Page 67

De K.U.Leuven is een eigentijdse universiteit die voortbouwt op een solide traditie en die met een open blik naar de toekomst kijkt. Dagelijks werken we aan kwalitatief hoger onderwijs en toonaangevend wetenschappelijk onderzoek. Om onze ambities verder te realiseren, zijn volgende diensten op zoek naar enthousiaste medewerkers (m/v) om hun teams te versterken:

Voor ICTS, de centrale informaticadienst van de K.U.Leuven

Voor de Financiële Diensten

Stafmedewerker Financiële Processen VBE200916

Sr. Analist-ontwikkelaar SAP ABAP VBF200908

Op financieel-administratief vlak worden de processen binnen de K.U.Leuven uitgevoerd in SAP door een centrale Financiële Dienst van 65 personeelsleden, samen met circa 250 decentrale antennemedewerkers. Als stafmedewerker financiële processen werk je in team met je collega’s van de dienst Organisatie Financiële Processen aan het initiëren en doorvoeren van veranderingstrajecten, zowel binnen de centrale Financiële Diensten als universiteitsbreed.

Stafmedewerker Begroting en Beleidsrapportering VBE200917 Om de gestage groei van de universiteit zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve termen te kunnen aanhouden, wordt binnen de K.U.Leuven werk gemaakt van de verdere uitbouw van het financieel beleidsinformatieplatform. In deze context wordt een nieuwe stafmedewerker begroting en beleidsrapportering aangetrokken. Na een inloopperiode van analyse en studie van de werking van de universiteit word je verantwoordelijk voor een ruim pakket controllingtaken ter optimalisatie van het financieel beheer. Je maakt deel uit van de dienst Financiële Planning en Beleid, een team experts dat rapporteert aan de financieel directeur.

(Sr.) Boekhouder VBE200920 Als ervaren boekhouder met groeipotentieel sta je in voor een set transacties en rekeningen van de K.U.Leuven. Je rapporteert aan het diensthoofd Boekhouding en Consolidatie en maakt deel uit van een gemotiveerd team dat in een sterk geautomatiseerde omgeving kwaliteitsvolle dienstverlening biedt aan de ganse universiteit. De snelwijzigende omgeving waarbinnen je werkt, is een permanente stimulans voor innovatie en verbetering.

Voor de Groep Humane Wetenschappen

Stafmedewerker Onderzoeksbeleid

K.U.Leuven is piloot voor Vlaanderen inzake de SAP-module Campus Management. Het omvat de onderwijs- en studentenprocessen. Als sr. analistontwikkelaar SAP ABAP zal je meewerken aan de verschillende SAP-gerelateerde projecten. Je vertaalt o.a. functionele specificaties in een goed technisch ontwerp. Je analyseert technische en programmatorische problemen. Je ontwikkelt, implementeert en test de softwarebouwstenen (functiemodules, rapporten, transacties, interfaces, formulieren, …).

Expert Desktopmanagement & Assetmanagement VBF200909 Je bent als expert mee verantwoordelijk voor het uitbouwen, optimaliseren en onderhouden van systemen die desktopmanagement, softwaredistributie en assetmanagement van clients (pc’s, pda’s, …) mogelijk maken. Met jouw kennis en ervaring bied je derdelijnssupport voor de gebruikersondersteuning van jouw afdeling.

Voor K.U.Leuven Research & Development (LRD)

Adviseur Europese Onderzoeksprojecten VBE200918 LRD biedt ondersteuning bij het aanvragen en onderhandelen met de Europese Commissie van onderzoeksprojecten in het kader van de Europese Kaderprogramma’s voor Onderzoek. Als adviseur Europese onderzoeksprojecten sta je in voor de opvolging van de Europese regelgeving omtrent diverse financieringsvormen van onderzoek en voor het administratief management en de financiële opvolging van de onderzoeksprojecten. Op het vlak van algemene interne communicatie ben je de schakelpersoon tussen Financiële Dienst en onderzoeker.

Voor Studentenvoorzieningen

VBC200912 Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderzoeksactiviteiten van het departement Accountancy, Finance and Insurance (AFI). Dit houdt o.m. in dat je op zoek gaat naar financieringsmogelijkheden voor onderzoek bij de overheid en het bedrijfsleven, dat je adviseert bij het schrijven en indienen van onderzoeksprojecten en dat je creatief meedenkt om meer onderzoeksmiddelen te bekomen, …

Voor Algemeen Beheer

Informatiearchitect Logistiek VBF200907 De K.U.Leuven maakt gebruik van SAP voor de automatisatie van haar administratieve processen. De informatiearchitect initialiseert en werkt mee aan de verdere optimalisatie hiervan binnen het domein logistiek. Je vervult een brugfunctie tussen de centrale IT-afdeling en de business. Je bent het aanspreekpunt voor de beleidsverantwoordelijken en sleutelgebruikers.

Diensthoofd Studentenhuisvesting VBE200911 Studentenhuisvesting is één van de afdelingen van Studentenvoorzieningen en omvat zowel de Huisvestingsdienst (advies en informatie) als het beheer van een groot aantal studentenresidenties (eigen kamerverhuur). Je leidt en organiseert het geheel van activiteiten en geeft input aan het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen en de missie van Studentenvoorzieningen. Je stuurt medewerkers aan en superviseert hun dagelijkse werkzaamheden (voor de deelentiteit) om zo een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en de operationele doelstellingen te behalen.

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren:

www.kuleuven.be/vacatures

Ontdek jezelf, begin bij de wereld. K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

vacature magazine 0205  

mister proper van het internet

vacature magazine 0205  

mister proper van het internet

Advertisement