Page 88

turisti predstavnici medija ustanove socijalne skrbi

5.804.439,58 2.929.898,83 2.630.767,07

0,8 0,4 0,4

87 13 29

1,2 0,2 0,4

osobe s HIV/AIDS-om tijela državne uprave gluhe osobe

2.608.432,00 2.410.877,32 2.059.988,40

0,4 0,3 0,3

11 18 4

0,1 0,2 0,1

osobe starije životne dobi manjine - općenito seksualne i rodne manjine

1.919.751,79 1.642.505,72 1.404.020,76

0,3 0,2 0,2

40 16 7

0,5 0,2 0,1

roditelji izbjeglice i prognanici volonteri

1.371.330,00 1.310.900,30 1.288.036,74

0,2 0,2 0,2

32 5 18

0,4 0,1 0,2

mladi s rizičnim oblicima ponašanja djeca s teškoćama u razvoju djeca do 14 godina

1.184.539,10 1.166.135,79 1.105.870,00

0,2 0,2 0,2

9 18 31

0,1 0,2 0,4

osobe koje boluju od zaraznih bolesti mali i srednji poduzetnici i obrtnici ratni veterani

1.104.000,00 991.836,01 959.462,32

0,2 0,1 0,1

3 15 38

* 0,2 0,5

branitelji - veterani žene žrtve obiteljskog nasilja roditelji djece s teškoćama u razvoju

809.149,64 793.810,80 740.553,92

0,1 0,1 0,1

25 1 15

0,3 * 0,2

djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi žene djeca od 14 do 18 godina

661.657,42 657.861,70 638.506,63

0,1 0,1 0,1

17 38 12

0,2 0,5 0,2

djeca ratnih stradalnika turistički djelatnici beskućnici

630.000,00 612.946,00 574.729,89

0,1 0,1 0,1

2 4 6

* 0,1 0,1

azilanti opća populacija pacijenata umirovljenici

567.131,17 508.100,00 502.999,98

0,1 0,1 0,1

5 6 6

0,1 0,1 0,1

darovita djeca i mladi ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama Romi

469.444,65 447.578,90 392.969,22

0,1 0,1 0,1

9 3 9

0,1 * 0,1

žrtve i svjedoci ratnih zločina djeca u riziku od socijalne isključenosti zdravstvene ustanove

351.632,00 348.748,29 348.097,92

* * *

2 6 4

* 0,1 0,1

ratni stradalnici potrošači osobe koje boluju od malignih bolesti

310.000,00 296.800,00 288.000,00

* * *

10 1 4

0,1 * 0,1

žrtve obiteljskog nasilja osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe odgojno-obrazovni djelatnici

273.404,00 266.817,80 231.575,25

* * *

2 6 7

* 0,1 0,1

žrtve nasilja poljoprivrednici i ribari djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi

226.048,12 207.116,95 198.632,00

* * *

3 34 2

* 0,5 *

romska djeca i mladi invalidi Domovinskog rata zatvorenici i bivši zatvorenici

156.545,57 150.200,40 131.605,50

* * *

2 5 1

* 0,1 *

žrtve i svjedoci teških kaznenih djela

128.730,63

*

2

*

73

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh