Page 310

VII.3. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna zajednica tehničke kulture Temeljem provedene analize, može se zaključiti sljedeće: 

Od Hrvatske zajednice tehničke kulture i 44 zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća 20 zajednica tehničke kulture, odnosno 44,4% ukupnog broja zajednica tehničke kulture.

Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini Ured za udruge je zaprimio i odobrio od 18 zajednica tehničke kulture (od kojih je 3 izjavilo kako nisu dodjeljivale sredstva u 2016. godini).

U 2016. godini za 412 projekata organizacija civilnoga društva kroz financijska sredstva iz proračuna zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 10.499.241,50 kn.

Najveći iznos, 8.742.288,00 kn, dodijelila je Hrvatska zajednica tehničke kulture s udjelom od 83,3% u odnosu na ukupan iznos.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni sredstava pokazuje da su gotovo zajednice tehničke kulture, odnosno njih 20, dodjeljivale sredstva putem Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09), kao posebnog zakona za realizaciju programa javnih potreba, ukupne vrijednosti 10.479.241,50 kn, s udjelom od 99,8% u ukupno dodijeljenom iznosu.

Nefinancijska sredstva dodijelila je samo Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, i to putem javnog poziva u iznosu od 32.850,00 kn.

Za opće područje tehničke kulture dodijeljen je čitav iznos od 10.499.241,50 kn.

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imale udruge i građanske inicijative. One se spominju u 64 slučaja financirana u iznosu od 4.175.710,00 kn (39,8% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede učenici sa 1.388.300,00 kn (13,2%).

Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 3.463.820,00 kn, odnosno 33% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzimaju učenici sa iznosom od 2.088.765,00 kn (19,9%), a treće odgojnoobrazovni djelatnici (9,7%), odnosno 1.016.755,00 kn.

Rezultati analize pokazuju da je najveći iznos financijskih sredstava na razini zajednica tehničke kulture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljen za tehničke aktivnosti djece i mladih, i to 3.534.836,00 kn (s udjelom od 33,7% u ukupno dodijeljenom iznosu). Slijedi izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva u iznosu od 3.331.060,00 kn (31,7%).

Dodatni tip aktivnosti za koji se dodijelio najveći iznos sredstava su aktivnosti vezane uz umrežavanje, koje se navode u 58 slučaja i financirane su sa 4.463.860,00 kn, odnosno 42,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Na drugom mjestu nalaze se aktivnosti koje se odnose na izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje s udjelom od 29,4%, odnosno 3.084.201,00 kn.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da svih 412 financiranih projekata traje do 12 mjeseci.

295

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh