Page 98

Pravo naknadnog uvida u zbrinu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta omogućilo je gotovo 74% davatelja sredstava, dok je njih 61% omogućilo podnošenje prigovora. Obje kategorije su obvezne sukladno Uredbi, a tijela koja su sredstva dodjeljivala izvan natječaja odgovorila su kako ta dva pitanja nisu primjenjiva u njihovom slučaju. Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i potvrdu (dokaz) o nepostojanju javnog duga, a ovaj je propisani standard u 2016. godini primjenjivalo 61%, odnosno 65% davatelja sredstava. Čak trećina davatelja sredstava nije zatražila od udruge dostavu Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja. Svrha traženja ove izjave upravo je prevencija da se isti projekt i/ili iste aktivnosti ne financiraju od strane više davatelja sredstava nekoliko puta. Programski izvještaj o provedbi projekata dostavilo je 74% udruga, dok je gotovo 83% udruga dostavljalo financijske izvještaje o provedbi projekata. Za razliku od prethodne godine kada je nepravilnosti u provedbi projekata otkrilo samo 9% davatelja sredstava, u 2016. godini taj postotak iznosi 17%.

6.3.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava - javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije

Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca koji su se mogli preuzeti u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Obvezu ispunjavanja Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom (Upitnik) imalo je 227 javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija, a upitnike je ispravno popunjene dostavilo 169 institucija. Od spomenutih 169 tijela, njih 60 je imalo ustrojen neki oblik dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga, dok je 109 tijela izvijestilo kako nisu dodjeljivali sredstva u 2016. godini. Tablicu s prikazom frekvencije odgovora na pitanja o standardima i postupcima za dodjelu sredstava programima i projektima od općeg dobra koje provode udruge donosimo u nastavku. Tablica 144. Standardi i postupci za dodjelu sredstava – javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti

42

14

1

3

Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

43

15

0

2

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

43

13

2

2

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

43

17

0

0

Standardi i postupci za dodjelu sredstava

83

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh