Page 315

godina (7,6%) te darovita djeca i mladi (6,1%). Ostale neizravne korisničke skupine u ukupnom su iznosu zastupljene s manje od 6% udjela, kao što je prikazano u tablici 351. Tablica 375. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

Iznos (kn)

građani – opća populacija učenici odgojno-obrazovni djelatnici udruge i građanske inicijative djeca od 14 do 18 godina darovita djeca i mladi mladi - opća populacija djeca - opća populacija mladi s teškoćama u razvoju studenti inovatori djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi volonteri osobe s intelektualnim teškoćama djeca do 14 godina slijepe i slabovidne osobe djeca s teškoćama u razvoju odgojno-obrazovne ustanove Ukupno:

%

N

%

3.463.820,00 2.088.765,00 1.016.755,00 955.178,00 796.700,00 636.500,00 364.700,00 337.150,50 250.000,00 140.000,00 132.965,00 97.000,00 95.708,00 40.000,00 35.500,00 30.500,00 10.000,00 8.000,00

33,0 19,9 9,7 9,1 7,6 6,1 3,5 3,2 2,4 1,3 1,3 0,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1

109 58 27 26 26 35 65 29 3 4 5 5 12 1 3 1 1 2

26,5 14,1 6,6 6,3 6,3 8,5 15,8 7,0 0,7 1,0 1,2 1,2 2,9 0,2 0,7 0,2 0,2 0,5

10.499.241,50

100,0

412

100,0

N= broj projekata

3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize pokazuju da je najveći iznos financijskih sredstava na razini zajednica tehničke kulture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljen za tehničke aktivnosti djece i mladih, i to 3.534.836,00 kn (s udjelom od 33,7% u ukupno dodijeljenom iznosu). Slijedi izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva u iznosu od 3.331.060,00 kn (31,7%), dok je izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje na trećem mjestu s udjelom od 18,9%, odnosno 1.980.692,50 kn. Tablica 376. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom tehničke aktivnosti djece i mladih izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje umrežavanje informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) nešto drugo - opišite Ukupno:

Iznos (kn)

%

N

%

3.534.836,00 3.331.060,00 1.980.692,50

33,7 31,7 18,9

225 16 119

54,6 3,9 28,9

666.228,00 297.300,00

6,3 2,8

10 12

2,4 2,9

34.625,00 2.000,00

0,3 *

10 1

2,4 0,2

652.500,00

6,2

19

4,6

10.499.241,50

100,0

412

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

300

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh