Page 16

014_GPV1QU_20090502_VMGBI

29-04-2009

19:34

Pagina 14

DRIE OP EEN RIJ

AURELIE GERTH, woordvoerder van Unilever

PHILIPPE LOIR, zaakvoerder van Sopachem, distributeur van labomaterialen

STÉPHANE CADRON, hr-directeur van Sara Lee

Kijken bedrijven in crisistijd strenger naar onkostennota’s? WAT ZIJN DE ALGEMENE KRIJTLIJNEN VAN UW ONKOSTENBELEID? Aurelie Gerth: “Unilever heeft al lang een bedrijfscultuur waarbij we verstandig willen omgaan met onze middelen. Het is al jaren zo dat werknemers enkel in eerste klas mogen vliegen voor vluchten die langer dan vier uur duren. Toch waren de richtlijnen tot januari 2009 niet zo formeel. We zijn de afgelopen jaren geleidelijk strenger naar onkostennota’s beginnen kijken. In januari 2009 hebben we enkele concrete principes geformuleerd en aan heel het bedrijf gecommuniceerd.”

Philippe Loir: “Met 25 werknemers voor de Benelux zijn we een klein bedrijf met een open bedrijfscultuur. Ons hele managementteam gaat nog zelf de baan op. Onze klanten zitten in de Benelux, dus we hebben geen hotelkosten. Wat de kleine kosten onderweg betreft, neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid. We geven onze werknemers de nodige vrijheid en zij appreciëren dat. Zolang niemand er misbruik van maakt, zijn er geen regels nodig.”

Stéphane Cadron: “Bij Sara Lee hebben we algemene, wereldwijde richtlijnen rond de beroepskosten die werknemers mogen inbrengen. Dat gaat van reis- en hotelkosten, tot restaurant- en telefoonrekeningen. De richtlijnen liggen al jaren vast en worden strikt nageleefd. Sinds een twaalftal maanden proberen we actief de kosten te beperken. We hebben geen drastische wijzigingen doorgevoerd, maar werken aan bewustmaking.”

HEEFT DE CRISIS VOOR WIJZIGINGEN GEZORGD? Aurelie Gerth: “We streven naar 30 procent minder reiskosten. Daarom werken we zoveel mogelijk met technologieën om vergaderingen op afstand te realiseren: videoconferenties of eyecatchers (een soort webcam, nvdr.) voor one-toone-vergaderingen. Er is ook een maximumprijs gesteld voor hotelovernachtingen. We proberen verplaatsingen buiten de kantoren zoveel mogelijk te beperken.”

Philippe Loir: “De labowereld blijft voorlopig gespaard van de crisis. Bedrijven snoeien niet meteen in hun onderzoeksbudget, dat zou op lange termijn bekeken onverstandig zijn. Toch zijn we op onze hoede en houden we onze reis- en marketingkosten goed in de gaten. We zullen niet de hele salesdelegatie naar een buitenlandse training sturen, maar slechts één persoon. Of we vervangen een meeting door een conference call.”

Stéphane Cadron: “We willen een kostenbesparing van 25 procent ten opzichte van vorig jaar. De grootste besparing realiseren we op vlak van reiskosten. Business class vluchten worden tweede klas, we zoeken actief naar de voordeligste reisorganisatie en beperken het aantal verplaatsingen. Verplaatsingen die we vroeger maandelijks deden, doen we nu één keer per kwartaal. In de tussentijd communiceren we via nieuwe media.”

NEMEN WERKNEMERS ZELF EEN ANDERE HOUDING AAN TEGENOVER ONKOSTEN? Aurelie Gerth: “Onkostennota’s moesten altijd al goedgekeurd worden, er zijn alleen concrete richtlijnen bijgekomen. Iedereen begrijpt dat zoiets nodig is. Werknemers zien en voelen de crisis overal in hun dagelijkse leven. In zo’n context is het niet moeilijk om extra maatregelen te communiceren.”

WAT VINDT U?

Philippe Loir: “Omdat onze werknemers met onkosten omgaan als goede huisvaders, hebben we geen vaste regels nodig. Dat werkt zelfs kostenefficiënt: we sparen de tijd en de onkosten uit die met controle gepaard gaan. Misschien zijn we de afgelopen maanden spontaan nog voorzichtiger geworden. Iedereen kent wel iemand die door de crisis getroffen is en de media zitten er pal op.”

9 vacature.com/3opeenrij

Stéphane Cadron: “We vragen inspanningen op alle niveaus, van de ceo en de managers tot de arbeiders en de bedienden. Vanuit het directiecomité en de hr-afdeling communiceren we maandelijks onze verkoops- en omzetcijfers aan de werknemers, net als de besparingen die we realiseren. Zo creëer je bewustwording. Op ons intern systeem staat een log waar medewerkers besparingsideeën kunnen posten. We betrekken hen er actief bij.” tekst Barbara de Munnynck | foto Isabel Pousset D

vacature magazine 0205  

mister proper van het internet

vacature magazine 0205  

mister proper van het internet

Advertisement