Page 4

Sadržaj Uvodne napomene ................................................................................................................................................. 1 I. Analiza dodijeljenih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz sredstava na nacionalnoj razini ........................................................................................................................................ 11 1.

Pregled tijela javne vlasti – davatelja financijskih i nefinancijskih sredstava na nacionalnoj razini .. 16 1.1. Izvori sredstava ............................................................................................................................ 21 1.2. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava .................................................................... 22 1.3. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na nacionalnoj razini ...................... 24 1.3.1. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na razini tijela državne uprave, ureda Vlade i državnih upravnih organizacija ........................................................................... 25 1.3.2. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija ................................................................................... 25 1.4. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna ................................. 30 1.5. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz dijela prihoda od igara na sreću ............ 32 1.6. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz fondova EU i inozemnih fondova ............ 33 1.7. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja u svrhu sufinanciranja obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih fondova .............. 35 1.8. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz dijela prihoda od HRT pristojbe ................ 35 1.9. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ................................................................... 35 1.10. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova .. 36 1.11. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom čelnika davatelja financijskih sredstava ..................... 37 1.12. Povrat sredstava ......................................................................................................................... 38

2.

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva prema području financiranja ..................................................................................................................... 39 2.1. Specifična područja financiranja ........................................................................................... 41 2.1.1. Branitelji – veterani Domovinskog rata ........................................................................... 41 2.1.2. Demokratska politička kultura .......................................................................................... 41 2.1.3. Duhovnost ............................................................................................................................ 42 2.1.4. Gospodarstvo ...................................................................................................................... 42 2.1.5. Hobistička djelatnost .......................................................................................................... 42 2.1.6. Kultura i umjetnost ............................................................................................................... 42 2.1.7. Ljudska prava....................................................................................................................... 43 2.1.8. Međunarodna suradnja .................................................................................................... 44 2.1.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje ................................................................................. 44 2.1.10. Održivi razvoj ................................................................................................................... 44 2.1.11. Socijalna djelatnost ........................................................................................................ 45 2.1.12. Šport .................................................................................................................................. 45 2.1.13. Tehnička kultura .............................................................................................................. 46 2.1.14. Zaštita zdravlja ................................................................................................................ 46 2.1.15. Zaštita okoliša i prirode .................................................................................................. 46 2.1.16. Zaštita i spašavanje ........................................................................................................ 47 2.1.17. Ostala područja djelovanja ......................................................................................... 47

3.

Pregled područja financiranja prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijskih sredstava................................................................................................................. 48

I

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh