Page 45

civilnoga društva) Agencija za elektroničke medije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zaklada „Hrvatska za djecu“ Zaklada „Hrvatska kuća“

1.4.

4.079.162,57 3.343.477,44 1.280.927,94 954.078,11

4.603.961,06 3.022.911,91 1.826.752,65 422.348,74

   

12,9 9,6 42,6 55,7

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna

Tablica 8. prikazuje ukupan iznos od 230.926.369,60 kn dodijeljenih iz državnog proračuna u 2016. Savjet za nacionalne manjine dodijelio je više od 13% od tog iznosa s ukupno dodijeljenim sredstvima u visini od 30.333.000,00 kn. Slijedi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je dodijelilo 28.453.515,28 kn, Ministarstvo kulture sa 22.912.085,42 kn, Državna uprava za zaštitu i spašavanje sa 21.864.687,43 kn, Ministarstvo financija sa 20.118.173,39 kn, Hrvatski zavod za zapošljavanje sa 19.239.667,21 kn, Središnji državni ured za šport sa 14.690.000,00 kn, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sa 14.435.000,00 kn te Hrvatski audiovizualni centar sa 11.560.038,82 kn. Ostali davatelji financijskih sredstava iz državnog proračuna u ukupnom su iznosu sudjelovali u postotku manjem od 5%, kao što je vidljivo iz tablice u nastavku. Tablica 10. Pregled ukupnih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna Dodijeljeni iznos Naziv davatelja sredstava % (kn) Savjet za nacionalne manjine 30.333.000,00 13,1 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 28.453.515,28 12,3 Ministarstvo kulture 22.912.085,42 9,9 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 21.864.687,43 9,5 Ministarstvo financija 20.118.173,39 8,7 Hrvatski zavod za zapošljavanje 19.239.667,21 8,3 Središnji državni ured za šport Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatski audiovizualni centar Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo hrvatskih branitelja Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ministarstvo turizma Ministarstvo zdravstva Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

14.690.000,00 14.435.000,00 11.560.038,82 9.840.512,78 7.849.668,36 7.699.872,00 4.300.000,00 3.411.196,98 3.015.000,00 2.026.322,91 1.869.792,25 1.427.000,00

6,4 6,3 5,0 4,3 3,4 3,3 1,9 1,5 1,3 0,9 0,8 0,6

1.313.703,53

0,6

1.141.000,00

0,5

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

714.999,00

0,3

Ministarstvo pravosuđa

612.614,92

0,3

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

600.000,00

0,3

Ministarstvo unutarnjih poslova

550.000,00

0,2

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

394.125,38

0,2

Zaklada „Zajednički put“

188.999,98

0,1

Financijska agencija

151.406,45

0,1

80.000,00

*

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

30

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh