Page 26

024_GPV1QU_20090502_VMGBI

29-04-2009

21:12

Pagina 24

CIJFERWERK

50-plussers souperen helft RVA-uitgaven op 373.448

400.000

340.844

GROEP 1

To A ta a

= Evolutie 2007-2008 in %

93

m

424.396

493.059

l: 4

5

463.748

A

325.459 -1,3%

Vergoede werklozen

TG A V

E +5% Totaa N VO O l: € 4. R 20

RS S SE LU -P joen 50 il

RVA-UITGAVEN VOOR 50-PLUSSERS

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDE 50-PLUSSERS

RVA-UI

RS USSE -PL 0 5 AL 059 +3% . NT

€ 3.602 miljoen +4%

300.000 GROEP 2

‘00 ‘01 ‘02

‘03

‘04 ‘05 jaar

‘06

200.000

Werknemers ondersteund door RVA (b.v. bij technische werkloosheid)

100.000

GROEP 3

‘07

‘08

Werknemers die hun arbeidstijd verminderen (b.v. bij loopbaanonderbreking)

€ 199 miljoen +21%

49.690 +20%

117.910 +9%

€ 405 miljoen +11% (Bron: Jaarverslag RVA over 2008)

Ruim de helft (4,2 miljard euro) van de totale uitgaven van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (8,2 miljard euro) stroomde in 2008 naar de vijftigplussers. Met 493.059 zijn de oudere werknemers en oudere werklozen veruit de grootste groep die de RVA bedient. Voor de RVA bestaan de vijftigplussers uit drie groepen: de werklozen, de groepen die RVA ondersteunt en de werknemers die minder gingen werken. 1. Net zoals de jongeren voelen de Belgische vijftigplussers de crisis. 85 procent van de uitgaven aan vijftigplussers gaat naar vergoede werklozen, dus naar werkzoekenden na arbeid of studies. 2. Deze zogenaamde groep ‘die de RVA ondersteunt’ bevat de tijdelijk werklozen, de uitkeringsgerechtigden in activeringsprogramma’s en de deeltijdsen met uitkeringen. Vooral de laatste categorie nam vorig jaar toe. Onder de vijftigplussers is dit een kleine groep vergeleken met de andere leeftijdscategorieën. 3. Belgen die genieten van tijdkrediet, loopbaanonder-

breking of halftijds brugpensioen, vormen de derde groep. Hier domineren de vijftigplussers (58%). “De hogere uitkeringen voor loopbaanonderbreking en tijdkrediet voor vijftigplussers en ouderen bieden hier verklaring voor”, verduidelijkt Theo Schollen, directeurgeneraal bij de RVA.

1 op 2 euro naar vijftigplussers De RVA zag in 2008 zijn uitgaven voor de vijftigplussers sterker stijgen dan voor de jongere leeftijdsgroep. Theo Schollen: “In onze totale uitgaven wegen de vijftigplussers steeds zwaarder door: terwijl ze in 2005 nog 46 procent van onze uitgaven vertegenwoordigden, was dat in 2008 al 51 procent. Dus, voor elke twee euro’s die de RVA aan uitkeringstrekkers verstrekt, gaat er één naar een vijftigplusser.” Hij wijst ook op deduur van hun werkloosheid. “Terwijl jongeren gemakkelijker een andere baan vinden, is dit

Belgisch wiskundeonderwijs is wereldtop In de studie ‘Who cares? Who dares?’ gaan twee Inseadprofessoren, Nils Fonstad en Bruno Lanvin, op zoek naar de competenties die Europa in deze crisis nodig heeft. België komt als tweede uit de vergelijking van de kwaliteit van het wiskunde- en wetenschapsonderwijs in het lager onderwijs. Italië, Spanje en Portugal, daarentegen, scoren heel zwak.

RANG LAND

4 7 12 16 17 45 49 67 77 81 91 102

Landbouw geeft aan 62.000 Vlamingen werk

SCORE

INDIA FRANKRIJK VS DUITSLAND BELGIË SPANJE ITALIË ESTLAND CHINA LUXEMBURG SLOVENIË LETLAND

Bron: ‘Who cares? Who dares?’, Insead eLab 2009, in opdracht van VBO

voor oudere werknemers heel wat moeilijker. Meestal blijven ze tot hun pensionering op onze lijsten.” Intussen laat het activeringsbeleid zich voelen. De uitgaven dalen voor die groepen werklozen die actief gestimuleerd worden om een nieuwe job te aanvaarden (dus de twintigers, dertigers en veertigers). “De invloed van de maatregelen tot activering van het zoekgedrag naar werk lijkt des te overtuigender. Zeker wanneer blijkt dat de uitgaven verder stijgen voor de vijftigplussers, die niet onderworpen zijn aan die maatregelen”, besluit Theo Schollen. In Vlaanderen volgde de RVA in 2008 298.591 vijftigplussers op, tegenover 157.348 in Wallonië.

5,92 5,68 5,60 5,44 5,84 4,71 4,59 4,33 4,16 4,06 3,85 3,61

Officieel werken nog 62.511 EVOLUTIE REGELMATIG TEWERKGESTELDE PERSONEN personen regelmatig in Vlaamse 100.000 landbouwbedrijven (en 26.470 Vlaanderen in Waalse bedrijven). Maar daar 80.000 zitten voor 40 procent deeltijdse medewerkers onder. Of, in 60.000 Vlaanderen zorgt de landbouw voor 46.783 voltijdse banen. Dat Wallonië 40.000 is elk jaar 2,5 procent minder dan het jaar voorheen. 20.000

Bron: J. Platteau e.a., Landbouwrapport 09, Min. van Vl. Gemeenschap april 2009

1997

1999

2001

2003

2005

2007

tekst Erik Verreet | infografiek Jos Cielen en Jessy Goddyn, Vegas D

vacature magazine 0205  

mister proper van het internet

vacature magazine 0205  

mister proper van het internet

Advertisement