Page 90

medijska produkcija i izdavaštvo organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) športska natjecanja savjetovanje i psihosocijalna podrška izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju sufinanciranje dijela troškova...) suradnjahrane, s lokalnim institucijama aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) istraživanje usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno poduzetničke i proizvodne aktivnosti ugroženim skupinama) umrežavanje pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, bolnički posjeti, pomoć u kući ...) radionice, druženja ...) usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga izgradnja rehabilitacija i terapijska intervencija kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski unaprjeđenjeservisi turističke ponude poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice besplatna pravna pomoć usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, i odrasle osobe s invaliditetom) radne djeca terapije preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku donatorskeskrb akcije i razvoj zakladništva organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju medijacija usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) Ukupno:

29.588.835,91 27.839.229,70 21.230.787,00

4,1 3,8 2,9

430 555 61

5,8 7,5 0,8

20.931.872,98 20.592.676,86 19.490.479,20

2,9 2,8 2,7

127 199 29

1,7 2,7 0,4

19.221.353,83 9.947.014,70 8.532.389,07

2,7 1,4 1,2

130 65 175

1,8 0,9 2,4

7.235.517,07 5.601.962,53 4.958.404,85

1,0 0,8 0,7

178 28 44

2,4 0,4 0,6

4.718.619,98 4.371.945,98 3.617.824,86

0,7 0,6 0,5

147 17 73

2,0 0,2 1,0

3.049.392,00 2.753.886,47 2.524.028,70

0,4 0,4 0,3

18 31 29

0,2 0,4 0,4

2.186.426,64 2.063.703,05 1.950.053,91

0,3 0,3 0,3

96 31 38

1,3 0,4 0,5

1.580.028,85 1.418.635,14 716.972,60

0,2 0,2 0,1

33 17 8

0,4 0,2 0,1

685.000,00 666.618,84 581.132,50

0,1 0,1 0,1

5 16 4

0,1 0,2 0,1

478.000,00 437.060,00 402.012,50

0,1 0,1 0,1

4 6 5

0,1 0,1 0,1

284.500,00 257.078,00

* *

6 2

0,1 *

724.747.613,06

100,0

7.379

100,0

N = broj projekata ili programa *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

5.4.2.

Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom/programom

Najbrojniji dodatni tip aktivnosti vezan je također uz športske aktivnosti djece i mladih s iznosom od 131.952.725,64 kn i udjelom od 18,2%, a zatim slijede aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom, s udjelom od 12,9%. Sve dodatne aktivnosti i usluge koje se provode projektom ili programom nalaze se u tablici 135. Tablica 140. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa

Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom športske aktivnosti djece i mladih aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

Iznos (kn) 131.952.725,64 93.205.507,06 64.292.216,38

% 18,2 12,9 8,9

N 59 482 1259

% 0,8 6,5 17,1

75

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh