Page 1

Lernen ist keine Frage der Herkunft:  Governmental campaign for integration of minorities with the migration background.  Directed to both Germans and minorities and aimed to generate spirit of unity.   Урядова кампанія спрямована на інтенграцію між меншинами. Вона cкерована  німцям і національним меншинами. Головною метою є досгнення єдності.  Top: Learning does not depend on origin  Зверху: Навчання не залежить від вашого походження  Bottom: Equality in between men and women does not depend on origin  Знизу: Рівність між чоловіками і жінками не залежить від їхнього походження  STOP ja  In Western European societies there is a growing prejudice and fear towards Muslim  minorities. Not allowing religious practice is seen to be an easy solution to this fear.  Some political parties try to abuse this to gain their success.  У західноєвропейських спільнотах продовжують рости страх та упередження до  мусульман. Заборона розповсюдження мусульманської віри вважається легким  вирішенням проблеми. Деякі політичні сили намагаються досягти успіху шляхом  критики такого «способу вирішення проблеми»  Top: Propaganda campaign urging to vote for a law forbidding to build new mosques in  Switzerland in 3 languages (Italian, French, German).  Зверху: Соціальна кампанія пропагує голосувати за закон проти будови нових  мечетей в Швейцарії на 3 мовах (італійській, французькій, німецькій).  Bottom: Replica of this campaign in Germany to generate votes for the right wing party  “Pro NRW”  Знизу: Така ж сама кампанія в Німеччині спрямована на те, щоб здобути більше  голосів правої партії “Pro NRW” 


NPD The Election advertisement of the main German right wing party. It abuses three very  emotional German words: Fatherland, mother tongue, “fortune of having children”.  Виборча листівка головної правої партії Німеччини. Партія зловживає трьома дуже  емоційними німецькими словами: Батьківщина, рідна мова, щастя материнства і  батьківства.  Alkohol  Governmental campaign “Know your limit!” wants to make young people drinking  alcohol responsibly. The design looks pretty much like an alcohol ad but the messages  are:   Урядова кампанія «Знай міру!» прагне спонукати молодь, яка вживає алкоголь  бути відповідальними за свої вчинки. На перший погляд, дизайн дуже подібний до  реклами алкоголю, але насправді зміст зовсім інший:  “He is going to lose control about himself later, …”    «Пізніше він втратить контроль над собою...»  “She will never forgive him this.”   «Вона йому цього ніколи не пробачить»  “He can’t stop partying and will wake up in his own puke.”  «Він не може перестати пиячити, і прокинеться у багнюці»  Belarus  Presidential elections campaign “For Belarus”. Sample slogans are “Belarus for people”,  “Belarus – Lukashenko – me!”, “For intellectual Belarus”, “For hard working Belarus”  Президентська передвиборча кампанія «За Білорусь». Вказані слогани: «Білорусь  за народ», «Білорусь – Лукашенко – Я!», «За інтелектуальну Білорусь», «За  працьовиту Білорусь».  


Polska    “I am staying in Poland – come to stay with me!” Simple Polish worker invites to visit  Poland. The main character of the poster visited European metropolises in order to  promote Polish beauty …   «Я живу в Польщі – приїжджай до мене!» Простий польський працівник запрошує  Вас відвідати Польщу. Зображений чоловік відвідав європейські мегаполіси для  того, щоб просувати красу польських земель...  Rape  “This is not an invitation to rape me!” ‐ The shown images are part of a social  propaganda campaign to prevent rape violence. Rape Crisis Scotland provides a  national rape crisis helpline for anyone affected by sexual violence.  «Це не запрошення, щоб згвалтувати мене!» ‐ Ці зображення є частиною  соціальної кампанії пропаганди запобігання жорстокого гвалтування. Шотландська  правозахисна організація заснувала пряму телефонну лінію для скарг і допомоги  тим, хто постраждав від жорстого сексуального насильства. 

Comments to Image of Truth Exhibition  

Image of Truth

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you