Page 9

3.3.1. Izravna korisnička skupina ...............................................................................................150 3.3.2. Neizravna korisnička skupina ..........................................................................................153 3.4. Tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom..............................................................155 3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................155 3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom ......................................157 4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini gradova .......................................................... 159 4.1. 4.2. 4.3.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava ..........................................................................160 Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva ........................................................................................162 Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele sredstava ............................164

IV. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna općina ......................................................................................................................................................... 165 1.

Pregled sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna općina ......................................................................................................................................................... 168 1.1. 1.2. 1.3.

2.

Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................................174 Pregled sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom načelnika općine ..............176 Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja ili javnog poziva i nefinancijskih sredstava dodijeljenih odlukom načelnika općine ...................179

Pregled dodijeljenih sredstava programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja iz proračuna općina ............................................................................................ 180 2.1. Opća područja financiranja ..................................................................................................180 2.2. Specifična područja financiranja .........................................................................................181 2.2.1. Šport .....................................................................................................................................181 2.2.2. Zaštita i spašavanje ..........................................................................................................181 2.2.3. Kultura i umjetnost .............................................................................................................182 2.2.4. Socijalna djelatnost ..........................................................................................................182 2.2.5. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................183 2.2.6. Zaštita okoliša i prirode .....................................................................................................183 2.2.7. Gospodarstvo ....................................................................................................................184 2.2.8. Zaštita zdravlja ...................................................................................................................184 2.2.9. Duhovnost ..........................................................................................................................184 2.2.10. Ljudska prava ................................................................................................................185 2.2.11. Obrazovanje, znanost i istraživanje ...........................................................................185 2.2.12. Održivi razvoj .................................................................................................................186 2.2.13. Demokratska politička kultura ...................................................................................186 2.2.14. Tehnička kultura ............................................................................................................186 2.2.15. Međunarodna suradnja ..............................................................................................187

3.

Pregled podataka vezanih uz korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa organizacija civilnoga društva ....................................................................................................................................... 187 3.1. Izravna korisnička skupina.......................................................................................................187 3.2. Neizravna korisnička skupina .................................................................................................189 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom ........................................191 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom ...................191 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom .................193

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini općina ..................................................................................... 194 4.1. 4.2.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava ..........................................................................194 Troškovi dodjele financijskih sredstava .................................................................................197

VI

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh