Page 306

3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom S obzirom na to da specifična djelatnost vezana uz vatrogastvo nije prepoznata u ponuđenom popisu aktivnosti, rezultati analize pokazuju da je osnovna aktivnost „nešto drugo“ (u najvećem broju slučajeva predstavlja zaštitu i spašavanje, vatrogastvo i sl.) na razini vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj u 2016. godini financirana u iznosu od 26.383.222,52 kn, s udjelom od 55,3% u ukupno dodijeljenom iznosu. Slijede aktivnosti vezane uz izgradnju kapaciteta organizacija civilnoga društva u iznosu od 15.161.123,16 kn (31,8%), dok su na trećem mjestu aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša s udjelom od 7,5%, odnosno 3.568.328,44 kn. Tablica 368. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša suradnja s lokalnim institucijama osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) tehničke aktivnosti djece i mladih informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) športska natjecanja kulturno stvaralaštvo nešto drugo

15.161.123,16 3.568.328,44 1.544.623,81 536.200,00

31,8 7,5 3,2 1,1

156 185 35 5

11,6 13,7 2,6 0,4

222.925,00 194.010,23 74.579,29 47.000,00

0,5 0,4 0,2 0,1

11 6 7 4

0,8 0,4 0,5 0,3

6.000,00 5.000,00

* *

1 1

0,1 0,1

3.000,00 2.000,00 26.383.222,52

* * 55,3

1 1 937

0,1 0,1 69,4

47.748.012,45

100,0

1.350

100,0

Ukupno:

N

%

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N = broj projekata

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti su aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, koje se navode u 959 slučaja i financirane su sa 38.884.844,52 kn, odnosno 81,4% ukupno dodijeljenog iznosa. Druga najbrojnija dodatna aktivnost odnosi se na izgradnju kapaciteta organizacija civilnoga društva s udjelom od 9,8%, odnosno 4.697.711,51 kn. Na trećem mjestu su aktivnosti vezane uz organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) s 1.138.659,44 kn (2,4%). Ostale dodatne aktivnosti detaljnije su prikazane u Tablici 284. Tablica 369. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

38.884.844,52

81,4

959

71,0

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

4.697.711,51

9,8

212

15,7

organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...)

1.138.659,44

2,4

20

1,5

704.177,36

1,5

15

1,1

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...)

N

%

291

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh