Page 47

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (prethodno Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske) Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (prethodno Ministarstvo gospodarstva) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (prethodno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture) Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (prethodno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Zaklada Zajednički put Financijska agencija Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Hrvatski registar brodova Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Lučka uprava Slavonski Brod Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Vlada RH – Ured za ravnopravnost spolova Ministarstvo poduzetništva i obrta Ukupno:

1.5.

5.613.597,26

3.015.000,00

46,3

8.229.080,81

2.026.322,91

75,4

/

1.869.792,25

/

/

1.427.000,00

/

/

1.313.703,53

/

8.052.153,00

1.141.000,00

85,8

689.444,08 1.270.000,00

714.999,00 612.614,92

 

3,7 51,8

800.000,00 637.000,00 1.193.531,33 / / / / / /

600.000,00 550.000,00 394.125,38 188.999,98 151.406,45 80.000,00 35.000,00 30.000,00 22.987,50

  

25,0 13,7 67,0 / / / / / /

/

16.000,00

/

/ / 1.300.587,44 170.195,58 132.000,00

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

/ / 100,0 100,0 100,0

304.952.647,99

230.926.369,60

   

24,3

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz dijela prihoda od igara na sreću

Iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini dodijeljeno je 372.351.469,28 kn ili 51,3% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava na nacionalnoj razini. Gotovo 37% te stavke (136.786.179,51 kn) dodijelio je novoosnovani Središnji državni ured za šport. Slijede Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (92.313.783,71 kn), Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (41.845.110,33 kn), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (37.530.318,36 kn) te Ministarstvo kulture (28.270.920,18 kn). Ostala tijela navedena su u Tablici 10. i zastupljena su s pojedinačnim udjelom nižim od 5% ukupnog iznosa. Tablica 12. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz prihoda od igara na sreću Naziv davatelja sredstava Središnji državni ured za šport Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Dodijeljeni iznos (kn) 136.786.179,51 92.313.783,71 41.845.110,33

dijela

% 36,7 24,8 11,2

32

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh