Page 1

Gräns�ällen 2012

Att göra i Gränsfjällen om du har från 1 tim - 1 dag på dig! ❁ Ansä�jällen / Hotagen Sörbodarna Levande fäbod mellan Häggsjövik och Bakva�net. Ge�er, killingar och kvigor finns på vallen. Skyltat e�er vägen Bakva�net – Häggsjövik. Bussparkering. E� �ps är a� t ex stanna �ll vid Bymejeriet i Skärvången och köpa med en Picnickorg �ll u�lykten. Informa�on: 0645- 401 40 www.bymejeriet.se Skärvångens Bymejeri Här görs hantverksmässigt framställda ko- och getostar. I sor�mentet finns såväl hemgjord glass som krämiga dessertostar och hyvelbara hårdostar, totalt ca 20 olika typer. Dessutom -ny� för i år – Skärvångens egna charkprodukter! I bu�ken som nästan all�d är öppen kan ni få provsmaka och hi�a er egen favorit. Under sommaren håller cafét vid bymejeriet dagligen öppet kl. 12-16, där du kan äta av ostarna eller köpa lokalproducerad korv eller hamburgare och grilla själv. Från midsommardagen �ll mi�en av augus� kan man även följa med på en guidad visning av mejeriet kl 13.00 varje dag. Övriga �der e�er överenskommelse Informa�on: Tfn: 0645-401 40 www.bymejeriet.se Fjällbjörken Design, Bakva�net Öppet 30 juli – 5 aug kl.11 – 17.00 Här finns Rut Magnussons egna alster såsom Keramik, tygtryck, metervara gardiner, ranor i väx�ärgat garn, vadmalskuddar mm. Vill ni komma annan �d så ring! Leder även blomstervandringar. Informa�on: Rut Magnusson 0645-350 24, 070-658 41 12 Hemsida: www.bakva�net.com Hembygdsgården Tunbacken Föllinge Sommarcafé Info: Föllinge Hembygdsförening Mobil�n 070-217 79 18 Lillholmsjö Gästgivaregård Mat-Boende Put and take fiske �n 0645-410 32 Rengsfallet Hotagsbygdens Tännforsen - mäk�gt, dånande och fascinerande. Lä�llgängligt i utkanten av Valsjöbyn. Hasslingsåfallet Från sjön Hasslingen faller Hasslingsån hela 110 meter på en sträcka av bara 2 km. Fallet är vackert a� se under torra somrar då va�net slingrar sig ner över hällarna. Under våren är fallet mäk�gt med stora stänkande va�enmassor som störtar u�ör. In�ll va�enfallet finns flera grillplatser och en bit uppströms fallet en raststuga. Ta av österut längs en mindre grusväg vid norra delen av Toskströmmen.

1

Forsåsens Orkidékärr Fem kilometer öster om Föllinge, in�ll vägkorsningen mot Forsåsen finns e� intressant orkidéområde. Här finner man e� �otal orkidéarter, t ex guckusko, brudsporre, Jungfru Marie nycklar, tvåblad, korallrot, spindelblomster och knärot. I marken finns go� om kalk och mineraler, som gör a� många orkidéer trivs här. Från parkeringen går en kort s�g in i granskogen fram �ll rikkärret. Hela kärret är spångat så a� det ska vara lä�llgängligt sam�digt som kärret skyddas mot a� trampas sönder. Flera skyltar berä�ar om de olika orkidéerna och deras speciella livsvillkor. OBS! Alla orkidéer är fridlysta i Sverige... Arr: Föreningen Blomsterleden Tfn: 0640-230 75 Anna-Lisa Göransson 0645-630 26

Gräns�ällen 2012

Ansä�åns Canyon Skyltat e�er väg 340 knappt en km söder om Rötviken. Ansä�en består av hårt amfibolitberg - en starkt omvandlad, mörk bergart som har stå� emot jordbrytningen ganska bra. Genom rörelser i jordskorpan har det bildats sprickor i berget. Bäckar, åar följer gärna sådana sprickor. Ansä�åns Canyon ligger i en gammal sprickzon. Vid Broforsen, Källarforsen och Storforsen kan man se den mörka förskiffrade amfiboliten. Jä�egrytorna ovanför Broforsen bildades troligen när smältva�net från den senaste is�den bildade virvlar som sa�e stenar och grus i rörelse och svarvade ut gropar i berget. Det skedde för ca 9000 år sedan. Smältva�net från inlandsisen och allt va�en som sen runnit i Ansä�ån har fördjupat åfåran och bildat denna canyon. Bästa �d för a� besöka canyon är under sommaren. Skansen Klintaberg, Valsjöbyn Ungefär 5 km söder om Valsjöbyn ligger denna militära försvarsanläggning från andra världskriget. Man gjorde bedömningen a� stärka den svenska gränsen mot väst. Namnet Klintaberg fick anläggningen e�er den major som föreslog a� skansen skulle byggas, Magnus Wilhelm af Klinteberg. Skansen byggdes under åren 1943-44 och består idag av två stora bergsskyddsrum, e� tjugotal mindre skyddsrum samt sky�evärn och förbindelsegångar. Skansen Klintaberg har använts ända in på 80-talet som en del av det fasta svenska försvaret. Idag är den öppen för allmänheten. Mer får ni veta när ni besöker anläggningen. www.klintaberg.se Driving Rangen i Åkersjön Träna golf i Åkersjön. Rangen ligger centralt i Åkersjön och gränsar �ll badplatsen. De finns 8 stycken utslagsplatser, bollautomat (5 kronor), ca 200 meters utslagslängd. Klubbor för uthyrning samt peggar mm. finns på Fjällgården. www.akersjon.com Tel: 0645-420 35, 070 - 640 03 37 Myhrbodarna Fäbodvallen Myhrbodarna ligger knappt 5 km nordost om Valsjöbyn, ca 655 m.ö.h. på Nordruns sydslu�ning med milsvidd utsikt över främst den Norska �ällvärlden. Levande fäbod med �ällkor som går på skogen på dagen. Ge�er, killingar, kalvar och får. ”Bustugan” är en Kmärkt byggnad. Ost och smör�llverkning. Tar emot på beställning. Annars e� underbart u�lyktsmål med eget fika. Informa�on: Anita och Fredrik Myhr Tel: 0645-320 18, 070-684 99 30 www.myhrbodarna.se Blomster�ället Ansä�en och Vandringsled På en vandring �ll Ansä�ens topp kan du se en stor mängd växter. Ta gärna med flora och lupp! Ansä�en är e� nyupptäckt blomster�äll - väl i klass med de klassiska; Välliste, Snasahögarna och Åreskutan. På Ansä�en kan du finna minst 325 arter. Märkligast är dock mängden av varje art. Du behöver inte vara botaniker för a� få en rik upplevelse på Ansä�en. Här kan du även se flera olika orkidé arter. Fjällviol, gullspira, brudsporre, �ällsippa, gullbräcka, smörboll m.fl. finns i många och stora bestånd. Ansä�en når 1 090 m ö h och från toppen har du en storslagen utsikt över vår �ällvärld - blånande skogar, vidsträckta myrar, gli�rande sjöar och mäk�ga �äll. Vandringsleden från Bakva�net upp �ll �ällets topp är 6 km lång och väl utmärkt. Väljer du a� vandra själv finns möjlighet a� köpa e� guidehä�e med informa�on om växterna och hänvisning �ll växtplatser. Annars rekommenderas a� du bokar in en av sommarens guidade turer. Ta med stövlar då leden går över ospångade myrmarker i början. Regnkläder och matsäck är också bra a� ha! Datum för guidningar, se i dagsprogrammet! Info: Rut Magnusson, 0645-350 24 www.blomsterleden.se Vandring Nöjd�ället runt Nöjd�ället runt ca 7-8 km. Ta vägen förbi Rörva�net, upp �ll Stensjö Kra�verk och sedan upp �ll svallet. Det här är en

2


Gräns�ällen 2012

vandring där du börjar direkt på kal�ället med en fantas�sk utsikt. Det är en tur helt i det fria, med andra ord helt omarkerad och en lämplig tur a� ta med sig barn och tält. Rörva�nets Fjällhotell Tfn: 0645-330 90

❁Lierne Åpnings�der ved Lierne Servicetorg, Lierne Nasjonalparksenter, Lierne Folkebibliotek og Turis�nformasjon Mandag-fredag kl 08.00 – 15.30 Tirsdager kl 17.00 – 20.00 +47 743 434 00 Sørli Museum Sørli Museum er i utgangspunktet bygd opp som et gårdsmuseum med seter. Dessuten har vi et skogahus, ei jakt og fangsthy�e og kommunens eldste offentlige bygning. Vi tar gjerne imot besøkende for omvisning. Museet er ikke bemannet, derfor må interesserte henvende seg �l servicetorget på Lierne kommune tlf: +47 743 434 00 Tollbåten: Det er mulig å leie Tollbåten �l turer på Ulen, men den kan også gå fra Ulen �l Rengen når vann-nivået i Skålestrømmen er høyt nok. I månedsski�et juli – august går båten fire turer opp Ulendeltaet. Båten kan ta opp �l 10 personer. Kaffeservering om bord eller et sted der vi går i land. For nærmere opplysning: servicetorget på Lierne kommune tlf: +47 743 434 00

Sørli Folkes� finner du i Mebygda. Kart over s�en er sa�

opp på veggen på Sørli Samfunnshus. S�en er en merket turløype som skal få folk i alle aldre �l å mosjonere for helse og velvære. Du velger selv hvor langt du vil gå og hvor i s�en du vil starte. Den lengste sløyfa er på 5,3 km. På toppen av Es�lbakken er det sa� opp ei infotavle med historiske bilder fra Mebygda. Langs den røde løypa finnes skilt med kjente ordtak, og ved steiner og stubber skjuler det seg trolløyne som barna kan lete e�er. God tur! Sommerserie-turer i Lierne Alle som deltar minst 3 ganger i sommerserien får årets pins. De som deltar 6 �l 9 ganger får årets medalje i sølv, og de som deltar minst 10 ganger får årets medalje i gull. Mo�vet på pins og medaljer i år er Nye Holmenkollen. Løypelengde 5 km, også med muligheter for å gå 10 km. Alle dager start kl 17.30. Seterturene og �ellturene med start kl 10.00. Startgebyr pr tur, når registrering ønskes, er kr 20,-. Det blir muligheter for opp �l 21 turdager gjennom sommerhalvåret, se under hver uke i Sommarprogrammet. Kontaktpersoner: Per Jan Eide tlf: +47 74 33 87 15, Anne Margrete Haugereid tlf: +47 95 07 78 11, Gunn Anita Totland Johansen Tlf: +47 64 20 85 Galleri Lierne Nordli Håndverk, kunst, kafé og en vakker rofylld miljö Åpnings�der i sommer 2012: Man-fre 10.00-16.00, Lördag 10-15, Limartnan; 19 Juli �l 22 juli: 10.00 -18.00, Pe-Torsa åpent 23-26 august: 10.00-20.00 Kan åpnes även ved andre �der, se skilt vid veien! Tlf: +47 48 14 99 96. Westums Turriding Opplev Liernes vakre villmark og natur fra hesteryggen. Turer fra 4 �mer �l 5 dager. For mer info, ta kontakt med Kjell Westum tlf: +47 97785377 www.westums-turriding. no

3

Guidede toppturer i Lierne Nasjonalpark Dagsturer �l fots �l ulike �elltopper over 1000 moh. Oppmøte på Li-Vert’n og felles transport tur/retur utgangspunktet for turen. Minimum 4 deltakere eller minstepris. Kontakt Einar Kvemo tlf.+47 977 45 588. www.kvemo.no

Gräns�ällen 2012

Li-vert ́n AS Kafé, selskap, catering og bensinstasjon med en smak av Lierne! Arrangement/Ak�viteter: Hver mand – lørdag kl 1317 Dagens middagsbuffe inkl kaffe (kr 110,-) Hver søndag kl 14-18 Varmmatbuffe, kake- og dessertbord inkl kaffe kr183, Hver �rsdag kl 11-15 Suppebuffé inkl kaffe (kr 67,-) «Klubb og duppdager» kl 14-17 Torsdagene 7/6, 5/7, 2/8, 6/9: Klubb og dupp på menyen! www.liverten.no

❁ Frostviken Frostvikens Naturinforma�on

I samma hus som Gäddede turistbyrå. Ger e� smakprov på natur och kultur i Frostviken bl.a. Korallgro�an och Hällingsåfallet. Björnhonan Ursa vaktar på sin unge och Fjällräven är i språnget e�er en lämmel. Här kan du även se en film om hur man ska bete sig vid e� björnmöte! NYHET! Utanför byggnaden invigs i sommar Frostvikens Fjällpark som visar områdets flora och fauna. Helikopterflyg Du kan uppleva Frostviken från ovan eller bli skjutsad ut �ll exklusiva jaktmarker & fiskeva�en i väglöst land med start från Gäddede. För bokn. & info Conny tel: 070-369 97 93 Hällingsåfallet 25 km söder om Gäddede. Norra Europas längsta va�enfyllda kanjon. 800 m lång med 50-60 m höga väggar. Fallet är 43 m högt och mycket imponerande! Kör ända upp och gå den mycket lä�llgängliga vägen fram �ll fallet, eller gå den markerade leden som är 2,5 km. Frostviken Keramik Häggnäset Ca 20 km söder om Gäddede på en idyllisk gård i närheten av Hällingsåfallet kan du besöka en keramikverkstad, Utställning, försäljning samt sommarcafé Öppet 1/7 – 10/8 kl. 11-16. Har även boende, hus på lantgård, modern standard. 0672-310 67. Brakkåfallet Ca 4 km söder om Stora Blåsjön. Ta den anvisade s�gen upp �ll fallet (ca 75 m). Du står längst ner i en kanjon med fallet ”ovanför” dig. Gaustafallet Forsar fram i en kanjon inte långt från vägen. Ca 10 km norr om Ankarva�net. E� stopp är e� måste om du är på väg upp mot Stekenjokk. Här spelades delar av Ronja Rövardo�er in. Kvarnstensbro�et Mellan Björkva�net och Gäddede. Informa�onstavlor finns vid vägen. Mountain Moose - Älghägn, bu�k & café i Stora Blåsjön Här får du träffa älgarna Herbert & Hilda och deras kalvar, älgarna med Sveriges vackraste utsikt över Blåsjöns �ällvärld. Visning �ll älgarna kl. 11, 13 & 15 varje dag. Pris vuxna 100:- barn 5-12 år 50:- under 5 år gra�s. Här finns Sveriges största åretrunt - igloo där bl a musikcaféer anordnas under sommaren, håll utkik längre fram i programmet! Nyhet! Älgbröllop kan anordnas! Info tel: 0672-211 20 www.mountainmoose.se Observatoriet-Frostviken Observatoriet är just nu beläget på �älltoppet Brännklumpen men kommer under sommaren 2012 a� fly�as �ll Kvarnbergsgården där även e� planetarium finns inrymt. Gården ligger vid Gäddede Camping & Stugby. Mer info Per-Olof Melin tel: 0672-201 60 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Museum med över 3000 föremål. Grillmöjligheter. Guidning av muséet. Här kan du få hjälp med släk�orskning. Kaffeservering m. hembakat, mjukstutar mm Öppet varje dag under sommaren kl. 11.00 - 16.00 Bakstugan öppen onsd. & lörd. tel: 0672-105 19

4


Gräns�ällen 2012

Skolmuséet i Stora Blåsjön Intresserade, ring Gunnel Fredriksson för vidare info och guidning. Tel: 0672- 211 22 Kiosken & Lo�et sommarcafé Jormva�nets Fiskecamp Norra Jämtlands största sortering av långdrag. Prisvärda Havs / Båt fiskeset. Uthyrning av båtar, fiskeutrustningar, cyklar, tält, frusen & rökt fisk, tunnbröd, hemslöjd mm. Loppis under juli månad. Tel. 0672-201 00 Blåsjöns Loppis Några km från Stora Blåsjön mot Norge kan du fynda i loppisen, påfyllning av loppisgrejor flera ggr i veckan, även JUNIS kryddor från Falun. Välkommen! Öppe�der:13/6-31/8 alla dagar kl 10-16. Tel: 0672-210 12 Övre Jorms Loppis Öppnar 22 juni Öppe�der 10-16 alla dagar under sommaren Ullavillekulla Loppis Gammalt o Ny� Storgatan 15 i Gäddede. Öppet fredag 13-17 & lörd 11-14 Andra �der om skylten står ute! www.ullavillekulla.se Kiosken - Blåsjöns Fjällcamp Här kan du hi�a knivar, hund�llbehör, vackra smycken, uppstoppade fåglar, fiskeredskap, torkat kö�, fiskekort. Vill du prata fiske, jakt och hundar så har du kommit rä�! Öppet 8-19 alla dagar. Även boende stugor. Tel: 0672-210 01 Minigolf, tempererad utomhusbassäng & grillrestaurang Hi�ar du på Gäddede Camping & Stugby. Utmana dina kompisar på en runda, e� dopp i bassängen och ät e� go� mål mat e�eråt! Har även vin & ölrä�gheter. Tel. 0672-100 35 Vikens Kapell - byggd 1790 Frostvikens första kyrkobyggnad, vackert beläget vid Kvarnbergsva�nets strand. Öppet dagligen 25 juni – 5 aug. kl. 10.00-20.00 För guidning ring Linda Solem Tel: 070-680 13 18 Ankarede Stora Blåsjön Idylliskt och vackert vid Lejar- och Ankarälvens utlopp. Samernas samlingsplats vid midsommar. Kåtor, gravplats och kapell. Sommarcafé med hembakat och våfflor öppet från midsommara�on �ll och med 2 september. Öppet: vard & lörd kl 10.30- 19.30 sönd: 11 - 19. Erikssons Tunnbrödsbageri - Sandnäset Här �llverkar man prisbelönt ekologiskt tunnbröd & paltbröd. Gör e� besök och köp med dig en påse! Öppe�der: 20/6 - 31/7 vardagar kl 7 - 15 www. erikssonstunnbrod.se Täljstensbro�et I Lermon längs Kvarnbergsva�net. Informa�onstavlor finns vid vägen. Put and takefiske i Småva�net/Blåsjön Vid bilväg. Fiskekort säljs i Ankarede, på Fjällcampen eller på ICA Blåsjö�äll. Öppet 1 juli - 31 augus�. Marmorgro�an Ligger i Norge, 4 km från gränsen - 10 km väster om Stora Blåsjön. Ta den markerade s�gen, men glöm inte ficklampan om du vill krypa in! Blomsters�gen utgår från Jormliens Fjällgård. Det är en markerad s�g med en intressant flora. Korpens Öga Gästhus (Rid i Jorm) Middagar, bad & bastu samt överna�ning högst upp i Jorm med en magisk utsikt. Bokas på tel: 0672-201 71.

5

Lejarfallet En lä� och vacker vandring på 3 km längs Lejarälven. Du utgår från Ankarede. Vid fallet finns rastplats med eldstad.

Gräns�ällen 2012

Vandrings�ps från halvdagsturer upp �ll turer med flera överna�ningar i Frostvikens mjuka �äll hi�ar du i vår vandringsbroschyr VANDRINGSLEDER som finns på de flesta anläggningar samt på turistbyrån 0672-105 00 LeveBrödet & Jorms Bakstuga har högtryck under juli: Skylten nere vid vägen visar a� vi har öppet! Välkommen in! Bjurälvens naturreservat Som också brukar kallas ”den osynliga älven” e�ersom den vissa sträckor går under jord. Under senare år har dykare även upptäckt Sveriges längsta gro�system under va�en här. Från gården i Leipikva�net �ll de�a unika karstområde är det ca 3 km vandring. Följ med på en guidad tur som går varje torsdag under sommaren eller gå själv en slinga på ca 10 km. Köp gärna med dig en informa�onsfolder från Turistbyrån, då blir vandringen intressantare. Info och bokning 0672- 211 22, eller 0672-105 00 Stekenjokk Ta dig �d a� bes�ga en av de närmaste topparna. En vacker flora och en vidunderlig utsikt. Här vistas renar sommar�d. Paddla kanot eller hyr en båt! Kanoter och båtar finns a� hyra på Gäddede Camping & Stugby 0672-100 35 Kanoter finns även på STF Björkva�nets Vandrarhem 0672-230 24 Jaktsky�ebanan Gäddede Öppen under juni och augus� �sdagar och fredagar kl. 18-20 Info: Kjell W: 070-697 75 61 Frostvikens Sky�eklubb Guidade endagsak�viteter i Frostviken * Korallgro�an Sveriges längsta gro�a * Släk�orskning på Frostvikens Hembygdsgård. * På tur med kocken med Rid i Jorm * Exklusivt rödingfiske på Jormva�nets Fiskecamp * Vandring �ll Bjurälven * Firning i Hällingsåfallet * Barnak�vitet; Vi�ring på småfolk, vi fångar en vildhäst och ger oss ut i Jormskogens mys�k! Från 5 år Info & förbokn Turistbyrån 0672-105 00 Hotell Gäddede erbjuder guidade ak�viteter • Naturguide på plats på hotellet i sommar! • Vandring– Halvdag/ heldag med guide eller på egen hand, för stora och små • Sova ute och”hi�a vilse” a� bli trygg i skog och mark • Pilgrim - prova på (förhandsbokning) Tel 076-149 72 54 www.hotellgaddede.se

❁ Røyrvik Anbefalte sykkelruter med lite biltrafikk: * Gammelveien �l Gjersvik er den gamle veien �l Røyrvik, den er ca 7 km lang og går i flo� terreng. * Veien inn �l Namsvatnet er en flo� tur på ca 13 km hver vei. På denne turen kan man velge å ta en avs�kker via Husvika for så å komme inn på riksveien mot Sverige og forbi reinkrua. De�e er en flo� runde. * En sykkeltur langs Limingen, og for de som er godt trent kan man ta den store runden via Tunnsjøen og Gjersvik. Båt- kanoutleie og turis�nformasjon: Det er mulighet for å leie båt i Limingen, Vekteren og Bjørkvatnet. Turis�nformasjon Visit Børge�ell tlf 743 357 45 Limingen Gjestegård mat og logi, tlf 74 33 52 24 Vårres Kafe servering, tlf 98887649

6


Gräns�ällen 2012

Vi har fantas�ske vandres�er som er godt egnet for alle aldersgrupper: * Tjærma, denne løypa går i flo� �ellterreng mellom Gjersvik og Stein�ellet. * Visit Børge�ell selger fiskekort for vannene som løypa går �l. * Vekterklumpen, her starter løypa ved bunnen av slalombakken og gåropp �l toppen av Vekterklumpen. Fra toppen er det god utsikt overLimingen og Vekteren, samt Røyrvik sentrum. * Dærga, løypa starter ved veien inn �l Namsvatnet ca. 6 km fra sentrum. Denne turen fører deg �l toppen av den majeste�ske toppen av Dærga hvor det er en fantas�sk utsikt i alle kanter. Anbefales.

Midsommarfirande i Jormva�net - Fiskecampen Tradi�onellt midsommarfirande med bl a sill-lunch fr. kl.13.00 och bå�isketävling. Föranm. och info 0672-201 00 Frostvikens hembygdsgård - Gäddede Tradi�onellt midsommarfirande med lekar och firande o dans runt stången från kl 12, Caféet öppnar för säsongen. Museum med över 3000 föremål Arr: Dunderklumpens föräldraförening & Frostvikens Hembygdsförening tel: 0672 - 105 19

Evenemang dag för dag vka 25

Røyrvikstevnet Namdalscup Start kl 17.00 på fredag. arr: Røyrvik Sky�erlag

Torsdag 21 juni Lierne Sommerserien. Kl 10.00 tur �l bautaen ved nasjonalparkgrensa på Muru. Hele turen blir 10 km

Lördag 23 juni - Midsommardagen Sommartrivsel I Rötviken Hotagen Välkomna �ll Rötvikens båtbrygga på midsommardagen! Kl. 14.00 träffs vi med egen medtagen picknick korg och där vi har det mysigt �llsammans barn/vuxna Vi ser gärna a� ni som har båtar i Hotagensjön kommer �ll oss den här dagen Gåbingo, lo�erier, m m Välkomna hälsar Rötvikens byalag.

Midtsommerseminar Røyrvik Röyrvik kl. 10.30-16.45 ”Sörsamenes land og re�gheter” med Ma�as Åhrén, Anne Severinsen, Tor Arnesen För program och frågor Astrid Kalvemo Mob +47 94866243 Fredag 22 juni - Midsommara�on Midsommarfirande I Valsjöbyn Hotagen 13.00 Rengsfallet: Vi klär stången och dansar runt den. 16.00 Fotboll: Damer mot herrar. Klä gärna ut er! Fotbollsplan vid skolan 18.00 Vi tänder grillen vid Rengsfallet. Där träffas man och tar själv med sig det man vill grillar Gunnar Fahlström 0705289650 Arr: Valsjöbyns byalag Midsommara�on I Åkersjön Dans kring Midsommarstången på Sågbacken kl 12.00 (infarten mot Önrun). Ny� för i år: Utmana kompisgänget på en femkamp! Samling kl 14.00 i Badviken. Max 5 pers per lag. Åkersjöns Snöskoterklubb följer upp �olårets succé. Mat och Dans �ll liveband i Pistgaraget, Övre Åkersjön. Start kl 19.00. Medtag egen dryck. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande - uppge namn på samtl. �ll middagen vid anmälan. För femkampen uppge lagnamn och e-post �ll lagkapten. Anm. senast den 17/6. Pris: Middag och dans 300 kr, enbart dans 50 kr (från kl 21.00) 070-307 77 43 lene.nordeen@spray.se Arr: Åkersjöns Snöskoterklubb Midsommarna�svandring �ll Ansä�en Upplev en annorlunda midsommarna�! Blomstervandringen startar vid Ewas pensionat i Bakva�net fred 22 juni kl 18.00. Längs leden bjuds det på jämtländsk mat, kaffe och underhållning. Sen går vi vidare upp på Ansä�ens topp och njuter av blommor, midna�ssol och medhavd matsäck. Åter i Bakva�net vid gryningen. Ta med stövlar, ev. regnkläder. Guider är Gerd Pederséhn och Rut Magnusson. Välkommen! Pris 450 kr. Bokas senast 18 juni Turistbyrån 0640-164 00 eller Rut Magnusson 0645-350 24 www.ansa�jallen.com Tunnsjødagan Lierne Fra klokken 18.00 og utover. Midtsommersfeiering Frostviken Kl 11-16 Midsommarfirande och Barnens dag hos Mountain Moose Stora Blåsjön! Kl 12.00 Dans kring midsommarstången med dragspel och sång! Servering av tårta och midsommarbakelser i Cafét. Välkommen!

7

Gräns�ällen 2012

Kl.22.00-02.00 Dans �ll JIHÅS på Folkets Hus Stora Blåsjön Taxi Stora Blåsjön kör dig! Tel: 0672-201 53

Midsommarfirande i Ankarede - Stora Blåsjön Kl 12.00 Sommarcafeét i Ankarede öppnar för säsongen och har öppet kl. 10.30 – 19.30 vardagar och lördagar söndagar kl.11.00 – 19.30 t om 2 september. Kl. 18.00 Samisk helgmålsbön i Ankarede kapell.

Røyrvik

Tunnsjødagan Lierne Fra klokken 10.00- 17.00 Por�jelløpet:Start på riksgrensen ved Lindahl. Konkurranse og Trimklasser. 15 km. Terrengløp på myr, �ell og skogsterreng. Mål i Tunnsjø. Setertrim : Start ved Skogsseteren på Norsk side. 6 km. Naturs�. Mål i Tunnsjø. Trekking på mange flo�e premier! Boder, tombola, matsalg og ak�viteter Storfest Fra klokken 21.00 – 01.00: Dans, matsalg, øl og vin. Kl.11.00 Samisk mässa Ankarede kapell

Frostviken

Kl.22 - 02 Dans �ll JIHÅS på Folkets Hus i Stora Blåsjön Taxi Stora Blåsjön kör dig! Tel: 0672-201 53 Söndag 24 juni Lierne Tunnsjødagan Fra Klokken 10.00- 17.00 Stor bilbingo, Boder, tombola, matsalg og ak�viteter, Andeløp, Frilu�sgudstjeneste Arr: Tunnsjø IL og Tunnsjø Samfunnshus Kl.11.00 Söndagsgudstjänst Ankarede kapell Frostviken

Vka 26

Frostviken 25 juni-26 juni: Pilgrim i gränsland, en vandring i Vaajma! - Vi möts på Hotell Gäddede 25 juni, kl. 12.00 och äter lunch! Däre�er börjar programmet som tar oss med på en pilgrimsvandring på �sdagen 26 juni. Kostnad inklusive helpension: 1275 kr, inkluderar: kursledare, 1 överna�ning, 2 lunch 2 middag samt fikastunder. Anmälan: Sensus: www.sensus.se/Strömsund Kl.18.00 Pilgrimsmässa – Gäddede kyrka Tisdag 26 juni. Kl. 13.00 Andakt Forsgården

Frostviken

Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Vilseledaren/ Turistbyrån tel 0672105 00 senast dagen före. Onsdag 27 juni Kl 18.00 Sommarkväll i Vikens Kapell Torsdag 28 juni Sommerserien. Kl 17.30 Sørli og Tunnsjö

Frostviken Lierne

Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:-/ person, tag med matsäck Grupper om 4 personer eller

8


Gräns�ällen 2012

fler kan få guidning även annan dag.Förbokning. Info & bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 eller Gäddede Turistbyrå 0672-105 00 Kl 12.30 Lunchmusik Gäddede kyrka Dorota Lindström Bærflækkdagan i Røyrvik Røyrvik Kl. 18.00 Åpning på samfunnshuset. Kl. 19.30 Salg av grøt m/�lbehør i Ragnar’s plass. Fredag 29 juni Bærflækkdagan i Røyrvik Kl 11.00 Bærflækkboden åpnes Kl. 14.00 Grillteltet åpnes Kl 19.00 Konsert med Fjelljom Kl 21.00 ”Asfaltvandring” �l Børge�ell Gjestegård. Hotell Gäddede Start för den fräscha sommarmenyn och långa sommaröppe�der i restaurangen, barkväll på lördagar! Lördag 30 juni Lierne 29-30 juni Ridetur fra Ågård �l Skorovatn. Westums TurridingFor andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no Kl. 12.00 Utställningsöppning på Galleri Lierne Säljutställning med färgstarke konstnären Lennart Samor Östersund. Underhållning av klurige trubaduren Janne Sandström. Kaffesalg Hantverksbu�ken öppen kl 10-15. Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an Frostviken Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Vilseledaren/ Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Bærflækkdagan i Røyrvik Røyrvik Kl. 09.00 - 11.00: Gra�s frokost på Røyrvik Auto Kl. 10.00: Bærflækkboden åpnes. Kl. 11.00: Bodene åpnes. Kl. 11.00: Seniordansen i Ragnar’s plass Kl. 12.00: Bærflækkstafe�en Kl. 12.30: In�mkonsert Kl. 13.00: Grillteltet åpnes (kotele�er/pølser). Kl. 14.30: In�mkonsert. Kl. 16.00: Kåring av beste bod. Kl. 17.00: Bodene/Grilling stenges. Kl. 21.00: Bærflækkfesten m/”Jihås”. Kl. 01.00: Festen over. www.bærflækkdagan.no Basar i Røyrvik sentrum Info: Røyrvik sanitetsforening Blomstervandring Till Ansä�en Hotagen Välkomna a� följa med vår kunniga guide på en minnesrik vandring bland rariteter och mera vanliga växter. Heldagstur, 8 �mmar, 12 km. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avgång från Ewas Pensionat i Bakva�net kl 10.00. Guide Gerd Pederséhn. Pris: Guideavgi� 150kr. Barn under 15 år gra�s. Info.hä�e 40kr Anmälan: Rut Magnusson 0645-350 24 el Krokoms Turistbyrå 0640-164 00 www.ansa�jallen.com Söndag 1 juli Hotagen Blomstervandring / Fotovandring Med Hans Tingman Välkomna a� följa med vår kunniga guide på en minnesrik vandring bland rariteter och mera vanliga växter. Heldagstur, 8 �mmar, 12 km. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avgång från Ewas Pensionat i Bakva�net kl 10.00. I lugn och ro får du fota fina �ällblommor längs leden mot Ansä�en. Ta med egen kamera Pris: Guideavgi� 150 kr. Barn under 15 år gra�s. Info.hä�e 40 kr Rut Magnusson 0645-350 24 Krokoms Turistbyrå 0640-164 00 www.ansa�jallen.com

9

Frostviken Kl. 11 - 18 Jormsöndag på Jormstugan. Kamsservering, Jorm-plä�ar, kaffe, tunnbrödförsäljning,

Gräns�ällen 2012

nyrökt röding. Fotoutställning, Marika Hopponen Westberg. Keramik o tavlor, Martha Ejevärn. Maria Östlund, tvål och oljor. Emelie Lindgren,mössor & haklappar. Valåhöjdens Bär, drycker, sylt & marmelader. Arr: Leve Brödet Frostviken kl.11.00 Sjoutnäsmässa, kyrkkaffe Sjoutnäsets kapell.

Vka 27 Måndag 2 juli Frostviken kl 18.00 Frostvikens Hembygdsgård Allsång med Dorota Lindström 2-7 juli Frilu�suka hest Lierne Westums Turriding For andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no Tisdag 3 juli Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Kl. 13.00 Andakt Levinsgården Onsdag 4 juli Kl. 18.00 Barnallsång på Gäddede Camping.

Frostviken

Kl. 15-16 Frostviken Keramik i Häggnäset Prova på a� dreja! Gra�s handledning. 0672-310 67 Kl.10.00 - 16.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Bakstugan öppen. Tunnbröd �ll försäljning. Tel 0672-105 19 Guidad Blomstervandring I Forsåsens Orkidékärr Hotagen Kl 18.00 Välkommen �ll en blomstervandring i Forsåsens Orkidékärr 4 km öster om Föllinge, följ väg 339 över Hårkan Curt Lo�erud Tel:0640-230 75 Torsdag 5 juli Frostviken Kl. 11.00-19.00 Fäbodag Vållan Försäljning av römgröt, våfflor, mjukstut samt slöjd Kontaktperson: Bodil Rustad 0672-20102 Kl 12.30 Lunchmusik Gäddede kyrka Dorota Lindström Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:-/person, tag med matsäck Grupper om 4 personer eller fler kan få guidning även annan dag. Förbokning.. Info & bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 eller Gäddede Turistbyrå 0672-10500 Lördag 7 juli Hotagen Blomstervandring Till Ansä�en Välkomna a� följa med vår kunniga guide på en minnesrik vandring bland rariteter och mera vanliga växter. Heldagstur, 8 �mmar, 12 km. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avgång från Ewas Pensionat i Bakva�net kl 10.00. Guide Anneli Åman. Pris: Guideavgi� 150kr. Barn under 15 år gra�s. Info.hä�e 40kr Anmälan: Rut Magnusson 0645-350 24 el Krokoms Turistbyrå 0640-164 00 www.ansa�jallen.com Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an Frostviken Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Vilseledaren/ Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Invigning av Frostvikens Fjällpark och Lierne Geologipark! För mer info se lokal affischering eller lyssna med turistbyrån!

10


Gräns�ällen 2012

& bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 eller Gäddede Turistbyrå 0672-105 00

Söndag 8 juli Lierne Sommerserien. Kl 10.00 tur �l mineralforekomsten-thuli� på Østre Brands�ellet. Hele turen blir 14 km

Sommerserien. Kl 17.30 Sørli og Tunnsjø

Kl.11.00 Fäbodgudstjänst, Vållan

Frostviken

Kl 11 - 18 Jormsöndag, Jormstugan Kamsservering, Jorm-plä�ar, kaffe, tunnbrödförsäljning, nyrökt röding Fotoutställning, Marika Hopponen Westberg. Keramik o tavlor, Martha Ejevärn. Maria Östlund, tvål och oljor. Emelie Lindgren, mössor & haklappar. Valåhöjdens Bär, drycker, sylt & marmelader. IDAG: Underhållning 16-18 Arr: Leve Brödet Kl.19.00 Bingo, På Gudøyvangen Grendehus

Røyrvik

Vka 28 Måndag 9 juli Frostviken kl 18.00 Frostvikens Hembygdsgård Doktor Hummela�on på Udden Vecka 28 - Makalösa föräldrar kommer �ll Hotell Gäddede Det blir härligt liv och rörelse på hotellet med sjudande ak�vitet Läs mer på hemsida: www.makalosa.org Tisdag 10 juli Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Kl. 13.00 Andakt Forsgården Kl 19.00 Hulder Möte, E� spel i ord, dans Hotagen och toner på Skansen Klintaberg I Valsjöbyn Berä�elsen bygger på den svenska Huldran, från Jämtlands och Mellan Norrlands skogar, hon som kallas ”Vi�ra”, den vackra, mys�ska, egenrådiga, starka, fridomslängtande, hon med den vackra stora röda svansen. Alla berä�elser har si� ursprung i det vi har hört och upplevt som barn i de djupa mörka skogarna..............musiken i stycket är gamla svenska och norska folktoner och nykomponerade toner. Triril Einarsdo�er, Magdalena Delis och Maria Malmsten. Pris: Entré 80 kr, barn under 15 år 30 kr inkl fika Onsdag 11 juli Frostviken Kl. 15-16 Frostviken Keramik i Häggnäset Prova på a� dreja! Gra�s handledning. 0672-310 67 Kl.10.00 - 16.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Bakstugan öppen. Tunnbröd �ll försäljning. Tel 0672-105 19 Kl 18.00 Sommarkväll i Vikens kapell Kl 19.00 Öppen scen/ Musikcafe’ i Igloon på Älgfarmen i Stora Blåsjön. Entre’ 100 kr inkl fika. Vill du ställa upp med en sång/ en jojk, berä�a en historia/ en dikt eller spela något instrument?! Anmäl dig �ll Lo�a, 0672-21120 eller på plats under kvällen. Välkommen �ll en spännande kväll!

11

Gräns�ällen 2012

Kl.10.00 - 16.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Bakstugan öppen. Tunnbröd �ll försäljning. Tel 0672-105 19

Lierne

Fredag 13 juli 13-15 juli 3 dager i Blå�ella/Skjæker�ella Nasjonalpark For andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no Lördag 14 juli Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Kl 11.00-23.00 ”Sommarmusik i Frostviken” En samlingsplats för musiken i Frostviken. Festplatsen Gärdet i Gäddede kommer denna dag sjuda av sång, musik och barnak�viteter. Servering, lo�eri, allsång, lokala ar�ster, mm. Välkomna! Arr: Frostvikens Musik & Kultur Kl.10.00 - 16.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Bakstugan öppen. Tunnbröd �ll försäljning. Tel 0672-105 19 Hem Till Byn - Dagar I Häggsjövik Bygål ́n - uteak�viteter, mat och dans.

Hotagen

Blomstervandring/Örtavandring Till Ansä�en Välkomna a� följa med vår kunniga guide på en minnesrik vandring bland rariteter och mera vanliga växter. Heldagstur, 8 �mmar, 12 km. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avgång från Ewas Pensionat i Bakva�net kl 10.00. Guide Gerd Pederséhn. Med fokus på växters användning i kök och som läkemedel. Pris: Guideavgi� 150 kr. Barn under 15 år gra�s. Info.hä�e 40kr Anmälan: Rut Magnusson 0645-350 24 el Krokoms Turistbyrå tel: 0640-164 00 www.ansa�jallen.com Åkersjödagen med sedvanlig kakfrossa mellan kl 11-15 på Hotell Fjällgården. På kvällen, kl 17.00 Stockrace vid Sågbacken med kolbullar mm. Välkommen önskar Byalaget Söndag 15 juli Frostviken kl. 11.00 Kams på Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Björkvassveckan börjar! Kl. 11.00 Sommargudstjänst Kyrkkaffe – Björkva�net Kl. 18.00 Musikcafé Gunnel Gisslén med gäster – Församlingshemmet Gäddede Kl 11 - 18 Jormsöndag, Jormstugan Kamsservering, Jormplä�ar, kaffe, tunnbrödförsäljning, nyrökt röding Fotoutställning, Marika Hopponen Westberg. Keramik o tavlor, Martha Ejevärn. Maria Östlund, tvål och oljor. Emelie Lindgren,mössor & haklappar. Valåhöjdens Bär, drycker, sylt & marmelader. IDAG: Erika Blom , naprapat, drop-in under dagen. Kom in och låt din kropp få en genomgång! Arr: Leve Brödet

Vka 29

Torsdag 12 juli Frostviken Kl 12.30 Lunchmusik Gäddede kyrka Dorota Lindström

Måndag 16 juli Björkvassveckan Kl. 12-17 Bakstugan , perkavring, rullrån ,tunnbröd Cafè o loppis öppet

Kl. 11.00-19.00 Fäbodag Vållan Försäljning av römgröt, våfflor, mjukstut samt slöjd Kontaktperson: Bodil Rustad 0672-20102

Frostviken kl 19.00 Hästskoteatern ger ”Nybyggarna Erik och Ester i Lappska�eland” på Frostvikens Hembygdsgård, Gäddede

Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:-/person, tag med matsäck Grupper om 4 personer eller fler kan få guidning även annan dag. Förbokning.. Info

Tisdag 17 juli Frostviken Björkvassveckan kl. 13-17 Kruskalas, Vi satsar på fler än 43 sorter- som vi hade förra året!! Loppis öppet

12


Gräns�ällen 2012

Kl. 13.00 Andakt Levinsgården, Gäddede

Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672105 00 senast dagen före. Sommarkul I Valsjöbyn Rengsfallet Hotagen Kl 19.00 Iggesundsgängets Janne Krantz, Trollkarlen TRIXI med magisk trollerishow för stora och små, Makalaut spelar härligt svängiga folkmusiklåtar från bla Föllinge, Rörva�net och Hotagen, Sandra Östlund ung sångfågel från Strömsund. Utlo�ningar och allsång. Vid dåligt väder inomhus. Pris: Entré 100 kr under 15 år gra�s. Arr: Krokoms Kommun, Mats Hur�g tel. 0640-16272, Valsjöbyns byalag, 0645-32110 Onsdag 18 juli Frostviken Kl 17.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Glödstekt sill. Bakstugan öppen 10-16 Björkvassveckan kl. 13-17 Bakstugan: perkavring, tunnbröd, rullrån Gra�sfiske i Storflyn o Lillflyn Cafe` o Loppis öppet Kolbullar 15-17 Kl. 18.00 Sommarkväll i Vikens kapell kapell, Viken Kl. 15-16 Frostviken Keramik i Häggnäset Prova på a� dreja! Gra�s handledning. 0672-310 67 Lierne 18-20 juli Martnastur gjennom Lierne Nasjonalpark For andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no Torsdag 19 juli Frostviken Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:-/person, tag med matsäck. Grupper om 4 personer eller fler kan få guidning även annan dag. Förbokning.. Info & bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 el. Gäddede Turistbyrå 0672-105 00 Björkvassveckan torsdag 19.juli 13-17 Våffeldag Gåbingo Cafe` o Loppis öppet Kl. 11.00-19.00 Fäbodag Vållan Försäljning av römgröt, våfflor, mjukstut samt slöjd Kontaktperson: Bodil Rustad 0672-20102 Kl 12.30 Lunchmusik Gäddede kyrka Dorota Lindström Lierne Sommerserien. Kl 17.30 Kvelia, Oppgårdsløp og trimtur ”Tour te Li” Fredag 20 juli Lierne Sommerserien. Kl 17.30 Storeng/Skjelbred, Spje�løp ”Tour te Li”. Trimløype 5 km på skogsbilveg Björkvassveckan kl. 13-21 Cafe o Loppis öppet Kolbullar 15.00-17.00 Musikcafe` 18.00. Spelmansminnen med Erik Eriksson Lördag 21 juli Lierne Li-Martna på Sørli museum Kvalitetsmartna med produkter innenfor husflid, håndverk, brukskunst og tradisjonsmat Kl 10.00 – 17.00 Bodene er åpne Kl. 11.00 Offisiell åpning med musikalske innslag In�mkonserter, matsalg, uts�lling m.m Arrangør: Lierne Fri�d BA www.liernefri�d.no Westums Turriding Li-Martna. Korte turer på hesteryggen, for barna. Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westumsturriding.no

13 Li-vert ́n AS Li-martnan. Martnasbuffé

Gräns�ällen 2012

Trivseldag i Rörva�net Hotagen Kl. 10.30-14.30 Plats: Vändplan i Rörva�net. Fisketävling från båt. Lagtävling max 3 personer/båt. Ta med egen båt eller hyr båt på plats. Loppis mm. Försäljning av hamburgare, korv kaffe och läsk. Kl 18.00 är alla välkomna �ll trevlig samvaro i vårt stora partytält, ta med egen picknickkorg och kom! Birgi�a Eriksson 070-530 69 64 eller 063 106964 Blomstervandring Till Ansä�en Välkomna a� följa med vår kunniga guide på en minnesrik vandring bland rariteter och mera vanliga växter. Heldagstur, 8 �mmar, 12 km. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avgång från Ewas Pensionat i Bakva�net kl 10.00. Guide Rut Magnusson. Pris: Guideavgi� 150kr. Barn under 15 år gra�s. Info.hä�e 40kr Anmälan: Rut Magnusson 0645-350 24 el Krokoms Turistbyrå 0640-164 00 www.ansa�jallen.com Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Kl 18.00 Barndisco i Igloon Mountain Moose Stora Blåsjön. Fri entré Godis & popcornförsäljning. Kom gärna utklädd! Vildmarksdag vid Kvarntjärn Kl 11.00-16.00 Se hur man malde mjöl förr. Mjöl finns även �ll försäljning. Korv, kolbullar, kaffe med �llbehör. Lo�eri. Fri� fiske! Arr: Kvarnbergsva�nets Bygdeförening Söndag 22 juli Li-Martna på Sørli museum Lierne Kvalitetsmartna med produkter innenfor husflid, håndverk, brukskunst og tradisjonsmat Kl 11.00 – 16.00 Bodene er åpne In�mkonserter, matsalg, uts�lling m.m Arrangør: Lierne Fri�d BA www.liernefri�d.no Westums Turriding Li-Martna. Korte turer på hesteryggen, for barna. Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westumsturriding.no Li-vert ́n AS Li-martnan. Martnasbuffé www.liverten.no Gårdsauk�on i Rötviken Hotagen Kl 12.00 visning Kl 10.00 Allan Westerlunds dödsbo. Med bl.a uppstoppade djur (godkända) knivsamling, fiskeredskap, båtar, båtmotor, lösöre och mycket mera. Fas�gheten �ll salu! Mer informa�on och bilder kommer närmare auk�onen. Välkommen �ll en bra auk�on! Kom och trivs! Servering! För mer info kontakta; Mårten Mårtensson 0647-410 86 070-329 91 37 Anders Gustafsson 070-6743575 Hembygdsdag Med Hasse Thor I Hotagen Klockslag: 11:00 Börjar dagen i Hotagenskyrka med Gudstjänst. Däre�er Hasse Thor i Hotagensförsamlingshem. Försäljning av Hotagenfilmer i Helg & Söcken inspelad i Hotagsbygden åren 1950-1951. Arr:Hotagens Hembygdsförening/Föllinge Församling. Kontaktperson: Irja Jonsson 0645-34025 Frostviken Kl 11 - 18 Jormsöndag, Jormstugan Kamsseervering Jorm-plä�ar, kaffe, tunnbrödförsäljning, nyrökt röding Fotoutställning, Marika Hopponen Westberg. Keramik o tavlor, Martha Ejevärn. Maria Östlund, tvål och oljor. Emelie Lindgren, mössor & haklappar. Valåhöjdens Bär, drycker, sylt & marmelader. IDAG: Underhållning 16-18 Arr: Leve Brödet Kl 11.00. Bystugan i Fågelberget Gudstjänst Kaffeservering.

14


Vka 30

Gräns�ällen 2012

Måndag 23 juli Frostviken Kl 18.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Musikandakt med Mar�n O�osson och Buster Rudfell Tisdag 26 juli Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Kl. 13.00 Andakt Forsgården 24. – 26. juli Westums Turriding Lierne Middags�ellet - Tjønndalen For andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no Onsdag 25 juli Frostviken Kl. 15-16 Frostviken Keramik i Häggnäset Prova på a� dreja! Gra�s handledning. 0672-310 67 Kl. 18.00 Barnallsång Ankarede Kapell Kl.10.00 - 16.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Bakstugan öppen. Tunnbröd �ll försäljning. Tel 0672-105 19 Torsdag 26 juli Frostviken Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:/person, tag med matsäck. Grupper om 4 personer eller fler kan få guidning även annan dag. Förbokning.. Info & bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 eller Gäddede Turistbyrå 0672-105 00

Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Kl 12.00-17.00 Bak och Slöjd-dagar i Stora Blåsjön Hemslöjdsförsäljning & servering av kaffe med dopp och våfflor. Söndag serveras även römgröt. Bakstugan öppen fre-lö. Kom och provbaka tunnbröd. Skolmuseum. Blåsjöns Väv & Slöjdförening 0672-211 22 Kl.10.00 - 16.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Bakstugan öppen. Tunnbröd �ll försäljning. Tel 0672-105 19 Blomster / Örtavandring Till Ansä�en Hotagen Välkomna a� följa med vår kunniga guide på en minnesrik vandring bland rariteter och mera vanliga växter. Heldagstur, 8 �mmar, 12 km. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avgång från Ewas Pensionat i Bakva�net kl 10.00. Guide: Jana Novak. Hur växter kan användas i vardagliga livet. Pris: Guideavgi� 150 kr. Barn under 15 år gra�s. Info.hä�e 40 kr Anmälan: Rut Magnusson 0645-350 24 el Krokoms Turistbyrå 0640-164 00 Söndag 29 juli Frostviken Kl 13.00-17.00 Kamsdag i Korpboet Håkafot Alla är hjärtligt välkomna. Arr: Håkafotskorpen

Kl. 11.00-19.00 Fäbodag Vållan Försäljning av römgröt, våfflor, mjukstut samt slöjd Kontaktperson: Bodil Rustad 0672-20102

Kl. 11 - 18 Jormsöndag, Jormstugan Kamsservering, Jormplä�ar, kaffe, tunnbrödförsäljning, nyrökt röding Fotoutställning, Marika Hopponen Westberg. Keramik o tavlor, Martha Ejevärn. Maria Östlund, tvål och oljor. Emelie Lindgren,mössor & haklappar. Valåhöjdens Bär, drycker, sylt & marmelader IDAG: Margona Lundgren, Fågelbergets chark, försäljning av lokala delikatesser, rökta och lu�torkade produkter Arr: Leve Brödet

Kl 12.30 Lunchmusik Gäddede kyrka Dorota Lindström

Kl. 11.00 Sommargudstjänst Fiskecampen i Jormva�net

Lierne Sommerserien. Kl 10.00 tur �l Gusslisetran i Sørli. Avkjørsel Tangenkrysset på Aspnes. Kl 17.30 Tunnsjøtur.

Kl 12.00-17.00 Bak och Slöjd-dagar i Stora Blåsjön Hemslöjdsförsäljning & servering Vardagar: kaffe med dopp och våfflor. Söndag serveras även römgröt. Bakstugan öppen fre-lö. Kom och provbaka tunnbröd. Skolmuseum. Blåsjöns Väv & Slöjdförening 0672-211 22

Fredag 27 juli Frostviken Kl 12.00-17.00 Bak och Slöjd-dagar i Stora Blåsjön Hemslöjdsförsäljning & servering av kaffe med dopp och våfflor. Söndag serveras även römgröt. Bakstugan öppen fre-lö kom och provbaka tunnbröd. Skolmuseum. Blåsjöns Väv & Slöjdförening 0672-211 22 Kl. 19.00 Bystugan i Fågelberget Sång- och musikkväll med Gränsbandet. Kaffeservering 27-29 juli Lierne Westums Turriding 3 dager i Blå�ella/Skjæker�ella Nasjonalpark For andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no Kl 18.00 Lille Flyktningeri�et. Barnesykkelløp, Liernehallen Info: www.flyktningeri�et.no

15

Gräns�ällen 2012

Stora Loppisdagen i Gäddede Frostviken Kl 10-15 På innergården hos Ullavillekulla, längs Storgatan och på Gäddede Camping finns loppisstånd där du kan göra fina fynd. Mer info och bokning av bord: Ulla 070-287 10 20

Lördag 28 juli Frostviken-Lierne Kl 12.00 Flyktningeri�et 35 km trimri� landeveg, aldergrense 10 år 50 km trimri� landeveg og terreng, aldersgrense 17 år 75 km tur-ri� landeveg og terreng, aldersgrense 17 år Flyktningeri�et er et sykkelløp som starter i Storgatan på Gäddede kl 12.00 og har målgang på idre�splassen i Nordli. Påmelding og info: +47 74 34 34 83 www.flyktningeri�et.no Flyktningeri�sbuffé og Flykningeri�spub på Li-vert`n

Vka 31 Måndag 30 juli Frostviken kl 17.00 Kolbullar på Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Tisdag 31 juli Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Onsdag 1 augus� Frostviken Kl. 19.00 Musikkryss med livemusik i Igloon på Älgfarmen i Stora Blåsjön, med Janne Sandström! Entré 100kr inkl fika och kryssplan. Välkommen! Kl.10.00 - 16.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Bakstugan öppen. Tunnbröd �ll försäljning. Tel 0672-105 19 31 juli-4 augus� Lierne Westums Turriding 5 dager Blåmuren og omegn For andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no Torsdag 2 augus� Lierne Sommerserien. Kl 10.00 tur �l Rømmervass-seteren, avkjørsel i Kvelia

16


Gräns�ällen 2012

Frostviken

Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:-/person, tag med matsäck. Grupper om 4 personer eller fler kan få guidning även annan dag. Förbokning.. Info & bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 eller Gäddede Turistbyrå 0672-105 00 Kl. 11.00-19.00 Fäbodag Vållan Försäljning av römgröt, våfflor, mjukstut samt slöjd Kontaktperson: Bodil Rustad 0672-20102

Sommerserien. Kl 10.00 Lierne tur �l Gravtjønnseteren i Sørli. Avkjørsel i Mebygda. Hele turen blir 10 km Kl 17.30 Tunnsjøtur Fredag 10 augus� Frostviken Frostviken Keramik Sista dagen för denna sommar då Caféet på Frostviken Keramik är öppen.

Fredag 3 augus� Hotagen Dans i Rötviken Välkomna �ll sommarens bästa o trevligaste dans med Umbrella. Arrangör: Rötvikens byalag

10-12 augus� Lierne Westums Turriding Lierne Nasjonalpark For andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no

Frostviken Kl 17.00 Surströmming på Frostvikens Hembygdsgård Gäddede. Bakstugan öppen. OBS! Anmälan senast 30/7 �ll 0672-105 19

Lördag 11 augus� Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före.

Lördag 4 augus� Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före.

Söndag 12 augus� Kl. 13.00 Söndagsgudstjänst Levinsgården

JORM RUNT 36:e upplagan! Pres�gefylld 6-mannatävling under trevliga former. Även Superstar där en tävlande genomför alla 6 etapper själv. Kl. 12.00 Start Superstar Kl. 15.00 Start Stafe� Kl. 21.00-01.00 DANS Samla ihop e� lag och anmäl er på: www.jormrunt.se eller tel: 0672-41 25 05 Blomstervandring Till Ansä�en Hotagen Välkomna a� följa med vår kunniga guide på en minnesrik vandring bland rariteter och mera vanliga växter. Heldagstur, 8 �mmar, 12 km. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avgång från Ewas Pensionat i Bakva�net kl 10.00. Guide Anneli Åman. Pris: Guideavgi� 150kr. Barn under 15 år gra�s. Info.hä�e 40kr Anmälan: Rut Magnusson 0645-350 24 el Krokoms Turistbyrå 0640-164 00 www.ansa�jallen.com Fes�valsjöbyn -Valsjöbyn 12.00 Start Avloppet stafe� löpning och cykling. Ta kontakt med Michael Hallquist 070-3514261 Kl.14.00 Området vid Rengsfallet öppnar. Mat och dryck säljes 14.00-01.00 Kl. 15.00 Kubbturnering Ta kontakt med Nina Fahlström 0738329685 18.00-20.00 Fisketävling Musikunderhållning Pris: Fri entré! Arr:Valsjöbyns byalag Söndag 5 augus� Kl. 11.00 Vikenmässa Vikens kapell Viken

Frostviken

Vka 32 Måndag 6 augus� Frostviken Kl. 18.00 Konsert Gäddede kyrka med Peter Hallström, Mar�na Muberg och Buster Rudfell Tisdag 7 augus� Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Onsdag 8 augus� Frostviken Kl. 18.00 Björnpasset Frostvikens Sky�eklubb Gäddede, vapen finns a� låna Kontaktperson: Kjell Wikström 070-697 75 61 Kl.10.00 - 16.00 Frostvikens Hembygdsgård Gäddede Bakstugan öppen. Tunnbröd �ll försäljning. Tel 0672-105 19

17

Gräns�ällen 2012

även annan dag. Förbokning.. Info & bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 el. Gäddede Turistbyrå 0672-105 00

Torsdag 9 augus� Frostviken Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:-/person, tag med matsäck. Grupper om 4 personer eller fler kan få guidning

Frostviken

Vka 33 Tisdag 14 augus� Frostviken Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672105 00 senast dagen före. Onsdag 15 augus� Frostviken Kl. 18.00 Björnpasset Frostvikens Sky�eklubb Gäddede, vapen finns a� låna Kontaktperson: Kjell Wikström 070-697 75 61 Torsdag 16 augus� Frostviken Kl. 18.00 Vandringspris Björnmålssky�e Frostvikens Sky�eklubb Gäddede, vapen finns a� låna Kontaktperson: Kjell Wikström 070-697 75 61 Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:/person, tag med matsäck. Grupper om 4 personer eller fler kan få guidning även annan dag. Förbokning.. Info & bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 eller Gäddede Turistbyrå 0672-105 00 Sommerserien. Kl 10.00 tur �l bautaen ved nasjonalparkgrensa på Li�ellet Lördag 18 augus� Frostviken Kl 16.00 Visning av Lingon & Blåbärs höst kollek�on på Mountain Moose i Stora Blåsjön! Svenska kvallitetskläder för barn och vuxna. Vi bjuder på fika. Välkommen! 18-24 augus� Träningsdagar för stående fågelhundar. Hela dagar 3000:- /deltagare 2500:- /medföljare. Blåsjöns Fjällcamp Inger Långström 0672-210 01, 070-684 16 09 inger@�allcamp.se 18-19 augus� Westums Turriding Lierne Nasjonalpark For andre/kortere turer, ta kontakt med: Kjell Westum tlf +47 97 78 53 77 www.westums-turriding.no Guidad heldagsu�lykt �ll Korallgro�an, Sveriges längsta gro�a. Bokning och info Turistbyrån tel 0672- 105 00 senast dagen före. Onsdag 22 augus� Frostviken Älgfarmen Mountain Moose, Igloo & Café Stora Blåsjön stänger för sommarsäsongen. Endast öppet vid bokning ring 0672-211 20 Kl. 13.00 Söndagsgudstjänst Forsgården

18


Gräns�ällen 2012

Lierne Kl 14.00-18.00. Dobbel bilbingo med Pe-Torsa-aktørene Kveli samfunnshus og lavvoen utenfor.

Vka 34 Torsdag 23 augus� Frostviken Guidad heldagstur �ll Bjurälvens Karstlandskap. Du får uppleva en rik blomsterprakt, djupa doliner, va�en som försvinner i slukor och kommer upp i sifoner. 200:/person, tag med matsäck. Grupper om 4 personer eller fler kan få guidning även annan dag. Förbokning.. Info & bokn. Gunnel Fredriksson, 0672 – 211 22 eller Gäddede Turistbyrå 0672-105 00 Sommerserien. Kl 17.30 Sørli og Tunnsjø

Lierne

Torsdag 23 - Fredag 24 - lördag 25 och söndag 26 augus� Bygdespelet Pe-Torsa på Oppgårn i Kvelia Har du tenkt å se årets utgave av Pe-Torsa bør du ikke nøle med å sikre deg bille�. Ring Kvelbua tlf 95 86 1101 for bille�bes�lling. www.pe-torsa.no Torsdag 23. august Kl 18.00-20.30 Premiere på årets Pe-Torsa-fores�lling. Oppgården i Kvelia Kl 19.00-19.30 Pause salg av kaffe, mjukbrød og pølser Kl 17.00-21.00 Salg av tørkakjø�lapskaus Fredag 24. august Pe-Torsa i Kvelia Kl 18.00-20.30 Årets Pe-Torsa-fores�lling. Oppgården i Kvelia Kl 19.00-19.30 Pause, salg av kaffe, mjukbrød og pølser Kl 17.00-21.00 Salg av tørkakjø�lapskaus Kl 19.00- 21.00 Pe-Torsa 2011 på storskjerm Kveli samfunnshus Kl 18.00-01.00 Salg av øl, vin og mat Kl 22.00-01.00 Musikk og underholdning av 3xKveli Lørdag 25. august Pe-Torsa i Kvelia Kl 11.00-14.00 Årets Pe-Torsa-fores�lling. Oppgården i Kvelia Kl 12.00-13.00 Pause, salg av tørkakjø�lapskaus, kaffe, mjukbrød , pølser og brus Kl 16.00-19.00 Årets Pe-Torsa-fores�lling. Oppgården i Kvelia Kl 17.00-18.00 Pause, salg av tørkakjø�lapskaus, kaffe, mjukbrød , pølser og brus Kl 13.00-01.00 Salg av øl, vin og mat Kl 22.00-01.00 Musikk av trubaduren Kent Aune Søndag 26. august Pe-Torsa i Kvelia Kl 11.00-14.00 Årets Pe-Torsa-fores�lling. Oppgården i Kvelia Kl 12.00-13.00 Pause, salg av tørkakjø�lapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus Kl 16.00-19.00 Årets Pe-Torsa-fores�lling. Oppgården i Kvelia Kl 17.00-18.00 Pause, salg av tørkakjø�lapskaus, kaffe, mjukbrød , pølser og brus Kl 13.00-20.00 Salg av øl, vin og mat www.pe-torsa.no 23.-26. august Li-vert ́n AS Pe-torsa -torsabuffé hver dag www.liverten.no Lördag 25 augus� Småviltsjakten börjar!

19

Ak�viteter och arrangemang e�er de�a datum, se lokal affischering eller ta kontakt med någon av turistbyråerna så berä�ar dom mera eller gå in på resp hemsida! För info om dem, se omslagets baksida.

Gräns�ällen 2012

FFiske iske i Gränsfjällen Hotagen / Ansä�jälen

Området bjuder på e� varierande fiske och är lite av e� paradis för fiskefamiljen. Här finns spännande och utmanande fiske för alla åldrar och det är o�a lä� a� ta sig �ll fiskeva�nen. Till och med �ällfisket är lä�åtkomligt tack vara bilvägen �ll Stensjön. I Ansä�jällen / Hotagens va�en är det främst öring och röding som gäller och du kan välja mellan a� fiska i sjöar, �älltjärnar, åar och slingrande skogsbäckar. Båtar finns a� hyra vid många av våra fiskeva�en. Alla kan här finna si� smultronställe, från amatören �ll den kräsnaste flugfiskare. En nyhet för i år är Fiskevägenkortet - e� gemensamt fiskekort för inte mindre än sju fiskevårdsområden från Krokom upp �ll norska gränsen i Valsjöbyn. På samma kort fiskar du i älvar, åar, bäckar tjärnar och stora sjöar. Kortet kostar: e� dygn 180:-, tre dygn: 350:- sju dygn: 700:-� Info: Krokoms Turistbyrå 0640-164 00, www.turism.krokom.se Lierne Lierne har ca 2.200 fiskevatn og mange kilometer med fiskeførende elver. De fleste vatna har røye og ørret av god kvalitet, men det er også enkelte vann med gjedde, lake, harr og sik. FISKEVEGEN www.fiskevagen.com FISKEBØRSEN Meld inn din fangst over 500 g �l post@liernefri�d.no eller �l kortselger. Frostviken Över 100 sjöar och tjärnar finns upplåtna runt om i Frostviken. Broschyr och info om var du köper fiskekort finns på Frostvikens anläggningar samt på turistbyrån Tel: 0672-105 00. Turistbyrån förmedlar även fiskekort på statens va�en på renbetes�äll. Jormva�net - Drömfiske Guidade turer bokas genom Jormva�nets Fiskecamp 0672- 201 00 www.frostviken.se Røyrvik Visit Børge�ell selger fiskekort for Børge�ell nasjonalpark, Namsvatn statsalmenning, Statskog Gjersvik, Gjersvikeiendommen og deler av Limingen og Namsvatnet. Visit Børge�ell, C/O Røyrvik Auto AS, 7898 Limingen Tlf: 743 357 45, Fax:743 357 41 e-post: post@visitborge�ell.com www.visitborge�all.no

Regionprojekt Vaajma är e� gränsöverskridande samarbete

mellan Lierne kommune och Røyrvik kommune på norsk sida och Frostviken i Strömsunds kommun och Hotagen i Krokoms kommun på svensk sida av riksgränsen. Projektet är finansierat av EU/Interreg, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, de 4 samarbetande kommunerna och en liten del av Mi�nordenkommi�én. Regionprojekt Vaajma är en fortsä�ning på Mi�-Skandinaviskt Regionprojekt (2009-2011) och består av e� huvudprojekt samt delprojekten Ekonomisk �llväxt (Turism och Näringsliv), Offentlig tjänsteproduk�on (Ungdom, Skola och Hälsa) och Informa�on. Projektets huvudsakliga sy�e och mål är a� vända befolkningsminskningen, avskaffa gränshinder som förbä�rar förutsä�ningarna för företag och befolkning i regionen samt genom samarbete behålla och utveckla de offentliga tjänsterna (skola, vård och omsorg). I ansökan �ll EU/Interreg antas det a� regionen skall få vara en pilotregion för nya åtgärder inom regionalpoli�ken. Projektet/regionen omfa�ar ca 3 300 invånare och har en areal på ca 11 000 km2.

www.vaajma.com

Välkommen till Vaajma! Vi tar hand om Dig! 20

Sommarprogram 2012 Vaajma  

Att göra i Gränsfjällen om du har från 1 tim - 1 dag på dig!