Page 314

Radiokonstruktorstvo i samogradnja uređaja Graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo Samogradnja vozila, plovila, letjelica, opreme i pribora Neprofesijska video djelatnost Astronautika i astronomija Ostale djelatnosti modelarstva, maketarstva i graditeljstva Bežični mrežni sustavi Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi Strojarstvo i konstruktorstvo Elektrotehnika i elektronika

31.312,50 25.728,00 25.500,00 22.000,00 15.000,00 10.000,00 7.050,00 4.880,00 4.000,00 2.250,00 Ukupno:

0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 * * *

10.499.241,50

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

3. Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata 3.1.

Izravna korisnička skupina

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imale udruge i građanske inicijative. Udruge i građanske inicijative se spominju u 64 slučaja financirana u iznosu od 4.175.710,00 kn (39,8% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede učenici (13,2%), odgojnoobrazovni djelatnici (10,2%), opća populacija djece (7,3%) te darovita djeca i mladi (7%). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelima manjim od 7%, a podaci su prikazani u Tablici 350. Tablica 374. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

Iznos (kn)

udruge i građanske inicijative učenici odgojno-obrazovni djelatnici djeca - opća populacija darovita djeca i mladi djeca do 14 godina inovatori građani – opća populacija djeca od 14 do 18 godina mladi - opća populacija djeca s teškoćama u razvoju studenti branitelji - veterani slijepe i slabovidne osobe ostali Ukupno:

%

N

%

4.175.710,00 1.388.300,00 1.073.108,00 762.648,00 732.738,00 659.700,00 654.000,00 401.700,00 262.500,00 145.337,50 50.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 153.500,00

39,8 13,2 10,2 7,3 7,0 6,3 6,2 3,8 2,5 1,4 0,5 0,2 0,1 0,1 1,5

64 56 24 80 24 33 15 55 8 29 2 1 1 1 19

15,5 13,6 5,8 19,4 5,8 8,0 3,6 13,3 1,9 7,0 0,5 0,2 0,2 0,2 4,6

10.499.241,50

100,0

412

100,0

N= broj projekata

3.2. Neizravna korisnička skupina Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 3.463.820,00 kn, odnosno 33% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzimaju učenici sa iznosom od 2.088.765,00 kn (19,9%), a treće odgojno-obrazovni djelatnici (9,7%), odnosno 1.016.755,00 kn. Slijede udruge i građanske inicijative (9,1%), djeca od 14 do 18

299

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh