Page 1

STERISOL

ØYEDUSJ NYHET! Nå lanseres egen ”øyestasjon” for plassering ved siden av stasjonen for førstehjelp og/eller der hvor kjemikalier benyttes.

Innhold pr flaske: 500 ml steril isoton koksaltløsning 0,9 % Holdbarhet: Inntil 3 år i uåpnet flaske. Merking: Sterisol Øydedusj er CE- merket Øyedusjen er kategorisert i klasse 1, steril Kontrollert av NDV

STERISOL-

SJ ØYEDlU førs tehjelp d itt valg ti de! ve d øyeska

Anbefalt plassering: • Fritt og uten hindring • Den skadde skal selv kunne finne øyedusjen • Minimum 1 meter unna steder hvor det håndteres alkalier og andre etsende stoffer • I romstemperatur (1 – 35 0C)

ØYEDUSJ ER PÅBUDT ref. Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 176 Med Sterisol Øyedusj er det enkelt og raskt å behandle øyeskade: • Veggfestet sikrer oppbevaring ved risikofylte arbeidsplasser • Veggplakat med illustrasjon medfølger i esken • Ferdig montert ergonomisk skyllekopp på flaskene forenkler og sikrer riktig skylling • Flasken sørger for riktig trykk ved skylling • 2 flasker rekker til anbefalt skylletid på 15 minutter • Norsk bruksanvisning står klart og tydelig på flasken • Enkelt å ta med flasken og fortsette behandling under transport til lege • Åpnet flaske skal brukes omgående og deretter kastes • Det anbefales alltid å ha ekstra flasker i reserve Sortiment: Epd nr: 2324846 Epd nr: 2324838

Øyedusj m/stativ 2x0,5 l Øyedusj refill 1x0,5 l


BRUKSANVISNING STERISOL ØYEDUSJ

1) Slå med et bestemt slag

2) Fjern det grønne beskyttelseslokket som nå er løsnet

3) Skyll øyet med hodet bakoverbøyd. Hold øyelokket åpent. Væsken skal renne ut av seg selv (ikke trykk på flasken)

RASK OG TILSTREKKELIG LANG ØYESKYLLING BEGRENSER SKADEOMFANGET! Tiltak ved uhell: Når et skadelig emne har kommet inn i øyet, er det tre viktige faktorer som gjelder for optimal effekt av behandling: 1. Skyll umiddelbart. Det kan dreie seg om sekunder. 2. Skyll lenge, minst 15 minutter. 3. Begge hendene må være fri for å holde øyelokkene åpne så optimal skylling kan gjennomføres. Be om hjelp. Syrer og andre irriterende stoffer – skyll i 15 minutter. Søk lege om øyet er irritert etter skylling Alkaliske stoffer – øyet skylles konstant helt til man har fått legehjelp. Bruk flere flasker, ta med ekstra flasker til lege/sykehus.

Vaasan oyedusj  

Vaasan oyedusj

Vaasan oyedusj  

Vaasan oyedusj

Advertisement