Page 73

3.2.21.

Sveučilište u Dubrovniku, Studentski centar Dubrovnik

Tablica 83. Pregled općih područja financiranja Studentskog centra Dubrovnik Sveučilišta u Dubrovniku Opće područje financiranja Iznos % N Šport Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

72.000,00 6.000,00

92,3 7,7

3 1

75,0 25,0

78.000,00

100,0

4

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.22.

Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatske županije

Tablica 84. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatske županije Opće područje financiranja Iznos % N % Branitelji i stradalnici Šport Socijalna djelatnost Zaštita zdravlja Kultura i umjetnost Zaštita okoliša i prirode Ukupno:

29.500,00 28.000,00 8.000,00

39,6 37,6 10,7

12 10 4

40,0 33,3 13,3

3.000,00 2.000,00 2.000,00

4,0 2,7 2,7

1 1 1

3,3 3,3 3,3

74.500,00

100,0

30

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.23.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

Tablica 85. Pregled općih područja financiranja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Opće područje financiranja Iznos %

N

%

Šport Socijalna djelatnost

28.000,00 25.000,00

37,8 33,8

7 3

53,8 23,1

Kultura i umjetnost Branitelji i stradalnici Demokratska politička kultura

15.000,00 4.000,00 2.000,00

20,3 5,4 2,7

1 1 1

7,7 7,7 7,7

74.000,00

100,0

13

100,0

Ukupno: N = broj projekata ili programa

3.2.24.

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Tablica 86. Pregled općih područja financiranja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Opće područje financiranja Iznos

%

Obrazovanje, znanost i istraživanje

29.954,94

41,1

4

66,7

Demokratska politička kultura Šport

25.970,00 17.000,00

35,6 23,3

1 1

16,7 16,7

72.924,94

100,0

6

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.2.25.

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Tablica 87. Pregled općih područja financiranja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % N Obrazovanje, znanost i istraživanje Šport Zaštita zdravlja

37.400,00 25.000,00 2.000,00

58,1 38,8 3,1

% 3 3 1

42,9 42,9 14,3

58

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh