Page 305

3. Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata 3.1.

Izravna korisnička skupina

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imale udruge i građanske inicijative. Udruge i građanske inicijative se spominju u 852 slučaja financirana u iznosu od 25.022.163,61 kn (52,4% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (40,9%), lokalna i regionalna samouprava (4,9%) te ostali (1,5%). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelima manjim od 1%, a podaci su prikazani u Tablici 281. Tablica 366. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

udruge i građanske inicijative građani – opća populacija lokalna i regionalna samouprava volonteri regionalna ili lokalna samouprava ruralno stanovništvo mladi - opća populacija ostali

25.022.163,61 19.540.957,87 2.331.306,00 57.050,00 41.000,00 17.529,29 5.297,98 732.707,70

52,4 40,9 4,9 0,1 0,1 * * 1,5

852 426 20 3 8 4 5 32

63,1 31,6 1,5 0,2 0,6 * * 2,4

47.748.012,45

100,0

1.350

100,0

Ukupno:

N

%

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N = broj projekata

3.2.

Neizravna korisnička skupina

Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 22.821.578,19 kn, odnosno 47,8% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzima opća populacija djece sa iznosom od 11.857.164,04 kn (24,8%), a slijede udruge i građanske inicijative (20,4%), odnosno 9.750.557,72 kn. Ostale neizravne korisničke skupine u ukupnom su iznosu zastupljene s manje od 3% udjela, kao što je prikazano u tablici 343. Tablica 367. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

građani – opća populacija djeca - opća populacija udruge i građanske inicijative regionalna ili lokalna samouprava mladi - opća populacija volonteri žrtve katastrofa lokalna i regionalna samouprava ruralno stanovništvo djeca do 14 godina

22.821.578,19 11.857.164,04 9.750.557,72 1.311.773,08 772.482,42 607.627,71 510.200,00 98.500,00 17.529,29 600,00

47,8 24,8 20,4 2,7 1,6 1,3 1,1 0,2 * *

774 147 310 11 43 54 2 3 4 2

57,3 10,9 23,0 0,8 3,2 4,0 0,1 0,2 0,3 0,1

47.748.012,45

100,0

1.350

100,0

Ukupno:

N

%

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N = broj projekata

290

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh