Page 57

2.1.3.

Duhovnost

Tablica 25. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području duhovnosti Specifično područje financiranja

TDU (kn)

Duhovne djelatnosti Ostale djelatnosti iz područja duhovnosti Promicanje duhovnih aktivnosti Religijske/vjerničke djelatnosti Ostale duhovne djelatnosti Ukupno:

2.1.4.

%

Ostalo (kn)

%

500.000,00 285.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00

61,7 35,2 1,9 1,2 /

0,00 0,00 1.000,00 0,00 9.350,00

/ / 9,7 / 90,3

810.000,00

100,0

10.350,00

100,0

Gospodarstvo

Tablica 26. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području gospodarstva Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Šumarstvo Turizam Stočarstvo Prehrambena Ratarstvo Ostale poljoprivredne djelatnosti Lovstvo Poljoprivreda Pčelarstvo Ribarstvo Trgovina Inovatorstvo Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva Vinarstvo i vinogradarstvo Ostale industrijske djelatnosti Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva Dioničarske udruge

8.327.021,14 3.419.391,15 846.956,46 498.099,49 355.000,00 275.000,00 149.404,95 140.000,00 89.210,74 74.820,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

58,0 23,8 5,9 3,5 2,5 1,9 1,0 1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 *

0,00 805.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ 96,4 / / / / * / / / / 1,8 1,8 / / / /

14.366.903,93

100,0

836.090,40

100,0

Ukupno:

Ostalo (kn)

%

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

2.1.5.

Hobistička djelatnost

Tablica 27. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području hobističke djelatnosti Specifično područje financiranja

TDU (kn)

Ostale hobističke djelatnosti Ukupno:

2.1.6.

%

Ostalo (kn)

%

0,00

/

1.000,00

100,0

0,00

/

1.000,00

100,0

Kultura i umjetnost

Tablica 28. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području kulture i umjetnosti Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Novinsko-nakladnička djelatnost Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam Strukovne udruge u kulturi i umjetnosti Inovativne vizualne umjetničke prakse Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti Interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Dramske umjetnosti Glazbene i scenske manifestacije i festivali Nakladnička i knjižarska djelatnost

17.789.675,38 6.912.177,26 6.220.000,00 5.702.032,92 5.681.732,91 5.486.102,17 5.193.983,52 4.216.189,92 3.068.706,50

21,7 8,4 7,6 7,0 6,9 6,7 6,3 5,2 3,7

Ostalo (kn) 2.000,00 33.750,00 0,00 379.319,94 68.000,00 5.212.049,86 0,00 25.999,30 11.000,00

% * 0,2 / 1,9 0,3 26,7 / 0,1 0,1

42

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh