Page 4

AFSTEVENEN OP EEN BURN-OUT... EN TOCH BLIJVEN ZITTEN Eén op de drie werkende Vlamingen geeft aan dat zijn job hem eigenlijk niet zo lekker zit en toch is slechts 7,5 procent actief op zoek naar iets anders. Hoe komt het dat we, zelfs al zijn we op weg naar een burn-out, zo passief blijven toekijken? Tekst HERMIEN VANOOST

Hebt u momenteel een burn-out? Die vraag legden we in april samen met iVox voor aan 2.000 werkende Vlamingen. 8,1 procent antwoordde positief. Aan de groep die neen zei, vroegen we vervolgens hoe groot ze de kans achten er ooit een te krijgen. Vier op de tien (43,8%) schatten dat risico hoog in, één op de acht (12,5 procent) eerder laag. LODE GODDERIS – dokter, hoogleraar aan de KULeuven en onderzoekshoofd bij de arbeidsgeneeskundige dienstverlener IDEWE – is niet verrast door die cijfers, want vaak komt hij in zijn

4

vacature.com

Juni 2017

eigen studies op vergelijkbare aantallen uit. Toch zal je hem niet zo gauw op grote uitspraken betrappen. Zeggen dat burn-out in deze tijden meer voorkomt en dat de werkdruk in de bedrijven alsmaar toeneemt, doet hij bijvoorbeeld niet. “Omdat het gewoon moeilijk te meten is. Werkdruk is iets subjectiefs. Wat ik als hoge werkdruk ervaar, vind jij kinderspel. En verder is er veel verwarring over het gebruik van de term burnout. Het grote publiek benoemt bijna àlle psychische aandoeningen – van emotionele uitputting tot depressie – met de term burn-out,

waardoor de ziekte als vanzelf alomtegenwoordig lijkt.” ‘Burn-out’ wordt zo een containerbegrip, een ietwat vage term waar iedereen zijn eigen invulling aan geeft, maar Godderis is er anderzijds wel van overtuigd dat mentale problemen op het werk zo meer op de voorgrond zijn gekomen en bespreekbaarder zijn geworden. En dat is sowieso goed nieuws. GOEDE MATCH TUSSEN JOB EN PERSOONLIJKHEID NODIG De studie van vacature.com en iVox legt ook bloot waar het bij een burn-out precies

fout loopt. Zo duiken er meer mentale klachten op bij wie geen interessante toekomstperspectieven ziet, zijn werk niet nuttig vindt, weinig waardering krijgt van zijn baas en zijn collega’s en/of werk doet dat niet in de lijn van zijn talent of zijn interesse ligt. Opvallend is dat er zowel aandachtspunten voor de werkgever als voor de werknemer zijn. De resultaten sterken Lode Godderis in zijn overtuiging dat een goeie match tussen job en individu ook essentieel is om een burn-out te voorkomen. “Ik denk dat we nog te statisch over onze

Vacature 10062017  

Vacature

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you