Page 83

4. Teritorijalna rasprostranjenost financiranih projekata i programa Tablica 129. prikazuje teritorijalnu rasprostranjenost financiranih programa i projekata prema županijama u kojima su se provodili u 2016. godini. Broj financiranih programa i projekata naveden je u koloni N. Ukupno je u 2016. godini financirano 7.375 programa i projekta koje su provodile organizacije civilnoga društva. Prema teritorijalnoj rasprostranjenosti najviše projekata provodilo se na području cijele Republike Hrvatske (19,5%) i na području Grada Zagreba (19,4%). Tablica 134. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti dodijeljenih sredstava prema mjestu provedbe

Područje / županija na području cijele Republike Hrvatske

Iznos (kn)

%

N

%

311.910.059,34

43,0

1440

19,5

Grad Zagreb

81.368.026,89

11,2

1434

19,4

na području više županija

79.877.756,78

11,0

568

7,7

Splitsko-dalmatinska županija

27.607.104,80

3,8

449

6,1

Osječko-baranjska županija

27.476.643,31

3,8

389

5,3

Primorsko-goranska županija

25.237.678,37

3,5

337

4,6

Vukovarsko-srijemska županija

19.914.431,70

2,7

221

3,0

Istarska županija

17.085.700,03

2,4

232

3,1

Sisačko-moslavačka županija

13.027.658,54

1,8

256

3,5

Dubrovačko-neretvanska županija

12.173.562,33

1,7

144

2,0

Šibensko-kninska županija

12.127.133,07

1,7

198

2,7

Karlovačka županija

11.823.879,57

1,6

146

2,0

izvan Republike Hrvatske

11.564.673,43

1,6

414

5,6

Zagrebačka županija

11.515.038,90

1,6

166

2,3

Brodsko-posavska županija

9.446.988,67

1,3

131

1,8

Međimurska županija

7.184.866,35

1,0

102

1,4

Koprivničko-križevačka županija

7.131.346,12

1,0

105

1,4

Bjelovarsko-bilogorska županija

7.089.670,94

1,0

111

1,5

Krapinsko-zagorska županija

7.048.663,60

1,0

121

1,6

Varaždinska županija

5.714.375,12

0,8

101

1,4

Virovitičko-podravska županija

5.576.242,02

0,8

56

0,8

Zadarska županija

5.311.953,58

0,7

106

1,4

Požeško-slavonska županija

4.428.584,72

0,6

93

1,3

Ličko-senjska županija

3.000.978,13

0,4

55

0,7

68

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh