Page 44

Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Ministarstvo poduzetništva i obrta Hrvatski zavod za zapošljavanje Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Hrvatski audiovizualni centar Agencija za mobilnost i programe EU Zaklada „Kultura nova“ Agencija za elektroničke medije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Program za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) Zaklada „Hrvatska za djecu“ Zaklada „Hrvatska kuća“ Ukupno:

637.000,00

550.000,00

1.193.531,33 0,00 8.670.582,88 1.040.000,00

394.125,38 80.000,00 0,00 0,00

 67,0  100,0  100,00  100,0

232.925,68 132.000,00 42.469.376,00 41.279.712,00

0,00 0,00 /* /*

 100,0  100,0 /* /*

14.525.467,88 9.567.035,00 9.482.124,69 7.192.119,24 4.079.162,57 3.343.477,44

/* /* /* /* /* /*

2.339.624,31 1.280.927,94 954.078,11

/* /* /*

774.747.534,86

568.218.971,10

13,7

/* /* /* /* /* /*

/* /* /* 

26,7*

* Dodijeljeni iznos u 2015. godini obuhvaća sredstva državnog proračuna, sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću, sredstva iz EU fondova i inozemnih fondova, no zbog značajno manjeg broja tijela koja su dostavila izvješće, davatelji financijskih sredstava nisu bili podijeljeni u dvije kategorije. Upravo je ovo razlog za značajno smanjenje ukupnog trenda, obzirom da su brojna tijela u tablici sada u kategoriji javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija. Podaci i trendovi za spomenuta tijela nalaze se u sljedećoj tablici. ** Donošenjem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16) osnivala su se neka nova središnja tijela državne uprave, dok su pojedina mijenjala svoj djelokrug i nadležnosti. Iz tog razloga, postoje značajne promjene u trendovima financiranja kod pojedinih tijela, obzirom da su dio nadležnosti za financiranje projekata i programa preuzela neka druga, novoosnovana tijela državne uprave.

Brojni davatelji sredstava koji su u prethodnim godinama redovito dostavljali svoja izvješća, poput javnih zaklada i drugih javnih institucija, u ovogodišnjem izvješću stavljeni su u kategoriju s drugim javnim agencijama te njihova sredstva nisu prikazana u tablici 6. Kako najveći broj davatelja sredstava u spomenutoj kategoriji proteklih godinama nije dostavljao izvješće, tablica s usporedbom trendova u financiranju u odnosu na proteklu godinu nije svrsishodna za sve davatelje sredstava u ovoj kategoriji. Kako bi se ipak mogli promotriti trendovi dodjele sredstava kod davatelja koji su svrstani u kategoriju javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija, a koji su svoja izvješća dostavljali i prethodnih godina, u nastavku donosimo tablični prikaz i usporedbu njihovih podataka iz 2015. i 2016. godine. Tablica 9. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za javne agencije, zaklade, zavode i druge javne institucije koje su podatke dostavljale i prethodnih godine Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Trend Naziv davatelja sredstava u 2015. u 2016. (%) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 41.279.712,00 41.845.110,33  1,4 Hrvatski zavod za zapošljavanje 42.469.376,00 40.732.261,01  4,1 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 14.525.467,88 16.497.489,39  13,6 Hrvatski audiovizualni centar 9.567.035,00 11.560.038,82  20,8 Zaklada „Kultura nova“ 7.192.119,24 7.682.738,51  6,8 Program za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj 2.339.624,31 4.908.852,70  109,8

29

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh