Page 1

Kansainvälisyyshankkeiden maisemia. Enac, Brescia, Italia kesällä 2016. Kuva: Janne Hietanummi

VAAOn hankejulkaisu Nro 1/2017

www.vaao.f i


VAAOn Hankejulkaisu, 1/2017

Sisältö Strategia ja hankeperheet ..................................................................................... 3 Hankeverkostot...................................................................................................... 4 VAAOn päättyvät hankkeet.................................................................................... 5 Palkittu käytänne! .................................................................................................. 6 Jatkuvat hankkeet - faktat...................................................................................... 7 VAAO in action: Vaateri - Nuorten työpaja ........................................................... 13

VAAOn hankejulkaisussa tiedotetaan päättyvien hankkeiden tuloksista, jatkuvien hankkeiden kuulumisista sekä uusien hankkeiden tavoitteista. Julkaisu toteutetaan kahdesti vuodessa uusi on tulossa jälleen syksyllä 2017. Innovatiivisia lukuhetkiä!

Helmikuu 2017 Janne Hietanummi vt. kehitysjohtaja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

2


Strategia ja hankeperheet VAAOn strategia VAAOn kaikki kehittäminen pohjautuu vuosille 2014 – 2017 laadittuun strategiaan. Hankkeilla edistettäviä strategisia painopisteitä ovat muun muassa opiskelijoiden ohjaus, joustavat ja henkilökohtaiset opintopolut, osaamisperusteisuus, työelämälähtöinen koulutus ja digi-mahdollisuuksien hyödyntäminen.

VAAOn hankeperheet Kartta vuodelle 2017

VAAOn visio VAAOn visioksi on määritetty: ”VAAO – tulevaisuuden ammattiosaamista laadukkaasti ja tuloksellisesti” VAAOn koulutuspalvelut tuotetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa huomioiden työvoiman nykyiset ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Koulutus on laadukasta, tuloksellista ja vaikuttavaa. VAAOssa koulutetaan ja kasvatetaan opiskelijoita yhteiskunta- ja nuorisotakuun periaatteiden mukaisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

VAAOn hankeperheet VAAOn vuosille 2014 – 2017 laaditussa strategiassa on selkeät linjaukset kehittämisen painopisteille. Osaamisperusteisuuden ja ammatillisen koulutuksen reformin sisällöt ovat näissä vahvasti esillä. Yksinkertaistetusti voi todeta, että VAAO kehittää ja hakee hankerahoitusta vain strategiassa linjattuihin sisältöihin.

”VAAO – tulevaisuuden ammattiosaamista laadukkaasti ja tuloksellisesti”

3


Hankeverkostot Voimaa verkostoista O WinNova, Palloilu Säätiö/Eerikkilän Urheiluopisto, Oy R Raahen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Brahe, S Saimaan ammattiopisto (Sampo), Seinäjoen koulutuskunt tayhtymä/Koulutuskeskus Sedu, Svenska Österbottens f förbund för utbildning och kultur skn, Yrkesakademin i Ö Österbotten, Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK), T Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen s seudun ammattiopisto Tredu, Turun Aikuiskoulutussäätiö/ Turun T Aikuiskoulutuskeskus, Vaasan ammattiopisto/Koul lutuskeskus Sedu.

Hankkeita toteutetaan harvoin yhden toteuttajan toimesta. Toimivat hankeverkostot ovat lisäarvon lähde ja hankkeiden vaikuttavuuden kasvattaja. VAAO on jo pitkään toiminut hyvissä hankeverkostoissa. Aktiivisin näistä on yhdeksän Väli-Suomen alueella toimivan koulutuksen järjestäjän muodostama Välkkyverkosto. Myös Tredun ja Saskyn kanssa hanketoiminta on vakiintunutta. VAAOn kumppaneina eri hankkeissa ovat tällä hetkellä:

V VAAOlla on myös kansainvälisiä oppilaitoskumppaneita, kkuten esimerkiksi Enac (Ente Nazionale Canossiano) Italliasta sekä Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler Berufskolleg M Münster Saksasta.

Ammattiopisto Luovi, Hevosopisto Oy/Ypäjän hevosopisto, Hyria Koulutus Oy, Hämeen ammatti-insituutti (HAMI), Keskuspuiston ammattiopisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Jedu), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiipulasäätiö/Kiipulan ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (KPedu), Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda), Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Ammattiopisto Tavastia, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky/ Forssan ammatti-instituutti (FAI), Länsirannikon Koulutus

L Lisäksi VAAO toimii kiinteässä yhteistyössä työelämän ja e eri sidosryhmien kanssa.

VAAOn opiskelijoita saksalaisen opiskelijaryhmän kanssa V - ryhmätöistä voimaa! Kuva: Mikko Siirilä.

4


VAAOn päättyvät hankkeet 31.12.2016 Päättyneet hankkeet

Osaamisperusteisuus ja ohjaus

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppisopimus

””PedaVälkky”

”JousTO Välkky”

T Tarkoitus: Osaamisperusteisuuden tukeminen, ohjauso osaamisen kartuttaminen, yhteisten tutkinnon osien ja a ammatillisten tutkinnon osien integrointi, Rahoittaja: O OPH. Välkky-verkoston yhteisen verkkokurssitarjonnan kkehittäminen. Hyvä käytänne: Opetushenkilöstön ohja jausmallin luominen ja ohjausosaamisen kehittäminen. K Koordinaattori: KKTavastia. Verkosto: Välkky.

Tarkoitus: 2+1 –mallin kehittäminen rakennusalalla; syvennetty yritysyhteistyö 2+1 –mallin toteutuksessa. Rahoittaja: OKM. Hyvä käytänne: Palkittu hyvästä käytänteestä (OPH) - Skanskan ja VAAOn yhteistyömalli. Koordinaattori: VAAO. Verkosto: Välkky. ”Uratähtäin”

””Ohjaten yksilölliseksi osaajaksi” Tarkoitus: Keskeyttämis-/syrjäytymisuhan alla olevien, lukiota käyvien tai käyneiden opiskelijoiden kartoitus ja ohjaus mm. oppisopimuksen piiriin. Rahoittaja: OKM. Hyvä Käytänne: Jalkautuminen lähikuntien lukioihin ja aktiivisen tiedonvaihdon aloittaminen. Koordinaattori: Tavastia. Verkosto: Välkky.

T Tarkoitus: Opintojen ohjauksen kehittämishanke, jossa mm. tutoreiden kouluttaminen kohteena. Rahoittaja: m OPH. Hyvä käytänne: Vertaisohjauksen mallin kehitO tä täminen ja käyttöönottaminen ryhmäytymisen tueksi. Koordinaattori: JAO. Verkosto: KKTavastia, JAO, VAAO. K

”Välkky-opso tuli kylään”

””Valma-koulutuksen toimeenpano”

Tarkoitus: Joustavan mallin luominen oppilaitosten jalkautumiselle yrityksiin yrityksen tarpeiden ja toisaalta vailla tutkintoa olevien, alle 25-vuotiaiden nuorten kartoittamiseksi ja ohjaamiseksi oppisopimukseen. Rahoittaja: OKM. Hyvä käytänne: Jalkautumismallin luominen ja tulosten seuranta. Koordinaattori: Hyria. Verkosto: Välkky.

T Tarkoitus: Valman uudistuneiden tutkinnon perusteiden kkäyttöönoton varmistaminen: opetussuunnitelmatyö, o organisoituminen, verkostoituminen ja tiedon jakamin nen. Rahoittaja: OPH. Hyvä käytänne: Erilaiset Valmap polut ja niiden kuvaus. Uuden OPSn käyttöönotto. K Koordinaattori: Tredu. Verkosto: Tredu, Sataedu, Stadin a ammattiopisto, VAAO.

Laatu ja henkilöstö

”Tekniikan oppisopimuspolut” Tarkoitus: 2+1 –mallin kehittäminen kone- ja metalli- sekä autoalalla. Rahoittaja: OKM. Hyvä käytänne: Opiskelijoiden ryhmäkohtaiset oppisopimusinfot sekä oppisopimuksesta tiedottaminen työssäoppimiskäyntien yhteydessä. Koordinaattori: Tredu. Verkosto: Tredu, VAAO, LAO. ”Joustavasti ammattiin”

””Laadulla tulosta 3” T Tarkoitus: Laadunhallinnan toteuttaminen verkostossa. Ennakointitiedon hyödyntäminen osana laadunhallintaE järjestelmää. Hyvä käytänne: Olemassa olevien tietojärjä jestelmien hyödyntäminen laadunhallintatyössä. Raje hoittaja: OPH. Koordinaattori: Sasky. Verkosto: Sasky, h K Kiipula, Tavastia, FAI, VAAO.

Tarkoitus: 2+1 mallin kehittäminen muilla kuin Tekniikan oppisopimus- ja JousTO Välkyn kohdealoilla. Oppisopimuksen laajeneminen uusille koulutusaloille ja nivelvaiheen käytäntöjen selkiytyminen (prosessikaavio). Rahoittaja: OKM. Koodinaattori: Sasky.

Kysy lisää!

2+1 = pari vuotta tta opiskelua ja kkolmas töissä! sä!

Työelämäkoordinaattori Teija Kunelius, teija.kunelius@vaao.fi Vt. kehitysjohtaja, Janne Hietanummi, janne.hietanummi@vaao.fi

5


Palkittu käytänne! VAAOn hyvä käytänne palkittiin!

Kumppanuusmallissa ovat mukana Skanskan lisäksi Rakennusliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry, Aalto-yliopisto ja oppisopimuskeskus Tredu. Lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille!

VAAO sai palkinnon Opetushallituksen järjestämässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa. Kilpailussa kisasi 151 ehdotusta, joista viisi palkittiin. VAAO oli yksi kilpailun viidestä palkitusta ehdotuksesta. VAAOn 2+1-malli Skanska Talonrakennus Oy:ssä oli mukana kilpailukategoriassa Työelämäyhteistyö ja koulutuksen vaikuttavuus. Mallissa talonrakentajan tutkinto suoritetaan yritysyhteistyön kautta. Eri aloille sovellettavissa oleva malli edistää opiskelijoiden osaamisen työelämävastaavuutta ja työllistymistä. VAAO loi yhdessä Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa 2+1 -mallin, jossa opiskelijat suorittavat talonrakentajan tutkinnon. Tässä koulutusmallissa opiskelijat ovat oppilaitosmuotoisen opiskelun ohessa yrityksessä työssäoppimassa, kesätöissä ja lopulta viimeisen lukuvuoden aikana oppisopimuksessa. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä varmistetaan opiskelijalle yksilöllinen opintopolku ja usein myös nopeampi valmistuminen. Yritykselle puolestaan mahdollistetaan tulevaisuuden työntekijän täsmäkouluttaminen yrityksen omiin tarpeisiin.

Hyvä käytänne palkittiin komealla palkinnolla. Kuva: Teija Kunelius.

6


Jatkuvat hankkeet - faktat Verkosto: - Sastamalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori) - Hyria koulutus Oy - Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) - Turun Aikuiskoulutussäätiö - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn

Työpaikalla ö ik ll ttapahtuva ht oppiminen i i jja oppisopimus i i ”ASKELeittain” Rahoittaja: OKM Kesto: 1.11.2016 – 31.12.2017 Verkosto: - Hyria koulutus Oy (koordinaattori) - Koulutuskuntayhtymä Tavastia - Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) - Kiipulasäätiö

Tavoitteet: - Opiskelijalle joustava, yksilöllinen oppimispolku ja mahdollisuus ympärivuotiseen opiskeluun - Pilottiin vähintään viisi opiskelijaa VAAOsta - Opettajille lisää substanssiosaamista - Työpaikkakouluttajien kouluttaminen paikan päällä sekä sähköisellä materialilla VAAOn toimijoita ovat: Teija Kunelius (yhteyshenkilö) sekä opettajia ja kouluttajia

Tavoitteet: -Kokonaisvaltainen asiakasprosessin hoitaminen työpaikoilla - Pilottiin vähintään neljä opettajaa VAAOsta - Noin 40 yrityskäyntiä opettajien kanssa yhdessä toisiltaan oppien

”Parasta360”

VAAOn toimijoita ovat: - Paul Välimaa (yhteyshenkilö), Teija Kunelius, opettajia ja kouluttajia

Rahoittaja: OPH Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2017 Verkosto: - Sastamalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori) - Espoon seudun koulutuskuntayhtymä - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) VAAOn tavoitteet hankkeessa ovat: - Opettajat saavat uusia pedagogisen ohjauksen ja monimediaisen materiaalin luomisen taitoja, jotka tukevat työprosessien ammattitaitovaatimuksien mukaista oppimista. - Opiskelijoille mobiililaitteiden käytöstä ja dokumentoinnista tulee luonteva osa oppimista. VAAOn toimijoita ovat: Kari Lähteenkorva (yhteyshenkilö) sekä opettajia ja kouluttajia ”VAAO OPPIS” Rahoittaja: Tampere/Osela oppisopimusrahasto Kesto: 1.1.2017 – 31.10.2017 Verkosto: VAAO Tavoitteet: - Luodaan yhtenäiset tavat oppisopimuksen suhteen, kun luodaan yksilöllisiä opintopolkuja oppisopimuskoulutukseen. - Oppisopimuskoulutuksesta tehdään oppilaitoksen sisälle toimintaohjeet sekä riittävät resurssit asian tiedottamisesta työpaikoille - Opettajia valmennetaan oppisopimuskoulutuksen parempaan toteuttamiseen - Oppisopimuskoulutuksesta tehdään todellinen vaihtoehto opintojen suorittamiseen

Lähihoitajaopiskelija Oskari Räsänen työssäoppimispaikkansa Päiväkoti Innowonnin halloween-juhlissa. Kuva: Tiina Hanhinen. ”OTTO – Oppia työhön – Työstä osaamista” Rahoittaja: OKM Kesto: 1.12.2016 – 31.12.2017 7

VAAOn toimijoita ovat: Johanna Veijonen (yhteyshenkilö), Paul Välimaa, Teija Kunelius, Mervi Pulkkinen sekä opettajia ja kouluttajia


Digi ””Digiosalliseksi” R Rahoittaja: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2030 S Suomen rakennerahaston ohjelman toimintalinjan 4. K Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) e erityistavoitteessa 9.1.Euroopan sosiaalirahasto K Kesto: 1.3.2016-31.12.2018 V Verkosto: - Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori) - Kiipulasäätiö - Tampereen seudun ammattiopisto - Silta-Valmennusyhdistys ry - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) T Tavoitteet: - Osallisuuden ja yhteisvertaisuuden kokemukset - Oppimisen, osaamisen ja onnistumisen kokemukset - Ohjauksellinen ja valmentava opettajuus K Kohderyhmänä ovat: - Hankkeessa mukana olevien oppilaitosten alle 30-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat VALMA- ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat sekä opetusja ohjaushenkilöstö - Silta-Valmennusyhdistyksen työpajojen valmentautujat, työpajoilla koulutustaan suorittavat nuoret sekä työpajojen ohjaushenkilöstö - TAMKin ammatillisen opettajan- ja erityisopettajankoulutuksen opiskelijat

Johanna Veijonen ja Paul Välimaa VAAO OPPIS -benchmarkkauskäynnillä Saskyn oppisopimustoimistolla. Kuva: Teija Kunelius. ”Välkky-Toppis” Rahoittaja: OKM Kesto: 1.9.2016 – 31.12.2017 Verkosto: - Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (koordinaattori) - Hyria koulutus Oy - Koulutuskuntayhtymä Tavastia - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) - Kiipulasäätiö

VAAOn toimijoita ovat: Sanna Laine ja Janne Kulosaari (yhteyshenkilöt). Yhteistyössä opettajia, opiskelijoita ja työpajanuoria.

Tavoitteet: - Henkilökohtaistamisen prosessi - nuorten koulutuksen opettajien yrityskäynnit aikuiskoulutuksen kouluttajien kanssa sekä henkilökohtaistamisen laajentaminen nuorten koulutukseen - Ohjaus, urasuunnittelu ja tuki - yksilöllisten opintopolkujen suorittajille vertaisryhmä ja tutor-opiskelijajärjestelmän luominen - Modulointi – opintojen joustava aloittaminen sekä nuorten ja aikuisten opetusryhmien yhdistäminen - Yhteiset tutkinnon osat - monimuotoinen suoritusmahdollisuus - x+y –suunnittelu - työapaikalla tapahtuva oppiminen VAAOn toimijoita ovat: Teija Kunelius (yhteyshenkilö), Johanna Veijonen, Paul Välimaa, Mervi Pulkkinen sekä opettajia ja kouluttajia

Kuva. Sanna Laine

8


”DigiVälkky”

”Virtuaaliamis”

Rahoittaja: OKM Kesto: 14.12.2015 - 31.12.2017

Rahoittaja: OPH Kesto: 1.12.2016 - 31.12.2017

Verkosto: Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinaattori) Hämeen ammatti-instituutti Oy Hyria koulutus Oy Kiipulasäätiö Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) Hevosopisto Oy/Ypäjän Hevosopisto

Verkosto: - Hyria koulutus Oy (koordinaattori) - Saimaan ammattiopisto Sampo - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) - Kiipulasäätiö - Koulutuskuntayhtymä Tavastia

VAAOn tavoitteita hankkeessa ovat: - Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevien ohjauksen digityökalujen määrittäminen sekä ohjaustoiminnan kehittäminen ja yhtenäistäminen - Sähköisten menetelmien luominen tiettyjen tietopuolisten opintosisältöjen suorittamiseksi (ammatillisia tai yhteisiä tutkinnon osia tai näiden osa-alueita) työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä - Henkilökohtaistamisen syvempi huomioiminen ohjauksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa - Henkilöstön, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien valmiuksien varmistaminen/kehittäminen siten, että sähköisten menetelmien hyödyntäminen mahdollistuu - Sosiaali- ja terveys- sekä rakennus-/pintakäsittelyalojen alakohtainen digi-kehittäminen Välkky-verkostossa, nk. ”temaattiset ryhmä”

VAAOn Tavoitteet: - Selvittää 3D-/virtuaaliaihepiirin mahdollisuuksia osana pedagogisia ratkaisuja - Hanketiimin/henkilöstön perehdytys aihepiiriin - Laitteistojen hankinta ja käyttöönotto: mm. monikäyttöinen drone, 360-kamerat, 3D-skannaus ja -tulostus - Aihepiirin pedagogiset kokeilut - Sähköalan kokeilujen ja muiden tulosten levittäminen muille aloille ja sidosryhmille/kumppaneille - Jatkosuunnitelmien laatiminen tulevaisuuden kehittämistoimissa huomioitavaksi - Verkostoituminen hankeverkoston toimijoiden kanssa tulevat kehittämishankkeet huomioiden VAAOn toimijoita ovat: Sampo Seppälä (yhteyshenkilö), Kari Lähteenkorva, sähkö- sekä kome-alan opetushenkilöstöä

VAAOn toimijoita ovat: Piia Saarinen (yhteyshenkilö), Heli Kiviaho, Heidi Vikstedt, Tiina Hanhinen, Ismo Rapeli sekä muuta opetus- ja ohjaushenkilöstöä

3D-skanneri työssään. Tätä on luvassa kiihtyvään tahtin Virtuaaliamiksessa! Kuva: Sampo Seppälä.

Vaikka digiä riittää, kyniäkin joskus tarvitaan! Kuva: Piia Saarinen.

9


Sidosryhmät yhteistyöpäivässä. Ei se tavallinen tylsä seminaaripäivä! Kuva: Juha Oulujärvi.

Navi-pisteessä säpinää! Kuva: Juha Oulujärvi.

Ohjaus ”VAAO-Navi” Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahahasto Kesto: 4.2.2015 -31.12.2017 Verkosto: VAAO: VAAOn kaikki alat, ohjaus- ja opetushenkilöstö; Sidosryhmäverkostot: kuntayhtymän alueen peruskoulut, TE-toimistot, sosiaali- ja terveystyön toimijat, työpajat, järjestöt, etsivä nuorisotyö, ELY-keskus, rinnakkaiset hankeverkostot VAAOn tavoitteita hankkeessa ovat: - ohjauskäytäntöjen kartoittaminen, kehittäminen ja kuvaaminen - ohjaustarpeiden kartoittaminen, ja tähän liittyvän välineen kehittäminen - ohjauskäytäntöjen ja -prosessien yhtenäistäminen, yhtenäisen ohjauspalvelun luominen - ohjauksen välineistön kehittäminen: verkko-ohjaus, Navi-piste, sisäisen etsivän mali, aikuisohjaus, vertaisohjaus ja tutortoiminta, hakeva toiminta, jatkoohjaus, ohjauksen tietohallinto, ammatinohjaajan työ - ohjauksen raja-aitojen madaltaminen esim. aikuis- ja nuorten koulutuksen eri toimijoiden ja alojen välillä - ohjauksen pelisääntöjen, toimenkuvien ja prosessien kehittäminen ja niiden jakaminen

10

- palvelukuvausten tekeminen opettajien ja opiskelijoiden käyttöön - yhteisöllisen ohjauksen, ohjauksen yhteispelin parantaminen - kohderyhmänä ovat ryhmänohjaajat ja muut ohjaajat VAAO:ssa sekä 2015 aloittaneet opiskelijat - tehokkaampi ohjaus sekä niille, jotka enemmän tarvitsevat ohjausta että niille, jotka voisivat edetä nopeammin - keskeyttämisten vähentäminen ja läpäisyn nopeutuminen VAAOn toimijoita ovat: Juha Oulujärvi (yhteyshenkilö) sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöä ”ESR Noheva” Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahahasto Kesto: 1.10.2016-31.12.2018 Verkosto: - Kiipulasäätiö (koordinaattori) - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) - Hyria koulutus Oy - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Tampereen aikuiskoulutuskeskus - Satakunnan koulutuskuntayhtymä - Espoon seudun koulutuskuntayhtymä - Muu verkosto: Soveltuvin osin VAAOn kumppanityöpaikat, ELY, muut vastaavat projektit.


VAAOn tavoitteita hankkeessa ovat: - luku- ja numerotaidoissa tukea tarvitsevien aikuisopiskelijoiden tukeminen - luku- ja numerotaitoja mittaavien testien kartoittaminen, kehittäminen ja lanseeraaminen VAAOon - luku- ja numerotaitoihin liittyvien vahvuuksien ja ongelmien parempi tunnistaminen - luku- ja numerotaitojen kehittymistä tukevien ohjausmenetelmien kehittäminen - luku- ja numerotaitoja edistävän ohjausmallin luominen - ohjauksessa käytettävien välineiden ja oppimateriaalien kehittäminen (esim. opiskeluaineistot, digitaaliset välineet ja materiaalit, harjoitusohjelmat) - aikuisopiskelijoiden oppimisvalmiuksien lisääminen - aikuisopiskelijoiden opiskelumotivaation ja sijoittumisen edistäminen - kohderyhmät: kone- ja metallialan työvoimapoliittiset aikuisopiskelijat, kiinteistöhuollon opiskelijat sekä lähihoitajatutkinnon opiskelijat. Kehitettävä ohjausmalli voisi tukea myös mahdollisia maahanmuuttajaopiskelijoita. VAAOn toimijoita ovat: Juha Oulujärvi (yhteyshenkilö), Päivi Äyhönen, Mervi Pulkkinen, Piia Saarinen, Eriikka Nurmi

”Erasmus+ / KA1: Learning by living” ” Rahoittaja: Euroopan komissio / Erasmus+ KA1 / CIMO R Kesto: 1.6.2016 – 31.5.2018 K Verkosto: V - Kansainväliset yhteistyökumppanit Virossa, Saksassa, Unkarissa, Espanjassa ja Italiassa Tavoitteet: T - 36 opiskelijan kansainvälinen työssäoppimisjakso - Neljä henkilöstövaihtoa, yksi/kumppanimaa - Teemana arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen kautta saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen VAAOn toimijoita ovat: Mikko Siirilä (yhteyshenkilö), V Anna-Leena Haapala A

Elli ja Milla Lassila suorittivat työssäoppimisjaksonsa Espanjan Fuengirolassa. Kuva: Mikko Siirilä. Laatu ja henkilöstö ””LEANilla tulosta” R Rahoittaja: OPH Kesto: 15.12.2016 - 31.12.2017 K Verkosto: V - Sastamalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori) - Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto - Hevosopisto Oy - Kiipulasäätiö - Koulutuskuntayhtymä Tavastia - Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä - Eerikkilän Urheiluopisto - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO

Nohevassa esineetkin pähkäilevät. Kuva: Juha Oulujärvi. Kansainvälisyys ”Erasmus+ / KA2: Work APPlication for Europe” Rahoittaja: Euroopan komissio / Erasmus+ KA2 / CIMO Kesto: 1.8.2016 – 31.7.2018 Verkosto: - Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler Berufskolleg Münster, Saksa Tavoitteet: - Työ- ja elinolojen vertailu EU-maissa - Mobiiliapplikaation suunnittelu ja toteuttaminen App Inventor -ympäristössä Android käyttöjärjestelmään - Opiskelijaryhmävierailut Saksasta Suomeen (9/2017) ja Suomesta Saksaan (3/2018) VAAOn toimijoita ovat: Mikko Siirilä (yhteyshenkilö), Asko Vuorela 11

Tavoitteet: T Lean-ajattelua soveltamalla toimintaprosessit tehosL tuvat ja resurssien käyttö paranee, mikä on tärkeää t koulutukseen käytettävien resurssien vähentyessä: k - Asiakkaan kokemus koulutuksen laadusta paranee - Turhien työvaiheiden karsiminen vähentää henkilöstön fyysistä ja psyykkistä kuormittumista sekä sujuvoittaa ja selkeyttää työtä - Toiminnan virtaviivaistaminen reformin tavoitteiden toteuttamiseksi käyttäen LEAN –ajattelua. VAAOn toimijoita ovat: Janne Hietanummi (yhteyshenkiV lö) sekä laaturyhmien jäsenet


Osaamisperusteisuus ”VERTUe - Ohjaten ja vertaistukien ammattilaiseksi” Rahoittaja: OPH Kesto: 1.10.2016 - 31.12.2017 Verkosto: - Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinaattori) - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) - Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky - Hyria koulutus Oy - Kiipulasäätiö - Hevosopisto Oy - Raahen koulutuskuntayhtymä

V VAAOn toimijoita ovat: Ville Järvinen (yhteyshenkilö), K Lähteenkorva Kari ” ”Varmuutta Valmasta” Rahoittaja: R OPH Kesto: K 1.11.2016 - 31.12.2017

Tavoitteet: - Hanke tehostaa koulutuksen järjestäjien toimintaa ja helpottaa reformin mukaisen toiminnan käynnistämistä sekä uudistaa ja digitalisoi toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä. - Opiskelijan mahdollisuus yksilöllisiin ja joustaviin polkuihin lisääntyy. - Yhteistyöverkosto tehostaa kehittämistyötä. - Hanke vahvistaa koulutuksen osaamisperusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta vähentämällä keskeyttämisiä. - Opiskelijoita osallistetaan oppimisprosessiin vertaisreflektoinnin ja opiskelijoiden vertaistukiryhmän avulla VAAOn toimijat: Piia Saarinen (yhteyshenkilö) sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöä ”Tekno24/7” Rahoittaja: OPH Kesto: 4.11.2016 - 31.12.2017 Verkosto: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Tampereen seudun ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhytymä, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO).

Verkosto: V - Kiipulasäätiö (koordinaattori) - Ammattiopisto Luovi - Keskuspuiston ammattiopisto - Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) - Raahen koulutuskuntayhtymä - Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - Vaasan ammattiopisto - Optima samkommun - Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä T Tavoitteet: - Kehitetään toimintamalleja, joilla opiskelija saadaan innostumaan oman oppimisprosessinsa suunnittelusta, toteuttamisesta ja seuraamisesta. - Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osat osaksi Valma-koulutusta. Yksilöllisten, joustavien, osaamisperusteisten ja monipuolisten opintopolkujen toteutuminen Valma-koulutuksessa digitaalisia oppimisalustoja ja erilaisia pedagogisia toimintamalleja hyödyntäen. - Toimintatapojen ja työvälineiden kehittäminen opiskelijoiden joustavaan Valma-koulutukseen myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat huomioiden. Monimuotoisten koulutuksen toteutumismallien kehittäminen ja pilotointi. Otetaan nykyistä laajempaan käyttöön jo kehitettyjä digitaalisia oppimisympäristöjä ja kehitetään niitä Valma-opiskelijaa palvelevaksi. - Tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutuminen ja opiskelijoiden ohjautuminen tarpeidensa mukaiseen Valmakoulutukseen tiivistämällä yhteistyöstä ammattialojen ja sidosryhmien kanssa. VAAOn toimijoita ovat: Piia Saarinen (yhteyshenkilö), V Valma-henkilöstö V

Yhteistyössä on voimaa! Kuva: Piia Saarinen.

KoMe-pajassa viihtyy! Kuva: Ville Järvinen. Tavoitteet: - Oppimisympäristöjen kehittäminen. Tiimityöskentelyn ja joustavien polkujen toteuttaminen. Samassa tilassa useita opettajia ja vuosikursseja samaan aikaan. - Oppimisalustan kehitys. Alusta tukee henkilökohtaistamista, opintojen etenemisen ja kehityksen seurantaa. - Digitaalisten oppimateriaalien kehitys. 12


VAAO in action Vaateri - Nuorten työpaja ”Vaateri – Nuorten työpaja” Vaateri tarjoaa monipuolista toimintaa etelä-pirkanmaalaisille vailla koulutus- tai työpaikkaa oleville nuorille. Nuoret ovat pääsääntöisesti kuntouttavassa työtoiminnassa Vaaterissa 1-4 päivänä viikossa. Tavoitteena on selventää nuoren tulevaisuuden suunnitelmia sekä edesauttaa suunnitelmien toteuttamista esimerkiksi hankkimalla työkokemusta tai lyhytkestoisten koulutusten kautta. Toiminnan keskiössä ovat nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja tarvittavan palveluverkoston kokoaminen nuoren tueksi. Nuorille tarjotaan ohjausta ryhmässä sekä yksittäin. Toimintaa rahoitetaan vuosittain Aluehallintovirastolta haettavalla valtionavustuksella nuorten työpajatoimintaan sekä Etelä-Pirkanmaan kuntien rahoituksella. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä tarjoaa tilat ja laitteet Vaaterille.

13

Yhteistyötä tehdään laajasti erilaisten nuorten kanssa Y työskentelevien tahojen kanssa; etsivä nuorisotyö, t m muut pajatoimijat, oppilaitokset, TE-toimisto, sosiaali- ja t terveyspalvelujen tuottajat jne. V Vaateri on toiminut väylänä opintoihin, moni aiemmin o opinnot keskeyttänyt nuori on voinut Vaaterissa tehdä j joitakin opintokokonaisuuksia ja siten edesauttaa opint tojen suorittamista ennen hakeutumista takaisin opiskel lijaksi. Opintonsa keskeyttävälle nuorelle on tarjottu m mahdollisuus pohtia ammatinvalinnallisia kysymyksiä j löytää uusi suunta tulevaisuudelle. Toiminnan ja t tavoitteena onkin nuoren suunnitelmien selkiyttäminen j eteenpäin vieminen, esimerkiksi opiskelupaikan ja l löytäminen. Nuorten palautteiden mukaan kuuluminen r ryhmään, hyvä ryhmähenki, arkeen kiinni pääseminen j mielekäs tekeminen ovat Vaaterin parasta antia. ja V Vaaterin yhteyshenkilönä toimii Mirkka Nummela.


Rakenna oma polkusi VAAOssa Paras porukka, hyvä sijainti, kaikki yhdellä Campuksella - ne ovat juttuja, jotka tekevät opiskelusta elämäsi parasta aikaa. Valitse ammattisi ja yhdistä opintoihisi lukio- tai AMK-opintoja.

Yhteishaku 21.2. - 14.3.2017 ZZZRSLQWRSRONX¿ • merkonomi (pk, yo) • kv-merkonomi (pk) • datanomi (pk) • koneenasentaja (pk, yo) • koneistaja (pk, yo) • automaatioasentaja (pk, yo) • sähköasentaja (pk, yo) • talonrakentaja (pk, yo) • levyseppähitsaaja (pk, yo) • putkiasentaja (pk, yo) • kiinteistönhoitaja (pk) • ajoneuvoasentaja (pk, yo) • prosessinhoitaja (pk) • maalari (pk) • kosmetologi (pk, yo) • parturi-kampaaja (pk, yo) • kokki (pk) • lähihoitaja (pk, yo)

www.vaao.fi

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto PL 119, Vanhankyläntie 2 37601 Valkeakoski Puh. (03) 57 421 Hankkeet/kehittäminen: vt. kehitysjohtaja Janne Hietanummi 044 906 0278 janne.hietanumi@vaao.fi

Seuraa meitä! VAAO.fi www.facebook.com/vaao.fi/ Instagram: vaao.fi, #vaao Twitter: @vaao.fi

Hankejulkaisu 1 2017  
Hankejulkaisu 1 2017  
Advertisement