Page 38

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

6

10.093.035,75

1,8

Ukupno: 568.610.570,70 100,00 N u tablici označava broj davatelja sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora. *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjele sredstava na razini tijela državne uprave, Vladinih ureda i državnih upravnih organizacija pokazuje da su u najvećem broju slučajeva sredstva dodijeljena za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva. Ukupno je tako dodijeljeno 274.272.373,67 kn ili 48,2% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava. Sljedeći oblik i namjena dodjele odnosi se na realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (javne potrebe u športu, javne potrebe u kulturi, javne potrebe u tehničkoj kulturi) putem kojeg je dodijeljeno 210.742.360,04 kn ili 37,1%. Ostali oblici i namjene dodjele sredstava prema visini dodijeljenog iznosa odnose se na aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost, provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom, aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava, sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika za provedbu programa ugovorenih iz fondova EU i drugih inozemnih fondova, podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika tijela te na jednokratnu dodjelu sredstava odlukom čelnika i bez javnog natječaja za neplanirane aktivnosti. Iako je neprikladno uspoređivati podatke o oblicima i namjeni dodjele sredstava u 2016. s podacima iz 2015. zbog višestrukog povećanja obveznika izvještavanja te njihove podjele na dvije razine, ipak valja istaknuti trend povećanja dodijeljenih sredstava, ali i tijela koji sredstva dodjeljuju na način koji nije predviđen Uredbom. Naime, u 2015. godini, koju zbog činjenice da je Uredba donesena u ožujku, kada su brojni postupci dodjele sredstava već započeli, smatramo nultom godinom provedbe Uredbe, sredstva dodijeljena suprotno Uredbi na nacionalnoj razini iznosila su 2.180.292,10 kn, a samo su četiri tijela sredstva dodjeljivala ne poštujući Uredbu. U 2016. iznos tako dodijeljenih sredstava značajno se povećava na 10.093.035,75 kn, što je povećanje od 360%, a čak šest tijela (Ministarstvo financija, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) izvijestilo je da su sredstva, između ostalih, dodjeljivali i na način koji nije sukladan Uredbi. Tablica 5. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava (javne agencije, zaklade i druge javne institucije) Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

N

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

19

za projekte i programe zapošljavanja

Iznos (kn)

%

82.524.953,99

52,7

1

42.045.964,54

26,9

za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge

2

29.924.861,00

19,1

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

24 528.716,88

0,3

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

5 173.924,94

0,1

za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava

2

42.446,84

*

nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja

4

44.000,00

*

za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom

1

20.000,00

*

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

28

1.268.009,03

0,8

156.572.877,21

100,00

Ukupno:

23

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh