Page 32

-

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova* Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Središnji državni ured za šport Savjet za nacionalne manjine Državna geodetska uprava* Državna uprava za zaštitu i spašavanje Državni hidrometeorološki zavod* Državni zavod za intelektualno vlasništvo* Državni zavod za mjeriteljstvo* Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost* Državni zavod za statistiku*

* Nisu dodjeljivali sredstva organizacijama civilnoga društva u 2016. godini. ** Dodjeljivali su samo nefinancijska sredstva u 2016. godini.

b) javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije koje su dostavile izvješće za 2016. godinu -

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke* Agencija za elektroničke medije Agencija za investicije i konkurentnost* Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu* Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi* Agencija za lijekove i medicinske proizvode* Agencija za mobilnost i programe EU Agencija za obnovu osječke Tvrđe* Agencija za odgoj i obrazovanje* Agencija za osiguranje radničkih tražbina* Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada* Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Agencija za poljoprivredno zemljište* Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama* Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom* Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA* Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije* Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA* Agencija za sigurnost željezničkog prometa* Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih* Agencija za vodne putove* Agencija za zaštitu osobnih podataka* Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – AZTN* Agencija za znanost i visoko obrazovanje* Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira* Dom za starije i nemoćne osobe Poreč* Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave* 17

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh