Page 86

umirovljenici ustanove socijalne skrbi žrtve i svjedoci ratnih zločina

1.219.230,98 1.193.979,30 1.163.851,39

0,2 0,2 0,2

17 11 5

0,2 0,1 0,1

azilanti odgojno-obrazovne ustanove ratni stradalnici

1.129.061,37 1.086.457,18 985.000,00

0,2 0,1 0,1

10 13 21

0,1 0,2 0,3

djeca u riziku od socijalne isključenosti seksualne i rodne manjine volonteri

977.703,03 940.997,00 940.947,35

0,1 0,1 0,1

14 9 12

0,2 0,1 0,2

opća populacija pacijenata slijepe i slabovidne osobe mali i srednji poduzetnici i obrtnici

933.360,00 871.522,83 870.223,30

0,1 0,1 0,1

7 15 7

0,1 0,2 0,1

roditelji potrošači zatvorenici i bivši zatvorenici

851.861,99 800.000,00 736.866,04

0,1 0,1 0,1

10 4 13

0,1 0,1 0,2

turisti tijela državne uprave djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi

672.462,64 662.308,44 658.537,00

0,1 0,1 0,1

6 7 5

0,1 0,1 0,1

izbjeglice i prognanici poslodavci osobe s HIV/AIDS-om

638.035,00 634.580,00 550.000,00

0,1 0,1 0,1

3 3 3

* * *

povratnici u poratna područja manjine - općenito policijski službenici

531.813,62 529.779,47 515.000,00

0,1 0,1 0,1

4 13 2

0,1 0,2 *

odgojno-obrazovni djelatnici pravosudni djelatnici gluhe osobe

440.851,79 424.317,00 369.646,66

0,1 0,1 0,1

6 3 9

0,1 * 0,1

lokalna i regionalna samouprava Romi stanovnici poslijeratnih zajednica

357.765,27 294.978,44 292.526,00

* * *

6 9 8

0,1 0,1 0,1

darovita djeca i mladi osobe koje boluju od malignih bolesti novorođenčad

251.920,00 235.590,20 233.100,00

* * *

4 5 1

0,1 0,1 *

roditelji djece s teškoćama u razvoju djeca s poremećajima u ponašanju zdravstvene ustanove

227.000,00 218.088,29 198.980,00

* * *

5 4 4

0,1 0,1 0,1

lovci sindikati žene s invaliditetom

159.204,95 130.885,77 129.150,00

* * *

33 6 1

0,4 0,1 *

ratni veterani predstavnici medija romska djeca i mladi

125.036,28 103.109,75 91.829,85

* * *

6 2 3

0,1 * *

regionalna ili lokalna samouprava inovatori žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava

72.500,00 70.000,00 48.350,00

* * *

2 5 1

* 0,1 *

športski djelatnici civilni stradalnici ilegalni imigranti

41.370,00 40.000,00 40.000,00

* * *

1 2 1

* * *

djeca od 14 do 18 godina

38.600,00

*

4

0,1

71

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh