Page 309

svog programa ili projekta Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

1.2.

49

0

0

0

49 49

0 0

0 0

0 0

0

7

36

6

1

3

43

2

1

3

45

0

0

22

26

1

0

32

15

2

0

27

17

5

0

0

48

1

Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini vatrogasnih zajednica

Imajući u vidu da je financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava uređeno Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), ona se ne nisu prijavljivala na javne natječaje/pozive kako bi im se dodijelila sredstva za one aktivnosti u kojima su propisom izrijekom navedena kao provoditelj. Sukladno tome, vatrogasne zajednice od kojih smo zaprimili podatke o načinu dodjele sredstava, nisu raspisivale javne natječaje/pozive.

294

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh