevrouw Jo Van Woensel (tel. 03 240 57 92) of raadplegen op www.provant.be/vacatures. Ons aanbod: een zeer boeiende functie binnen een openbaar bestuur met diverse mogelijkheden om zich verder te ontplooien; werkzekerheid; gratis hospitalisatieverzekering; maaltijdcheques; gratis abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer; vergoeding nietgemotoriseerde verplaatsingen; glijdende werkuren; extralegaal pensioen voor contractuelen; relevante ervaring wordt onbeperkt meegerekend; diverse opleidingsmogelijkheden.

Interesse? Stuur je kandidatuur (motivatiebrief, uitgebreide cv en kopie diploma) uiterlijk voor 27 maart 2011 naar provincie Antwerpen, t.a.v. het Departement HRM – dienst Personeelsbewegingen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen of vacaturespersoneel@admin.provant.be. Bij het provinciebestuur van Antwerpen worden kandidaten geselecteerd op basis van competenties. Het provinciebestuur maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

Departement HRM | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen | www.provant.be

23


024_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:28:44

24

VACATURE 5 MAART 2011

H AV EN BED R I J F GE NT

ag h

Dan is

Studio100 Het Havenbedrijf Gent agh is een Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen voor maritieme en clusterconcepten. Om het Havenbedrijf Gent agh te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

facility manager JOUW FUNCTIE: je tekent de nieuwe cel 'facility management' uit als onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur. Je bent verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van alle facilitaire diensten binnen het Havenbedrijf (beheer van gebouwen, technische installaties, IT, wagenpark, schoonmaak, keuken …) en voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken in het havengebied. Je geeft leiding aan een 20-tal medewerkers. JOUW PROFIEL: je combineert een ingenieursdiploma met minstens 4 jaar relevante ervaring. Je hebt sterke organisatorische en leidinggevende vaardigheden.

commercieel manager JOUW FUNCTIE: je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de commerciële doelstellingen uit het strategische plan. Hiervoor moet je enerzijds bestaande klantencontacten onderhouden en verstevigen en anderzijds ook naar nieuwe klanten of investeerders voor de Gentse haven prospecteren. Je promoot de haven op beurzen en missies en je bent vaak op weg of in het buitenland. JOUW PROFIEL: je hebt een masterdiploma in een maritieme of economische richting of gelijkwaardig door ervaring. Je bent een geboren netwerker die goed kan overtuigen en onderhandelen. Je bent dynamisch, flexibel en bereid om naar het buitenland te gaan.

jurist administratie JOUW FUNCTIE: je verleent juridisch advies aan de diverse diensten binnen het Havenbedrijf omtrent verbintenisrecht, sociaal recht, het havendecreet … Daarnaast sta je in voor het beheer van contracten, de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en de opvolging van juridische geschillen en gerechtelijke procedures (schadegevallen, claims en wanbetalingen). Je bent ook verantwoordelijk voor de goede werking van de afdeling en de evaluatie van de medewerkers. JOUW PROFIEL: je hebt een masterdiploma in de rechten. Je bent een probleemoplossend denker en een motivator. Je kunt goed plannen en organiseren.

?

Ben jij een MEGA talent? op zoek naar jou!

!

Om onze bestaande activiteiten en groei verder te ondersteunen, zoekt Studio 100 professionals (M/V) voor haar vestiging in Schelle

LICENSING MANAGER BELGIË Het takenpakket

• Je bent verantwoordelijk voor het key accountmanagement van bestaande commerciële

partnerships en licentieovereenkomsten, dit voor alle Studio 100 figuren • Je gaat actief op zoek naar nieuwe klanten, analyseert de voorstellen van kandidaat-partners en negotieert de contractmodaliteiten • Je informeert je partners rondom de activiteiten van Studio 100 en samen met hen werk je nieuwe marketingacties en promotiecampagnes uit; je geeft hen advies en praktische ondersteuning • Je doelgroep zijn consumentgerichte bedrijven, zowel merkfabrikanten als private labels; je uitvalsbasis is Schelle • Je volgt de verkoopsresultaten op de voet op en rapporteert deze aan de Licensing en Merchandising Manager

Jouw profiel

• Je hebt een Masteropleiding achter de rug en hebt minstens 5 jaar ervaring

in een gelijkaardige commerciële functie • Je weet ons te overtuigen door je marktinzicht, je analytische capaciteiten en je enthousiasme • Kennis van kidsmarketing is ideaal; bovendien beschik je over een breed netwerk in FMCG (food- en non food) • Je hebt een gezonde ambitie en bent gebeten om resultaten te boeken op verschillende domeinen • Je kenmerkt je bovendien door servicegerichtheid en lange termijn denken • Je bent een echte teamplayer

PROJECTMANAGER MARKETING & PR Het takenpakket

• Je ontwikkelt en plant marketingcampagnes rond onze producten en producties

en dit binnen de vooropgestelde budgetten • Je negotieert en analyseert contractvoorstellen en sluit mediadeals af • Je bedenkt vernieuwende, dynamische en inslaande campagneconcepten op visueel en tekstueel vlak • Je werkt nauw samen met de grafische afdeling voor de aanmaak van visuals en ander campagnemateriaal en je overlegt met de theater-, TV- & salesafdeling over nieuwe projecten • Je coördineert en managet de verschillende aspecten van de campagnes en de bijhorende budgetten • Je evalueert de resultaten van de gevoerde acties en stuurt bij waar nodig om zo het maximale effect te bereiken • Je rapporteert aan het hoofd van de Marketing- & PR-afdeling

Jouw profiel

• Je genoot een Masteropleiding en hebt minstens 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie

• • • • •

Je Je Je Je Je

weet mensen te overtuigen en te mobiliseren door je enthousiasme, je deskundigheid en persoonlijke impact pakt de dingen pragmatisch en sturend aan bent creatief en bruist van innovatieve ideeën durft beslissingen te nemen en keuzes te maken bent uitermate communicatief en functioneert optimaal in team

PROJECTMANAGER DATABASES & E-MARKETING Het takenpakket

• Je beheert de database van consumers en bouwt deze verder uit via allerlei campagnes en online-acties

JOUW FUNCTIE: je zorgt voor de concrete uitwerking van HR-gerelateerde onderwerpen zoals rekrutering en selectie, evaluatiesysteem, arbeidsvoorwaarden, sociale relaties ... Je ontwerpt ook een beleid rond vorming en opleiding en rond bezoldigingen. Je werkt nauw samen met de directeur van de dienst. JOUW PROFIEL: je hebt een masterdiploma. Je bent vlot in de omgang en durft initiatieven te nemen. Je hebt een rijbewijs B.

ONS AANBOD: een contractuele aanstelling in een stabiele en interessante werkomgeving. Een afwisselende job met veel boeiende interne en externe contacten. Je krijgt ruime opleidingskansen, een interessant salarispakket, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. INTERESSE? Meer informatie over de functies, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren is terug te vinden op de website www.havengent.be/jobs.

J. Kennedylaan 32 - 9042 Gent - België tel. + 32 (0)9 251 05 50 - www.havengent.be

Jouw profiel • • • • • •

Je hebt een Bachelordiploma en bij voorkeur 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie Je hebt uitstekende kennis van HTML en bent deskundig in CSS, Javascript en Adobe Je hebt ervaring met het gebruik en het beheren van databases en CRM Je bent commercieel ingesteld en bruist van ondernemingszin Je denkt analytisch en werkt zeer nauwgezet en resultaatgericht Ervaring met Messagent is een pluspunt

Studio 100 biedt jou Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische, creatieve en uitdagende omgeving; enthousiaste collega’s met een hart voor de sector; een competitief salaris en tal van extra voordelen. Herken je jezelf ? Stuur dan je brief en CV naar Studio100, tav de personeelsdienst, Halfstraat 80, 2627 Schelle of mail naar job@studio100.be.

www.studio100.be

11-00292

HR-manager

• Je bedenkt e-campagnes, mailings, wedstrijden, newsletters, banners, … en stuurt ze uit naar de geselecteerde doelgroepen • Je volgt de campagnes op, evalueert de resultaten en houdt hiermee rekening bij het opzetten van nieuwe acties • Je werkt nauw samen met de webafdeling voor het ontwerpen en implementeren van alle e-acties en voor het synchroniseren en invoeren van de verworven data • Je volgt de ontwikkelingen op het vlak van e-marketing op de voet en werkt mee aan de uitbouw van de e-strategie van Studio 100 • Je rapporteert aan het hoofd van de Marketing- & PR-afdeling


025_GPV2QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:36:20

VACATURE 5 MAART 2011

vacatures Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de stad Leuven, die op een zelfstandige en bedrijfsmatige wijze vastgoed ontwikkelt en beheert in het algemeen stedelijk belang. Het AGSL biedt meer en betere mogelijkheden om stadsprojecten in Leuven te realiseren. Voor de verdere uitbouw van het team zijn we momenteel op zoek naar (m/v):

coördinator projecten stadsontwikkeling - REF: BE630533 niveau master (A4a-A4b)

Functie: je bent verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de visievorming en de planning van stadsontwikkelingsen stadsvernieuwingsprojecten. Je bedenkt ontwikkelingsformules, zet samenwerkingsverbanden op, en werkt financiële plannen en technische oplossingen voor de projecten uit. Je onderhandelt en sluit overeenkomsten met de bij de projecten betrokken actoren. Zelf coördineer je complexe projecten in al hun aspecten; over andere projecten adviseer je. Je leidt de afdeling projecten en treedt daarbij op als een coach voor de projectbeheerders. Je coördineert en optimaliseert de organisatie en werking van deze afdeling. Je wordt ook betrokken bij de algemene werking van het AGSL. Profiel: je hebt een masterdiploma of gelijkgesteld. Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring. Je bent vertrouwd met

de financieel-economische, bouwkundig-technische of juridisch-administratieve aspecten. Je werkt creatief en oplossingsgericht, en kan coördineren, coachen en onderhandelen.

projectbeheerders stadsontwikkeling - REF: BE630534 niveau master (A1a-A2a-A3a)

Functie: je bent verantwoordelijk voor het coördineren van stadsontwikkelings- en stadsvernieuwingsprojecten in al hun aspecten. Dit betekent dat je het volledige projectbeheer voor je rekening neemt, vanaf de conceptfase over de realisatie tot en met het beheer. Je verzorgt het overleg, de samenwerking en de communicatie met alle projectpartners (privé-ontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, ontwerpers, aannemers, stadsdiensten enz.). Je bent ook verantwoordelijk voor de aanvraag van subsidies en vergunningen bij andere overheden. Je maakt bestekken op en adviseert in de beoordeling van offertes. Je werkt een financiële planning uit en bewaakt de budgetten. Profiel: je hebt een masterdiploma of gelijkgesteld. Je hebt een opleiding of ervaring in de financieel-economische,

bouwkundig-technische of juridisch-administratieve aspecten. Voeling met vastgoed of stadsontwikkeling is een bijkomende troef. Je bent een teamspeler die zelfstandig en projectmatig kan werken. Aanbod: een boeiende, uitdagende functie met een belangrijke verantwoordelijkheid en een grote onafhankelijkheid binnen een klein, dynamisch team • een contract van onbepaalde duur • een beginsalaris van min. 3 606,10 euro en max. 3 978,71 euro (coördinator projecten) of min. 2 759,84 euro en max. 3 416,64 euro (projectbeheerders) bruto per maand, naargelang je ervaring • eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding, derdebetalersregeling openbaar vervoer. Interesse? Jouw sollicitatiebrief en cv waarin je duidelijk je troeven voor deze functie aangeeft, kan je sturen naar het selectiekantoor Hudson, t.a.v. mevrouw Inge Verheyden, Moutstraat 56, 9000 Gent of op het e-mailadres hrs.government@hudson.com met vermelding van REF: BE 630533 of REF: BE 630534. Voor meer informatie over de functies kan je terecht bij AGSL, tel. 016 27 26 77, agsl@leuven.be. Bij de brief- en cv-selectie zal worden beoordeeld of je profiel beantwoordt aan de vereisten inzake opleiding en ervaring. We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 21 maart 2011.

Leuven staat open voor de inzet en het talent van iedereen.

25


026_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:30:21

26

VACATURE 5 MAART 2011

zoveel

talent 5 000 gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening.

coördinator-expert – leidinggevend m/v schoonmaak & services

niveau A

In statutair dienstverband bij de Dienst Service & Logistiek – Departement Facility Management Uw functie: als coördinator-expert (m/v) leidt u de Afdeling Schoonmaak & Services, die deel uitmaakt van de Dienst Service & Logistiek. De afdeling staat in voor het beheer van de schoonmaakdiensten, de gerelateerde taken en de aansturing van het schoonmaakpersoneel. Daarnaast fungeert de afdeling als expertisecentrum voor schoonmaak en verwante activiteiten. Samen met uw team realiseert u een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voorwaarden: u heeft een masterdiploma en twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

adjunct van de directie m/v pedagogische begeleiding

niveau A

In deeltijds contractueel dienstverband bij de Pedagogische Begeleidingsdienst – Departement Onderwijs & Opvoeding Uw functie: als adjunct van de directie (m/v) binnen de Pedagogische Begeleidingsdienst optimaliseert u mee de pedagogische werking van de stedelijke secundaire scholen. U werkt acties uit en voorziet begeleiding en opvolging ter ondersteuning van de scholen en hun zorgbeleid. Zo draagt u ertoe bij dat moeilijkheden met multiculturaliteit, gedragsmoeilijkheden, leer- of psychische problemen worden omgebogen naar rijke kansen. Voorwaarden: u heeft een masterdiploma. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren. Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor de graad van coördinator-expert (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 3 321,91 euro per maand. Voor de graad van adjunct van de directie (m/v) is dit 2 759,84 euro per maand. Deze weddes zijn eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en worden verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.).

Interesse? Solliciteer online voor deze vacatures via onze website www.gent.be/solliciteren. U vindt er ook meer informatie terug over de functies, voorwaarden en selectieprocedures. De uiterste inschrijvingsdata voor deze selectieprocedures is 22 maart 2010.

Stad Gent selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

www.gent.be/solliciteren

Stad Dendermonde is een stad in beweging: er wordt volop geïnvesteerd en het cultureel en toeristisch aanbod wordt internationaal erkend. In 2014 vindt de herdenking van de Eerste Wereldoorlog plaats en dat wil Dendermonde, als één van de grote slachtoffers van de oorlog, niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De 100ste verjaardag zal dan ook gepaard gaan met een groots evenement en daarvoor zijn we op zoek naar een (m/v):

eventmanager WO I

(A4a-A4b – contract van bepaalde duur)

Jouw functie: je staat in voor de uitbouw en coördinatie van het project rond WO I. Als aanspreekpunt en drijfveer motiveer je medewerkers, partners en vrijwilligers om de betrokkenheid rond het evenement te verhogen. Je actieplannen vormen de basis voor het aanspreken van de nodige subsidiekanalen. Je volgt een kleurrijk gamma aan deelprojecten op. Naast de organisatorische taken waak je ook over de budgettaire planning en zorg je voor een wervende en spraakmakende communicatie rond dit evenement. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma met minimum 4 jaar relevante beroepservaring. Je weet hoe je het organiseren van een evenement tot een goed einde moet brengen. Je hebt een brede inhoudelijke en organisatorische kennis op vlak van cultuur en toerisme en een sterke interesse in Wereldoorlog I. Je kan mensen inspireren en motiveren, kortom, je bent een echte netwerker met (inter)nationale contacten. Je hebt een rijbewijs B. Kennis van Frans, Engels en Duits is een pluspunt. Ons aanbod: een voltijdse contractuele betrekking tot eind 2014. Minimum bruto geïndexeerde aanvangswedde van 3 606 euro per maand, rekening houdend met 4 jaar beroepservaring. Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 6 jaar meegerekend worden. Extralegale voordelen als maaltijdcheques, volledige terugbetaling abonnementen openbaar vervoer en fietsvergoeding. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief (+ cv met relevante ervaring + kopie van vereiste diploma en rijbewijs) uiterlijk op 13 maart 2011 bij voorkeur naar sollicitaties@jobpunt.be ofwel naar het College van burgemeester en schepenen, Fr. Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde. Meer informatie vind je op www.dendermonde.be of bij de personeelsdienst (052 25 10 80). Stad Dendermonde let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

Ik heb de smaak van groei te pakken! KIJK SNEL OP DE ACHTERKANT VAN DEZE VACATURE.

www.jobpunt.be


027_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:31:02

VACATURE 5 MAART 2011

27

vacatures Leuven ken je vooral als de universiteitsstad in het historische hart van Vlaams-Brabant met zijn schitterende gebouwen, vele pleinen en parken, gezellige terrasjes en rijke biertraditie. Het stadsbestuur is tevens een belangrijke lokale werkgever. Wij zijn op zoek naar een (m/v):

adviseur pedagogisch beleid - statutair Jouw functie: binnen de afdeling kinderopvang ondersteun en bewaak je het pedagogisch beleid, waarin de betrokkenheid van de ouders duidelijk een plaats krijgt. Je coacht de vestigingsverantwoordelijken en kinderbegeleiders om dit pedagogisch beleid te implementeren op de werkvloer. Je bewaakt de uniformiteit met betrekking tot een kwaliteitsvolle kinderopvang. Je volgt de evoluties op vlak van kinderopvang op, wisselt informatie uit met je collega’s en verleent advies met betrekking tot de werkplanning en een efficiënt personeelsbeleid. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma pedagogie of psychologie met twee jaar ervaring in een pedagogische context. Naast

voeling met de leefwereld van kinderen beschik je ook over voldoende maturiteit om een pedagogisch team bij te sturen en te coachen. Je bent vertrouwd met de principes van de Reggio Emilia-pedagogiek en ook het ZIKO-principe is jou niet vreemd. Je bent flexibel, klantgericht en een teamspeler met een duidelijke visie. Je werkt vlot met de courante softwarepakketten.

diensthoofd vergunningen - statutair Jouw functie: je organiseert en optimaliseert de processen binnen de dienst vergunningen: stedenbouwkundige aanvragen, meldingen, controle en handhaving, milieuvergunningen. Je bewaakt de informatiestromen naar de klant en staat borg voor een klantvriendelijke dienstverlening. Samen met de adviseurs stedenbouwkundige vergunningen bepaal je de inhoudelijke en kwalitatieve norm. Je stuurt een groep van ongeveer 14 medewerkers aan en je begeleidt hen, zodat ze de opgelegde doelstellingen kunnen behalen. Je behandelt zelf ook een aantal complexere dossiers. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma, bij voorkeur aangevuld met een diploma, nodig voor de aanstelling als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, overeenkomstig het uitvoeringsbesluit waarnaar verwezen wordt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Je coachingsvaardigheden maken dat je een klankbord bent voor je medewerkers en dat je hen kan begeleiden in functie van een klantgerichte dienstverlening.

webredacteur - statutair Jouw functie: je staat in voor het onderhoud en de inhoudelijke uitbouw van de website van de Stad Leuven. Je biedt ondersteuning aan de stadsdiensten in hun online communicatie met de burger, stelt de nieuwsbrieven op en zorgt voor de regelmatige verspreiding ervan. Je herschrijft aangeleverde teksten en past deze aan voor het web. Samen met de webmaster ben je het aanspreekpunt voor de collega’s bij inhoudelijke vragen over internet, intranet, extranet en webtoepassingen. Je volgt de evoluties op binnen het vakgebied en doet voorstellen voor de optimalisatie van de online dienstverlening. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma en het internetvirus heeft jou te pakken. Je hebt 2 jaar ervaring opgedaan met het schrijven van webteksten binnen een communicatiedienst. Je communiceert vlot en schrijft onberispelijk Nederlands. Redactie- en mediatechnieken zijn jou niet vreemd. Naast de courante softwarepakketten, ben je ook vertrouwd met Adobe Photoshop en het Content Management Systeem Tridion of een gelijkaardige webapplicatie. Je bent klantgericht en blijft graag op de hoogte van de evoluties in het vakdomein. Je bent een teamspeler met oog voor resultaat.

Aanbod: een boeiende, uitdagende functie met een belangrijke verantwoordelijkheid en een grote onafhankelijkheid • ruime opleidings- en ontwikkelingskansen • gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk • je minimumaanvangswedde bedraagt 2 759,84 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring (maximum 10 jaar) kan in aanmerking worden genomen. Interesse? Surf naar www.leuven.be of bel het nummer 016 27 24 44 voor meer info en het inschrijvingsformulier dat verplicht te gebruiken is voor de kandidaatstelling. Stuur je kandidatuur naar het College van burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven. Voor de functie adviseur pedagogisch beleid voeg je een kopie van je diploma, je cv en een uittreksel uit het strafregister Model 2 toe. Voor de functie van diensthoofd vergunningen voeg je een kopie van je diploma(‘s) toe. Voor de functie van webredacteur voeg je een kopie van je diploma en je cv toe. Voor de functies diensthoofd vergunningen en webredacteur verwachten we dat je kandidaatstelling uiterlijk op 21 maart 2011 en voor de functie adviseur pedagogisch beleid uiterlijk op 28 maart 2011 door de post is afgestempeld of geregistreerd op het secretariaat van de Stad Leuven.

Leuven staat open voor de inzet en het talent van iedereen.

Account Managers BOAR/LEVEN Regio Antwerpen

M/V

De Groep Van Dessel-Bokiau telt als verzekeringsmakelaar momenteel ongeveer 200 medewerkers. Met diverse kantoren in het land en ook daarbuiten is ons werkgebied zowel regionaal, nationaal als internationaal waardoor wij een sterke concurrentiële en succesvolle positie bekleden op de Belgische verzekeringsmarkt. Dit succes danken we aan onze bijzondere aandacht voor de cliënt die centraal staat in al onze acties, en aan onze creativiteit die ons toelaat specieke kwaliteitsproducten aan te bieden. Onze medewerkers vormen de hoeksteen van die aanpak. Ze krijgen bij ons de mogelijkheden en de nodige vrijheid om te werken aan een succesvolle loopbaan binnen een stevige groep in volle ontwikkeling. Functie: - U zorgt ervoor dat de cliënten optimaal verzekerd blijven en bent verantwoordelijk voor de bestendige groei van uw cliëntenportefeuille. - U zoekt en legt de nodige contacten om uw commerciële doelstellingen succesvol te realiseren.

Profiel van de kandidaat: - Bachelordiploma verzekeringen of gelijkwaardig door ervaring. - Minimum 5 jaar relevante technisch-commerciële ervaring. - U heeft een grondige kennis van de verzekeringsproducten en u bent bereid uw productkennis up-to-date te houden en te actualiseren. - U bent sterk communicatief, creatief ingesteld en ondernemend. - U kan vlot onderhandelen.

Aanbod: Een stimulerende, moderne werkomgeving in eigen streek. Een aantrekkelijk salaris aangevuld met vele extralegale voordelen, waaronder o.a. een variabele verloning en een bedrijfswagen. Interesse? Stuur uw sollicitatie met cv naar Verzekeringskantoor Van Dessel, t.a.v. de personeelsdienst, Misstraat 112, 2590 Berlaar of mail naar info.berlaar@vandessel.be

WWW.PAGEPERSONNEL.BE

INTERIM & SELECTION


028_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:31:19

28

VACATURE 5 MAART 2011

ONE GROUP,

ENDLESS POSSIBILITIES

DEME

JOBDAY

26.03.11 LEARN MORE ABOUT THIS EVENT AND REGISTER ON www.deme.be/career

Anne Teresa De Keersmaeker en Rosas zoeken een Directiesecretaresse / secretaris (voltijds) en een Communicatieverantwoordelijke (voltijds) Lees de vacature op www.rosas.be

U bent industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door enkele jaren ervaring in de bouwsector U houdt van een autonome, resultaatgerichte aanpak bent nauwkeurig en flexibel Door Uw technische creativiteit en ruimtelijk inzicht kunt u bouwprojecten van A tot Z analyseren, voor- en nacalculeren kennis van office en vectorworks 456758959:558;57

?@AA BCDD5

<=>

E ;;;2FG;H245

!"#$%$&&$' () *+ $" ,-#!+$%!". &#(%$" "//% !"0-1,-)!23$


029_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:34:21

VACATURE 5 MAART 2011

29

ANTWERPEN

Key Account Manager Een solide partner voor de farmaceutische industrie

Uw functie: • U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de verkoop van gespecialiseerde producten, zelfklevende etiketten voor de farmaceutische industrie. Dit zowel bij bestaande klanten als nieuwe klanten binnen de (para)farmaceutische sector. • U beheert zowel nationale als internationale klanten en gaat hierbij op zoek naar het groeipotentieel. • Op basis van de vooropgestelde verkoopstrategie, voert u de onderhandelingen met de klanten, werkt u een op maat gemaakte oplossing uit en sluit u de contracten af. U werkt samen met de Sales Manager forecasts uit en houdt bij de verschillende acties die u onderneemt rekening met de uitgewerkte doelstellingen. • U rapporteert aan de Sales Manager België. Ons aanbod: • We bieden een boeiende job met doorgroeimogelijkheden, afwisseling en ruimte voor persoonlijke initiatieven binnen een organisatie in volle ontwikkeling. • Er wordt een aantrekkelijk remuneratiepakket voorzien.

Uw profiel: • U genoot een hogere opleiding of hebt een gelijkwaardig niveau bereikt door relevante ervaring. • U hebt minimum 5 jaar ervaring in een commerciële functie in een B2B-omgeving en hebt een gezonde interesse voor techniek en/of industriële toepassingen. • Ervaring in de farmaceutische industrie en/of de wereld van de labels/ verpakkingen is een plus. • U bent een relatiebouwer en een geboren onderhandelaar. U hebt oog voor de noden van uw klant en weet zo hun vertrouwen te winnen. U weet de sales cycle goed te beheren. • U bent gedreven en werkt resultaatgericht. Daarnaast slaagt u er ook in met andere vestigingen van de Autajon groep een constructieve samenwerking op te zetten. • U bent Nederlandstalig. Daarenboven communiceert en onderhandelt u vlot in het Frans en het Engels. Kennis van het Duits is een pluspunt.

Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE628289 naar Hudson, t.a.v. Stefanie Derks, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel. 03 217 21 50, e-mail stefanie.derks@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Het zelfstandig ondernemen zoekt twee boekensteunen — U bent vertrouwd met zelfstandig ondernemen? U weet derhalve welke vakinformatie zelfstandig ondernemers nodig hebben om professioneel en succesvol te werken? — U leest de politieke en de sociaal-economische katernen van de krant voor de sportbladzijden? En u was thuis de winnaar van het Groot Dictee der Nederlandse Taal? — U barst van ideeën, u bent dynamisch (lees: ambitieus) en uw contacten zijn een telefoonboek dik maar tegelijk staat u met beide voeten op de grond? — Boeken liggen u na aan het hart en u weet wat de redactionele en grafische voorwaarden zijn om tot een verzorgde publicatie te komen? U slaagt erin om deze productie efficiënt en effectief uitgevoerd te krijgen? — Het succes van een uitgeverij bestaat uit letters én cijfers: u kunt ook calculeren, onderhandelen, marketing voeren en goed verkopen? Of anders gezegd: u kunt zelf zelfstandig ondernemen?

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Bopack (www.bopack.com) is een succesvolle en toonaangevende onderneming in de industriële sector. Ze maakt deel uit van de Europese organisatie Autajon, een internationale groep die meer dan 3000 medewerkers telt in Europa en in de Verenigde Staten, en richt zich op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt. Om de groei en ontwikkeling van de organisatie mee te begeleiden, zoeken wij momenteel voor de productiesite in Antwerpen een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Uitgeverij Politeia is een professionele uitgever van vaktechnische publicaties. Samen met een belangrijke ondernemersorganisatie starten we een nieuwe vakuitgeverij met publicaties op maat van de zelfstandig ondernemer en de vrije beroepen. Om dit project te doen slagen, zijn we op zoek naar een

UITGEVER + ADJUNCT-UITGEVER In nauwe samenwerking met een redactieraad en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van Politeia ontwikkelt u een publicatiefonds met ‘need to know’ titels voor de zelfstandig ondernemer en de beoefenaars van de vrije beroepen. Na opmaak van de begroting en het jaarprogramma bouwt u stapsgewijs dit fonds op met gedrukte en elektronische publicaties. De auteurscontracten zijn gebaseerd op uw goede uitgeefideeën en uw vele contacten met vakspecialisten. U zit de redactiecomités voor, stuurt de productie van A tot Z, ontwikkelt de commerciële acties en organiseert de verkoop. U schrikt niet van deadlines en evenmin van de redactionele en financiële verantwoordelijkheid.

Uw profiel — U hebt een universitair diploma op zak: Communicatie, (Germaanse) talen, Rechten, Politieke & sociale wetenschappen — Uitgeverijervaring (of ervaring in de communicatiesector) is absoluut noodzakelijk: redactionele ontwikkeling en opvolging, tekst- en boekproductie, calculatie, marketing en verkoop, klantenzorg, … — Uw kennis van de Nederlandse taal is on-be-ris-pe-lijk — U kent en gebruikt de softwareprogramma’s die toegepast worden in de uitgeverijsector; de technologische ontwikkelingen inzake e-publicaties hebben uw grootste aandacht — U hebt een stevige persoonlijkheid (u zou een goed zelfstandig ondernemer kunnen zijn), u bent correct en sociaal vaardig en gaat helemaal akkoord met onze afspraak: vrijheden, verantwoordelijkheden én verantwoording. U werkt gestructureerd, efficiënt en effectief en u kan prioriteiten stellen.

Samengevat: we zoeken mensen met uitgeverijervaring die goede ideeën hebben, hard kunnen werken en veel willen verkopen.

Ons voorstel We bieden u de kans om deze nieuwe uitgeverij tot uw positioneel + redactioneel + financieel + commercieel succes te maken. U krijgt een competitief salaris met extralegale voordelen. De uitgeverij bevindt zich vlakbij het station Brussel Centraal.

Kandidaat? Stuur uw cv mét motivatiebrief naar Politeia, ter attentie van de heer Stefaan Janssens, Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel of per mail naar stefaan.janssens@politeia.be

De Oostenrijks-Canadese groep Magna is een mondiale speler op het vlak van toelevering aan de automobielindustrie. In Huizingen leveren meer dan 100 medewerkers de front end en de deurpanelen voor de nieuwe Audi A1, die zich nu reeds aandient als een topmodel op de internationale automarkt. De toelevering voor de A1 zal voor de komende jaren zorgen voor groei en werkgelegenheid, en geeft aanleiding tot een aanzienlijk versterken van de organisatie. Magna is dan ook op zoek naar een (m/v)

SENIOR BUYER

(ref 2010/1094)

De functie: • Je staat in voor de aankoop van de “maintenance, repair en operating supplies”, en staat in permanent contact met de markt en de leveranciers, met wie je een termijnrelatie opbouwt. • Je analyseert de aankoopbehoeften binnen het bedrijf, en pleegt hierover nauwgezet overleg met de verschillende departementen. Op basis hiervan voer je een kritische leveranciersselectie met het oog op het bereiken van een kwalitatieve aankoop tegen een minimale kost. • Je ontwerpt een kostenreductieprogramma, en begeleidt de leveranciers bij het uitvoeren van dit programma. • Je rapporteert hiërarchisch aan de purchasing manager. Profiel: • Je hebt bij voorkeur een hogere opleiding, en hebt reeds verschillende jaren achter de rug in een professionele productieomgeving. • Ervaring in aankoop is een voordeel. • Een technische opleiding is geen must, maar een duidelijke plus. • Je spreekt goed Nederlands, en je kennis van Frans en Duits is na een korte periode weer op niveau.

Indien deze functie je interesseert, reageer dan snel via www.anago.be Voor meer informatie kan je terecht bij Jef Maeseele, op het nummer 0498 86 06 17

Anago – Parkoffice – Franklin Rooseveltlaan 348/c – 9000 Gent – Telefoon: 09 265 02 11

VG.801/B

Aanbod: • Je maakt deel uit van een internationale groep, met een lokale en informele ambiance. • Je komt in een sector terecht die toonaangevend is op het vlak van organisatie. • Een succesvol product garandeert werkgelegenheid voor een lange tijd. • Een competitief loonpakket, en de mogelijkheden om in de groep door te groeien.


030_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:36:56

30

VACATURE 5 MAART 2011

Ben jij die gedreven nieuwe medewerker naar wie wij op zoek zijn om samen met ons enthousiast homologatieteam Honda’s “Power of Dreams” helpen waar te maken? Honda Motor Europe in Aalst is het onafhankelijke advies- en coördinatiecentrum voor de Europese activiteiten van Honda Japan. Het centrum heeft drie departementen: Government Relations, Homologation en Service Training. Onze afdeling homologatie (auto’s, tweewielers en power equipment) staat in voor de coördinatie van de internationale goedkeuringen en kijkt uit naar een nieuwe medewerker (m/v):

International Homologation Expert administratief sterk én met onderhandelingstalent

Ben jij onze toekomstige expert in Europese en technische reglementering? • vanuit je expertrol heb je het voorrecht om als één van de eersten zicht te hebben op wat er beweegt in onze boeiende sector • een “on-the-job” trainingsprogramma en de ruimte om autonoom te werken in een team van competente collega’s bieden je tal van ontwikkelingsmogelijkheden • het internationale karakter van de onderneming en de frequente trips naar het buitenland geven je de kans om internationale contacten uit te bouwen en ervaring op te doen in verschillende werkomgevingen • je ontvangt een attractief salarispakket, met inbegrip van groeps- en hospitalisatieverzekering

Gepassioneerd door een boeiende mix van techniek en administratie? • je bent een master industrieel ingenieur of je hebt een bachelor (elektro)mechanica • ervaring met of interesse in elektronica en elektrische veiligheid zijn pluspunten • met je nauwkeurige ingesteldheid en regelgerichte attitude zorg je voor de administratieve opvolging van de technische dossiers • een vlotte drietaligheid Nederlands/Engels/Frans is belangrijk • je bent bereid te reizen

Lid van

Gemotiveerd om onze “Power of Dreams” te versterken? • Stuur dan snel je CV met bijhorende motivatiebrief naar: Ascento, Hilde Goossens, Bellevue 5/5, 9050 Gent, T 09 243 88 50, F 09 243 88 59 of mail Hilde.goossens@ascento.be

Meer jobs op

www.ascento.be

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Ascento is een divisie van

E X H I B I T Y O U R TA L E N T S

WORD

SOFTWARE DESIGNER Is informatica uw passie? Kan u reeds programmeren maar vraagt u zich af hoe u applicaties professioneler ontwerpt in de praktijk? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u! u bent werkzoekend en heeft een grondige kennis van minimum één van deze programmeertalen: Java,VB.NET of C#.NET. U kan functioneren op niveau hoger onderwijs en heeft een passieve kennis van de Engelse taal. u leert hoe u object-georiënteerde applicaties ontwerpt en hoe u dat ontwerp in de praktijk kunt implementeren. Dit gebeurt aan de hand van twee moderne ontwikkeltechnieken: test-driven development en domain driven design. Dit zijn twee software ontwikkeltechnieken die een grotere betrokkenheid vereisen van de software ontwikkelaar in het totale ontwikkelproces. Deze praktijkgerichte opleiding wordt gegeven door docenten met ruime praktische ervaring. deze kosteloze voltijdse dagopleiding in 2011 en eindigt op 22 juli 2011 (inclusief ).

Aluvisionnv is een jonge, dynamische en groeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium designprofielen voor standenbouw, showrooms en displays. De expertise en know-how van ons gedreven team zorgen voor topprestaties bij klanten wereldwijd. Om onze groei te ondersteunen willen wij ons team uitbreiden met m/v:

INTERNATIONAL SALES & SALES BENELUX Het betreft 2 afzonderlijke vacatures

TAKEN:

PROFIEL:

start op

Kom naar de vrijblijvende infosessie op 10 maart 2011 om 9u30. Bel of mail voor een uitnodiging naar Denise Lamberts, tel. 03 202 19 46 of denise.lamberts@vdab.be. Indien u niet aanwezig kan zijn op 10 maart en toch interesse heeft in deze opleiding, aarzel dan niet om contact op te nemen met Denise Lamberts. Reageer zo snel mogelijk!

AANBOD:

DOE ZOA LS D U I Z E N D E N M E N S E N D I E

JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

INTERESSE? Stuur je sollicitatiebrief met cv naar joke@aluvision.com of bel naar 0479 82 66 39. Aluvision nv, Clemence Dosschestraat 44, 9800 Deinze.

www.aluvision.com

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

Zegt een sleutelfunctie met veel internationale contacten je wat? • je volgt de evolutie van technische reglementeringen in Europa op de voet en verleent advies hieromtrent • voor het verkrijgen van internationale goedkeuringen en certificaten bestudeer je technische dossiers, zorg je voor een tijdige en correcte administratie en overleg je met de Europese overheden • je speelt de noodzakelijke informatie door zowel aan het coördinatiecentrum in Japan als aan het Europese hoofdkwartier en aan de invoerders


031_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 22:44:26

VACATURE 5 MAART 2011

31

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

FINANCE & CONSULTING VAN PAGINA 32 TOT 34 AVEVE GROEP DE PALMENAER ERNST & YOUNG INTERIM MANAGEMENT NYNAS ROBERT WALTERS STAD HALLE VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT WALTERS PEOPLE

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

32 34 33 34 32 34 34 32 34

Wenst u als onderneming ook aanwezig te zijn in het volgend dossier Finance & Consulting van 16 april, bel dan Sofie Verbrugghe op het nummer 02/481 15 11. Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

Ook online vind je 1.094 jobs in Finance & Consulting vacature.com/zoeker

ZATERDAG 16 OKTOBER

Focus op West-Vlaanderen Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Sofie Verbrugghe op 02/481 15 11 of mail naar commercieel@vacature.com


032_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:25:26

32

DOSSIER FINANCE & CONSULTING

VACATURE 5 MAART 2011

Finance Manager Your function: you will report directly to the financial manager in Sweden and locally to the Business Area Director. You will be in charge of the daily operation of the finance administration. You will be responsible for statutory accounting, fiscal legislation and periodic reporting of companies in accordance with the different local legislations and internal guidelines. Your main tasks include:

Your profile:

Interested?

www.roberthalf.be

RAAD

ADVIES

VAKMANSCHAP

ADVIES

KNOWHOW

STERK ADVIES

SELECTIE

ADVIES

KWALITEIT

ERVARING KRACHT CAPACITEITEN

COACH

DYNAMIEK

KLEUR

PERSONEELSMANAGEMENT

ADVIES

DOORDACHT

DISCREET

COACH RAAD

RESPECT

DOORDACHT DUURZAAM

NUCHTER

CARRIÈRE

ERVARING KERN KWALITEIT

MENS

SELECTIE

COACH

Een boom van een job...

VG. 602/B

KENNIS

ADVIES KERN MENSEN KNOWHOWKENMERKEND PROFESSIONEEL

Senior Consultant

ma/lic. uit selectie- of uitzendsector • secondant van de zaakvoerder De werkomgeving: • een professioneel kantoor actief in personeelsrekrutering, psychologische screening en assessment • een klantgerichte organisatie met een langetermijnvisie • een aanpak waarin vakbekwaamheid en deontologie centraal staan

Onze wensen: • ma/lic. wonend in West-Vlaanderen • met ruime ervaring in rekrutering en selectie • een resultaatgericht en communicatief persoon (N/F) • een vlotte zelforganisatie • een sterke affiniteit met de KMO-leefwereld

De jobinhoud: • de uitvoering en opvolging van “key-account”-dossiers in rekrutering en selectie • de begeleiding van managementprofielen • de schriftelijke en mondelinge rapportering aan klanten-opdrachtgevers • de interne organisatie van rekruteringsopdrachten en psychologische screenings

Ons aanbod: • een functie waarin je als vertrouwenspartner voor talrijke kandidaten, bedrijven en organisaties zal fungeren • de kans om mee te bouwen aan de toekomst van ons kantoor • een directe betrokkenheid bij het beleid en de dagelijkse beslissingen • aantrekkelijke voorwaarden (te bespreken)

INTERESSE? Mail verdonck.intern@skynet.be of schrijf: Bruggestraat 232, 8930 Menen. Bij telefonisch contact vragen naar Mevr. J. Werrebrouck, 056 53 11 80

www.verdonckpersoneel.com

Bruggestraat 232 • 8930 Menen • Tel. 056 53 11 80 • verdonck.personeel@skynet.be

Wij zoeken een medewerker (m/v) met een hogere economische vorming of een diploma van bio-ingenieur voor de functie van

MANAGEMENTTRAINEE – RISKMANAGEMENT SECTORANALIST Functie Je bent sterk analytisch ingesteld en door je vlotte communicatie, verschaf je jezelf toegang tot alle noodzakelijke bronnen. Je hebt een uitgesproken interesse voor landbouw en je zoekt naar verbanden die de dynamiek in de landbouwmarkten verklaren, dit zowel met betrekking tot grondstoffen als eindproducten van de veehouderij. Je onderzoekt de effecten van marktregulerende maatregelen en je vindt een verklaring in dit geheel van macro-economische factoren. Door studiewerk onderken je wetmatigheden en toetst die aan de dagdagelijkse realiteit. Met opzoeken van cijferreeksen en het bewerken ervan, kom je tot instrumenten die het beleid van bedrijf kunnen ondersteunen/versterken. Dankzij je commerciële feeling en je praktische ingesteldheid slaag je erin werkbare en bruikbare oplossingen voor te stellen in een dynamische markt. Je standplaats is Merksem, binnen de divisie AVEVE Veevoeding. Je rapporteert aan de directeur risico-management van de Groep AVEVE. De Groep AVEVE bestaat uit een 45-tal verschillende bedrijven en heeft drie kernactiviteiten.AVEVE is toeleverancier aan de land- en tuinbouw in België, ondersteunt de afzet en verwerking van landbouwproducten en valoriseert de agrarische deskundigheid en competentie in andere domeinen. De divisie Veevoeding, met fabrieken in Merksem en Aalter, telt ongeveer 240 medewerkers en is goed voor een jaarlijkse omzet van ca 220 miljoen euro. Deze divisie is actief op het vlak van ontwikkeling, productie en distributie van veevoeders.

Interesse?

Profiel Je behaalde een diploma op masterniveau in een economische of agrarische richting ( TEW, handelsingenieur, bio-ingenieur) of je bent gelijkwaardig door ervaring. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Je kan zelfstandig werken en projecten begeleiden.Verder word je gekenmerkt door je klantvriendelijkheid en gedrevenheid. Je kan goed overweg met MS Office en beschikt over een praktische talenkennis van Frans en Engels. Aanbod Bij AVEVE Veevoeding investeren we in blijvende professionele vorming, zodat jij je talenten optimaal kan benutten en laten groeien.We bieden je een boeiende job in een dynamische werkomgeving, waar een marktconform salarispakket tegenover staat.

Solliciteer via onze website: www.aveve.be, of per e-mail t.a.v. Inge Vissers Hoofd Personeelszaken AVEVE Veevoeding, Inge.vissers@aveve.be. Indien je meer inhoudelijke informatie wenst over de functie, dan kan je altijd even bellen op tel. nummer 03 641 02 30.

Veevoeding


033_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:26:05

DOSSIER FINANCE & CONSULTING

VACATURE 5 MAART 2011

33

The real you needs a genuine opportunity.

Ernst & Young is interested in the real you! The you that has genuine talent, authentic skills and a spirit of enthusiasm. We can offer you a career with a distinct advantage, if you are interested in Assurance, Transaction, Tax and Advisory services. For more details, check www.ey.be We have lots of vacancies available in all departments so donâ&#x20AC;&#x2122;t hesitate to apply and tell us just how you match the above description.


034_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:25:47

34

DOSSIER FINANCE & CONSULTING

VACATURE 5 MAART 2011

Een functie met autonomie, toekomst, uitdaging en fun, …? Bij Robert Walters & Walters People kan het, vooral voor mensen met ”passie”!

www.robertwalters.be www.walterspeople.be

Robert Walters is een gevestigde waarde in de rekruteringswereld. De groep, genoteerd op de Londense beurs, stelt wereldwijd 1.800 mensen tewerk en heeft 43 kantoren in 20 landen. Met meer dan 20 jaar ervaring en aanwezigheid op de Belgische markt heeft ons kantoor een uitstekende reputatie opgebouwd in de rekrutering van financiële, juridische en HR-profielen op middle en senior managementniveau, alsook met zijn activiteiten in interimmanagement.

Robert Walters (Brussel) zoeken wij kandidaten met een eerste ervaring van 2 tot 5 jaar in een financiële, commerciële of HR-functie.

Teneinde te voldoen aan de vraag van de klanten werd enkele jaren geleden Walters People opgericht, gespecialiseerd in de rekrutering van tijdelijke en junior boekhoudkundige en financiële profielen.

Walters People (Groot-Bijgaarden) verwachten wij collega’s met een eerste ervaring in financiën, boekhouding of gelijkwaardig.

Om de verdere uitbreiding van onze activiteiten te ondersteunen, zoeken wij dynamische, commerciële, ethische en - laten wij eerlijk zijn - ook hardwerkende (m/v)

Recruitment Consultants B-AA05.045 - 472/B - W.RS.319

Robert Walters en Walters People geven u de kans om te leren en u verder te ontwikkelen in een stimulerende en commerciële omgeving met opleidings- en doorgroeimogelijkheden. De weerhouden kandidaten beschikken over een master- of bachelordiploma en, voor de beoogde business, relevante ervaring.

AUSTRALIA

BELGIUM

CHINA

FRANCE

HONG KONG

IRELAND

JAPAN

LUXEMBOURG

NETHERLANDS

Interim Management (Brussel) zoekt mensen met ervaring in IT, mogelijk als Project Manager of in een commerciële functie in dezelfde sector.

Onze toekomstige collega’s hebben commerciële flair, goede communicatieve vaardigheden en zijn gemotiveerd om klantenrelaties uit te bouwen. Zij kunnen onderhandelen op verschillende niveaus en wensen hun technische kennis op een andere manier te van het Frans en het Engels zijn noodzakelijk. e-mailadres: frank.vandevoorde@robertwalters.com, of per post op volgend adres: A. Gossetlaan 54, 1702 Groot-Bijgaarden. Alle sollicitaties worden behandeld in strikte vertrouwelijkheid.

NEW ZEALAND

SINGAPORE

SOUTH AFRICA

SPAIN

THAILAND

UK

USA

r? stuu

g) rderin bevo n e rving re e we tijdig r voor: n bet e jk li e e r a g ja (bij voo van 3 rving esse e we erfreserve d Inter t o t nw ver an ee aan o Wij g aanleg v n van e

e ons b

ExeQutes groep is de voorbije 15 jaar uitgegroeid tot een toonaangevende consultancy groep, die met zijn 350 medewerkers studies uitvoert in België, Nederland en Frankrijk. Haar business situeert zich op het vlak van bodem, milieu, energie, veiligheid en geotechniek. Dit alles via een netwerk van 18 kantoren welke services dicht bij de klant willen leveren. De sterkte van de semionafhankelijke dochterondernemingen van de ExeQutes groep is gesteund op een multidisciplinair team van experten die gedreven zijn in hun job. Momenteel zoeken wij een m/v

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE Functie: Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de afdeling algemene boekhouding. Je bent de rechterhand van de CEO en voert vanuit de hoofdzetel in Gent volgende taken uit: Je superviseert en coacht een team van 5 boekhouders. Je controleert de maandelijkse, kwartaal-, halfjaarlijkse en jaarlijkse afsluitingen. Je staat in voor de opmaak van vooruitzichten/budgetten en uniformiseert rapporteringen van de verschillende dochterondernemingen. Je doet de opmaak en eindcontrole voor de fiscale aangiftes. Je bent het aanspreekpunt voor alle auditactiviteiten. Je staat in voor de bedrijfsanalyse en consolidatie van alle bedrijven binnen de Je optimaliseert de financiële verslaggeving o.a. dankzij je kennis van groep. fiscaliteit. Je ondersteunt de Raden van Bestuur en volgt ze op. Je kan business analyses van eventuele over te nemen bedrijven opstellen. Profiel: Universitaire opleiding bij voorkeur of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minimum 5 jaar ervaring in een superviserende en uitvoerende financiële functie. Je hebt een goed inzicht in boekhoudkundige processen. Je bent stipt, nauwkeurig en stressbestendig. Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van de Franse taal. Wij bieden: Een permanente betrekking bij een groeiende ondernemingsgroep. Een salarispakket naargelang ervaring (met extralegale voordelen).

ur

ise v d A

el e i c n eerd ïndex e Fina g – r) ,5 uu 3 s (37 2759,84 1 d j i t l A – vo an €

le ancië de fin teunend n a v k ers pmaa sond air r de o rkt beleid sting- en tratieve is v t r o u o a t l v a a t e s st zorg g. Je w aakt bela adminis start in e g: je bruto rijvin renplann ur en je m . in voor d ciën en h c s ja u a n t r m . a s e o o e e e in f i je t m sb Func snota en het stad erder sta gemeente n V beleid hoeve va nten op. m.b.t. de res. s u e e . f. ten b tiereglem procedure oleproced aster proe u r en m e retrib isatie van rne cont lectie n e a s v ues n te it n ee cheq t bez organ iseer je in gen i in he aaltijd r voor a n l t m a s n , g e r g e o je t : je b tellin ar vervoe verlof, dien it. aans isten Vere nctie taire g openba 30 dagen nciënnite u u t f a t e n s a , z r li é e n a te t d iv e r s e gb je e np roo t Voor d uur e teru en va oldoe ieden Wij b 7, volledig er, glijden ning nem n je v licht e t k e e pree et verp van € werkverk het in rek aans m oma t ctie je ndidatuur n je dipl ), woon lijkheid to n u f a e a ijs v z e k e w g e mo ls be Als d kopi dan je sse? iel, stuur r en een um geldt a eester e r e t f t ie In em rmul et pro ostda Burg lle. aan h rijvingsfo rt 2011 (p ege van 1500 Ha ll , a re h ulier, o 8 a insc jk 23 m ar Het C rsplein 1 fo s rm tieprocedu g in i l v a e ij c r h le c e uiter tekend n Oudstrijd t ins en de s e ek, rplich aang hepenen, et ve schrijving ch verzo unt deze . H c ? S e e is i k b n t en e a ie fo t J tures m c . le infor erde fun en op te halle.be e.be/vaca r e e d le r @ M w.hall n wo detail il, prs de ge n bekome via e-ma en via ww f d e o a n , nlo kun 3 24 22 k dow 02 36 enten oo m docu

Interesse? Stuur vandaag jouw sollicitatiebrief en cv naar Derbystraat 55, 9051 St.-Denijs-Westrem of per mail: personeel@de-palmenaer.be, t.a.v. Ilse Wardenier.

www.exequtes.eu

Ik heb de smaak van innovatie te pakken! KIJK SNEL OP DE ACHTERKANT VAN DEZE VACATURE.


035_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:26:23

VACATURE 5 MAART 2011

Er beweegt wat in

SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM & WILLEBROEK

De Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek is een hedendaagse, moderne instelling die vanuit een christelijke visie in harmonie met alle medewerkers en in een kader van gedeelde verantwoordelijkheid, specialistische basisgezondheidszorg biedt in eerste instantie voor de eigen regio, met ook ruimte voor meer gespecialiseerde programma’s. Hierbij beoogt ze voor de patiënt zorg in alle aspecten, met aandacht voor zijn omgeving. Momenteel zijn wij op zoek naar m/v:

voor

mensen

MIDDENKADERFUNCTIONARIS

Verpleegkundig diensthoofd voor de verblijfsafdelingen (C, D, G en SP locomotorisch), de mobiele equipe en de logistiek assistenten Opdrachten:

Humane wetenschapper?

Geef technologie een menselijk gelaat!

Profiel:

Meer info? www.sjk.be Wij bieden:

Krijg jij ook de kriebels van gebruiksonvriendelijke software en technologie? Dan is dit je kans om daar wat aan te doen. Met Human Interface Group helpen we bedrijven met het ontwikkelen van informatiesystemen die een maximale gebruikservaring nastreven. Zie het als technologie een menselijk gelaat geven. Zo groeiden we uit tot een bijzonder innovatieve dienstverlener en tot het grootste usability consultingbedrijf in Europa. Dat is de reden waarom ook de grootste ondernemingen naar Human Interface Group komen. En daarom ga jij binnenkort naar hen. Groei met ons mee als (m/v):

Human Interface designer Je input:

INTERESSE? 31 maart 2011,

Demag Cranes & Components is een wereldmarktleider op het gebied van installaties voor intern transport in bedrijven. van den Berg Transporttechniek vertegenwoordigt Demag in België en Nederland en is tevens een belangrijk constructeur van rolbruggen. De klanten zijn in alle industrietakken te vinden en zijn geografisch verspreid over gans België.

Commerciële Technici Binnendienstfuncties Afdeling Verkoop Service, Verkoop Componenten en Rolbruggen Afdelingstaken Het uitwerken van offertes en adviseren van klanten, het processen van de orders. Het inplannen en telefonisch ondersteunen van eigen technici in de buitendienst. De coördinatie van montages en keuringen. Implementatie van het VCA traject. Profiel kandidaat (M/V) Industrieel ingenieur of graduaat elektro - mechanica ( A2 elektro - mechanica kan ook mits brede ervaring in een soortgelijke job) Klantgerichte commerciële ingesteldheid, Oog voor detail. Goede affiniteit met techniek. Teamspeler. Organisator en motivator. Een vlotte gesproken tweetaligheid Nl/F is een must. Woonachtig in de regio Antwerpen of binnen goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer Mail uw sollicitatiebrief met cv naar verkoopleiding@demag.be Vragen? > >>> Roland Van Dievoet T 03/213.30.30

Communicatiewetenschappen)

opent zich een wereld vol afwisselende uitdagingen. Je wordt uitgestuurd naar de klant waar je instaat voor het ontwerp van schrijft. Onze output: werkomgevingen

communicatie primeert

Laat het niet langer kriebelen: Mail je cv en motivatiebrief

2800 Mechelen.

www.higroup.com

35


036_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:41:53

36

VACATURE 5 MAART 2011 IVECO maakt deel uit van de Fiat Group en behoort sinds januari 2011 tot de beursgenoteerde pijler Fiat Industrial. IVECO is een wereldspeler die gespecialiseerd is in het ontwikkelen, produceren en verkopen van een breed gamma aan voertuigen, zoals lichte, middelzware en zware bedrijfswagens, off-road voertuigen en bussen (onder de merknaam Irisbus). Meer dan 26.000 medewerkers en 4.600 servicepunten in ruim 100 landen garanderen een uitstekende technische assistentie voor elk IVECO-voertuig. Voor de verdere groei van deze Benelux-invoerder in Groot-Bijgaarden, zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v): www.iveco.be

‘CUSTOMER SERVICE’ KEY ACCOUNT MANAGER

WARRANTY ASSESSOR

UW FUNCTIE U treedt op als ‘single point of contact’ voor uw klanten voor alle vragen rond naverkoop. U faciliteert de goede contacten tussen de eindklant, de dealer en de IVECO-organisatie, waarbij u de nadruk legt op relatiemanagement. U zorgt dat de stand-still van het wagenpark tot een minimum wordt herleid. Indien nodig coördineert u customer service campagnes. Tevens bezoekt u pro-actief uw key accounts, samen met de commercieel verantwoordelijke. U rapporteert aan de Technical Service Manager.

UW FUNCTIE U beoordeelt en verwerkt claims rond garanties en onderhoudscontracten volgens de geldende procedures. U verleent eveneens bijstand aan het dealernetwerk bij problemen met de tool voor garantieverwerking. Hiertoe ondersteunt en traint u dit netwerk aangaande de procedures en het IT-systeem (met de optie deels on site bij de dealer te ondersteunen). Verder houdt u het garantiehandboek up-to-date en factureert u ‘transit warranty’ aan andere markten en divisies. U beoordeelt eveneens de voorakkoorden. U rapporteert aan de Warranty & Planned Maintenance Contract Manager.

UW PROFIEL • U heeft een aantal jaren ervaring in een technisch-commerciële functie • U bent een commerciële, mature teamplayer, die eveneens zelfstandig kan werken • U kan op verschillende niveaus onderhandelen en bent klant- en servicegericht

UW PROFIEL • U heeft een aantal jaren ervaring in een technische functie • U bent administratief en organisatorisch sterk • U bent een flexibele teamplayer

‘TECHNICAL ASSISTANCE’ COORDINATOR (IRISBUS)

UW PROFIEL • U heeft een aantal jaren ervaring in een technisch-commerciële functie • U bent service- en klantgericht, analytisch en stressbestendig • Tevens bent u een flexibele problem solver

VOOR ALLE FUNCTIES • U heeft een hogere opleiding in een technische richting genoten, of u bent gelijkwaardig door ervaring • U drukt zich vlot uit in het Nederlands en het Frans. U heeft goede kennis van het Engels • U kan vlot overweg met de hedendaagse ICT-tools • U bent in het bezit van een rijbewijs B. Rijbewijs C is een troef

WIJ BIEDEN • Een aantrekkelijk salaris in functie van kennis en ervaring • Een pakket extralegale voordelen, waaronder een representatieve bedrijfswagen voor de Customer Service Key Account Manager en Technical Assistance Coordinator • Een uitdagende functie in een internationaal georiënteerd bedrijf

Interesse? Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Transport, Logistiek en Automotive Bikschotelaan 232 bus 1 - B-2140 Antwerpen

Het ocmw van Puurs

Diensthoofd personeel (M/V) Situering Vanuit de afdeling personeel & organisatie worden de verschillende aspecten m.b.t. organisatieontwikkeling (beleids- en projectmanagement, personeelsbeleid en –beheer, ICT, administratie,…) van het OCMW gestuurd, begeleid en gecoördineerd, met als doel een optimale afstemming tussen de diverse diensten te bekomen. Hoofddoel zet strategische en operationele beleidsdoelstellingen uit, binnen de budgettair voorziene ruimte. dienst bij met als doel optimale ondersteuning te verlenen aan de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Ons aanbod functies.

hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.

Solliciteren Kandidaturen met curriculum vitae en kopie van het diploma worden uiterlijk verwacht op vrijdag 8 april 2011 om 12.00 uur

de coördinatie van de OCMW-diensten met het oog op een efficiënte beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. de sociale wetgeving. Aanwervingsvoorwaarden onderwijs of gelijkwaardig (bijvoorbeeld masterdiploma) of hoger onderwijs van het lange type gelijkwaardig aan universitair onderwijs; ervaring.

bovengenoemd adres De specifieke aanwervingsvoorwaarden en functieomschrijvingen kunnen aangevraagd worden op de dienst personeel van het

hrm@deputter-co.com

F: +32-3-320.87.80

www.deputter.co

SPIDER CONCEPTS.EU

UW PROFIEL • U heeft bij voorkeur een eerste werkervaring in een technische functie • U bent service- en klantgericht, analytisch en stressbestendig • Tevens bent u een flexibele problem solver

UW FUNCTIE Met betrekking tot bussen (Irisbus) verleent u bijstand aan het dealernetwerk en aan klanten met een eigen werkplaats aangaande naverkoop. U gaat na of garanties correct worden toegepast en door uw pro-actieve houding vermijdt u stand-still van het wagenpark en bijhorende ‘penalties’. Verder verleent u technisch advies aan werkplaatsoversten bij de dealer of bij de klant. Tevens ondersteunt u de standaarden rond quality & safety. Kortom, u bouwt de service en naverkoop verder uit bij zowel dealernet als eindklanten. U reist op regelmatige basis. U rapporteert rechtstreeks aan de Service Manager in Frankrijk.

W.RS.146

UW FUNCTIE Via de IVECO webapplicaties biedt u technische ondersteuning aan het dealernet volgens de geldende procedures, met de optie om dit eveneens deels on site bij de dealer te doen. U gaat diagnosegericht te werk om voornamelijk elektrische en elektronische problemen efficiënt en effectief op te lossen. U inventariseert FAQ’s en verwerkt ze in trainingen, waaraan u zelf deelneemt. Tevens koppelt u vraagstukken rond ‘quality & safety’ terug naar de engineering teams om de producten nog te verbeteren. Uiteraard draagt u bij tot de administratieve taken, zoals het updaten van de website met technische info. U rapporteert aan de Technical Service Manager.

VG.171/B

TECHNICAL ‘HELPDESK’ ENGINEER


037_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:37:29

VACATURE 5 MAART 2011

37

VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES Atlas Copco Airpower nv

(Wilrijk/Aartselaar) is ’s werelds meest gespecialiseerde kenniscentrum rond persluchttechnologie en het internationale hoofdkwartier van Compressor Technique binnen de Atlas Copco Groep. De Portable Air divisie telt wereldwijd 1250 medewerkers. Deze divisie ontwikkelt, produceert en commercialiseert wereldwijd een brede waaier aan mobiele compressoren, generatoren, stand-by-powerinstallaties en dompelpompen. Deze producten en diensten worden onder verschillende brands in de markt aangeboden. Momenteel hebben we een vacature voor een (m/v):

Uitdaging: In lijn met de divisionele strategie en business geef je het bestaande human resources-beleid verder vorm. Als lid van het managementteam ondersteun je de divisie op alle gerelateerde HR-domeinen zoals organisatieontwikkeling, rekrutering en selectie, performance management, competentieontwikkeling, talentmanagement, managementresourcing, remuneratiemanagement ... Naast het uitbouwen van de organisatie als een attractieve werkgever, besteed je ook veel aandacht aan een degelijk retentiebeleid. De Groep streeft in sterke mate interne jobrotatie na teneinde medewerkers ten volle te kunnen laten ontwikkelen en de juiste leiderschapscultuur uit te bouwen. Deze functie omvat eveneens een internationale missie waarin belangrijke aandacht dient te gaan naar organisatie- en talentmanagement in de groeimarkten van India en Afrika. Je bent het aanspreekpunt voor collega-managers en lokale HR-managers binnen Atlas Copco wereldwijd en je rapporteert rechtstreeks aan de President van de divisie. Profiel: Je behaalde een masterdiploma en beschikt over een erg solide kennis en achtergrond binnen het volledige domein van human resources. Je hebt een 15-tal jaren ervaring binnen een industriële context en ook een internationale background is absoluut noodzakelijk. Je bent resultaatgericht, een teamplayer en beschikt over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden. Een stevige business-mindset, accuraatheid, empathie en discretie spreken voor zich. Je hebt een flexibele werkhouding en bent bereid om frequent te reizen. Niet in het minst geloof je heel sterk in het belang van human capital en ben je in de mogelijkheid je HR-visie door te vertalen naar een werkbaar traject, afgestemd op de policies van de Groep. Perfecte tweetaligheid Nederlands/Engels is een must. Interesse? Ben je geïnteresseerd om deze managementuitdaging aan te gaan binnen een sterk gerenommeerde, internationale industriële groep? Mail dan spoedig je cv en begeleidend schrijven naar Boris Coetsier (boris.coetsier@orpsy.be) of bel 09 224 18 57 voor meer informatie. Snelle respons en discretie gewaarborgd. De intakegesprekken vinden in Antwerpen plaats.

www.orpsy.be - W&S-bureau VG.403/B

Autorijden is al moeilijk genoeg LeasePlan Belgium bestaat sinds 1972. Als pionier in leasing en wagenparkbeheer is de onderneming uitgegroeid tot marktleider in België met meer dan 50.000 voertuigen.

Technical Business Analyst

referentie VA7016

Car Data Expert

referentie VA7197

Verantwoordelijk voor de analyse van technische problemen en het sturen naar structurele oplossingen. Je beheerst Nederlands, Frans en Engels . 5 jaar ervaring in de automotive is een minimum. Affiniteit met de automobielwereld is een must.

Verantwoordelijk voor beheer van het automobielbestand en adviseren van de commerciële medewerkers ivm wagen- en optiekeuze. Je beheerst Nederlands, Frans en Engels. 1 jaar ervaring in een omgeving waarin het beheer van technische data centraal staat. Kennis van de autowereld is een must (merk, model, …).

Team Manager Schade

Allround commercieel medewerk(st)er

referentie VA7199

Operationeel aansturen van team schadebeheerders tot het correct en vlot opvolgen van schadedossiers met de klant. Je beheerst Nederlands, Frans en Engels. 7-tal jaar ervaring binnen de verzekeringswereld met specialisatie autoverzekering waarvan min. 3 jaar ervaring als teamleader/supervisor.

referentie VA7200

Centraal aanspreekpunt voor alle bestuurders van leasewagens. Commerciële dienstverlening naar klanten toe. Opvolging van vragen en klachten. Je beheerst Nederlands, Frans en Engels. 1 jaar ervaring in een customer care omgeving. Kennis van de automobielsector is +.

Aanbod voor de functies naargelang ervaring + uitstekend pakket extralegale voordelen + bonus. VG. 549/B

Om te solliciteren ga je naar www.profilegroup.com/jobs en gebruik de vermelde referentie. Meer details over de vacatures vind je op de website van Vacature.com. Meer informatie? Surf naar www.profilegroup.com of bel Lydi Schillemans op 03 257 10 61.

BEL NU! RECRUIT

ZONE

050 51 02 29


038_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:42:26

38

VACATURE 5 MAART 2011

Uitdagende carrière in de vleesexport

COVAMEATnv

COVAMEAT nv in Wijtschate werd opgericht in 1969 en is een dochteronderneming van GROEP COVALIS, waarvan de aandelen in handen zijn van de coöperatie COVAVEE - eigendom van ongeveer 600 varkenshouders - en van de investeringsmaatschappij van de Groep Boerenbond. Covameat is een sterk groeiende onderneming, gespecialiseerd in het slachten, versnijden en verhandelen van top kwalitatief varkensvlees. Zij realiseren een omzet van meer dan 115

miljoen euro in producten bestemd voor de retail- en voedingsindustrie in gans Europa en daarbuiten. Hun uiterst hoge kwaliteitsbewaking, hun scherpe traceerbaarheid en de doorgedreven informatisering liggen aan de basis van hun succesverhaal. Nieuwe investeringen leiden op korte termijn naar een substantiële verhoging van de productiecapaciteit in Wijtschate. Om ook de verkooporganisatie te versterken is Covameat dringend op zoek naar een krachtige (m/v)

Export Manager

Vleesindustrie - met focus op Midden- en Oost-Europa

Functie

Profiel

Wij bieden

Je krijgt een zeer intensieve opleiding in de slachterij waarbij je inzicht krijgt in zowat alle aspecten van varkensvlees (structuren en verschillende kwaliteiten), maar ook de specifieke versnijdings- en verpakkingsmogelijkheden.

Je carrière is in volle ontwikkeling. Je hebt reeds een degelijke ervaring in de exportgerichte verkoop, liefst in de voedings- en/of landbouwsector. Hoe dan ook hou je van lekker vlees en ben je bereid hierin een specialist te worden.

Covameat biedt je een unieke carrièrekans binnen een sterke groep met zeer hoge professionaliteit. Verder is een aantrekkelijk salarispakket met representatieve bedrijfswagen voorzien.

Wanneer je er klaar voor bent, kan je de baan op om de relaties met bestaande klanten uit te diepen maar ook om meer en meer de markt te prospecteren naar nieuwe opportuniteiten en het maken van nieuwe klanten. De doelmarkt is in hoofdzaak de vleesverwerkende industrie in zijn ruimste vorm.

Een hogere opleiding economie, handelsingenieur, landbouwingenieur, veearts of gelijkwaardige ervaring helpt je om situaties te analyseren en gericht aan te pakken. Communicatieve vaardigheden om met een breed palet van contactpersonen te praten, maken deel uit van uw persoonlijke troeven.

Je gaat heel grondig te werk om de verwachtingen van de klant goed te begrijpen. Fijne kostprijsanalyses en nauwe samenwerking met het slachthuisteam brengen je tot creatieve, rendabele voorstellen die leiden tot effectieve verkopen.

Verder heb je een ondernemende ingesteldheid met oog voor een brede visie in business: kwaliteit en timing in transport en verwerking van de producten tot hun eindbestemming. Alles heeft zijn impact. Gezien de aard van de functie is meertaligheid een uitgangspunt. Je familiale situatie laat je toe geregeld te reizen. Je woont bij voorkeur ten westen van de as Antwerpen-Bergen.

Geboeid? cv met motivatie naar pol.vandeplassche@inventi.be of fax naar +32 3 223 68 69 kantooruren kan je bellen naar Hanne Rummens op +32 3 223 68 67. Inventi, Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen.

Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld door de raadgevers van Inventi.

C o n su l t a nt s i n ve rko o p e n ve rko o p m a n a ge m e nt

w w w.i nve nt i .b e

RCA Group is een allround communicatiebureau met vestigingen in Hasselt en Brussel. Samen met een team van meer dan 75 experts in branding, PR, online, HR-communicatie en overheidscommunicatie, werken we elke dag aan geïntegreerde campagnes voor onze klanten. Om verder te investeren in een snelle maar kwaliteitsvolle service, zoeken we nu een m/v in Hasselt.

PHP/DRUPAL DEVELOPER Functie:

Profiel:

Aanbod:

www.rca.be

hr public

Aarzel niet en stuur je cv en sollicitatiebrief naar igor@rca.be

brands

Interesse?

pr

function employ() { if ($myCV == ‘WebDev’) return $newJob; }

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

online

Eens op kruissnelheid verdeel je jouw tijd 50/50 over: - reizen naar klanten en prospecten - telefonische contacten om het aanbod van de week rendabel in de markt te zetten.

www.covalis.be


039_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:40:49

VACATURE 5 MAART 2011

N E K R E W T E I N GA beste voor de eerste de

e en nt doe je met passi Talent Manageme een or HR, passie voor feeling. Feeling vo atsida nd ka nt- en onberispelijke kla vriendelijkheid. viesals selectie en ad A&S Careers heeft digen. e reputatie te verde kantoor een stevig van er rtn -pa ardeerde HR Wij zijn de gewa alle t en mingen die tal heel wat onderne op doen een beroep ruimte geven. Zij d als t personeelsbelei ons omdat wij he nuit va en en t aanbied een totaalconcep en e lijk focus duide een kwalitatieve zen verschaffen. transparante advie leiders één van de markt A&S Solutions is HRM n va k het vla in Vlaanderen op ctor. se e de publiek consultancy voor in 4 zijn georganiseerd Onze activiteiten ancy, nagement consult business units: ma sche idi jur altie, socia rekrutering & selec lijke on rso ining en pe begeleiding en tra

se Directiesecretares

n de organise management va bij in het dagelijk n he t van de geat tei sta ali en kw rs kijk je toe op de van de zaakvoerde en nd ten rha jec hte pro urigheid rec de de Je bent progressie van venheid en nauwke hen bewaak je de voor initiatief, gedre zin t, tei ali kw satie. Samen met or zin vo info@ascareers.be Een uitgesproken e? Solliciteer via leverde diensten. or succes. Interess vo n ste rei ve sis zijn hierbij de ba

ment (junior en senior) ss e ss a n e g n ri te e 2 Consultants rekru n, leid je de divers ct met onze klante

nta n onze afdeling je persoonlijk co aast word je binne steam onderhoud arn ng Da eri ts. rut en rek s ssm se on as Binnen emen van n. zelf in voor het afn anagementprojecte hologie, projecten en sta je nen competentiem bin Master Arbeidspsyc n eld ee ak er ch ov es je ing ik nt sch me Be . ge na ien ma orz talent uiteraard vo e opleiding wordt info@ascareers.be Een grondige intern sse? Solliciteer via ere Int t. un sp plu n ee r ke ze dit dan is

ne HR-tools li n o t n le ta l e ie rc Comme blieke sector -tools voor de pu

webbased HR te bestaand netwerk verkoop van onze op basis van een ontwikkeling en de om de at n sta va in tie nt nta be Voor de verdere rker. Je opstart en impleme mmercieel medewe nten bij tijdens de zoeken wij een co en staat onze kla es n deze functie. ert ne off t bin g ak lan ma prospecteren, je /of HR zijn van be en ca ati orm inf t niteit me software. Een affi rs.be er via info@ascaree Interesse? Sollicite

ontwikkeling.

groei mogelijk Om onze blijvende j op zoek naar te maken zijn wi lent als (m/v): gepassioneerd ta

gaat uur van Kruishoutem H t gemeentebest He aire tut sta n ee n va ggen o over tot het aanle ing ull inv t onmiddellijke w wervingsreserve me alde pa be on act ntr ingsco vvan een vervang e functie (M//V)): duur voor volgend d

Milieuambtenaar

B1-B3 – voltijds

meenteng, bedrijven en ge muleert de bevolki sti U • ewuste : ub ctie lie fun mi Uw n een meer het aannemen va jwaren vri t he . b.t lijke diensten tot m. ge bijdra t leveren van een he ciënt tot effi en n ee ing n ud ho het voeren va • U staat in voor van het leefmilieu. id. ele meentelijk milieub en verantwoord ge a in de een bachelordiplom nt in het bezit van be U • U bent • l: . fie ing pro en Uw mtelijke ord scheikunde of rui dat u een jkt bli richting milieuzorg, it aru wa kwaamheidsbewijs van het houder van een be tig de bepalingen ten overeenkoms no ge eft udende ho 1 199 ri opleiding he rua feb .6 amse Regering dd Vla de Milieun de va e it nd slu ffe Be ment betre n het Vlaams Regle . len de vaststelling va ha be te s nt bereid dit bewij vergunning of u be toelatingsinformatie over de ijvingsformulier en chr ins t ramma He ? rog sse iep ere ect Int en het sel ctieomschrijving aanvragen u kan voorwaarden, de fun of bs e/jo s.b op www.assolution vindt u als bijlage 09 389 69 97. via of e s.b ion lut via ine@asso beuren via het iteren dient te ge Solliciteren! Sollic én gevraagde er uli rm sfo inschrijving indienen van het iek ect antoor A&S adres van ons sel bijlagen op het Kokerstraat 2A, t, uy ntr Ine Huyse Solutions, t.a.v. e. s.b ine@assolution 9750 Zingem of via maart 2011. 22 ag sd din uiterlijk Solliciteren kan tot

ernemingsloket Consulent(e) ond eers.be er via info@ascar Interesse? Sollicite

KPMG VIAS

Auditor

eers.be er via info@ascar Interesse? Sollicite

ordelijke Toonzaalverantwoie) (showroom Ardoo eers.be er via info@ascar Interesse? Sollicite

s Projectbegeleider

s

er / dossierbeheerd

eers.be er via info@ascar Interesse? Sollicite

voorbereiders

rs/project Technisch tekenaa eers.be er via info@ascar Interesse? Sollicite

Willems veranda’s biedt : • werkzekerheid • vast contract • doorgroeimogelijkheden • gerichte opleidingen • extra voordelen ...

Hoofd aankoop

eers.be er via info@ascar Interesse? Sollicite

s? en van onze team ak w.assolutions.be. tm ui el de je careers.be en ww il as W w. ww op je d cties vin er Meer informatie ov

deze fun

VG 77/B

VG 1564/B

39


040_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:41:19

40

VACATURE 5 MAART 2011

HET GROOTSTE CARRIÈRE-EVENT VAN BELGIË

VACATURETALENTUM

WOENSDAG 6 APRIL 2011 - BRUSSELS EXPO

Tijd voor een nieuwe uitdaging? 3 Vacature Talentum biedt u tal van potentiële nieuwe werkgevers en het grootste jobaanbod op 1 dag onder 1 dak. 3 U kan er rechtstreeks solliciteren bij de rekruteringsverantwoordelijken van toonaangevende ondernemingen. 3 Laat gratis uw CV screenen, test uw talenkennis, verbeter uw Personal Branding of ontvang gepersonaliseerd stijladvies in onze Consulting Corners. 3 Wie zich vooraf registreert kan aan de ingang rekenen op een uiterst snelle doorgang! 3 Laatstejaarsstudent aan een hogeschool of universiteit? Wij komen je halen! Surf naar www.vacaturetalentum.be voor meer info. Bent u al ingeschreven? Schrijf u gratis in op www.vacaturetalentum.be en kom kennismaken met misschien wel uw toekomstige werkgever!

i.s.m.

Rekruteringsplannen? Wenst u als onderneming aanwezig te zijn op Vacature Talentum? Bel Ruth Janssens op 02/482 03 64.


041_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:12:39

VACATURE 5 MAART 2011

41

consulta nts in v er koop en v er koopm a nagement Inventi, gevestigd nabij de Grote Markt van Antwerpen, is een consultancy- en trainingsbureau op hoog niveau en spitst zich toe op verkoop en verkoopmanagement: Training, Selectie, Organisatie en Visualisatie. Het cliënteel betreft groeiende KMO’s, grote bedrijven en multinationals. Voor de afdeling Visualisatie, zijn wij dringend op zoek naar een

DESKTOP PUBLISHER

M/V

MET STERKE ADMINISTR ATIEVE VA ARDIGHEDEN

Functie U bent mee verantwoordelijk voor: 1. Digitale opmaak en productie van verkoopscripts, -presentaties en cursusmateriaal. 2. Het ontwerpen, plannen en coördineren van personeelsadvertenties en offertes. 3. Samen met de verantwoordelijke consultant coördineert u de grafische projecten van zijn klanten. Het betreft het uitwerken van beelden die het verkoopgesprek ondersteunen.

U mag jong zijn, maar u hebt een sterke verantwoordelijkheidszin met een creatieve geest waar precisie en kwaliteit centraal staan. betrokkenheid en servicegerichtheid. Antwerpen of nabije omgeving. Wat mag u van Inventi verwachten talenten zich kunnen en willen ontwikkelen in een gespecialiseerd bedrijf waar verkoop en verkoopmanagement centraal staan.

Profiel

communicatiemanagement, grafische vormgeving of gelijkwaardig vormt een goede basis.

staat voor “improving people”.

van Adobe, in het bijzonder InDesign kennis van MS Office is een evidentie om vlot administratief werk uit te voeren.

extralegale voordelen.

Bent u geboeid door deze job? Bel zondag 6 of maandag 7 maart 2011 tussen 17u30 en 18u30 naar Dirk Spaepen op het nummer +32 475 74 69 19. dirk.spaepen@inventi.be. Tijdens de kantooruren kan u voor meer info contact opnemen met Hanne Rummens, coördinatie training en selectie op +32 3 223 68 67.

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B lid van Federgon.

www.inventi.be

Inventi, Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

INSILENCIO WINNAAR HR EXCELLENCE AWARD 2010

th

nk di

feren

Creating results en anders denken gaan bij insilencio naadloos samen. We geloven dat het de beste, zoniet de enige manier is om in employer marketing succesvolle campagnes te ontwikkelen. De HR Excellence Award 2010 als Best Employer Branding Company sleepten we niet voor niets in de wacht. Wat anders denken bij insilencio dan betekent? We kennen de markt door en door en zoeken vanuit een eigenzinnige visie de beste oplossingen voor de doelstelling van de klant. We zoeken een ervaren

Project Manager (m/v). Je bent niet aan je proefstuk toe als projectverantwoordelijke in een communicatiebureau. Ieder project weet jij dan ook stevig op de rails te houden – van de briefing tot de uiteindelijke oplevering. Je communicatieve vaardigheden, coördinatievermogen en kritische houding maken van jou een betrouwbaar aanspreekpunt. Voel je je aangesproken? Zeg dan iets terug: wij leren je graag beter kennen. Surf naar www.insilencio.be


042_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:42:22

42

VACATURE 5 MAART 2011

Schelstraete & Desmedt Talent Award 2011 Winnaar van de 11° editie van de Talent Award - Nederlandstalige instellingen: Lore Vandevyvere, Katholieke Universiteit Leuven

Met de medewerking van mediapartners

www.s-d.be Op de foto van links naar rechts: Marc Van Hoecke (KPMG, juryvoorzitter), Prof. dr. Jeroen Stouten (Katholieke Universiteit Leuven), Frank Schelstraete (Schelstraete & Desmedt), Lore Vandevyere, Christophe Glorieux (Vacature/Références), Jan Van Acoleyen (Barco, peter van de winnaar).

We (ac)count on you

Zin om in de leukste stad van Vlaanderen voor een aantal van de sterkste merken van België te werken? Kom FLEXUS advertising versterken.

ACCOUNT MANAGER

OFFICE & ACCOUNT ASSISTANT

Jij hebt:

Jij hebt:

Wij hebben:

We rekenen op jou om mee topwerk te leveren voor Brantano,Jetair,OZ,Radio 2,Petrus,Sunjets, VRTnieuws, …

Herken je jezelf in een van deze profielen?

Ik heb de smaak van teamspirit te pakken! KIJK SNEL OP DE ACHTERKANT VAN DEZE VACATURE.


043_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:33:19

VACATURE 5 MAART 2011

43

Wij werven aan m/v:

Kalmthout, als je van natuur houdt!

Uw functie U staat in voor de dagelijkse leiding van de dienst mi-

Ons aanbod me werkomgeving en een gunstige vakantieregeling.

ecologie. Uw profiel ploma hiermee gelijkgesteld in één van navolgende scheikunde, mechanica, elektromechanica, lerarenopleiding wetenschappen/technische/technologische

Geïnteresseerd? Voor alle inlichtingen i.v.m. de aanwervingsvoorwaaropnemen met de personeelsdienst op het telefoonnummer 03 620 22 20 of via personeel@kalmthout.be afschrift en recent uittreksel strafregister), moeten wor-

een assessmentproef.

personeelsdienst ten laatste op 28 maart 2011.

Kerkeneind 13 - 2920 Kalmthout - www.kalmthout.be

ACCOUNT MANAGER – BRABANT MARKETING COORDINATOR Je onderhoudt contacten met klanten in Vlaams- en Waals-Brabant. Het accent ligt op infrastructuur. Je reikt advies en oplossingen op maat aan en bouwt een vertrouwensrelatie uit. Daarnaast zoek en bezoek je prospects om ons marktaandeel verder uit te breiden.

IT’S NEVER TOO EARLY TO CONNECT Phoenix Contact is een wereldwijd begrip op het vlak van elektrische en elektronische aansluittechniek voor industriële toepassingen. Het Phoenix concept is terug te vinden in diverse domeinen – van industriële verbindingstechnologie tot volledige automatiseringssystemen. We werken wereldwijd met 11.000 medewerkers, waarvan 25 in België. Op onze beurt zijn we dringend op zoek naar enthousiaste collega’s die zich bij óns willen aansluiten. Want in volle industriële heropleving is dat nooit te vroeg. Heb je interesse voor één van volgende functies, stuur dan je brief en cv naar Martine Deventer, Phoenix Contact NV, Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem, mdeventer@phoenixcontact.be.

PROFIEL Als A1 industrieel ingenieur toon je als gesprekspartner een sterk analytisch inzicht. Je hebt organisatietalent, je kunt initiatief ontwikkelen én in teamverband werken. Affiniteit met industriële automatisering is een troef. Je beheerst vlot N/F/E en Office-software. Je woont in de regio of bent bereid je daar te vestigen.

CUSTOMER SERVICE SUPPORT Je maakt deel uit van het interne commercieel team: informatie en advies verlenen aan klanten, offertes opstellen en het orderverwerkingsproces begeleiden. Je bent de interne aanspreekpartner van de klant en dus een essentiële schakel in ons bedrijf.

PROFIEL Je bent bachelor/gegradueerde, affiniteit met techniek is een pluspunt. Je hebt organisatietalent, je kunt initiatief ontwikkelen én in teamverband werken. Je beheerst vlot N/F/E en Office-software.

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER Je bent intern de technische aanspreekpartner voor onze klanten. Je ondersteunt het commerciële team, werkt oplossingen uit en bespreekt ze met onze klanten. Je begeleidt hen bij het uitwerken van concepten en ondersteunt hen met je technische expertise.

PROFIEL Als A1 ingenieur/ bachelor met specialisatie elektronica, elektromechanica ben je vertrouwd met industrieel-technische oplossingen zoals aansluittechniek, overspanningsbeveiliging en interfaces. Je bent klantgericht, kijkt vooruit en werkt graag in teamverband. Je beheerst vlot N/F/E en Office-software.

Je werkt campagnes uit en begeleidt ze samen met onze productspecialisten. Je realiseert newsletters en maakt studies over nieuwe markten. Je organiseert beurzen, seminaries en PR-acties bij onze klanten. Daarnaast stel je een beleid voor sociale media op en beheer je de website - altijd met één oog op het marketingbudget.

PROFIEL Bachelor marketing met een eerste ervaring in de bedrijfswereld. Je bent organisator, communicator én teamspeler. Je beheerst vlot N/F/E en Office-software.

ONS AANBOD

Phoenix Contact is een stabiel én groeiend bedrijf. Je krijgt er:


044_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:39:31

44

VACATURE 5 MAART 2011

ONLINE JOBS IN DE KIJKER

Colruyt IT telt meer dan 800 medewerkers, allemaal specialisten in hun domein: applicatieontwikkeling, infrastructuur, projectleiding, operations, architectuur en opleiding. Vanuit IT zijn we de partner voor onze hele business: aankoop, logistiek, verkoop… Je vindt ons in Halle, Deinze, Kessel-Lo en we hebben zelfs in India een eigen IT-kantoor.

IT Architect (m/v)

The European Logistics Center, based in Zaventem, provides inErbeko is een ingenieursbureau gespecialiseerd in energieprojecten in de industriële, diensten- en openbare sector. Deze projecten bestaan hoofdzakelijk uit de engineering van de keningen, beveiliging, nutsleidingen,...) en audits naar energieefficiëntie.

Assistent Projectleider (m/v)

Functieomschrijving Je vertaalt businessnoden naar een IT-oplossing en ontwerpt applicaties die de businessprocessen optimaal ondersteunen

Functieomschrijving U assisteert de projectleiders bij het uitwerken van engineering

project verantwoordelijk voor de technische keuzes die gemaakt worden, en dit binnen de referentiearchitectuur.

van technische uitrustingen, oplossingen zoeken en uitvoeren van berekeningen, opmaken van lastenboeken en invullen van meetstaten, offertes opvragen en opmaken prijsvergelijkingen.

Profiel Je bent sterk in analyse en synthese, kan conceptueel en abstract

Profiel Professionele Bachelor (graduaat) of gelijkwaardig met 3 jaar ervaring

standards in a well planned, secure, cost appropriate and compliant manner.

Logistics Financial Analyst (m/f) Function Your main responsibility is preparing and controlling the freight bud-

Profile

de wereld van onze gebruikers, maar je hebt ook technisch inzicht inlevingsvermogen en straalt autoriteit uit.

is een pluspunt. Contact: jobs.colruytgroup.be selectie@colruyt.be t.a.v. Vadim Deylgat

Scan deze QR CODE!

Verkoop van handgemaakte juwelen en oude Chinese meubels. Te Ukkel openen wij een nieuwe zaak.

Zelfstandige Winkeluitbater (m/v) Functieomschrijving Zelfstandig een nieuwe winkel uitbaten te Ukkel.

Contact: Bart Verplancke Erbeko nv, Voordries 41, 9860 Oosterzele of bart@erbeko.com

Scan deze QR CODE!

Dental Promotion & Innovation is een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in de verdeling van benodigdheden en uitrusting van

afdeling equipement te vervolledigen is DPI op zoek naar :

Technisch Commerciële Afgevaardigde Vlaanderen (m/v)

leergierig, positief ingesteld, resultaatgericht en ondernemend Contact: service@brenart.com

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Colruyt IT telt meer dan 800 medewerkers, allemaal specialisten in hun domein: applicatieontwikkeling, infrastructuur, projectleiding, operations, architectuur en opleiding. Vanuit IT zijn we de partner voor onze hele business: aankoop, logistiek, verkoop… Je vindt ons in Halle, Deinze, Kessel-Lo en we hebben zelfs in India een eigen IT-kantoor.

ICT project manager (m/v) Functieomschrijving

Functieomschrijving Uitbreiding voor de verdeling van equipement in Vlaanderen Profiel Ervaring als afgevaardigde met een grondige kennis van informatica

Profiel

Contact: hrzaventem@pfizer.com or www.pfizer.com/careers and search for the job opening ID 947685

Contact: info@dentalpromotion.be Tel.: 02/558 17 00

Scan deze QR CODE!

opbrengsten, kosten, kwaliteit, timing en teamwerk. Profiel

coördineren en organiseren, werkt doelgericht en bent vlot verantwoordelijkheidszin. Kennis van Prince 2 of PMI is een plus. Contact: jobs.colruytgroup.be selectie@colruyt.be t.a.v. Vadim Deylgat

Scan deze QR CODE!

Post én Print a Job. Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com


045_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:39:52

VACATURE PUBDATUM 2011

kleine bedrijven helpt om hun online conversie te verhogen en hun merk uit te bouwen op het internet. In het kader van de fusie

Sr. Web Analytics Consultant (m/v)

ingrediënten voor bakkers -groot en klein-, industriële brood- en

Functieomschrijving

Key Account Manager

opzetten, instellen, analyseren, rapporteren en opvolgen van online marketing campagnes. Je bent steeds op zoek naar opportuniteiten

Functieomschrijving Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de belangrijkste

te meten, rapporteren en bijsturen waar nodig.

programma op. Je implementeert actieplannen, zoekt geïntegreerde oplossingen en verkent nieuwe marktsegmenten en -opportuniteiten.

Profiel Uitgesproken vakkennis en ervaring met online marketing, met

Profiel

Contact: Bel naar Marnik D’Hoore: +32 (0)9-331.55.50, of mail je cv naar marnik@bseen.be

Scan deze QR CODE!

(m/v)

Meer info over deze en andere vacatures op www.werkenbijcsmbenelux.com

Sr. Google Adwords Consultant (m/v)

Functieomschrijving

SCAN DEZE QR CODE!

Scan deze QR CODE!

A NNI V E R S A RY

kleine bedrijven helpt om hun online conversie te verhogen en hun merk uit te bouwen op het internet. In het kader van de fusie

45

Supply Chain Manager (m/v)

Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs

Functieomschrijving U organiseert, optimaliseert en stuurt de volledige supply chain aan houdt rekening met de principes van world class manufacturing ontwikkelingsnoden van het productieapparaat, dit in nauwe samenwerking met de algemeen directeur, financieel manager en senior

ernaar de online marketingdoelstellingen van de klant te behalen en deze om te zetten in conversies.

sales managers. Profiel

Profiel Uitgesproken vakkennis en ervaring met online marketing, met

Vacature.com Contact: koen.collier@destrooper.be www.destrooper.com Uitgebreide omschrijving van de job op vacature.com

Contact: Bel naar Marnik D’Hoore: +32 (0)9-331.55.50, of mail je cv naar marnik@bseen.be

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Scan deze QR CODE!

Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Anke Blommaert op 02/482.03.45 of anke@vacature.com


046_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:27:28

46

VACATURE 5 MAART 2011

Schelstraete & Desmedt Talent Award 2011 Winnaars van de 11° editie van de Talent Award - Franstalige instellingen: Barbara Dufrasne en Bruno Carton, Université catholique de Louvain

www.s-d.be Met de medewerking van mediapartners

Op de foto van links naar rechts: Pierre Braconnier (GlaxoSmithKline, juryvoorzitter), Barbara Dufrasne, Frank Schelstraete (Schelstraete & Desmedt), Bruno Carton, Christophe Glorieux (Vacature/Références), Fabrice Enderlin (UCB, peter van de winnaars), Prof. dr. Nathalie Delobbe (Université catholique de Louvain).

S N R TE U EN I E TUD EN - S G RS IN TE R LA O VER VO OL T CHO EN S - S EV AL

N ET IO H ESS F O PR

1 1 0 2 . 3 0 . 16 LE TROONP

IN 1 - 100

0 BRUSS

EL

E L B I S G N IMPOS I R E E ENGIN

sprekers: volgende t e m ) u 8 1 nt (vanaf eveneme d n o v a t e in voor h Schrijf je anderen) arometer genieursb eneraal, Agoria Vla in ij b g n ti ossible !! • Toelich e Pril (Directeur-G ct made p ep GDF SUEZ) je ro p D e c n o offi /Gro Wils impossible ctebel Engineering n a – r e w EZ To ent, Tra • GDF SU Gilliot (Vice Presid rd a Space) Bern al aircraft l Director, QinetiQ rn te e n a st for mercia • The quereud’homme (Com Holland) P ase New k C 050 n , 2 ie n g Fra e lo g o te n oogsttech lproduktie er voedse derzoeksmanager e m % 0 7 • otten (On Bart Miss chrijving e info en insvandeingenieur.b www.dag

powered by

gold partner

silver partner

machine platinum partner


047_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:27:14

VACATURE 5 MAART 2011

http://jobs.unilin.com Renaud - 24 jaar - Assistant Controller Mijn mening wordt gevraagd, zelfs door de CEO. Elodie - 23 jaar - Marketing Trainee Ik ben al benieuwd welke uitdagingen mij nog te wachten staan.

BP is één van ’s-werelds grootste energiebedrijven met activiteiten in meer dan 100 landen. De divisie BP Gas Benelux is prominente leverancier van vloeibare petroleumgassen en is met drie verschillende merknamen actief in vier markten. Onder de merknaam BP Gas Light verkoopt BP Gas een lichtgewicht gasfles in de recreatieve sector. Met het merk Benegas is BP Gas actief op de markt voor propaangas in bulktanks en gasflessen en op de drijfgasmarkt en met het merk LP Autogas is BP Gas operationeel in de autogas markt, met name binnen de servicestations van BP Retail en bij diverse andere maatschappijen. Het is voor de bulk- en autogassector in België dat BP Gas Benelux versterking zoekt met de aanwerving van een (m/v)

Melany - 23 jaar SAP FICO Consultant Ik vind hier alles wat ik van een eerste job verwacht.

Area Manager autogas & bulkgas België

Je neemt de commerciële activiteiten van BP Gas op jou voor de propaan bulk- en autogasmarkt in België. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de commerciële targets, zowel naar volume als naar bruto marge toe, binnen jouw sector van individuele afnemers, netwerkhouders en hoofddepothouders. Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager van deze divisie.

Bram - 27 jaar - Account Manager DIY Met sterke merken kan ik nieuwe markten aanboren.

pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische – humane en diergeneeskundige – farmaceutische sector. Als belangenvereniging vertegenwoordigt zij de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is zij het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het Geneesmiddelen Agentschap. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van patiënten, artsen, dierenartsen, apothekers, ziekenfondsen. pharma.be zoekt versterking (m,v) in de rol van

Unilin, bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar afdeling Quick-Step, stelt 3700 personen tewerk in 17 productievestigingen in Europa, de VS en Azië. Unilin heeft een omzet van 810 miljoen euro en maakt deel uit van de Amerikaanse, beursgenoteerde groep Mohawk, wereldwijd nummer één in vloerbedekking. Unilin produceert naast laminaatvloeren ook samengesteld parket, gemelamineerde platen, MDF, HDF & spaanplaten, daksystemen en isolatieplaten.

Interesse? Bekijk onze vacatures en solliciteer via

http://jobs.unilin.com Of bel voor meer informatie naar Maaike Van Delsen (Talent Specialist) 0498 67 85 08.

Sectorcoördinator Animal Health Dierenarts of andere Wetenschapper met talent voor communicatie

De diergeneeskundige bedrijven vereisen een specifieke aanpak met betrekking tot strategische ontwikkelingen en belangenbehartiging. Mee uitzetten van toekomstvisies en actieplannen, vertegenwoordigen van de sector en de leden bij de stakeholders –overheden, academia, professionele organisaties – en communicatie binnen en buiten de sector zijn de kernopdrachten binnen deze functie. Je onderhoudt tal van contacten en bent centraal aanspreekpunt, je zetelt in de bestuursvergaderingen en in diverse werkgroepen. Enige ervaring in de sector van de diergeneeskunde? Sterke sociale vaardigheden en planmatig van aanpak? Generalist en academisch geschoold? Meertalig? pharma.be biedt stabiliteit, sterke arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen en een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaal-economische sectoren van het land.

Interesse? VG.1347/BO

We hebben uitdagingen binnen diverse domeinen: • sales en marketing • production en engineering • quality, safety en environment • supply chain management en procurement • research en design • IT • finance • tax en legal

Heb je een hogere commerciële of technische opleiding? Heb je minimum 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie? Je bent dynamisch en resultaat- en klantgericht? Ben je drietalig N/F/E? Je hebt een sterke zelforganisatie en onderhandelingsvaardigheid (op directieniveau)? Kijk dan verder op www.signumhrm.be of reageer meteen.

Reageren doe je onder referentie 3681V naar info2@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).

Pieter - 26 jaar - Product Designer Mijn ideeën gaan de wereld rond.

Wij zijn op zoek naar jong talent (Bachelors & Masters die net starten of een eerste werkervaring achter de rug hebben) dat de basis vormt voor onze toekomst. Jaarlijks rekruteren wij heel wat starters die de kans krijgen om mee te groeien met de onderneming. We zoeken teamplayers die samen met ons het succesverhaal verder willen uitbouwen. Voor mensen die van aanpakken weten en verantwoordelijkheid durven nemen, is er bij Unilin steeds plaats.

47

Lees meer op www.pharma.be of op www.vacature.com. Bezorg met referentie Ph154 je cv en motivatie aan selectie@veris-hr.be of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking.

RELEX is een nieuw bedrijf binnen de HIFFERMAN Groep, waartoe ook FAM en STUMABO INTERNATIONAL behoren. De familiaal geleide Belgische groep is internationaal georganiseerd, heeft een sterke locale verankering en telt 120 werknemers. RELEX concentreert zich op de ontwikkeling, verkoop en installatie van high end wellnessinrichtingen en zwembaden. De doorgedreven kennis van techniek en hygiëne die in al onze bedrijven centraal staat, ondersteunt de kwaliteit van onze installaties en onze service. Hoewel RELEX relatief nieuw is binnen onze groep, kunnen we rekenen op de knowhow en de expertise van een door de wol geverfd team. Om het team in Kuurne verder te versterken, verwelkomen we een (m/v)

Operations & Project Manager bij marktleider in bouw wellnesscentra

Je hebt een belangrijke, tweedelige rol in onze operationele afdeling. Je organiseert onze productie en beheert de installatieplanning, de aankoop en de stocks van grondstoffen. Daarnaast heb je een ruime projectverantwoordelijkheid, van precalculatie over coördinatie van de uitvoering tot oplevering. Heb je een hogere bouwkundige opleiding en ervaring in productieleiding en/of project-

management? Vind je jezelf terug in “sterke organisator”, “assertieve communicator” en “dynamische leider”? RELEX is een trendsettend bedrijf in zijn sector. Uiteraard mag je rekenen op een competitief salarispakket (inclusief bedrijfswagen). Interesse? Meer informatie lees je op www.signumhrm.be.

Reageren doe je, met referentie 3350V, naar info3@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).


048_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:33:37

48

VACATURE 5 MAART 2011

februari 2011 Minister wil leraars op vakantie januari 2011 Onderzoek naar misbruik nonnen december 2010 Eerste asielzoekers aangekomen november 2010 Geld stapelt zich op door staking geldtransporteur Brink’s oktober 2010 verdediging Clottemans hakt in op speurders september 2010 Einde van België is denkbaar augustus 2010 Slordige Rode Duivels verliezen van Finland juli 2010 Spanje wereldkampioen juni 2010 7.776.632 Belgen zondag naar de stembus mei 2010 Politie graaft naar vierde lijk in tuin Janssen april 2010 Dehaene speelt de bal door naar Leterme maart 2010 Stro belemmerde zicht chauffeur februari 2010 Al 30 dagen sneeuw januari 2010 Dubbele moord Loksbergen is mysterie december 2009 Rookverbod in biercafés ten laatste op 1 juli 2014 november 2009 Mexicaanse griep eist eerste dode in Limburg oktober 2009 Hartaanval velt Felice september 2009 STVV op kop augustus 2009 Vandalen steken badeend kapot juli 2009 Baby van twee dagen in vondelingenschuif

Het Belang van Limburg zoekt schrijftalent m/v Werk mee aan de krant van morgen

Ben jij het talent dat we zoeken?

Voor de redactie van onze regionale kwaliteitskrant Het Belang van Limburg zijn we op zoek naar journalistiek talent. Wil jij meeschrijven aan onze krant van morgen? Ben je een nieuwsjager met een neus voor boeiende verhalen? Of is eindredactie meer iets voor jou? Schrikt weekend- en avondwerk je niet af? En ben je ook nog gebeten door het Limburg-gevoel? Dan ben jij misschien het talent dat we zoeken. Bij Het Belang van Limburg streven we ernaar altijd te vernieuwen en onze lezers te verrassen. De collega die we zoeken heeft een passie voor journalistiek, slaagt erin om nieuwsfeiten snel, accuraat en helder te vertalen in artikels en bezit een gezonde dosis lef, gedrevenheid en stressbestendigheid.

Bezorg je motivatiebrief en cv, samen met een zelfgeschreven verhaal van maximaal 30 regels aan Concentra HRM Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt, t.a.v. An Jacobs of per mail naar je.kandidatuur@concentra.be. Kijk alvast eens op www.werkenbijconcentra.be

OCMW DROGENBOS werft aan (m/v)

1 Administratief Medewerker (niveau C/statutair verband)

1 Administratief Medewerker (niveau C/Gesco)

1 Bachelor sociale sector (niveau B/contractueel/onbepaalde duur)

De informatiebundel met de functiebeschrijving en het inschrijvingsformulier kan je bekomen bij mevr. L. Jakemeyn, stafmedewerker van het OCMW, Grote Baan 226, 1620 Drogenbos, tel.: 02 334 72 38, e-mail: Lut.Jakemeyn@ocmw-drogenbos.be

1 Employé (niveau C/ACS)

1 Bachelor secteur social (niveau B/contractuel/durée indéterminée)

Informations ainsi que le formulaire d’inscription peuvent être obtenus auprès

Kandidaatstelling dient te gebeuren per post, e-mail of door afgifte tegen ontvangstbewijs. Stuur uiterlijk 21 maart 2011 je gemotiveerde kandidatuur samen met het inschrijvingsbewijs en een kopie van het gevraagde diploma naar OCMW Drogenbos, Grote Baan 226, 1620 Drogenbos. Kandidaturen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de voorwaarden worden niet weerhouden.

Ik heb de smaak van klantgerichtheid te pakken! KIJK SNEL OP DE ACHTERKANT VAN DEZE VACATURE.


049_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:43:01

VACATURE 5 MAART 2011

WERFLEIDER WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

WERFLEIDER BURGERLIJKE BOUWKUNDE

UW MISSIE:

UW MISSIE: -

De groep Deckx

UW PROFIEL:

UW PROFIEL:

-

-

-

DESSEL, MET DIVERSE WERVEN VERSPREID IN VLAANDEREN

LANDMETER/TOPOGRAAF UW MISSIE: U volgt wegenis- en rioleringsprojecten op met betrekking tot topo-

VOOR ALLE FUNCTIES BIEDEN WIJ: e

SOLLICITEREN KAN OP VOLGEND ADRES:

UW PROFIEL:

www.deckx-ao.be

www.stadsbader.com De familiale groep Stadsbader

-

FILIAAL TE KALLO

HOOFDZETEL TE HARELBEKE

PROJECTLEIDER

ICT-MEDEWERKER

GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN

UW MISSIE:

UW MISSIE: UW PROFIEL: -

€ UW PROFIEL:

SOLLICITATIES:

-

BEL NU! 050 51 02 29

RECRUIT

ZONE

49


050_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:05:17

VACATURE 5 MAART 2011

PASSIE VOOR HET WEB Voor haar lezers en surfers is Vacature een permanente bron van kwalitatieve carrière-informatie en dito

vacatures. Vacature zoekt constant naar de beste weg om kandidaten en bedrijven met elkaar in contact te brengen met het oog op rekrutering en persoonlijke ontwikkeling. Via haar vier pijlers (Magazines, Online, Events en Databanken) speelt Vacature steeds opnieuw in op de behoeften van de nieuwe m/v met talent. En biedt Vacature een multimediaal platform aan dat past bij haar succesvol leadership. In het kader van onze groei zijn we op zoek naar een M/V:

BUSINESS ANALIST/PROJECTMANAGER Functieomschrijving

Profiel

In het ontwikkelingstraject ben je eerst en vooral verantwoordelijk voor het

Je bent communicatief en beschrijft jezelf als verantwoordelijk, dynamisch,

vergaren en documenteren van de specificaties. In deze fase heb je intensief

leergierig en oplossinggericht. Een vertrouwdheid met beschikbare strategieën

contact met onze product manager en interne klanten (sales, marketing,…).

en methodologieën spreekt zeker in je voordeel alsook een kennis van object-

Dankzij een goede kennis van onze onwikkelingomgeving en een goede

georiënteerd programmeren en web services. Je werkt naar deadlines toe maar

afstemming met de ontwikkelingsteams kan je reeds een goede inschatting

op een kwalitatieve manier. Je bent gestructureerd maar flexibel en pragmatisch

maken van de haalbaarheid en weet je de juiste vragen te stellen. Vervolgens

genoeg om je methode aan te passen aan de bedrijfscultuur.

zal je een volledige en juiste briefing moeten geven naar de ontwikkelingsteams (front-end zowel als back-end) als naar onze support en test engineer toe.

Aanbod

Je maakt een projectplan dat je nauwgezet opvolgt en indien nodig bijstuurt.

Een echte onderneming. Je komt werken in een bedrijf met een ingebakken

In geval van problemen escaleer je deze naar de interactive manager waaraan

cultuur van innoveren, ondernemen en klantgericht denken. Je geniet ruime

je rechtstreeks rapporteert.

verantwoordelijkheden en je hebt een reële impact op je doelmarkt. Je krijgt de

Naast het projectwerk weet je ook op recurrente basis change requests te bun-

kans om een carrière uit te bouwen in een uitgesproken dynamisch en succesvol

delen en in nieuwe projectplannen te gieten. Agile, scrum, sprints,..zijn termen

bedrijf, gevestigd in de stijlvolle kantoren van Tour & Taxis te Brussel. Je mag een

waarmee je vertrouwd bent en in praktijk kan omzetten.

marktconform salarispakket en alle hedendaagse hulpmiddelen verwachten.

Gepassioneerd? Surf naar www.vacature.com/jobs/12252213 of stuur je cv met motivatiebrief naar sollicitaties@vacature.com.

Erkend Bureau Vacature VG.1186/B - Jobscareers VG. 1245/B

50


051_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:30:14

VACATURE 5 MAART 2011

Success stories don't just happen. They are made.

51

Als wereldwijd marktleider speelt Bosch een toonaangevende rol in een groot aantal domeinen van de B2B- en B2C-markten. Concreet staat de afdeling elektrische gereedschappen & accessoires elk jaar opnieuw garant voor belangrijke groeicijfers en marktaandeeluitbreidingen. De power achter deze krachtige resultaten is zonder meer de constante stroom van innovaties, gekoppeld aan een intensief marketing- en verkoopbeleid. De kantoren van de divisie elektrische gereedschappen zijn voor de Benelux gevestigd in Breda. Wegens uitbreiding van de afdeling heeft Bosch momenteel de volgende vacature (m/v):

BRANDMANAGER

Divisie elektrische gereedschappen/vakhandel UW FUNCTIE Bosch voorziet voor u een degelijke productopleiding en de nodige inwerktijd. Daarna bent u verantwoordelijk voor het marketingbeleid van de productgroep “professionele gereedschappen” voor de technische vakhandel in de Benelux.

BOSCH BIEDT U

HOE REAGEREN Adviesbureau Dreessen

UW PROFIEL U hebt een marketingopleiding op universitair niveau. U hebt enkele jaren relevante ervaring, bij voorkeur als marketeer van duurzame consumentengoederen waardoor u uw analytisch inzicht en commerciële feeling kon aanscherpen.

www.bosch.be

Invented for life

Altior - Executive Search is voor haar klant, een internationale farmaceutische speler, op zoek naar een dynamische

RECRUITMENT & DEVELOPMENT MANAGER (m/v)

Uitgever

De functieomschrijving Je bent commercieel en redactioneel verantwoordelijk voor een fonds van bestaande publicaties in het domein ‘politie - justitie - private veiligheid’. Aan de hand van een jaarplanning met bijhorende begroting realiseer je de publicatie van de manuscripten. Je neemt marketinginitiatieven, realiseert de verkoop en verspreiding van de boeken naar de doelgroepen en je behartigt de abonneezorg. Daarnaast ontwikkel je, in nauw overleg met (kandidaat-)auteurs, nieuwe projecten tot uitbreiding van het publicatiefonds.

Uw functie: • U beheert het volledige rekruterings- en selectiegebeuren • U bent verantwoordelijk voor de implementatie van aantrekkelijke employer branding acties • U geeft vorm aan een modern opleidingsbeleid en beheert kwalitatieve opleidingen • U bent de drijvende kracht achter het performance management systeem • U ondersteunt actief de employee services • U draagt actief bij tot de ontwikkeling en implementatie van diverse HR projecten • U coacht en geeft leiding aan de HR assistant • U rapporteert aan de HR director.

Profiel - Je bent een ondernemende doorzetter die een financieel resultaat kan neerzetten. - Je hebt ervaring met de verschillende facetten van het uitgeversvak: redactionele opvolging, tekst- en boekproductie, calculatie, marketing en verkoop, klantenzorg… - Je schrikt niet terug voor deadlines. - Je bent vertrouwd met het werkterrein ‘politie - justitie - private veiligheid’. - Je bent contactvaardig en je neemt initiatieven om samen met je auteurs en medewerkers het publicatiefonds verder te doen groeien. - Je hebt een voldoende kennis van de tweede landstaal.

Uw profiel: • Naast uw masteropleiding heeft u reeds expertise uitgebouwd in de hoofddomeinen rekrutering en opleiding • U heeft een dynamische persoonlijkheid met een grote resultaatgedrevenheid en motivatie • U bent een ondernemer en self-starter • Uw organisatietalent weet u te combineren met time management.

Ons aanbod Je komt terecht in een succesvolle, dynamische onderneming met alle kansen om je functie verder uit te bouwen. We bieden je een competitief salaris met extralegale voordelen. De uitgeverij bevindt zich vlakbij het station Brussel Centraal.

Aanbod: Onze klant biedt u de uitgelezen kans om u te ontwikkelen binnen diverse HR domeinen. U komt terecht in een groeiend bedrijf met een open klimaat. U krijgt de kans om binnen deze stimulerende bedrijfscultuur uw talent te ontplooien. Het bedrijf is gelegen op de grens Oost-Vlaanderen - Antwerpen.

Meer informatie? Stefaan Janssens, directeur tel. 02 289 26 10, stefaan.janssens@politeia.be.

VG.1260/B

Interesse? Stuur uw uitgebreid cv en uw motivatiebrief naar Altior - Executive Search, t.a.v. Mevr. Ine Servayge, via info@altior.be. Voor meer informatie, kan u bellen op 056 62 26 30. Wij garanderen u een snelle en vertrouwelijke behandeling van uw kandidatuur.

Uitgeverij Politeia N.V. is gespecialiseerd in publicaties voor de publieke en socioculturele sector. Wij hebben een uitgebreid fonds handboeken (losbladige en vastbladige), pockets en tijdschriften voor de lokale besturen, de culturele, sociale en welzijnssector en voor de sectoren politie, justitie en private veiligheid. Wij hebben in dit laatste domein een vacature voor een

Solliciteren? Per post: Uitgeverij Politeia N.V., ter attentie van de heer Stefaan Janssens, Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel of per mail: stefaan.janssens@politeia.be Uitgeverij Politeia | Ravensteingalerij 28 | 1000 Brussel | Tel 02 289 26 10 | www.politeia.be


052_GPV2QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:18:53

52

VACATURE 5 MAART 2011

CANALCO

Canalco nv, te Grobbendonk heeft een rijke traditie op het vlak van aanleg en onderhoud van ondergrondse drukleidingen. Toepassingsgebieden voor deze leidingen zijn drinkwater (toevoer en distributie), brandbestrijding en gas- en fueltransport. Voor de verdere ontwikkeling van haar activiteiten zoekt Canalco momenteel een dynamisch (m/v)

BOUWKUNDIG PROJECTMANAGER

The real you needs a genuine opportunity.

ONDERGRONDSE DRUKLEIDINGEN

Functie: - Na een praktische inwerkperiode maakt u kennis met de bestaande klanten. U start met de opvolging van de bestaande werven, waar U een sleutelrol speelt bij de diverse externe (klanten en leveranciers) en interne contacten. - Naast het behoud en de ontwikkeling van klanten zoekt u op termijn nieuwe mogelijkheden in bestaande of aanverwante sectoren. - Offertes worden door u zelfstandig uitgewerkt en actief opgevolgd. - Door de opgebouwde kennis en relaties wordt u de referentie en het gezicht van Canalco in Vlaanderen. - U rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Gevraagd: - Opleiding industrieel ingenieur, bij voorkeur bouwkunde, of gelijkwaardig door ervaring. - Technisch-commerciële ervaring in een bouwomgeving, bv. werfverantwoordelijke, ingenieur op een studiebureau of leverancier in de bouwsector. - Sterke betrokkenheid bij uw vak. - U bent in staat op diplomatische wijze relaties te leggen en te onderhouden.

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT.

ACCOUNT MANAGER Uw taken

Aanbod: - Aantrekkelijk salaris, neutrale firmawagen. - Bedrijf met degelijke marktreputatie en ruimte voor verdere ontwikkeling. - Uitdagende, autonome functie met brede verantwoordelijkheden, waarbij u uw inzet vertaald ziet in reële resultaten. Interesse ? Uw curriculum vitae met duidelijke omschrijving van uw werkervaring wordt verwacht bij Maestra, Nieuwelei 27 te 2640 Mortsel. U kunt ook e-mailen naar maestra.nv1@pandora.be

Buurtwerk Posthof vzw Project ICT dot.kom WERFT AAN

BEGELEIDER (M/V)

• Leidinggevende en sociale kwaliteiten • Goede kennis van hardware en software • Bachelor diploma

Zie verder in deze krant.

Profiel op www.buurtcentrum-posthof.be/dotkom Brief + CV tem 13/03/2011 naar Buurtwerk Posthof vzw tav Martine Eloy Patriottenstraat 62 2600 Berchem of martine.posthof@skynet.be

(m/v)

IndustrieOfenBau GmbH We are searching for our client Loewe Industrie, active in different steel mill refactoring works, a manager for a permanent position as Manufacturing / Process Engineer. Projects include: furnace fireproof walling, gunning and pig iron transport.

Manufacturing / Process Engineer

Uw kwalificaties

Position description • You are responsible as project manager for several projects in the Steel plant • You manage a team of approx. 40 workers/bricklayers including a foreman • You are responsible for meeting project objectives and deadlines, i.e.: time, budget, quality and safety • You report directly to the headquarters in Germany Profile • You have a Masters or Bachelor degree with a minimum of three years working experience in a similar or related function, or achieved the equivalent through long time experience in a similar function • You are hands-on and a generalist who can perform several different tasks • You have organizational talent • You have working experience in a steel plant or comparable industry • You have some knowledge about quality- and safety management • You have experience in project management, administrative tasks such as calculating, document preparations and reporting

Adres Ons Aanbod

Our offer • A permanent position, working in East Flanders • An interesting work environment in a dynamic industry and a competitive remuneration package Region: East Flanders - The candidate should reside in the Antwerp or Ghent region Contact Please send your resume to Greet Van Laere - info@jobs4engineers.be or www.jobs4engineers.be - Tel. 03 641 12 86

Ik heb de smaak van resultaten te pakken! KIJK SNEL OP DE ACHTERKANT VAN DEZE VACATURE.


053_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:30:32

VACATURE 5 MAART 2011

53

INEOS is een wereldproducent van petrochemicaliën, chemische specialiteiten en olieproducten en bestaat uit 15 verschillende business units. Ons productienetwerk omvat 60 productiefaciliteiten in 13 landen verspreid over de wereld en stelt ongeveer 15.500 personeelsleden tewerk. Voor onze site te Lillo-Antwerpen, die instaat voor de productie van de specialiteiten Polyethyleen en Polypropyleen voor Ineos, zijn wij op zoek naar (m/v):

Plant Safety Advisor

Binnen onze HSSE afdeling dient u actief de veiligheidscultuur te promoten door regelmatige aanwezigheid in de fabriek en participatie aan diverse veiligheidsactiviteiten. Daarnaast geeft u ondersteuning, traint en ontwikkelt u het site leadership team en de werknemers m.b.t. diverse veiligheidsthema’s en het noodplan. U beschikt over een technisch diploma en het getuigschrift Veiligheidskunde Niveau I.

Process Engineer PE

Binnen onze productieafdeling bent u verantwoordelijk voor probleemoplossing, trouble shooting en voortdurende verbetering van onze PE productieprocessen en staat u in voor het testen van nieuwe producten. U beschikt over een diploma Master (Burgerlijk Ing.) Scheikunde.

2 Techniekers Mechanisch Onderhoud

Binnen onze onderhoudsafdeling staat u in voor het onderhoud van de 3 productielijnen, alsook de utility installaties en andere infrastructuur. U beschikt over een diploma A2 of Bachelor Mechanica, Elektromechanica bij voorkeur met minimum 3 à 5 jaar relevante ervaring.

Planner/Werkvoorbereider Onderhoud

Binnen onze onderhoudsafdeling bent u verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en planning van de dagdagelijkse onderhoudsactiviteiten, stopstanden, onderhoudsprojecten, alsook voor de kostenraming van de onderhoudswerkzaamheden. U beschikt over een Bachelor in een technische richting, bij voorkeur Onderhoudstechnieken of gelijkwaardig door ervaring.

Verantwoordelijke Inspectiedienst

Binnen onze inspectiedienst wordt u ingezet om het beheer van de officiële keuringen m.b.t. het equipment van de site te verzorgen, alsook om diverse niet-destructieve metingen te coördineren. U beschikt over een Master (Industrieel Ing.) of Bachelor Elektromechanica bij voorkeur met minimum 3 à 5 jaar ervaring in mechanische constructie of een keuringsdienst.

Voor gedetailleerde informatie over de vacatures, surf naar www.ineos.be

Interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten! Bezorg uw cv en motivatiebrief t.a.v. Christine Goris, HR Advisor, Scheldelaan 482 – haven 647, 2040 Lillo-Antwerpen, e-mail: christine.goris@ineos.com – tel. 03 210 35 06.

Tell IT like IT could be

The evolution of IT continues to provide new challenges and opportunities. Our business is enjoying considerable success and we are actively recruiting to support the growth of our operations.

Let’s put together the pieces of your career!

We currently employ 39,000 professionals over 36 countries and we have room for more! Worldwide, Logica provides business consulting, system integration and outsourcing to leading businesses. We create value for them by successfully integrating people, business and technology. Committed to long-term collaboration with our clients, we apply insight to create solutions for the future and innovative answers to business needs.

VG. 549/B

Ons aanbod: Een uitdagende functie in een stimulerende en technisch vooruitstrevende omgeving, een motiverend remuneratiepakket en de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling in een bedrijf dat in zijn sector tot de wereldtop behoort.


054_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:31:03

54

VACATURE 5 MAART 2011

BACK BASICS ARM YOURSELF FOR A NEW MARKETING ERA

23RD VLERICK ALUMNI

MARKETING COLLOQUIUM

MARCH 17TH 2011 HANDELSBEURS GENT

Find out which basics are actually the foundations of the marketing decisions we take, today and tomorrow. Keynote speakers are: - Prof. Kevin Lane Keller

Co-authoring Philip Kotler in the best selling MBA marketing textbook, “Marketing Management”

- Victor R. Muller CEO of the luxury car company Spyker Cars NV, chairman of Saab Spyker Automobiles

Subscribe now

www.marketingcolloquium.be

Give wings to your communication


055_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:51:20

VACATURE 5 MAART 2011

55

NEVELE – ARDOOIE – SINT-NIKLAAS EREMBODEGEM – AARTSELAAR ZANDHOVEN – BEVEREN-LEIE (WAREGEM)

Vaart Links 7 • 9850 NEVELE Tel. 09 371 51 93 • Fax 09 371 62 40 e-mail: info@dsmkeukens.be • website: www.dsmkeukens.be

DOOR ONZE STERKE GROEI EN UITBREIDINGEN VOOR ONZE GLOEDNIEUWE TOONZALEN IN OOST, WEST-VLAANDEREN EN REGIO KEMPEN EN ANTWERPEN ZIJN WE DRINGEND OP ZOEK NAAR:

2 KEUKENVERKOPERS FULLTIME

M/V

UW PROFIEL: U zoekt een nieuwe uitdaging of u bent net afgestudeerd. U wilt een baan waar u met mensen kan communiceren en helpen met raad en vooral met daad om hun droomkeuken te realiseren. U hebt eventueel al keukens verkocht maar u wilt in de grootste keukenfirma werken met zekerheid op een groot klantenbestand. U bent klant en service gericht ingesteld. U wilt geen 9 to 5 baan maar de adrenaline voelen van de verkoop. U bent een doorzetter met een goed voorkomen. U wil werken in een firma met 90 jaar ervaring en een grote financiële stabiliteit. Weekend werk (zaterdag en zondag) is voor u geen probleem. U wilt veel verdienen.

DAN BENT U ÉÉN VAN DE PERSONEN WAARVOOR WIJ EEN BETREKKING VRIJ HEBBEN. WIJ BIEDEN: Degelijke opleiding. Verkoopstrainingen. Goede verdienste. Werken in één van de commercieelste keukenteams van de België. Firma wagen met tankkaart.

AARZEL NIET, GA DE UITDAGING AAN EN WORDT TOPVERKOPER BIJ DSM KEUKENS.

Sollicitaties schriftelijk met foto t.a.v. Mevr. De Schepper. Vaart Links 7 - 9850 NEVELE Tel. 09 371 51 93 - Fax 09 371 62 40 of via e-mail: info@dsmkeukens.be

WIN 50 DVD’S VAN

THE KILLING www.vacature.com/thekilling

QUENTRIS, gevestigd in Evere, is een toonaangevende Belgische ICT integrator. Als onderdeel van GDF Suez bieden we onze klanten “end to end”-oplossingen voor hun zakelijke communicatie. Hierdoor onderscheiden we ons merkbaar van onze concurrentie. In nauwe samenwerking met marktleiders zoals Cisco en Avaya hebben we ons doorheen de jaren ontwikkeld tot een belangrijke en innovatieve integrator voor contact centers, stem -, data - en beeldnetwerken. Om ons technologisch pionierschap en onze kwalitatieve dienstverlening te garanderen, zijn we op zoek naar (m/v)

STARTENDE ICT-INGENIEURS Deze leergierige en ambitieuze ingenieurs die tevens van uitdagingen houden, willen we graag opleiden en begeleiden tot onze toekomstige topexperts binnen één van onze Lines of Business:

DATA NETWORKING LAN, WAN en Wirelessnetwerken en netwerkbeveiliging INTERACTIVE APPLICATIONS Contact Centers, IVR’s, Voice Portal en CTI-systemen UNIFIED COMMUNICATION IP Telephony, Video, Presence, Instant Messaging en Conferencing Meer details over alle functies vindt u op onze website www.quentris-gdfsuez.be. Solliciteer naar rob.snyders@quentris-gdfsuez.be

Connect. Communicate. Collaborate.

www.quentris-gdfsuez.be


056_GPV2QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:46:32

VACATURE & CO

Lynda Gratton, Professor of Management Practice aan de London Business School

Uitdagende toekomst voor HR

Dinsdag 1 maart was Lynda Gratton de gastspreker tijdens de Algemene Vergadering van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners. In een volle Silver Hall in SQUARE sprak ze een enthousiast publiek van 300 HR-professionals toe. Professor Gratton gunde het publiek een blik op de toekomst van HR en benadrukte de strategische en de absolute relevantie van Human Resources. Niet talent aantrekken maar talent houden wordt cruciaal in onze enorm snel evoluerende maatschappij. Aan HR professionals om een antwoord te geven op de uitdagingen van de toekomst. Aansluitend konden de genodigden napraten tijdens een walking dinner.

Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur Federgon


057_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:31:53

VACATURE 5 MAART 2011

57

de Persgroep Publishing draait rond passie voor onze lezer, surfer en adverteerder. Maar net zozeer voor onze medewerkers, stuk voor stuk sterke persoonlijkheden met een alerte geest en een flexibele ingesteldheid die houden van actie en inzet. Met als resultaat een fraaie lijst met power brands in een breed medialandschap, met zowel kranten, magazines als internet. De sleutel van het succes? Een vernieuwende combinatie van nieuws en entertainment, passie en knowhow, innovatieve infrastructuur en toptalent.

Wij zijn op zoek naar Project Manager Direct Marketing

Digital Advertising Executive

Functie Als project manager direct marketing ben je verantwoordelijk voor het bedenken, uitwerken en opvolgen van abonnementenacties voor De Morgen en Het Laatste Nieuws. Hiervoor maak je gebruik van alle mogelijke direct marketing technieken. Van direct mailing (on- en offline), over fieldmarketing, tot telemarketing en social media (Facebook en Twitter). Het is jouw uitdaging om op een duurzame en creatieve manier nieuwe abonnees te werven.

Functie Je staat samen met je team in voor het dagelijkse beheer van de reclamecampagnes op de digitale media van De Persgroep in België en Nederland. Als centrale spilfiguur tussen sales, adverteerders, technische partners en reclamebureau’s ben je verantwoordelijk voor het online plaatsen van alle reclamecampagnes op de digitale media van De Persgroep. Je bent betrokken bij het volledige operationele proces: vanaf het ondertekenen van de bestelbon tot de eindrapportering bij afloop van de campagne.

Daarnaast neem je ook initiatieven voor het optimaliseren van de database en werk je mee aan fideliseringscampagnes voor bestaande abonnees.

Je takenpakket bestaat o.a. uit: • Het materiaal uitgebreid controleren en testen alvorens online te plaatsen. • De campagnes programmeren in de server. • Een dagelijkse opvolging & optimalisatie van de campagnes. • Opmaken en opzetten van materiaal, mailings en wedstrijden. • Analyseren en rapporteren van de campagnes en de sites. • Je beantwoordt technische vragen en je zoekt mee naar creatieve oplossingen.

Profiel Je combineert gedrevenheid met een passie voor de job en een wil om te winnen. Je schrijft graag en vlot teksten. Je bent een planning- en organisatietalent. Het schrikt jou niet af om verschillende acties gelijktijdig op te zetten en op te volgen. Je bent stressbestendig. Een marketingachtergrond is een pluspunt.

Profiel Wij kijken uit naar een veelzijdig iemand, met een uitgebreide webkennis, op grafisch en/of technisch vlak. • Je streeft naar kwaliteit, bent goed georganiseerd en analytisch ingesteld. Je hebt zin voor detail, ook wat cijfers betreft. Tevens ben je communicatief, klant- en servicegericht. Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit. • Je hebt een uitstekende kennis van Excel en andere Microsoft Office toepassingen. • Je hebt ervaring/affiniteit met één of meerdere van de volgende tools: HTML/XML, Javascript, CSS, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Fireworks, … • Je leert snel en graag bij. • Internet is je passie. • Ten slotte ben je Nederlandstalig, heb je een goede kennis van de 2e landstaal en het Engels.

Aanbod ANTWERPEN

DONDERDAG 3 MAART 2011

2

Voor Nederland: € 2,30 Lux.: € 2,10

BODART werkt als kelner ➤

30

WOUTER BEKE AAN ZET, N-VA NIET ENTHOUSIAST

Na informateur nu ‘preparateur’

WEEKBLAD NR. 09 > 1 MAART 2011 > MET TV-GIDS VAN 5 T.E.M. 11 MAART 2011

MISBRUIKT ZUSJE (10)

«IK WIL HIER BLIJVEN» «Ik wil in België blijven, het is hier leuk»,getuigtde10-jarigeCristina. Het meisje werd, net als haar twee zusjes, zwaar seksueel misbruikt door haar Roemeense stiefvader enuitgeleendaanpedofielen.Toch moeten ze straks alle drie hun gastgezinnen in ons land verlaten en terug naar Roemenië, waar alles gebeurde. Het sleurt de getraumatiseerde Cristina in een verscheurende tweestrijd. Enerzijds wil ze niet terug, anderzijds «ben ik blij dat ik mama zal terugzien, zij is lief». Maar de gedachte dat ook haar stiefpapa daar zou kunnen zijn, ver of dichtbij, maakt het kind zichtbaar kapot. Ze kan geen woord uitbrengen ➤ 3 over de man. (TV)

Koning Albert heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke het veld ingestuurd om een akkoord over de staatshervorming «voor te bereiden». Een ‘koninklijk preparateur’ als het ware, die informateur Reynders opvolgt. De opdracht van Wouter Beke start alvast onder een slecht gesternte. N-VA is allesbehalve gelukkig met het initiatief. Kamerfractieleider Jan Jambon zou zelfs gedreigd hebben de opdracht van Beke te «boycotten».

Wouter Beke. Foto PN

Bankgeheim wordt minder geheim

Zieke Jobs stelt iPad 2 voor

Zodra er aanwijzingen zijn van fiscale fraude kan de fiscus het bankgeheim laten opheffen om te gaan neuzen in de rekeningen van de fraudeurs. Dat is het resultaat van een politiek akkoord rond de nieuwe wet op het bankgeheim. Bovendien zullen alle rekeningen van de Belgen worden opgenomen in een centraal register. Wel krijgt de mogelijke fraudeur de kans spontaan mee te werken aan het onderzoek, voor men zijn rekeningen opvraagt. Nieuw is ook dat het parket fiscale geschillen kan afhandelen met een minnelijke schikking buiten de rechtbank, zelfs als er al een onderzoeksrechter aangesteld is. Maar dat kan enkel als er geen celstraf wordt gevorderd. (FrD)

Verrassing van formaat gisteravond: de doodzieke Applebaas Steve Jobs (56) heeft zelf de iPad 2 voorgesteld aan de internationale pers. Jobs werd anderhalve week geleden nog gespot in een kankerziekenhuis in San Francisco, waarop het gerucht rondging dat hij nog maar zes weken te leven had. Zo erg leek Jobs er gisteren niet aan toe, maar bij momenten kostte het hem duidelijk moeite om op het podium te staan, discreet happend naar adem. «Ik wilde dit niet missen», zei hij toen het applaus bleef daveren. De slankere, lichtere en snellere iPad 2 zal vanaf 25 maart in de Belgische winkels liggen.

tiggevallen te hebben. De twee ontkennen. De derde (42) geeft de feiten wel toe. Volgens de Zweedse media niet omdat hij ze zich herinnert — daar was hij te dronken voor — maar omdat anderen hem vertelden wat er is gebeurd. De wintertraining die de militairen volgden, werd ➤ 7 stopgezet. (KS/CDS)

AFP/Reuters

DRIE BELGISCHE MILITAIREN OP DE VUIST IN ZWEDEN

In Zweden zijn gisteren drie Belgische militairen aangehouden na een vechtpartij in een hotel in Arvidsjaur. De drie Nederlandstaligen gingen zaterdagavond dronken op de vuist met gasten, bewakers en de politie. Een 23-jarige militair gaf daarbij een agent een kopstoot. Zijn 51-jarige collega wordt ervan verdacht vrouwelijke agenten en hotelgasten las-

10

Ontdek promoties

Foto PN

dengeknars bij N-VA. Waar de meeste partijen positief reageerden op de aanstelling van de CD&V’er, liet Bart De Wever zijn felicitaties volgen door de opmerking dat zijn partij «ook deze keer bereid was het initiatief te nemen om uit de impasse te geraken, maar dat alleen rond een initiatief van Wouter Beke een consensus gevonden kon worden». Lees: De Wever had het veel liever zelf gedaan, maar hij mocht niet van de Franstaligen. Tegelijk maakte N-VA-fractieleider Jan Jambon zich naar verluidt erg boos in de Kamer toen de meerderheidspartijen CD&V, Open Vld, MR, PS en cdH het op een akkoordje gooiden over het bankgeheim. «Als het zo zit, gaan we Beke boycotten», zou hij zich volgens ‘Terzake’ hebben laten ontvallen. Bij N-VA leeft de vrees dat Bekes benoeming een wig kan drij➤ 2 ven tussen de ex-kartelpartners.

PETER GORLÉ Na 262 dagen politieke impasse is Wouter Beke al de achtste gezant die Laken uitstuurt om de situatie te deblokkeren sinds de verkiezingen van 13 juni. Beke wordt belast met een ‘onderhandelingsopdracht’ om een akkoord over een staatshervorming ‘voor te bereiden’. «Ik hoop in de komende periode voldoende vooruitgang te kunnen boeken, zodat daarna een formateur definitief tot een communautair akkoord en een nieuwe federale regering kan komen», zei Beke. Op dit moment is er dus van een formateur, zoals Didier Reynders daags tevoren suggereerde, nog geen sprake. In tegenstelling tot Reynders (MR) kreeg Beke geen deadline opgelegd. En hij gaf zelf aan dat hij met «alle negen betrokken partijen» zou zoeken naar een oplossing. Dat zorgt voor tan-

Vliegreizen tot 34,80 euro duurder door brandstoftoeslag Door de hoge brandstofprijzen maken touroperators vliegreizen tot 34,80 euro duurder. Dat blijkt uit een rondvraag. Reizigers die in april met touroperator Thomas Cook vertrekken, moeten al een brandstoftoeslag betalen, bovenop de catalogusprijs van hun pakketreis. «Het gaat om 2,58 tot 16,80 euro per persoon, per traject — dus dubbel zoveel voor de hele reis heen en terug. De toeslag is onder meer afhankelijk van de

afstand van de bestemming», zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. «Niettemin blijven reizen goedkoper dan vorig jaar.» Bij Jetair verwachten ze in de zomer een toeslag van 3,30 tot 17,40 euro per traject. Beide touroperators wijzen er wel op dat reizigers kunnen kiezen voor een fuel protection program. Dan betaal je al bij de reservatie een vaste meerprijs en ben je ‘beschermd’ tegen plotse toeslagen. (JF)

DI LOCO Dé speciaalzaak van de zusjes Sylvie en Sabine voor jonge en ongelimiteerde damesmode vanaf maat 42 tot en met 54.

MODE WEEK

onze

van 3 tot 8 maart

open op zondag 6 maart!

5(ELNGGK!VUVYY\)+a-t

| 18

STREEKNIEUWS

ANTWERPEN

| 23

SPORT

| 33

TV-KRANT

| 36

DAGBLAD NR 52-124STE JAARGANG • 1.1 EURO • WWW.HLN.BE DE PERSGROEP PUBLISHING • BRUSSELSESTEENWEG 347 1730 ASSE-KOBBEGEM

PUZZELS

| 39

DIALOOG

| 40

HERENTALSESTEENWEG 49 B-2460 LICHTAART Tel. +32(0)14 55 60 96 WWW.DILOCO.BE

BEURS

BOER DAMIEN VERLEID DOOR ZESTIEN JAAR OUDERE VROUW

HAAR ECHTSCHEIDING EN HOE HAAR TWEE TIENERZONEN REAGEREN FILIP, HET NIEUWE LIEF VAN SAARTJE VANDENDRIESSCHE

‘PIETER LORIDON STOND KLAAR TOEN IK UIT DE GEVANGENIS KWAM’

Wij bieden je een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een zeer aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen die passen bij een bedrijf zoals het onze (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.

MET BESTELBON ‘HET BESTE VAN BUITEN DE ZONE’ OP DVD DEEL 1

GILLES DE BILDE LEIDT AL JAREN

ZONE03.BE

23/2- 15/3/2011

N°364

EEN DUBBELLEVEN

Interesse in deze of andere vacatures?

FAMILIAAL GEWELD IS MAAR HET TOPJE VAN DE IJSBERG

ZIJN AFFAIRES

MET EEN VLAAMSE ZANGERES, EEN AIR-HOSTESS EN VELE ANDEREN

TERWIJL ZIJN VROUW THUIS VOOR DE KINDJES ZORGDE

ONZE TOPPERS! Hungry Henrietta

Topadres op een hippe locatie

Journey Home

Knappe, fysieke dans die blijft boeien

Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.


058_GPV3QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:08:13

VACATURE & CO

Vlnr: Gastvrouw Francesca van Thielen, juryvoorzitter Marc Van Hoecke (HR Director KPMG), peter Jan Van Acoleyen (Chief HR Officer Barco) en Frank Schelstraete (Partner bij Schelstraete & Desmedt)

Talent Award 2011 schot in de roos

Afgelopen donderdag 24 februari verzamelde een exclusief gezelschap van HR-professionals voor de Talent Award 2011, georganiseerd door Schelstraete & Desmedt en Vacature & Références. Plaats van gebeuren: de prachtige setting van het Concert Noble in Brussel.

De Talent Award bekroont jaarlijks de beste thesis

in

de wereld

van

Nieuw voor deze editie van de Talent Award was

Human Resources

de medewerking van 2 coryfeeën uit de Human

Management en Organisatieontwikkeling, en vormt

Resources wereld, die gedurende één jaar het

op die manier de perfecte brug tussen de aca-

peterschap van de jonge winnaars op zich zullen

demische wereld en het bedrijfsleven. Bij wijze van

nemen. Voor de Nederlandstalige winnaar zal Jan

eindspurt verdedigden de geselecteerde laatste-

Van Acoleyen, Chief HR Officer bij Barco, deze taak

jaarsstudenten die avond voor alle aanwezigen en

op zich nemen en de Franstalige winnaar zal onder-

de professionele jury hun eindwerk.

steund worden door Fabrice Enderlin, EVP Global HR & Communication bij UCB. Tijdens een interview met gastvrouw Francesca Vanthielen, gaven beide peters alvast enkele nuttige tips en trics mee voor de jonge laureaten. Binnenkort leest u meer over hoe zij het precies hebben aangepakt. Na een gesmaakt diner in de exquise eetzaal van het Concert Noble, werd de Talent Award uitgereikt en de winnaars bekend gemaakt. De Nederlandstalige juryvoorzitter, Marc Van Hoecke, Human Resources Director bij KPMG bekroonde Lore Vandevyvere met haar thesis: “Standing by your organization: The Moderating Effects of Organizational Identification and Abusive Supervision”. De Franstalige juryvoorzitter, Pierre Braconnier, VP Global HR Operations bij GlaxoSmithKline riep Barbara Dufrasne & Bruno Carton uit als Franstalige

Nederlandstalige winnares Lore Vandevyvere,

winnaars met hun thesis: “Le management environ-

(Katholieke Universiteit Leuven)

nemental chez PetroFina”. Dries Mahieu •


059_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:32:08

VACATURE 5 MAART 2011

59

Compliance Officer

Ervaren in farmaceutische, medische of hospitaalomgeving Deze ‘vitale’ functie voor de toekomst vorm en inhoud geven Je staat in voor de naleving van alle wettelijke en interne verplichtingen en richtlijnen. Je zorgt voor de opzet/review van systemen en procedures, in eerste instantie voor het kwaliteitsgebeuren. Je coördineert en verzorgt preventieve acties voor de toekomst. Je begeleidt audits en garandeert de effectieve behandeling van de verbeterpunten door concrete acties en projecten die je zelf stuurt en coördineert. Je werkt intensief samen met het hele MedGas BeLux team om onze business en het imago op een hoog niveau te houden. Je rapporteert rechtstreeks aan de General Manager MedGas BeLux. Gepassioneerd door compliance, quality, …? Je hebt een universitaire opleiding genoten in een wetenschappelijke discipline of gelijkwaardig door relevante ervaring. Je hebt minstens 5 à 10 jaar expertise opgebouwd in een functie gerelateerd aan compliance, quality control, quality

assurance, interne of externe audit, regulatory, claim handling, … in een productie, service of consultacy bedrijf in de medische/farmaceutische wereld. Je bent een sterke communicator die anderen kan overtuigen op een diplomatische wijze. Je gebruikt graag je analytische skills en projectmatige aanpak om verandering en verbetering te brengen in het ‘volgens de regels’ werken. Je bent vlot in N/E/F. Een brede verantwoordelijkheid en autonomie Je komt terecht in een internationale groep die in de medische wereld bekend staat om zijn innovatieve producten en diensten en die verder wil professionaliseren. Het BeLux MedGas team is een dynamische groep die initiatief, een hands-on attitude en een open communicatie apprecieert. Als autoriteit voor alle compliance aangelegenheden heb je heel wat ruimte voor inbreng en autonomie. Een aantrekkelijke vergoeding op maat van je ervaring is voorzien.

Reageer snel via www.mercuriurval.be en solliciteer online - ref. 43.8927-001 - mua.be@mercuriurval.com - tel. +32 (0)3 281 15 50

Connecting people with your strategy

Verhoog de betrokkenheid en de productiviteit door uw medewerkers te laten participeren aan verbeteringen

Bereik de eigen doelstellingen met uw medewerkers door een optimalisering van de processen en een vermijden (beperken) van verspilling. n Behaal sneller uw doelstellingen zonder de werkdruk te verhogen. n Bouw aan de continuïteit van uw organisatie en verhoog de betrokkenheid van uw medewerkers.

n

Programma • Een voorafgaand telefonisch intake gesprek: Om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse realiteit start de opleiding met het invullen van een diagnose instrument om verbeteringsopportuniteiten te detecteren en te bespreken in een intake gesprek. • Vijf workshop modules: het vijfstappenplan dat werkt in de praktijk - Stap 1: Ontdek de snelste manier om de ontwikkelingsnoden van de medewerker te zien. - Stap 2: Geef de medewerker zicht op een beter functioneren. - Stap 3: Verhoog het engagement van de medewerker. - Stap 4: Verhoog de productiviteit van uw medewerker. - Stap 5: Integreer een opleidingsbeleid en zorg voor continuïteit. • Nazorg: Na de opleiding volgt een evaluatiegesprek om na te gaan of de opleiding aan uw behoeften tegemoet kwam. Eventueel kunnen nog toekomstige actiepunten vastgelegd worden alsook een halve terugkomdag voorzien worden. De datum ervan wordt bepaald op 24 mei.

Praktisch: data: dinsdagen 29 maart, 5 april, 10, 17 en 24 mei 2011 tijdstip: telkens van 14 tot 17 uur plaats: VIK-huis, Herentalsebaan 643 in Wommelgem

Meer informatie? Kijk op de website: www.vikvorming.be Of neem contact op met VIK Vorming: manuella.goyvaerts@vik.be of 03 259 11 06

VIK Vorming Herentalsebaan 643 2160 Wommelgem

VG. 368/B - lid van

Air Liquide is een internationale groep, (vestigingen in meer dan 75 landen en 43 000 medewerkers), wereldleider in gassen en aanverwante diensten voor industrie, gezondheidszorg en milieu. Air Liquide Medical stelt aan ziekenhuizen, patiënten in de thuiszorg en verzorgingsinstellingen een globaal aanbod van medische en therapeutische gassen, hulpmiddelen en innovatieve oplossingen voor die beantwoorden aan de noden van patiënten en ziekenhuizen. Met 150 werknemers staan we garant voor een omzet van 45 miljoen euro. Voor de groeiende activiteit Medische Gassen (Noordelijke rand Brussel) die de ziekenhuismarkt in de BeLux voor haar rekening neemt, zoeken we een (m/v)


060_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 23:13:05

60

VACATURE 5 MAART 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT STAD GENT

COORDINATOR-EXPERT LEIDINGGEVEND

JOBPUNT VLAANDEREN

26

INGENIEURS 2 ARCHITECTEN

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

2 WERFLEIDERS

DECKX

49

ACCOUNT MANAGER

NEWTEC WATER SYSTEMS

52

ACCOUNT MANAGER

PHOENIX CONTACT

43

ADVISEUR NATUUR EN LANDSCHAP

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

rekruteert een MATERIAALBEHEERDER i.s.m.

23

23

WILLEMS VERANDAS

A&S SOLUTIONS

39

WARRANTY ASSESSOR

IVECO

DE PUTTER & CO

36

ARCHIVARIS DEP. CULTUUR

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

COMPLIANCE OFFICER, MED. OMGEVING

AIR LIQUIDE MEDICAL

MERCURI URVAL WOLUWE

59

DIENSTHOOFD MILIEU EN GROEN

GEMEENTE KALMTHOUT

EXPERIMENTAL SCIENTIST

HUNTSMAN

EXPORT MANAGER

COVAMEAT

HOOFDLABORANT

TER BEKE

MILIEUAMBTENAAR

GEMEENTE KRUISHOUTEM

A&S SOLUTIONS

39

SECTORCOORDINATOR ANIMAL HEALTH

PHARMA.BE

VERIS

47

TECHNICAL MANAGER PU CATALYSTS

HUNTSMAN

25

TECHNICAL SERVICE MANAGER PERS. CARE

HUNTSMAN

25

WETENSCHAP 43 25 INVENTI

38 66

REDACTIE & COMMUNICATIE

BEL NU! 050 51 02 29

IQ PROFILES FOR A UNIQUE MATCH ASSISTENT PROJECTLEIDER

ERBEKO

45

BOUWKUNDIG CALCULATOR

MOWI

28

BOUWKUNDIG PROJECTMANAGER

CANALCO

52

CALCULATOR

PELLIKAAN BOUWBEDRIJF

28

DIENSTHOOFD VERGUNNINGEN

STAD LEUVEN

FACILITY MANAGER

HAVENBEDRIJF GENT AGH

INGENIEURS

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

INTERNATIONAL HOMOLOGATION EXPERT

HONDA BELGIUM

ASCENTO

LANDMETER/TOPOGRAAF

DECKX

MANUFACTURING/PROCESS ENGINEER

LOEWE INDUSTRIEOFENBAU

JOBS4ENGINEERS

OPERATIONS & PROJECT MANAGER

RELEX

SIGNUM HR & MANAGEMENT

47

PROCESS ENGINEER PE

INEOS

THE PROFILE GROUP

53

PRODUCTTECHNOLOOG

TER BEKE

66

PROJECTLEIDER GROTE INFRASTRUCTUURW.

STADSBADER

49

QA MANAGER

TER BEKE

66

SUPPLY CHAIN MANAGER

JULES DESTROOPER

45

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER

PHOENIX CONTACT

VERANTWOORDELIJKE INSPECTIEDIENST

INEOS

JOBPUNT VLAANDEREN

TECHNISCH TEKENAARS/PROJECT VOORBER.

27 24 2 30 49 52

ACCOUNT MANAGER

FLEXUS MEDIA

42

ADJUNCT-UITGEVER

UITGEVERIJ POLITEIA

29

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE

ROSAS

COORDINATOR ONTHAAL EN PROTOCOL

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

HUMANE INTERFACE DESIGNER

HUMAN INTERFACE GROUP

A PRIORI

35

JOURNALISTIEK TALENT

CONCENTRA UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

48

PROJECTMANAGER DATABASES & E-MARKETING

STUDIO 100

24

UITGEVER

UITGEVERIJ POLITEIA

29

UITGEVER

UITGEVERIJ POLITEIA

WEBREDACTEUR

STAD LEUVEN

28

51 JOBPUNT VLAANDEREN

27

SALES & MARKETING

43 THE PROFILE GROUP

53

TECHNIEK & PRODUCTIE 2 TECHNIEKERS MECHANISCH ONDERHOUD

INEOS

THE PROFILE GROUP

53

CAR DATA EXPERT

LEASEPLAN

THE PROFILE GROUP

37

COMMERCIELE TECHNICI

VAN DEN BERG TRANSPORTTECHNIEK

PLANNER/WERKVOORBEREIDER ONDERHOUD

INEOS

THE PROFILE GROUP

PLANT SAFETY ADVISOR

INEOS

THE PROFILE GROUP

53

PROJECTBEGELEIDERS/DOSSIERBEHEERDERS

WILLEMS VERANDAS

A&S SOLUTIONS

39

TECHN.ASSISTANCE COORDINATOR (IRISBUS)

IVECO

DE PUTTER & CO

36

TECHNICAL BUSINESS ANALYST

LEASEPLAN

THE PROFILE GROUP

37

TECHNICAL HELPDESK ENGINEER

IVECO

DE PUTTER & CO

36

35 53

2 KEUKENVERKOPERS FULLTIME M/V

DSM KEUKENS

55

3 ACCOUNT MANAGERS

JAN GEVERS

36

ACCOUNT MANAGER

LEVANTO

ACCOUNT MANAGER VERHUUR

BREDENOORD

VAN DER VELDE GROEP

61

BRANDMANAGER

BOSCH

ADVIESBUREAU DREESSEN

51

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER I-LABELS

CHECKPOINT SYSTEMS BENELUX

VAN DER VELDE GROEP

61

COMMERCIEEL MANAGER

HAVENBEDRIJF GENT AGH

COMMERCIELE FUNCTIES

INTERIM MANAGEMENT

ROBERT WALTERS

34

CUSTOMER SERVICE KEY ACCOUNT MANAGER

IVECO

DE PUTTER & CO

36

61

24


061_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 21:05:34

VACATURE 5 MAART 2011

61

Bredenoord te Apeldoorn (NL) is in Nederland al vele jaren de betrouwbare specialist in het leveren van stroom op maat. De organisatie produceert, verkoopt en verhuurt (nood)energievoorzieningen voor o.a. (wegen)bouw, industrie, installatietechniek en evenementen. De laatste jaren groeit men internationaal sterk. In België heeft Bredenoord een samenwerkingsverband met N.E.N.S. te Melsele, waardoor een uitgebreid verhuurpark en technische support direct beschikbaar zijn. Om de Belgische markt verder te ontwikkelen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de positie van:

Account Manager Verhuur pionier • diplomaat • gevoel voor techniek U wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van Bredenoord en N.E.N.S. in de verhuurmarkt in België. U brengt prospects in kaart en weet de juiste contacten te leggen. U wordt het gezicht van de samenwerking tussen Bredenoord en N.E.N.S., waarbij u gesteund wordt door enorme technische expertise. Middels een grote verhuurvloot kunt u aan iedere denkbare vraag voldoen. U bent specialist in technisch maatwerk en een deskundig gesprekspartner.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENT VOOR VERKOOP-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN DE PROFIT EN PUBLIEKE SECTOR ANTWERPEN |VUGHT | ZALTBOMMEL | DÜSSELDORF

Herkent u zichzelf in dit profiel? • Commerciële ervaring, liefst met (verhuur van) kapitaalgoederen • Communicator: u brengt moeiteloos partijen bij elkaar • Gedreven pionier in de markt: neemt initiatief en denkt in kansen • A1 werk- en denkniveau, sterke technische affiniteit of opleiding • Naast Nederlands en Frans, spreekt u bij voorkeur ook Engels

Wat hebben Bredenoord en N.E.N.S. te bieden? • Innovatieve organisaties met gedegen reputatie • Autonomie om uw commercieel beleid in de Belgische markt vorm te geven • Topproducten in een dynamische groeimarkt • Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Is dit de juiste volgende stap in uw carrière? Reageer dan via www.velde.be op deze uitdagende job met het referentienummer BDN111. Voor meer informatie kijk op www.bredenoord.com of www.nenspower.be. Ook kunt u contact opnemen met Peter Paardekooper, bereikbaar op telefoonnummer 03/369 11 61.

Checkpoint Systems Benelux B.V. (Mechelen) is de Benelux verkooporganisatie van de Amerikaanse multinational Checkpoint Systems Inc. Deze beursgenoteerde onderneming is wereldwijd trendsetter op het gebied van beveiligingsoplossingen voor de retailindustrie en haar toeleveranciers. Checkpoint Systems biedt producten en diensten waarmee goederen gevolgd, gekenmerkt en beveiligd kunnen worden. Checkpoint Systems biedt haar klanten doordachte systemen om derving en verlies in de integrale supply chain tegen te gaan. Wegens groei zoeken wij een:

Business Development Manager i-Labels Benelux In deze zelfstandige functie bent u verantwoordelijk voor de verkoop van beveiligingslabels in de Benelux. U ontwikkelt businessmodellen om de verkoop te stimuleren. Dit doet u zowel voor de verkoopbuitendienst als ook voor u zelf. Met uw sterke contactuele en commerciële vaardigheden vormt u de schakel tussen de retailer (hoofdkantoor) en de leverancier. Dit zijn zowel fabrikanten van A-merken als private labels. U werkt nauw samen met de afdeling Account Management en Marketing. U rapporteert aan de Sales Director Benelux.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENT VOOR VERKOOP-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN DE PROFIT EN PUBLIEKE SECTOR ANTWERPEN |VUGHT | ZALTBOMMEL | DÜSSELDORF

De ideale kandidaat: • Ervaring met retailprocessen (Food en DIY) • Energieke, creatieve en gedreven initiator • A1, universitair werk- en denkniveau • Nederlands, Frans en Engels; Duits is een pre

Checkpoint Systems biedt: • Een commerciële spilfunctie • Groeimogelijkheden • Informele sfeer, no-nonsense mentaliteit • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer dan via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (CM111) kunt u contact opnemen met Koen Mathijssen, tel. 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.checkpointeurope.com

Succesvol rekruteren? Contacteer Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38

Levanto vzw is een sociale onderneming, actief in Antwerpen, die mee de arbeidsmarkt

van morgen creëert waar iedereen actief is. Onze 500 medewerkers kunnen met moeite wachten op hun nieuwe collega’s M/V.

ACCOUNT MANAGER • je wordt gedreven door de passies en talenten van mensen • je wil sociale economie samen met ons in de markt zetten en relaties met bedrijven uitbouwen • je hecht een groot belang aan goede klantencontacten en je durft pionieren.

HR TALENTARCHITECT • je wordt gedreven door de passies en talenten van mensen • je vernieuwt en ontwikkelt graag • je bouwt graag mee aan een innovatief HR-beleid.

STAFMEDEWERKER BELEID • je wordt gedreven door de passies en talenten van mensen • als lid van het beleidsteam geef je mee vorm aan het strategisch beleid van Levanto • je verdiept je graag inhoudelijk en methodisch/didactisch in specifieke arbeidsmarktthema's. Wij bieden je een boeiende en ontwikkelingsgerichte werkomgeving, een voltijds contract van onbepaalde duur, hospitalisatieverzekering en een bedrijfsfiets. Meer op

www.levanto.be


062_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 23:13:26

62

VACATURE 5 MAART 2011

HOOD AANKOOP

WILLEMS VERANDAS

39

FINANCIELE FUNCTIES

WALTERS PEOPLE

INTERNATIONAL SALES

ALUVISION

A&S SOLUTIONS

30

LOGISTICS FINANCIAL ANALYST

PFIZER

45

KEY ACCOUNT MANAGER

CSM

45

MANAGEMENTTRAINEE-RISKMANAGEMENT

AVEVE GROEP

32

KEY ACCOUNT MANAGER

BOPACK

29

PROJECT MANAGEMENT OFFICER

LOGICA

LICENSING MANAGER BELGIE

STUDIO 100

24

PROJECTBEHEERDERS STADSONTWIKKELING

AGSL

MARKETING COORDINATOR

PHOENIX CONTACT

43

PROJECTLEIDER

PELLIKAAN BOUWBEDRIJF

STAFMEDEWERKER BELEID

LEVANTO

TEAM MANAGER SCHADE

LEASEPLAN

HUDSON BELGIUM

rekruteert een COST CONTROLLER i.s.m.

34

53 HUDSON/JOBPUNT VLAANDEREN

25 28 61

THE PROFILE GROUP

37

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE BEL NU!

IQ PROFILES FOR A UNIQUE MATCH

ROBERT WALTERS

050 51 02 29

VAN DER VELDE GROEP

RADIO HOLLAND

ASSIQUM

37

SENIOR BUYER

MAGNA

ANAGO

29

ADMINISTRATIE

NATIONAAL SALES MANAGER

AEBI SCHMIDT BELGIUM

PROJECT MANAGER/DIRECT MARKETING

DE PERSGROEP PUBLISHING

57

PROJECTMANAGER MARKETING & PR

STUDIO 100

24

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

OCMW DROGENBOS

SALES BENELUX

ALUVISION

30

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

OCMW DROGENBOS

TECHNISCH COMMERCIELE AFGEVAARDIGDE

DENTAL PROMOTION & INNOVATION

45

ALLROUND COMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER

LEASEPLAN

THE PROFILE GROUP

37

TOONZAALVERANTWOORDELIJKE

WILLEMS VERANDAS

39

CONSULENT(E) ONDERNEMINGSLOKET

ZENITO

A&S SOLUTIONS

39

ZELFSTANDIGE WINKELUITBATER

BRENART

45

CUSTOMER SERVICE SUPPORT

PHOENIX CONTACT

DIRECTIESECRETARESSE/SECRETARIS

ROSAS

MANAGEMENT ASSISTENTS

JOBPUNT VLAANDEREN

OFFICE & ACCOUNT ASSISTENT

FLEXUS MEDIA

A&S SOLUTIONS

63

MATERIAALBEHEERDER BORGERHOUT/A’PEN

HR MANAGEMENT 2 CONSULTANTS REKRETURING & ASSESSMENT

A&S CAREERS

DIENSTHOOFD PERSONEEL

OCMW PUURS

36

HR TALENTARCHITECT

LEVANTO

61

HR-MANAGER

HAVENBEDRIJF GENT AGH

RECRUITMENT & DEVELOPMENT MANAGER

ANONIEM OVL

ALTIOR

51

SENIOR ADVISEUR (INTERNE CONTROLE)

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

SENIOR CONSULTANT

VERDONCK PERSONEELS

VERDONCK

VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES

A&S SOLUTIONS

39

MANAGEMENT

PERSONEELSMANAGEMENT

32

ATLAS COPCO AIRPOWER

ORPSY

37

ROBERT WALTERS

34

ROBERT WALTERS

JURISTIEK JURIST ADMINISTRATIE

48

43 28 JOBPUNT VLAANDEREN

2 42

ANDERE

24

CONSULTANCY RECRUITMENT CONSULTANTS

48

HAVENBEDRIJF GENT AGH

24

FINANCIËN

Kijk dan in Vacature of surf naar www.provant.be ADVISEUR (EXPERT) DEP. LEEFMILIEU

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

ADVISEUR (PMVC) DEP. LEEFMILIEU

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

BRANDWEERMANNEN

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

2

EVENTMANAGER WO I

STAD DENDERMONDE

JOBPUNT VLAANDEREN

26

HOOFCOORDINATOR ANIMATIE, SPORT, ...

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

MILIEUADVISEURS

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

PRODUCTOONTWIKKELAAR

TER BEKE

66

SECURITY CONSULTANT

LOGICA

53

ACCOUNT MANAGERS BOAR/LEVEN

VAN DESSEL

PAGEPERSONNEL

27

AREA MANAGER AUTOGAS & BULKGAS

BP

SIGNUM HR & MANAGEMENT

47

GEZONDHEID

AUDITOR

KPMG VIAS

A&S SOLUTIONS

39

MIDDENKADER-FUNCTIONARIS

SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM & WILLEBROEK

BOEKHOUDERS

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

VERPLEEGKUNDIGEN

JOBPUNT VLAANDEREN

COORDINATOR PROJECTEN STADSONTWIKKEL.

AGSL

HUDSON/JOBPUNT VLAANDEREN

COST CONTROLLER

FRANKI CONSTRUCT

ASSIQUM

49

FINANCE MANAGER

NYNAS

ROBERT HALF BELGIUM

32

FINANCIEEL ADVISEUR A1-3

STAD HALLE

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE

DE PALMENAER

2 25

34 EXEQUTES

34

JOBPUNT VLAANDEREN

2

35 2

CREATIEVE BEROEPEN DESKTOP PUBLISHER

INVENTI

DIGITAL ADVERISING EXECUTIVE

DE PERSGROEP PUBLISHING

INVENTI

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

41 57


063_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 20:56:41

VACATURE 5 MAART 2011

63

Aebi Schmidt Belgium, voorheen Schmidt Belgium, maakt deel uit van de Aebi Schmidt Groep. Aebi Schmidt Groep is Europees marktleider in het ontwikkelen, produceren en leveren van maatoplossingen voor schone en veilige wegen. Als specialist in gladheidbestrijding en veegtechniek zijn zij een betrouwbare businesspartner voor met name overheden, bedrijven en zakelijke dienstverleners. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen speelt een steeds belangrijk wordende rol binnen de Aebi Schmidt Groep. Voor de vestiging in Aartselaar zoeken wij kandidaten m/v voor de functie van:

National Sales Manager

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

In deze uitdagende functie werkt u met kwaliteitsproducten in een boeiende branche. U wordt resultaatverantwoordelijk voor de gehele Belgische markt. In samenspraak met de directie bepaalt en implementeert u de verkoopstrategie en vertaalt u de doelstellingen naar duidelijke verkoopdoelstellingen. Als peoplemanager weet u uw team (3 medewerkers) te coachen en te motiveren om de verkooptargets te behalen. Zelf bezoekt u de grootste klanten en weet u dankzij uw kennis en commerciële daadkracht de omzet verder uit te bouwen. U beheert voornamelijk de overheidsrelaties en bouwt de relaties met luchthavens verder uit. Als u niet op de baan bent, werkt u vanuit het kantoor te Aartselaar. U maakt deel uit van het managementteam waarmee u regelmatig overleg heeft. U werkt nauw samen met Aebi Schmidt Nederland en rapporteert aan de Commercieel Directeur. Het profiel: • Zelfstandige persoonlijkheid met hands-on mentaliteit • Werkervaring met de verkoop van kapitaalgoederen en in leidinggeven • Ondernemend, proactief en communicatief • Klant- en resultaatgericht • Uitstekende kennis van de Franse en Engelse taal. Duits is een pre • Bachelor werk- en denkniveau

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENT VOOR VERKOOP-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN DE PROFIT EN PUBLIEKE SECTOR ANTWERPEN |VUGHT | ZALTBOMMEL | DÜSSELDORF

Wat kunt u verwachten? • Dynamische werkomgeving met herkenbare producten • Ruimte voor eigen initiatieven en creativiteit • Platte organisatie, no-nonsense cultuur • Team van professionele, gemotiveerde collega’s • Aantrekkelijk salarispakket

Geïnteresseerd in deze veelzijdige functie? Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met referentienummer AEBI112 kunt u kijken op www.aebi-schmidt.be en www.aebi-schmidt.nl of contact opnemen met Wilko Van der Velden of Veronik Van Landeghem, telefoon 03/369 11 61.


064_GPV1QU_20110305_VMGHP_00.pdf; Mar 03, 2011 23:13:56

64

VACATURE 5 MAART 2011

COLOFON

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ADJUNCT VAN DE DIRECTIE

STAD GENT

JOBPUNT VLAANDEREN

26

ADVISEUR PEDAGOGISCH BELEID

STAD LEUVEN

JOBPUNT VLAANDEREN

27

BACHELOR SOCIALE SECTOR

OCMW DROGENBOS

48

BEGELEIDER

BUURTWERK POSTHOF

52

DOSSIERVERANTWOORDELIJKE VL. ZORGKAS

VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

JOBPUNT VLAANDEREN

22

ICT & INTERNET BUSINESS ANALIST/PROJECTMANAGER

VACATURE

50

BUSINESS/FUNCTIONAL ANALYST

LOGICA

COMMERCIEEL TALENT ONLINE HR-TOOLS

A&S CAREERS

DATA NETWORKER

QUENTRIS

55

DATABASE ADMINISTRATOR

LOGICA

53

DATABEHEERDER

VLAAMS AGENTSCHAP ZORG

53 A&S SOLUTIONS

EN GEZONDHEID DATABEHEERDER EN -ANALIST

39

JOBPUNT VLAANDEREN

22

VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

JOBPUNT VLAANDEREN

22

DOCUMENTALIST

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

23

ICT PROJECT MANAGER

COLRUYTGROUP

45

ICT-MEDEWERKER

STADSBADER

49

INFORMATICI

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

2

Dan is een job bij SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM & WILLEBROEK

Heb jij een misschien wel iets voor jou. voor mensen? Voor meer info, kijk snel in Vacature. INTERACTIVE APPLICATOR

QUENTRIS

55

IT ARCHITECT

COLRUYTGROUP

45

JAVA CONSULTANT

LOGICA

53

MICROSOFT SHAREPOINT CONSULTANT

LOGICA

53

MICROSOFT. NET CONSULTANT

LOGICA

53

PHP/DRUPAL DEVELOPER

RCA GROUP

38

PROJECT / PROGRAM MANAGER

LOGICA

PROJECT MANAGER

INTERIM MANAGEMENT

SOFTWARE DESIGNER

CEVORA

30

SR. WEB ANALYTICS CONSULTANT

BSEEN

45

TESTING CONSULTANT

LOGICA

53

THALER CONSULTANT

LOGICA

53

UNIFIED COMMUMNICATOR

QUENTRIS

55

YOUNG GRADUATE MICROSOFT

LOGICA

53

YOUNG GRADUATE SYSTEM INTEGRATION

LOGICA

53

YOUNG GRADUATE TESTING & QUALITY

LOGICA

53

YOUNG GRADUATES + MEDIOR SAP CONSULT.

LOGICA

53

53 ROBERT WALTERS

34

ONTHAAL & SECRETARIAAT DIRECTIESECRETARESSE

A&S CAREERS

A&S SOLUTIONS

39

Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia De Beuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Hermien Vanoost, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Teamcoach Internal Sales Hendrik De Backer 02.482.03.74 Sales Assistants Anke Blommaert, Valerie De Valck, Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Benjamin Biernaux, Hilde Vanden Driessche, Isabelle Ghesquiere, Marianne Van Hoeck, Fatiha Aharrour 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi Project management Josi Swerts Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Joost Roelandt, Benny Lootens, Lesly Weyts, Bart Vanderstukken, Jan De Kock Communities Business Unit Manager Yves Verbeke Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker


003_GPV1QU_20110305_VMGCV_00.pdf; Mar 02, 2011 12:39:13

VIA VACATURE.

Jean Militis - Sales Specialist - Systemat Jean Militis vond zijn nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeft u de grootste kans om een job te vinden op uw maat. Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional: Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online. Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En met een aantal tools en services die geen enkele andere job- en carrièresite in België aanbiedt. Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com dè favoriete marktplaats is waar Talent en ondernemingen mekaar vinden. Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze en leef je talent. Via Vacature.com. De nummer 1 site voor m/v met talent.


004_GPV1QU_20110305_VMGCV_00.pdf; Mar 02, 2011 12:39:58

Wij hebben de smaak te pakken! ONZE INGREDIËNTEN VOOR GROEI: TEAM, RESULTAAT, INNOVATIE, KLANT EN INTEGRITEIT

Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die haar assortiment commercialiseert in 10 Europese landen. De groep heeft 2 kernactiviteiten: fijne vleeswaren en verse bereide gerechten, beschikt over 9 industriële vestigingen in België, Nederland en Frankrijk en telt ongeveer 1850 medewerkers. Ter Beke investeerde in 2010 24 miljoen euro en realiseerde een omzet van ruim 400 miljoen euro.

Dit is een oproep aan iedereen die wil meedenken en meegroeien met de groep Ter Beke, want wij hebben de smaak van de groei goed te pakken. Dat danken wij aan mensen die geloven in de kracht van teamwerk, resultaatgerichtheid, innovatie, klantgerichtheid en integriteit. Enthousiaste mensen die zich zo betrokken voelen in deze bewegende organisatie dat ze de handen uit de mouwen steken en mee naar opportuniteiten en synergieën zoeken, met de flexibiliteit en mobiliteit van een entrepreneur. Op www.terbeke.com ontdek je een brede waaier van carrièrekansen in verscheidene disciplines (sales, operations, QA, productontwikkeling, technologie ...) en in meerdere vestigingen in België en Nederland.

Smaakt het naar meer? Voor bijkomende informatie kan je mailen naar vacatures@terbeke.com

QA Manager

WAARSCHOOT

Bij voorkeur bio-ingenieur of industrieel ingenieur, specialisatie levensmiddelen- of voedingsmiddelentechnologie, met enkele jaren ervaring in soortgelijke functie. Voor het enthousiasmeren van de kwaliteit en het beheren van het corporate kwaliteitssysteem.

Producttechnoloog

WAARSCHOOT EN/OF WOMMELGEM

Bio-ingenieur of industrieel ingenieur, specialisatie voedingsmiddelentechnologie, met enkele jaren ervaring in soortgelijke functie in de voedingsindustrie. Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en aanpassen van bestaande producten vanuit technische expertise.

Productontwikkelaar

WOMMELGEM EN/OF WAARSCHOOT

Slagers- of traiteursopleiding (eventueel met bachelor voedingsleer of biochemie) en enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie in de voedingsindustrie. Voor het (mee) ontwikkelen van nieuwe producten of aanpassen van bestaande producten.

Hoofdlaborant

WAARSCHOOT

Opleiding richting microbiologie, chemie of biochemie, met minstens 3 jaar ervaring als hoofdlaborant. Voor de goede werking en integratie van het centraal labo en een correct verloop van de analyses van grondstoffen en eindproducten.

Meer ‘vacature-ingrediënten’ nodig? Neem een kijkje op www.terbeke.com en op www.comeacasa.be en solliciteer online. Ook spontane kandidaturen welkom!

Kafka in onze arbeidswetgeving  

Kent u Josef K, het hoofdpersonage uit de Kafka-roman ‘Het Proces’? De arme man raakt willens nillens verstrikt in het ondoorgrondelijke rec...

Advertisement