Page 95

Zaklada Hrvatska kuća - Croatia House Zaklada Zajednički put Županijska lučka uprava Crikvenica

1 1 1

1,0 1,0 1,0

Županijska lučka uprava Vela Luka Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije

1 1

1,0 1,0

Ukupno:

84(+34)*

100,0

*Plaćanja iz proračuna u 2016. godini realizirana su i za provedbu 32 natječaja, raspisana u prethodnim godinama.

6.2.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava - tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i državne upravne organizacije

Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca koji su se mogli preuzeti u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Obvezu ispunjavanja Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom (Upitnik) imala su 35 tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske te državnih upravnih organizacija, a svi su ispunili svoju obvezu i dostavili tražene podatke. Od 35 davatelja sredstava, njih 23 su imala ustrojen neki oblik dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga, dok je 12 tijela izvijestilo kako nisu dodjeljivali sredstva u 2016. godini. Slijedom navedenog, analiza podataka prikupljenih Upitnikom obavljala se nad ukupno 23 davatelja financijskih sredstava. Tablicu s prikazom frekvencije odgovora na pitanja o standardima i postupcima za dodjelu sredstava programima i projektima od općeg dobra koje provode udruge donosimo u nastavku. Tablica 143. Standardi i postupci za dodjelu sredstava - tijela državne uprave/Vladini uredi/državne upravne organizacije

Standardi i postupci za dodjelu sredstava

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti

5

18

0

0

Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

6

14

0

3

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

6

14

1

2

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

6

16

1

0

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

7

13

1

2

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

7

6

7

3

Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

6

9

8

0

80

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh